Gods zegen toegewenst

Ik wens iedereen van harte Gods zegen en nabijheid toe in 2009. Ik doe dit met de woorden van 2 Korinthe 13:13 – De genade van de Here Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.