Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Heftige reacties (133 reacties)

Geplaatst op donderdag 26 februari 2009, 19:51 door Dirk A A

Wie vast wil blijven houden aan het bijbelse scheppingsverhaal, moet zich niet in de verdediging laten duwen. We hebben het volste recht om te geloven in de absolute betrouwbaarheid van de eerste hoofdstukken van Genesis. Laat u niet aanpraten dat u dan ouderwets of simpel bent, of zoiets. Het is beslist niet waar dat alle feiten die als wetenschappelijk worden gepresenteerd, tegen ons geloof in de schepping getuigen. Het lijkt erop dat de intolerantie jegens christenen begint toe te nemen.

Ik pleit ervoor dat we als christenen de schroom van ons afwerpen, omdat we zo’n machtig God hebben. Laten we dat niet doen in eigen kracht, maar in Zijn kracht. Dat is tot eer van Hem! Het zal ook tot zegen van onszelf zijn. ‘Een ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, zal ook Ik belijden voor Mijn Vader in de hemel,’ zegt de Here Jezus in Mattheus 10:32.

Wat momenteel erg opvalt, is de felheid van de discussie rondom de folder ‘Evolutie of schepping?’ Het is werkelijk schokkend wat de deelnemende organisaties (zie www.creatie.info) van de folderactie over zich heen krijgen. Ze hebben ons gebed zeker nodig. Je proeft een haat tegen en een afkeer van God en van het christelijk geloof. Velen kiezen voor evolutie om maar niet in God te hoeven geloven. Wat een intolerantie! Velen hebben de mond vol van de vrijheid van meningsuiting, maar kennelijk alleen wanneer het een mening betreft die hun welgevallig is.
Tegeljk – en dat is heel mooi – zijn er ook mensen die meer van het geloof en van de Bijbel willen weten. Er worden zelfs Bijbels aangevraagd.

De evolutionisten hebben bijvoorbeeld geen antwoord op de cruciale vraag waar de overgangsvormen van de ene soort naar de andere soort zijn. Volgens de evolutietheorie is alles immers heel simpel begonnen en in de loop van miljoenen of miljarden jaren ontwikkeld tot de huidige situatie. En omdat evolutie een doorgaand proces zou zijn, zouden we nu ook overgangsvormen moeten zien, zoals een mens die in een ‘hoger’ wezen evolueert. Wijs die maar eens aan…

We laten ons steeds weer in de verdediging dringen. We denken dat we achterhoedegevechten voeren en schamen ons er wel eens voor dat we volgelingen van de Here Jezus zijn. Soms doen we ons best de ander dat niet te laten merken. Misschien overdrijf ik, maar dan begrijpt u wat ik bedoel.
En als mensen vragen hoe het er geestelijk voor staat in ons land, kijken we somber. De kerken lopen immers leeg, en de boodschap van allerlei christelijke organisaties en kerken lijkt te vervagen; ons land is vol van zonde en een steeds groter deel van ons volk wil niets meer van het christelijk geloof weten.

Terwijl de Bijbel in Romeinen 8:37 zegt dat we, als we de Here Jezus kennen, in Hem meer dan overwinnaars zijn, gedragen nogal wat christenen zich als verliezers. Ze zetten zich af tegen de boze buitenwereld en zien overal gevaren en bedreigingen. Maar ze vergeten dat de strijd tussen het Licht en de duisternis een gewonnen strijd is, omdat de Here Jezus Overwinnaar is.

Als we meer als overwinnaars zouden leven, zou dat impact hebben op de wereld om ons heen, wanneer de ander ziet dat we in alles de Here Jezus vertrouwen, ongeacht de omstandigheden waarin we verkeren. Laten we er onomwonden voor uitkomen dat we bij Hem horen en willen leven zoals Hij dat van ons vraagt. En laten we getuigen van onze vaste hoop voor de toekomst, omdat we eenmaal voor altijd bij Hem zullen zijn, Die de overwinning voor ons heeft behaald.

Dirk van Genderen

133 Reacties

 1. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2009 om 21:54

  Reeds in 1982, toen deed ik een radiokoolstof (C14)
  her_calculatie, waaruit bleek dat : [min]-2570, de datum
  van de Zondvloed geweest moet zijn — met behulp van
  een wiskundige controle, bleek zelfs dat deze datum
  heel nauwkeurig was — en, voortdurend verbaas ik mij
  daarom, over het ONgeloof van kerkelijke leeraars plus
  andere big`shots, die blijkbaar … de tucht des Heeren
  missen ?

 2. Corina zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2009 om 22:13

  Dag Dirk,
  Wat een waarheid. Geen schaamte… Vaak horen we van niet-gelovigen ‘het stoot ons af als je jouw geloof aan ons opdringt’. Maar hoe vaak worden ons -als christenen- geen leugens opgedrongen, zoals in reclame’s, praatprogramma’s e.d. Dat moeten wij ook allemaal maar slikken. Ik vond het zo gaaf dat één van de initiatiefnemers van de folder ‘evolutie of schepping’ in het programma ‘Goedemorgen Nederland’ ongenuanceerd uitkwam voor wat hij geloofde ! Niet bang, onzeker of met een hoe-zal-het-overkomen houding, zoals je helaas bij andere christenen in de media vaak ziet. Nee, hij zie gewoon zonder schroom wat hij geloofde. Halleluja ! Dat zouden meer christenen moeten doen.

 3. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 11:57

  Beste Dirk.

  Heel goed die folder van schepping en evolutie. Ik heb eindelijk het gevoel dar er christenen opstaan met het ware geluid. Juist wij moeten hun steunen. Ook in gebed. Je merkt dat de samenleving aan het veranderen is. Iemand roept of geeft een mening, en daarna zijn de bedreigingen niet mals.
  Het is heel goed dat wij christenen het ware geluid laten horen. Dat er daar door een nieuwe opwekking tot stand mag komen.
  Zolang we dat nog mogen doen, hier in Nerderland met vrijheid van meningsuiting. Ik heb het gevoel dat de druk toe neemt. En dat er groepen in de samenleving zijn die dat willen onderdrukken.

  Vriendelijke groet Rene Postma.

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 12:51

  Heftigge reacties.
  Destormen het onbegrepen worden of zijn? Dit omdat we uitkomen voor het
  allerheiligst geloof,doet heel wat stof opwaaien. We weten ook dat de wan is
  inZIJN hand. Het onkruid groeit tesamen op met het goede zaad, welke onze
  Landman zaaide.
  Ookal zal de druk op ons toenemen, we mogen staan op vaste grond.En hebben
  het levenshuis niet op zandgrond gebouwd, en zullen geenszins beschaamd
  uitkomen met onze HEER enHeiland.Dat onze regering (Chr.) daarvan ook maar
  diep van bewust zal zijn en/of worden. Scheiding van kerk en staat houdt niet
  in scheiding van JEZUS CHRISTUS.
  Vriendelijke groet,
  O. Nauta.

 5. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 12:51

  Br. Van Genderen,

  Volkomen met u eens “We hebben het volste recht om te geloven in de absolute betrouwbaarheid van de eerste hoofdstukken van Genesis.”
  We hebben niet het recht Gods Woord te verdraaien en dat gebeurt iedere keer als men beweert dat God in zes dagen de wereld geschapen heeft.
  Dat staat nl. nergens in de bijbel, en daardoor plaats men zichzelf in de verdedigingspositie.

  God heeft in den beginne den hemel en de aarde geschapen, leert de bijbel en niet in zes dagen. Die zes dagen komen daarna pas. En met de 7e dag waarop God rustte meegerekend komen we dan op zijn minst op 8 dagen.
  Persoonlijk geloof ik dat God in den beginne den hemel en de aarde geschapen heeft en die aarde neergeworpen heeft omdat die door toedoen van de toen nog overdekkende cherub besmet is, en hem daarna in zes dagen gemaakt heeft zoals hij nu is. Ik hoef Gods Woord niet te verdedigen, dat kan Gods Woord zelf veel beter dan ik.
  En met Petrus verwacht ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 6. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 13:45

  Beste Dirk,

  Met jouw visie ben ik het (weer) volledig mee eens, mag ik er wat aan toevoegen ?
  De polarisatie tussen de evolutionisten-ongelovigen en de bijbelgetrouwe-gelovige wordt inderdaad steeds feller en ik begrijp niet dat dit ook van de kant van de gelovigen zo wordt. Waarom niet ?
  Reeds eerder in een reactie heb ik al eens aangegeven dat wij Christenen (gelovigen) niet meer WOORDELIJK in discussie moeten gaan met de “ongelovigen” , want met woorden kunnen wij hun toch niet overtuigen !
  Wij moeten ons Christen-zijn meer laten zien en horen, buiten de kerkmuren in het `open veld` de maatschappij op welke plek dan ook. Vooral nu in de politiek, want daar wordt het beleid bepaald en gemaakt. Probeer de Geest van de bijbel DAADWERKELIJK voor te leven, zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft verkondigd met eenvoudige begrijpelijke verhalen en symbolische vergelijkingen.
  In mijn visie is dit de beste evangelisatie methode om de ´ongelovigen´ te overtuigen. Denk aan b.v. Moeder Therisia en majoor Bosshardt etc.
  Met Gods zegen en ook door eigen kracht , want God zegend vooral waar je zelf aan WERKT en volbrengt. Hub.Eussen

 7. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 13:54

  “De kerken lopen immers leeg, en de boodschap van allerlei christelijke organisaties en kerken lijkt te vervagen; ons land is vol van zonde en een steeds groter deel van ons volk wil niets meer van het christelijk geloof weten.”

  De verspreider van het foldertje heeft zelf enkele maanden geleden aangifte gedaan tegen Dixons vanwege een reclamefolder, maar verwacht nu “sportief” gedrag als mensen zich aan zijn folder storen.

 8. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2009 om 17:02

  Beste Dirk en brs en zrs.
  Jaren en jaren geleden liet DE HEERE zien en horen door middel van profetie,aan verschillende brs en zrs ,de dingen die nu gebeuren ook in ons land.
  Indertijd heeft ondergetekende en nog een paar andere brs,deze waarschuwingen doorgegeven aan de E.O en allerlei synodes en chr, partijen en instellingen.In mijn eigen gemeente ,waar ik toen oudste was wilde men dit niet horen,en er is niet veel veranderd.
  Nederland is rijp voor GODS OORDEEL,nog steeds zitten de kerken en gemeenten niet vol met bewogen voorgangers en brs en zrs die bidden als Daniel;spaar HEERE UW volk,want wij en onze vaderen hebben gezondigd.
  Dirk ,DE HEERE heeft jou met een opdracht gesteld voor hen die nog willen horen.
  HIJ zal je sterken en vastberaden maken,ja HIJ zal je ZEGENEN.
  Het is mij indertijd letterlijk aan het hart gegaan(ik ben nu hartpatient).
  Wij ,die JESJOUA willen volgen zullen alleen komen te staan ,in onze kerken
  ,in onze families,wij zullen veel vrienden kwijt raken,
  JESJOUA heeft toch zelf gezegd,als ze mij niet geloven ,zullen ze jullie ook niet geloven,en als ze MIJ verwerpen zullen ze jullie ook verwerpen,maar ook als ze MIJ aannemen dan jullie ook.
  Laten we dus acht geven op elkaar en elkaar bemoedigen en elkaar zegenen en voor elkaar en voor Dirk bidden,want de opname staat voor de deur.
  DE HEERE zegene jullie allen.
  Shalom MARANATHA.. jullie oude br . Lou.

 9. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2009 om 10:21

  Geliefde broeder,
  We hoeven ons toch niet te verbazen over de agressie van de wereld tegen al wat van God is? (Zijn Woord, Zijn volk Israël). Er staat toch geschreven dat de satan zal rond gaan als een briesende leeuw. En let eens op de tijd. We zijn het er dacht toch wel over eens dat we momenteel vlak voor de wederkomst van de Here Jezus staan, is ‘t niet? En zegt de Here Jezus niet zelf in Lucas 18:8 :
  “Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?” (Hij vraagt niet of er nog kerkmensen zijn, of (naam)christenen). Laten we daarom waakzaam blijven, en eenvoudig weg vasthouden aan wat de Bijbel ons leert. Dirk, broeder, ik bid jou God’s Zegen toe voor de taak die jij op je hebt genomen. Vrede zij met u allen.
  Peter van der Mey

 10. Manon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2009 om 19:16

  Bij ons zijn er geen folders in de bus gekomen!
  Dat vind ik jammer, ik sta achter deze mening, dat God de Here de aarde in zes dagen geschapen heeft.
  Groetjes van Manon.

 11. Patrick de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2009 om 21:00

  Beste Dirk,
  allereerst heel fijn dat je ons zo buitengewoon positief elke week ,,bijpraat,, over actuele zaken.
  Zouden de heveige reacties tegen deze Christelijke folder over de Evolutie niet heel gewoon de LAATSTE (!!) stuiptrekkingen kunnen zijn van de sinds Golgotha geketende Satan?
  Hij is immers overwonnen door Christus, alleen horen we nog zijn woedende -atheistische – gegrom.
  Ik denk dat satan en al zijn heftig brullende volgelingen vrij speodig òòk jezus zullen zien bij Zijn terugkomst.
  Laten we voor al deze mensen bidden nu het ook voor hen nòg genadetijd is, of de Here hen (mee door deze huis-aan-huis-folder door Zijn Geest tot ander (ruimer) inzicht wil brengen.
  Opdat we – door Hem alleen – straks ook velen van hen in de hemel de hand mogen schudden en BLIJ begroeten.
  Mag dàt ons getuigenis zijn voor hen die nu nog ,verre,, zijn.

 12. Klara zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2009 om 21:12

  Bij ons dus ook niet, en ook ik vind dit jammer.
  Hoe zou dat kunnen komen?

  Klara

 13. Klara zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2009 om 21:17

  Sorry,ik bedoel dat wij ook geen folder door de bus hebben gekregen.

 14. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2009 om 21:37

  De folder die ik gehad heb zat in een stapel tussen de reclamefolders….

 15. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 1 maart 2009 om 11:58

  Manon,

  U gelooft dat God in zes dagen den hemel en de aarde geschapen heeft.
  Maar waar staat dat in de Schrift, kunt u mij die tekst noemen?
  En op welke dag is het water in die zes dagen geschapen?
  En op welke dag zijn de engelen in die zes dagen geschapen?
  Kunt u mij ook schrijven wanneer de overdekkende cherub tot satan is geworden?
  Ik lees in Genesis 1:1 dat God in den beginne den hemel en de aarde geschapen heeft, punt, en dat geloof ik.
  Ik geloof heel Genesis 1.
  En zoals in Ex.20:11 staat dat God daarna in zes dagen den hemel en de aarde GEMAAKT heeft.
  “Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde GEMAAKT, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.”
  Door vast te houden aan een schepping in zes dagen verdraait u ex.20:11 en geeft daarmee tevens de tegenstanders een argument in handen waarmee zij u kunnen bestrijden door te wijzen op de vondsten van residuen die vele malen ouder zijn dan 6000 jaren.
  Tussen Gen.1:1 en Gen.1:2 ligt de val van de overdekkende cherub die oorzaak is van de woestheid, ledigheid en duisternis.
  God heeft daarna de aarde gemaakt tot wat hij nu is.
  Volgens Petrus is de wereld die toen was verzwolgen door het water, dat was niet door de zgn. zondvloed want toen is de wereld niet vergaan, maar zijn alleen de ongelovigen van de aarde verdaan, maar Noach met de zijnen zijn gespaard en ook alles wat nog meer in de ark was. De wereld die nu is wordt ten vure bewaard en wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, naar Gods beloften en die zijn in onze Here Jezus Christus ja en amen.
  Maar voor die tijd zullen ook alle ongelovigen moeten erkennen dat ze er totaal niets van begrepen hebben en hun knieën moeten buigen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 16. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 1 maart 2009 om 14:18

  Hero,

  Hoe verstaat u Gen.1 v.w.b. de zes dagen versus de residuen?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 17. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 1 maart 2009 om 14:49

  Pred 1,17
  zo heb ik er mijn hart op gezet om wijsheid en kennis, verdwaasdheid en onverstand te leren kennen. Ik heb ingezien, dat ook dit is najagen van wind.

  Baruch ……..hoe lang gaat u nog door?
  Zoals ik al eerder zei……ik maak mij ernstige zorgen over u.
  Zie reactie 5 waarin u het al heeft over 8 dagen.
  Of reactie 15….weer een herhaling.

  De kennis moet u niet tot razernij brengen en daar begint het bij u wel op te lijken.

  Groet, Jan.

 18. Patrick de Vries zegt:
  Geplaatst op zondag 1 maart 2009 om 20:01

  sorry lieve mensen,
  blijf alstublieft VRIENDELIJK
  We geloven immers allemaal dat God de aarde -hoe dan ook-GESCHAPEN heeft en of het nou 6 dagen waren of zes weken….het jùiste hoe en wat horen we wel op de Nieuwe Aarde als we ook met Jezus van aangezicht zullen spreken.
  Laten we dus als Reisgenoten op weg naar Het Feest dat aanstaande is, nu ekaar als lieve broers en zussen vriendelijk blijven bejegenen.
  Dat getouwtrek om futuliteiten maakt u niemand blij mee hoor, ook de Here niet 🙂
  Voor u allemaal een lieve groet van jullie broer Patrick

 19. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 1 maart 2009 om 20:57

  Patrick, soms is het wel eens goed, dat iemand op zijn nummer wordt gezet. Baruch baseert zich erg veel op theorieën die absoluut niet met zekerheid van de Schrift afgeleid kunnen worden (bijvoorbeeld dat God de aarde neergeworpen zou hebben, omdat die besmet zou zijn door de overdekkende cherub (zie reactie nr. 5) en vele andere onwaarschijnlijke of onzekere theorieën). En van daaruit kan hij nogal eens een doordrammerige houding aannemen tegenover anderen. Dit bouwt zeker niet op.

  Wel interessant vind ik de reactie van Hero de Jong (zie reactie nr. 1), die zelf de radio-koolstofmethode heeft toegepast en daardoor tot de conclusie kwam, dat de datum van de Zondvloed min 2570 moet zijn geweest.
  Hero, bedoelde je in het jaar 2570 voor Christus? Dat zou nl. heel goed kunnen!

 20. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 1 maart 2009 om 21:37

  Na Christus 2009
  Zondvloed 2570 voor Christus.
  En de tijd voor de zondvloed circa 1700 jaar

  Optellen……..6279 jaar.

  Blijft de vraag over hoe lang de gelukzalige toestand van het paradijs heeft geduurd.

  En dat de HEERE de eeuwige is.
  Maar wat in het verborgene ligt, blijft voor ons in het verborgene en daarom moeten wij vasthouden aan het scheppingsverhaal en aan Hebr 11:3

  Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet onstaan is uit het waarneembare.

  Groet, Jan.

 21. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2009 om 0:11

  Beste broeder Patrick De Vries

  Je hebt goed gesproken. De reageerders kunnen het hier wel oneens zijn met bepaalde stellingen en gaan kissebissen maar ze eren daar God in het geheel niet mee.

 22. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2009 om 10:26

  Jan,

  Voorlopig hoop ik nog door te gaan.
  Als u het niet meer volgen kunt laat het dan maar aan u voorbijgaan.
  Manon had het weer over zes dagen schepping, dus ben ik met haar de gedachtenwisseling aangegaan.
  Dat u het ook nog eens leest kan toch geen kwaad?
  Hebt u goed gelezen hoe ik tot die 8 dagen gekomen ben?
  Ik krijg van u de indruk, dat: ” Ga 4:29 Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest geboren was, alzo ook nu.”
  Want wet en genade verdragen elkaar niet.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 23. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2009 om 11:16

  Piet,

  Wat betreft de “nederwerping” van de eerste aarde.
  Ik heb daar een uitgewerkte visie over, omdat die nogal lang is heb ik aan br. Van Genderen gevraagd of ik die plaatsen mocht, dat mocht als het de lengte had van 2 maal een normale reactie.
  Omdat die langer is heb ik hem br. Van Genderen via zijn e-mailadres toegestuurd.
  Daarna heb ik een korte samenvatting hier als reactie geplaatst.
  Nu zou het zo fijn en opbouwend kunnen zijn als er eens op een normale manier over zulke meningen van gedachten gewisseld kon worden.
  Zo heb ik nog van niemand antwoord gekregen op de vragen:
  1 Wanneer zijn de engelen geschapen in de zes dagen?
  2 Wanneer is de overdekkende cherub tot satan geworden?
  3 Waar staat in de bijbel dat God den hemel en de aarde geschapen heeft in zes dagen?
  Als ik dan aangeef dat de engelen al aanwezig waren ten tijde dat God de aarde grondde, moet dat toch tot nadenken stemmen bij degenen die vasthouden aan zes scheppingsdagen.
  Ik ben me zeer bewust dat ik voor kerkelijk gevormde mensen vreemde dingen te berde breng.
  Maar juist onder kerkmensen is het gebruikelijk elkaar te bevragen.
  Een vereiste daarbij is dat men waarheid spreekt onder elkander.
  Weet men op vragen een Schriftuurlijk antwoord schrijf dat dan. Heeft men geen Schriftuurlijk antwoord schrijf dat dan ook.
  U aanvaardt de C14 test van Hero en meent dat dat wel eens heel goed zou kunnen.
  Nu komt de wetenschap ook met residuen die getest zijn met de C14 test, en daardoor komen al degenen die geloven in een schepping van zes dagen in de problemern.
  In mijn verstaan van Gen.1 is dat geen enkel probleem omdat ik geloof dat God in den beginne den hemel en de aarde geschapen heeft en daarna de neergeworpen aarde, i.v.m. de val van de overdekkende cherub, in zes dagen gemaakt heeft zoals staat in Ex. 20:11. En dat in overeenstemming met Petrus 3:5-7.
  Ik sta achter hetgeen ik in de reacties schrijf, als dat zonder Schriftuurlijk bewijs tegengesproken wordt reageer ik daar weer op. Jammer dat dat als drammerig over komt.
  Graag ontvang ik van u antwoord op mijn drie vragen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 24. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2009 om 12:24

  Jan,

  Zoals beloofd ga ik nog even door. U neemt de 2570 jaren van Hero over die hij met de C14 test vastgesteld heeft.
  Als eerste moet ik daar bij opmerken dat de wetenschap komt met residuen die via de C14 test vele malen ouder zijn dan de 2079 die u noemt. Wat is daarop dan uw Schriftuurlijke verweer?
  Volgens de Schrift klopt de vaststelling van 2570 jaren via de C14 test door Hero niet. Tussen de eerste dag en de zondvloed liggen volgens de Schrift 1656 jaren. De jaren tussen de eerste dag en de geboorte van de Heer zijn 4120, 4120 – 1656 = 2464. Als er in zo’n betrekkelijk kort tijdbestek al zo’n afwijking van 106 jaren ligt, pleit dat niet voor de zuiverheid van de C14 test, of Hero moet een fout gemaakt hebben.
  Tussen de eerste dag en 2009 liggen 1656 + 2464 + 2009 = 6129 jaren.
  De “tijd” tussen Gen.1:1 en Gen.1:2 is onbekend.
  Maar de jaren die de wetenschap vraagt voor de residuen kunnen daar tussen gelegen hebben.

  Vergeet mijn vraag niet te beantwoorden Jan want die is zeer belangrijk voor Evolutie of Schepping.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 25. Arina zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2009 om 13:01

  Amen! Zo waar, wat er in dit artikel gezegd wordt… Laten we bidden voor de mensen die n.a.v. de folderactie zoveel nare en bedreigende berichten over zich heenkrijgen! En daarnaast leven als kinderen des Lichts, want ‘Een ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, zal ook Ik belijden voor Mijn Vader in de hemel.’ Dat wil je jezelf toch niet onthouden???

 26. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2009 om 13:25

  Patrick en Robbert,

  Het is veel fijner om met broeders en zusters te schrijven over de rijkdom die wij hebben in onze Here Jezus Christus, dan over de dingen die de eenheid des Geestes verbreken. Die eenheid des Geest moeten we behouden door de band des vredes. Dat is door het Nieuwe Verbond. God heeft ons bekwaam gemaakt dienaren te zijn van het Nieuwe Verbond. 2Co 3:6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

  Nu zijn er gelovigen die zich tegen Hand.15 in onder wet van Mozes plaatsen.
  En de wet van Mozes staat tegenover het Nieuwe Verbond der Genade en Vrede, zoals Ismael uit de dienstmaagd Izaak vervolgde die uit de vrije is.
  Ga 4:29 Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest geboren was, alzo ook nu. Lees Gen.16 en Galaten 4:21-31. Men moet geen nieuwe lap op een oude zak naaien.
  Mr 2:21 En niemand naait een lap ongevold laken op een oud kleed; anders scheurt deszelfs nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude kleed, en er wordt een ergere scheur.
  Begrijpelijkerwijs uit zich dat in de reacties en daarin weet niet iedereen de broederlijke liefde te bewaren, en dat betreur ik ook.
  Mijn deelname aan deze site is in ieder geval bedoeld om op de meningsverschillen duidelijke Schriftuurlijke antwoorden te zoeken en elkaar zodoende op te bouwen in het geloof van onze Here Jezus Christus, want op grond van Zijn geloof heeft Hij eeuwig leven aan het licht gebracht en door het geloof in Hem ontvangen wij dat eeuwige leven.
  Uit genade wordt een mens behouden door het geloof en niet uit werken der wet
  Ga 2:16 Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.
  Als mij onaardige dingen geschreven worden aanvaard ik die als lijden om Christus wil.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 27. Jan zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2009 om 14:08

  3 vragen in reactie 23

  1 en 2 liggen in het verborgene.
  Daar komen wij echt niet achter en accepteer dat nu eens.

  En op uw vraag 3 is al zo vaak antwoord gegeven.
  U zit vast in het woordspel gemaakt- geschapen.

  Groet, Jan.

 28. Riek zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2009 om 20:27

  Ik heb de folder Evolutie of Schepping ook niet ontvangen.
  Mijn dochter heeft de folder ook niet ontvangen.
  En hij zat echt niet tussen de folders. We hebben alles goed nagekeken.
  Ik heb hem echter via internet gedownload, dat kan ook.

  En verder. Laten wij toch gewoon geloven wat er in Genesis 1 staat en daar geen letter aan toe of af doen. Het staat er gewoon, zoals er zoveel in de Bijbel staat wat je niet kan begrijpen, omdat het te groot is voor onze kennis en gedachten.We kunnen God toch niet narekenen. Wij kunnen als mens ook niets scheppen, wij kunnen alleen iets maken. En God kan alles, ook in zes dagen. We kunnen onze tijd wel beter besteden dan hierover te blijven kibbelen.

  Laten we “gewoon” blij zijn met wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis, waardoor wij kinderen Gods mogen zijn. En we weten immers ook dat Jezus is heengegaan om voor ons plaats te bereiden, in de woning bij Zijn Vader, maar straks ook op de nieuwe aarde. Daar mogen we onze Heere voor danken. Hij zij geloofd en geprezen.

  Met vriendelijke groet,
  Riek

 29. Piet zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2009 om 21:03

  Baruch,

  Uw 3 vragen waren allereerst gericht aan mij. Mijn probleem is echter, dat ik lang niet zoveel tijd heb als u. Ik zou in grote tijdnood komen, als ik op alle details zou reageren. Dit ervaar ik soms echt wel als pijnlijk, want ik zou er heel veel op kunnen zeggen. Toch wil ik wel op een aantal dingen ingaan:

  Ik ken de christelijke kringen wel waartoe u behoort. Ik ben er zelf jarenlang bij geweest. Wat mij opviel was dit: Men gebruikt vaak een overvloed aan argumenten, maar als men er heel precies naar gaat kijken rammelt het vaak aan alle kanten. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de grondtalen van de Bijbel. Men schermt er graag mee, maar vaak hanteert men die met een groot gebrek aan deskundigheid. Dit kan ik zeggen omdat ik er zelf vele jaren studie van heb gemaakt. Dat onzorgvuldige gebruik doet mij vaak pijn, temeer als mij de tijd ontbreekt om er grondig op in te gaan.

  En wat merk ik nu bij u? Nog afgezien van alle onzorgvuldigheid bent u er veel te veel op uit om andere Christenen te winnen voor de opvattingen van
  uw eigen kring. Dit bouwt niet op!

  Om een voorbeeld te noemen: Keer op keer benadrukt u de tegenstelling wet en geloof. Inderdaad maakt Paulus die tegenstelling ook. Maar hij leefde in een heel andere tijd! In die tijd moesten veel mensen nog leren, dat ze de ceremoniële wetten van het oude Israël niet meer behoefden te onderhouden. En bovendien moest hen ingeprent worden, dat ze niet zalig konden worden door de werken der wet, maar door het geloof.
  Maar de meeste Christenen weten dat nu wel. Het is daarom vrij zinloos, om wet en evangelie nog steeds zo sterk tegenover elkaar te stellen, op de manier waarop u dat doet. Ja, sterker nog: Het is ronduit onbijbels! Want wat zegt onze Heiland?
  Matt. 5: 19b: “maar zo wie dezelve (nl. de geboden) zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.” U bouwt Gods kerk dus absoluut niet op door steeds zo negatief te doen over de wet. Ik geloof dat het zelfs een gruwel is voor God.

  Ook bent u niet opbouwend bezig door zo veel onderscheid te maken tussen scheppen en maken. Als we de Bijbel goed lezen merken we, dat deze termen door elkaar heen gebruikt worden.
  Overigens kan ik u wel begrijpen, als u veronderstelt dat de aarde en de engelen reeds geschapen zijn vóór de 6 scheppingsdagen. Want er staat: “In den beginne schiep God.” Dit kan reeds voor de eerste scheppingsdag geweest zijn. Als er in Exodus 20: 11 staat, dat God in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft, dan zou dat misschien kunnen betekenen: “Gemaakt tot datgene wat het nu is.” Maar als andere Christenen dit niet kunnen aanvaarden, dan moet u daar niet zo’n punt van maken. Want het gaat er niet om om gelijk te krijgen, maar om elkaar op te bouwen en elkaars zwakheden te ontzien.
  In ons land wordt het steeds donkerder doordat men steeds minder rekening houdt met de Schepper. Daarom moeten we er niet op uit zijn om andere Christenen voor de opvattingen van ons eigen kringetje te winnen, maar om elkaar te steunen en te sterken, te bemoedigen en toe te rusten.

  Ook vind ik het kwalijk, dat u soms zo hardnekkig vasthoudt aan dingen die helemaal niet bewezen zijn. Het kan zelfs van hoogmoed getuigen, als we doen alsof we alles precies weten. In Deut. 29: 29 staat, dat de verborgen dingen voor de Heere onze God zijn, maar dat de geopenbaarde dingen voor ons en onze kinderen zijn. Laten wij ons daar dan ook aan houden!

  U zult wellicht weer een weerwoord op dit alles hebben. Daarom zeg ik nogmaals, dat ik helaas geen tijd heb om op alle details in te gaan. Maar ik hoop wel, dat u deze dingen ter harte neemt.

 30. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2009 om 8:49

  Jan,

  Als u geen antwoord heeft op de drie gestelde vragen in reactie 23 is het natuurlijk makkelijk om te schrijven dat ze in het verborgene liggen en ik een woordspel maak van scheppen en maken.
  Dat neemt echter niet weg, dat de engelen er al waren toen God de aarde grondde, zie Job 38:4-7.
  Dat nadien de overdekkende cherub tot satan is geworden en zich vertoonde als de slang in de hof en Eva verleidde.
  Dat dit alles zich dus niet in de zes dagen heeft afgespeeld.
  Dat u uw bewering dat God in zes dagen den hemel en de aarde geschapen heeft niet in de Schrift hebt kunnen vinden.
  Hierbij laat ik het maar Jan.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 31. dinette zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2009 om 8:52

  Baruch,

  We gaan die hele discussie toch niet weer opnieuw beginnen?
  U vraagt telkens waar in de bijbel staat dat God de hemel en de aarde in zes dagen heeft geschapen en als iemand dan teksten geeft waar het staat dan neemt u dat niet aan.
  In Ex 20:11 staat toch duidelijk: Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft,
  Waarschijnlijk begint u er dan weer over dat er niet geschapen staat (maar we zijn het er ondertussen wel over eens dat die woorden door elkaar gebruikt worden) ofwel zult u zeggen dat die woorden in de wet staan en dat ze dan voor ons niet meer tellen.
  Het is fijn samen de bijbel te onderzoeken en zo God nog beter te leren kennen (deze site heeft me al heel wat bijbelstudie opgeleverd) maar we moeten niet koste wat kost proberen andere mensen onze mening op te dringen en eerlijk gezegd erger ik me soms aan de manier waarop u dat doet.
  Laten we met Psalm 8 Gods naam groot maken op aarde, dan kunnen wij niet anders dan klein worden.
  Zie ik de hemel, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet?

 32. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2009 om 10:18

  Baruch,

  Ik begin met gemak medelijden met u te krijgen.
  Hoe vaak zijn de teksten EX 20:11 en EX31:17 nu al niet aan gedragen.
  Ziet u nu echt niet wat de HEERE hier heeft laten optekenen in Zijn onfeilbaar Woord?
  Daar is toch geen woord Spaans bij?

  Maar nee hoor, en maar door blijven zagen.

  Dit is een citaat van u uit reactie 15.
  Door vast te houden aan een schepping in zes dagen verdraait u ex.20:11 en geeft daarmee tevens de tegenstanders een argument in handen waarmee zij u kunnen bestrijden door te wijzen op de vondsten van residuen die vele malen ouder zijn dan 6000 jaren

  Denkt u nu werkelijk dat als wij Ex 20 :11 loslaten en als wij de antwoorden vinden op uw 3 vragen, wij mensen als Midas Dekker, Richard Dawkins, Ronald Plasterk en al die anderen van de evolutie kerk kunnen overtuigen?

  U moet trouwens eens goed nadenken over boven genoemde citaat van u, en dan speciaal over het woord verdraaien.

  Groet, Jan.

 33. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2009 om 10:41

  Piet,

  Jammer dat u geen tijd hebt om op de details in te gaan, maar wel om mij te schrijven dat ik niet goed bezig ben.
  Het onderwerp is “Heftige reacties” en zeer actueel omdat het het jaar van Darwin is en Andries Knevel afstand genomen heeft van de zes dagen in Gen.1. De reden daarvan is dat de wetenschap daar residuen tegeninbrengt via de C14 test die vele malen ouder zijn dan 6000 jaren. Nu is het mijn bedoeling via de Schrift aan te tonen dat de wetenschap te verstaan kan worden gegeven dat de wereld wel ouder is dan 6000 jaren.
  Maar daarmee vallen allen die in een schepping van zes dagen van 24 uur geloven over mij heen. Hoewel ik ook in de zes dagen van 24 uur geloof, maar dan als restitutie van de eerste wereld die door het water verzwolgen is volgens Petrus. Ik begrijp ook dat mijn argumenten daartoe niet eenvoudig verstaan kunnen worden door degenen die rotsvast geloven in zes scheppingsdagen van 24 uur, maar geen Schriftuurlijk antwoord hebben op mijn drie vragen, die ik ook u stelde.
  Dat ik vasthoudend ben tot vervelens toe komt omdat degenen die onder de wet willen leven, Hand.15 als niet van toepassing achten, hoewel de Heilige Geest het leert. Als men zich onder het gezag van de Schrift buigen zou waren we gauw klaar.
  Alleen mij, wordt verweten drammerig te zijn en mijn gelijk te zoeken, maar dat anderen net zo vasthoudend zijn in hun beweringen zonder daarvoor Schriftuurlijke bewijzen te hebben wordt hen niet verweten.
  Als men nu eens mijn reacties zou bestuderen in plaats van te zoeken naar beweringen daarin waartegen zij zich af kunnen zetten zonder daarvoor Schriftuurlijke argumenten aan te voeren, zou men toch moeten toegeven dat ik Schriftuurlijke bewijzen aanvoer die ingaan tegen hun overtuiging en dus Schriftuurlijk weerlegd moeten worden en indien dat niet mogelijk is zo eerlijk moeten zijn dat ruiterlijk toe te geven.
  Daarom betreur ik ook uw manier van afdoen. Als u geen tijd hebt om mij vatsoenlijk te weerleggen moet u niet deelnemen aan deze gedachtenwisseling.
  Tot welke christelijke denominatie behoort u nu? En waarom hebt u de vorige verlaten? Het onvermogen om mijn drie vragen Schriftuurlijk te beantwoorden zal de reden wel zijn om mij te antwoorden zoals u gedaan hebt, zonder enig Schriftuurlijk bewijs mij te schrijven dat ik tot een christelijke kring behoor die voor alles een overvloed aan argumenten gebruikt die door u zo weerlegt kunnen worden maar daartoe de tijd niet hebt. Ik vind het zeer zwak.
  Als ik Schriftuurlijk diverse beweringen weerleg, zoals geleerd wordt in 2 Tim.3:16 maakt u mij het verwijt dat ik verkeerd en niet opbouwend bezig ben.
  Maar naar mijn mening is men de Heilige Geest ongehoorzaam zoals in het geval van het onderhouden van de wet door wedergeboren gelovigen, terwijl de Heilige Geest in Hand.15 leert dat die uit de heidenen zijn, die de wet niet hebben, niet besneden hoeven te worden en de wet van Mozes niet hoeven te onderhouden. Maarja, de wet wordt zondags in de eredienst voorgelezen als leefregel der dankbaarheid, wie is baruch dan om te schrijven dat dat niet Schriftuurlijk is en wij onder de vloek liggen als we de wet niet voor honderd procent houden, bah wat een akelige dingen schrijft baruch.
  Ik vraag me af waaruit hun levende gemeenschap met de Heer bestaat.
  Of hun hart gereinigd is van besef van kwaad als zij in hun gebed naderen tot de troon der genade, is dat dan in volle vrijmoedigheid?
  Is men dan niet der zonde gestorven?
  Is men dan niet opgewekt met Christus in nieuwheid des levens?
  Is het oude niet voorbijgegaan, ziet men niet dat alles nieuw geworden is?
  U die alles goed bestudeerd hebt zal ook deze tekst wel begrijpen:
  Lu 5:39 En niemand, die ouden drinkt, begeert terstond nieuwen; want hij zegt: De oude is beter.
  Te Kana maakte de Heer nadat de oude wijn op was, nieuwe wijn die beter was dan de oude.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 34. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2009 om 11:37

  Dinette,

  Waarom reageert u dan steeds op mijn reacties als u zo overtuigd bent van uw gelijk?
  Heeft u al antwoord op mijn vragen, wanneer in de zes dagen zijn de engelen geschapen?;
  Hoe kan het dat de “morgensterren” engelen er al waren, voor de zes dagen, toen God de aarde grondde?;
  Op welk moment is de overdekkende cherub tot satan geworden?
  Ik laat me niet aanpraten dat scheppen hetzelfde is als maken, want volgens de Schrift is dat niet waar. Ik zeg ook niet dat ze voor ons niet meer tellen.
  Nu kunt u zeggen, die vragen stel ik mezelf niet want ik geloof dat God den hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft. Maar die vragen heb ik als verweer tegen de wetenschap die met residuen aankomt die vele malen ouder zijn dan 6000 jaren. Als die vragen uw mening niet kunnen veranderen vind ik dat prima. Maar ook ik mag toch mijn mening hebben?
  Ik ben er wel van overtuigd dat uw mening NIET en mijn mening WEL de wetenschap weerlegt. Het is fijn samen de bijbel te onderzoeken schrijft u, en dat is waar, maar het is nooit vrijblijvend, wij moeten ons onderwerpen aan het Schriftgezag. Als wij zeggen dat scheppen (bara) hetzelfde is als maken (asah) zijn we bezig net als satan in de hof Gods Woord te verdraaïen.
  Scheppen is uit het niets voortbrengen en maken is uit het bestaande voortbrengen.
  Jammer dat u zich soms ergert aan mijn manier van schrijven.
  kan het ook zijn dat het komt doordat ik u geen gelijk geef?
  Ik blijf appelleren aan uw geweten, u hoeft zich voor mij niet te verantwoorden, maar u kunt niet meer zeggen, “ik heb het niet geweten”

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 35. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2009 om 11:52

  Riek,

  Ook ik geloof dat God alles kan, ook in zes dagen.
  Maar de vraag is of God den hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft.
  De drie vragen die ik in verband daarmee steeds stel tonen aan dat daarop nog wel wat af te dingen is.
  Nu kan men wel zeggen die vragen intereseren me niet, ik geloof dat God den hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft, maar dan moet het toch duidelijk zijn dat de negelen en het water niet in die zes dagen te vinden zijn. En is dat dan niet uitgaan boven hetgeen de Schrift leert?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 36. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2009 om 11:59

  Ik ben er wel van overtuigd dat uw mening NIET en mijn mening WEL de wetenschap weerlegt

  Waarom luistert de wetenschap dan niet naar u?

 37. Moi zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 maart 2009 om 18:09

  Even een vraag: Kunnen we hier in ons land verwachten dat christenen gemarteld zullen worden, net als dat het geval is in Moslimlanden, of in andere vervolgingslanden? Ik ben benieuwd wanneer ons land voor het eerst in de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors komt.

 38. Mathieu zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 maart 2009 om 21:06

  Bij nadere bestudering van diverse Bijbelvertalingen lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat in de Schrift de woorden ‘scheppen’ en ‘maken’ zeker niet aan elkaar gelijk zijn. Genesis 1:1 getuigt van Gods onbegrensde scheppingskracht. JHWH wordt hierom geprezen in Psalm 148:5. Jesaja roemt JHWH als de Schepper van de hemelen en als de Formeerder van de aarde en de Maker ervan (Js 45:18). Deze lofprijzing wordt door de met Christus verenigde en verheerlijkte gemeente in het Huis van de Vader voortgezet in Op. 4:11.
  In Exodus 20:11 wordt echter zeer duidelijk vermeld, dat de HERE in zes dagen de hemel en de aarde heeft gemaakt. Dit wordt bevestigd in o.a. Hd. 4:24; Hd. 14:15. De schrijver van de Hebreeënbrief gebruikt in hfst. 11:3 zelfs het woord: ‘toebereid’ (Grieks: katar’tizo) dat geschikt- of volledig maken betekent.
  Het lijkt er sterk op, dat de Schrift ons slechts een deel (waaronder het maken van de hemel en de aarde in zes dagen) openbaart van Gods onbegrensde scheppingskracht waarvan, zoals gezegd, de eerste zin van Gods Woord getuigt.

  mathieu

 39. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 maart 2009 om 22:44

  Beste Moi.

  Het lijkt mij dat we op een gegeven moment onderdrukt zullen worden. En dat we elkaar komen opzoeken in het geheim. Je voelt nu al die druk. Helemaal als we in de eindtijd leven ( wellicht is dat al aan de gang).
  Toch moeten we het evangelie blijven verkondigen. Dat is onze taak.

  Vriendelijke groet Rene Postma.

 40. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 3:43

  Beste Moi

  Dat zou best wel eens kunnen wat je zegt want we zijn al hard op weg een moslimstaat te worden. Je geeft al aan dat christenen in zulk soort landen onderdrukt/gemarteld worden. Als ik God de Here niet zou kennen zou ik wanhopig zijn. Ik weet echter dat Hij er altijd is en zal zijn.
  Neem als voorbeeld Zuid Afrika waar op dit moment een communistisch regime heerst en alle christelijke waarden om zeep wil helpen. Het LUKT ze niet omdat ook de Afrikaners op God en de Bijbel vertrouwen.

  Vriendelijke groet

  Robbert

 41. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 3:46

  (vervolg) Ik wil maar aangeven dat de tijd van vervolging in Nederland en Zuid-Afrika nog niet is aangebroken.Net als in Zuid Afrika bidden in Nederland heel veel christenen. We zijn nog steeds gezegend met de Evangelische Omroep en de Zendtijd voor de Kerken. In Zuid Afrika is men gezegend met Radio Pretoria en Radio Kansel.

 42. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 3:48

  (vervolg)De afgod allah kan wel oprukken in ons land en de ons omringende landen maar onze God is machtiger dan welke god ook.

 43. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 9:58

  Mathieu,

  Hetgeen ik vanaf het begin over Gen1 geschreven heb wordt nu door u bevestigd.
  Daar ben ik blij om. Misschien dat anderen nu ook meer bereid zijn net als u eens dieper te onderzoeken de dingen die Gen.1 betreffen.
  Het is zo’n krachtig getuigenis tegen de wetenschap. Wat zou het geweldig zijn als deze dingen geleerd zouden worden van de kansels.
  Dan zou het getuigenis veel krachtiger klinken, want het is nog steeds zo “als dominee het zegt dan is het waar, die heeft er immers voor gestudeerd aan de universiteit”.
  Toch blijkt dat de Heer het de eenvoudigen openbaart die op Zijn Woord hun vertrouwen stellen.
  Hoe meer men onderzoekt in de bijbel betreffende de schepping hoe duidelijker het wordt dat er wel degelijk meer over maken, formeren dan scheppen gesproken wordt
  Hartelijk dank voor uw ondersteuning van hetgeen ik geschreven heb over Gen.1.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 44. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 14:23

  Baruch, als we een andere taal bestuderen, merken we al gauw dat een bepaald woord uit die taal verschillende betekenissen kan hebben. Soms vindt men in een woordenboek wel 10 verschillende betekenissen bij één woord! Je kunt vaak niet zeggen: “Dit woord betekent dit en dat woord betekent dat.” Nee, vaak moet men de betekenis uit het zinsverband halen. Als ik zeg: “Ik heb mijn arm gebroken”, dan heeft het woord “arm” een andere betekenis dan in een zin als: “Dit volk is erg arm.” Het zinsverband is hier beslissend.

  Zo is het nu ook met de woorden “maken” en “scheppen”. Je kunt niet zeggen, dat het woord “maken” altijd betekent: “voortbrengen uit iets anders”. Het zinsverband moet hier uitkomst bieden.
  Maar soms gaat het zinsverband over zulke grote ontzaglijke zaken, die zo zeer ons verstand te boven gaan, dat we niet meer met zekerheid uitspraken kunnen doen. We kunnen dan hooguit zeggen: “Dit woord betekent naar alle waarschijnlijkheid dat.”
  Ik denk ook wel, dat het woord “maken” in Exodus 20: 11 betekent: “voortbrengen uit hetgeen al langer bestond”. Maar ik kan hier niet verder komen dan het uitspreken van een vermoeden, want wij zijn geen van allen aanwezig geweest bij de schepping en toebereiding van de aarde. En de gegevens, die Gods Woord ons hierover verstrekt zijn maar heel summier.

  Daarom is het ook vrij vruchteloos, als je medechristenen persé probeert te overtuigen van jouw uitleg van Ex. 20: 11.

  Als je hierover graag argumenteren wilt, doe het dan tegenover degenen die heel de schepping ontkennen en de evolutie-theorie daarvoor in de plaats stellen. Want zij hebben er bij voorbaat al geen moeite mee, dat de aarde ouder is dan ongeveer 6000 jaar!

 45. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 14:42

  Laat ik er dit nog aan toe mogen voegen:
  De resultaten van radio-koolstofmethode (of zo men wilt: de C-14-methode) zijn ook niet altijd betrouwbaar. Want men weet bijvoorbeeld niet welke temperatuur en druk er geweest is in de loop der eeuwen.
  Dus men kan deze methode niet zomaar toepassen om de Bijbel anders uit te leggen. Als deze methode Gods Woord bevestigt mogen we daar blij mee zijn. Maar als men met behulp van deze werkwijze tot een resultaat komt, dat Gods Woord tegenspreekt, dan kiezen wij als Christenen voor Gods Woord.
  De wetenschap heeft zijn inzichten al vele malen moeten aanpassen, bij het aan het licht komen van nieuwe ontdekkingen of vondsten. Maar Gods Woord trotseert alle eeuwen!

 46. Gery zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 19:41

  ik kom niet vaak op deze site, maar heb deze discussie helemaal gelezen.
  het is heel jammer dat woorden in onze taal zo gemakkelijk verdraait kunnen worden, terwijl er in de grondtekst toch echt 2 heel verschillende woorden staan.
  zoals Baruch al zei:
  scheppen (bara) maken(asah), dan moeten wij niet doen alsof we dat maar door elkaar kunnen gooien. Gods Geest inspireerde toch de schrijver???
  ik ben ervan overtuigd dat de engelenwereld er lang voor deze schepping was, lees maar eens wat er in Ez. 28 staat over de handel die de mooiste engel dreef. Gods zegen en Vrede toegewenst.
  Gery

 47. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 20:24

  @Baruch … wat zijn : “residuen” ?

  @Jan … de juiste berekening is >

  de voortijd ……… 1656 jaar
  zondvloed ………. 0001 jaar
  d’ oudheid ……… 2570 jaar
  ‘t jaar NUL ……… 0000 jaar
  tot heden ………. 2009 jaar
  _______________________

  > tel maar op ….

 48. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 2:25

  Beste Moi

  Belangrijker echter dan ons zorgen maken over een eventuele vervolging is het zijn van een lichtje zodat mensen in ons doen en laten zullen zien dat wij Christus toebehoren.

  Vriendelijke groet

  Robbert

 49. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 10:04

  Piet,

  Taal is een “snaaks” ding. Van mijn leraar technisch engels heb ik geleerd dat een woord een teken is van meerdere begrippen. En het is algemeen bekend dat het woordenboek meerdere betekenissen aan een woord toekent.
  Uit het zinsverband en de gehele context krijgt een woord betekenis.
  In uw voorbeelden is het ook duidelijk dat hij zijn arm en niet zijn been brak.
  Dat hij arm en niet rijk is. Zo is het ook met Genesis (wording) van den hemel en de aarde.
  Als daarin drie verschillende woorden gebruikt worden, scheppen, formeren en maken,en in de overige schriftplaatsen die spreken over het tot stand komen van den hemel en de aarde steeds “maken” gebruikt wordt, dan kunnen we toch aannemen dat wanneer maken gebruikt wordt niet bedoeld wordt scheppen of formeren. Als wij Schrift met Schrift vergelijken ontdekken we dat het water en de engelen er reeds waren toen God de aarde grondde, en dat de overdekkende cherub nog niet satan was. Ook in de zes dagen lezen wij niet dat satan geschapen wordt maar in de hof aanwezig is als satan. En als Petrus leert dat de aarde die van “overlang” is, door het water verzwolgen is en God de aarde niet ledig geschapen heeft zijn dat toch aanwijzingen dat het scheppinsverhaal in Gen.1 iets anders vertelt dan de algemene gedachte dat den hemel en de aarde in zes dagen geschapen zijn.
  Jes 45:18 Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer.

  Niet omdat de wetenschap concludeert dat de aarde ouder is dan 6000 jaren, maar omdat de bijbel dat leert geloof ik het.
  Van de wetenschap weet ik uit de Schrift dit: “1Ti 6:20 O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap;
  Wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is, en wij doen wel daarop acht te geven en niet ons vertrouwen te stellen op de valselijk genaamde wetenschap. Wat nu betreft het doorgeven aan medegelovigen hetgeen de Schrift leert over het onstaan van den hemel en de aarde ben ik van mening dat dåt nu juist onze opdracht is en niet de wetenschap te onderwijzen omdat die nu éénmaal de dingen die des Geestes Gods zijn niet kunnen verstaan. Maar de gelovigen hebben de opdracht de Schriften te onderzoeken en als wij ontdekken dat medegelovigen geen recht verstaan van de Schrift hebben om ze als Aquila en Priscilla hen de Schrift naukeuriger uit te leggen: Hnd 18:26 En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich, en legden hem den weg Gods bescheidenlijker uit.
  Dat is niet vruchteloos, ook in deze site heeft Sterre en Mathieu door onderzoek verstaan hetgeen ik hier doorgeef.
  Daarbij komt nog dat de onderwerpen die broeder Van Genderen hier aanbrengt onderling overdacht worden met de bedoeling elkaar op te bouwen in ons aller heiligst geloof. Dat daarbij de meningen wel eens verschillen komt doordat de Verbondstheologie een geheel andere leer is dan het dispensationalisme (Bedelingenleer).
  Verschillende deelnemers aan deze site schrijven b.v. over de opname van de Gemeente terwijl dat door de Verbondstheologie absoluut afgewezen wordt. Ook is er in de Verbondstheologie geen plaats voor het herstel van Israel en het zitten op de aarde op de troon van David door de Here Jezus, en de duizend jaren, een eerste opstanding enz, enz.
  De éénheid des Geestes behouden, door de band des vredes, kan alleen maar als die éénheid er is, zoniet dan aan ons de opdracht te buigen onder het Schriftgezag zodat de éénheid door de Heilige Geest tot stand gebracht wordt.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 50. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 10:09

  Hero,

  Residuen zijn overblijfselen, zoals o.a. fossielen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 51. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 20:43

  @Baruch … de RESIDUEN van fossielen, getuigen
  via de C14_datering, van een reuze jong`heid — ze
  zijn gewoon het gevolg van de grote Zondvloed uit ‘t
  jaar 2570 voor Christus — de tijd tussen zondeval &
  zondvloed (de Voortijd) was 1656 jaar ….

 52. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 10:40

  Hero,

  Die bewering ken ik wel. Maar wederom is het weer uw mening zonder enig bewijs. U moet van mij vernemen wat residuen zijn, en komt nu met een bewering alsof u erbij was toen de C14-test uitgevoerd werd op resten van de dinosaurus.
  Schrijf mij liever op welke dag het water en de engelen geschapen zijn in de zes dagen van Gen.1.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 53. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 13:18

  @Baruch … die engelen, waren er al — het water ?… ja,
  ik was er toen niet bij, maar dat moet op de #2e dag zijn
  geweest — denk ik ?

 54. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 16:59

  Hero,

  Begrijpt u de consequentie ervan dat de engelen er al waren?
  De schepping van het water staat niet in de 2e dag. U denkt het alleen, hebt u het dan niet gelezen in Gen.1:2?
  Alles is dus niet geschapen in de zes dagen.
  Vandaar dat ik mijn uitleg over Gen.1 gegeven heb, waartegen veel weerstand is op deze site, maar mijn vragen niet kunnen beantwoordt worden door degenen die vasthouden aan een schepping van den hemel en de aarde in zes dagen. Dat de engelen er al waren heb ik zelf al een paar keer hier vermeld, dat weet u best wel, maar aanvaardt daarvan dan ook de consequentie eens.
  Wilt u me eens laten weten of u het nu eens bent met mijn uitleg van Gen.1?
  En zoniet, dan ook waarom niet.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 55. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 21:57

  @Baruch … het antwoord, is niet_mijn antwoord,
  maar het antwoord van Jezus, speciaal voor jou :
  Jezus zou graag zien, dat jij je ging verdiepen in
  andere dingen dan speculatiefe — Hij wil graag,
  dat je je werpt op zijn echte boodschap — maar
  dan wel : zonder leeringen van mensen ….

 56. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 10:30

  Hero,

  Als u antwoord geeft op mijn vragen wil ik met dit onderwerp met u verder gaan. Doet u dat niet dan antwoord ik u niet meer in dit onderwerp.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 57. Posthumus zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 17:25

  Besate Baruch,

  Als ik een aantal van jou niet Bijbels gefundeerde beweringen lees, dan lopen mij de rillingen over het lijf. Sommige dingen blijven tot de bestemde tijd in het verborgene, andere zaken niet. De eerste 5 verzen van Genesis 1 gaan toch echt over de 1e dag.
  Er staat inderdaad nergens letterlijk dat de eerste en tweede en derde dag 24 uur geduurd hebben, maar zeker vanaf de vierde dag toen de Heere de zon en de maan schiep wèl. Er werd namelijk door de Heere bepaald (vs 14) dat die tot scheiding van dag en nacht en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! De beschrijving van de 4e dag begint bij vs 14 en loopt door t/m 19, evenzo bij de 5e dag, die beschreven wordt vanaf vers 15 t/m 23. Alzo dus ook vs1 t/m 5 over de 1e dag. Overigens word er in de hele Bijbel het woord “dag” gebruikt voor een aanduiding van de ons bekende 24 uur, dus daaruit zou je kunnen concluderen dat die eerste drie dagen ook 24 uur geduurd hebben. In ieder geval word bij het geven van De Wet in Exodus 20 dit DOOR DE HEERE GOD ZELF aangeduid als ZES dagen.

  Even tussendoor: Op de eerste dag werd dus ook het water geschapen, niet gemaakt.

  Nergens in de Bijbel kan ik vinden dat de Satan een overdekkende cherub is. ( = een Engel met boven zijn hoofd uitgespreide vleugelen) In tegendeel van Genesis tot Openbaring 20 wordt hij aangeduid als “de slang”
  In zowel 2 Petrus 2 vs 4 als in Judas vs behoort de duivel tot de engelen (dus geen Cherub) die hun beginsel niet bewaard hebben en hun woonstede verlaten hebben. De Satan is hun Overste. Een Cherub is een Engel met vleugels, andere Engelen hebben die van nature niet.
  In verschillende reacties en bewoordingen geef je zelf aan dat je Gods Woord verdraait, maar daar heb je volgens je eigen woorden “geen recht toe” (zie je eerste posting hierboven) Wat je een ander verwijt, dat doe je zelf van al de respondenten het meest. Welke valse leraar zal dat voor jou moeten verantwoorden? Tot welke sekte behoor je? De schrift is toch onbrekelijk?!, blijf daar dan ook bij. Laat je toch niets wijs maken door wat voor eigengereide leraar, voorganger of apostel dan ook. Proef de geesten of ze uit God zijn. De Duivel zal er alles aan doen om de eenheid van de Christenen te breken. Behoed jezelf voor dwaalleer!

  Een bezorgde broederlijke groet,

  Posthumus

 58. KlaasHarry zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 18:36

  Beste mensen,

  Ik voel toch even een behoefte om te reageren op de discussies met Baruch en neem het toch een beetje voor hem op. Als buitenstaander lees ik toch in de discussies iets anders dan degenen die zich wat kwaad beginnen te maken, Baruch maakt onderscheid tussen Gen 1:1 en de daarop volgende verzen. “De aarde nu was woest en ledig” na de schepping van Gen. 1:1. Dan moet je je afvragen: “Hoe is dat toch mogelijk?” God is licht en in Hem is totaal geen duisternis. Hoe kan zo’n God van het licht dan een duistere aarde scheppen? God is een volheid en hoe kan Hij dan een aarde scheppen, die leeg is, terwijl de Bijbel ook vertelt dat dat in ieder geval niet Zijn bedoeling was (Jesaja 45:18). Als God een mens volwassen kan scheppen, waarom zou Hij dan de aarde eerst woest en ledig gemaakt moeten hebben om het pas daarna in overeenstemming met Zijn doel te maken, terwijl dat helemaal in tegenspraak met God Zelf is? God is immers een God van orde? We weten ook dat als God iets tot stand bracht, de Bijbel leert “dat het goed was”, zelfs in de ogen van God Zelf! Zou er dan toch in tussentijd iets gebeurd kunnen zijn…?
  Kijkend naar onze vertaling kun je Gen. 1:2 ook lezen: “De aarde nu is woest en ledig geworden.” Het werkwoord dat hier in de grondtekst staat voor ‘was’ wordt op andere plaatsen ook wel vertaald met ‘is geworden’, of ‘werd’, vgl. Gen. 3:20 en 22:
  “En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden.” Genesis 3:20
  “En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer één door de kennis van goed en kwaad;” Genesis 3:22
  “Voorts baarde zij zijn broeder Abel; en Abel werd schaapherder, Kain werd landbouwer”.Genesis 4:2
  Wat als de aarde woest en ledig geworden is? Wanneer gebeurt zoiets?

  gr.,
  KlaasHarry

 59. Posthumus zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 19:01

  Beste KlaasHarry,

  Er staan uitsluitend zes dagen vanaf de roeping van het licht op de 1e dag. Er worden geen uren genoemd. Dit licht komt niet van de zon en de maan, want die werden pas op de 4e dag geroepen. Misschien is dat Licht hetzelfde Licht is zoals dat in Openbaringen omschreven staat, dat is Het Licht van de Heerlijkheid Gods en het Lam is haar Kaars. Op. 21 vs 23 + 24 met daarbij vermeld dat wij de zon en de maan niet van node hebben en dat wij in haar licht zullen wandelen(Het Licht van de Heerlijkheid Gods door het Lam.) Het is kortom niet duidelijk, naar mijn mening ook niet noodzakelijk om te weten hoeveel uren er in die 1e dag geweest zijn. We mogen aannemen dat in ieder geval vanaf de vierde dag, de dagen ±24 uur lang geweest zullen zijn.

  Wat in Gen. 1 opvalt is dat het eerst avond en daarna pas morgen was en dat die periode door De Heere God zelf bestempeld word als Dag, dat wordt ook zo bij de volgende dagen letterlijk genoemd.

  Het is dus niet echt duidelijk hoeveel uren cq. tijd, de Heere heeft gebruikt of laten passeren alvorens het licht te roepen, maar het was wel allemaal op de eerste dag. Er staan meer gebeurtenissen in de Bijbel waar een dag een afwijkende tijd heeft: Joz. 10 vs 13 en Jes. 38 vs 8.

  Op grond van de Schrift weten wij de Bijbel van kaft tot kaft door Gods Geest geïnspireerd is, en dat dientengevolge HIJ alle boeken als een Hoofdredacteur geredigeerd heeft. Gods gedachten zijn hoger dan de gedachten van mensen. Indien dan HIJ in de Bijbelboeken heeft laten staan wat er staat, dan kunnen wij erop vertrouwen dat onderlinge kleine verschillen die daarin geschreven staan (soms tegenspraak, onduidelijkheid enz.) niet van een zodanig belang zijn dat HIJ ze liet verwijderen, en ze naast elkaar liet staan. Gelukkig staat in De Bijbel dat geen punt of komma van wat er geschreven staat door een mens veranderd mag worden. Ook al begrijpen wij heel veel (in ons eigen leven en daarbuiten) totaal niet. Wat is ZIJN schepping toch heel erg verschrikkelijk mooi én goed!

 60. KlaasHarry zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 19:26

  Beste Posthumus,

  M.u.v. wat u schrijft over de uren, wat u schrijft als uw eigen ‘naar mijn mening” lees ik geen dingen waar ik het niet mee eens ben. Sterker nog: God als Auteur, God als Schepper, Zijn gedachten en wegen zoveel hoger dan de onze, Gods Woord de Waarheid, waar we niet toe of af moeten doen, Christus Zelf als het Licht der wereld: allemaal meer dan eens!

  Een goede basis om elkaar te ontmoeten rondom een geopende Bijbel?

  Veel onduidelijkheid heeft met vertaling en opvoeding in de leer der vaderen te maken, meer dan dat onze Hemelse Vader onduidelijk zou zijn. Wel moeten we buigen om het hemelse manna (uit Zijn Woord) op te rapen en moeten we bereid zijn te onderzoek zoals de Bereers (Hand. 17:11) of deze dingen (die naar voren gebracht worden door mensen) zo zijn. En dat vraagt onderzoek der Schrift, door schrift met schrift te vergelijken.

  Hoeveel tijd kan er tussen Gen. 1:1 en Gen. 1:3 gezeten hebben?

 61. anna zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 19:59

  Jezus zegt dat wij God’s Koninkrijk moeten ontvangen als een kind.
  Wat bedoelt Hij daar mee?
  Ik denk dat kinderen vol vertrouwen zich durven toevertrouwen aan God. Ze twijvelen niet, maken zich niet druk over van alles, maar geven zich volledig over aan Hem.

  Maar zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Dus ons niet bezorgd maken, Hem volledig vertrouwen. Hem kennen in al onze wegen en dan zál Hij onze paden recht maken!!

  Wat een geweldige beloftes voor ons!

  Wij mogen getuigen van die geweldige God én leven als koningskinderen.

 62. Jan zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 20:03

  Hoeveel tijd kan er tussen Gen. 1:1 en Gen. 1:3 gezeten hebben?

  Welke meerwaarde heeft het antwoord op deze vraag?

  Ik zie het niet, en het antwoord ligt in het verborgene.
  Accepteer dat nu gewoon.

  Als je het antwoord wel weet zouden dan meer mensen in de God van Abraham, Izaak en Jakob gaan geloven?
  Nee hoor.

  Laat je niet meeslepen door allerlei wilde speculaties, want dan kom je op de brede weg van Andries Knevel en Cees Dekker terecht.

  Groet, Jan.

 63. KlaasHarry zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 22:22

  Nee, juist niet, beste Jan, omdat de Bijbel, Gods onfeilbare Woord aan ons gegeven is om Hem te leren kennen. God heeft Zich in Zijn liefde en genade altijd geopenbaard in Zijn Woord. Het is alleen de vraag of mensen dat willen aannemen. En als je dan biddend Gods Woord onderzoekt dan is dat heerlijk omdat het je juist een uitzicht biedt (Gods Woord is een lamp voor onze voet en een Licht op ons pad) op Gods Plan der eeuwen (Ef. 3:11) waarmee een compromis met de wetenschap niet nodig is, Gos groter wordt en je rust vindt. Want Gos openbaart geheimenissen door het Woord, dat in Christus, naar deze wereld is gekomen. Je kunt het negeren en eraan voorbij gaan, maar doen we God Die juist in dat Woord gemeenschap met ons zoekt, niet enorm verdriet?

  Is er niet veel voor te zeggen dat de aarde misschien niet als woest en ledig uit Gods hand is voortgekomen. Misschien heeft God de aarde juist wel prachtig geschapen in het begin, maar is er iets gebeurd. En volgens de Bijbel is er zo’n gebeurtenis geweest, in de engelenwereld, waar de Bijbel ons ook best iets meer over vertelt. De Morgenster, de zoon des dageraads, de voornaamste van de engelen kwam tot een ontzettende rebellie tegen God en hij is daardoor uit de hemel gebannen.
  “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o, Morgenster! gij, zoon des dageraads.” Jes. 14:12
  “Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien.” Ez.28:17
  Satan, de voornaamste van de engelen, werd uit de hemel geworpen en de aarde werd zijn domein. Hij is, wat de Bijbel noemt: “de overste van deze wereld”, “de wereldbeheerser dezer duisternis”. Lees ook Lucas 4:6.

 64. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 0:30

  Klaas Harry

  U kunt Jes 14:12 niet verbinden met het scheppingsverhaal.
  Dit gaat over de val van Babylon wat begint in Jesaja 13
  De HEERE zal de macht van de koning van Babylon over de volkeren breken.
  Assyriers en Babyloniers waren dat niet de volken die de sterren bestudeerden? Ze zagen hun koningen als goden, als sterren aan de hemel.

  En deze machtige koning wordt nu zijn ondergang aangezegd.
  Belthasar,overweldiger der volken, die zich aan de Allerhoogste gelijk wilde stellen viel in de nacht dat hij het tempelgerei onteerde.

  Deze koning is van zulk een hoogte van eer en macht neergestort in een afgrond van schande en ellende……..ja neergeworpen, ver van uw graf.

  Ezechiel 28 kan ik ook niet verbinden met het scheppingsverhaal en de satan. Dit is het klaaglied over de koning van Tyrus.( Een profetie die al begint in hoofstuk 26). Deze koning leefde in een pracht en praal door de handel dat het geleek op een paradijselijke toestand.
  Maar ook deze koning werd nedergeworpen, verdwenen zijt gij—voor altijd.

  Groet, Jan

 65. KlaasHarry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 8:22

  Beste Jan,

  Open mind: En de nederwerping van de kosmos (katabolee) waar de Bijbel een aantal malen over spreekt, heeft daar niets mee te maken? Over welke vorst wordt hier zinnebeeldelijk gesproken?

  gr., KlaasHarry

 66. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 12:41

  Postuma,

  Over Gen1. heb ik voldoende geschreven, lees dat allemaal nog maar eens rustig. Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Heb.12:15

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 67. KlaasHarry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 17:15

  Beste jan,

  Ezechiel 28: 12 Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid! Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen! Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien. (St. Vert.)

  De Schrift kan Ez. 28 wel verbinden met Eden. Wat was die slang in schoonheid schitterend?

 68. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 19:54

  vers 13- 15 kun je ook zo uitleggen,

  De koning van Tyrus was wijs, verstandig en leefde in grote weelde. Hij scheen even wijs te zijn als Adam in de tijd van zijn onschuld in het paradijs.
  De koning van Tyrus leefde als het ware alle dagen in het paradijs, zo goed had hij het, zijn paleis was zo mooi dat al de vertrekken rondom bezet waren met edelstenen.

  Maar door de vele handel die hij dreef verviel hij tot ongerechtigheid en deed hij velen onrecht aan. Nebukadnezer verwoest uiteindelijk de stad waarvan niemand dacht dat hij vallen kon na een langdurig beleg. Iedereen en alle volken hebben dit gezien. De val van de satan heeft geen volk of niemand gezien.

  Je moet dit lezen en toepassen op Koning van Tyrus.
  Ook zoals het eindigt.
  Verdwenen zijt gij–voor altijd. St vert heeft hier eeuwig staan.
  Maar satan is er nog en gaat rond om te verleiden wie hij kan verleiden.

  groet, Jan

 69. Roel zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 20:42

  Amen!

 70. KlaasHarry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 22:12

  Beste Jan,

  Het heeft er dus mee te maken wat er staat en hoe je het kunt lezen. Hetzelfde geldt voor Jesaja 14 waar we het eerder over hadden?
  Dan was er dus niet een nederwerping van een overdekkende cherub. Waren er wel engelen of morgensterren voor Adam en Eva?

  gr.,

  KlaasHarry

 71. GRVDA zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 maart 2009 om 8:47

  Meneer van Genderen,

  heeft God mijn reacties weg gegehaald?

  heeft u “transitional fossils” opgezocht? de lijsten bekeken op wikipedia?

  heeft u op youtube de channels van prof MTH bekeken?

  er blijft zo bitter weinig over van “ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God”,

  met vriendelijke groet,

 72. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 maart 2009 om 9:58

  GRVDA,

  Bent u weer heelhuids teruggekeerd van de verkwikkende wintersport? Hebt u daar in de bergen ook Gods grootheid aanschouwt, Hij heeft toch de bergen en de sneeuw geschapen?
  Ik hoop dat u met volle teugen genoten hebt.

  Ik ben u nog antwoord verschuldigd op uw laatste reactie. U schrijft, “Dit snap ik niet helemaal”. Maar het moet zijn, “helemaal niet” , en dat komt om reden van die ik u al eerder heb geschreven n.l., “1Co 2:14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.”
  De dingen die des Geestes Gods zijn worden pas begrepen door het geloof.
  God vraagt van de mens niet of hij Hem begrijpt maar of hij Hem gelooft.
  Dat is of hij Zijn Woord gelooft.
  Maar wat u vraag betreft, God heeft vele malen ingegrepen.
  Na de schepping lezen we: “Ge 1:31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.” Even later lezen we: “Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.”
  Was het nu zeer goed of niet goed? Zo denkt de natuurlijke mens omdat hij de leiding mist van de Heilige Geest Die hem in al de waarheid leiden zal.
  De Schrift kan niet gebroken worden omdat geheel de Schrift van God ingegeven is, en God spreekt Zichzelf niet tegen. Het plan van God met de wereld is om uit de oude neergeworpen wereld een nieuwe te scheppen waarop gerechtigheid woont. Dat wordt op allerlei manieren tegengewerkt door satan. Toen God sprak laat ons adam ( mens) maken, had Hij niet Adam die uit de aarde is in gedachten maar de tweede Adam Die uit de hemel is. En omdat Hij de mens uit één bloed geschapen heeft neemt Hij Eva uit Adam en toen was het goed. Als God ingrijpt is dat niet omdat Hij Zich bedenkt maar Zijn plan niet door satan laat verhinderen.
  Het lijkt u dat God over het één en ander niet tevreden was, maar dat één en ander kwam niet van Hem maar van de satan en satan heeft de mens in het verderf gestort en om de mens uit die verdorven toestand te verlossen heeft Hij de Verlosser Jezus gezonden omdat:
  Joh.3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

  Wat nu de correlatie betreft tussen Joh. 3:36 en Matt. 25 vanaf vers 31, het volgende:
  wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, dat zijn degenen die in Matt. 25 de schapen aan Gods rechterhand staan, de rechtvaardigen worden zij genoemd, die de Zoon ongehoorzaam blijven staan aan Zijn linkerhand de bokken, en hoewel het er niet staat, zij zijn de onrechtvaardigen en gaan in de eeuwige pijn en de rechtvaardigen in het eeuwige leven. (vers 46)
  Van Jakobus vernemen wij dat het inderdaad is: “geen woorden maar daden” want het geloof zonder werken is dood.
  Jak 2:20 Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?
  Jak 2:26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. GRVDA, dit is niet kort door de bocht maar laat ook aan duidelijkheid niets te wensen over.

  Ik schreef: “Misschien bent u teleurgesteld door het geloof van uw vader en moeder, maar het geloof is een persoonlijke keus:
  Ro 10:13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.”

  Daarmee had ik niet in gedachten het geloof van uw ouders te veroordelen, maar er op te wijzen dat het geloof een persoonlijke keus is. Het is duidelijk dat ik totaal niets weet van het geloof van uw ouders, maar zoals u schreef dat het een Rooms Katholiek en een Protestant zoals met een hoedje was kan ik dat goed begrijpen.
  Mijn moeder was Protestant en mijn vader R.K. en in die tijd sliep daar de duivel tussen. Dat huwelijk zat meneer pastoor niet lekker en er werden uit dat huwelijk 11 kinderen geboren die allemaal protestants gedoopt werden en daarom is mijn vader geëxcommuniceerd. Als ik daardoor tot de Heer had moeten worden geleid was er niets van terechtgekomen. Vandaar dat ik schreef “misschien”.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 73. GRVDA zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 maart 2009 om 13:58

  Aan Baruch,

  de bergen waren inderdaad weer schitterend.

  puntje 1, “De dingen die des Geestes Gods zijn worden pas begrepen door het geloof.” Wat bedoelt u hier met begrijpen? Is dit begrijpen hetzelfde als niet begrijpen maar toch aannemen?

  puntje 2, U zegt dat “wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, dat zijn degenen die in Matt. 25 de schapen aan Gods rechterhand staan”. Ik heb matt 25 er nog weer even bij gepakt en wat ik al dacht, u verzint dit gewoon. Het staat er niet, er staat niks over geloven.

  “Jak 2:20 Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?”
  “Jak 2:26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.”

  Dit betekend een rechtstreekse tegenstelling, matt 25:31 heeft het alleen over werken

  met vriendelijke groet,

 74. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 maart 2009 om 16:38

  GRVDA,

  Mijn vraag over Gods’ grootheid beantwoordt u niet.
  Wat uw punt 1 betreft: Een gelovige gelooft Gods Woord ook al begrijpt hij het niet, dus het antwoord op uw vraag is, ja, als u met aannemen geloven bedoelt.
  De natuurlijke mens mist de inwoning van de Heilige Geest en kan daarom dingen die des Geestes Gods zijn niet begrijpen. De Here Jezus zegt: Joh.16:13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. De Heilige Geest leidt ons in al de waarheid.
  Joh.16:14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.
  Joh 16:15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.
  Heb 11:1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.
  Ro 10:17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,
  Heb 11:3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden. Maar als u niet gelooft verstaat u helemaal niets en moet u net als de Moorman uit Candace de Schrift uitgelegt krijgen. Wie zoekt zal vinden en wie klopt zal opengedaan worden GRVDA.

  Wat uw punt 2 betreft: De schapen worden rechtvaardigen genoemd vs. 37, en de rechtvaardigheid is uit het geloof: Ro 4:3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.
  Zie ook Rom.3:28.
  De bokken worden vervloekten genoemd.
  Ik verzin niet dat schapen gelovigen zijn, maar door Schrift met Schrift te vergelijken (Bijbelstudie) versta ik dat de schapen rechtvaardigen zijn door het geloof en eeuwig leven hebben en dus ingaan in het eeuwige leven.

  U bedoelt waarschijnlijk met Matt.25:31 de perikoop die volgt, de rechtvaardigen blijken daar een levend geloof te hebben want de werken des geloofs staan in Matt. 25:35-40

  Hnd 16:31 (…) Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

 75. GRVDA zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 maart 2009 om 18:20

  Aan Baruch,

  welke vraag?

  “Heb 11:3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden. Maar als u niet gelooft verstaat u helemaal niets en moet u net als de Moorman uit Candace de Schrift uitgelegt krijgen. Wie zoekt zal vinden en wie klopt zal opengedaan worden GRVDA.”

  U haalt wel hier en daar stukken bij elkaar om tot een uitleg te komen, dat is niet het letterlijk nemen van de tekst, ook is hier geen context onbegrip van toepassing. Romeinen en Matt hebben niets met elkaar van doen behalve dat ze beiden in de bijbel staan.

  De heer van Genderen heeft het nodig gevonden om 2 van mijn reacties te verwijderen op dit forum. Daar ik enkel en alleen heb opgeroepen tot waarheidsvinding vind ik dit ronduit stuitend en getuigen van tunnelvisie in het kwadraat. Wat vindt u van het feit dat de “transitional fossils”( tik het eens in op google of wikipedia)(Heeft u ze al gevonden meneer van Genderen of moet ik nog beter wijzen?) in het stuk van van Genderen worden afgedaan als niet gevonden? Ergo of van Genderen heeft zich niet ingelezen of van Genderen liegt of iets anders waar ik dan graag over geinformeerd zou worden.

  met vriendelijke groet,

 76. KlaasHarry zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 8:41

  Tja, GRVDA, dan doe ik wat u vraagt en dan lees ik dit: geen tussenvormen, geen foto’s tot bewijs en zelfs geen kunstenaar die ze zelfs maar kan schetsten omdat domweg de informatie daartoe ontbreekt. Ik heb 2 weken geleden een natuurwetenschapper (fervent evolutionist) gesproken en hij bevestigde dit. Lees het zelf, via uw Google advies lees ik:

  Are there any transitional fossils?

  None of the five museum officials whom Luther Sunderland interviewed could offer a single example of a transitional series of fossilized organisms that would document the transformation of one basically different type to another.

  Dr Eldredge [curator of invertebrate palaeontology at the American Museum] said that the categories of families and above could not be connected, while Dr Raup [curator of geology at the Field Museum of Natural History in Chicago] said that a dozen or so large groups could not be connected with each other. But Dr Patterson [a senior palaeontologist and editor of a prestigious journal at the British Museum of Natural History] spoke most freely about the absence of transitional forms.

  Before interviewing Dr Patterson, the author read his book, Evolution, which he had written for the British Museum of Natural History. In it he had solicited comments from readers about the book’s contents. One reader wrote a letter to Dr Patterson asking why he did not put a single photograph of a transitional fossil in his book. On April 10, 1979, he replied to the author in a most candid letter as follows:

  ‘… I fully agree with your comments on the lack of direct illustration of evolutionary transitions in my book. If I knew of any, fossil or living, I would certainly have included them. You suggest that an artist should be used to visualise such transformations, but where would he get the information from? I could not, honestly, provide it, and if I were to leave it to artistic licence, would that not mislead the reader?

  ’I wrote the text of my book four years ago. If I were to write it now, I think the book would be rather different. Gradualism is a concept I believe in, not just because of Darwin’s authority, but because my understanding of genetics seems to demand it. Yet Gould and the American Museum people are hard to contradict when they say there are no transitional fossils.

 77. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 11:31

  GRVDA,

  Deze vraag: “Hebt u daar in de bergen ook Gods grootheid aanschouwt, Hij heeft toch de bergen en de sneeuw geschapen?”

  Bijbelstudie is Schrift met Schrift vergelijken en letterlijk nemen wat er staat, en dat heb ik in mijn antwoord aan u gedaan. U beweert dat Rom. en Matt. niets met elkaar te maken hebben, maar u realiseert zich niet dat u niet wederom geboren bent en dus helemaal niets van de Bijbel kan verstaan.
  Gelooft u in God?

  Hebt u nu begrepen dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het Woord Gods? Dat de schapen rechtvaardigen zijn dus gelovigen? Het heeft natuurlijk geen zin om uit mijn antwoord iets te zoeken waartegen u wenst in te gaan en al het andere onaangeroerd te laten. U hebt het toch over waarheidsvinding?

  Wat nu de gevonden fossielen betreft, in mijn verstaan van Gen.1, zoals ik dat op deze site heb doorgegeven, is ruimte genoeg voor fossielen. Ik heb zelfs geschreven dat Gods Woord de wetenschap in dezen bevestigt en niet de wetenschap Gods Woord.

  D. van Genderen is beheerder van zijn site en heeft het recht reacties te verwijderen die niet voldoen aan hetgeen hij in zijn welkomstwoord heeft aangegeven.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 78. GRVDA zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 13:32

  Aan Baruch,

  Antwoord: dat weet u net zo min als ik.

  “Bijbelstudie is Schrift met Schrift vergelijken en letterlijk nemen wat er staat, en dat heb ik in mijn antwoord aan u gedaan. U beweert dat Rom. en Matt. niets met elkaar te maken hebben, maar u realiseert zich niet dat u niet wederom geboren bent en dus helemaal niets van de Bijbel kan verstaan.
  Gelooft u in God?
  Hebt u nu begrepen dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het Woord Gods? Dat de schapen rechtvaardigen zijn dus gelovigen? Het heeft natuurlijk geen zin om uit mijn antwoord iets te zoeken waartegen u wenst in te gaan en al het andere onaangeroerd te laten. U hebt het toch over waarheidsvinding?”

  Dit is nou een mening,
  Frappant, het lijkt er op dat u hier zegt dat de bijbel lezen niet tot geloof kan leiden aangezien je pas de bijbel begrijpt als je gelooft. Dit strookt in het geheel niet met al uw opsommingen van bijbelteksten. Die zijn dan zinloos.
  In hoeverre is de bijbel dan uberhaupt nuttig? Volgens u moet je “wederomgeboren” zijn om de bijbel te verstaan. Dit betekend dat de bijbel geen leidraad is aangezien je er niks van kan verstaan.

  “D. van Genderen is beheerder van zijn site en heeft het recht reacties te verwijderen die niet voldoen aan hetgeen hij in zijn welkomstwoord heeft aangegeven.”
  Welk nut heeft een weblog als je alleen jezelf wilt horen?

  met vriendelijke groet,

 79. GRVDA zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 15:18

  Aan Klaasharry,

  ik heb gisteren een olifant zien vliegen en hij maakte een looping met schroef.

  Peer review literatuur…

  Met vriendelijke groet,

 80. KlaasHarry zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 19:24

  Sorry, GRVDA, wat bedoelt u met deze reactie?

  gr,
  KlaasHarry

 81. GRVDA zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 20:30

  Aan KlaasHarry

  Dat je niet alles moet geloven wat mensen zeggen.

  met vriendelijke groet,

 82. KlaasHarry zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 23:31

  Tja, u raadt mij aan iets op te zoeken en ik citeer wat ik lees. Of ik het aanneem? Niet op het getuigenis van mensen alleen.

  Als er niks gevonden is, wetenschappers dat bevestigen en ik het in Gods Woord, de Waarheid, ook niet terug vind…. Overigens telt voor mij dat laatste als doorslaggevend argument: Joh. 1:1-3.

  v.g.,

  KlaasHarry

 83. GRVDA zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2009 om 7:16

  Aan KlaasHarry

  “Tja, u raadt mij aan iets op te zoeken en ik citeer wat ik lees. ”

  U heeft bewust leugens opgezocht, is dat iets opzoeken?

  “Als er niks gevonden is, wetenschappers dat bevestigen”

  U weet dat ook dit een leugen is waarom blijft u dit herhalen terwijl ik u gewezen heb op peer review literature?

  Wat bedoelt u met “Gods Woord, de Waarheid”, ik ben bang dat u de bijbel bedoelt maar ik mag toch aan nemen dat u bekent bent met bijvoorbeeld het concilie van Nice 325 nC?

  met vriendelijke groet,

 84. KlaasHarry zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2009 om 7:43

  Beste GRVDA,

  Ik heb niet iets bewust opgezocht. U heeft mij op een spoor gezet waar ik nooit op gekomen zou ijn en ben blij wat ik lees over deze wetenschappers die vastgelopen zijn in de evolutietheorie. Dat leger groeit overigesn met de dag sinds de ontdekkingen met de Hubble telescoop, de ontdekking en reproduceerbaarheid dat de lichtsnelheid is afgenomen in de afgelopen tijd waardoor de ouderdomsbepalingen wetenschappelijk ter discussie staan, dr. Behe’s boek over het ontstaan van het oog (er zijn functies ontstaan die een niet-functionele tussenvorm gehad zouden moeten hebben, hetgeen een contradictie is met de evolutietheorie), enz.

  Hoeveel bewijs heeft een ongelovige nodig?

  Het concilie van Nicea zegt mij helemaal niets.. Ik moet u teleurstellen. Ik ben geen kerk-mens maar een door genade gered kind van God.

 85. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2009 om 12:09

  GRVDA,
  U weet niet en ik weet wel, dat God de bergen en de sneeuw geschapen heeft. U mist daartoe de Heilige Geest en ik niet: Heb 11:3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden. Ook heb ik u geschreven dat het geloof uit het gehoor is en gehoor door het Woord Gods. U bewering is dus niet juist.

  U vroeg mij in het begin van onze gedachtewisseling: “verstaat gij wat gij leest?”. Daarop heb ik geantwoord met het verhaal van de Moorman uit Candace. Die verstond ook de Schrift niet. Maar Philippus heeft hem het Schriftgedeelte uitgelegd met als resultaat dat hij geloofde dat Jezus Christus de Zoon van God is. Zo tracht ik ook aan u de Schrift uit te leggen met de bedoeling dat u tot de zelfde belijdenis zult komen. “Ik doe het werk van evangelist“
  2Ti 4:5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Het is dus niet nutteloos de Bijbel te lezen en hulp te vragen als u het niet begrijpt.
  U hebt mijn vraag of u in God gelooft nog niet beantwoord. Wilt u zo vriendelijk zijn dat alsnog te doen?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 86. GRVDA zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2009 om 15:23

  Aan Baruch,

  wij verschillen duidelijk van mening over de term “weten”

  Het enige wat je kunt doen is geloven in God, het antwoord is daarom altijd ja.

  met vriendelijke groet,

 87. GRVDA zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2009 om 15:31

  Aan KlaasHarry

  Volgens mij heb ik deze drie woorden al eens een paar keer opgeschreven hier: Peer Review Literature.

  “Ik heb niet iets bewust opgezocht. U heeft mij op een spoor gezet waar ik nooit op gekomen zou ijn en ben blij wat ik lees over deze wetenschappers die vastgelopen zijn in de evolutietheorie. Dat leger groeit overigesn met de dag sinds de ontdekkingen met de Hubble telescoop, de ontdekking en reproduceerbaarheid dat de lichtsnelheid is afgenomen in de afgelopen tijd waardoor de ouderdomsbepalingen wetenschappelijk ter discussie staan, dr. Behe’s boek over het ontstaan van het oog (er zijn functies ontstaan die een niet-functionele tussenvorm gehad zouden moeten hebben, hetgeen een contradictie is met de evolutietheorie), enz. ”

  Dit hele stuk is complete larie en u weet het. Waar hoort u toch deze onzin? en waarom gelooft u deze? Nogmaals Peer Review Literature.
  Denkt u werkelijk dat “dit leger” groeit, dan zal ik u uit de droom helpen, ga eens naar een universiteit en vraag het eens dan kunt u er zelf achterkomen.

  Dr Behe? graag een link naar zijn artikelen in de Peer Review Literature, ik denk niet dat die er zijn, en u weet dat ook maar ik sta open voor nieuwe dingen.

  met vriendelijke groeten,

 88. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2009 om 16:42

  GRVDA,

  Wat bent u kort van stof.
  “Het enige wat je kunt doen is geloven in God, het antwoord is daarom altijd ja.” Bedoelt u met deze zin dat u in God gelooft?
  Gelovigen weten omdat zij verstaan door het geloof.
  Maar ook ongelovigen zijn niet te verontschuldigen: “Ro 1:20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.
  U zwijgt in alle talen over hetgeen ik u nog meer schreef. Proeft u daaruit niet de liefde van een medemens die u de rijkdom die er is in Christus deelachtig wil maken? Ik kan u niet bekeren, als dat kon zou ik niet rusten voor ik dat had bereikt. Maar Christus is niet alleen voor mijn zonden gestorven en opgestaan in nieuwheid des levens, maar ook voor u.
  Wat houdt u tegen om te kiezen voor Christus als uw Verlosser en daarmede eeuwig leven te ontvangen? Het kost u buiten uzelf, helemaal niets.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 89. KlaasHarry zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2009 om 22:28

  Meneer G,

  Ik begrijp u niet. U bent erg cynisch wanneer ik u met uw eigen tips confronteer. Ik durg deze zoekterm al net eens meer op t zoeken. Stel dat er iets negatiefs over geschreven wordt en ik dat toevallig lees en het hier naar voren breng. Als u het ergens niet mee eens bent, zijn het leugens. Is dat wel fair? Met wetenschappers is hier beter over te praten dan met u. Zij weten deze zaken en plaatsen daar ook hun eigen twijfels bij. Dat is eerlijk. Vanwaar komt uw felheid?
  U respecteert mijn geloof in de Bijbel als Gods betrouwbare Woord aan de mensen niet. U wilt het op alle punten beter weten, maar doet dat niet op basis van argumenten. U mist iets van de openheid die nodig is om met elkaar in gesprek te zijn.Jammer, dan komt een mens niet verder (u niet, ik niet).
  vr.gr.

  KlaasHarry

 90. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2009 om 23:50

  aan KlaasHarry,

  Voor de zoveelste keer, Peer review literature.

  “Ik begrijp u niet. U bent erg cynisch wanneer ik u met uw eigen tips confronteer. Ik durg deze zoekterm al net eens meer op t zoeken. Stel dat er iets negatiefs over geschreven wordt en ik dat toevallig lees en het hier naar voren breng. Als u het ergens niet mee eens bent, zijn het leugens. Is dat wel fair?”

  Dit slaat werkelijk nergens op, waar haalt u het vandaan?

  “Met wetenschappers is hier beter over te praten dan met u. Zij weten deze zaken en plaatsen daar ook hun eigen twijfels bij. Dat is eerlijk. Vanwaar komt uw felheid?” peer review literature!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  “U respecteert mijn geloof in de Bijbel als Gods betrouwbare Woord aan de mensen niet” peer review literatuur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  “U wilt het op alle punten beter weten” peer review literature!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  “maar doet dat niet op basis van argumenten” peer review literature!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  “U mist iets van de openheid die nodig is om met elkaar in gesprek te zijn.Jammer, dan komt een mens niet verder (u niet, ik niet)” peer review literature!!!!!!!!!!!!!

  Begrijpt u wel wat de peer review literature inhoud?

  met vriendelijke groet,

 91. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2009 om 23:57

  Aan Baruch,

  “U zwijgt in alle talen over hetgeen ik u nog meer schreef”

  Wat bedoelt u precies?

  “Maar ook ongelovigen zijn niet te verontschuldigen: “Ro 1:20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.”

  kan zijn maar ze komen gelukkig wel in de hemel via matt: 25 vanaf 31

  met vriendelijke groet,

 92. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 14:44

  GRVDA,

  U hebt weer een vraagteken over het hoofd gezien, daarom herhaal ik de vraag nog een keer.
  “Het enige wat je kunt doen is geloven in God, het antwoord is daarom altijd ja.” Bedoelt u met deze zin dat u in God gelooft?” Nu volgende keer de vraag beantwoorden hoor, open en eerlijk blijven.

  Wat ik precies bedoel?
  Dit: “U weet niet en ik weet wel, dat God de bergen en de sneeuw geschapen heeft. U mist daartoe de Heilige Geest en ik niet: Heb 11:3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden. Ook heb ik u geschreven dat het geloof uit het gehoor is en gehoor door het Woord Gods. U bewering is dus niet juist.
  U vroeg mij in het begin van onze gedachtewisseling: “verstaat gij wat gij leest?”. Daarop heb ik geantwoord met het verhaal van de Moorman uit Candace. Die verstond ook de Schrift niet. Maar Philippus heeft hem het Schriftgedeelte uitgelegd met als resultaat dat hij geloofde dat Jezus Christus de Zoon van God is. Zo tracht ik ook aan u de Schrift uit te leggen met de bedoeling dat u tot de zelfde belijdenis zult komen. “Ik doe het werk van evangelist“
  2Ti 4:5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Het is dus niet nutteloos de Bijbel te lezen en hulp te vragen als u het niet begrijpt.
  U hebt mijn vraag of u in God gelooft nog niet beantwoord. Wilt u zo vriendelijk zijn dat alsnog te doen?”

  De ongelovigen zijn ook niet te verontschuldigen en komen niet in de hemel via Matt. 25 vanaf 31.
  Lees maar wat er staat in Matt.25:45 en 46 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.
  46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 93. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 15:45

  Aan Baruch,

  Ik begrijp niet helemaal wat er niet duidelijk is maar goed, “Bedoelt u met deze zin dat u in God gelooft?”Ja.

  “Nu volgende keer de vraag beantwoorden hoor, open en eerlijk blijven.” Wat wordt hier bedoelt?

  “U weet niet en ik weet wel, dat God de bergen en de sneeuw geschapen heeft. U mist daartoe de Heilige Geest en ik niet: Heb 11:3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden. Ook heb ik u geschreven dat het geloof uit het gehoor is en gehoor door het Woord Gods. U bewering is dus niet juist.
  A welke bewering.
  B Voorals nog is “weten” voorbehouden aan de wiskunde, voor de rest is het hoogst haalbare de theorieen zoals we die kennen uit de wetenschap, theorie van de zwaartekracht, theorie van de atomen, enz enz.

  “Lees maar wat er staat in Matt.25:45 en 46 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.
  46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.”
  Wat doet dit af aan mijn stelling dat je door de goede werken als omschreven in de versen daarvoor niet in de hemel komt?

  “Ik doe het werk van evangelist“
  zozo zou hier niet moeten staan “ik probeer het werk te doen” of bent u van mening dat u precies weet wat van u verwacht wordt? Dat lijkt me erg onwaarschijnlijk omdat u bij mijn weten geen invloed heeft gehad in bijv het concilie van Nice 325 bC. Lang voor u tijd is bepaald door mensen wat wel en niet in de bijbel is komen te staan en of Jezus de zoon van God is. Of ze het bij het rechte eind hebben kunnen is giswerk oftewel geloven.

  met vriendelijke groet,

 94. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2009 om 10:58

  GRVDA,

  Nu weet ik dat u in God gelooft omdat u mijn vraag met “ja” beantwoordt hebt.
  Dat heb ik in uw reactie 93 kunnen lezen.
  Uit uw reacties is het nu ook duidelijk dat u een gelovige bent die niet wederom geboren is.
  Ik heb dat in mijn reactie 99 in “Evolutie of Schepping” aan u gevraagd en uw antwoord daarop was in reactie 100, “Wat is een “wederom geboren”?
  Ik bedoelde, mijn vragen te beantwoorden, open en eerlijk blijven.
  U vraagt “welke bewering”, de bewering, dat u en ik niet kunnen weten dat God de bergen en de sneeuw geschapen heeft. Daarop heb ik geschreven dat ik door het geloof versta en u niet.
  Dat u dan weer antwoordt dat wij verschillend denken over “weten” is waar.
  Dat komt zoals ik u al geschreven heb doordat u niet wederom geboren bent, dus een natuurlijk mens bent die de dingen die des Geestes Gods zijn niet begrijpt.
  1Co 2:14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. U vroeg mij ook “verstaat gij wat gij leest” , daarop heb ik u geschreven over de Moorman van Candace, die ook niet begreep wat hij las, maar nadat Philippus hem uitleg gegeven had tot geloof kwam.

  Het geloof is geen wetenschap, wetenschap vraagt bewijs, maar door het geloof verstaat een wederom geborene dat de wereld door God geschapen is.

  Het werk van evangelist bestaat uit het evangelie verkondigen en daarvoor heb ik Gods Woord en heb daarvoor het Concilie van Nicea 325 NA Chr. en niet bC. niet nodig.
  GRVDA, lees alstublieft Joh.3:1-21 eens aandachtig.
  De Moorman begreep Jesaja 53 niet, maar kwam na uitleg tot de belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van God is, en reisde zijn weg met blijdschap. En GRDVA dat was ver voor Nicea.

  Ik schreef u ook, proeft u niet de liefde van een medemens die u de rijkdom die in Christus is deelachtig wil maken? Daarop heeft u niet geantwoord.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 95. GRVDA zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2009 om 14:07

  Aan Baruch,

  “Gods woord” is in elkaar gezet op dat concilie hoe kunt u dat nu als niet belangrijk beschouwen als u steeds weer terug komt met bijbelteksten. Het is een van de meest belangrijke en bepalende gebeurtenis in de christelijke historie en u doet het af als “niet nodig”

  “Het geloof is geen wetenschap, wetenschap vraagt bewijs, maar door het geloof verstaat een wederom geborene dat de wereld door God geschapen is.” U heeft het hier over geloof in dingen die buiten de realiteit liggen. Hoe kunt u daar nu van zeggen dat de ene dit wel begrijpt en de andere niet? Dit is niet meer dan uw eigen mening. U heeft helemaal niks om aan vast te houden als u zegt “door het geloof verstaat een wederom geborene dat de wereld door God geschapen is”

  “De Moorman begreep Jesaja 53 niet, maar kwam na uitleg tot de belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van God is, en reisde zijn weg met blijdschap. En GRDVA dat was ver voor Nicea.” Dat kunt u nu wel denken maar zijn belijdenis doet niks af aan het feit dat op concilie een stemming is gehouden over de status van Jezus. Maar heeft u zich ondertussen al een beetje ingelezen over het hoe en wat op dat concilie Nice 325 bC?

  “proeft u niet de liefde van een medemens die u de rijkdom die in Christus is deelachtig wil maken? ” Ik snap deze zin niet.

  met vriendelijke groet,

 96. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 maart 2009 om 11:07

  GRVDA,

  Ver voor het Concilie van Nicea, las de Moorman Jes. 53 en kwam na uitleg door Philippus tot de belijdenis dat hij geloofde dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat denk ik niet zoals u schrijft, maar dat geloof ik omdat Gods Woord dat leert. Dus los van Nicea kan een mens door Gods Woord tot geloof komen. U schrijft weer Nice 325 bC. Is dat een ander concilie dan het Concilie van Nicea 325 NA Chr.?
  We hebben nu de Bijbel en daar moet u en ik het mee doen. U gelooft de Bijbel zoals we hem nu hebben of u gelooft hem niet. Waarop is uw geloof in God gebaseerd? Waar hecht u nu meer waarde aan, aan Gods Woord of aan uitspraken van het concilie van Nicea? Mijn geloof is gebaseerd op het eeuwig blijvende Woord van God, waaruit ik wedergeboren ben. 1Pe 1:23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
  Heb 11:3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden. Heb 11:1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.Dit is wat de Bijbel leert.
  Gelooft u Gen.1?
  Met de zin die u niet snapt bedoel ik dat ik met het schrijven van deze dingen, uit liefde voor u als niet weder geboren gelovige, de rijkdom die er is in Christus deelachtig wil maken. Dat u door het geloof in de Here Jezus Christus, eeuwig leven ontvangt.
  Hebt u Joh.3 gelezen?
  Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

  Met vriendelijke groet,

 97. GRVDA zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 11:20

  Aan Baruch,

  “Dat denk ik niet zoals u schrijft, maar dat geloof ik omdat Gods Woord dat leert. ”
  oei, wat is het wezenlijke verschil?.

  “Dus los van Nicea kan een mens door Gods Woord tot geloof komen”
  hoe dus? wat is de redenering?

  nee type error idd nC, zelfde concilie, wat vind u van de totstand koming van de Bijbel zoals deze wordt beschreven?

  “We hebben nu de Bijbel en daar moet u en ik het mee doen.”
  waarom?

  “Waar hecht u nu meer waarde aan, aan Gods Woord of aan uitspraken van het concilie van Nicea?”
  U doet het voor komen of dit verschillende dingen zijn.

  “Dit is wat de Bijbel leert”
  Dit is wat u uzelf aan leert, de Bijbel opzich kan niemand iets leren.

  “Gelooft u Gen.1?
  Met de zin die u niet snapt bedoel ik dat ik met het schrijven van deze dingen, uit liefde voor u als niet weder geboren gelovige, de rijkdom die er is in Christus deelachtig wil maken. Dat u door het geloof in de Here Jezus Christus, eeuwig leven ontvangt.”
  Waar leest u dit alles? het scheppingsverhaal heeft waarschijnlijk niet plaats gevonden op de beschreven manier.

  Hebt u Joh.3 gelezen? ja

  ” maar het eeuwige leven hebbe.” heeft u over eeuwig leven wel eens wat langer nagedacht?

  met vriendelijke groet,

 98. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 12:59

  GRDVA,

  Het heeft geen zin om op deze manier met elkaar van gedachten te wisselen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 99. GRVDA zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 16:08

  Aan Bacurh,

  Waar stokt het?

  met vriendelijke groet,

 100. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 10:59

  GRVDA,

  Het stokt op uw telegramstijl en niet antwoorden op mijn vragen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 101. Leo Z zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 16:44

  Aan GRVDA,
  Waarom zo over de inhoud van de Bijbel met elkaar communiceren?
  Begin gewoon de Bijbel te lezen en ontdek zoals miljoenen voor je, dat God ook van jou houdt.

  Heb je vragen over wat je leest tracht dan in de Bijbel te zoeken naar gedeelten die dat wat je gelezen hebt kunnen verduidelijken.

  Een paar hints:
  Lees eerst een heel Bijbelboek helemaal.
  Begin opnieuw met het eerste hoofdstuk en
  Denk dan onder gebed na over wat je gelezen hebt.
  Vraag jezelf af wat dit gedeelte jou vertelt over:
  1a. God de Vader
  1b. God de Zoon
  1c. God de Heilige Geest

  2. Over jou
  3. Over je naaste (persoon in je omgeving, collega, man/vrouw etc)

  En dan ook de interactie tussen genoemde personen in 1-3.
  Niet alle gedeelten uit de Bijbel zullen even duidelijk over boven genoemde personen gaan, maar het is op zich een heel goede studie om zo te leren hoe God over jou en de ander denkt in verschillende situatie.

  Nog een tip:
  Neem een concordantie ( of op internet: https:\/\/www.biblija.net/biblija.cgi?lang=nl ) en zoek dan op verschillende woorden die je tegen bent gekomen bij het lezen.
  Vaak is het namelijk zo dat je één van de eerste keren dat een bepaalde uitdrukking wordt gebruikt je ook een stukje verklaring terug vindt.
  Daarom staat er bijvoorbeeld dat iemand welzalig is die de woorden ui het boek de Openbaring leest en voorleest.

  Misschien zeg je nu: Maar dat is toch een heel moeilijk Bijbelboek?
  Klopt natuurlijk. Om er iets meer van te kunnen begrijpen moet je echt de hele Bijbel door voor verklaring van dit moeilijke boek.

  Gods zegen bij het lezen.
  Leo

 102. joop zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 13:17

  dank je leo dat je zo tegen grvda ( zeker bang) reageerd.

 103. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 13:24

  Aan Baruch,

  Pardon??
  “Het stokt op uw telegramstijl en niet antwoorden op mijn vragen.”
  U bedoelt hier wat???

  met vriendelijke groet,

 104. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 13:27

  aan Leo Z,

  “Waarom zo over de inhoud van de Bijbel met elkaar communiceren?”

  Hoe, zo?

  Waarom denkt u dat ik de bijbel niet heb gelezen?

  met vriendelijke groet,

 105. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 13:27

  Aan Joop,

  Klaploper.

  met vriendelijke groet.

 106. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 14:26

  GRDVA,

  Dir bedoel ik daarmee:

  Waarop is uw geloof in God op gebaseerd?”

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 107. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 14:51

  GRVDA zegt:
  maart 22nd, 2009 @ 1:53 pm
  Aan Baruch,

  Volgens mij zegt u aan de andere kant dat ik uw vragen niet zou beantwoorden ( wat wel het geval is, dat terzijde)

  “Waarop is u geloof gebaseerd?”
  Op gerechtigheid.

  met vriendelijke groet

 108. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 16:20

  GRDVA,

  Als uw geloof gebaseerd is op gerechtigheid, moet u de Bijbel ook als Gods Woord aannemen. Want Hij is Gerechtigheid.

  Jer 23:6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.

  Gerechtigheid is waarheid en de Here Jezus zegt: “Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

  En de Here Jezus bidt: “Joh 17:17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.”
  De bijbel is Gods Woord. “Joh 1:1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.” “Joh 1:14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.”

  Nu zult u toch met mij eens zijn dat wij niet rechtvaardig in ons zelf zijn maar dat de Heer onze gerechtigheid is indien wij Hem toebehoren.
  Hebt u de Here Jezus al aangenomen als uw Verlosser en Zaligmaker?
  Zoja, dan bent u gerechtvaardigd. “Ro 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;”

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 109. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 17:09

  Aan Baruch,

  “Als uw geloof gebaseerd is op gerechtigheid, moet u de Bijbel ook als Gods Woord aannemen. Want Hij is Gerechtigheid.”

  Wat is dit voor logica? Dit heeft helemaal niets met de samenstelling van de bijbel te maken en de wijze waarop.

  “Nu zult u toch met mij eens zijn dat wij niet rechtvaardig in ons zelf zijn maar dat de Heer onze gerechtigheid is indien wij Hem toebehoren.”
  Natuurlijk ben ik dit niet met u eens ( maar dat wist u ook al toen u dit schreef)

  “Hebt u de Here Jezus al aangenomen als uw Verlosser en Zaligmaker?”
  wat bedoelt u hier?

  met vriendelijke groet,

 110. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 11:13

  GRDVA,

  We hebben het niet over de samenstelling van de Bijbel. Ik geloof: 2 Tim.3:16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
  17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

  Om niet te hoeven schrijven dat uw geloof op de Bijbel is gebaseerd koos u voor “gerechtigheid”, dat lijkt iets anders maar dat is het niet, Want: Jer.23:6 ” De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.” Hij is de inhoud van de Bijbel
  Als de Here Jezus Christus niet uw rechtvaardigheid is, wie of wat is het dan wel?
  Als u de eenvoudige vraag:
  “Hebt u de Here Jezus al aangenomen als uw Verlosser en Zaligmaker?”, niet wil beantwoorden, kunt u altijd nog vragen “wat bedoelt u hier?”
  Ik bedoel hiermee dat u net als ieder ander mens door uw zonden niet rechtvaardig bent voor God en aan de verderving onderhevig bent, dat u voor eeuwig verloren bent. Nu heeft God u zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft als Verlosser en Zaligmaker als u Hem door geloof aanvaart. Hij heeft uw zonden op Zich genomen en heeft de straf daarvoor gedragen op het kruis van Golgotha. Hij is in uw plaats gestorven en opgestaan in nieuwheid des levens. De dood heerst niet meer over Hem, Rom.6:9. Hij heeft eeuwig leven aan het licht gebracht en daaraan krijgt u deel als u Hem aanvaart als uw Verlosser en Zaligmaker. Met uw vraag bevestigd u weer eens dat u niet wedergeboren bent. Maar als u nadat u dit gelezen hebt en nu wel begrijpt wat het is om de Here Jezus Christus als uw Verlosser en Zaligmaker aan te nemen, neem Hem dan aan. Want: Heb 2:3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen, die Hem gehoord hebben. Heb 10:26 Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden;

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 111. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 11:30

  Aan Baruch,

  “Om niet te hoeven schrijven dat uw geloof op de Bijbel is gebaseerd koos u voor “gerechtigheid”, ”

  Waar haalt u dit vandaan?

  ““Hebt u de Here Jezus al aangenomen als uw Verlosser en Zaligmaker?”, niet wil beantwoorden, ”

  Hoe komt u hier toch bij?

  Verbazingwekkend hoe u het zich in uw hoofd haalt om dergelijke aannames te maken die nergens op gebasseerd zijn. U zegt eerder dat discussieren geen zin heeft omdat ik in telegram stijl zou schijven samen met dat ik vragen niet zou beantwoorden en nu gaat u in het wilde weg fantaseren?

  Hij heeft eeuwig leven aan het licht gebracht en daaraan krijgt u deel als u Hem aanvaart als uw Verlosser en Zaligmaker.
  Dat krijg ik ook via matt 25 vanaf 31, misschien is dat wel het zelfde?

  “Met uw vraag bevestigd u weer eens dat u niet wedergeboren bent. Maar als u nadat u dit gelezen hebt en nu wel begrijpt wat het is om de Here Jezus Christus als uw Verlosser en Zaligmaker aan te nemen, neem Hem dan aan. ”
  Ik begrijp steeds beter dat “Here Jezus Christus als uw Verlosser en Zaligmaker aan te nemen” beschreven wordt in Matt 25 vanaf 31 in de vorm van handelingen. Iedere keer geeft u dat steeds meer toe.

  met vriendelijke groet,

 112. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 13:28

  GRVDA,

  Ik haal dat uit uw ontwijkende antwoorden.
  Is uw geloof dan wel gebaseerd op de Bijbel?
  Hebt u de Here Jezus dan wel aangenomen als Verlosser en Zaligmaker? Waarom beantwoord u dan zo’n duidelijke eenvoudige vraag niet? Begreep u die vraag nu werkelijk niet? Een nieuwe kans om hierop te antwoorden. U geeft inderdaad geen antwoord op mijn vragen maar u draait eromheen.
  Matt.25:31:46 Heb ik al eens aan u uitgelegd, het gaat daar over het oordeel over de volken, “die minste broeders” die daar genoemd worden zijn het volk Israel. De Gemeente is dan al opgenomen, hoe u NU (heden) daardoor deel krijgt aan eeuwig leven moet u mij eens uitleggen. Ik geef niet toe dat een zondaar NU eeuwig leven ontvangt uit de werken die in Matt. 25:31-46 genoemd worden De Schrift leert dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet maar door het geloof in Christus Jezus. Gelooft u in Christus Jezus?
  Ga 2:16 wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. En ook niet uit andere werken.
  Eph.2:8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
  9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
  10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 113. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 13:55

  Aan Baruch,

  “Ik haal dat uit uw ontwijkende antwoorden.”

  Is bij u ontduiken hetzelfde als doorvragen? Het lijkt er op alsof u alleen maar antwoorden wilt horen die u aanstaan.

  “U geeft inderdaad geen antwoord op mijn vragen maar u draait eromheen.”
  U lijkt mijn antwoorden niet te willen begrijpen, deze vraag is al beantwoord

  “Met uw vraag bevestigd u weer eens dat u niet wedergeboren bent. Maar als u nadat u dit gelezen hebt en nu wel begrijpt wat het is om de Here Jezus Christus als uw Verlosser en Zaligmaker aan te nemen, neem Hem dan aan. ”
  Ik begrijp steeds beter dat “Here Jezus Christus als uw Verlosser en Zaligmaker aan te nemen” beschreven wordt in Matt 25 vanaf 31 in de vorm van handelingen. Iedere keer geeft u dat steeds meer toe.”

  Of heeft u hierover heen gelezen, of vind u dit op de een of andere manier geen goed antwoord? Mijns inziens is de een compleet antwoord dat geheel ingaat op uw vraag.

  Er staat gewoon dat we door de handeling als beschreven in de hemel komen, nu kunt u wel gaan zeggen het een en ander moet je zo lezen. Dat zegt natuurlijk niets, niemand is een autoriteit op het gebied van interpretatie van de bijbel domweg omdat er geen enkele manier is om uitspraken te testen.

  Heeft u nu door dat een stuk in de bijbel het ene zegt en een ander stuk het andere en dat u probeert er iets van te maken. Iets anders kunnen we uw gedraai in de bijbelteksten toch niet noemen.”De Schrift leert dat” Kom nou zeg, u leert uzelf niets meer en niets minder.

  “die minste broeders” die daar genoemd worden zijn het volk Israel. ”
  alweer een mooie, waar o waar haalt u het vandaan?
  “De Gemeente is dan al opgenomen”
  U reigt ze wel aaneen, waar waar waar moet ik kijken?
  “hoe u NU (heden) daardoor deel krijgt aan eeuwig leven moet u mij eens uitleggen.”
  Door matt 25 vanaf 31

 114. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 13:56

  met vriendelijke groet

 115. Leo Z. zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 14:53

  Aan GRVDA,

  “Waarom zo over de inhoud van de Bijbel met elkaar communiceren?”

  Hoe, zo?

  Waarom denkt u dat ik de bijbel niet heb gelezen?

  O dat denk ik ook niet. Je leest de bijbel wel, maar begrijp je ook wat je leest?
  Je moet het verhaal van de kamerling uit Morenland maar lezen. (Handelingen 8: 31 En hij zeide: Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst? )

  Voorwaar geen domme jonge die deze vraag stelt.
  Hij was zo iets als minister van financiën.

  Het betekent dus ook dat je wel kan lezen, maar het niet altijd direct begrijpen zal.
  Baruch tracht op zijn manier je wat uitleg te geven.
  Ik denk dat jullie niet op het zelfde spoor zitten.

  Bij die kamerling was Filippus best wel even bezig om duidelijk te maken dat het over de Here Jezus ging.

  Hartelijke groet

  Leo Z.

 116. Leo Z. zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 15:14

  Aan GRVDA
  Je schrijft aan Baruch:
  “Nu zult u toch met mij eens zijn dat wij niet rechtvaardig in ons zelf zijn maar dat de Heer onze gerechtigheid is indien wij Hem toebehoren.”
  Natuurlijk ben ik dit niet met u eens ( maar dat wist u ook al toen u dit schreef)

  Vraagje: Waarom niet? Vanwege M 25:31 ??

  Tevens in 113: Ik begrijp steeds beter dat “Here Jezus Christus als uw Verlosser en Zaligmaker aan te nemen” beschreven wordt in Matt 25 vanaf 31 in de vorm van handelingen. Iedere keer geeft u dat steeds meer toe.”

  Dit deel van M 25:31-46 Gaat over de tijd dat de Here Jezus plaats neemt op de troon van Zijn heerlijkheid.
  Dit zal plaats vinden als de Here Jezus terug komt op aarde en over het volk Israel gaat regeren in het duizend jarig Vrederijk.

  Het moet toch wel duidelijk zijn dat dit niet zo is op dit moment.
  De Here Jezus is niet op aarde, regeert nog niet over Israel en vrede is er allerminst.

  M.a.w. we kunnen dan ook geen claim leggen op dit deel van de bijbel voor wat betreft onze rechtvaardigmaking.

  Genesis 2:16 En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, 17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

  In het daarop volgende hoofdstuk lezen we wat er gebeurd is.
  Vanaf het moment dat de mens in zonde is gevallen, is de mens geestelijk dood. Is de band (geestelijke) met God verbroken. Deze dode situatie kunnen wij mensen niet wijzigen. Immers volgens wat God gezegd heeft, liggen wij allemaal tussen zes plankjes, we zijn mors dood!

  Ooit gezien dat een dode iets kan veranderen in zijn situatie?

  Daarom zond God zijn Zoon om aan deze hopeloze toestand een einde te maken. Jezus nam onze straf (de dood als gevolg van de zonde) op Zich, zodat de mens die in Hem, de Here Jezus, gelooft niet in die toestand blijft.
  Lees maar wat in Johannes 3: 16-19 staat.

  Wie niet gelooft blijft in die toestand van zonde.

  Iets duidelijker?

  Hartelijke groet en graag horen we je opmerkingen en verdere vragen.

  Leo

 117. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 11:06

  GRVDA,

  Onderstaande vragen heeft u weer niet beantwoord.
  Als de Here Jezus Christus niet uw rechtvaardigheid is, wie of wat is het dan wel?
  “Hebt u de Here Jezus al aangenomen als uw Verlosser en Zaligmaker?”,
  Is uw geloof dan wel gebaseerd op de Bijbel?
  Hebt u de Here Jezus dan wel aangenomen als Verlosser en Zaligmaker? Waarom beantwoord u dan zo’n duidelijke eenvoudige vraag niet? Begreep u die vraag nu werkelijk niet?
  Gelooft u in Christus Jezus?
  Ontduiken is bij mij niet hetzelfde als doorvragen, ontduiken is het niet beantwoorden van de vraag, doorvragen is om nader uitleg vragen. Maar de manier waarop u doorvraagt is inderdaad hetzelfde als ontduiken van de vraag.
  Bovenstaande vragen zijn voor een gelovige niet zo moeilijk te beantwoorden, daarop hoeft niet doorgevraagd te worden

  “Ik begrijp steeds beter dat “Here Jezus Christus als uw Verlosser en Zaligmaker aan te nemen” beschreven wordt in Matt 25 vanaf 31 in de vorm van handelingen. Iedere keer geeft u dat steeds meer toe.”

  Hebt u ook begrepen zoals ik u schreef dat een mens niet wordt behouden door werken (handelingen) maar door geloof?

  U die niet wedergeboren bent geeft uitleg over Matt. 25:31-46 en schrijft: “Er staat gewoon dat we door de handeling als beschreven in de hemel komen,”

  Mijn eerste opmerking daarover is dat u nu wel schrijft: “er staat gewoon” en daarna dat men niet moet zeggen: “het een en ander moet je zo lezen”, maar u neemt zelf wel die autoriteit aan.
  Mijn tweede opmerking daarover is dat u met uw bewering weer te kennen geeft dat u de dingen die des Geestes Gods zijn niet kan verstaan omdat u niet wederom geboren bent, uw leest daarin dat men door handelingen in de hemel komt en dat is strijdig met de Schrift zoals ik u al schreef.
  Mijn derde opmerking is een vraag hierover: waar staat in Matt. 25:31-46 dat men door handelingen in de HEMEL komt?

  Dit staat er: “34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, GIJ GEZEGENDEN MIJNS VADERS BEERFT DAT KONINKRIJK, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Er staat niets over naar de hemel gaan, dat kan ook niet omdat het niet over de Gemeente gaat, maar over het oordeel der volken.

  Alleen de Gemeente van onze Here Jezus Christus, Zijn Lichaam, is in en gaat naar de hemel. Heb 3:1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus;

  Om te verstaan dat Matt.25:31-46 gaat over het oordeel der volken en over Israel als deze mijn minste broeders moet men de profetie verstaan en daar ontbreekt het u aan anders zou u Matt.25:31-46 wel verstaan. Bijbelstudie is Schrift met Schrift vergelijken. Ik leer me zelf niets maar de Heilige Geest leidt mij in al de waarheid: “Joh 16:13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.”
  GRVDA, uw schrijven getuigt meer van het bestrijden van Gods Woord dan het aanvaarden van Gods Woord als de Waarheid. Weet u nog mijn eerste vraag aan u? Die was “staat GRVDA voor groeten van de atheïst?”
  Waardoor zou die vraag toch in mij opgekomen zijn?

  Heb 3:15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is.

  Vergeet u niet mijn vragen te beantwoorden?

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 118. GRVDA zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 18:52

  Aan Baruch,

  Kunt u uw teksten in het vervolg iets beter ordenen?

  Als de Here Jezus Christus niet uw rechtvaardigheid is, wie of wat is het dan wel?
  Irrelevante vraag, HJC is niet autonoom., daardoor ook niemands rechtvaardigheid.
  “Hebt u de Here Jezus al aangenomen als uw Verlosser en Zaligmaker?”,
  al beantwoord, ja
  “Is uw geloof dan wel gebaseerd op de Bijbel?”
  al beantwoord, nee

  “Waarom beantwoord u dan zo’n duidelijke eenvoudige vraag niet? Begreep u die vraag nu werkelijk niet?”
  Wie bepaald wat duidelijk is de vrager of de antwoorder? En wordt de vraag niet bepaald door de context, kortom is u vraag zeer beperkt, ja.

  “Ontduiken is bij mij niet hetzelfde als doorvragen, ontduiken is het niet beantwoorden van de vraag, doorvragen is om nader uitleg vragen. Maar de manier waarop u doorvraagt is inderdaad hetzelfde als ontduiken van de vraag.”
  Uw mening is hier irrelevant, wie bepaald wat duidelijk is?

  “Hebt u ook begrepen zoals ik u schreef dat een mens niet wordt behouden door werken (handelingen) maar door geloof?”
  “Begrijpen” is hier irrelevant ik ben het er niet mee eens.

  “Mijn eerste opmerking daarover is dat u nu wel schrijft: “er staat gewoon” en daarna dat men niet moet zeggen: “het een en ander moet je zo lezen”, maar u neemt zelf wel die autoriteit aan.
  Mijn tweede opmerking daarover is dat u met uw bewering weer te kennen geeft dat u de dingen die des Geestes Gods zijn niet kan verstaan omdat u niet wederom geboren bent, uw leest daarin dat men door handelingen in de hemel komt en dat is strijdig met de Schrift zoals ik u al schreef.
  Mijn derde opmerking is een vraag hierover: waar staat in Matt. 25:31-46 dat men door handelingen in de HEMEL komt?”
  Nee die autoriteit neem ik niet aan die heeft de Dikke van Dale.
  Bedoelt u met de vraag waar het “woord” hemel staat?

  “Dit staat er: “34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, GIJ GEZEGENDEN MIJNS VADERS BEERFT DAT KONINKRIJK, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Er staat niets over naar de hemel gaan, dat kan ook niet omdat het niet over de Gemeente gaat, maar over het oordeel der volken.”
  Bedoelt u hier dat het koningkrijk iets anders is als de hemel? Nu wordt het wel interessant. Wat is dat dan wel?
  “Al de volken” maar niet de gemeente? hmmm het woordje “al” misschien niet altijd gelijk aan al. Als men de profetie verstaat is al niet gelijk aan al. hmmm is toch niet echt handig.

  “GRVDA, uw schrijven getuigt meer van het bestrijden van Gods Woord dan het aanvaarden van Gods Woord als de Waarheid. Weet u nog mijn eerste vraag aan u? Die was “staat GRVDA voor groeten van de atheïst?”
  Waardoor zou die vraag toch in mij opgekomen zijn?”

  Waardoor?, nou omdat u erg veel moeite lijkt te hebben de schrift uit te leggen zodat er nog een logisch verhaal van te maken is. Dat is ook heel moeilijk zeker als men zich ook nog in allerlei bochten gaat wringen en er eigen interpretaties op na gaat houden.

  met vriendelijke groet,

 119. GRVDA zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 19:08

  Aan Leo Z

  Uw uitleg heeft hetzelfde probleem als de uitleg van Baruch

  Vraagje: Waarom niet? Vanwege M 25:31 ??
  ja er staat niks over verlossers of geloven of ook maar iets dat met het geestelijke te maken heeft.

  “Al de volken” matt 32
  wie maakt hier onderscheid in doden en levenden”?

  als ik het zo door kijk zijn al u argumenten gebasseerd op de terugkomst en de situatie dan. Ik stel dat de tekst zegt “al de volken”. Ik kan eigenlijk niet anders concluderen wanneer ik hierzelf zo min mogelijk een eigen invulling aan geef ( met de dikke van dale in de hand) dat als men onderscheid gaat maken op wat voor manier dan ook dat dit heel snel een eigen interpretatie is en daardoor mijns inziens irrelevant.

  AL=AL of AL>AL / AL<AL

  Men mag zijn mening wel geven maar wat is de begripswaarde?
  Ik begrijp dat het letterlijk nemen van de tekst ook een vorm interpretatie is, we kunnen de bedoeling van de schrijver niet weten maar als je die niet weet hou je dan aan de tekst.

  met vriendelijke groet,

 120. John zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 19:27

  Baruch, wie je ook bent, ik geniet van je Bijbel kennis.
  Ben het er helemaal mee eens.
  Maar ja, ik ben ook al 40 jaar uit de kerk.
  Waarom zien de mensen niet dat er staat dat de aarde is gemaakt. Het staat toch zo duidelijk in Petrus.

  Ga door Baruch, ik geniet er van, om dat het de WAARHEID is.
  Met vriendelijke groet,
  John. Hazerswoude.

 121. Jaap zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 20:59

  GRVDA,

  Ga zo door, blijf hameren op de tekst.

  mvg,
  Jaap

 122. Leo Z. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 22:25

  Beste GRVDA

  Quote:
  “Al de volken” matt25: 32
  wie maakt hier onderscheid in doden en levenden”?

  Het gaat in dat hoofdstuk niet alleen om wie, maar ook om wanneer.
  M.a.w. Wanneer gaat de Koning op deze oordeels troon zitten en zullen alle volken voor Hem verzameld worden?

  Er staat : zullen…. Moest toen dus nog toekomst zijn.
  Hoofdstuk 25 gaat o.a. over de tijd van de grote verdrukking.
  In dit gedeelte vanaf vers 31 komt de Koning (de Here Jezus) en zet Zich op de troon. Dan worden alle volken verzameld voor Hem. Dit zijn mensen die dan leven. Dezen hebben wel of juist niet goed gedaan aan de Israelieten, in de tijd van de grote verdrukking. De tijd van zeven jaar voordat Jezus op aarde komt.
  In die tijd worden mensen die niet de antichrist aanbidden op vreselijke wijze vervolg. Zie Openbaring 13.
  Vooral de Israelieten moeten vluchten naar de bergen, om te kunnen overleven. In die toestand wagen anderen hun leven door deze Israellieten eten en drinken te brengen. Hiervoor worden ze in Matt. 25: 31- beloond.

  Dit deel van Matt. 25 zegt dus niets over onze tijd. Zie ook mijn commentaar hier boven.

  Hartelijke groet.

  Leo

 123. Leo Z. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 22:33

  # Jaap zegt:
  maart 24th, 2009 @ 8:59 pm

  GRVDA,

  Ga zo door, blijf hameren op de tekst.

  mvg,
  Jaap

  Beste Jaap,
  Tekst moet je trachten te begrijpen, onderzoeken.
  Meteen hamer blijft er niets over van de tekst.
  Laat dus de hamer maar thuis en begin samen met GRVDA de Bijbel te onderzoeken om zo een beter begrip van de tekst te krijgen.
  Een woordenboek is een mooi hulpmiddel, maar geeft geen verklaring van de tekst van de Bijbel. Hooguit van een enkel woord.

  De Bijbel is het levende Woord van God. Dat is zo geweldig groot, dat hoofdstuk 1 vers 1 door de hele bijbel gaat. Zo’n beetje als er ongeveer 5 liter bloed door je aderen stroomt. En je hele lichaam voorziet van zuurstof en voeding en tegelijk de afvalstoffen verwijderd.

  Dat is toch wat anders dan een gewone roman, hoe boeiend die ook kan zijn.

  Zie ook wat ik schreef onder 101

  Gods zegen bij het onderzoeken.

  Leo

 124. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 maart 2009 om 13:06

  GRVDA,
  “Is uw geloof dan wel gebaseerd op de Bijbel?”
  al beantwoord, nee

  Dan hebben wij geen basis waarop wij onze gedachtewisseling kunnen voortzetten.
  Mijn geloof is gebaseerd op Gods Woord en op de inhoud Daarvan n.l. Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.
  1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,
  2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).
  3 Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees;
  4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 125. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 maart 2009 om 14:29

  John,

  Hartelijk dank voor uw bemoedigende woorden. Ik ben ook van plan door te gaan zolang de Bijbel, Gods Woord de basis is voor gedachtewisseling.
  GRVDA zijn ‘geloof’ is niet gebaseerd op de Bijbel, Gods Woord. Ik heb getracht duidelijk te maken dat het geloof in God en onze Here Jezus Christus alleen maar op Gods Woord en Zijn schepping kan rusten omdat Hij Zich daarin aan ons bekend maakt.
  Als die basis wegvalt heeft de gedachtewisseling geen enkele zin. Daarom ben ik gestopt met GRVDA van gedachte te wisselen.
  Wat betreft het aanvaarden van de Schrift, het is moeilijk voor kerkelijke mensen die als baby daarin gedoopt zijn, in cathechisatie de catechismus hebben geleerd en op grond daarvan belijdenis hebben gedaan en daardoor toegang hebben gekregen tot het Heilig Avondmaal, in de leer alhier geleerd hun huwelijk hebben laten bevestigen, hun kinderen hebben laten dopen en die iedere zondag trouw naar kerk gaan, de wet van Mozes horen voorlezen, leringen die daarvan afwijken te accepteren. Nu is het goed niet met alle wind van leer mee te waaien, maar als de Schrift duidelijk anders leert omtrent een aangenomen standpunt moet men daaraan gehoorzamen. Ik heb aan Jan en Piet vanuit de Schrift aangetoond dat een wedergeboren gelovige niet de wet van Mozes hoeft te onderhouden volgens Hand.15: 5, 28 en 29 en dat hij of zij, door de wet voor de wet gestorven is Gal. 2:19. Dat in de zes dagen van Gen 1, het water en de engelen niet gevonden worden, enz. Maar als men altijd gelooft en uitgesproken heeft, op een manier zoals een Rooms Katholiek de weesgegroetjes opzegt, dat God in zes dagen den hemel en de aarde geschapen heeft, en ook de kerk dat leert, is het moeilijk dat los te laten. Maar het zou niet moeilijk moeten zijn dat los te laten als Schriftuurlijk wordt aangetoond dat den hemel en de aarde in zes dagen gemaakt zijn door God. Maar de Heer er voor danken dat men van een dwaalweg is teruggebracht.
  Dat de Gemeente opgenomen wordt is geen leer van de kerk dus ieder kerkgelovige wijst dat ook af. De vervangingsleer van de kerk is nog steeds niet herroepen terwijl er sinds mei 1948 een staat Israel is. Als men dat wel zou herroepen is de consequentie daarvan, dat de Here Jezus terug komt voor Zijn volk om te zitten op de Troon van David en om de vervallen hut en wat daarvan over is te herstellen: Am 9:11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds;
  Maar dat betekent de leer van Chiliasme aanvaarden, en daarmee de hele belijdenis los te laten. Naar mijn bescheiden mening is dat de oorzaak van veel meningsverschil over de leer van de Bijbel.
  Maar ik hoop in deze gedachtewisselingen daarvan nog veel door te mogen geven, niet om eigen gelijk maar tot opbouw van de gelovigen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 126. GRVDA zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2009 om 8:37

  Aan Baruch,

  “Dan hebben wij geen basis waarop wij onze gedachtewisseling kunnen voortzetten.”

  U logica is mij in alles vreemd, waarom zou je niet over een tekst kunnen praten als je er oneens over bent? Dat is toch juist een goede reden?

  Ik vind het ook prima dat we hier mee stoppen, u bent naar mijn mening duidelijk dichtgetikt en staat totaal niet open voor andere kennis. Zelfs als deze bewezen is.

  met vriendelijke groet,

 127. GRVDA zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2009 om 8:43

  Aan Piet,

  “Laat dus de hamer maar thuis en begin samen met GRVDA de Bijbel te onderzoeken om zo een beter begrip van de tekst te krijgen.
  Een woordenboek is een mooi hulpmiddel, maar geeft geen verklaring van de tekst van de Bijbel. Hooguit van een enkel woord.”

  (Niet dat ik Jaap ken maar goed)

  U geeft hier een interessante optie u wilt dat we de bijbel op een bepaalde manier gaan begrijpen die verder gaat dan alleen de tekst.
  Ik kan dat in 1 woord samenvatten, speculeren.

  Dit is precies de reden waarom mensen zoals Baruch denken het beter te weten. Men speculeert er lustig op los en als er iemand met een andere mening komt, tsja waar hou je je dan aan vast als je bent gaan speculeren?
  We zien in alle uitspraken van Baruch dat hij/zij precies heeft gedaan wat u van mij verlangt en waar heet hem dat gebracht? In een staat waarin hij/zij is verzonken in een wereld waarin hij alleen een soort alleen rechtheeft op de betekenis van de bijbel.
  Dat is een situatie waarvoor ik pas, ik wil openstaan voor vooruitgang.

  met vriendelijke groet,

 128. Leo Z. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2009 om 19:20

  GRVDA zegt: Ik kan dat in 1 woord samenvatten, speculeren.

  Nou denk dan maar eens na over de volgende tekst:

  2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. 20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; 21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

  Conclusie bij deze tekst moet dan toch zijn dat je in de Bijbel (door de Heilige Geest gegeven) op zoek gaat naar antwoorden.
  Dat is geen speculatie, maar schrift met schrift vergelijken.

  Ter bevestiging:
  Handelingen 17:10 Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die, daar aangekomen, naar de synagoge der Joden gingen; 11 en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren.

  Hartelijke groet

  Leo

 129. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2009 om 8:05

  Ik moet even een kleine correctie toepassen. In item 127 word ik door GRVDA aangesproken. Maar de woorden “Laat dus de hamer maar thuis, enz.” waren niet van mij afkomstig, maar van Leo Z.

 130. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2009 om 20:06

  Aan Leo,

  `19 En wij achten het profetische woord`
  waarop wordt concreet gedoelt?
  wat betekend concreet “het profetische woord” voor u?
  en zo u een antwoord heeft waar baseert u dat op?

  20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; ”
  en jij begint je eerstvolgende zin met het woord “conclusie”, en daarna “moeten” we ook nog wat, ik vraag me werkelijk af wat jij ziet als je leest.
  Ik lees oa “geen eigenmachtige uitlegging toegelaten” waaom leest u dit niet? of betekend dit voor u iets anders?

  `op zoek gaat naar antwoorden.`
  Op zoek gaan naar het antwoord, zoeken naar het antwoord.
  de vraag die dan komt is hoe weet je wanneer je iets gevonden hebt”en of datgene juist is en dan hoe controleren we dat.

  “U geeft hier een interessante optie u wilt dat we de bijbel op een bepaalde manier gaan begrijpen die verder gaat dan alleen de tekst.
  Ik kan dat in 1 woord samenvatten, speculeren.”

  Ik zeg hier dat begrip die niet direct uit de tekst te halen is, neer komt op speculeren als er geen kader is..
  U zegt,
  “Dat is geen speculatie, maar schrift met schrift vergelijken.”
  het gaat hier totaal niet over schrift met schrift vergelijken en daarbij het begrip van beide( of meer) stukken schrift biedt nog meer ruimte voor speculatie.

  “alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren.”
  U weet nu dat men dingen niet na kan gaan door alleen in boeken te lezen,
  Op wat voor manier is dit een bevestiging van een punt dat u probeert te maken?

  met vriendelijke groet,

 131. Leo Z. zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2009 om 12:48

  Beste GRVDA,

  Begin nu eens gewoon bij het begin de Bijbel te lezen.
  Probeer dat wat je leest tot je door te laten dringen.
  Denk er over na en lees verder.

  Nogmaals, de Bijbel is niet zo maar een boek, maar het levende Woord van God. Vraag aan God, door te bidden, of Hij je wilt helpen om te mogen leren wat God Zelf bedoelt met de tekst.

  Ergens staat: Als je niet wordt als de kinderen dan kan je het niet begrijpen.
  Betekent dat dan ook niet, dat het allemaal niet zo moeilijk kan zijn?

  Gods zegen bij het lezen en begrijpen.

 132. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2009 om 15:02

  Aan Leo,

  Je kunt bijvoorbeeld ook gewoon reageren, dat hoeft natuurlijk niet maar goed. Het punt “kunnen begrijpen” is hier totaal niet aan de orde. Iedereen kan het begrijpen, de vraag is hoe en waarom interperteer je op een bepaalde manier.

  met vriendelijke groet,

 133. KIKA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2020 om 18:58

  “Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar.”

  O, wij ‘christenen’ kunnen er wat van….

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden