Angst voor de islam?

Gods tegenstander, de satan, doet alles om de definitieve komst van Gods Koninkrijk te verhinderen. Er woedt een geestelijke strijd tussen Licht en duister, die tot op zekere hoogte zichtbaar is voor ons, zoals in de opmars van de islam, maar ook in bijvoorbeeld de verleiding van het materialisme.

In het begin van de Bijbel wordt de strijd tussen God en de satan zichtbaar in de zondeval van de mens. En richting de wederkomst van de Here Jezus zal deze geestelijke strijd op aarde zichtbaar worden in de verschijning van de antichrist op het wereldtoneel.
Duizenden jaren ervaring heeft de satan inmiddels al om de God van hemel en aarde, de Almachtige, te dwarsbomen. Hij, die hoger dan God wil zijn, kent de Bijbel en weet dat zijn dagen geteld zijn. Het moment komt dat hij gebonden zal worden in de afgrond (Openb. 20:2) en duizend jaar later zal hij geworpen worden in de poel van vuur en zwavel, waar hij dag en nacht gepijnigd zal worden in alle eeuwigheden (Openb. 20:10).
Zover is het echter nog niet. We leven nu nog in de tijd dat de satan rondgaat als een briesende leeuw, maar soms ook als een sluwe (gevallen) engel, die op zoek is naar mensen die hij kan verleiden en verslinden, om ze uit de hemel te houden en in de hel te krijgen.

De satan gebruikt zeker religies en religieuze systemen om mensen in zijn macht te krijgen en te houden. Ook zal hij – daar is de Bijbel helder over – zijn pijlen nadrukkelijk richten tegen de christenen en tegen het Joodse volk. Een religieus systeem waar dit duidelijk zichtbaar wordt, is de islam.
Een van de kenmerken van de islam is de ontkenning dat Jezus Christus als de Zoon van God naar deze aarde gekomen is en Zijn leven heeft gegeven tot verlossing van onze zonden. Hierover zegt 1 Johannes 4:2 en 3: ‘Iedere geest, die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist.’

Wie wil weten welke geest werkzaam is in de islam, moet maar eens gaan kijken in Saoedi-Arabië. In dat land heerst de sjaria, de streng-islamitische wetgeving die het menselijk handelen in wereldse en religieuze zaken bepaalt. In het openbaar een ander geloof dan de islam uitoefenen, is verboden. Christenen lopen het risico om te worden gearresteerd, verbannen of gemarteld. Dit geldt met name voor ex-moslims, die bovendien het gevaar lopen te worden gedood.

Laten we elkaar ondertussen geen angst voor de islam aanpraten, maar op de Here blijven vertrouwen. De uitkomst van de geestelijke strijd is immers al bekend. Het Licht zal overwinnen, hoe donker het eerst misschien ook zal worden. En het is helemaal niet verkeerd om ons voor te bereiden op eventuele moeilijke tijden. Niemand garandeert ons dat de vrijheid die we nu hebben, blijvend is. En miljoenen gelovigen weten wat het is om vervolgd te worden vanwege hun geloof in de Here Jezus.

Wel kan ik u vertellen dat God met Zijn Geest krachtig werkt in de islamitische landen. Bij tienduizenden komen de moslims er tot geloof. Laten we Hem daarvoor danken, ons erover verheugen en Hem bidden dat Zijn licht daar – en ook hier – meer en meer zal gaan stralen.

Dirk van Genderen