Heftige reacties

Wie vast wil blijven houden aan het bijbelse scheppingsverhaal, moet zich niet in de verdediging laten duwen. We hebben het volste recht om te geloven in de absolute betrouwbaarheid van de eerste hoofdstukken van Genesis. Laat u niet aanpraten dat u dan ouderwets of simpel bent, of zoiets. Het is beslist niet waar dat alle feiten die als wetenschappelijk worden gepresenteerd, tegen ons geloof in de schepping getuigen. Het lijkt erop dat de intolerantie jegens christenen begint toe te nemen.

Ik pleit ervoor dat we als christenen de schroom van ons afwerpen, omdat we zo’n machtig God hebben. Laten we dat niet doen in eigen kracht, maar in Zijn kracht. Dat is tot eer van Hem! Het zal ook tot zegen van onszelf zijn. ‘Een ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, zal ook Ik belijden voor Mijn Vader in de hemel,’ zegt de Here Jezus in Mattheus 10:32.

Wat momenteel erg opvalt, is de felheid van de discussie rondom de folder ‘Evolutie of schepping?’ Het is werkelijk schokkend wat de deelnemende organisaties (zie www.creatie.info)[1] van de folderactie over zich heen krijgen. Ze hebben ons gebed zeker nodig. Je proeft een haat tegen en een afkeer van God en van het christelijk geloof. Velen kiezen voor evolutie om maar niet in God te hoeven geloven. Wat een intolerantie! Velen hebben de mond vol van de vrijheid van meningsuiting, maar kennelijk alleen wanneer het een mening betreft die hun welgevallig is.
Tegeljk – en dat is heel mooi – zijn er ook mensen die meer van het geloof en van de Bijbel willen weten. Er worden zelfs Bijbels aangevraagd.

De evolutionisten hebben bijvoorbeeld geen antwoord op de cruciale vraag waar de overgangsvormen van de ene soort naar de andere soort zijn. Volgens de evolutietheorie is alles immers heel simpel begonnen en in de loop van miljoenen of miljarden jaren ontwikkeld tot de huidige situatie. En omdat evolutie een doorgaand proces zou zijn, zouden we nu ook overgangsvormen moeten zien, zoals een mens die in een ‘hoger’ wezen evolueert. Wijs die maar eens aan…

We laten ons steeds weer in de verdediging dringen. We denken dat we achterhoedegevechten voeren en schamen ons er wel eens voor dat we volgelingen van de Here Jezus zijn. Soms doen we ons best de ander dat niet te laten merken. Misschien overdrijf ik, maar dan begrijpt u wat ik bedoel.
En als mensen vragen hoe het er geestelijk voor staat in ons land, kijken we somber. De kerken lopen immers leeg, en de boodschap van allerlei christelijke organisaties en kerken lijkt te vervagen; ons land is vol van zonde en een steeds groter deel van ons volk wil niets meer van het christelijk geloof weten.

Terwijl de Bijbel in Romeinen 8:37 zegt dat we, als we de Here Jezus kennen, in Hem meer dan overwinnaars zijn, gedragen nogal wat christenen zich als verliezers. Ze zetten zich af tegen de boze buitenwereld en zien overal gevaren en bedreigingen. Maar ze vergeten dat de strijd tussen het Licht en de duisternis een gewonnen strijd is, omdat de Here Jezus Overwinnaar is.

Als we meer als overwinnaars zouden leven, zou dat impact hebben op de wereld om ons heen, wanneer de ander ziet dat we in alles de Here Jezus vertrouwen, ongeacht de omstandigheden waarin we verkeren. Laten we er onomwonden voor uitkomen dat we bij Hem horen en willen leven zoals Hij dat van ons vraagt. En laten we getuigen van onze vaste hoop voor de toekomst, omdat we eenmaal voor altijd bij Hem zullen zijn, Die de overwinning voor ons heeft behaald.

Dirk van Genderen

Verwijzingen:
  1. www.creatie.info): https://www.creatie.info