Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Strijd om Israël (2) (47 reacties)

Geplaatst op woensdag 7 januari 2009, 21:26 door Dirk A A

Vorige week schreef ik al over de strijd rondom Gaza. Deze week wil ik aanvullend daarop enkele geestelijke lijnen trekken. Ik geloof namelijk dat de strijd rondom Gaza niet allereerst een strijd is tussen Israël en de Hamas-strijders in Gaza, maar een strijd tussen de God van Israël en Gods tegenstander, de satan.

Waarom ik dit denk? Omdat je de hele Bijbel door ziet dat de satan erop uit is Israël te gronde te richten. Zijn eerste doel was te voorkomen dat de Here Jezus geboren zou worden en Zijn leven zou geven tot verzoening van onze zonden. En nu probeert hij te voorkomen dat Gods plannen met Israël werkelijkheid worden. Plannen die hij misschien wel beter kent dan wij. Als het hem lukt Israël definitief uit te schakelen, dan kunnen de profetieën immers niet vervuld worden.

Gods ingrijpen
Er zijn meerdere momenten in de geschiedenis dat het volk Israël bijna ten onder ging. Maar op die momenten greep God telkens weer in. Ik geloof dat Hij dat zal blijven doen. De bijbelse profetieën zijn daar heel duidelijk over. In Gods toekomstige plan met deze wereld neemt Israël een centrale plaats in. En wel het Israël waar het zich nu bevindt. De Bijbel geeft heel nauwkeurig de grenzen aan, van de Nijl tot de Eufraat (Genesis 15:18). Ik geloof dan ook dat het moment komt dat ook het gebied van Gaza tot Israël zal behoren.

Ik denk aan die dag dat de farao van Egypte het volk Israël met zijn leger achtervolgde toen de Schelfzee vluchten onmogelijk maakte. Gods plan, om het volk in het Beloofde Land te brengen, dreigde door de satan onmogelijk te worden gemaakt, maar God streed voor Zijn volk, zoals alleen Hij dat kan en redde het.

Denk ook eens aan de tijd van de ballingschap, aan de verwoesting van Jeruzalem, aan de holocaust en aan de oorlogen om Israël vanaf 1948. Telkens opnieuw was het een wonder dat Israël bleef voortbestaan.

Het huidige conflict
En ook nu, in het huidige conflict, proef ik die geestelijke strijd om het land en het volk van Israël. En daarbij wil ik het nu eens niet hebben over de actuele situatie aan het oorlogsfront en over de druk die op Israël wordt uitgeoefend om de gevechten te beëindigen voordat Hamas is uitgeschakeld, op één opmerking na. Ik vind namelijk dat wij terughoudend moeten zijn met het doen van ferme uitspraken over de huidige situatie. Er spelen belangen waar wij geen weet van hebben. Wij zien het conflict tussen Israël en Hamas, maar over de invloed van de Israëlische leiders, Iran, Syrië, de Fatah, Hamas, Europa, Rusland en Amerika op het conflict kunnen we slechts gissen.

Een tipje van de sluier
Soms licht de Bijbel een tipje op van de sluier die voor ons hangt over de strijd tussen de geestelijke machten. Ik denk hierbij aan de geschiedenis die we lezen in 2 Koningen 6. Daar gaat het over de oorlog van Israël met Aram. Daar zie je trouwens dat er een man Gods is – Elisa – die de koning van Israël advies geeft over wat hij moet doen. Stel je eens voor dat de president of de premier of de minister van Defensie van Israël net zo zou handelen.
De koning van Aram wil vervolgens die man Gods gevangen nemen. Wanneer Elia’s knecht morgens ontdekt dat de stad omsingeld is en in paniek is, zegt Elisa tegen hem: ‘Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn’ (vers 16). Het volgende vers zegt dan: ‘De HERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa’.
Vervolgens bidt Elisa tot God of Hij dat leger van Aram met blindheid wil slaan, waarop Elisa hen naar Samaria brengt, waar de koning van Israël hen wil doden. Elisa geeft hem echter de opdracht hun brood en water te geven, waarna zij vertrekken en Israël niet meer lastig vallen. Hoe groot is Gods macht!

Verlangen
Wanneer ik dit verhaal lees, komt in mij het verlangen op dat God ook nu in het Midden-Oosten Zijn grootheid en almacht zal tonen. Laten we onze gebeden baseren op het Woord van God en niet op alles wat via de media op ons afkomt.

Al  diverse keren ‘stuitte’ ik op Psalm 83. Daar wordt gesproken over de vijanden die listige aanslagen beramen tegen het volk Israël. ‘Laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht’, zegt vers 5. Het gebed dat volgt, loopt uit op de woorden: ‘Overdek hun aangezicht met schande, opdat zij Uw Naam zoeken, o HERE’ (vers 17). En de psalmist besluit met: ‘Opdat zij weten, dat alleen Uw Naam is: HERE, de allerhoogste over de ganse aarde’.

Laten we ons voor de Here verootmoedigen en Hem smeken of Hij Zijn Naam wil verheerlijken, dwars door de strijd heen. Ik geloof dat we ook mogen bidden dat de betrokken partijen zich zullen verootmoedigen voor de Here, in navolging van Daniëls gebed in Daniël 9: ‘Want om onze zonden en om de ongerechtigheden onzer vaderen zijn Jeruzalem en Uw volk tot een smaad geworden voor allen om ons heen.’

Dirk van Genderen

47 Reacties

 1. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 januari 2009 om 11:48

  Dirks rotsvaste bijbelkennis en de uitleg hierover, versterken ook mijn mening, dat de strijd in het midden-oosten een GEESTELIJKE strijd is. Beschreven en profetisch voorspeld in de bijbel als eindtijd-tekenen.
  Wij (Christenen) mogen dan ook géén oordeel hebben over de schuldvraag van beide partijen. Alleen God heeft hier een oordeel over.
  De V.N. moet beide partijen onder “morele” druk zetten om de strijd te staken en laten wij allen , in ÉÉNHEID , ons Christen-zijn, zien en horen, in het Open-Veld, de maatschappij, wereldwijd en dus ook in het midden-oosten, door humantaire hulp en solidariteits-zin te geven aan ALLE slachtoffers van beide partijen en tot HEM bidden die komen gaat. Maar geen mens weet wanneer. Wij moeten wel de weg voorbereiden op ZIJN wederkomst die altijd nabij kan zijn.
  Mede-broeder in de Heer Hub.Eussen.

 2. nico zegt:
  Geplaatst op zondag 11 januari 2009 om 19:39

  ik ben het met Dirk eens. Ben zelf 8 jaar geleden in Israel geweest.
  Wat me opviel was de enorme hoeveelheid lectuur die er verkocht wordt die oproept tot haat tegen Israel. Daarom moeten we Israel steunen.

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 januari 2009 om 2:09

  Beste Dirk

  Ik denk dat je honderd procent gelijk hebt. De satan zit ook achter de straatterroristen die in Rotterdam onlangs leuzen riepen als Hams,hamas joden aan het gas en de Hitlergroet brachten.. We moeten niet ophouden voor Israel te blijven bidden en kand en volk te blijven steunen.

 4. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 januari 2009 om 11:06

  Beste Dirk ,bedankt voor je commentaren.
  Allereerst geloof ik ,dat hoe dichter wij komen voor de tijd van de opname ,hoe moeilijker het wordt ,ook voor de gelovigen in Jesjoua.
  Inderdaad is het een strijd tussen JHWH en SAtan )Allah’ is ook een boze macht.
  Al wie zich inzet voor GODS volk gaat het ook zeer moeilijk krijgen ,ook vanuit de kerken komt steeds meer tegenwerking let maar op..
  Dus blijf volhouden ZIJN Komst is nabij. sta op de bres voor Israel ,voor elkaar. GODS ZEGEN shalom.
  Lou Sandifort.

 5. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 januari 2009 om 13:12

  Beste A Sandifort Je hebt het bij het rechte eind dat die allah ook bij de boze machten hoort. Die moslims zijn in de greep van de boze maar ndken dat ze gewoon God aanroepen. Je steld dat vanuit de kerken ook tegenwerking komt maar dat zijn dan ook niet de beste kerken. Het zijn die dominees en predikers ala ds Visser enz die zelf niet gelovig zijn.

 6. Dienie zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 januari 2009 om 19:46

  Ook ik sluit mij erop aan dat wij voor Israel moeten blijven bidden. Vooral ook dat de Here God bij de verkiezing straks daar, goede leiders aan zal wijzen om Israel te leiden op de zware weg die het zal moeten gaan.Dat wij daaglijks onze steun zullen blijven geven ,ook zeker door voor hen te blijven bidden .,want ook dat zal moeilijk worden.

 7. Nanne Miedema zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 januari 2009 om 10:51

  Geachte broeder Dirk

  Geweldig dat je, ondanks jouw handicap, zoveel passie blijft houden
  om de waarheid te verkondigen.
  Het is zeker waar wat je schrijft, God is bezig en zal uiteindelijk zegevieren,
  helaas vertrouw Israël nog steeds op zijn leger in plaats van op God.
  Laten we bidden voor Israël dat hun ogen daarvoor geopend mogen worden
  maar laten we ook bidden voor de Palestijnen dat ook zij geraakt mogen worden door het Woord van God.
  Ik wens je Gods Kracht toe om door te gaan.

 8. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 januari 2009 om 11:11

  Beste Brs en Zrs,uiteindelijk zal het zo worden zoals in het Boek Zachaja(Zacherias )staat wat betreft de zgn palestijnen JHWH zelf zal het bloed tussen hun tanden verwijderen en dan zullen zij zich bekeren en worden als een stamhoofd in Juda. (dus maken zij in de toekomst van Konig JESJOUA deel uit van ZIJN rijk (oa in Israel). blijf dus bidden ook voor de palestijnen, de val van de islam is begonnen. allen heel veel sterkte en verlies de HOOP niet JESJOUA komt spoedig. DE EEUWIGE zegene jullie allen.
  in JESJOUA verbonden Shalom.
  Lou Sandifort.

 9. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 januari 2009 om 11:56

  Beste dirk.

  Wat bepaalde broeders hier schrijven (reageren), gaat mij wat te ver.
  Laten wij toch niet oordelen over bepaalde personen, kerken, religies.
  Of de val van de islam. Wij zijn Christenen. Wij moeten eigenlijk de minste zijn. Dat we discusseren over het christelijke geloof, prima. Over de eindtijd, prima. Maar laten wij, ons (Christenen) niet in het exstreme vervallen.
  Ook ik brand wel eens mijn vingers. Overal liggen er eieren op de weg, En daar moet je proberen om door heen te lopen. Alleen af en toe trap je een ei kapot. Laten we het oordelen aan de Heer over. Wij, christenen, zouden juist het verschil moeten maken.

  Rene Postma

 10. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 januari 2009 om 13:05

  Beste broeder Rene.Waarschijnlijk doel je op mijn reaktie. Ik moet je zeggen dat ik te midden en met moslims werk. Er is zoveel haat jegens Israel dat ik er niet vooruit kan komen dat ik voor Israel ben. Ik probeer met hen over het geloof te praten en dat gaat tot op zekere hoogte.Voor de meerderheid van de collega’s moet Israel vernietigd worden en dat zeggen moslims uit Marokko,Turkije,Pakistan,Afghanistan enz enz. Het is bijna beangstigend. Als ik God niet zou kennen dan zou ik me geen raad geven. Door Hem word ik gesterkt om iets over het christelijk geloof te delen.

 11. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 januari 2009 om 14:04

  (vervolg) Deze moslim collega’s beschouwen ook de Islam en de Koran als enieg waarheid. Ze zeggen dat de Bijbel heel veel malen veranderd is en dat de Koran nog is als duizenden jaren geleden. Ze geloven werkelijk dat Mohammed van een Engel een boodschap heeft gehad(zelf was hij ongeletterd) en dat de moslims daarnaar moeten leven. Deze leefregels omvatten bijv. de bekende zuilen maar ook de omgang jegens (volgens hen) ongelovigen. Hiermee worden de mensen bedoeld die in God geloven en degenen die in niets geloven. Het is erg lastig om je in die wereld staande te houden omdat je toch 8 uur per dag met die mensen werkt. Ik probeer met hun in contact te blijven om voor de lieve vrede allah en God maar als gelijk te beschouwen. Gebed blijft zeer nodig voor al dei moslims die demonische machten volgen en daarom ook zo vol van haat zitten.

 12. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 januari 2009 om 11:03

  (vervolg) Wat mij ook verontrust is dat zelfs de ‘gematigden’onder hen anti-Israel zijn. Begrijp me goed ik werk met deze mensen en het zijn mijn collega’s maar hun standpunt en visie kan ik zoals je begrijpt niet delen.

 13. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 januari 2009 om 11:13

  @Dirk … je mag de joodse staat (die slechts een tijdelijk fenomeen is) svp : NIET verwarren met het bijbelse Israel — de joodse mensen, zullen tenslotte “”hun_land”” verlaten — ook de huidige CRISIS, is reeds door mij voorzegd, in mijn brief aan de KNESSET, van 2 jan 1989 ….

 14. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 januari 2009 om 11:18

  NB : mijn brief aan de KNESSET, van 2 jan 1989 >

  https:\/\/home.hccnet.nl/h.de.jong/knesset.html
  |
  https:\/\/home.hccnet.nl/h.de.jong/message.html

 15. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 januari 2009 om 11:34

  Broeder Dirk,

  Heel betreurend is het dat voor jouw toekomstvisie voor het volk Israel in de Verbondstheologie met haar Vervanginsleer geen plaats is.
  Als van de kansels de profetieen die handelen over de toekomst van het volk Israel zouden verkondigd worden zou er onder de toehoorders meer kennis aangaande de toekomst voor Israel zijn en begrijpen wat er momenteel gebeurt rondom Israel.
  Maar zolang de Belijdenisgeschriften meer bepalend zijn dan Gods Woord betreffende de toekomst voor Israel blijven de toehoorders onwetend van Gods plan met Zijn volk Israel.

  Met broederlijke groet,

  baruch

 16. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 januari 2009 om 19:35

  @Baruch … als men in de kerk zou worden beleerd door de profeten des Heeren, ipv door die dominante leeraars, dan zou het ‘r inderdaad beter voorstaan met ‘t geloof, dan nu het geval is …!!

 17. rien zegt:
  Geplaatst op zondag 18 januari 2009 om 20:42

  Het enige dat all de Palestijnen -inclusief Hamas- willen is dat het hun door Israel gestolen land en bezittingen terruggeeft.

  Maar meer belangrijk, als we de profeet Jesaja willen geloven, is dat God niet zit achter the stuurknuppels van de Israelische bommenwerpers en er op uit is om de satanische Palestijnen te vermoorden. Lees slechts :

  En de HEERE zal den Egyptenaren bekend worden, en de Egyptenaars zullen den HEERE kennen te dien dage; en zij zullen Hem dienen met slachtoffer, en spijsoffer, en zij zullen den HEERE een gelofte beloven en betalen. En de HEERE zal de Egyptenaars dapper slaan, en genezen; en zij zullen zich tot den HEERE bekeren, en Hij zal Zich van hen verbidden laten, en Hij zal hen genezen. Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrie, dat de Assyriers in Egypte, en de Egyptenaars in Assyrie komen zullen; en de Egyptenaars zullen met de Assyriers den Heere dienen. Te dien dage zal Israel de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriers, een zegen in het midden van het land. Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriers, het werk Mijner handen, en Israel, Mijn erfdeel!
  (Isaiah 19:21-25)

  Israel de derde…..
  Hoeren en tollenaars zullen de eigengerechtigden voorgaan….

 18. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op maandag 19 januari 2009 om 11:17

  Reactie op Robbert.

  Ik ben onder de indruk wat je schrijft. Dat je tussen deze bevolkingsgroepen evangeliseert. Ook Paules deed dat. Wat ik wel een beetje proef in je woorden. Onbegrip, dat je het gevoel hebt dat er niet geluisterd word. Daar kunnen die mensen echt niks aan doen, want zij weten niet beter.Toen ik nog niet gelovig was, had ik daar ook geen begrip voor. Het interresseerde mij niet eens. Als ik je een raad mag geven. Probeer je geloof niet op te dringen. Maar straal uit dat je Christen bent. Zo laat je zien dat je anders bent. Dan zullen ze op den duur zeggen. Wat straalt die Robbert uit. Liefde, liefde voor zijn medemens. Verder heb ik grootte bewondering voor je. Ook ik heb met verschillende mensen gewerkt, die verschillende achtergronden had. Ik at samen met ze. Ook had ik de meest uiteen lopende gesprekken met ze.(alleen durfde ik toen nog niet zo voor mijn geloof uit te komen als jij) Zo zag je dat er wederzijds respect groeide. Ook Apostel Paules kon niet iedereen bekeren. Vooral zijn eigen joodse broeders niet. Wat jij doet Robbert is, vrijwel het zelfde. Robbert, je loopt in Paules voetsporen. Geweldig wat je doet. Maar maak je niet druk over het onbegrip. Dat is van alle tijden.

  Je mede broeder Rene.

 19. ron zegt:
  Geplaatst op maandag 19 januari 2009 om 15:25

  Beste Dirk,wat een mooie site,ben heel bly mee ,we leven in een spannende tyd,wat een informatie mogelykheden deze dagen waar moet je naar luisteren.Ben dank baar voor het inzicht .dat God aan sommige geeft.

 20. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 19 januari 2009 om 23:18

  Sjalom allemaal,

  Het mag duidelijk zijn dat hier een geestelijke strijd gevoerd word. Slechts enkelen onder ons zien dat en beschouwen mijn volk Israël als onderdrukker! Mede gevoed door een eenzijdige berichtgeving komen wij er slecht af in de wereldmedia. Wat niet verteld wordt is dat wij er alles aan doen om burgerslachtoffers te voorkomen. Helaas vallen deze dat mag gezegd en erkend worden. Maar weten jullie ook dat onze tegenstander kinderen, vrouwen en bejaarden als een levend schild gebruiken. Welk volk offert zijn kleine kinderen op? Denk aan de moloch die zijn honderdduizenden vroeg! Dat waren de buurlanden van Israël, die deze afschuwelijke afgoderij bij ons introduceerden. Het zijn dezelfde volkeren die nu Israël belagen en het willen vernietigen.

  Het is onzin en een volstrekte leugen dat wij land bezet houden. Elke vierkante meter grond is door ons gekocht en de volle prijs is daarvoor betaald. De Arabieren die er zijn blijven wonen zijn daarmee de onrechtmatige inwoners gebleven. Ik kan daar niets van afdoen. Deze koop is al door de profeet Jeremia opgetekend. Er bestaan helemaal geen bezette gebieden, onzin is dat.

  Israel was heel blij met deze bevolkingsgroep in het jaar 1947. Wij hebben hen gesmeekt om niet het land te verlaten in de eerste strijd die wij moesten voeren in 1948. Zij zijn het land uitgetrokken op bevel van de aanvallende macht en keerden als bewapende strijders terug. Alle vriendschapsbanden die er waren, ondanks de moordaanslagen in 1929 werden verbroken. Het vertrouwen over en weer was weg. Daar volgen nog wat oorlogen op waarbij ik op wil merken dat zoiets altijd op een Sjabbat of een feestdag word ingezet.
  O ja, de vluchtelingenstatus wordt gehandhaafd. Dat kost de EU ongelofelijk veel geld. Vele miljarden zijn in dit project gestopt. Mister Arafat, een geboren Egyptenaar heeft vele miljoenen op zijn Zwitserse bankrekening laten parkeren. Dat was zijn betaling voor de zogenaamde bewezen diensten. Overigens is het in dit kader wel vermeldenswaardig dat hij aan de gevolgen van Aids is overleden en niet zoals wel genoemd was door vergiftiging of wat dan ook. Om zijn Egyptische afkomst te markeren ging hij de term palestijn gebruiken. Het gaf hem wat meer status over de groep Arabieren die in Israël woonden. Grif namen zij deze term over want een onafhankelijke staat bood hij aan. Hij had niets aan te bieden want er was ook geen enkel stukje grond wat het eigendom was van de Arabieren. Het enige wat hij kon bereiken was om de meerderheid van de verenigde naties tegen Israël op te zetten. Dat is hem gelukt en deze strijd is op dit moment in zijn voordeel.
  Maar lees ik ook niet in de Bijbel dat de gehele wereld zich zal richten tegen Israël. Ook dan zal in vervulling gaan wat de profeet Zacharia heeft voorzegd en wat uit zal gaan komen, dat alle volken zullen optrekken tegen Israël. Vanuit heel andere motieven hoop ik dat ik deze strijd zal mogen beleven. De verlossing en de wederkomst van de Messias Yeshua zal dan plaats vinden. Ons volk zal vele maanden nodig hebben om de doden die er zullen vallen in de vlakte van Jisrael te begraven. Yeshua zal op de troon van zijn vader David zitten en regeren over deze wereld. Deze blijde boodschap hoor ik nog niet in de kerk klinken. Denk maar niet dat deze generatie dit dat zal meemaken daaraan ontkomt en verschoond zal worden over het oordeel dat voltrokken gaat worden. De G’d van Awraham, Yitschak en Ja aacov waakt over zijn oogappel en zijn volk. Denk daar niet te gemakkelijk over.

  Nu de betrekkelijke rust in Gaza is teruggekeerd maakt hamas (wat in het Hebreeuws geweld betekend) zich weer opnieuw op.

  De kilometers lange tunnels worden misbruikt om wapens en munitie te vervoeren. Dat er een voedsel depot in brand wordt geschoten verwonderd mij niets. Onze wapens richten we alleen op de hamas strijders. Het is pure propaganda om de gehele wereld te laten zien wat de Israëlische soldaten hebben aangericht. Overigens als deze tunnels zouden worden gebruikt als schuilkelders doen ze nog wat nuttig werk. Wij moeten in de nabijheid van elk dorp of stad schuilkelders bouwen tegen de alsmaar neer komende raketten. Daar zitten geen snoepjes in maar dodelijk venijn. Wie stond er op de bres en veroordeelde deze wandaden? Iedereen hield zijn mond en zweeg in alle talen. Heeft u daar tegen geprotesteerd? Het bleef stil, ook in de VN. De onderhandelaars bagatelliseerden deze wanstaltige aanslagen. Over het hek zal ik het maar niet hebben, dat is een hoofdstuk apart.

  Het is als een zaad wat uitgestrooid wordt. Goed zaad brengt goede vruchten voort. Wie haat en wind zaait zal storm oogsten. Ik krijg veel beelden uit Israel. Kleuters worden als hamas strijders verkleed met echte wapens in hun hand. Het Arabisch versta ik niet maar het zijn geen verheffende klanken die daar uit komen. Met de paplepel wordt de haat tegen ons volk er in gepompt. Ook de moslimgemeenschap op straat weet niet waar ze het over hebben en praten uitsluitend de Arabische zenders na. Niemand gaat daar tegen in en het wordt voor zoete koek geslikt door veel “prominente” Nederlanders, kerkleiders en voorgangers.

  De laatste categorie veroordeelt Israël. Waarom doen zij dat en welke reden hebben zij daarvoor. Is het vanuit een vooroordeel naar ons. Welke motieven hebben zij om ons volk aan de kant te schuiven en zeggen dat wij hebben afgedaan. Waar staat dat trouwens in de Bijbel, ik ben dat nog niet tegen gekomen.

  Genesis 12 vers 3 is toch niet onbekend bij de doorsnee kerkganger. Ook lees ik niet in de Bijbel dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Waar dat wel wordt verkondigd en wordt uitgelegd moet je echt teleurstellen en je erop wijzen dat je daarmee tegen het woord van G’d ingaat.

 21. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 januari 2009 om 15:28

  Troost Mijn Volk,

  “Vanuit heel andere motieven hoop ik dat ik deze strijd zal mogen beleven.”

  Welke “heel andere motieven” zijn dat?

  baruch.

 22. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 januari 2009 om 11:53

  Troost Mijn Volk

  Genesis 12 vers 3 is toch niet onbekend bij de doorsnee kerkganger.

  Neen, maar moet wel goed verstaan worden en daartoe het onderstaande.

  Ge 12:3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

  Ge 22:18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt.

  Ge 26:4 En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze landen geven; en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde,

  Ge 28:14 En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

  Ga 3:7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.

  Ga 3:8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.

  16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus.

  25 Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.
  26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.
  27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
  28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.
  29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.

  Ro 2:28 Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is;
  Ro 2:29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.

  Ro 4:12 En een vader der besnijdenis, dengenen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in de voorhuid was.

  Ro 9:6 Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israel, die uit Israel zijn.
  Ro 9:7 Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden.
  Ro 9:8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.

  Flp 3:3 Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen.

  1Pe 2:5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.
  1Pe 2:6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
  1Pe 2:7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis;
  1Pe 2:8 Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.
  1Pe 2:9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

  De Schrift leert duidelijk dat de belofte aan Abraham gedaan, vervuld wordt in Christus en dat allen die in Christus zijn ergenamen van die belofte zijn.

  Maar God heeft zijn volk niet verstoten, lees daarvoor Romeinen 11.

  baruch

 23. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 januari 2009 om 13:53

  Beste brs en zrs.Jammer toch,dat er altijd strijd moet zijn tussen de gelovigen ,voor wat betreft Israel.
  Zou het niet kunnen ,omdat er geen echte verbondenheid is t.o.broeder Israel?
  Persoonlijk geloof ik om met Br Lance Lambert
  essias belijdende Joodse leeraar) te spreken,dat JHWH Briesend is op diegenen ,die meehelpen ZIJN volk en land te verdelen.Lees de profeet Joel.
  Ook Nederland komt in het oordeel als er geen bewogenheid is voor Israel.
  Hoe je het wend of keert Israel is GODS OOGAPPEL.
  Laten we dan toch stoppen met elkaar aftroeven,maar ga op de bressen staan,voor Israel ,voor de vervolgden ,voor elkaar. Want JEJOUA komt.

  Shalom en Baruch voor jullie allemaal. een oudere br A Lou Sandifort.

 24. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 januari 2009 om 11:24

  Sandifort,

  Als u mijn antwoord aan “Troost Mijn Volk” gelezen hebt zult u begrijpen dat ik geen Jodenhater ben.
  Maar mij wil houden aan hetgeen de Schrift leert betreffende het volk Israel. En de Schrift leert dat de 10 stammen Israels in de Assyrische ballingschap zijn en dat de 2 stammen in het jaar 70 n. Christus verkeren onder de heidenen.
  In Ezechiel lezen we:

  Eze 37:11 Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israels; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden.

  Hos 1:9 En Hij zeide: Noem zijn naam Lo–ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn.

  Tot nu toe verkeert Israel in deze toestand.

  Hosea 2:1 Twist tegen ulieder moeder, twist, omdat zij Mijn vrouw niet is, en Ik haar Man niet ben; en laat ze haar hoererijen van haar aangezicht, en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen.
  3 Opdat Ik ze niet naakt uitstrope, en zette ze als ten dage, toen zij geboren werd; ja, make ze als een woestijn, en zette ze als een dor land, en dode ze door dorst;
  4 En Mij harer kinderen niet ontferme, omdat zij kinderen der hoererijen zijn.
  Lees door t/m 2:12.

  Maar gelukkig zal dat niet zo blijven, want in Hosea lezen wij:
  Lees maar Hosea 2:13-22.

  Hos 2:22 En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo–ruchama; en Ik zal zeggen tot Lo–ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: O, mijn God!

  Maar Sandifort, als u deel uitmaakt van het volk voor Zijn Naam, dat is de Gemeente, het Lichaam van Christus, Ga 3:28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus, dan ontvangt u betere beloften dan aan Abraham gedaan, n.l. hemelsburgerschap:

  Flp 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, (NBG51)

  Efe 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle (elke) geestelijke zegening in den hemel in Christus.

  Het volk Israel zal de aardse beloften, gedaan aan Abraham, ontvangen, maar het volk voor Zijn Naam hemelse.

  Als de beloften aan Israel worden vervuld zal blijken de Messias die zij verwachten Niemand anders is dan De Gekruisigde en Opgestane Heer.

  2Co 3:15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.
  16 Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2009 om 17:19

  Beste broeder Rene

  Ik dank je voor je lovende woorden maar ik beschouw mij zelf echt niet als een soort evangelist. IK probeer inderdaad het principe ‘Maar Gij Gij geheel anders’ te hanteren maar merk dat ik zowel in mijn persoonlijk leven als op mijn werk in vele verleidingen val. Het is niet makkelijk om als je het goede wil doen eerlijk te zijn in alles. Bovendien is het zo dat ik allah natuurlijk niet gelijk stel met God maar voor de lieve vrede als ik met de moslimcollega’s praat doe alsof ik God en allah als gelijk zie. Je merkt dat ik niet geheel eerlijk kan zijn en ik weet niet of Paulus dit ook wel eens moest zijn als hij in Griekenland of waar dan ook mensen probeerde te bekeren. Ik kan wel in alle eerlijkheid vertellen dat God mij genezen heeft van mijn rookverslaving en dat ik nog veel meer wonderen heb meegemaakt. Ik hoop wat licht uit te stralen en pas vroeg een moslim wat ik was. Toen heb ik gezegd dat ik eerst christelijk was en daarna Christen. Er zijn bepaalde waarden die we met elkaar kunnen delen en er zijn ook wel wat overeenkomsten wat betreft ethische zaken. Toch zie ik een groot verschil tussen moslims en christenen. een verschil dat niet te overbruggen is. Zij MOETEN allerlei dingen en wij doen uit liefde voor God bepaalde dingen of juist niet. Bid alsjeblieft voor mij dat ik oprecht mag zijn want zoals ik als schreef is het bijzonder moeilijk. Ook word er gevraagd wat ik van de strijd tussen Israel en de Palestijnen vind. Ik kan hier niet expliciet op antwoorden. Als ik zou zeggen voor Israel te zijn en dit kan staven met voorbeelden zouden ze mij toch niet geloven. Onder die islamieten zijn er die elkaar de maat nemen door te stellen dat de een geen moslim is omdat degene niet alles aanneemt wat in de koran staat. Dit zijn dan de Salafisten die niets moeten hebben van Alevieten(deze geloven in Ali een familielid van Mohammed) of andere moslims. Zij beschouwen hen als onwaardig. Nu het is een heel verhaal geworden maar nu ben je een beetje op de hoogte hoe ik alles ervaar.Vriendelijke groet en zegen

 26. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2009 om 19:17

  (vervolg) Even nog over die allah(het maangodje) gesproken
  Ik geloof werkelijk dat allah satanisch is en dat daardoor heel veel islamieten zich gedragen(misdragen is een beter woord) zoals velen plachten te doen.
  Ik bemerk dat niet iedere moslim geheel in de ban van die afgod is want er zijn er die een goed hart hebben en ook vriendelijk en sympathiek naar anderen toe zijn tot op zekere hoogte.. Je zou kunnen zeggen dat ze in zekere zin enige christelijke trekjes vertonen alleen ontberen ze de Persoon van Jezus als Verlosser en Zaligmaker. Ze moeten het doen met Mohammed en allah meer is er niet voor hen.

 27. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2009 om 17:52

  (vervolg) Voor de zogeheten Linkse kerk zoals bijvoorbeeld. de Samen op weg kerk en sommige gereformeerde- en Hervormde kerken kan men makkelijk een dialoog aangaan met moslims. Men redeneert als volgt:We aanbidden allemaal dezelfde God de een noemt deze allah en de andere God en weer een ander JHWH. Sommige vrijzinnige zeggen zelfs dat God in alles is. In je lichaam in een voorwerp enz. Ik ben van mening dat je NIMMER een dialoog met moslims kan aangaan. De afstand is namelijk veel te groot om deze te kunnen overbruggen. Je kan geen verbinding leggen tussen een afgodje en onze God. De enige die moslims kan overtuigen dat ze de verkeerde god aanbidden is Jezus zelf. De moeilijkheid is dat ze Jezus)Isa zeggen zij) wel als een der profeten zien maar Hem niet zien als Zoon van God. Ik probeer ze uit te leggen dat je dit ook niet werkelijk zoals een zoon en een vader moet zien maar dat God bestaat uit God de Vader,God de Zoon en de Heilige Geest. Zij denken dat allah geen zoon had want dat is voor hen blasfemisch. Voor hun betekent het dat allah met een vrouw is geweest en dat is natuurlijk ondenkbaar. Ik geef ze dan het voorbeeld van water,stoom en ijs en tracht zo het begrip van de Drie eenheid te verklaren.

 28. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2009 om 18:06

  (vervolg) Nog even terugkomend op het verschil tussen God en allah. In moslimlanden als Indonesie is de naam van allah in een Bijbel gecensureerd dan wel onleesbaar gemaakt. Men doet dit omdat de naam ‘ allah’ wel God betekent maar alleen in de koran mag staan. Het is wat ingewikkeld maar het geeft wel aan dat allah en onze God twee volstrekt andere wezens zijn.

 29. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2009 om 23:21

  Beste Robbert

  Toch wat jij doet. Tussen de andere geloven ( moslims ect) heb ik grootte bewondering voor. Je doet het toch maar. En het is ook een groeiproces. Het christen zijn. Hoe meer je groeit. Des te meer let je op eigen zonden. Zo kom je steeds meer bij Jezus. Je moet je ook niet druk maken hoe anderen over ons denken. Het gaat erom wat wij uitstralen. Elk mens is belangrijk. Ook degene die een ander geloof aan hangen. Zoals Dirk mooi verwoorde, wij moeten altijd de minste zijn. Alleen door in de voetsporen van jezus te lopen zullen wij overwinnen..Door zijn liefde uit te stralen. Door zijn evangelie uit te dragen. Want wat al die andere geloven niet hebben is Jezus. Zonder Jezus waren wij niet beter af dan hun. Daarom moeten wij Christenen elkaar blijven steunen. Want er komen moeilijke tijden aan. Mocht het zo zijn als Dirk zegt, dat we dicht tegen de einde der tijden zitten. Dan doet het er niet toe van welke kleur kerk we zijn. Wij zullen dan onderdrukt worden. En dan gaan wij elkaar opzoeken omdat we elkaar nodig hebben. Eigenlijk zouden we nu al zo moeten leven. Maar als ik alleen al naar de reacties kijk op de site van Dirk, lijkt dat nog ver weg. En soms doe ik daar ook aan mee. Ook ik ben maar een mens, en ook ik ben niet volmaakt. En zoals jij zegt dat je ook niet altijd eerlijk bent. Maar je ziet het wel van je jezelf,en wellicht geeft het je de volgende keer de moed, om het anders te doen. Robbert ik ga zeker voor je bidden. Dat de Heer jou kracht mag geven en moed. Op jou weg in liefde met Jezus op weg naar zijn koningrijk.

  Je strijdbare medebroeder Rene Postma.

 30. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2009 om 11:16

  Beste broeder Rene

  Dank voor je reactie. Het sterkt mij om te doen zoals Jezus zou doen om door te gaan ook al besef ik dat ik niet volmaakt ben. Het klopt dat het Christen-zijn een groeiproces is en dat je in die tijd al je tekortkomingen ziet. Wellicht dat Jezus die laat zien op weg naar volwassenheid in Christus. Je hebt gelijk dat we elkaar hard nodig hebben in deze vreemde tijden. Ik schrik als ik zie dat de Hitler tijd nog maar 60 jaar achter de rug is en er nu al WEER anti-semitische sentimenten de kop op steken. Ik zie ook dat Extreem-Rechts hand in hand met Extreem-Links(Harry van Bommel,Greeta Duisenberg de moslims tegemoet komt. In de tijd van Hitler was het de Groot Moeftie van Jeruzalem die de Endlosung van de Joden samen met ik meen Heinrich Himmler voorbereidde. Je ziet dat ook de Nazi’s met de moslims samen spanden om de joden te vernietigen. Het is een gruwelijke tijd en als ik mijn geloof niet had en wist dat ik door genade gered was dan zou ik waarschijnlijk wanhopig zijn. Christenvervolging is er nog niet in Nederland en ik geloof ook niet dat die er snel komt maar wel zie ik dat steeds meer kerken en kerkgangers het doelwit zijn van marokkanen die aanslagen plegen op Kerken en de kerkgangers beschimpen en bespuwen. Je ziet door welke geest ze geleid worden.Gebed voor Nederland naasrt dat voor Israel blijft daarom ook heel erg nodig.

 31. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 8 februari 2009 om 20:46

  (vervolg) Nog even terug komend op de moslims. Het blijkt dat dat velen van hen naast het moslim-zijn en het in acht nemen van alle bijbehorende rituelen ook rustig in de vrouwenhandel of andere zaken zitten. Natuurlijk geld dit niet voor iedere moslim maar het geeft wel te denken. Die Marokkanen die het leven van mensen in Gouda,Rotterdam,Amsterdam,Tilburg,Almere,Zoetermeer,Den Haag enz enz tot een hel maken zijn gewoon trouwe moskee gangers. Een Marokkaanse collega zei mij dat hij een vriendin had en daarbij ook nog diverse vrouwen/vriendinnen had. Natuurlijk kan dit grootspraak zijn maar het zegt wel iets over die mentaliteit. Je zal zeggen zijn Christenen dan zo goed en brandschoon. Nee dat wil ik zeker niet zeggen want ik weet dat het slechts genade is wat ons tot kinderen van God maakt. Als Jezus niet voor onze zonden was gestorven dan verkeerden wij ook in het rijk der duisternis. DAT die moslims daar in verkeren kan je lezen in de Koran waar letterlijk staat dat ieder allah moet aanbidden. Er staan ook een strategie in HOE dat moet gebeuren. Het komt er op neer dat land bezet word waarna de bevolking gedwongen word om allah als enige god te erkennen. In Nederland zie je dat dit als volgt gebeurd. Eerst word er een moskee gebouwd(volgens Premier Erdogan van Turkije ‘om de ongelovigen te observeren’. “De minarretten dienen als uitkijktorens”aldus Erdogan) vervolgens koopt men huizen op en zorgt dat daar islamitische zaakjes in komen. Daarna vestigen zich heel veel moslims in zo’n wijk waardoor de oorspronkelijk bewoners wegtrekken omdat ze de wijk zienderogen zien veranderen. Er komen onleesbare opschriften op voornamelijk belwinkels,cafe’s,computerzaaljes en pita- shoarma- en pizzazaakjes. De mensen die om financiele redenen in de wijk blijven worden min of meer gedwongen om een hoofdoek te dragen willen ze niet uitgescholden worden door de islamitische jeugd. In wijken waar 98% reeds islamitisch is moeten de Nederlanders zich al aanpassen aan de meerderheid.

  Gods zegen en dank voor je gebed.

 32. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 8 februari 2009 om 21:08

  (vervolg) Opvallend dat ze die shoarmazaakjes namen als ‘Jeruzalem’ geven terwijl de eigenaars helemaal niet joods zijn. Misleiding en leugens vertellen tegenover ‘ongelovigen'(dat wil zeggen degenen die allah niet aanbidden) is legitiem volgens de Koran.

 33. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 8 februari 2009 om 21:19

  Troost mijn Volk zegt 19 januari 2009: Je hebt gelijk dat het een geestelijk strijd is ‘die gaande is in de Hemelse Gewesten’ben ik zo vrij om er bij te voegen. Je hebt gelijk dat Israels vijanden er niet voor schromen om kinderen,vrouwen en bejaarden als levend schild te gebruiken.
  Dat de naam ‘Hamas’ geweld betekent wist ik niet maar het maakt wel helder waar deze terreurbeweging voor staat ALS dat bij sommigen nog niet duidelijk was.. Ik hoop dat het je goed doet dat er nog zovelen pal voor Israel staan.
  Vriendelijke groet

 34. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2009 om 10:50

  Beste Robbert

  Ik ben niet zo bezig wat moslims doen. Het zal voor jou wellicht anders zijn, omdat je er tussen in zit. Ik hou het nieuws wel een beetje in de gaten omtrent groeperingen of andere geloven. Maar ik vind het toch belangrijker om met mijn eigen geloof bezig te houden. Waar ik mij wel druk om maak. Is hoe andere Christenen hun geloof naar buiten uitdragen. Vaak denken ze de wijsheid in pacht te hebben. Ze proberen via de politiek of het maatschappelijk leven. Hun geloofsovertuiging op ongelovigen op te leggen. Op den duur zal dat een verwijdering geven. Neem van mij aan, dat zal op een gegeven moment betekenen dat wij Christenen onder druk komen te staan. Het zal tegen ons werken.

  Vriendelijke groet Rene Postma.

 35. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2009 om 10:59

  Beste broeder Rene

  Ondanks dat je er niet zo mee bezig bent wat moslims doen is het toch goed een en ander in het oog te houden. In de Koran word er duidelijk gesproken tussen het ‘Rijk van oorlog(bedoeld worden de ongelovigen) en het Rijk van vrede(bedoeld worden de islamieten die in allah geloven). Verder staat er ‘dat er pas vrede zal zijn als het Rijk van oorlog is overwonnen’. Bekijk de huidige situatie van Israel waar satanische machten Hamas(Het Rijk van Vrede) aanzetten tot het plegen van aanslagen en het willen vernietigen van Israel.
  Gods rijke zegen

 36. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2009 om 11:49

  Beste Robbert.

  Ik zag vorige week op tv een documentaire over de hamas. Daarin zag je hoe ze hun eigen volk onderdrukten. Opgesloten in gevangenissen. En pas als ze de hele koran uit hun hoofd kenden mochten ze er weer uit, en de leer van de hamas. Ze worden daarin gesteund door Iran.
  Het heeft er ook mee te maken dat een groot gedeelte van de Joden nog niet in Jezus geloven. Zo lang als dat nog niet gebeurd. Zal Israel het land van conflcten blijven. En zullen andere landen, geloven, satanische machten proberen Israel te vernietigen.
  Laten wij bidden voor het geliefde volk van God, het land van Abraham , het heilige Jeruzalem, dat ze mogen bekeren tot het geloof in Jezus.
  Laten we ook bidden voor de palastijnen die vaak niet beter weten.

  Vriendelike groet Rene.

 37. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2009 om 12:06

  Beste broeder Rene

  Je hebt gelijk in Pakistan zijn er ook zogenoemde ‘Koran’scholen’waar lijfstraffen worden toegepast als de kinderen de Koran niet uit hun hoofd kennen. De leerlingen zitten de hele tijd geketend op de grond. Vergis je niet onderzoek in eigen land heeft uit gewezen dat er vooral in Ritterdam ook van dit soort scholen zijn. Onderzoek naar vermeende mishandelingen word vooral door ‘Links’ belemmerd dan wel tegen gegaan. Ook zijn er in deze stad diverse ‘Liefdadigheidsinstellingen”Sportverenigingen’en diverse zogenoemde ‘Marokkaanse-Nederlandse of Turkse-Nederlandse verenigingen’ waarvan de valg de lading zeker niet dekt. In een plaats in Nederland heeft de SGP/CU bij een zo’n vereniging een oogje in het zeil gehouden. Vaak zoals in het laatste geval lijkt zo;n vereniging vrij onschuldig. Het is zaak om onze ogen wijd open te houden want zoals ik je als schreef een moslim MAG onwaarheid spreken tegen een niet moslim.

 38. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 februari 2009 om 2:03

  (vervolg) Je begrijpt dat ik (anders dan Geert Wilders)een IEDER aanraad om de Koran aan te schaffen. Ik zelf heb de Nederlands-Arabische versie.
  Ik kan je zeggen er word je heel veel duidelijk WAAROM moslims zich tegenover niet-moslims anders gedragen en hen menen hun wil op te moeten leggen.

  Gods zegen

 39. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 februari 2009 om 14:14

  (vervolg) In de Bijbel word ons gezegd om het Evangelie te brengen onder alle volken.
  In de koran staat dat ieder allah moet aanbidden niet goedschiks dan maar kwaadschiks(dit is natuurlijk wat vrij vertaald maar het is wel de waarheid). Dit verklaard ook dat moslims geen anderen naast zich dulden die allah NIET aanbidden en als ze eenmaal tussen deze mensen leven ze hun ‘geloof’ en leefwijze opdringen aan degenen die in God,JWH of boedah geloven.

 40. rene postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 februari 2009 om 11:24

  Beste Robbert.

  Ik hoef niet zo nodig een koran aan te schaffen om te zien hoe een andere geloof in elkaar steekt. Ik concentreer mij liever op mijn eigen geloof. En dat is voor mij christen zijn in doen en laten. En ik mag dan hopen dat het uitstraalt naar de samenleving toe. Robbert het kan best wel zo zijn dat het moslim geloof zo in elkaar steekt. Maar ik vind het belangrijker hoe wij als christenen hier op deze aarde ons gedragen. Wellicht kijken de moslims dan ook anders naar ons. Maar mocht dat niet zo zijn, dan is dat toch niet zo erg.
  Wij mogen toch weten dat Jezus voor ons is gestorven is. Voor ons christenen. Dan hoeven wij ons toch helemaal niet zo druk te maken hoe ze over ons denken.

  Vriendelijke groet broeder rene.

 41. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 februari 2009 om 12:17

  Beste broeder Rene

  Je hebt gelijk dat het christen-zijn in doen en laten heel belangrijk is. Ik hoop ook altijd dat het principe “Gij geheel anders’ ook door anderen gezien word.
  Wat het laatste betreft dat de islam een geloof zou zijn kan ik het na het lezen van de koran niet met je eens zijn. Het is waar dat men gelooft in die allah en ook gelooft net als wij dat hij de aarde heeft gemaakt met al wat daar in is. Maar het is ook waar dat de moslims geleid worden door machten die niets met onze God van doen hebben. Ik zal niet roemen omdat ik God en Jezus ken want ik weet drommels goed dat het enkel genade is. Ik beschouw de islam(en begrijp me goed er zijn heel veel moslims die denken dat ze goed doen door al die rituelen te doen en allah te gehoorzamen) als een religie. Voor mij is een religie iets ‘doods’. Alleen door Jezus aan te nemen kunnen deze mensen bevrijd worden van het juk van die allah. Met broederlijke groet en Gods zegen.

 42. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 februari 2009 om 13:00

  (vervolg) Net zo als de koran en allah satanisch en niet van God zijn zijn dat ook de vele islamitische zelfmoordenaars/moordenaressen die waarschijnlijk gedreven worden door demonische machten om hun gruwel uit te halen.
  Indien er een grote opwekking zou komen zouden deze mensen ‘geheel anders worden’en een nieuw hart krijgen.
  Nu dit nog niet het geval is het noodzakelijk voor hen te bidden dat ze in Christus een nieuw schepping worden. Geloof me broeder dit lukt mij echt niet altijd. Ik heb destijds ook voor die moordenaar van Theo van Gogh gebeden maar makkelijk is dat niet.

 43. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 februari 2009 om 10:15

  Beste Robbert

  Begrijp mij niet verkeerd. Maar wat is dat toch dat jij zoveel met de moslims bezig bent. Heeft dat met je werk te maken. Of met een bepaalde achtergrond. Ik kan het niet helemaal goed plaatsen.

  Rene

 44. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 februari 2009 om 12:29

  Sinds ik de Koran heb gelezen.

  Vriendelijke groet

  Robbert

 45. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 15 februari 2009 om 13:55

  Beste Dirk

  Zeer goed dat Israel voet bij stuk houd om eerst te eisen dat die Israelische militair Galid word vrijgelaten door Hamas.

  Vriendelijke groet,Gods zegen en veel succes met ‘Dirks Visie’

  Robbert

 46. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2009 om 12:26

  Beste Rene

  Begrijp me goed. Ik roem niet in mijzelf want het is enkel genade dat ik Jezus heb leren kennen. Ik besef heel goed dat moslims ook tot geloof kunnen komen. Ik probeer om een lichtje te zijn ook voor hen maar makkelijk is het niet. Terwijl ze mij bij voorbaat al als vijand zien omdat ik in God geloof moet ik hen juist liefhebben.

 47. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 12:15

  Beste Robbert.

  Zij kennen jezus niet, dat is jouw voordeel.

  Mooi wat je voor roja schreef.

  Jammer dat zij-hij niet reageert.

  Vriendelijke groet Rene.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden