Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ziekte en genezing (0 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 mei 2008, 17:41 door Dirk A A

Het is opmerkelijk dat er in de christelijke bladen en kranten betrekkelijk weinig aandacht is voor mensen die ziek zijn. Maar wanneer er een bijzondere genezing heeft plaatsgevonden, worden er vaak pagina’s over vol geschreven. Gezonde mensen verheugen zich over de genezing, maar voor zieken is dit niet altijd makkelijk.

Wie ziek is en gelooft in de Here Jezus, wordt soms opgescheept met het gevoel dat het zijn of haar eigen schuld is dat genezing uitblijft. De Here staat immers klaar om genezing te schenken. Door Zijn striemen is ons genezing geworden en wanneer er in de eigen gemeente geen speciale genezingsmogelijkheden worden geboden, zijn er altijd nog de genezingsdiensten, krijgen ze niet zelden te horen.
Ik ken mensen die op een wonderlijke wijze genezen zijn. God geneest, ook vandaag. Laten we dat vasthouden, Hem daarvoor loven en prijzen en ons verheugen met degenen die genezen zijn. En laten we vooral ook biddend om zieken heen staan. God verleent immers kracht aan het gebed van de rechtvaardigen. Mensen in nood ervaren vaak dat er voor hen wordt gebeden. En uit ervaring weet ik hoe goed het je doet wanneer mensen laten merken dat ze met je meeleven.
Ik ken ook mensen die naar genezingsdiensten zijn geweest, maar niet genezen zijn, of slechts tijdelijk opknapten, hoewel tegen hen werd gezegd dat ze genezen waren. Deze zieken krijgen hierdoor ook geestelijk een forse dreun te verwerken, waar de zogenaamde gebedsgenezers zich niet verantwoordelijk voor voelen. Daar kan de eigen omgeving en de eigen gemeente voor ‘opdraaien’.

Natuurlijk zou ik u graag beloven dat ziekte en pijn al in dit leven uitgebannen kunnen worden, zoals sommige predikers dat doen. Maar dat kan ik niet. Laten we niet vergeten dat we in een gevallen wereld leven. Iedereen die garandeert dat gelovigen niet ziek hoeven te zijn en niet door moeilijkheden getroffen kunnen worden, is een leugenaar, die mensen valse hoop geeft.
De verlossing van de wereld is echter nabij. Als de Here Jezus komt, komt er een einde aan alle ellende, pijn, oorlog en ziekte. Wat kun je daar soms naar uitzien!
De wereld zal niet definitief ten onder gaan door milieuvervuiling of stijgende temperaturen. De Here Jezus zal de aarde redden en Zijn zegen aan de volken geven, mits ze Hem zullen eren en dienen en op zullen trekken naar Jeruzalem (Zach. 14:17).

Maar tot die tijd hebben we te maken met de gevolgen van de zondeval in het paradijs. In het grote wereldgebeuren, en ook in ons eigen leven en in het leven van hen die ons lief en dierbaar zijn. En zeker, God geneest en richt zo tekenen op van Zijn komende Koninkrijk.
Het komt erop aan dat we God vertrouwen, in welke omstandigheden we ons ook bevinden. Hij kan oplossingen geven in hopeloze situaties.
We krijgen niet altijd een antwoord op de vraag waar God is als het leven pijn doet, hoewel lijden ook onze eigen schuld kan zijn. En sommigen lijden wel heel veel. Laten we maar voorzichtig zijn met goedkope antwoorden. Soms is het beter om eerst te zwijgen en er te zijn. En soms kunnen we ons verwonderen over Gods genade in het leven van iemand die een diepe weg moet gaan. Als we maar weten dat de Here met ons is en voor ons zal zorgen, ook al gaan we door een dal van diepe duisternis (Ps. 23). Zijn vrede is meer waard dan gezondheid en voorspoed.

Dirk van Genderen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden