De geheime binnenkamer

Heeft u een binnenkamer? Een rustig plekje waar u alleen kunt zijn met God. Zoals de Here Jezus in Matteüs 6:6 zegt: ‘Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.’

Ons dagelijks leven is vaak zo vol, met name door de televisie en internet, dat we er bijna niet toe komen om tijd met God door te brengen. Overdrijf ik? Houd het maar eens een paar weken bij… Hoeveel uren blijven er per week over voor de Here God?
Wie zich voortdurend vol laat lopen met de zonden op tv en internet zal geestelijk schade lijden. Het is onmogelijk dat iemand die Christus heeft leren kennen, onveranderd voortleeft en blijft genieten van de zonden waar hij of zij voorheen van genoot. Wanneer de houding tegenover de Here Jezus en tegenover zonden niet is veranderd, is het absoluut noodzakelijk te onderzoeken of dit geloof wel echt is. Wie de Here Jezus heeft leren kennen, is een nieuwe schepping geworden, zegt de Bijbel.

We kunnen grote woorden hebben over het geloof, over Gods weg met ons leven, maar misschien kent u het gevoel wel dat u soms geen contact met Hem kunt krijgen. Zou dat kunnen komen omdat we niet de rust en de tijd nemen om tot Hem te gaan en met Hem om te gaan?
Matteüs 6 wijst de weg naar intimiteit met de hemelse Vader. Hij ziet in het verborgene en Hij wacht daar op u. Hebt u zo’n plekje, waar u alleen met Hem bent? Een gebedsplaats, een meditatieplekje, waar u Hem ontmoet.
Die plek is noodgedwongen misschien wel uw ziekenhuisbed, of de gevangenis, zoals ooit voor Jozef en Paulus. Wanneer stormen ons leven treffen – in Matteüs 7 spreekt de Here Jezus daarover – komt het eropaan dat we zo’n ‘geheime’ plek hebben. Een plaats waar we Hem ontmoeten, met Hem spreken en naar Zijn stem luisteren. Plechtig belooft Hij in Matteüs 6:6 dat Hij daaraan Zijn zegen wil verbinden.

Het is goed om als gemeente samen te komen, om als gezin samen de Here te zoeken en te dienen, maar het is ook absoluut noodzakelijk om zélf tijd met Hem door te brengen. Dat wil Hij zegenen. Dat kan een plekje in uw huis zijn, maar misschien is het voor u wel ergens buiten in de natuur, bij een boom of achter in de schuur. Voor de Here Jezus was dat plekje de Olijfberg, waar Hij vele nachten doorbracht met Zijn hemelse Vader. En voor Mozes was het op de berg. En soms moest hij lang wachten en eerst helemaal stil worden voordat God tot Hem sprak.

Het zou wel eens kunnen zijn dat we een tijd tegemoet gaan waarin God mensen zoekt die hebben geleerd om Hem in de binnenkamer te ontmoeten en die het diepe verlangen hebben in Zijn nabijheid te zijn. Daniël was zo iemand. Hij had geleerd drie keer op een dag de Here te ontmoeten. Later koos God juist hem uit om cruciale eindtijdboodschappen te ontvangen. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat wij die tijd ingaan die Daniël al heeft voorzien. En ook nu is God op zoek naar Daniëls die Hem kennen en door Hem kunnen worden ingeschakeld.

Dirk van Genderen