Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (150 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

De biddende Hyde (1) (5 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 oktober 2021, 13:10 door Dirk

John Hyde. Hij stond bekend als de biddende Hyde. God riep hem om zendeling te worden in India. Veel van zijn collega’s vonden dat hij niet vaak genoeg met hen erop uitging om het Evangelie te brengen. Hij bleef dan bidden. Dat was zijn ‘geheime’ wapen. Als hij het gebed verwaarloosde, verdween Gods zegen. Maar vanaf het moment dat hij zich totaal wijdde aan het gebed, schonk de Heere Zijn zegen. Overvloedig.

Lees meer »

Elke keer val ik weer in de éne zonde… (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 oktober 2021, 11:10 door Dirk

Wat een wonder als je door genade de Heere Jezus mag kennen. Dan mogen we ons verheugen in Hem, in Zijn offer aan het kruis voor ons volbracht, in Zijn vergeving en in de heerlijkheid die ons wacht. Toch is het niet altijd glorie en hallelujah in ons leven. De satan valt ons aan, de wereld wil ons verleiden en soms kan onze begeerte tot zonde zo heftig zijn dat we weer in zonde vallen. Dan roep je het misschien uit: ‘Heere God, ik belijd mijn zonde, dit was de laatste keer, ik zal het nooit meer doen. Help me. Vergeef me.’ En een week later gaat het weer mis. ‘O Heere, ik dank U dat ik door genade Uw kind mag zijn, maar ik schaam me, wees me genadig, vergeef mijn zonde’. Hoe kom je er ooit vanaf? Is er overwinning mogelijk? De Bijbel spreekt daar immers over, maar in je eigen leven merk je er nog zo weinig van.

Lees meer »

Bid, bid, bid voor de kabinetsformatie! (21 reacties)

Geplaatst op donderdag 30 september 2021, 18:32 door Dirk

Er staat veel op het spel de komende weken. Daarom roep ik u allen op te bidden voor de – wellicht – aanstaande kabinetsformatie, met VVD, D66, CDA en CU. Ik ben voorzichtig dankbaar dat juist nu de situatie totaal hopeloos leek, onverwacht zowel de ChristenUnie als het CDA betrokken worden bij de eerste poging om eindelijk een kabinet te vormen.
Er staat veel op het spel. Ik proef een strijd, een geestelijke strijd, die woedt om de ziel van ons land. Gaan we naar een samenleving waarin de dood vrij spel krijgt – levensbeëindiging op verzoek, een nog vrijere abortuswetgeving, aanpassing of afschaffing van artikel 23 van de Grondwet en totale vrijbrief voor embryo-onderzoek – of houden we vast aan de joods-christelijke grondslagen van ons land? Volk, volk, volk, hoor het Woord van de Heere!

Lees meer »

Wees niet bevreesd, klein kuddeke (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 september 2021, 10:35 door Dirk

Deze week wil ik u bemoedigen met woorden van de Heere Jezus uit Lukas 12. Woorden die moed geven in tijden van onrust, in tijden van crisis, in tijden van onzekerheid. Zoals deze woorden mij de afgelopen dagen hebben bemoedigd, hoop ik dat ze ook u bemoedigen.

Lees meer »

Coronapas: Houd uw ogen meer gericht op de Heere Jezus! (32 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 september 2021, 9:59 door Dirk

U zult mij in deze bijdrage niet horen ageren tegen de coronapas waarmee we worden geconfronteerd, hoewel ik er wel op tegen ben. Dat deden de apostelen ook niet in het Bijbelboek Handelingen, toen geen coronamaatregelen, maar een verbod om het Evangelie door te geven. Zij kozen niet voor protestacties. Zij hielden hun ogen gericht op de Heere Jezus en hadden één verlangen: dat het Evangelie zou worden verkondigd. Binnen en buiten de kerkmuren. En daarbij hielden ze zich niet aan het verbod van de overheid.  En ons wordt nog weinig in de weg gelegd om het Evangelie te verkondigen.

Lees meer »

Gods grote daden verkondigen (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 september 2021, 12:56 door Dirk

Ben ik wel eens te negatief in mijn Nieuwsbrieven en commentaren? Bied ik te weinig hoop? Af en toen schrijven mensen mij dat. Zoiets raakt mij en dan vraag ik mij af of het ook echt zo is. Ik meen zelf van niet. Met kracht wil ik, ook in de toekomst, als de Heere het geeft, Zijn grote daden in deze tijd aan u blijven doorgeven. Ter bemoediging. Tegelijk wil ik hulp bieden in tijden dat het moeilijker gaat worden om de Heere Jezus te volgen en Zijn getuige te zijn. Aan Hem komt toe alle lof, eer en aanbidding! En soms is daarbij noodzakelijk de werken van de duisternis te ontmaskeren.

Lees meer »

Uit zelfbescherming zal Israel niet aarzelen Iran aan te vallen (10 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 september 2021, 8:45 door Dirk

De dag nadert dat Israel een fatale klap zal uitvoeren op Iran, om de nucleaire dreiging vanuit dat land te elimineren. Daar wordt in ieder geval serieus rekening mee gehouden, zeker in Israel, Iran en ook in Amerika en Rusland. Deze zomer las ik in ‘The Jerusalem Post’ een bericht dat deze verwachting bevestigde: ‘Jordanië aangevallen door Iraanse drones met raketten die te vroeg werden afgevuurd, maar voor Israel bestemd waren.’

Lees meer »

Blaas de sjofar! (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 augustus 2021, 10:02 door Dirk

Dit is een ernstig schrijven. Het is als een last, die moet worden doorgegeven, met het oog op de tijd waarin we leven. De situatie in ons land, in de wereld en in veel kerken is veel ernstiger dan we beseffen. ‘Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg’ (Joël 2:1). De bazuin, of zoals er letterlijk staat: de sjofar, moet klinken. Alarm. Ontwaak! De tijd om te slapen, is voorbij.

Lees meer »

Heilig vuur (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 augustus 2021, 9:01 door Dirk

‘Als zelfs grote Godsmannen als Salomo, David en Hizkia zo de fout in gingen, dan is er ook voor mij nog hoop.’ Zo wordt er soms gesproken over hun zonden die de Bijbel vermeldt. Alsof hun misstappen voor ons tot bemoediging zouden zijn… Ik ben ervan overtuigd dat wij die dieptepunten dan misbruiken. Soms bijna als een vrijbrief om te zondigen.
En zeker, het is 100 procent genade dat de Heere zeer barmhartig en genadig is, maar ‘heb de moed en de kracht, te huiveren als de zonde lacht,’ zoals een moeder in het kleine Bijbeltje schreef dat ze haar zoon zeventig jaar geleden meegaf toen hij op 16-jarige leeftijd de school verliet en naar zee ging als koksmaatje en lichtmatroos.

Lees meer »

Joodse wortels christelijk geloof (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 augustus 2021, 15:27 door Dirk

Steeds meer christenen ontdekken de joodse wortels van het christelijke geloof. Dat is goed, leerzaam, verrijkend. Echter, sommige christenen raken er vervolgens van overtuigd dat ze zich aan allerlei wetten en regels uit het Oude Testament moeten gaan houden, een soort christelijk judaïsme, als ik dat zo mag noemen. Soms loopt dat erop uit dat ze ook hun geloof in de Heere Jezus vaarwel zeggen.

Lees meer »