Van God of niet van God?

We leven in een tijd waarin veel verleidingen op ons afkomen. We mogen de Here wel voortdurend bidden dat we niet zullen worden verleid. Hoe kunnen we weten of iets van God is of niet? Dit is een vraag waar we ook in onze kerken en gemeenten wel eens wat meer bij stil mogen staan.

In Zijn Woord waarschuwt de Here Jezus voor verleiders die zullen komen, voor valse profeten en dwaalleraars (Matt. 24). De geschiedenis wijst uit dat zulke mensen vaak goed zijn begonnen, maar op een gegeven moment het spoor bijster zijn geraakt. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals zonden, maar ook het in contact komen met bijvoorbeeld occulte geesten, die geleidelijk de ‘bediening’ van iemand over kunnen nemen. Wie zich aan hem of haar toewijdt, kan onder invloed komen van de machten die werkzaam zijn door zo iemand heen.

Toets kritisch wat iemand verkondigt en kijk naar de vruchten van de bediening. Beslis niet te snel dat iemand betrouwbaar is wanneer je bijbels klinkende woorden hoort, omdat je dan kunt gaan denken dat andere dingen die je van hem of haar hoort ook wel goed zullen zijn, hoewel je ze niet kunt terugvinden in de Bijbel.
De beste bescherming tegen dwaalleraren en dwaalleringen is door voor 100 procent gericht te zijn op de Here Jezus. Door Zijn Heilige Geest wil Hij ons leiden, zodat we Zijn weg zullen gaan en de verleidingen van de duisternis scherper leren zien. Ze klinken vaak mooi en zien er soms betoverend uit.

Laten we niet vergeten dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de verleidingen van de duivel, de machten van de duisternis en de boze geesten in de hemelse gewesten (Efeze 6). Die strijd kunnen we niet aan in eigen kracht, maar alleen met Gods wapenrusting aan. Dan kunnen we weerstand bieden en stand houden.
Het kan je helpen te onderkennen of iets van God is, door je af te vragen of je eerbied en ontzag proeft voor een heilig God; met een mooi (oud) woord ook wel ‘vreze des Heren’ genoemd.

Wat we nodig hebben, is de zalving van de Heilige Zelf (1 Joh. 2:27), Die ons over alle dingen zal leren. Hij is immers de waarheid en in Hem is geen leugen. Essentieel is ook dat we Gods Woord kennen, zodat we kunnen toetsen of iets van Hem is of niet, en alarmbellen gaan rinkelen wanneer we iets horen of zien wat niet gevonden wordt in de Bijbel. Door Zijn Woord en door Zijn Heilige Geest wil Hij ons leiden in alle waarheid.

Het is niet nodig ons te verbazen over alle verleidingen die op ons afkomen. Het is ons voorzegd in de Schrift en helaas zullen velen worden verleid. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid voor predikanten en voorgangers. Ik roep kerken en gemeenten op hun mensen te wapenen tegen de verleidingen. En misschien is het een idee om hier aparte bijeenkomsten aan te wijden.
We hoeven echter niet te vrezen voor de verleidingen. Ren niet direct naar deze nieuwe beweging of die bijzondere happening of kerk, maar ‘ren’ naar de Here Jezus. Hij wil ons beschermen en toerusten voor de tijd waarin de verleidingen zullen toenemen. In Zijn kracht zullen we staande kunnen blijven en met Zijn liefde en vrede wil Hij ons hart vervullen.

Dirk van Genderen