Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De zes dagen (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 november 2008, 11:57 door Dirk A A

Naar aanleiding van het Darwinjaar – in 2009 – is er een fikse discussie op gang gekomen rondom het thema ‘Schepping of evolutie’. Onder christenen lijkt het steeds meer te gaan over de vraag of die zes dagen uit Genesis 1 en 2 nu echt zes dagen zijn geweest. Die vraag is crucialer dan velen denken.

Op 12 februari 2009 is het 200 jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren. Toen hij 50 was, verscheen zijn boek ‘On the origin of species by means of natural selection’, waarmee hij de basis voor de evolutietheorie legde.
Een aantal christenen en christelijke organisaties, verenigd in creatie.info, heeft het plan opgevat begin 2009 in heel Nederland huis-aan-huis de brochure ‘Evolutie of schepping; wat geloof jij?’ te bezorgen. Mits er voldoende geld binnenkomt om het plan te kunnen realiseren.

In de brochure worden schepping en evolutie op een eenvoudige wijze naast elkaar gezet. Wel wat fragmentarisch, maar dat kan moeilijk anders in een paar pagina’s. De spits van de brochure is een duidelijke verkondiging van het Evangelie.
Wat momenteel opvalt in de – christelijke – media is dat de discussie zich met name toespitst op de vraag of de schepping echt in zes letterlijke dagen heeft plaatsgevonden of dat God de schepping wel in gang heeft gezet, maar dat alles vervolgens is ontstaan in een hele lange periode van miljoenen jaren en in de weg van geleidelijke ontwikkeling.

Velen – ook christelijke leiders, voorgangers en wetenschappers – stellen dat er geen tegenstelling moet worden gemaakt tussen schepping en evolutie. God zou de evolutie namelijk in gang kunnen hebben gezegd. Meent men. Men beroept zich op de wetenschap. Er zijn echter ook tal van wetenschappers – en niet alleen christelijke – die kiezen voor het creationisme. En zelfs iemand als Midas Dekkers gaf onlangs toe dat hij ook geen antwoord heeft op de vraag waar het eerste, meest eenvoudige levende celletje vandaan komt. Maar hij wil absoluut niet in God geloven, en heeft dus geen andere keuze.

Ik wil onverkort vasthouden aan de schepping. En dat heeft te maken met hoe ik de Bijbel lees. In Genesis 1 en 2 wordt nadrukkelijk gesteld dat God de hemel en de aarde in zes dagen heeft geschapen, waarna Hij rustte op de zevende dag. Ook elders in de Bijbel komen deze zes dagen weer terug. Onder andere in Exodus 20, waar God in de Tien Geboden, Die Hij overigens zelf schreef op de twee stenen tafelen, zegt: ‘In zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag’ (Exodus 20:11).

Waarom zouden we die zes dagen niet gewoon zes dagen laten zijn zoals wij die kennen? Dagen van 24 uur. Is God niet machtig genoeg om alles in zes dagen te scheppen?
In Genesis 1 staat er telkens heel expliciet bij: ‘Toen was het avond geweest en het was morgen geweest…’

Ik wil nog op iets anders wijzen, wat toch cruciaal is. De Bijbel vertelt in Genesis 3 over de zondeval. Door de zonde in het paradijs is de dood in de wereld gekomen. Wanneer je er echter vanuit gaat dat in een lange periode van vele miljoenen jaren uiteindelijk de mens is ontstaan, dan houdt dat ook in dat de dood geen straf op de zondeval was, omdat de dood er dan al voor die tijd was.
En waarom zou de Here Jezus dan nog Zijn leven hebben gegeven aan het kruis? Hij deed dat toch als verzoening voor onze zonden, zoals de Bijbel nadrukkelijk stelt. En wanneer je de zondeval niet meer lettelijk neemt, loop je ook hier vast.

Wie tornt aan de historische betrouwbaarheid van de Bijbel, begeeft zich naar mijn mening op gevaarlijk terrein. Waar stopt dat dan? Bij de eerste hoofdstukken van Genesis? Het risico is levensgroot aanwezig dat na verloop van tijd ook vraagtekens worden gezet bij andere gedeelten uit de Bijbel.

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. Willem-Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 november 2008 om 19:49

  Dag Dirk,

  Fijn dat je op deze wijze doorgaat met je commentaren. Ik heb de URL bij m’n vaste favorieten gezet.
  Blij met je reactie op 6 scheppingsdagen. Helemaal mee eens.
  Hoe kijk je aan tegen de visie van prof. Ouweneel hierover. Hij stelt dat het niet interessant is of het om 24 of 20 of 30 over 100 urige dagen gaat, maar om de geestelijke boodschap van Genesis 1 en 2

  Groeten,
  WJ

 2. Coby zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 november 2008 om 23:05

  Dag Dirk,

  Vanavond nog je artikel in Visie gelezen. Jammer dat dit stopt, maar geweldig dat je op deze wijze door kunt gaan. Zal je artikelen met belangstelling lezen.
  Je reactie op de scheppingsdagen, daar kan ik mij ook helemaal in vinden. Inderdaad, waar is het eind als je daar ook niet meer in kan geloven.

  Hartelijke groet,
  Coby

 3. Corrie zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 december 2008 om 21:10

  We merken, dat het steeds moeilijker wordt, om alles te laten staan, zoals
  het er staat.
  . Zes dagen, zijn zes dagen, en niet anders.

  Dank voor je website.
  God zegene je .

 4. Yvonne zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 december 2008 om 10:17

  Beste Dirk,

  Hier heb ik het antwoord voor je:

  Echt waar.

  Redeneer even vanuit dag: 1
  Vóórdat de zon, maan en sterren geschapen werden, wás er geen op- en ondergang via de 24 uur. Dús: Vóór de dagen van de tekenen aan de hemel,
  kan lees: DE TIJD , langer geweest zijn dan 24 uur. Vandaar: duizend jaren als één dag. Dat betekent niet, dat wij geëvolutioneerd zijn. Dat is wat anders.
  Wij zijn geschapen, mét de dieren op een bepaalde dag, nádat de hemelen aan het firmament zijn geplaatst.

  Blessings,

  Yvonne Berkemeijer
  Lowerik 8
  5085 GL Esbeek

 5. Ria zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 december 2008 om 13:31

  soms denk ik : waar zijn we mee bezig ,heel goed dat dit onderwerp ter sprake komt ,en goed onderbouwt Dirk ,ben er dan ook best blij mee .Mijn lieve jonge christen vrienden zullen de kersdagen er wel mee vullen. boekje van Cees Dekker zal het goed doen in de schoenToch ben ik voornemens het geprek over een andere boeg te gaan gooien,zal vast niet inteligent zijn maar….liever zal ik praten wat God in het afgelopen jaar voor mij en mijn gezin is geweest .en dat Hij zal blijven wie Hij is ,dat heeft Hij in Zijn Woord belooft ,van het begin van de schepping af .Dat is pas spectaculair.
  Hij blijft dit doen tot dat Hij terug komt ,zo wachten wij met vele christenen die echt de tijd niet hebben zich druk te maken over het Darwin jaar ( christenen in Noord Korea ? ) laten we met hen bidden en uitzien naar de rweede advent : Christus wederkomst.een goede advent toegewenst

 6. Berend Vink zegt:
  Geplaatst op maandag 8 december 2008 om 16:50

  Ergens in een brief in het Nieuwe Testament wordt ook melding gemaakt van de zes dagen.

 7. Jan Willem van Barneveld zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 december 2008 om 11:37

  Dank je voor je toelichting over de zes dagen schepping… dat over de zondeval had ik nog niet zo bekeken.

  In m’n weblog over Openbaring https:\/\/www.openbaringvanjezuschristusaanjohannes.blogspot.com maakt het de schrijver niet veel uit…die tekst zou eigenlijk wel veranderd mogen worden…

  Groet van Jan Willem

 8. Valere Beunckens zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 december 2008 om 21:52

  Visie is voor mij steeds mijn venster op de wereld geweest, zowel op maatschappelijk als op geestelijk vlak. In het commentaar van Dirk Vangederen proefde is steeds de Geest van Christus en was daarom zo opbouwend in mijn geloof.
  Zesdaagse schepping gaat wel boven ons verstand uit maar ons geloof verteld ons de waarheid:
  Hebreeën 11:3 leert: “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare” maw. dat er geen evolutie heeft plaats gevonden.
  Lucas 1:35 Hier deelt de engel jegens God mede dat de Heilige Geest, in de kracht van God, scheppend, in een woord, in een dag, de vrucht van de mens Jezus in de schoot van Maria schiep. God sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. Zo staat het in Psalm 33:6,9
  Op dezelfde wijze is ook Adam en heel de rest geschapen in een dag, eenzelfde als die van Maria.
  Heel simpel als je gelooft in een Almachtige God.

 9. galsem zegt:
  Geplaatst op zondag 14 december 2008 om 10:51

  Van Genderen scrheef: “Ik wil onverkort vasthouden aan de schepping”

  Wat ik me echter altijd afvraag: wil dat dan zeggen dat anderen *niet* onverkort willen vasthouden aan de schepping? Er is toch geen enkele geldige reden om bijvoorbeeld te stellen dat iemand die Genesis 1 en 2 allegorisch leest – dwz niet letterlijk leest, maar wel de realiteit van schepping als zodanig voluit erkent – zo iemand niet “onverkort” aan de schepping zou vasthouden? De gedachte dat die schepping in 6 letterlijke dagen gebeurde is toch op geen enkele wijze maatgevend tav de vraag of iemands geloof echt, reeel, of “voluit” is??

 10. Dirk Siebering zegt:
  Geplaatst op maandag 29 december 2008 om 15:03

  Beste Dirk,

  Het zou goed zijn, als ons land weer heel duidelijk te lezen krijgt, dat er een SCHEPPING heeft plaats gevonden in plaats van een evolutie, waarin al het leven zomaar ontstaan is. Als ik naar al de levende mensen, dieren, planten, enz. kijk,dan kan het voor mij niet anders zijn, dat daar achter een grote en magistrale SCHEPPER zit, Die alles zo bedacht en in elkaargezet=geschapen heeft.Dat kan ik geloven.Als iemand met de evolutie-gedachte komt en die promoot, kan ik alleen maar denken: Was jij er bij toen dat allemaal begon?
  Voor de evolutie-gedachte is mijn geloof niet groot genoeg Maar mocht God het leven door evolutie “geschapen” hebben, dan komt ook onmiddelijk de vraag op: En de zonde dan? Waar komt die vandaan? Is die meegeëvolueerd? Dan zou Hij ook de schepper van de zonde zijn. Dan maken we van Hem een sadist, Die Zijn eigen Zoon daarvoor aan het kruis liet slaan.

  Trouwens, mij is wel eens verteld, dat Darwin aan het eind van zijn leven zelf bewust AFSTAND heeft genomen van de evolutie-theorie, maar dat niemand dat van hem wou horen.

  Hartelijke groet,
  Dirk Siebering.

 11. Theo Kamstra zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 januari 2009 om 6:20

  Broeder,
  Voor mij geldt, dat alles wat ik niet kan begrijpen met mijn menselijke verstand aan HEM laat. Straks als we oog in oog met HEM staan, zal
  HIJ ons alles laten zien.
  Het enig belangrijke is: Het geloof in Jezus Christus, de opgestande Heiland.
  We hebben altijd de neiging om alles te doorgronden en naar ons zelf toe uit te leggen. Gods gedachten en werken zijn hoger dan onze gedachten en werken.
  Broederlijke groet,
  Theo Kamstra

 12. Jessica van den Bogerd-Grievink zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 januari 2009 om 13:49

  hai Dirk!
  Tof dat je zo duidelijk bent in wat je gelooft, altijd! Ook ik geloof stellig in een 6-daagse schepping. Want als je dat al ‘niet letterlijk’ zou hoeven nemen; het allereerste wat er in de Bijbel staat, wat moet je dan nog wel letterlijk nemen?

  Een hele andere insteek… God heeft 6 dagen gedaan over deze wereld; hij is al ruim 2000 jaar aan het bouwen aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: hoe fantastisch moet het daar wel niet zijn?!!! Heb veel gestudeerd over de hemel het afgelopen jaar, maar alleen al het feit dat God er zo lang over doet, moet het wel fantastisch maken!

 13. G. W. te T. zegt:
  Geplaatst op maandag 19 januari 2009 om 17:15

  ,,1 dag is bij de Heer als duizend jaar en omgekeerd.”
  Meer dan 50 jaar geleden zei de predikant waar ik op catechisatie ging het volgende:,,De Bijbel is een boek van God, dat gaat over God en over mensen,
  het is geen geschiedenis- of wetenschappejijk boek.” Zie maar eens naar Jozua 10 vers 12 en 13. Daar wordt nu anders overgedacht. Degene die dat aan de orde stelde, is als ,,ketter” om het leven gebracht. Wat zijn er over soortgelijke dingen al een onenigheden en ook wel kerkscheuringen geweest.
  Als je met ,,google” op internet zoekt dan zijn er +- 26000 ,,titels” die iets te zeggen hebben over ,,schepping of evolutie”.Wat is waarheid? God is het begin en het einde wat mij betreft. En ik hoop de ,,goede strijd “te strijden en het geloof te behouden, om Paulus maar na te zeggen. G. W. te T.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden