Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

God waakt over Zijn Woord (23 reacties)

Geplaatst op woensdag 11 februari 2009, 15:34 door Dirk A A

Er staat een prachtige tekst in Jeremia 1. Vers 12 zegt: ‘God waakt over Zijn Woord’. Nu we zien en horen dat de aanvallen op de absolute betrouwbaarheid van het hele Woord van God toenemen, mogen deze woorden ons rust en moed geven. God zal Zelf waken over Zijn Woord en laten wij er maar onverkort aan vasthouden.

Veel lezers zullen onmiddellijk denken aan de grote vraagtekens die worden gesteld bij de historische betrouwbaarheid van de eerste hoofdstukken van Genesis. Maar ook andere delen van de Bijbel liggen onder vuur. Zoals het bestaan van de hel, de wonderen waar de Bijbel over spreekt, de uitspraken over onder meer homoseksualiteit en de bijzondere plaats die het Joodse volk inneemt. Met gemak is deze lijst nog een stuk langer te maken.

Dezelfde tactiek
Het is verhelderend om te kijken hoe de satan Eva in het paradijs verleidde. ‘God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?’ (Genesis 3:1). Hij zaait twijfel. Waarop Eva reageert dat ze van alle bomen mogen eten, behalve van de boom die in het midden van de hof staat. Als ze daarvan zullen eten, zullen ze sterven.
De satan stelt vervolgens dat dat helemaal niet waar is. Als ze van die boom eten, zullen ze niet sterven, maar zijn als God, kennende goed en kwaad.
En ondertussen groeit de begeerte bij Eva. Ze ziet dat die boom goed is om van te eten, ja, een lust voor de ogen. ‘De boom was begeerlijk om daardoor verstandig te worden,’ zegt vers 6. Ze gelooft wat de satan zegt, eet en geeft er ook van aan Adam. En zo werd de zondeval een feit.

Gaat het zo ook niet bij de huidige ontwikkelingen rondom het vraagstuk ‘Schepping of evolutie’. De mening van de wetenschappers klinkt velen aanlokkelijk in de oren en kan je ‘verstandig maken’. En velen ‘eten’ vervolgens de leer van de evolutie en ze doen hun best ook anderen ervan te laten proeven, zoals Eva ook deed.

Vergelijkbare verleidingen
Gaat het niet net zo bij tal van andere thema’s? Bij de vraagtekens die bijvoorbeeld worden gesteld bij de eeuwigheid van de hel voor ongelovigen, is de verleiding vergelijkbaar. ‘Als God een God van liefde is, dan is het toch onvoorstelbaar dat Hij mensen voor eeuwig verloren laat gaan?’, wordt geopperd met een beroep op Gods liefde.
De afgelopen weken heb ik in de media mensen de draak horen steken met het feit dat de Here Jezus ooit op het water wandelde. Ook zulke bijbelse feiten zullen steeds meer onder vuur komen te liggen. De wetenschap weet immers wel beter…

Oproep tot gebed

Tegelijk komt de vraag naar ons toe hoe we ons opstellen richting degenen die tot – in onze ogen – onbijbelse standpunten zijn gekomen. Laten we hen niet afschrijven en ons ook niet boven hen verheffen, maar hen in onze gebeden bij de Here God brengen.
En zeker, laten we bidden of God Zich over ons en hen wil ontfermen, of Hij een terugkeer wil geven naar Hem en naar Zijn betrouwbare Woord. Heil is alleen bij Hem te vinden.

In heel deze ontwikkeling zie ik ook werkelijkheid worden wat in het bijbelboek Openbaring wordt gezegd over de tijd kort voor de wederkomst van de Here Jezus. In hoofdstuk 22, vers 11 lezen we: ‘Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd’.
Je ziet steeds meer een scheiding ontstaan tussen hen die de Here Jezus kennen, Hem van harte liefhebben en willen volgen waar Hij hen ook leidt, en hen, die zich (nog) wel christen noemen, maar hun eigen weg gaan.

Absoluut betrouwbaar
2 Timotheus 3:16 zegt overduidelijk dat al de Schrift door God is ingegeven. Ik begrijp dat sommigen opmerken dat er geen getuigen bij waren toen God de hemel en de aarde maakte, maar Hij was er wel Zelf bij en ook Genesis is Gods eigen Woord. We kunnen absoluut aan op wat Hij zegt. Luister eens wat God tegen Job zegt in Job 38:4: ‘Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte?’
Laten we vasthouden aan de hele Bijbel, van begin tot eind, als het absoluut betrouwbare Woord van God. Daar mogen we van getuigen en voor opkomen, maar laten we niet vergeten dat het God Zelf is Die waakt over Zijn Woord.

Dirk van Genderen

23 Reacties

 1. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 februari 2009 om 16:14

  Beste Dirk ,hier sta ik helemaal achter,we zullen veel gebeden moeten opzenden tot DE HEER en inderdaad ons niet moeten verheffen boven wie dan ook. Dat leert ons de profeet Daniel in zijn gebed tot JHWH. Hartelijk dank voor je onvermoeibare gedrevenheid t.o.v.Israel en de Gemeente ,waar die zich ook bevindt .
  GODS zegen ,ook voor jou en je gezin. hartelijk Shalom. je br.Lou Sandifort.

 2. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 februari 2009 om 18:39

  NB > sinds de *OM_NIET VERKLARING* in Handelingen_4:12 “… de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel géén andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden kunnen worden …” — zijn de oude godsnamen, niet_langer geldig !!

 3. Ben zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 februari 2009 om 22:08

  Dank je wel Dirk! De laatste pagina van de visie is er niet beter op geworden sinds jij daar je columns niet meer schrijft. Zie onder andere de visie van 6 t/m 13 februari.
  Blijf dit geluid verspreiden, want de huidige wind die er waait bij de EO doet het ergste vermoeden.
  Gods zegen in alles gewenst.

 4. David zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 februari 2009 om 0:36

  Beste Dirk, bedankt voor alle mooie stukken die je schrijft, ik was altijd dankbaar voor je columns in visie en ik ben nu heel blij met je website en de nieuwsbrief.

  Wat ben ik blij dat ik voor de waarheid niet afhankelijk ben van de ‘wetenschap’, die al eeuwenlang het Goddelijke Geheim probeert te doorgronden zonder de Schepper Zelf. De wetenschap zwalkt van de ene theorie naar de andere. Gelukkig hebben wij het Woord van onze God, dat eeuwig standhoudt. God maakt zich niet druk over onze discussies. Hij houdt alles in Zijn hand.

 5. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 februari 2009 om 10:31

  Hero,

  “kunnen” draagt in zich dat er ook andere mogelijkheden zijn.
  “moeten” sluit alle andere mogelijkheden uit.
  Ik weet dat de zaligheid om niet is, (door de Naam van Jezus Christus vs.10)maar dat staat niet in Han. 4:12.
  Zie: Ro 3:24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;
  Opb 22:17 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.
  Nergens in de bijbel staat dat sindsdien “de oude godsnamen, niet_langer geldig !!” zijn.
  Hub, aan Gods Woord niet toe- of afdoen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 6. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 februari 2009 om 10:53

  Beste Dirk.

  God schiep de aarde in 6 dagen, de zevende dag rust. Jonah verbleef in de walvis. Jezus liep over water. Neem van mij aan ik geloof het allemaal. Maar er is niks menselijks als een stemmetje in je hoofd die zegt. Eigenlijk kan ik het niet bevatten. Als ik logisch nadenk kan het eigenlijk helemaal niet. Maar dan komt toch het geloof weer om de hoek kijken. Voor God is niks onmogelijk. Wij zijn gewoon te klein, te nietig om dat allemaal te bevatten.
  Maar neem van mij aan. Iedereen komt op een punt dat je moet kiezen. En je kunt niet half kiezen. Niet voor het halve woord. Niet voor de halve bijbel.Niet voor de halve waarheid. NEE, we gaan voor het hele woord. Voor de hele bijbel. Voor de hele waarheid. En wie de waarheid heeft, heeft de heilige geest. En wie de heilige geest in zich heeft, voelt de waarheid. En de waarheid is JEZUS.

  En even over de HEL, We spreken nu over het dodenrijk , dat zijn mensen die geloven niet in de waarheid en zweven om ons heen. De Hel en de Hemel komen pas aan het einde der tijden. Wanneer Jezus terugkomt.

  Homoseksueliteit is gewoon 1 van de vele zondes, we moeten het niet grootter maken dan het is. Je kunt het gewoon in het rijtje plaatsen van de vele zondes. Trouwens dat geld alleen voor ons christenen. Wij mogen dat niet opdringen aan degene die niet in Jezus geloven. Want zoals Jezus zij, ze weten niet beter. Zij kennen niet de waarheid.

  Met vriendelijke groet Rene Postma.

 7. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 februari 2009 om 11:03

  “Het Woord van God is een tweesnijdend scherp zwaard.
  Dat hoeven wij niet te verdedigen met een aardappelschilmesje, zei wijlen, de bekende evangelist en bijbelleerraar br. Jacob Klein Haneveld.” En zo is het.

  Heb 4:12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.
  Opb 2:12 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus is: Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft:

  Wij moeten Gods Woord geloven. Efeze 1:17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
  19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 8. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 februari 2009 om 11:10

  Rene,

  Waar in de bijbel kan ik lezen “God schiep de aarde in 6 dagen”?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 9. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 februari 2009 om 11:15

  Hub,

  Reactie nr.5 beeindig ik abusievelijk met “Hub, aan Gods Woord niet toe- of afdoen.”
  Excuus, dit moet zijn, Hero.
  Hoewel dit voor ons allen geldt.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 10. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 februari 2009 om 11:53

  Beste Baruch.

  Ik heb het niet letterlijk geciteerd. Het gold als een voorbeeld.
  Zie het maar als Genesis 1.

  Vriendelijke groet Rene.

 11. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 februari 2009 om 13:21

  Rene,

  Letterlijk staat het ook niet zo in de bijbel.
  Er staat “GEMAAKT”.
  Ex 20:11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is,
  In Gen.1 worden gebruikt: schiep en maakte.
  Het gebruik van deze woorden is heel essentieel, zij hebben beide hun betekenis.

  Ik geloof in de woordelijke inspiratie van de Schrift. (2 Tim.3:16)

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 12. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 februari 2009 om 14:01

  Beste Rene,

  Heel goed verwoordt jij de menselijke “worsteling” met de diverse letterlijke bijbel teksten. Zoals b.v. : Het scheppingsverhaal in 6 dagen van 24 uur door God.
  Verder ben ik het voledig met je eens, zoals je schrijft : Wij moeten voor het hele woord, de hele bijbel, de hele waarheid gaan en wie de H.Geest in zich heeft, voelt de waarheid, Jezus ! Daar wil ik nog aan toevoegen : En de menselijke “worstelingen” met de letterlijke bijbelteksten, zal God mij niet kwalijk nemen. Voor Hem is het belangrijkste , of wij leven en handelen volgens de Geest (Gods-wil) van de bijbel.
  Om met andersdenkende en evolutie-theorie aanhangers te blijven discusseren over de letterlijke bijbelteksten heeft geen zin, want zij laten zich toch niet overtuigen door woorden. Wij kunnen wel proberen hun te overtuigen, door ons Christen-zijn daadwerkelijk te laten zien en horen, (Voor-leven) in de maatschappij op welke plek dan ook. (voorbeelden : Moeder Theresia, Majoor Bosshardt etc.)
  Mede broeder in de Heer, Hub.Eussen

 13. Klara zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2009 om 22:28

  Beste Dirk

  Geweldig iedere week je comentaar.
  Ik lees ze altijd heel erg graag en leer er veel van.
  Dank God hier voor en hoop dat er veel gebed mag zijn voor onze naasten die de Bijbel anders lezen als wat er staat.
  Gods zegen met het schrijven en ook voor je gezin.

  Vriendelijke groet
  Klara

 14. Nico zegt:
  Geplaatst op zondag 15 februari 2009 om 21:46

  Dirk dank voor je comentaren

  moge God je zegenen.

  groeten van Nico,

 15. Wilma zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 februari 2009 om 21:49

  Beste Dirk van Genderen,

  Het is triest en bedroevend dat er zelfs bij de EO mensen zijn die het Bijbelse scheppingsverhaal in twijfel trekken; weten zij het beter dan God? Ook het feit dat er “christenen” zijn die denken dat men automatisch in de hemel komt, dat er geen hel is want God is immers Liefde. Lezen zij de Bijbel dan niet of leggen ze die tegen beter weten in op hun eigen manier uit?!. Het is diep- en dieptriest. Gebed is denk ik de enige oplossing.

 16. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 20:40

  @Baruch … je verzet je tegen het woord van God — want :
  in Handelingen_4:12 staat juridisch waterdicht, dat alle oude
  godsnamen VERVALLEN zijn — punt uit …!!

 17. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 12:02

  Hero,

  In Hand.4:12 wordt geleerd dat er onder den hemel geen andere naam, die onder mensen gegeven is doorwelke wij behouden MOETEN worden dan de Naam van Jezus Christus de Nazarener. Maar er wordt nergens in de bijbel geleerd dat God al Zijn andere Namen in de prullenbak gegooid heeft zoals u eerder beweerde.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 18. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 23:15

  @Baruch … zoiets heet : een IMPLICATIE_!! — wanneer
  er nog maar EEN_NAAM geldig is, dan verliezen daarmee
  alle andere (voorgaande) namen : hun geldigheid ….

 19. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 maart 2009 om 10:32

  Hero,

  Schriftuurlijk aantonen en geen eigen gedachten ventileren.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 20. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 maart 2009 om 12:52

  @Baruch … het is nutteloos om voor jou de schrift te
  citeren, want je weet het blijkbaar beter dan God —
  en je walst alles plat met je speculatieve REDE …!!

 21. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 11:40

  Hero,

  Nogmaals, Schriftuurlijk aantonen en geen eigen gedachten ventileren.
  Ook de liefde blijven betrachten.

  1Jo 3:14 Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben; die zijn broeder niet liefheeft, blijft in den dood.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 22. GRVDA zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 11:59

  “Nogmaals, Schriftuurlijk aantonen en geen eigen gedachten ventileren.”

  hmmm mat 25:31 speciaal voor de ongelovige

 23. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 5:07

  @GRVDA … wat, uh … GELOOF jij dan ?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden