De onzichtbare wereld

Hoe zou het er in de onzichtbare wereld voorstaan? Weet de satan dat zijn dagen geteld zijn en wat is hij nog van plan? En wat gaat God doen om alle profetieën die de Bijbel ons voorhoudt, werkelijkheid te laten worden?

Eerst stel ik mij voor hoe het er in de wereld van de duisternis aan toegaat. En daarna – oneindig veel heerlijker – wat er in de wereld van het Licht gebeurt. Vanzelfsprekend is dit een fictieve weergave.

De leiders van de wereld van de duisternis komen voor een spoedzitting bijeen in een uiterst benauwende atmosfeer. Een verstikkende rook uit de afgrond maakt het extra beklemmend. De bijeenkomst wordt geopend met een vervloeking van de wereld van het Licht, van de gelovigen en van Israël in het bijzonder. Daarna vereren ze hun leider, de satan.
Eerst worden de resultaten van de afgelopen tijd gemeld: de hel wordt voller, steeds meer mensen breken met het christelijk geloof, huwelijken vallen uiteen, miljoenen ongeboren kinderen worden gedood. Door tv en internet worden steeds meer gelovigen van God afgehouden.
‘Maar niet alles op de aarde verloopt volgens plan,’ wordt gemeld. ‘Er komen teveel mensen tot geloof in Jezus Christus.’ Op de vraag hoe dit kan worden gestopt, worden allerlei ideeën geopperd. ‘Laten we ervoor zorgen dat alle godsdiensten samengaan.’ ‘Zorg ervoor dat de christelijke leiders worden uitgeschakeld. Verleid ze met geld, mooie vrouwen en macht.’
Ook komt de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Alles verloopt volgens plan. ‘Israël wordt steeds kleiner, zeker wanneer nog meer grondgebied wordt weggegeven. Nog een poosje, dan vegen we Israël helemaal van de wereldkaart.’ Een bizar gelach klinkt. ‘We gaan ook de gelovigen harder aanpakken. Er moeten wetten komen die hun vrijheden inperken.’

In de wereld van het Licht is de situatie totaal anders. Er is rust, vrede, blijdschap. God en Zijn Zoon, het Lam, worden aanbeden. En voortdurend klinkt het ‘Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, Die was en Die is en Die komt’.
Duizenden, miljoenen engelen komen ‘af en aan’. Ze worden uitgezonden om de gelovigen op aarde bij te staan en hen bij hun overlijden naar de wereld van het Licht te begeleiden. En hoewel de gelovigen zich er niet altijd van bewust zijn, wordt er vanuit de hemel intens met hen meegeleefd.
Ook in de wereld van het Licht is er een soort spanning voelbaar. Het plan van de grote Schepper nadert de voltooiing. Zoals lange tijd geleden na de schepping een gedeelte van de engelenwereld in opstand kwam tegen Hem, en zoals dat ook gebeurde toen Jezus Christus werd gekruisigd, zo maakt de wereld van de duisternis zich weer op voor een alles of niets-aanval op de wereld van het Licht. De vorige keren heeft de duisternis al het onderspit moeten delven. Daarom is er geen paniek. God en Zijn Zoon Jezus Christus hebben telkens opnieuw getoond machtiger te zijn dan de duisternis.
Wel worden in de wereld van het Licht voorbereidingen getroffen om het volk Israël en de gelovigen speciaal bij te staan, omdat zij met name het mikpunt van de duisternis zullen zijn in de eindstrijd. Het is echter niet nodig om te vrezen, omdat de eindoverwinning aanstaande is.

Laten we voortdurend in Gods Licht wandelen. Dat is de beste bescherming tegen de duisternis.

Dirk van Genderen