Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Kijk eens vaker omhoog (0 reacties)

Geplaatst op zaterdag 5 november 2005, 16:57 door Dirk A A

Ook onder christenen kom je veel doemdenkers tegen. Mensen die het alleen maar kunnen hebben over hoe slecht het gaat in de kerk en in de wereld. Leeglopende kerken, eindtijdrampen en nog meer ellende. Daarom mijn appèl: laat er meer zichtbaar worden van de hoop die we mogen hebben als we de Here Jezus kennen.

Er lijkt steeds meer angst en negativiteit in onze samenleving te sluipen. Het heeft er alle schijn van dat de media hier een niet onbelangrijke rol in spelen. Wonen we echt in een land waar leiderschap ontbreekt en anarchie kansen krijgt? Moeten we ons na de aanslagen, de orkanen en de aardbevingen nu opmaken voor een wereldwijde pandemie, een geweldige griepepidemie met apocalyptische afmetingen, die tientallen miljoenen slachtoffers zal eisen?

Tegengeluiden lijken vooralsnog te ontbreken. Ook veel christenen zingen mee in het koor van de doemdenkers.
Waar blijven de christelijke leiders die een krachtig tegengeluid laten horen? Die dwars tegen alle negativiteit en doemdenken in, vol hoop zijn. Evangelie betekent immers Blijde Boodschap. We beschikken over het beste nieuws. Een boodschap die waarachtig hoop geeft voor het leven vandaag en later.

Ik heb sterk de indruk dat velen zich nog steeds schamen voor deze boodschap. Gelukkig wordt er, hoewel nog heel aarzelend – hier en daar een kentering zichtbaar.
We zouden wel wat meer vertrouwen in God mogen hebben. Het is inderdaad waar dat er tal van rampen plaatsvinden. En het is zeker op z’n plaats om daar eindtijdhoofdstukken als Mattheüs 24 en Lucas 21 bij op te slaan. Maar laten we niet doen alsof we zijn overgeleverd aan de woeste elementen van de natuur. God heeft het hele wereldgebeuren in handen. Het loopt Hem zeker niet uit handen.

Wij weten hoe de toekomst eruit ziet. Niet dat we exact kunnen zeggen wanneer en hoe de gebeurtenissen die in de Bijbel worden voorzegd, zullen plaatsvinden, maar wij hebben een enorme voorsprong op mensen die de Bijbel niet kennen. Vergelijkbaar met Noach. Hij kende Gods plannen. En – wat ook belangrijk is – hij geloofde wat God hem had gezegd. Noach predikte tot een wereld die zijn boodschap maar onzin vond en zich niet wilde bekeren om met God in het reine te komen.

Wat wij in de wereld zien gebeuren, zijn de tekenen van Gods kracht en Zijn glorie. Jezus komt terug om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Nu leven we in de tijd van rampen, aardbevingen, orkanen, oorlogen en epidemieën. Maar het tijdperk staat voor de deur dat die rampen voorbij zijn. Daarom is er geen reden om in angst en paniek te raken, maar om onze hoofden omhoog te heffen, omdat onze verlossing nabij is (Lucas 21). Naar Zijn beloften verwachten we nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont (2 Petrus 3).

Wie slechts let op wat er in de wereld om ons heen gebeurt, raakt het zicht op Gods toekomst kwijt. Wie alleen krant, radio, tv en internet volgt, loopt het risico geïnfecteerd te worden door het paniekvirus. Maar wie is verankerd in de Rots, God Zelf, heft zijn hoofd omhoog en weet dat alle ellende slechts tijdelijk is. Dat zal ons bewaren voor angst en paniek, ook al worden we getroffen door rampen. Dan zijn we niet als mensen die geen hoop hebben, omdat we onze hoop en verwachting op Hem hebben gesteld. Voor het heden en voor de toekomst.

Laten we deze hoop niet voor onszelf houden. Bid om vrijmoedigheid om deze hoop zichtbaar te laten worden op de plaats waar de Here ons heeft gesteld.

Dirk van Genderen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden