Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Hotline met de hemel (1 reactie)

Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2005, 17:31 door Dirk A A

Sommige christenen schijnen precies te weten wat God gaat doen. Het lijkt erop dat ze een hotline met de hemel hebben. En wee degene die het aandurft om vragen te stellen: ‘Kom niet aan de gezalfde des Heren’.

Ik geloof waarachtig dat een gelovige heel persoonlijk en heel intiem contact kan hebben met de drie-enige God. Niet slechts kan hebben, maar ernaar moet staan om zo’n relatie te hebben. Door Zijn Woord en Geest wil de Here absoluut tot ons spreken. ‘Ik wil horen wat God, de Here, spreekt,’ zegt Psalm 85:9.

De laatste tijd ben ik, onder andere via internet, echter een aantal keren geconfronteerd met christenen, soms leiders of zogenaamde profeten, die hun boodschappen wereldkundig maken en doen alsof het God zelf is Die door hen spreekt. Soms komen ze, om een voorbeeld te noemen, met een datum waarop Gods oordelen Amerika zullen treffen omdat God de zonden van Amerika niet langer kan tolereren. Of omdat Amerika Israël te zeer onder druk zet. Anderen zeggen van God de boodschap gekregen te hebben dat een bepaald land of bepaalde streek door een zware aardbeving zal worden getroffen. Weer anderen denken dat God tegen hen heeft gezegd dat Gods oordelen Israël zullen treffen vanwege de ontruiming van de Gazastrook. Ook over Nederland worden al jaren Gods oordelen aangekondigd, maar ook grote opwekkingen.

Ook andere voorbeelden moeten hier worden genoemd. Een oudste die stelt dat God tegen hem heeft gezegd dat een mede-oudste aan de kant moet worden gezet omdat de Heer diegene niet langer kan gebruiken. Ik weet waar ik het over heb en ik weet ook dat dit mensen totaal kapot kan maken, als God het niet verhoedt.
Denk ook eens aan de situatie waarin iemand zeker denkt te weten dat God een ernstig zieke gaat genezen. En ik schrijf hier met grote voorzichtigheid, omdat ik absoluut geloof dat de Here de machtige is om zonden te vergeven, in noden te voorzien en zieken te genezen. Maar waar stellen we onze hoop op? Op God zelf, op Zijn beloften, of op die ander?

God roept ons in Zijn Woord op om profetieën te toetsen. In veel profetische bedieningen is dat de bottleneck. Komt een woord niet uit, dan is het niet van God.
Het is mogelijk dat mensen denken in de naam van God te hebben geprofeteerd, terwijl het hun eigen boodschap was. Lees Mattheus 7:22 maar: ‘Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: ‘Here, Here, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd en in Uw naam boze geesten uitgedreven en in Uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend’.

Dat iemand een profetie uitspreekt, garandeert niet dat hij of zij een echte profeet van God is. Dat iemand boze geesten uitdrijft en in de naam van Jezus veel krachten doet, hoeft nog niet te betekenen dat hij of zij dat werkelijk in Jezus’ Naam doet. Zogenaamde profeten kunnen hun eigen show opvoeren. Zij zijn uit op eigen roem, eer en gewin, in plaats van op Gods eer en het heil van anderen.

Toch geloof ik dat God ook in deze tijd profeten geeft. Efeze 4:11 zegt: ‘En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven…’ Zij brengen Gods woord voor vandaag en geven de door Hem gegeven openbaring over Zijn woord, de Bijbel, door. Maar dit zijn geen mensen die een air om zich hebben hangen van ‘ik ben een gezalfde van God; luister naar mij’.

1 Korinthe 13:9 maakt duidelijk dat ons profeteren onvolkomen is. Dat zal ook een profeet bescheiden maken. Een paar verzen verderop, in 1 Korinthe 14:1, spoort Paulus aan ernaar te streven om te profeteren.
Laten we ons eens afvragen of wel open staan voor die profeet die een echte boodschap van God voor ons heeft.

Dirk van Genderen

1 Reactie

 1. Anne zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2015 om 14:45

  Dag Dirk, een hotline met de hemel? Of wat ik ook waarneem, dat er mensen zijn die een VIP-kaartje hebben…
  over profetieën, dan denk ik aan de profeet Jeremia, die helemaal alleen stond, zoals alle profeten een eenzame positie hadden en nóg hebben vandaag de dag.
  We moeten er naar streven om te profeteren, dat is zelfs nog belangrijker dan de ‘tongentaal’, het is van groot belang om te weten of een profetie uit het hart van de mens komt – van diegene die profeteert – of dat JHWH, de Heere God door Zjjn Geest, die profetie in het hart gelegd heeft, de Bijbel geeft ook aanwijzingen om dat te beproeven, uit welke geest de profetie komt: uit de geest van de mens, of uit JHWH’s Geest’.

  Dat JHWH, de Heere God vandaag de dag nog profeten stuurt, dat is mij wel duidelijk. JAHWEH’s profeten hebben een niet te benijden positie – ik denk aan Jeremia – zijn positie was niet benijdenswaardig en geen enkele van JAHWEH’s profeten stonden te ‘springen’, om voor JAHWEH de Heere God op de bres te staan. Nochtans stuurt Hij profeten en mocht het stil blijven en Hij geen voorbidders en/of profeten kan vinden, dan is er iets heel ergs aan de hand!

  Allen een hartelijk shalom
  Anne

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden