Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Zeer ernstige crisisdreiging (47 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 februari 2009, 9:33 door Dirk A A

De crisisdreiging neemt buitengewoon ernstige vormen aan. Tal van landen in Oost-Europa staan aan de financiële rand van de afgrond. Dat geldt ook voor diverse Zuid-Amerikaanse landen en voor verschillende Amerikaanse staten. En ook in Europa neemt de crisis ontzagwekkende vormen aan. Engeland staat er bijvoorbeeld al heel slecht voor. De kans is zeker aanwezig dat het totale financiële systeem in elkaar stort. De gevolgen hiervan zijn volstrekt onvoorspelbaar, en kunnen zeer dramatisch zijn.

De afgelopen dagen heb ik me in deze crisissituatie verdiept. Tal van deskundigen waarschuwen voor de zeer ernstige situatie. Het is nog maar de vraag of het huidige financiële systeem wel overeind zal blijven.
De gevolgen zullen gigantisch zijn. Het aantal werklozen zal zeer sterk stijgen en steeds meer overheden zullen in geldnood komen. De signalen uit tal van bedrijfstakken zijn inktzwart. De transportsector valt stil, de bouw is ingestort en de autosector kraakt en kreunt om er enkele te noemen.
Onlangs werd bekend dat vorig jaar herfst het financiële systeem al een keer enkele uren verwijderd was van een totale wereldwijde ineenstorting. Door razendsnelle ingrepen kon die ramp nog worden afgewend.

Hoe moeten we de huidige situatie beoordelen? Mijn advies is: laten we er maar rekening mee houden dat de situatie nog aanzienlijk verslechtert. En waar dat op uitloopt, is totaal onzeker. We hopen en bidden dat het nog mee zal vallen, maar het is niet uitgesloten dat het financiële systeem eraan gaat. Dat zal grote onrust veroorzaken.

Hoe moeten we deze situatie in bijbels licht zien? Al een keer eerder noemde ik in dit verband Openbaring 17 en 18, over de val van Babylon, Ik geloof dat Babylon ook staat voor het Ecomische en Financiële Wereldsysteem. In een uur zal Babylon in elkaar storten. En eind vorig jaar gebeurde dit bijna. Het hele systeem kan in een ogenblik in elkaar storten.
Ik ben ervan overtuigd dat we in de eindtijd leven, de tijd die direct voorafgaat aan de wederkomst van de Here Jezus. Het zal een zware tijd zijn, waarin de antichrist op het toneel zal verschijnen. Ik verwacht dat dit zal gebeuren op het moment van ernstige crisis. We zouden wel eens dicht bij dit moment kunnen zijn.

Ik schrijf dit niet om paniek of onrust te veroorzaken, maar wel om u te doordringen van de ernst van de huidige situatie. Meer dan ooit komt het er nu op aan dat we ons vertrouwen niet stellen op ons banksaldo, onze baan, ons mooie huis of waar dan ook op. Al deze bezittingen zijn zeer betrekkelijk en kunnen opeens wegvallen of verdampen.
Wie op Hem zijn vertrouwen stelt, is als degene die zijn huis bouwt op de rots. Wanneer de storm en de golven komen, blijft dat huis overeind. Maar het huis dat op de zandgrond is gebouwd, zal ten onder gaan wanneer de storm en het golven er overheen slaan (Mattheus 7:24-27, de Bergrede).

Het is heel begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken in deze tijden van grote onzekerheid. Daarom wees ik u op de Bergrede, waar de Here Jezus in Mattheus 6 zegt dat we niet bezorgd hoeven te zijn. Hij kent ons, Hij weet wat we nodig hebben en Hij zal voor ons zorgen. ‘Maar zoekt wel eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid’.
Laten we ons vertrouwen stellen op Hem alleen. Niet als een vlucht uit de werkelijkheid, maar als een ultieme verzekering voor de toekomst. Op Hem kunnen we aan. Hij zegt: ‘Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten’ (Hebreeën 13:6).

Dirk van Genderen

47 Reacties

 1. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 10:20

  Beste Dirk en anderen.

  Wat ik mij af vroeg. Er wordt gesproken over een verdrag van anderhalf jaar vrede tussen Israel en Hamas (palastijnen). In de eindtijd wordt er ook een tijd van vrede aangekondigd. Moeten we dat in het licht zien van vrede in Israel,of een tijd van vrede in de wereld.

  Vriendelijke groet Rene.

 2. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 12:02

  Beste Dirk en andere brs en zrs.
  De huidige crisis is al in 1998 aangekondigd in een Woord van DE HEER (profetie) aan en door ZIJN dienstknecht Lance Lambert uit Jeruzalem.
  Als GODS antwoord op de verdeling van het land Israel,is dit geprofeteerd.
  Lance Lambert is een solide en betrouwbare BIJBEL leraar.
  Je kunt het vinden op de site http://Www.lance lambert .il
  Je moet en kunt alles toetsen aan GODS Woord en dan zie je dat GOD NOOIT LIEGT.
  Voor wat betreft ons land Nederland,vele malen is er opgeroepen ,oa synodes en kerken en kringen om tot schuldbelijden en verootmoediging te komen,.Maar helaas jij weet dat als geen ander Dirk,men luistert niet.
  veel verdriet geeft dat.,toch maar doorgaan met op de bres staan totdat HIJ komt.
  Houd moed en houd vol.
  hartelijk shalom voor allen op deze site. lou sandifort.

 3. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 12:12

  Het volk dat zijn kinderen vermoord ,zal ik het sparen zegt DE HEER.
  Waar blijft de liefde voor Sion?Waar blijven de tranen voor Israel?Waar zijn de gebeden voor GODS oogappel?
  Vergeten is de shoa,die GODS volk heeft ondergaan,Ja waar is de bewogenheid het erbarmen met Israel,met de vervolgden om JEzus wil.Nederlandse christenen vragen zich af;;
  Waarom brandt de kandelaar niet in de kerken en kringen?
  Ze zijn gedoofd vanwege de kilheid en onbewogenheid vanwege kritiek en liefdeloosheid vanwege het NIET luisteren naar GODS STEM.Laten we toch terugkeren tot JESJOUA DE MESSIAS.keer terug tot onze oudste broeder ja keer terug tot elkaar.
  Want HIJ komt om te richten en te herstellen,HIJ spreekt en het komt.
  oh land ,land,land hoort DES HEREN WOORD.

  Maranatha. shalom . lou.

 4. Jos de Keijzer zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 13:24

  Dirk,
  Hier heb ik 1,5 jaar geleden een droom over gehad. Ik kon toen nog niet bevroeden dat je echt zou gebeuren. Lees meer over die droom op:

  https:\/\/apologeet.blogspot.com/2008/12/de-vallende-torens.html

  Gods zegen,

  Jos de Keijzer

 5. Gerda Polhout zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 13:46

  Beste A.Sandifort

  Ben geraakt door uw woorden. En weet dat het nog te weinig is wat we bidden voor Zijn oogappel. Maar ik wil ook zeggen dat als er in de kerk gebeden wordt
  speciaal voor Israel, ik hier altijd warm van wordt. Maar ik steek ook zeker eigen hand in boezem…….ik wil u vragen en ieder die dit leest, om te bidden dat de Messias zelf onze harten zal aansporen ( nog) meer of te beginnen, met bidden voor Sion. BIDDEN IS HET ENIGE WAPEN IN DEZE GEESTELIJKE STRIJD.
  Hartelijk SHalom terug. Gerda
  En ik wil de heer van Genderen bedanken voor de waardevolle, bijbelgetrouwe coloms, veel zegen, en een voorspoedig herstel gewenst met uw gezondheid

 6. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 14:11

  Dirk,

  Wat verstaat u onder de wederkomst van de Here Jezus?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 7. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 14:27

  Sandifort,

  Rom.11:23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeent worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten.

  Rom. 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 8. Posthumus zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 16:14

  Beste Dirk,

  Allereerst Gods zegen toegewenst in alle omstandigheden, hoe onbegrijpelijk ze ook op ons soms kunnen overkomen.

  Enige tijd geleden werd ik in mijn lastige omstandigheden bepaald bij Psalm 125 vs 1 + 2: (NBG 2004)
  Wie op de Heer vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.
  Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omrint de Heer zijn volk van nu tot in eeuwigheid.

  Die tekst heb ik nu ingelijst aan mijn fotowand hangen. Wie weet heeft een toevallige passant op deze site daar ook nog iets aan.

  Hartelijke groet,

  Posthumus

 9. Theo zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 20:28

  Beste Dirk,

  Heb niet zolang geleden het boek gelezen van David Wilkerson: Het visioen en verder.
  Deze prediker (al 55 jaar) heeft een visioen gehad in 1973 (van G^D) waar hij onze huidige situatie omschrijft.
  G^D heeft altijd zijn volk en de mensheid gewaarschuwd als er belangrijke gebeurtenissen staan te gebeuren, vandaag de dag gebeurd dit dus ook!

  Hartelijke groet,

  Theo

 10. Moi zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 20:36

  Haast hetzelfde als wat xandernieuws.punt.nl zegt, maar Dirk en Het Zoeklicht ook wijzen heel terecht ook op hoop en uitkomst door te wijzen op wat de Heere Jezus zegt over bezorgd zijn. Dat doen sommige weblogs over de eindtijd helaas niet, die verkondigen alleen maar op sensatie beluste onheilsberichten, zonder ook maar te wijzen op de redding en uitkomst die de Heere Jezus biedt. Ook de Oudtestamentische profeten en de Heere Jezus zelf wijzen op hoop en redding.

  Trouwens, van mij mag het gehele financiel-economische systeem in elkaar storten en totaal verpulverd raken met ook nog een Grote Oorlog in het Midden-Oosten. Dan is de crisis zo erg dat de antichrist gaat optreden en dan weet ik echt zeker dat de Verlossing door de Opname nabij is.

 11. Gerard zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 21:44

  Babylon is alle afgodsdienst.
  Niet de economie.

  Dirk kan in zoverre gelijk hebben dat met de economie ook de islam valt, en het boedisme, rkk ect ect.

 12. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2009 om 22:43

  Obbe zegt:
  Bidt en waakt, laat ons oog steeds op Jezus de Voleinder van ons geloof gericht
  zijn en blijven. HIJ/ Jezus onze Leidsman zal ons zeker vast doen staan.
  Waar we ook voor komen te staan? Met het oog steeds op HEM gericht mogen
  we iedere storm weerstaan. Niet door kracht noch door geweld,maar door mijn
  Geest!
  Fijn dat Dirk samen met zijn technische hulp, de mogelijkheid geven om samen
  te mogen vatten hoe groot de Liefde van onze Heiland en Redder wel niet is.
  Hartelijk dank voor deze unieke mogelijkheid/gelegenheid.
  Met Vr. groet,
  Obbe.

 13. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2009 om 10:29

  Rene,

  De vrede in de eindtijd waarnaar u verwijst, kunnen we vinden in:
  Da 9:27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.
  Dit geldt voor de huidige Joodse staat. Zie Dan 9:24.
  In de helft van die week van vrede en geen gevaar zal het verbond worden verbroken en zal hun een haastig verderf overkomen:1Th 5:3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
  Het is de grote verdrukking die over de hele wereld komen zal en die voor het Joodse volk beperkt zal blijven tot drieenhalf jaar, maar voor de wereld gaat die verdrukking nog door.
  Mt 24:22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
  Mr 13:20 En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.
  De Gemeente wordt vóór die tijd opgenomen, want wij zijn niet gesteld tot toorn.
  1Th 5:9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus,

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 14. Floor zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2009 om 14:50

  In de eerste reactie van a.sandifort verwijst hij naar bijbelleraar Lance Lambert. De URL is niet compleet; dit moet zijn http://www.lancelambert.org/.
  Groeten, Floor.

 15. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2009 om 16:55

  Bedankt voor jullie reacties.

  Rene.

 16. Leo Z. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2009 om 17:07

  Kan de huidige financiële crisis ons iets zeggen over de tijd waarin we leven?

  Is deze crisis een teken van de tijd?

  We lezen:
  Openbaring 6:6 Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’

  We zien daar dat in de tijd van de grote verdrukking er een grote financiële crisis zal zijn. Zelfs een crisis waarbij het dagloon volledig opgaat aan de dagelijkse levensbehoefte aan voedsel.

  De huidige crisis laat ons zien hoe kwetsbaar het hele systeem van onze banken en ook onze economie zelfs wereldwijd is.

  Er hoeft niet veel te gebeuren om het hele systeem als een kaartenhuis in elkaar te laten zakken.
  Zeker als het vertrouwen in de financiële wereld volkomen zoek is, zoals vandaag de dag.

  In Openbaring 6 lezen we van de vier grote oordelen die er moeten komen.
  De eerste is een grote natuurramp.
  De tweede een grote oorlog in Israël waarbij Iran en Rusland betrokken worden.
  De derde laat zien de grote hongersnood die daarvan het gevolg is.
  De vierde toont de verspreiding van allerlei pest ziekten.

  En dat alles binnen een kort tijdsbestek van wellicht enkele maanden.

  Hoe kwetsbaarder ons economische stelsel wereldwijd is, hoe groter de gevolgen zullen zijn als er een crisis is.

  M.a.w. als deze financiële crisis zich verdiept, wat vele economen vrezen, dan zal de tijd snel rijp kunnen zijn voor dat derde zegel (lees ramp) uit Openbaring 6.

  Tevens lezen we in Openbaring 13:16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen..

  Eén wereldwijd financieel systeem wordt er dan ingevoerd. En dat is wat Europa nu al met de VS en landen in het verre oosten wil bereiken op een conferentie in november.

  Indirect leert de huidige crisis op het financiële vlak ons dat de grote verdrukking zo maar kan beginnen. Daar is niet veel fantasie voor nodig.

  Maar wat gebeurde er na de grote crisis in de dertiger jaren van de vorige eeuw?

  In Duitsland kwam er iemand aan de macht die een beter leven voorspiegelde.
  We weten de gevolgen.
  Een grote oorlog met miljoenen doden als gevolg.

  En het resultaat van de crisis in de grote verdrukking?
  De snelle opkomst van de anti-christ met de moord op ontelbare gelovigen en een grote oorlog tegen het Lam tot slot.

  Het zou zo maar kunnen beginnen!

  Maar eerst zullen de wedergeboren christenen door de Here Jezus worden weggehaald van de aarde om voor altijd bij de Heer te zijn.

  Maranatha, Jezus kom!

  Zie ook mijn website: http://www.revealingthefuture.com

  Gods zegen

 17. Tiny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2009 om 18:07

  Geachte br. Dirk,

  Dank voor alle inzet en wat je schrijft.
  Ik heb, net als Baruch, een vraag over de wederkomst van Jezus.
  Je sprak over de wederkomst van Jezus, maar is het in dit geval dat we vlak voor de opname staan, dus het komen van Jezus op de wolken om Zijn Bruid te halen?
  De wederkomst is toch eigenlijk aan het eind van de gr. verdrukking, als Hij zijn volk te hulp komt?

  Gods zegen. Tiny

 18. Philip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2009 om 19:26

  Geachte meneer van Genderen,

  Bedankt voor uw heldere commentaar.

  Graag willen ik u ook wijzen op onderstaande website:

  http://www.sporenvdwederkomst.nl

  Vriendelijke groeten,

  Philip

 19. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zondag 22 februari 2009 om 20:41

  [ zie >

  https:\/\/protestant.nl/discussies/de-kredietcrisis-geen-noodlot#comments

 20. Klara zegt:
  Geplaatst op zondag 22 februari 2009 om 20:50

  Ik ga gelijk je boek halen.
  Heel fijn dat het al zo snel in boekvorm is.
  Elke week weer bemoedig je zoveel mensen, ik dank God hiervoor.

  Vriendelijke groeten

 21. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 4:15

  Dat boek … gaat uit van die absurde : jaar`weken_theorie ?

 22. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 9:48

  Hero,

  “… die absurde: jaar’weken_theorie?”staat in: Da 9:24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.

  Het is de verlossing van Israel.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 23. Janet zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 11:56

  Ik luister af en toe naar Brannon Howse (ook te horen via Crosstalk America, http://www.crosstalkamerica.com ) en die heeft hele interesante visies op wat er momenteel aan de gang is in de wereld. Ook rond Obama en de financiële crisis.

  Alles bereidt zich voor op de Nieuwe Wereld Orde (New World Order). Op alle fronten: economische, spiritueel en op politiek gebied.

  Dit weekend vergaderden de Europese leiders over de economische crisis en je ziet dat overheden steeds meer de touwtjes in handen gaan nemen. Dat gebeurt ook in Amerika en andere gebieden in de wereld. Zeer interessant.

 24. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 12:52

  Wat maakt deze tijd anders dan andere tijden. Velen hebben zo hun eigen theorie er over. Of aan de hand van de bijbel. Kan het zijn dat we er zelf echt op hopen. Terugkeer van jezus. Vroeger had je ook oorlogen, crisis, ziektes. natuurrampen. Toen zullen ze ook wel gedacht hebben, het kan wel eens, het einde der tijden zijn. Wellicht gebeurd het pas over 100 of 1000 jaar. Of is de tijd er rijp voor. Kunnen we de tekenen zien ?

  Rene

 25. Jan zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 17:52

  Tekenen van de eindtijd
  1 valse profeten en naams christenen Matt 24;5
  2 wetsverachting Matt 24;12
  3 oorlogen Matt 24;6
  4 hongersnoden Matt 24;7
  5 aardbevingen Matt 24;7
  6 pestziekten Luc 21;11
  7 toename van anti semitisme Matt 24;9
  8 teken van de vijgeboom=herstel van de staat Israel Matt 24;32-33
  9 geloofsafval 2 Petr 2;1 Rom 16; 17-19 1 Tim 4;1-3 Hand 20;29-30

  Groet, Jan.

 26. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op maandag 23 februari 2009 om 23:37

  @Baruch … de profeet Daniel {9:24} spreekt dan slechts
  over de #70 weken durende OVERTREDING, gedurende
  de (korte) tijd als men in de herbouwde {#3e} Tempel te
  Jeruzalem, wederom een offerdienst pleegt ….
  |
  NB > uit het boek Daniel valt op te maken, dat deze zgn
  #3e Tempel, haastig wordt neergezet, dwz : in de periode
  2017_2018 — de tempel komt daar waar ooit die van
  Salomo heeft gestaan, dat is dus buiten de oude stad —
  #500 meter vanaf de Scherven of Mest-poort ….

 27. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 februari 2009 om 10:27

  Hero,

  Uw uitleg is strijdig met het gehele hoofdstuk.
  De weken in Daniël 9 zijn geen weken van 7 dagen maar jaarweken.Totaal 490 jaren. Zie Lev.8:25 Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn.

  Uit Dan.9:25 en 26 blijkt dat het geen weken van 7 dagen kunnen zijn.

  25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.
  26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.

  Het woord dat uitging om Jeruzalem te herbouwen door Nehemia (Neh. 2:1) 1 Nisan = 14 maart, is het begin van de 70 WEKEN, dat is 445 v.Chr.

  Nu ben ik benieuwd hoe u aan de periode 2017_2018 komt, kunt u daar iets meer over schrijven?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 28. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 februari 2009 om 11:18

  Broeder Van Genderen,

  Waarom geeft u geen antwoord op de aan u gestelde vragen?

  met vriendelijke groet,

  baruch.

 29. Moi zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 februari 2009 om 13:43

  Wil de antichrist aan de macht komen, dan is financieel-economische crisis in de huidige omvang mijns inziens nog niet genoeg. Ik denk dat de huidige financieel-economische crisis in combinatie met een grote oorlog in het Midden-Oosten door toedoen van Iran de trigger zal zijn voor de antichrist om aan de macht te doen komen. Want door oorlog in het Midden-Oosten storten de beurzen helemaal in en schiet de olieprijs heel hard omhoog tot wel boven de 200 Dollar per vat. Dit heeft het gevolg dat de gehele economie totaal instort met hyperinflatie tot gevolg door de zeer hoge olieprijs. Dan zal men gaan roepen om een sterke leider uit de E.U. Bovendien zal Israël een vals vredesverbond met de antichrist sluiten, een teken dat er dan een grote oorlog in het Midden-Oosten an de gang is.
  Houd dus ook de verkiezingen van het Europees Parlement halverwege dit jaar in de gaten! Grote kans dat de antichrist dan als lijsttrekker van een politieke partij, die allerlei ‘oplossingen’ voor de huidige problemen weet, gaat verschijnen en de meeste stemmen weet te trekken!

 30. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 februari 2009 om 15:32

  hallo dirk
  ik ben altijd blij bij het lezen van je commentaren ik vind de stukjes bijbel getrouw en ik vind dat je veel bijbelkennis hebt ik leer er erg van, bedankt
  wat betreft de lakeland studiedag in drachten ook nog mijn reactie, dit vond ik heel helder uitgelegd ik hoop nog veel van je te leren.
  bedankt nienke

 31. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 februari 2009 om 23:38

  We kunnen ons afvragen wat is er allemaal aan de hand in de wereld, waardoor mogelijk de antichrist aan de macht komt. Zijn er tekenen anders dan anders. In de bijbel heb ik gelezen. ( en nu hoop ik maar dat ik niet weer letterlijk geciteerd wordt) Jezus zei, aardbevingingen zullen er altijd zijn, natuurrampen armoede ect. Ook heb ik gelezen dat je niet teveel met de eindtijd bezig moet zijn ,maar meer met de evangelisatie. En ook nu is het nog een beetje speculeren wel of niet. Zelfs de eerste gemeentes hadden dat gevoel al dat ze in de eindtijd leefden. Maar dat neemt niet weg dat het ook wel eens zo zou kunnen zijn. Nu ben ik nog niet zo bijbel onderlegd als velen zoals u. Maar er is ook nog zoiets als gevoel (instinct). En geloven is ook gevoel. Wat is er nu het belangrijkste dat we in de eindtijd zouden kunnen zitten. Dat lijkt mij de staat de Israel. Wellicht de klimaatverandering (meer natuurrampen). De economische crisis ( totale in eenstorting van de economische stelsel) . Israel komt onder totale verdrukking te staan. En als ik naar nederland kijk merk je dat wij als christenen ook steeds meer onder druk komen te staan. En dan spreken we nog niet eens over de verdeeldheid van christenen onderling. ( mijn, mening is daarover dan we te weinig bezig zijn met evangelisatie, en teveel bezig zijn met het opleggen van onze christelijke waarden aan degene die niet geloven in jezus, vaak via de politiek enz…, en dan heb je ook nog gelovigen die de schrift niet letterlijk nemen, tja dan kun je evangeliseren tot je een ons weegt, maar dan zul je altijd mensen hebben die dan zeggen, velen van jullie geloven niet in genensis 1, dan kunnen we de rest ook wel met een korreltje zout nemen, voorbeeld andries knevel, toch het boegbeeld van de EO, De kans is groot dat er mensen, van hun geloof steeds meer verwijderen, en in de bijbel staat dat Jezus dat zeer kwalijk vind, en dan druk ik mij nog mild uit)
  Een crisis van deze omvang brengt verdeeldheid in de wereld, werkloosheid, armoede, antisemitisme (wellicht wilders), oorlogen. Als we nu eens kijken naar China, grootte armoede, droogte, verloren oogst, economie stort in, maar ze hebben een groot kapitaal in de verenigde staten. Op een gegeven moment gaan ze dat terug vorderen. Wellicht de ineenstorting van de verenigde staten, daardoor minder macht. Rusland heeft olie en gas. Veel islamitische landen hebben olie en gas. Europa zal zich handhaven door een sterke leider, uit de crisis. Rusland, iran, china, islamitische landen en andere landen zullen wel een pacht sluiten, Amerika is buiten beeld, ook uit afchanistan, de antichrist zal wellicht uit Europa komen,en zal israel verleiden, enz enz……

  Maar mocht dit zo gebeuren, en de tekenen wijzen hiernaar, laten wij ons dan mobiliseren om het evangelie te verkondigen, zolang als dat nog kan.
  Want dat is onze taak als christenen, Maar mocht het niet zo zijn. Laten we ook dan evangeliseren. Dat iedereen mag weten dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven, niet opleggend, maar verkondigen. En laten we niet oordelen over mensen die jezus en zijn schrift niet kennen. Want ze weten, en geloof mij, ze weten echt niet beter.

  Met vriendelijke groet Rene Postma.

 32. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2009 om 10:29

  Beste Rene Postma,

  Ben het helemaal met jouw visie eens, mag ik er nog aan toevoegen dat het evangeliseren het beste kan worden verkondigd, door het daadwerkelijk in praktijk brengen van de bijbel, (Christus-leer en boodschap) zoals hij het ons 2000 jaar geleden heeft voor- geleefd en verkondigd. Denk aan de bergrede !
  Mede broeder in de Heer. Hub.Eussen

 33. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2009 om 21:44

  @Baruch … de profeet Daniel, spreekt #vier keer over de
  eindtijd, als het juiste moment van vervulling — wanneer je
  echter zoals jij aangeeft, begint bij het jaar (min)-445, en
  daar vervolgens 490 jaren bij optelt, kom je terecht in het
  jaar 045, dus in de bloeitijd van het jonge christendom —
  die jaarwekentheorie, slaat dus helemaal nergens op ….
  |
  NB > de oude levitische landwet gebiedt : dat men niet
  binnen #50 jaar na de her`overing van Jeruzalem, mag
  herbouwen aan de tempel — dus … 1967 + 50 = 2017
  |
  Daniel rekent #70 puinjaren, vanaf de eerste roep tot
  herstel, dus … 1948 + 70 = 2018 … tempel gereed !!
  — deze korte bouwtijd van ± anderhalf jaar, klopt met
  genoemde haast bij de bouw — en direkt na de bouw,
  gaan die #70 weken in, plus daarna begint de Groote
  Verdrukking van ongeveer #22 jaar ….
  |
  PS : profeten, kunnen echt goed rekenen …!!

 34. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 12:07

  Hub, helemaal met je eens, het kennen van de schrift is heel belangrik. Maar dat is niet voor idereen weggelegd. We zijn niet allemaal even intelligent.
  Daarom ben ik zo blij met de eenvoud van Jezus verhalen.
  Hij was er juist voor de mensen die onder aan de samenleving stonden.

  Vr gr Rene.

 35. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 12:16

  Hero,

  Uw berekening klopt niet omdat u vanaf 445 v. Chr. 490 jaren bijtelt, maar na 69 weken zou de Messias uitgeroeid worden en dat is na 483 jaren, en als men de berekening juist uitvoert komt dat precies uit op de kruisiging van de Here Jezus. Het begin van de 70 jaarweken wordt aangegeven in: “Da 9:25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeenzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.” Er staat niet “de herovering van Jeruzalem” maar om Jeruzalem te herbouwen.
  Kunt u ook aangeven waar ik in de bijbel de door u genoemde landwet vinden kan en ook de puinjaren?
  Wanneer wordt in uw berekening, “dus …1948+70 = 2018” dan de Messias uitgeroeid? Volgens u gaan de 70 weken in direct na de bouw en in Dan.9:26 staat dat na 69 weken de Messias uitgeroeid zal worden. Dat lijkt mij in uw visie totaal onmogelijk omdat de Messias al uitgeroeid is.

  In de tweede helft van de 70e week van Dan.9 begint de grote verdrukking en duurt voor de uitverkorenen 3,5 jaren. Hoe komt u aan 22 jaren van de grote verdrukking?

  Profeten rekenen niet, zij spreken Gods Woord.

  Ik heb 3 vragen, wilt u daar antwoord op geven?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 36. Jaap zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 16:36

  Philip, u verwijst naar een website:sporenvdwederkomst. Daarin wordt de 1e ruiter, die behoort bij het 1e zegel, uitgelegd als Christus. Deze ruiter is gekroond en gewapend met een boog. Nergens in de bijbel lees je iets goeds over de boog van God. Als God met pijlen schiet, dan loopt het slecht af met degene die geraakt wordt. Het evangelie is in de Bijbel altijd een zwaard. Die ruiter zie je in Opb. 19. De gekroonde ruiter, gewapend met een boog, zie je ook in Ezechiël 39:1,2,3. Als je dit hoofdstuk doorleest, samen met Ez. 38, dan herken je veel dingen die ook staan in Opb.19, waar Christus de eindstrijd voert tegen de antichrist. In Ef.6 spreekt Paulus over de wapenrusting Gods. Met het schild van het geloof zullen we de vurige pijlen van de Boze uitblussen. Dus: ruiter 1 is niet Christus, maar de antichrist. Hij brengt de oorlog ( 2e ruiter). Die oorlog brengt honger (3e ruiter) en epidemieën (4e ruiter).

 37. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zondag 1 maart 2009 om 19:00

  @Baruch … na de terugkeer uit de ballingschap, toen
  het woord dat uitging om Jeruzalem te herbouwen door
  Nehemia {2:1}, dat moet dus geweest zijn in het jaar >

  … 037 – 483 = 446 voor Christus ?

  Dat is wel een leuke toevalligheid, maar niet echt wat
  de profeet (Daniel) bedoelde, want deze sprak over :
  de EINDTIJD — en dat is de tijd waar wij pas heden
  voorstaan — doch tevens moet je naar de grondtekst
  kijken, omdat deze nogal verschilt van de vertaling
  –( volgende item>

 38. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zondag 1 maart 2009 om 20:32

  ‘n Voorbeeld van hoe je Daniël_9:24 t/m 27,
  rechtstreeks uit de grondtekst kan vertalen ….
  ____________________________________

  {24} “… zeventig weken zijn bepaald over uw
  volk en uw tempel-stad, om te stoppen met de
  overtreding, om te beëingen het offeren, om te
  reinigen van schuld, om te brengen duurzame
  rechtvaardigheid, te vervullen visioen en profetie,
  en om te wijden het heilige der heiligen …”
  |
  {25} “… begrijp en zie_in : vanaf het moment dat
  het_woord terugkeerde in het herbouwde Jeruzalem,
  tot aan een priester & prins, zijn zeven weken ; en
  zestig plus twee weken zal het plein herbouwd zijn,
  met een hek vanwege de tijds-haast …”
  |
  {26} “… en na de zestig plus twee weken zal deze
  priester ontheven worden, doch niet vanwege
  hemzelf ; en het volk van deze prins zal komen en
  beschadigen de stad plus het heiligdom ; doch het
  einde zal komen als een vloedgolf, en tot het einde
  van de oorlog zullen de gruwelen vaststaan …”
  |
  {27} “… en hij zal versterken de offerdienst met
  show, voor ‘n week, doch halverwege de week
  brengt hij het ritueel plus de offers ten einde ; en op
  gruwelijke vleugels zal een verwoester(*) komen,
  tot aan de voleinding toe, welk vast-staat dat deze
  zich zal uitstorten over de ON_beschaafden ….
  ____________________________________

  (*) zie ~ Zefanja_1:18 “… door het vuur van
  zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden,
  want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde
  zal hij alle inwoners der aarde bereiden …”

  NB : de hier genoemde “overtreding”, is dus
  de offer-dienst. Voor ons te begrijpen, want
  Christus heeft het laatste offer gebracht, doch
  aan de tijdgenoten van Daniël was dit niet uit
  te leggen, vandaar dat dit gedeelte van zijn
  boek : verzegeld diende te worden ….

 39. Leo Z. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2009 om 11:51

  Jaap schrijft
  Dus: ruiter 1 is niet Christus, maar de antichrist. Hij brengt de oorlog

  Antw. De oorlog is het tweede zegel dat geopend wordt.
  Het eerste zegel betekent iets anders.
  Lees Ezechiel 14:12-23 maar.
  4 oordelen. Vergelijk Openbaring 6:8b Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren.

  Het eerste paard staat ivm de wilde dieren.

  Ez. 14:15 zegt daar over: Stel dat ik dat land aan de wilde dieren prijsgeef, zodat het ontvolkt raakt en een woestenij wordt waar uit angst voor die dieren niemand doorheen durft te trekken,

  Conclusie: Het eerste zegel uit Op 6 verwijst naar ONTVOLKEN.
  Dat is wat bv gebeurd is door de tsunami in 2004.

  Zie mijn website verder over de zegels enz.
  http://www.revealingthefuture.com

 40. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2009 om 13:08

  Hero,

  Mijn drie vragen hebt u niet beantwoord. In plaats daarvan geeft u een vertaling waarin de uitroeiïng van de Messias is wegvertaald.
  Ik weet het niet zeker maar ik vermoed dat u uit de besnijdenis bent en voor de vertaling geput hebt uit de joodse vertaling van Dan.9.
  De Here Jezus verwijst in Matt.24:15 naar Daniël.
  Het begin van de 70 weken begint in het twintigste regeringsjaar van koning Arthahsastra (445 voor Chr.) toen Nehemia toestemming kreeg om de stad Jeruzalem te herbouwen. Neh.2:1. De periode van 483 profetische jaren ( van 360 dagen) komt uit op het moment dat deHere Jezus aankomt vóór Jeruzalem. De discipelen maken aanstalten voor een triomftocht op een ezel de stad in. Zach.9:9, Matt. 21:1-5. Deze triomftocht blijft steken op de afgang van de Olijfberg vlak voor Jeruzalem. De Heer weende daar over de stad. Luk. 19:35-46. De Heer sprak: “Luk.42:19 Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.
  Het aannemen van de Messias zou tot vrede dienen, maar de stad (het volk) had haar “tijd der bezoeking” niet gekend of niet geloofd. Nu zouden er verwoestingen komen. Luk.19:43,44 Deze “intocht” vond vijf dagen voor de kruisiging plaats, en “Hij zou niet hebben” of “het zal niet voor Hem zelf zijn” volgens verschillende vetalingen. Hij zou geen aards Koninkrijk hebben. Het Koninkrijk werd uitgesteld. In het jaar 70 is Jeruzalem verwoest en het volk in ballingschap gevoerd.
  De 69e week is gescheiden van de 70e week door de huidige bedeling der genade waarin de Gemeente wordt verzameld.
  Als de Gemeente is opgenomen begint de 70e week van Daniël met “vrede en geen gevaar” en wordt na 3,5 jaren vervolgt met de grote verdrukking die eveneens 3,5 jaar duurt voor de uitverkorenen.
  Hero, het is een historisch feit in overeenstemming met Dan.9 dat de Messias na 69 jaarweken is uitgeroeid.

  Maar in de vertaling die u geeft is er geen Messias dus ook geen uitroeiïng.
  1Co 15:14 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.
  1Co 15:17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.

  Waarop dan de vergeving van zonden rust is mij onbekend.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 41. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 20:34

  @Baruch … ik heb zuiver gekeken naar de hebreeuwse
  grondtekst, plus in combinatie met datgene wat de profeet
  werkelijk_! probeert te zeggen — verder, moet je af van
  je : 3,5 jaar dogma — de Grote Verdrukking duurt >
  |
  ____Daniel 12:11 “… 1290 dagen …” = 3,6
  ____Daniel 12:12 “… 1335 dagen …” = 3,7
  _Openbaring 9:5 “… vijf maanden …” = 0,4
  Openbaring 9:10 “… vijf maanden …” = 0,4
  Openbaring 11:2 “… 42 maanden …” = 3,5
  Openbaring 11:3 “… 1260 dagen …” = 3,5
  Openbaring 12:6 “… 1260 dagen …” = 3,5
  Openbaring 13:5 “… 42 maanden …” = 3,5
  ________________________________________

  Totaal …………………………………….. #22 jaar

 42. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 11:47

  Hero,

  Het is met u moeilijk gedachtenwisselen. U gaat helemaal niet in op de dingen die ik schrijf maar komt wel steeds met andere beweringen aan.
  Bent u inderdaad uit de besnijdenis? Heeft u geput uit de joodse vertaling?
  Is het begin van de 70 weken van Dan.9, 445 jaren voor Chr.?
  Is de Messias wegvertaald uit Dan.9?
  Klopt het dat in overeenstemming met Dan.9 na 69 weken de Messias uitgeroeid is?
  Waarop berust nu vergeving van zonden in uw aangehaalde vertaling van Dan.9 waarin de Messias is wegvertaald?
  Hebt u begrepen dat toen de Heer weende over Jeruzalem het de dag was dat het paaslam in huis gehaald moest worden (10e Nisan) en Hij op 14 Nisan het laatste avondmaal vierde en gekruisigd werd op 15 Nisan, in overeenstemming met Dan.9? Geef nu eens antwoord op die vragen.
  De tijden die u doorgeeft kloppen daar is de grondtekst niet voor nodig.
  Maar wat nu volgens u het “dogma” van 3,5 jaren betreft: De 70e week van Daniël duurt 7 jaren en wordt in tweeën gedeeld 2 maal 3,5 jaren Dan.9:26-27, Opb.11:2,3, Dan 12:7. De eerste 3,5 jaren van vrede en geen gevaar en de 2e helft begint de grote verdrukking die voor de uitverkorenen verkort worden tot 3,5 jaren maar voor de wereld voortduurt. Daarna de wederkomst van Christus Zach14:1-4, inneming van Jeruzalem en begin van de dag des Heren.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 43. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 21:22

  @Baruch … ik ben niet uit de besnijdenis, maar ik kijk
  naar wel nauwkeurig naar de grondtekst — betreft het
  zgn “uitgeroeid”, de grondtekst zegt : *uitgeschakeld*
  — immers, de functionaris te Babel, die ontslagen_!
  werd uit diens functie, gold als : overleden ….

  Let op > Zacharia_14, vertelt ons inderdaad over het
  begin van de Dag des Heeren, maar dat is nu juist :
  het begin van de GROTE VERDRUKKING — maar
  (helaas) nog NIET de wederkomst van Christus ….

 44. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 11:10

  Hero,

  Na mijn uitdrukkelijk verzoek mijn vragen te beantwoorden laat u het bij één antwoord en geeft u op de andere vragen geen antwoord.
  Ik doe mijn best om zo uitvoerig mogelijk te zijn en u doet in telegramstijl beweringen die u helemaal niet Schriftuurlijk onderbouwt.
  Uw vertaling is totaal onjuist u laat de uitroeiïng van de Messias slaan op de functionaris van Babel, die onslagen werd uit diens functie. U maakt zich niet geloofwaardig op deze manier. Ik zal er ook verder niet meer mijn tijd mee verdoen om u daarop te antwoorden.

  De grote verdrukking begint in het midden van de 70e week van Dan.9 en de wederkomst des Heren is aan het einde van de 70e week van Dan.9
  U vergist zich ook door de getallen der jaren die elkaar overlappen bij elkaar op te tellen en te concluderen dat die 22 jaren zijn. De getallen kloppen zoals ik u al schreef, maar dat ze samen 22 jaren zijn klopt niet. De grote verdrukking begint in de helft van de 70e week van Dan.9 en ook de 1290 en 1335 jaren.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 45. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2009 om 3:20

  @Baruch … eerst, laat je die #70 jaarweken van jou,
  aflopen in pakweg het jaar 042, en dan later breng je
  die toch in verband met de grote verdrukking in de
  eindtijd — wat beweer je nu eigenlijk …?

 46. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 10:38

  Hero,

  Dit onderwerp gaat uw kennis van de profetie te boven.
  Nooit heb ik geschreven dat de 70e week van Dan.9 afloopt in het jaar 042, het is uw verzinsel.
  Het is vruchteloos om met u verder te gaan.
  Het is op deze manier niet tot opbouw van elkaar en daarom stop ik ermee.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 47. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 13:50

  @Baruch … *kennis van profetie*, op de manier zoals de
  leeraars zich kennis verzamelen, zulke “kennis” : bestaat
  NIET_!! — want, profetie is slechts gegeven, aan hun die
  staan onder de strakke leiding van de Heilige Geest — en
  als de HG, ook maar ergens ‘n hekel aan heeft, dan is het
  wel : SPECULATIE_!! — kortom : men spreke over zaken
  waarover men inzicht heeft ….

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden