Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (156 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

‘Kom, laten we terugkeren naar de HEERE’ (6 reacties)

Geplaatst op donderdag 16 maart 2023, 11:08 door Dirk

‘Ik ga terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.’ Woorden van God in Hosea 5:18 tot Zijn volk Israel en Juda.
Daarna volgen de woorden die boven dit commentaar staan: ‘Kom, laten wij terug keren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden’ (Hosea 6:1).
Jaren geleden zou ik ergens op een conferentie over deze woorden spreken, maar door ziekte moest ik dat helaas afzeggen. Nu moest ik er weer aan denken, met het oog op de tijd waarin wij leven.

Lees meer »

God is aanwezig, ook al zien of ervaren we Hem niet (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 maart 2023, 10:43 door Dirk

Deze week vierde Israel het Poerimfeest. Dit is een joods feest waarbij het verhaal van Esther centraal staat. Als koningin van Perzië redde de Joodse Esther haar volk eeuwen geleden van een genocide. Ook nu wordt het voortbestaan van Israël bedreigd. Van binnenuit en van buitenaf. De politieke situatie in Israel is uiterst gecompliceerd, met grote verdeeldheid en aanhoudende demonstraties. Ondertussen is Iran bijna in staat een kernwapen te fabriceren. Hoeveel tijd heeft Israel nog om dat gevaar uit te schakelen? Vele Joden roepen tot God om vrede, maar echte vrede lijkt ver weg.

Lees meer »

Komt de opwekking nu? (9 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 maart 2023, 8:44 door Dirk

Is wat plaatsvindt op de Asbury University in Wilmore, Kentucky en inmiddels ook op andere Amerikaanse onderwijsinstellingen en in verschillende andere landen, zoals Brazilië, Oeganda en Israel het begin van een opwekking? Het zou kunnen, toch ben ik nog terughoudend om het al zo te noemen. Vooralsnog zie ik het als een bijzondere uitstorting van Gods genade, met een krachtige werking van Zijn Geest, die vooral de jongere generatie aanraakt.

Lees meer »

Biddend strijden (10 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 februari 2023, 9:45 door Dirk

Voorbede is misschien wel de ‘zwaarste’ vorm van bidden. Voorbidders ervaren vaak dat voorbede strijden is. Het is een geestelijke strijd, omdat de satan zo’n gebed haat. En van de bidder zelf vraagt voorbede volharding.

Lees meer »

God zoekt naar mensen die in de bres staan (6 reacties)

Geplaatst op zaterdag 18 februari 2023, 13:24 door Dirk

Deze week werd ik geraakt door de woorden uit Ezechiël 22:30: ‘Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand.’
Ongeveer dezelfde woorden lezen we in Ezechiël 13:5: ‘U bent niet in de bressen geklommen, en voor het huis van Israel wierp u geen muur op om op de dag van de HEERE staande te blijven in de strijd.’
Ik vroeg mij af: hoeveel van zulke voorbidders zullen er in ons land zijn? Bidders, strijders, die een muur kunnen optrekken voor Gods aangezicht, die in de bres staan voor ons land…

Lees meer »

In de aardbeving hoor ik Gods stem (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 februari 2023, 9:49 door Dirk

De boodschap van de profeet Joël is buitengewoon actueel in onze dagen. In Joël 2:12-14a klinkt het: ‘Bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet, zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich overlaat…’

Lees meer »

U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders… (3 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 februari 2023, 8:49 door Dirk

Eén van de bekendste en mooiste psalmen vind ik Psalm 23, geschreven door David. Als herder van een grote kudde schapen, zet hij deze Psalm in met de bekende woorden ‘De Heere is mijn Herder’. Zoals David zorgde voor zijn schapen, zo zorgde de Heere voor hem. En zo wil Hij ook voor ons zorgen! Wat een troost, wat een bemoediging!

Lees meer »

Uw jongemannen zullen visioenen zien, uw ouderen zullen dromen dromen’ (9 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 januari 2023, 13:33 door Dirk

Wellicht kent u de woorden die Petrus sprak na de uitstorting van de Heilige Geest, in Jeruzalem, woorden geciteerd uit Joël: ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen’ (Handelingen 2:17). In veel landen in het Midden-Oosten zijn deze woorden vandaag volop werkelijkheid.

Lees meer »

De vrede van God in een onrustige wereld (18 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 januari 2023, 8:42 door Dirk

Meneer Van Genderen, ik heb een vraag voor u.’ Zo beginnen mensen soms hun (telefoon)gesprek of e-mail met mij. Het lijkt wel dat steeds meer mensen met vragen rondlopen. Ook veel christenen. Veel vragen die ik ontvang betreffen de actuele ontwikkelingen in de wereld. Zo kreeg ik de afgelopen tijd opvallend veel vragen over de weerzinwekkende oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Veel mensen vragen zich af of deze oorlog direct verband houdt met, zoals ze zeggen, ‘de aanval van Gog/Magog en zijn bondgenoten op Israel, de aanstaande opname van de gemeente en de wederkomst van de Heere Jezus’.

Lees meer »

Zeker nu heeft Israel onze steun en onze gebeden nodig (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 januari 2023, 8:29 door Dirk

Ook in 2023 blijft het noodzakelijk op te komen voor Israel en voor het Joodse volk! Waarom? Omdat steeds meer christenen toenemend kritisch zijn op Israel. Dat is niet verwonderlijk, als door de Verenigde Naties de ene na de andere motie tegen Israel wordt aangenomen en wanneer de media overwegend negatief over Israel berichten.
Laten wij Israel zegenen (Genesis 12:3), troosten (Jesaja 40:1), hun het Woord doorgeven (Romeinen 1:16) en hen tot jaloersheid verwekken (Romeinen 11:11)
.

Lees meer »