Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (150 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Ontploft de Tempelberg binnenkort? (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 juli 2021, 8:18 door Dirk

Geen letterlijke ontploffing… Maar Jeruzalem is wel het meest explosieve stukje grond op deze aarde. De Bijbel geeft dat duidelijk aan in Zacharia 12-14, deze week werd het ook weer pijnlijk zichtbaar in Jeruzalem. Van wie is de Tempelberg eigenlijk?

Lees meer »

Schokgolf door charismatische wereld (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 juli 2021, 8:44 door Dirk

Dat Donald Trump vorig najaar de Amerikaanse verkiezingen verloor, heeft de afgelopen maanden voor een schokgolf gezorgd door de charismatische wereld. Diverse ‘profeten’, die foutief de herverkiezing van Trump profeteerden, namen afstand van hun profetie en vernederden zich. Anderen nemen hen dat zeer kwalijk en beschouwen het als verraad.

Lees meer »

Gods bescherming tegen de struikrover (6 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 juli 2021, 8:29 door Dirk

Het staat er echt, in Ezra 8:31, in de Herziene Statenvertaling. God beschermde Ezra, die met een groep Israëlieten onderweg was naar de tempel in Jeruzalem, tegen de struikrover. En dat was maar goed ook, want ze hadden enorme schatten bij zich, aan goud en zilver. God had hun gebeden om bescherming gehoord en verhoord. Wat een aansporing voor ons, om net als Ezra, in afhankelijkheid van de Heere onze weg te gaan en te beseffen hoe belangrijk het gebed is.

Lees meer »

Al in de Middeleeuwen moesten Joden in de Nederlanden een geel lapje dragen (20 reacties)

Geplaatst op donderdag 24 juni 2021, 9:57 door Dirk

Terwijl wereldwijd en ook in ons land het antisemitisme toeneemt, waar we krachtig stelling tegen nemen, schokte het mij toen ik ontdekte hoeveel Jodenhaat en ook Jodenmoord er in de Middeleeuwen al was in ons land. Werkelijk, ik buig beschaamd mijn hoofd, voor Israel, het Joodse volk, maar ook voor de Heere. En jazeker, het is al eeuwen geleden, en wij waren er toen nog lang niet, maar er ligt een grote schuld op ons land, ja, bloedschuld. Zo voel ik dat in ieder geval. Het is wel hier gebeurd. In de Middeleeuwen werden de Joden in ons land al verplicht gele lapjes te dragen, om hen te onderscheiden van de rest van de mensheid. Dat gebeurde niet pas voor het eerst door nazi-Duitsland.

Lees meer »

Verlangen naar Gods heerlijkheid (8 reacties)

Geplaatst op zaterdag 19 juni 2021, 10:43 door Dirk

Het is mijn verlangen dat Gods heerlijkheid meer zichtbaar gaat worden in ons land. Dat we in onze samenkomsten Zijn aanwezigheid zullen ervaren. Dat als we Zijn Woord lezen, we het zeker weten: Hij is er en Hij spreekt, door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Dat we misschien wel middenin de nacht wakker worden en onze naam horen, van God zelf, zoals ooit een jongen in de tempel hoorde: ‘Samuel, Samuel.’ Waarop hij antwoordde: ‘Spreek, want Uw dienaar luistert’ (1 Samuel 3:10). Dit kunnen wij niet zelf bewerkstelligen. Onze verwachting is van de Heere alleen.

Lees meer »

Nog even, dan gaat de hemel open (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 juni 2021, 11:32 door Dirk

Niet zelden voel ik me als een roepende in de woestijn. Soms is de tegenstand zwaar, de geestelijke strijd hevig. Maar ik wil mijn vertrouwen op de Heere blijven stellen, trouw zijn, doorgaan, met het oog op Hem gericht. Als een wachter op de muur, om een profetisch geluid te laten klinken. Om slapende mensen wakker te schudden. Ontwaak, wees wakker, wees waakzaam, de tijd dringt. De Koning komt, de Heere Jezus Christus.

Lees meer »

Heftige reacties op commentaar over geestelijke strijd om Israel (42 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 mei 2021, 10:57 door Dirk

Twee weken geleden, tijdens de oorlog van Hamas tegen Israel, schreef ik in mijn commentaar: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de strijd tegen Israel ten diepste een geestelijke strijd is, een strijd van de satan tegen de God van Israel.’
Dat commentaar riep veel reacties op, heftige reacties soms. Stefan Paas en Willem Ouweneel, twee theologen/publicisten, schreven erover in hun blogs. De reactie van Ouweneel ervaar ik als steun, de reactie van Paas vind ik zeer schokkend. Verbondenheid met en liefde voor Israel ziet hij als afgoderij en noemt hij dweperij.

Lees meer »