Een hemelse glans

We weten nauwelijks hoe rijk we geestelijk zijn als we de Here Jezus mogen kennen. Wanneer we dat meer zouden beseffen, zou dat een hemelse glans over ons leven geven. Een stukje hemel op aarde, omdat we dan nu al in de hemelse gewesten mogen wandelen (Ef. 1:3).

In feite zijn christenen schatrijke mensen, in wat voor omstandigheden ze ook verkeren. Wanneer we tot geloof komen, krijgen we immers deel aan alle hemelse schatten, zoals vergeving van zonden, rechtvaardiging, heiliging en eeuwig leven.
Ik las in het boek ‘Echt christendom’ van Bob George (een uitgave van Herstel) over het waargebeurde verhaal van de heer Yates. Bijna honderd jaar geleden, tijdens de grote economische recessie, bezat hij een groot stuk land in het westen van Texas. Hij fokte er schapen en leefde met zijn gezin in extreme armoede. Op het moment dat hij geen uitweg meer zag, vroeg een oliemaatschappij toestemming om op zijn land olieboringen te verrichten. Ze ontdekten er een gigantische hoeveelheid olie. Zonder dat hij het wist, was hij al schatrijk toen hij nog in grote armoede leefde.

Dit beeld verduidelijkt de situatie waarin veel christenen zich geestelijk bevinden. Velen hebben er geen besef van hoe rijk ze al zijn in Christus, terwijl ze nog in grote geestelijke armoede leven. Niet zelden lijkt er in het leven van iemand nauwelijks iets te veranderen wanneer hij of zij tot geloof komt, terwijl de Bijbel toch zegt dat je vanaf dat moment een nieuwe schepping in Christus bent. Theoretisch en theologisch weten we dit ook wel, maar het lijkt erop dat velen de consequenties hiervan nauwelijks begrijpen. Te gemakkelijk en te snel verplaatsen wij die veranderingen en zegeningen naar later, naar het leven na dit leven. Het al genoemde Efeze 1 zegt echter met nadruk dat God, de Vader van onze Here Jezus Christus, ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft, in Christus. Die zegen is nu al ons deel en als we dat beseffen, zal dat ons leven verrijken.

Deze boodschap hebben we zeer nodig in onze kerken en gemeenten. In deze tijd, waarin de algemene klacht is dat er zoveel lauwheid is onder de christenen, wordt het hoog tijd dat we opnieuw gaan ontdekken wat het inhoudt om het eigendom te zijn van de Here Jezus Christus. Maar dat zal alleen gebeuren wanneer we de Bijbel weer gaan lezen. Want daarin openbaart God ons die rijkdommen. Niet het zilver en goud van deze wereld, maar de hemelse schatten. Ga zo eens in de Bijbel op zoek en dan zou ik adviseren in het Nieuwe Testament de bijbelboeken Romeinen tot en met Judas te gaan lezen.

De afgelopen tijd heb ik geprobeerd opnieuw tot me door laten dringen wat het betekent om de Here Jezus te mogen kennen. En wanneer je daarnaar op zoek gaat in het Woord van God, val je van de ene verbazing in de andere. Teksten die je al vaak gelezen hebt, zijn opeens weer nieuw, wat alleen maar onderstreept dat Gods Woord levend en krachtig is, een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. En we mogen dankbaar zijn dat we de Heilige Geest hebben ontvangen, Die onze ogen voor deze rijkdommen meer en meer wil openen. Of zoals 2 Kor. 2:12 het zegt: ‘Wij hebben de Geest uit God ontvangen, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is.’

Dirk van Genderen