Een gebed

Van 18 tot en met 25 januari wordt de jaarlijkse ‘Week van gebed’ gehouden, die wordt ingeluid door de gebedsdag op 17 januari. Het thema is dit jaar ‘Eén in Gods hand’, over eenheid. Een gebed.

Trouwe God, Vader in de hemel,
wat een genade dat we tot U mogen komen,
tot U, de grote en heilige God.
We komen tot U in deze week van gebed.
We willen Uw grote Naam eren en aanbidden,
omdat U te prijzen bent tot in eeuwigheid.
Dank U dat U Uw Zoon gegeven hebt, de Here Jezus Christus,
Die Zijn leven gaf voor onze zonden.
Die de straf droeg die wij verdiend hadden,
en dat wij U daarom Vader kunnen en mogen noemen.

In deze week waarin gebed om eenheid centraal staat,
belijden wij U onze zonden, onze verdeeldheid.
Door onze verdeeldheid hebben we Uw Naam te schande gemaakt onder de volken.
Onze eer achtten we vaak hoger dan Uw eer,
onze eigen kerk belangrijker dan Uw wereldwijde gemeente,
onze eigen mening belangrijker dan wat U in de Bijbel tot ons zegt.

Beschaamd buigen we ons hoofd en belijden U onze schuld.
U, o Here Jezus, bad tot Uw Vader om eenheid van allen die in U zouden geloven,
maar soms vochten we net zo lang tot onze kerken scheurden.
Hete hoofden, koude harten,
Geesteloos.

Wat een genade, trouwe Vader, dat we toch tot U mogen naderen.
In volle vrijmoedigheid, maar toch ook met enige schroom.
We beseffen dat de eenheid in U een gave van U is,
maar we weten dat het ook een opdracht aan ons is.
Tweeduizend jaar hebben we het nu al geprobeerd,
maar het is ons niet gelukt.

We voelen ons verbonden met allen die in U geloven, waar ook ter wereld.
Met hen die in alle vrijheid U kunnen volgen en dienen,
en ook met hen die vervolgd worden vanwege hun geloof.
Here, ondersteun hen, houdt hen vast en houdt ook ons vast, voor wie de verleidingen nog groter zijn.

O, dierbare Here Jezus, geef Gij zelf die eenheid, door Uw Geest,
de eenheid van allen die U mogen kennen,
in welke kerk of gemeente we ons ook bevinden.
Een eenheid waarbij kerkmuren wegvallen,
waar we één zijn in U.
Tot eer van U,
opdat Uw grote Naam verheerlijkt wordt,
en opdat de wereld zal geloven.

Amen!

Dirk van Genderen