Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Omvallende banken (2 reacties)

Geplaatst op donderdag 25 september 2008, 8:50 door Dirk A A

Staan we aan de vooravond van een diepe economische crisis? Steeds meer signalen wijzen daarop. Al enkele zaken- en hypotheekbanken zijn ten onder gegaan of ‘gered’ door de overheid. Vooralsnog alleen in Amerika en Engeland, maar ook andere Europese banken verkeren in zwaar weer, in ons land met name Fortis.

Een crash op de financiële markten lijkt al gaande, met alle gevolgen voor de totale samenleving. Hoe heeft het zover kunnen komen dat het economische systeem op klappen staat? Jarenlang kon het niet op in de financiële wereld. Aan de lopende band werden ingewikkelde financiële constructies bedacht om de winsten van banken en financiële instellingen nog verder op te krikken. Constructies die door de verantwoordelijken wellicht niet eens altijd begrepen werden en ook niet door degenen die er gebruik van maakten.
Elke Amerikaan moest een huis kunnen kopen, ook al waren de lasten hoger dan de inkomsten. En omdat er zoveel vraag was naar huizen, bleven de huizenprijzen maar stijgen. Op een gegeven moment konden veel Amerikanen hun hypotheken niet meer betalen, waardoor de banken in de problemen kwamen.

Kunnen we vanuit bijbels perspectief iets zeggen over de huidige situatie? Allereerst is het goed op te merken dat ons enige bescheidenheid past. Toch wil ik u graag enkele gedachten meegeven, waar u hopelijk wat aan hebt.
Toen ik nadacht of er in de Bijbel iets voorkomt wat gelijkenis heeft met de huidige situatie, kwam Openbaring 18 mij in gedachten, over de val van Babylon, aan het einde der tijden. Je kunt je afvragen of hier met Babylon de stad Babylon in Irak wordt bedoeld. Wanneer ik Openbaring 18 lees, krijg ik de indruk dat je hier ook kunt denken aan de Financiële Macht in deze wereld. In vers 3 staat namelijk dat de kooplieden der aarde door haar weelde rijk zijn geworden.

In vers 4 roept God Zijn volk op om Babylon te verlaten, om niet met haar ineen te storten. Want in één uur zal zij ten onder gaan, omdat haar zonden zich hebben opgehoopt tot aan de hemel.
Vergelijkbaar dus met de vernietiging van Sodom en Gomorra. De Here vertelde ooit aan Abraham (Genesis 18) dat de zonde van deze steden zeer zwaar was en dat het geroep tot Hem gekomen was. Abraham smeekte de Here nog om die steden genadig te zijn, zelfs al zouden er maar tien gelovigen zijn. Maar wellicht was Lot de enige rechtvaardige. Ook hij werd opgeroepen de stad met grote spoed te verlaten, omdat God hem en de zijnen wilde redden, waarna vuur en zwavel op de beide steden neerdaalde.

Zo komt ook de oproep tot ons om Babylon te verlaten. Om ons heil niet te zoeken in deze wereld en in de Mammon, de god van het geld.
Het zit in ons zondige hart om schatten op deze aarde te verzamelen. Doe dat niet, zegt de Here Jezus. Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Dan is het zelfs niet nodig dat we ons zorgen maken over onze dagelijkse levensbehoeften. In de Bergrede (Mattheus 5-7) is Hij hier heel duidelijk over. Wanneer je eerst Hem en Zijn Koninkrijk zoekt, zal Hij voor je zorgen.
Wat een boodschap voor vandaag! Laten we ons vertrouwen niet stellen op ons banksaldo, maar op de Here God. En dwars door de crisis heen klinkt voortdurend Gods roep tot bekering en terugkeer naar Hem.

Dirk van Genderen

2 Reacties

 1. René Grootes zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 december 2008 om 15:13

  Met een zich destijds fuserende ABN-AMRO Bank had ik persoonlijk al een gevoel dat er iets niet goed zat. Als eenvoudige baliemedewerker kreeg ik in een modern POP-gesprek te horen dat men eerst ging inzetten op “de middelen”, daarna “de mensen”. Gevolgd door grappig bedoeld geneuzel over het bijbehorende schaakspel voor de gehele personele organisatie. Dit gegeven vormt zo al 15 jaar een soort waarschuwingslampje op mijn dashbord dat ik beter niet in te grote,en te dure auto’s moet rondrijden.

  Vorig jaar herfst 2007 schreef ik ook al een soortgelijke visie als Dirk op de webpagina van onze kerk:”…Stijgende olieprijzen lijken onverantwoorde politieke keuzes te rechtvaardigen gewassen te bestemmen voor biobrandstof ipv normale voeding van de wereldbevolking. Afgezet tegen een koersval van de Amerikaanse dollar lijkt het een gouden tip in aandelen te gaan.

  Probeer nu het nog kan óók een aandeel in God’s koninkrijk te verwerven!
  “Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam.” (Openbaring 19)

  Als de Eufraat en de Tigris om welke reden dan ook droogvallen is de weg immers vrij voor de koningen uit het oosten. De val van het welvarende Babylon lijkt een logisch gevolg. (Openbaring 16-18)

  Blijf bidden om de vrede van Jeruzalem!…”

 2. Edgar korteweg zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 maart 2009 om 21:03

  Beste D van genderen.
  Ik heb net (vandaag is het 18/03/09) het 20:00 journaal gezien waarin vermeld werd dat turkeye een dam wil gaan bouwen in de oorsprongen van de eufraat/tigris…..
  Dan komt het gebeuren van openbvaringen 16 waarin deze rivieren gaan droog vallen wel HEEL erg dicht bij natuurlijk.

  Het worden erg spannende tijden en het blijkt dus maar weer dat de bijbel gewoon super betrouwbaar is.

  groeten edgar korteweg

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden