Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (158 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Ik verlang naar U, Heere Jezus (0 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 februari 2024, 14:45 door Dirk

Ik ontving twee bijzondere berichten. Deze twee mensen hadden hetzelfde verlangen: voor 100 procent gericht te zijn op de Heere Jezus, met het diepe verlangen Hem meer en beter te leren kennen. Ze hadden besloten een aantal ingrijpende maatregelen te nemen, om zo min mogelijk afgeleid te worden van het doel.

Lees meer »

Dominee: ‘Niemand is bekeerd in deze gemeente, dus we vieren geen avondmaal’ (7 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 februari 2024, 14:22 door Dirk

Sommigen schijnen er een behagen in te hebben om te zeggen dat het Joodse volk verblind is voor het Evangelie en voor de Messias. Het is trouwens onjuist om dat zo algemeen te stellen over het gehele Joodse volk. De hele geschiedenis door is er een overblijfsel geweest – soms klein, soms groter – dat wel in de Heere Jezus geloofde. Ook nu, anno 2024, gelooft een deel van het Joodse volk wel in Hem en dat zal zo blijven tot op het moment dat heel Israel zalig zal worden (Romeinen 11:25 en 26). Maar beseffen we wel dat ook de heidenen verblind zijn voor het Evangelie?

Lees meer »

Profeet, sta op! (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 februari 2024, 11:01 door Dirk

Waar zijn de profeten die ons land terugroepen tot God? We hebben honderden predikers, die helder en duidelijk kunnen aangeven hoe je tot geloof in de Heere Jezus komt en wat het inhoudt om christen te zijn. Maar de profeten, waar zijn die? Efeze 4:11 zegt: ‘Hij heeft sommigen gegeven als (…) profeten…’

Lees meer »

25 Bijbelwoorden aan het begin van een nieuw jaar (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 januari 2024, 13:40 door Dirk

De afgelopen weken zijn we bij onze dochter en haar gezin in Brazilië geweest. Al dertien jaar werkt ze daar op een basis van Jeugd met een Opdracht in sloppenwijk Borel in Rio de Janeiro. We hadden een heel goede tijd met elkaar. Vandaar dat er de afgelopen weken geen commentaren en nieuwsbrieven zijn verschenen.
In dit eerste commentaar in 2024 wil ik u bemoedigen met woorden uit de Bijbel. Het Woord van God is immers levend en krachtig. Ik hoop en bid dat de Heere deze 25 Bijbelwoorden kan gebruiken om u moed en vertrouwen te geven voor dit nieuwe jaar.

Lees meer »

Troostrijke woorden bij de jaarwisseling (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 december 2023, 9:50 door Dirk

De laatste dagen van het jaar zijn dagen van terugblikken, evalueren, bezinnen. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd? In de wereld, in ons land, in onze gemeente/kerk en in ons eigen leven? Houden we al meer van de Heere Jezus dan aan het begin van dit jaar? Is uw verlangen gegroeid om Hem te kennen en in Zijn nabijheid te zijn? En wat zal 2024 ons brengen?

Lees meer »

Vrede op aarde! (29 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 december 2023, 22:34 door Dirk

‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen’ (Lukas 2:14). Wat een prachtig lied, gezongen door de engelen in de nacht bij de herders, toen de Heere Jezus was geboren.
Vrede op aarde… ‘Er is niets van terecht gekomen,’ roepen de critici. Kijk maar om je heen. Wat heeft 2000 jaar christendom gebracht? Oorlog, verdeeldheid, strijd tussen christenen onderling en nog veel meer narigheid. Hadden de engelen het mis?
Toch niet!

Lees meer »

Een wonder tijdens Kerst (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 december 2023, 13:57 door Dirk

Het klinkt als een geweldige jubel in Titus 2:11 – ‘De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen…’ Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (Johannes 3:16). De Heere Jezus is gekomen naar deze aarde, als mens, hoewel Hij God bleef. Om ons te redden. We herdenken het tijdens deze kerstdagen opnieuw.

Lees meer »

Christus alleen! (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 december 2023, 11:00 door Dirk

Altijd moet de Heere Jezus Christus centraal staan. In ons leven, ons spreken, ons schrijven. Dat wordt mij steeds duidelijker. Als ik spreek of schrijf over de eindtijd, wil ik Christus centraal stellen. Als het gaat over Israel, moet Christus centraal staan. Altijd. Niet de eindtijd, niet Israel, niet de Heilige Geest of wie of wat dan ook, maar Hij. Christus alleen. Zoals Mattheus 17:8 het zegt: ‘Zij zagen niemand dan Jezus alleen.’ En wie de Zoon eert, eert ook de Vader.

Lees meer »

Ontwaak en lees de profeten (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 december 2023, 12:09 door Dirk

De wereld staat in brand. Vandaag, vrijdag 1 december, is de oorlog tussen Hamas en Israel in Gaza opnieuw in alle hevigheid ontbrand, nadat Hamas het bestand had gebroken met aanvallen op Israel. Maar de meeste voorgangers en predikanten zwijgen over de tijd waarin we leven. Ze luisteren – bij wijze van spreken – wel naar de weerberichten om te weten wat voor weer het binnenkort wordt – maar lezen niet het profetische woord van God, dat laat zien hoe Gods toekomst eruit ziet met ons, met de wereld en met Israël.

Lees meer »

‘De wapens van onze strijd zijn krachtig door God’ (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 november 2023, 13:11 door Dirk

Tijdens één van de gebedsavonden in het land voor Israel verwoordde ik het zo: ‘Bidden is het minste wat we kunnen doen, maar misschien is het ook wel het meeste wat we kunnen doen.’ Gebed is machtiger dan welk aardse wapen dan ook. Jakobus 5:16 zegt: ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’ Het woord energoumenē in dit Bijbelvers geeft aan, waarom het gebed van een gelovige ‘veel kracht heeft’. Het ‘wordt werkzaam gemaakt’ door God op Wie het een beroep doet; Hij doet dat door het gebed te verhoren.

Lees meer »