Afscheid van Visie

De afgelopen negen jaar heb ik in totaal zo’n 225 commentaren in ‘Visie’ mogen schrijven. Nu is het bijna zover dat ik afscheid van u moet nemen. Eind december 2008 zal mijn laatste commentaar worden geplaatst.

Ruim twee jaar geleden werd ik door een auto-ongeval uitgeschakeld, zodat ik niet meer kon functioneren als eindredacteur van ‘Visie’. Al eerder schreef ik daarover op deze plaats. Ik was dankbaar dat ik de afgelopen tijd mijn commentaren wel kon blijven schrijven. Vaak heb ik het mogen ervaren dat de Here mij als het ware een boodschap gaf die ik door mocht geven. Uw reacties op de commentaren – duizenden – heb ik zeer op prijs gesteld.

Helaas zijn de klachten ten gevolge van het ongeval nog dusdanig dat ik het werk bij ‘Visie’ niet meer op kan pakken. Daarom zal ik ook stoppen met het schrijven van mijn commentaren. Het zal u niet verbazen dat ik dit zeer betreur. Graag was ik met dit mooie werk doorgegaan.
Ik zal u uitleggen waarom ik moet stoppen. Omdat het wettelijk zo is geregeld dat je na twee jaar ziekte in een WIA-uitkeringssituatie terechtkomt, betekent dit dat ik sinds half oktober niet langer deel uitmaak van de ‘Visie’-redactie. En omdat de EO de regel hanteert dat het schrijven van het ‘Visie’-commentaar alleen gedaan kan worden door iemand die tot de redactie behoort, zal het duidelijk zijn waarom ik moet stoppen met mijn commentaren.

Hoewel ik al wat langer wist dat dit afscheid er aan zat te komen, was het toch confronterend om enkele weken geleden het bericht te vernemen dat het nu echt zover is. God gaf echter genade om het los te laten en in Zijn hand te geven. Hij weet dat het mijn verlangen is om dienstbaar te blijven in Zijn Koninkrijk.

In ‘Visie’ zult u mij vanaf eind december moeten missen. Verscheidene broeders en zusters hebben mij geadviseerd mijn commentaren voort te zetten op internet. Het duurt echter nog wel een paar weken voordat mijn site operationeel is. De website heeft een makkelijk te onthouden naam: www.dirkvangenderen.nl. Als het zover is, zal het in ‘Visie’ worden vermeld.

De afgelopen jaren heb ik u met mijn commentaren willen bemoedigen. Ik heb u voortdurend op de Here Jezus gewezen en u opgeroepen alleen op Hem te vertrouwen en u te laten leiden door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Ik heb u meer zicht willen geven op de tijd waarin we leven en in het bijzonder ook op Israël en het Joodse volk.
Ik ben er vast van overtuigd dat we in de eindtijd leven en dat de situatie voor mensen die leven met de Here Jezus en die trouw willen blijven aan de hele Bijbel er in de toekomst niet gemakkelijker op zal worden. Maar we mogen leven vanuit de verwachting dat de wederkomst van de Here Jezus aanstaande is.

Eigenlijk ben ik wel heel benieuwd hoe Gods weg met mij verder zal zijn. De afgelopen tijd heeft Hij me, dwars door een moeilijke periode heen, geleerd meer op Hem te vertrouwen. Hij zal ook in de toekomst zorgen en voorzien, daar ben ik vast van overtuigd.

Tot slot: wellicht ‘tot ziens’ op de website of tijdens een spreekbeurt. Daarbij denk ik nog na over wat er mogelijk is voor mensen die geen internet hebben en toch graag de commentaren blijven lezen.

Dirk van Genderen