Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ontwaak en word wakker! (0 reacties)

Geplaatst op woensdag 30 januari 2008, 20:08 door Dirk A A

Bent u wel wakker? Nee, ik bedoel niet of u in bed ligt en slaapt, maar of u geestelijk wakker, waakzaam bent. Leeft u van dag naar dag en ziet u wel wat er gebeurt, of doorziet u de tijd waarin we leven?

De woorden ‘Ontwaak en word wakker!’ staan in Psalm 35:23 (Statenvertaling). Soortgelijke oproepen vinden we op tal van plaatsen in de Bijbel. Heel helder is ook het appèl van de apostel Petrus om nuchter en waakzaam te zijn (1 Petrus 5:8). En Paulus roept in Efeze 5:14 hen die slapen op om te ontwaken en op te staan uit de dood.

Buitengewoon leerzaam is altijd weer de geschiedenis van Israël en Juda in het Oude Testament – laat niemand zeggen dat het Oude Testament verouderd en voorbij is. Met name het volk Israël, maar ook Juda, keerde telkens God de rug toe en ging eigen wegen. Wanneer zij zich dan bekeerden, was God hen weer genadig. Vaak was het de koning die het volk voorging in de keuze om God wel of niet te dienen.
Het is niet zo moeilijk om te stellen dat ons volk als geheel zich van God afkeert. Het is veel lastiger om dat van onze eigen kerk of gemeente te zeggen. Ook al is er wellicht nog veel om dankbaar voor te zijn, hoe is het gesteld met ons geestelijk thuis? Het kan nodig zijn om in je eigen kerk te bidden om en op te roepen tot een reformatie. En gelukkig zijn er ook mensen die dit doen. Waren het er maar meer!

Er wordt veel gesproken over de noodzaak van een herleving. Er worden conferenties over georganiseerd, er wordt over geschreven en er wordt om gebeden. Maar na een conferentie gaat men vaak weer over tot de orde van de dag en volgt er geen opwekking. En gebedsgroepen houden het vaak ook niet zo heel lang vol.
Tal van hedendaagse profeten kondigen elk jaar weer aan dat dit het jaar van de grote opwekking zal zijn. Ik vind het onbegrijpelijk dat deze zogenaamde profeten volgelingen blijven houden. Zegt de Schrift niet dat wanneer een profetie niet uitkomt, het een valse profetie is? Wat dit betreft, leven we in de tijd waarin veel valse profeten actief zijn, wat onmiskenbaar een van de tekenen van de eindtijd is.

Het zijn niet alleen de valse profeten die ons op een dwaalweg kunnen voeren, maar ook anderen die actief zijn op het christelijke erf. Denk aan een predikant die niet in het bestaan van God gelooft. Of aan een voorganger die stelt: “Dat staat wel zo in de Bijbel, maar…” als hij het bijvoorbeeld heeft over de schepping, de hel of over de wonderen in de Bijbel. En vaak weten ze hun boodschap zo te verpakken dat het niet eens direct opvalt dat er een ander evangelie wordt verkondigd. “Volg hen niet na…” is de boodschap in zulke gevallen.

Vandaar mijn appèl om wakker en waakzaam te zijn en de tijd waarin we leven te doorzien. Dat gaat echter niet vanzelf. Absolute noodzaak is dat we de Here Jezus kennen en dat we de Heilige Geest hebben ontvangen nadat we tot geloof zijn gekomen. Want het is de Heilige Geest Die ons het onderscheidingsvermogen wil geven. En denk niet dat dit ons aan komt waaien. Dan moeten we wel de Bijbel kennen, omdat God daardoor tot ons wil spreken.

Dirk van Genderen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden