Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Wereld in crisis (1 reactie)

Geplaatst op zaterdag 11 oktober 2008, 11:26 door Dirk A A

Op tal van fronten is sprake van een crisis. De grootste aandacht gaat momenteel uit naar de wereldwijde financiële crisis. Maar tegelijk worden we geconfronteerd met een geestelijke crisis, die misschien nog wel ernstiger is, en waarin het soms meer om geld draait dan om God.

Het eerste Nederlandse slachtoffer van de crisis op de financiële markten was, zoals ik in mijn vorige commentaar al vermoedde, de Fortis-bank. Dat de overheden en centrale banken bereid zijn miljarden euro’s en dollars in de markten te pompen, geeft wel aan hoe kritiek de situatie moet zijn. Het verdere verloop van deze crisis valt nog moeilijk te ‘voorspellen’. Het zou mij niet verbazen wanneer de problemen nog aanzienlijk toenemen.

Tegelijk speelt er ook een wereldwijde geestelijke crisis. Zoals het bij de financiële crisis om geld draait, zo gaat het ook in de geestelijke crisis waar ik hier op doel, om geld. En dan denk ik met name aan het zogenaamde voorspoed- of welvaartsevangelie.
‘Geef mij 100 euro en je krijgt er van God 1000 euro voor terug.’ Sommige tv-predikers deinzen er niet voor terug om hun kijkers zoiets voor te spiegelen. Met name vanuit het Westen is de rest van de wereld de afgelopen jaren met soortgelijke boodschappen overspoeld. Wanneer er ergens een echte opwekking plaatsvindt, weten ze daar weer nieuwe ‘slachtoffers’ te vinden. Zo beroven ze ook deze mensen en verspreiden ze een vals evangelie.

En denk ook eens aan wat in het Westen wordt geproduceerd voor tv en internet: porno, seks, geweld, moord, et cetera. Aan de Tien Geboden houden de meeste makers zich allang niet meer. Dan verkoopt het immers niet.
Toen ik in Genesis 18 en 19 las over de verwoesting van Sodom en Gomorra vanwege hun zonden op seksueel en moreel gebied, werd ik geraakt door de zinsnede dat de roep van hun zonden tot God was gekomen.
Ik geloof dat er zo ook vanuit de westerse wereld een roep tot God opstijgt vanwege onze zonden. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat we het eerst geraakt zullen worden in onze financiën. Velen hebben immers de god Mammon tot hun afgod gemaakt, zowel buiten de kerk als binnen de kerk.

Laten we niet denken dat Gods liefde zo groot is dat Zijn oordelen verleden tijd zijn. God is zeker vol van liefde, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Er kan een moment komen dat de maat van de zonde vol is. Zoals Openbaring 19 zegt dat de zonden van Babylon zich hebben opgehoopt tot de hemel en dat God heeft gedacht aan haar ongerechtigheid. Wie weet, hebben we dat moment inmiddels bereikt.
Het is onafwendbaar dat die oordelen komen. Lees het boek Openbaring maar. Het moet weldra, met haast geschieden, luiden de eerste woorden. En dwars door de oordelen heen klinkt Gods roep tot bekering en terugkeer tot Hem. Wat een genade!

Maar laten we niet wachten tot de oordelen en rampen uit het boek Openbaring in hun volle hevigheid over ons losbarsten, maar nu ons leven met God in orde maken.
Ik zou predikanten en voorgangers willen aansporen de mensen te wijzen op de ernst van de tijd waarin we leven. De wederkomst van de Here Jezus zou wel eens heel nabij kunnen zijn.

Dirk van Genderen

1 Reactie

  1. Andries Wessels zegt:
    Geplaatst op donderdag 29 oktober 2009 om 13:33

    Beste Dirk

    Dat wat jij hier boven hebt geschreven kan ik alleen maar beamen, om de simpele reden dat Gods woord hier zo heel duidelijk over spreekt. En alle gebeurtenissen in deze tijd samenvattend, volgt de ene bevestiging op de andere. Ik las zojuist Opb-22:11: wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht en wie vuil is, hij worde nog vuiler, wie rechtvaardig is hij bewijze nog meer rechtvaardigheid, hij die heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Israél komt steeds meer alleen te staan, de volkeren laten Israél vallen, maar mede daardoor komt deze wereld in steeds grotere problemen. De wetteloosheid neemt hand over hand toe, overheden komen voor steeds grotere problemen te staan, het gezag wordt steeds meer ondermijnd, steeds meer verslavingen van allerlei aard, de schepping raakt steeds meer stuurloos. En al deze zaken worden heel duidelijk in heel Gods woord voorzegd, dat de ganse schepping zucht in al haar delen en in barensnood is, en niet alleen zij maar ook wij zelf zien met reikhalzend verlangen uit naar het openbaar worden der zonen Gods, Rom. 8:18-30. En één van de grootste problemen onder de gelovigen is de verdeeldheid, en er is niets wat de gemeente van Jezus Christus krachteloos maakt dan dat: te veel op onze kerk gericht en te weinig op Jezus Christus, de overste leidsman en de voleinder van ons geloof. De komst van onze Heer is nabij, waar staan wij heel persoonlijk in onze relatie tot Hem? Gods rijke zegen toegewenst.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden