Nieuwsbrief 31 januari 2009

Omdat het ook deze week niet lukte de nieuwsbrief naar alle abonnees te versturen, zet ik de tekst opnieuw op de site.

Beste lezers,

Vandaag, 31 januari, is koningin Beatrix jarig. We wensen haar van harte Gods zegen toe. Laten we bidden voor allen die de Here over ons heeft gesteld.

Zoals elke nieuwsbrief begin ik ook nu met een korte terugblik op de afgelopen week.

* De verzending van de nieuwsbrief ging vorige week niet vlekkeloos, zoals u zult hebben gemerkt. Sommigen kregen ‘em wel 4 keer, anderen ontvingen de nieuwsbrief helemaal niet. Vandaar dat ik de tekst ook op de site heb gezet. Dat heeft overigens wel gewerkt, als kennismaking voor veel anderen die de site bezochten, zodat de oplage van de nieuwsbrief de afgelopen week weer fors is gestegen. Een hartelijk welkom aan alle nieuwe lezers.

* De financiële crisis neemt steeds ernstiger vormen aan. Van mensen uit de auto- en transportwereld hoor ik dat de handel stil valt. Ook van een makelaarskantoor vernam ik dat er nauwelijks nog huizen worden verkocht.
Iedereen hoopt op een spoedig herstel, maar laten we ons vertrouwen voor alles op de Here Jezus stellen. Ook, en misschien wel juist in moeilijke tijden, wil Hij nabij zijn. Laten we eerst Zijn Koninkrijk zoeken en Zijn gerechtigheid en dan weet Hij ook wat we nog meer nodig hebben.

* ‘De gemeente Giessenlanden stelt dat de Giessenburger Joop van Ooijen de tekst ‘Jezus redt’ van zijn dak af moet halen. Hij krijgt nog acht weken om de tekst te verwijderen. Doet hij dit niet, dan volgen boetes van 500 euro per week, tot een maximum van 13.000 euro. Daarna kunnen hogere dwangsommen worden opgelegd. Van Ooijen blijft er rustig onder. Hij is niet van plan de tekst van zijn dak af te halen. Gedenk hem in uw gebeden.

* De ophef in de Amsterdamse stadsdeelraad De Baarsjes over het jongerenwerk van Youth for Christ bewijst maar weer eens hoe allergisch men soms is voor een mogelijk christelijk tintje aan – in dit geval – jongerenwerk. Laten we er maar rekening mee houden dat we hier vaker tegenaan zullen lopen

Israel
Er woedt een hevige verkiezingsstrijd in Israel. Ik heb de indruk dat het belangrijke verkiezingen zijn die op 10 februari worden gehouden. Er is behoefte aan krachtig en betrouwbaar leiderschap. Ik wil u vragen hiervoor te bidden. Dat de uitslag goed zal zijn voor land en volk. Israël heeft behoefte aan een duidelijk en krachtig leiderschap, ja meer nog, aan een leider die zich afhankelijk zal weten van God.

Groei naar geestelijke volwassenheid
De afgelopen week heb ik weer een nieuwe tekst op de site gezet: ‘Groei naar geestelijke volwassenheid’[1]t zozeer een commentaar, maar meer een fundamenteel artikel. Over het belang van geestelijke groei.

Rel rond Richard Williamson
Wellicht hebt u gelezen of gehoord dat de paus de excommunicatie van bisschop Richard Williamson heeft opgeheven. Ooit ontving hij zijn wijding zonder toestemming van de paus, nu plaatst hij zich alsnog onder zijn gezag. Hij beweert dat er in de Tweede Wereldoorlog geen Joden zijn vergast.
Volgens hem zijn er overweldigende bewijzen zijn dat er nooit gaskamers hebben bestaan en stierven er in de concentratiekampen van de nazi’s maximaal 300.000 Joden. Hij heeft zelfs verkondigd dat de Holocaust een Joodse leugen is en dat de Joden het plan hadden om het christendom te vernietigen en de troon van de antichrist in Jeruzalem te vestigen.
Het is onbegrijpelijk dat paus Benedictus XVI nu tot deze beslissing is gekomen, juist nu hij heeft aangegeven Israël te willen bezoeken. Zet hij verhoudingen op scherp? En waarom? Wat zit hier achter? Ik vond dit in elk geval zeer schokkend nieuws en een slag in het gezicht voor het Joodse volk, zeker in een tijd waarin het antisemitisme wereldwijd toeneemt.

GOED NIEUWS, ter bemoediging

1. Het Evangelie voor Turkse mensen
Christelijke televisieprogramma’s zijn in Turkije voortaan ook via internet te volgen. Onlangs werd een Turkse website gelanceerd, www.turk7.com[2], waarop zes dagelijks wisselende programma’s via streaming video te volgen zijn. Dankzij de nieuwe website kunnen veel meer Turkssprekende mensen worden bereikt met het Evangelie, in Turkije maar ook daarbuiten.
2. Opwekking in Algerije
Volgens Abdeldader Belaidi van de Christelijke Noord-Afrikaanse omroep, is er een grote opwekking gaande in Algerije. Hij schat dat Algerije zo’n half miljoen christenen telt. Zendingswerk is verboden in het land. Er zijn ook geen buitenlandse zendelingen actief. Maar door middel van televisieprogramma’s die via de schotel worden ontvangen, kan het Evangelie toch in Algerije worden gebracht. Volgens Belaidi heeft de burgeroorlog (1991-1999) hier ook een rol in gespeeld. De mensen gingen op zoek en velen vonden God. Info: www.cna-sat.org[3]

Voor de komende week wens ik u allen van harte de zegen en nabijheid van de Here toe, in al uw omstandigheden. Blijf dicht bij de Here Jezus, wandel met Hem en laat u leiden door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Hij gaat met u mee en zal bij u zijn, al uw dagen tot aan de voleinding van de wereld.

Shalom,
Dirk van Genderen

www.dirkvangenderen.nl[4]
info@dirkvangenderen.nl[5]

Wanneer u een kijkje wilt nemen op mijn Engelse site, klik dan op : www.dirkvangenderen.com[6]

De weektekst is deze keer Mattheus 6:31 en 32
Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.’

Verwijzingen:
  1. ‘Groei naar geestelijke volwassenheid’: https://www.dirkvangenderen.nl/2009/01/28/groei-naar-geestelijke-volwassenheid/
  2. www.turk7.com: https://www.turk7.com
  3. www.cna-sat.org: https://www.cna-sat.org
  4. www.dirkvangenderen.nl: https://www.dirkvangenderen.nl
  5. info@dirkvangenderen.nl: mailto:info@dirkvangenderen.nl
  6. www.dirkvangenderen.com: https://www.dirkvangenderen.com