Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De smalle weg (2 reacties)

Geplaatst op zaterdag 5 juli 2008, 17:47 door Dirk A A

Sommige lezers kennen wellicht de prachtige plaat van de brede en de smalle weg. De smalle weg loopt naar de hemel en de brede weg eindigt in de hel. Ik heb de indruk dat nogal wat christenen denken dat ze gerust op de brede weg kunnen wandelen en toch in de hemel zullen komen.

In Matteüs 7:13 en 14 spreekt de Here Jezus over de brede en de smalle weg. De smalle weg heeft een enge (smalle) poort. Je komt op die smalle weg door je te bekeren, de Here Jezus aan te roepen en in Hem te geloven, Die Zijn leven ook voor jou gegeven heeft aan het kruis. Hij is de Deur (Joh. 10:7). Door de enge poort gaan, is sterven aan je eigen zondige ik en opstaan tot een nieuw leven met Hem (Rom. 6).
Wie de Here Jezus heeft leren kennen als zijn Heiland en Verlosser, wil op de smalle weg verder gaan. De weg achter Hem aan. De weg waarop Hij ons zo wil veranderen dat we steeds meer op Hem gaan lijken.

De beste toets om bij jezelf na te gaan of je op de smalle weg wandelt, is of je liefde voor de Here Jezus groter wordt, evenals je afkeer van de zonden. Scherm nooit met de liefde van de Here Jezus wanneer het gaat om dingen in je leven die niet overeenstemmen met een wandel op de smalle weg. Omdat God liefde is, moet Hij de zonde wel haten.
Misschien zijn we wel vergeten dat God een heilig God is, Die de zonden niet door de vingers kan zien. Weten we niet meer dat Hij ernaar verlangt dat de Zijnen heilig en rechtvaardig zullen zijn en zullen leven in verbondenheid en gehoorzaamheid aan Hem? Dat het hun verlangen zal zijn er helemaal voor Hem te zijn?
Wie met een beroep op Gods liefde zegt dat hij aan alles van de wereld mee kan doen, moet er maar niet vanzelfsprekend van uitgaan dat hij op de smalle weg wandelt. En wie met een beroep op Gods liefde leeft in strijd met Gods geopenbaarde wil in de Bijbel, zou heel goed toch op de brede weg kunnen wandelen, die eindigt in de hel. Bid de Here dat Hij alles uit je leven weg wil doen wat je hindert op de smalle weg met Hem.

De smalle weg kan een eenzame weg zijn. Een weg die anderen niet willen gaan, omdat ze het er te bekrompen vinden, te weinig opwindend, ook geestelijk. Maar je weet dat je deze weg moet gaan, de weg waarlangs je eenmaal in het Vaderhuis met z’n vele woningen zult komen, bij God Zelf. Het is je verlangen de Here Jezus te behagen in alles wat je doet, in hoe je bent. Je kunt geen dingen meer goedpraten, die Gods Woord afwijst. En misschien doet het wel pijn als je merkt dat je daardoor ‘vrienden’ verliest. Het zou wel eens kunnen zijn dat dit de consequentie is wanneer je trouw wilt blijven aan God en aan Zijn heilig Woord.
Het gaan van de smalle weg kan lijden om Christus wil voor je betekenen. En ik hoop dat de Here je wil leren je erover te verheugen dat Hij je waardig acht voor Hem te mogen lijden (Hand. 5:41). Dat kan de pijn verzachten en ons helpen ons oog alleen gericht te houden op Hem Die we zo onuitsprekelijk lief hebben en van Wie we weten dat Hij ons bemint.

Dirk van Genderen

2 Reacties

 1. Bea zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 december 2008 om 20:59

  Beste broeder Dirk en andere lezers van deze reactie,

  Mijn leven lang was ik al een volgeling van Jezus, de Zoon van God.
  Hij was een belangrijke Persoon in mijn leven maar enkele jaren geleden leerde ik door de Alpha cursus, God zij dank!!!, de Heilige Geest kennen.
  Het gevolg was dat ik Jezus écht leerde kennen, dat ik de Bijbel écht ging lezen en er achter kwam wat nu écht Gods wil is in en met mijn leven, ik werd écht wedergeboren.
  Deze wedergeboorte kon niet zonder gevolgen blijven en dus maakte ik keuzes die voor vrienden en familie onbegrijpelijk waren en zijn
  .
  Toen een goede vriend op een avond tegen mij zei: ‘Je bent niet meer van deze tijd!’ (klopt want ik ben van de toekomstige tijd!) was dat wel even slikken.
  De volgende morgen vertelde ik Jezus dat deze woorden mij best pijn hadden gedaan. Ik had al lang gevoeld dat familie en vrienden moeite met mijn nieuwe manier van denken en doen hadden maar als dat zo wordt uitgesproken is dat wel even: ‘Tok!’
  Vervolgens sloeg ik de Bijbel open bij Mat. 10: 32 waar staat: Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochend bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.’
  Wat een duidelijke waarschuwing aan ons adres maar tegelijk wat een geweldige bemoediging, wat een fantastische reactie van onze Heer, Jezus Christus.’
  Toen ik dit onlangs met enkele jongeren mocht delen was één van de vragen:
  ‘Hoelang heb je gezocht voor je dit stukje vond?’
  Nou, ik kon deze jongeman vertellen dat ik de Bijbel na mijn gebed bij dit stukje open sloeg en dat ik het heb ervaren als een antwoord op mijn bidden.

  Gods wijsheid, vrijheid en blijdschap gewenst bij het lopen op de smalle weg.
  Bea

 2. Aart Keijzer zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 december 2008 om 17:18

  Beste Dirk,
  Ik heb altijd je commentaren gelezen welke jij in de visie geschreven hebt. Ik kon er altijd wel wat mee en daarom vind ik het jammer dat ze er niet meer in staan. Gelukkig zijn ze nu te lezen op jouw site. Ook heb ik het stukje gelezen over wat jij bent overkomen. Mijn weg is niet altijd over rozen gegaan. De Bijbel zegt dat God een ieder kastijdt die Hij lief heeft. Ik heb die kastijding ervaren en moet nu zeggen dat het goed is geweest. Achteraf zie je het pas wat voor nut het heeft gedaan. Waarom God iets laat gebeuren of toelaat is mij niet altijd duidelijk. Wel weet ik dat Hij Zijn kinderen altijd uit de verzoeking zal verlossen en dat is voor mij een troost. God is een Vader Die voor Zijn kinderen zorgt. Hoe Hij dat doet dat moeten we maar aan Hem overlaten, want dan alleen is het goed en blijven we op de smalle pad. Pas geleden hadden wij een bijzondere dienst waarin de smalle en de brede weg aan de orde kwam. Ook heb ik het boekje van Bunjan gelezen welke gaat over de smalle weg. Gelukkig hoeven we deze niet zelf te lopen, maar is het God Die door Zij Geest ons voorgaat. Ik weet niet of dat ik ook mag reageren op de bovenstaande reactie, maar toch wil ik nog even dit kwijt: Misschien is het goed te weten dat de Alpha-cursus geboren is uit de Torontobeweging en persoonlijk huiver ik daar nogal van. Is de Geest in de Alpha-cursus de Heilige Geest uit de Bijbel? Daarom is het goed dat we de geesten beproeven of ze uit God zijn en dat heb ik ook gedaan. Het aloude evangelie wat door mannen als Spurgeon, Whitefield en Edwards met veel zegen gepredikt mocht worden, daar hou ik mij maar aan vast.
  Aart

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden