Welkom + gratis nieuwsbrief

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. [1]

Ik wil u wel vragen de reacties netjes te houden. Misschien wilt u wel eens een bijdrage overnemen op uw site of in een blad. Dat mag u doen, maar graag wel met bronvermelding, inclusief de internetsite (Dirk van Genderen; www.dirkvangenderen.nl)

Eindtijd en Israel
Voor alles wil ik de Heere Jezus Christus in de bijdragen op deze site centraal stellen en de lezers oproepen hun vertrouwen alleen op Hem te stellen.
Ik ben er vast van overtuigd dat we in de eindtijd leven en dat de komst van de Heere Jezus nabij is. Vandaar dat ik in mijn wekelijkse bijdragen u meer zicht wil geven op de tijd waarin we leven, en in het bijzonder ook op Israel en het Joodse volk. Alles wat op ons afkomt, wil ik toetsen aan het Woord van God (1 Johannes 4:1).

Geestelijke bemoediging
Af en toe wil ik ook een meditatieve bijdrage plaatsen om u geestelijk te bemoedigen. We leven in een tijd waarin veel gelovigen zich alleen voelen staan in hun gemeente. Misschien kan deze site wel helpen in het creeren van een geestelijke verbondenheid met vele anderen die de Heere Jezus eveneens van harte lief hebben.

Spreekbeurten
Behalve een wekelijkse – of vaker wanneer daar aanleiding voor is – bijdrage op deze site, mag ik af en toe voorgaan in diensten en kunt u mij ook uitnodigen voor een spreekbeurt over thema’s als ‘Gebroken dromen’, ‘Het gebed’, ‘De eindtijd’ of ‘De geestelijke strijd om Israel’. Of voor een bijbelstudieserie over bijvoorbeeld ‘Het leven van Mozes’ en het Bijbelboek Romeinen.

Gratis Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op de gratis nieuwsbrief. Het is de bedoeling die elke week te versturen. Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u een mail, die u wel moet bevestigen om de nieuwsbrief te activeren. Dat doet u door op de aangegeven link in de mail te klikken. Het is heel belangrijk dat u uw e-mailadres juist invult. Diverse mensen hebben hierbij al foutjes gemaakt, zoals een punt teveel of te weinig. Het komt echt heel precies. Het gevolg van een foutieve opgave is dat u de nieuwsbrief dan ook niet ontvangt.

Archief
Na verloop van enkele weken worden de bijdragen opgeslagen in het archief. Ook vindt u in het archief commentaren die ik eerder schreef voor EO-Visie en andere publicaties.

Spannend
Ook voor mij is deze stap naar een eigen site een spannende reis. Zal het gaan lukken, met de beperkingen die ik toch ook heb vanwege de whiplash? Zullen er wel mensen zijn die deze site weten te vinden?
Ik wil een beroep op u doen, op uw gebeden en betrokkenheid voor en bij dit initiatief. Om Gods kracht en wijsheid. Om Zijn leiding. Opdat deze site zal zijn tot zegen van de lezers, maar bovenal tot eer van God.

Van harte wens ik u allen Gods zegen toe en graag tot ziens.
Dirk van Genderen

Tot slot nog een mooie tekst ter bemoediging:
2 Kronieken 16:9
‘Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen tot Hem uitgaat’.

Endnotes:
  1. : https://www.dirkvangenderen.com