Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Engelen op tv (0 reacties)

Geplaatst op zaterdag 24 september 2005, 17:13 door Dirk A A

‘Touched by an angel’, het programma waarin engelen de hoofdrollen spelen, was lange tijd bij de EO op tv. Er is veel goeds over deze serie te zeggen, maar er zijn ook vragen te stellen.

De uitzendingen zijn vaak een verademing als je ze vergelijkt met andere soaps en dramaproducties. De serie kun je zien als een mogelijkheid om de interesse van kijkers op te roepen naar God en naar het geloof. En inderdaad, er zijn kijkers die door deze serie op zoek zijn gegaan naar God en Hem ook gevonden hebben.

Toch zijn er wel enkele kritische opmerkingen te maken over de inhoud van de serie en dan met name over de rol die de engelen spelen en over de afwezigheid van Jezus in een serie waarin het frequent over God gaat.

Martha Williamson – een gelovige vrouw – maakte de serie voor het commerciële tv-station CBS. Ze mocht in de uitzendingen de naam Jezus niet gebruiken. “CBS had er absoluut geen behoefte aan om een ‘soapbox’ te worden van het christelijk geloof,” stelde ze in diverse interviews. Het is wel goed om dit te weten. Ze stond dus voor de keuze: de serie niet maken, of wel, maar dan zonder de Naam Jezus te noemen.
“Mijn doel met de serie was om de kijkers te laten weten dat God Zich met hun persoonlijke levensomstandigheden bemoeit en dat Hij van hen houdt.”

Het uiteindelijke resultaat kennen we. Een serie over God, over engelen, maar zonder Jezus. Eigenlijk kan dit helemaal niet. In die zin hebben critici gelijk. In de serie lijken de goede engelen de rol van de Here Jezus te spelen. Via die engelen komen de mensen bij God terecht.
De Bijbel spreekt daar anders over. Er is maar een Weg tot God de Vader en dat is de Here Jezus Christus. Hij zegt Zelf: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Johannes 14: 6). De eerste christenen worden zelfs ‘mensen van de Weg’ genoemd.

Engelen bestaan. Goede engelen en slechte engelen. Het zou wel eens kunnen zijn dat wij te weinig leven met de werkelijkheid van engelen. Lees Psalm 91 maar eens.
Een vraag is ook welke invloed deze serie heeft op het beeld dat kinderen hebben van engelen en van God. Als engelen maar ingrijpen, komt het wel goed. En als het niet goed komt, als mensen overlijden, worden ze aan de hand van de doodsengel wel naar de hemel gebracht. Tal van mensen schreven na het zien van de uitzendingen dat hun angst voor de dood verdwenen was. Was hun gerustheid gebaseerd op de goede grond van het geloof in de Here Jezus? Alleen het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde, zegt 1 Johannes 1:7.

Het kwaad is er ook, in beeld gebracht door slechte engelen, maar vrijwel altijd komen de goede engelen als winnaars uit de strijd. En inderdaad, de Here Jezus is overwinnaar. Hij zegeviert en zal zegevieren over het kwaad, over de satan. Maar niet iedereen komt in de hemel. Alleen zij die in dit leven hun vertrouwen hebben gesteld op de Here Jezus. Hij is de enige Weg naar de hemel.

CBS zond ‘Touched by an angel’ zeker niet uit ter verkondiging van het Evangelie. Maar omdat de EO hem uitzond, en het over engelen en over God ging, werd er zo toch wel naar gekeken. Zowel door christenen als door niet-christenen.
Zo’n serie biedt wellicht een goede aanleiding om met elkaar en met uw kinderen hierover in gesprek te gaan. En misschien ook wel met (niet-gelovige) kennissen. Opdat zij toch over de Here Jezus horen en Hem hopelijk leren kennen.

Dirk van Genderen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden