Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (150 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Een gebroken droom… (4 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 april 2021, 11:46 door Dirk

De werkelijkheid was al mooier dan de oorspronkelijke droom. Toch droomde hij een nog grotere droom. En hij zag uit naar het moment dat ook die droom realiteit zou worden. Bijna was het zover, maar toen brak die droom. En dat deed pijn, heel veel pijn, ook geestelijk…

Lees meer »

Tweede Kamer, haal je voet van het gaspedaal (18 reacties)

Geplaatst op donderdag 8 april 2021, 11:51 door Dirk

‘…al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is… (Filippenzen 4:8). Het is alweer jaren geleden dat deze Bijbelwoorden mij werden voorgehouden op de Evangelische School voor Journalistiek. ‘Laat deze woorden je richtlijn zijn in je hele verdere leven, bij alles wat je schrijft en wat je spreekt’, klonk het. Deze woorden kwamen mij opnieuw in gedachten toen ik afgelopen week naar de felle debatten keek in de Tweede Kamer. Het ging er vaak heftig aan toe. Te heftig, meen ik, als ik deze Bijbelwoorden ernaast leg.

Lees meer »

Gezegende Paasdagen gewenst! (11 reacties)

Geplaatst op donderdag 1 april 2021, 19:37 door Dirk

‘De Heere is waarlijk opgestaan’. Dood en graf overwon Hij. Hij leeft! Pasen is het grote keerpunt in de wereldgeschiedenis. De satan leed de grootste nederlaag ooit. De overwinning is behaald. Voor eeuwig. Zijn opstanding is de garantie voor onze opstanding. De dood is het einde niet!

Lees meer »

Hematidrosis: zweet kan worden als bloed (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 maart 2021, 9:29 door Dirk

Eén van de meest aangrijpende Bijbelverzen is wel Lukas 22:44, waar we over het zeer zware lijden van de Heere Jezus lezen, aan de vooravond van Zijn kruisiging – ‘Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen’ (Lukas 22:44).
Nu we deze week op Goede Vrijdag het lijden en sterven van de Heere Jezus gedenken, wil ik met u graag wat dieper ingaan op deze woorden.

Lees meer »

U stemde op Sigrid Kaag, Kees van der Staaij of Thierry Baudet? Blijf voor haar/hem bidden! (22 reacties)

Geplaatst op donderdag 18 maart 2021, 21:23 door Dirk

Ik wil u vragen de komende periode dagelijks te blijven bidden voor degene op wie u hebt gestemd. Of het nu Gert Jan Segers, Kees van der Staaij, Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag, Mark Rutte, Geert Wilders, Thierry Baudet, Jesse Klaver of wie dan ook was. Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij het stemhokje. Blijf voor hem, blijf voor haar bidden. Dat zal tot zegen zijn voor ons land en voor ons volk.

Lees meer »

Het merkteken van het beest (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 maart 2021, 12:06 door Dirk

Zeer veel reacties ontving ik op het commentaar van vorige week over corona en ‘het merkteken van het beest’. Daarbij wees ik ook op Openbaring 13. Veel lezers vroegen mij nog een keer dieper in te gaan op dat Bijbelhoofdstuk. Ter verduidelijking. Graag voldoe ik deze week aan die verzoeken.

Lees meer »

Gods zegel op ons voorhoofd: bescherming tegen het merkteken van het beest (49 reacties)

Geplaatst op donderdag 4 maart 2021, 11:00 door Dirk

Hoe kun je in deze crisistijd de rust en de vrede bewaren die er is in Christus Jezus, onze Heere? Er is zoveel onrust, zoveel angst, zoveel onzekerheid. Via de media komt er zoveel op ons af. De één beweert dit, een ander dat, wat is waarheid? Veel mensen weten het niet meer. Ik merk dat aan de tientallen e-mails die ik ontvang.

Lees meer »

Kan God u als een Esther of een Mordechai inschakelen? (7 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 februari 2021, 14:39 door Dirk

Israël viert het Poerimfeest, waarbij het boek Esther wordt gelezen. Er wordt feest gevierd over de redding van het volk Israel, ergens tussen het jaar 486 en 464 voor Christus, tijdens de Perzische regering van Ahasveros, waar de Heere Esther voor gebruikte. Meer nog dan over de aanstaande bevrijding, was er vreugde en blijdschap onder het volk omdat ze toestemming hadden gekregen zichzelf te kunnen verdedigen en te strijden voor hun voortbestaan. Ook voor ons liggen er lessen in het Poerimfeest en in het boek Esther.

Lees meer »

Er loopt een man op het water… (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 februari 2021, 9:34 door Dirk

‘Kijk eens…’ De mannen in het bootje schreeuwen het uit! ‘Daar loopt een man op het water…’ Dat moet wel een spook zijn. Ze raken in paniek. En ze zitten ook nog in een zeer zware storm, het is midden in de nacht en dan dit nog. Hij komt steeds dichterbij…

Lees meer »

Eén weg tot God (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 februari 2021, 10:51 door Dirk

Zijn er buiten het christelijk geloof om andere wegen, in andere religies, die ook tot God leiden? Is het mogelijk dat mensen die een andere godsdienst aanhangen, vanwege hun oprechtheid, vanwege hun oprecht zoeken naar God, gered zullen worden en in de hemel zullen komen?

Lees meer »