Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

In de crisis klinkt Gods roepstem (186 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 maart 2009, 13:34 door Dirk A A

Ik geloof dat God de wereld op dit moment wil wakker schudden. Dwars door de financiële crisis heen klinkt Zijn roepstem. ‘Kom tot Mij, bekeer je. Breek met jullie zonden. Stel je vertrouwen op Mij in tijden van crisis’. Laten voorgangers en predikanten deze profetische boodschap verkondigen en de mensen dringend oproepen tot geloof en bekering.

De financiële crisis, die steeds ernstiger wordt, houdt velen bezig. Hoe heeft het toch zover kunnen komen? Ligt de schuld bij bankiers die alleen maar dollar- en eurotekens in hun ogen hadden? Of zijn er misschien mensen die bewust aansturen op een ineenstorting van het financiële systeem?

Hiernaast heb ik nog een andere gedachte, die ik u wil voorleggen. In de geschiedenis van het volk Israël zie je dat Gods oordelen kwamen wanneer het volk zich van Hem afkeerde en in zonde leefde. Dwars door die oordelen heen klonk Gods oproep tot terugkeer en bekering. Zou het kunnen zijn dat we ook nu weer grenzen overgaan, waardoor God ons als het ware loslaat en toelaat dat oordelen en rampen over de wereld gaan? Rampen, die het begin van het einde kunnen inluiden en de wederkomst van de Here Jezus heel dichtbij brengen.

Denk eens aan de tientallen miljoenen ongeboren kinderen die de afgelopen jaren in de moederschoot zijn gedood. Ik zie dit als het grootste kwaad in onze tijd. Ik denk ook aan de afschuwwekkende zonden die plaatsvinden op seksueel gebied, waarbij ik nadrukkelijk ook het uitleven van homoseksualiteit noem.
In Openbaring 18:5 staat dat de zonden van Babylon zich hebben opgehoopt tot aan de hemel. ‘En God heeft aan haar ongerechtigheden gedacht’, volgt erop, waarna de totale verwoesting van Babylon volgt.

Ik ben ervan overtuigd dat de zonden van deze wereld zich ophopen tot aan de hemel. En dan kan het moment komen dat God de zonden gaat bezoeken. God is zeer genadig en lankmoedig, maar dat houdt niet in dat Hij alle zonden zou tolereren.
God schudt ons financiële systeem. Al onze zekerheden wankelen. De angst en de bezorgdheid onder de mensen neemt toe. Wat staat ons nog te wachten?

We worden geconfronteerd met de vraag waarop we ons vertrouwen hebben gesteld. Op onze bankrekening? Onze baan? Ons salaris? Erg veel zekerheid biedt ons dat niet.
Hoort u Gods roepstem al? Door de crisis heen roept Hij de mensen terug tot Hem. Hij kwam naar deze aarde en gaf Zijn leven en Zijn bloed aan het kruis. Dat tekent Zijn grote liefde voor ons. Stel uw vertrouwen op Hem alleen. Bekeer u, keer u af van uw zonden, breek ermee en geloof in Hem. Hij wil ook u redden.

Ik zou kerken en gemeenten in deze crisistijd willen adviseren oog te hebben voor de nood in hun omgeving. Laten we het Goede Nieuws niet voor onszelf houden en oog hebben voor mensen die in de problemen komen. Misschien doordat ze hun baan verliezen, niet meer rond kunnen komen of het geestelijk niet meer zien zitten. We hebben de opdracht ons christen-zijn ook in de praktijk te brengen, buiten de muren van onze kerken.

Dirk van Genderen

186 Reacties

 1. Leo Z. zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 13:43

  Helemaal mee eens.
  De tijd dringt.
  Alle omstandigheden wijzen op een spoedig einde van onze levensstijl.
  Amerika zal spoedig als supermacht eindigen. Met de huidige neergang is er niet veel meer voor nodig om de USA onderuit te halen.
  Met gevolg een grote oorlog in Israel onder leiding van Rusland en Iran.

  Maar eerst de opname van de gelovigen.
  Is jouw vader, broer,zus, moeder, vriend, collega enz. daar ook bij?
  Bidt dan de Vader om arbeiders in de oogst, want de oogstis wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.

  Maranatha!

 2. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 16:36

  Geliefde Br Dirk ,brs en zrs..
  Deze oproep van Dirk trilt na in mijn hart.Jaren geleden ontving ik door DE HEILIGE GEEST een profetie(ja dat gebeurt ook nu nog) om deze door te geven aan de chr regering ,die er toen was aan het vorstenhuis ,aan chr partijen,aan de synodes en keken en allerlei chr bladen,Alleen Wijlen Br Huib Verwey reageerde en drukte toen af in het blad waar hij redacteur van was..Ik wil er wat teksten uit citerenHoort hoort,
  Het geroep van de ongeborenen is gestegen tot voor MIJN troon,zegt DE HEER.
  Hun bloed roept van de aarde tot MIJ de schepper van alle leven .
  WEE,WEE>WEE.Het volk dat zijn kinderen vermoord ,zal IK het sparen zegt DE HEER.
  DE zonden van nederland rijzen ten hemel en weinigen staan op de bres.
  Christenen van Nederland WAAR IS UW BEWOGENHEID.
  Oh WEE BLOED ,VUUR en STORM over Nederland,,ANARCHIE .WELLUST en TIRANNIE zo het christenvolk zich niet bekeert.
  KEER OM Laat U behouden .Zo spreekt DE HEER tot het volk van Nederland
  Zijn regeerders Zijn vorstenhuis en zijn geestelijke leiders .Keer terug tot de eerste liefde tot DE MESSIAS der schriften JEZUS de HEER
  Zie IK kom spoedig om te richten en te herstellen Christenen van Nederland bekeert u opdat gij leeft. Zo spreekt DE HEER die een rechtszaak voert voor ZIJN volk Israel.
  LAND Land hoort des HEREN WOORD. Gedenk Israel.
  Deze woorden kostten mij mijn vrienden ,mijn oudste zijn in de gemeente, ja het bracht mij veel verdriet en ging mij persoonlijk letterlijk aan mijn hart.
  En nu kom jij Dirk met je oproep ,zoals je zuiet GOD bevestigd altijd ,wat HIJ opdraagt ,ook al duurt het lang . het gebeurt,maar ook nu nog zegt DE HEER
  Bekeert u en keer terug.
  DE EEUWIGE ZEGENE jou Dirk en een ieder die dit leest.
  jyullie oude br .Lou sandifort.

 3. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 20:12

  Uh … profetisch ? — let op !! >

  ~ Ezeltje-rijden & Olie-lampjes branden ??
  |
  De antieke tijd, waarin profeten & apostelen
  de bijbel schreven, was zogezegd Low-Tech.
  De nieuwe maatschappij, welk uitloopt in de
  eindtijd, zal nu evenzo weer Low-Tech zijn.
  De oude profeten uit de TeNaCH, die zagen
  deze komende maatschappij, als Low-Tech.
  ‘t Belang hiervan is, dat gelovigen hun bijbel
  beter zullen verstaan. Probleem is, dat deze
  verandering er slechts komt via een CRISIS,
  want tijdens deze oorlogscrisis zullen wij ons
  productieproces aanpassen aan de eisen van
  de nieuwe tijd, nl : kleinschalig, ONT_haast,
  & milieu-vriendelijk. Dus, in de wereld van
  na deze oorlogscrisis, zal ‘t in vele opzichten
  beter zijn om te leven, dan in die van nu ….

 4. sterre zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 21:13

  Lieve Lou,
  U doet mij denken aan mijn overleden vader, die ook een visioen heft gehad over het eind der tijden. En ook hij heeft zoveel weerstand gehad waar hij veel verdriet van heeft gehad.
  God\s zegen

 5. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2009 om 22:27

  Beste Dirk.

  Ik ben het gedeeltelijk met je eens. En gedeeltelijk met je oneens.
  Het valt mij vaker op dat u het over zondes heeft die het meest in het oog springen. Zoals homoseksualiteit en abortus.
  Waar ik dan moeite mee heb, dat u al die andere zondes vergeet. Die in de ogen van God volgens mij even erg zijn.
  Ik zal er even enkele opnoemen, stelen, roddelen, pedofelie, doden, een andere vrouw begeren, jaloers zijn, kwaad spreken over een ander, porno enz…(wie zonder zondes is werpe de eerste steen). Wellicht weet u zelf ook nog wel een paar zondes, die vaak voor jezelf niet opvallen, of waar je gemakkelijk over heen stapt.
  Niemand is zonder zondes. Iedereen moet met zijn eigen zondes leren omgaan . En proberen dat bij God neer te leggen. Dat je niet meer afhankelijk bent van je zondes. Niemand is volmaakt.
  Je moet volgens mij ook oppassen dat als het grootte kwaad te zien.
  Je mag eigenlijk niet roddelen, maar kunt u mij verzekeren dat je het nooit meer zou doen. Daarom moet je juist je zondes bij de Here neer leggen.
  Vragen of hij jou kan helpen met je zondes. Zodat je het niet alleen hoeft te doen.
  Maar dit geld alleen voor mensen die in Jezus de Waarheid geloven. Wij mogen niet oordelen over ongelovigen. Dat is niet onze taak. Wel als ze zich christenen noemen.
  En voor de ongelovigen komt het evangeliseren aan de orde. En daar ben ik het helemaal met u eens. Wij moeten nu naar buiten optreden. Wij moeten ons laten horen in al zijn liefde.
  Het LAM is geslacht voor ons. Voor de hele wereld.
  Wat houdt ons nog tegen. Angst, Volgens mij is Angst het grootte kwaad.
  Laat ons in Jezus liefde getuigen.

  Vriendelijke groet Rene Postma

 6. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 5:31

  @Sterre … zulke dromen of visioenen van
  de eindtijd, kunnen een gelovige bijzonder
  eenzaam maken !!

 7. Janet zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 9:49

  Een beeld wat ik een jaar of vier geleden kreeg toen ik aan het wandelen was en aan het bidden. En toen zag ik het volgende beeld: ik stond op een heuvel en zag verderop mensen die aan het oogsten waren in een graanveld. De zon scheen, strakblauwe lucht. De maaiers waren met vreugde aan het maaien. Maar toen keek ik in de verte en zag ver weg wat kleine donkere wolken naderen. Ik bad: ‘Heer wat is dat?’ en toen kwam het volgende: ‘De tijden zullen gaan veranderen. Het zal duister worden. Dus werk zolang het licht is.’ Tot zover.

  Een jaar later dacht ik: ‘Nu gaat het gebeuren, nu gaat de donkere tijd komen’, maar het bleef uit. Toen wist ik: het is uitgesteld. Maar dit najaar kwam het beeld weer bij me terug toen de kredietcrisis begon. De overheid stelde ons gerust, maar ergens wist ik: het gaat erger worden dan nu wordt gezegd. En inderdaad het gaat ineens heel hard en blijkt veel erger dan werd voorzien.

  Maar op veel meer fronten zijn er zaken aan de gang. Het is tijd dat we wakker worden als christenen: dichtbij God leven, bidden, Zijn Woord (waarheid) lezen en de Heilige Geest vragen ons te leiden in de waarheid en onderscheiding te geven. Werk zolang het nog kan: wijs mensen op Jezus Christus..

 8. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 11:57

  Beste Dirk

  Uit de krant van gisteren.

  Kerk veroordeeld abortus bij 9 jarige.

  Bij een negenjarige Braziliaanse die zwanger was van een tweeling, is abortus gepleegd.
  Ze was verkracht door haar stiefvader. De katholieke kerk dreigt met een aanklacht tegen de moeder van het meisje wegens moord. Het kind had de tweeling ter wereld moeten brengen, aldus de advocaat van het betrokken aartsbisdom. De negen jarige doorstond de operatie goed. DE STENTOR.

  Dit komt heel veel voor. Vaak is er incest of drugs, of ze zijn prostituee.

  Ik wil dit graag tot nadenken geven hoe makkelijk wij kunnen oordelen.

  Vriendelijke groet Rene Postma.

 9. Janet zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 12:26

  Rene Postma, lees Romeinenbrief. De mens is geneigd tot alle kwaad. We mogen Gods liefde laten zien, maar dat betekent ook ze waarschuwen voor het oordeel dat gaat komen.

  Inderdaad zal God het oordeel vellen, maar we mogen mensen wel waarschuwen dat ze op een heilloze weg zitten.

 10. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 13:36

  Kunnen/mogen we het handelen van de Heere onze God in het oude Testament met zijn volk Israel zo in relatie brengen tot dingen die wij heden ten dage meemaken. Het is net als in de dertiger jaren een wereldwijd probleem geworden en heeft m.i. niet direkt relatie met ons handelen of zijn als christenen. Meer algemeen de zondige staat en daardoor de doods-gedoemdheid van de gehele schepping. Geldzucht is de wortel van het kwaad.
  Allerlei crises kunnen worden aangevoerd als het gaat om aan te tonen dat er oordelen Gods over ons komen. Daarin zie ik voor nu niet een direct actuele aanleiding tot eschatologische duiding. Zaken als abortus (de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed), globalisering, overheidscontrole op elk individu en bv. discriminatie om keuzes die je als christen maakt waarom je “er niet meer bij mag horen” en ook voorstelbaar mbv identificatietechnieken gekoppeld aan ons girale bancaire stelsel niet meer kunnen kopen of verkopen zonder een persoonlijk nummer (openb.13) meer als tekenen van de (eind)tijd waarin we leven.
  Het is voorstelbaar dat een “charismatische” figuur, die met echte oplossingen komt, aanbeden gaat worden als de (nieuwe) verlosser…..

 11. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 15:04

  Beste Rene,

  Ik ben het eens met jouw visie, dat wij niet mogen oordelen over ongelovigen en ook niet over wat het grootste kwaad is in deze tijd. Maar ik kan mij wel voorstellen dat Dirk, (en ik zelf ook) aborteren, het grote kwaad vinden op deze wereld. Waarom : Aborteren is handelen tegen Gods-wil en schepping ! Maar van de andere kant worstel ik ook met mijn geweten over de vraag : Vrouwen en kinderen dan, die tegen hun WIL worden verkracht ? In mijn visie is God dan niet scheppend bezig maar dat is dan duivels-werk !
  Gods-wil en plan is , dat een nieuwe mens wordt “geschapen” in de LIEFDE van man en vrouw. En die LIEFDE is tegenwoordig steeds meer zoek. De LIEFDE is vervangen door CONSUMEREN . Wie deeld mijn visie in deze ?
  Hub.Eussen.

 12. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 18:57

  Beste Janet

  Ik vind ook dat wij de ongelovigen moeten waarschuwen, dat ze op een heilloze weg zitten.
  Maar dat moet je wel heel subtiel doen. Zij kennen de schrift niet.
  Zij zijn nog niet wedergeboren. Ik weet dat nog heel goed van mijzelf. Je kunt je niet indenken of inleven hoe een christen zich voelt.
  Zoals wij denken en een visie hebben staat mijlenver van een ongelovige af.
  Daarom moeten we ook de liefde en de waarheid van Jezus vertellen.
  En we moeten niet met ons vingertje gaan wijzen.
  Volgens mij gebruik jij de juiste woorden. Werk zolang het kan, wijs mensen op Jezus Christus.

  Met vriendelijke groet Rene Postma.

 13. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 19:14

  Beste Hub.

  Ik denk en hoop ook, dat de woorden die Dirk opschrijft voor ons Christenen bedoeld is.
  En ik ben ook tegen abortus. En we mogen toch hopen dat een christen dat niet zou doen.
  Maar ik hoop toch dat een ongelovige niet leest wat Dirk daarover schrijft.
  Volgens mij maak je de verwijdering tussen christenen en ongelovigen alleen maar groter,
  Neem van mij aan, zodra iemand wedergeboren is begrijpt hij het wel.
  Daarom spreek ik liever over de liefde. Over de liefde van Jezus , dat spreekt de ongelovige aan.
  Liefde is jezus, en jezus is liefde. In liefde is alles begonnen.

  Vr gr Rene.

 14. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 19:19

  Lieve Sterre.
  Bedankt voor je lieve woorden,en voor je steun en zegen . veel liefs.
  Shalom. Lou.
  ps. ik proef uit je woorden dat je vader veel voor je betekende.

 15. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2009 om 20:35

  @Janet … dat droombeeld (visioen), over die maaiers
  en de donkere wolken, daar heb ik zo m’n twijfels bij ?
  — want, Jezus zegt, dat wij : genoeg lampolie moeten
  hebben voor in onze olielampen — daarin schuilt dus
  een zgn *conflikt* –( tussen je droombeeld enerzijds,
  en iets wat de schrift zegt anderzijds ….

 16. Janet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 0:02

  Hero, zit je hier nou ook al.
  Ik heb alleen dit stuk gedeeld, er was meer: dat we door kunnen werken met het licht dat in ons is, door gevuld te zijn zoals jij noemt met die lampen. Woord en Geest in ons. Maar dat heb ik dus even niet vermeld want dan werd het te lang.

  Ik had het hele verhaal hier met bijbelteksten neer kunnen zetten, maar daar is de ruimte niet voor. Dus ik hoop dat je het gewoon wilt begrijpen en in context wilt zien. Ik ken jouw manier van discussieren van andere fora en dan had ik soms het idee dat je teksten niet begreep of alleen vanuit jouw kant wilde bekijken of verwarrend bezig was. Zinloos discussieren heeft geen zin (zoals Paulus aan Timotheus schreef).

  Zegen.

 17. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 9:03

  @Janet … dat maakt wel effe een verschilletje, dus :
  doorwerken met behulp van het licht wat in ons is —
  want je liet zo blijkt nu, het belangrijkste eerst weg ?
  — het is nuttig, om zulke dingen bijtijds goed op te
  schrijven ….

  *** DOORWERKEN, MET (behulp van) HET LICHT WAT IN ONS IS ***

 18. Janet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 9:50

  Hero, ik denk dat we elkaar wel begrijpen en ga er verder niet meer op in.

 19. Winand zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 11:18

  Mensen het is altijd goed om het evangelie van genade door geloof aan de man te brengen. Maar daar kwam Jezus niet voor, Hij verkondigde het Evangelie van het Koninkrijk van God. Dat zeer binnenkoort op aarde voor de komende 1000 jaar gevestigd zal worden. Als je hieraan deel wil hebben zul je ook wedergeboren moeten worden door water [Woord] en Geest. Dus evangelie verkondigen OK, maar dan wel volledig.

  Shalom,
  Winand

 20. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 11:54

  Beste Rene,

  Ik wacht vol intresse nog op een reactie van jouw, op mijn vraag in reactie No11, want jouw reactie’s en visie’s op deze site’s , zijn voor mij meestal gemeenschappelijk herkenbaar.
  Mijn vraag was : Wat is U mening over mij visie ; Als vrouwen en kinderen worden verkracht tegen hun WIL, is dit Satans-werk, want Gods-wil en plan is, dat een nieuwe mens wordt “geschapen” in de LIEFDE tussen man en vrouw en die LIEFDE wordt tegenwoordig veel vervangen door CONSUMEREN.
  Verder zeg jij in reactie No13 : Ik spreek (met woorden) liever over de LIEFDE , de LIEFDE van Jezus, dat spreekt de ongelovigen aan.
  Mijn visie en ervaring hierover : De wereld is verzadigd met WOORDEN over HEM, de wereld heeft nodig dat ZIJN-WOORDEN daadwerkelijk in praktijk worden gebracht . DADEN overtuigen meer als woorden.
  Rene, begrijp mij goed ik wil en kan geen oordeel hebben, hoe jij je Christen zijn, daadwerkelijk invuld,daar oordeeld alleen God over en is ook zeker mijn bedoeling niet. Ik geef alleen mijn visie op mijn missionaire boodschap en opdracht.
  In afwachting van jouw reactie, Hub Eussen.

 21. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 13:34

  Aan allen,

  Na de kruisiging van onze Here Jezus en Zijn verwerping ook na Zijn opstanding heeft God de ongelovigen overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten, om hun lichamen onder elkander te onteren Rom.1:24 en tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik verandert in het gebruik tegen nature Rom1:26 en omdat het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen. Maar God heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard maar heeft Hem voor ONS ( gelovigen) allen overgegeven. Rom. 8:32 Wij (gelovigen) moeten van harte gehoorzaam zijn aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk wij overgegeven zijn. Rom.6:17
  De Here Jezus zei: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Joh.8:12 En, zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. Joh.9:5
  De Here Jezus is uit deze wereld opgevaren ten hemel en daarmee is het Licht in deze wereld uitgegaan. Het is nu duister in deze wereld.
  God bemoeit Zich nu niet met deze wereld. Zijn plan met deze wereld volvoert Hij en daarom gaat het in deze wereld zo zoals God, voortijds veelmaals en op velerlei wijze, tot de vadren gesproken heeft door de profeten en in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. Heb.1:1
  De tarwe en het onkruid groeien nu tesamen op. Zie Matt.13:25,29,30.
  God doet er nu niets aan maar straks in de oogst wordt het onkruid vergadert om het te verbranden.
  Mensen ontvangen ook nu geen visioenen meer, zij maken ze zelf. Door een droom die men gehad heeft tot visioen te verklaren waarin zij bijbelse dingen verwoorden die zich al in hun gedachten bevinden.
  Zo worden ook grote rampen, crises en dergelijke toegeschreven aan direkt Gods handelen met deze wereld, maar God zwijgt in deze tijd. Zijn Woord (de bijbel) is af. Wij weten alle dingen omdat wij de zalving hebben van de Heilige. 1 Joh. 2:20. Dat betekent dat wij het gehele plan Gods in de Schrift tot onze beschikking hebben, Gods plan met deze wereld is van Gen.1 tot en met Opb. 22 vervat.
  Het is nu de tijd der genade Gods, Hij heeft gezegd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem! Matt.17:5; Marc.9:7; Luc.9:35. Wij zijn Zijn getuigen om de rijkdom Zijner genade te verkondigen aan alle verlorenen. Want God neemt nu een volk aan voor Zijn Naam, om daarna weder te keren, en weder op te bouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder op te bouwen en op te richten. Hand.15:14:16.
  Wij wachten op onze toevergadering tot Hem.Lees 2 Thess.2:1-17.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 22. Baudie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 17:24

  Ik vind het heel gevaarlijk om nu weer de crisis aan God toe te schrijven. Ik denk dat die geheel en al aan de mens zelf te wijten is. Destijds werd de vreselijke tsunami ook al door God gepland volgens mensen, omdat er zo goddeloos werd geleefd etc. Waar niet, niet in Nederland dan? Laten we uitkijken met God op die manier erbij te halen. De mens is verantwoordelijk voor zijn eigen kwaad, God geeft niet dergelijke rampen. Hoe vertel je van een liefdevolle Vader als je ook vertelt dat God deze crisis geeft? De rampen veroorzaken wijzelf.
  Ik ben tegen abortus maar er zijn uitzonderingen. Ik zou het verschrikkelijk gevonden hebben als een 9-jarig verkracht meisje ook nog eens een zwangerschap zou moeten uitdragen en een bevalling zou moeten doorstaan. Als het mij overkomen zou zijn zou ik me direct laten schoonmaken en niet gaan afwachten of deze vreselijke traumatiserende daad gevolgen zou hebben. Misschien verkeerd maar dit is voor mij echt een uitzondering. Laten we alsjeblieft niet zo oordelen, en nog erger veroordelen.

 23. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 19:19

  Beste Hub

  Ik probeer zo goed als mogelijk mijn christen zijn te vervullen. Jezus is mijn grootte voorbeeld. Ik mag in genade proberen, om in zijn voetsporen te lopen.
  Daarnaast probeer ik met God een zo goed mogelijke relatie te onderhouden.
  Mijn grootste struikelblok is mijn ego. En toch is hij mij vele male genadig, en dan voel ik mij maar heel klein.

  Mijn mening is dat de duivel, satan overal is. En dat hij Gods werk overal probeert te beinvloeden door het slechte. Satan is de zonde onder, in de mens.
  Consumeren van de liefde, wat voor liefde,… (nadere uitleg graag), dat is toch van alle tijden.
  Woorden in daden omzetten ben ik helemaal met je eens. En daar komt die angst om de hoek heen kijken. En vaak is angst ook van de duivel. De angst om te evangeliseren.
  KIjk maar eens hoe een mens in elkaar zit. Alles wat hem of haar belemmerd in het leven om te ontplooien, komt vaak voort uit angst.
  Maar dat daden meer overtuigen dan woorden. Ik denk dat,.. dat heel goed samen kan gaan. Wellicht kun je daar een voorbeeld van geven.
  En ik ben toch van mening dat van uit liefde alles is ontstaan.
  Kijk maar in je eigen leven. Naar je vrouw toe, kinderen, broeders en zusters en medemensen.
  Volgens mij zijn wij naar het evenbeeld van God geschapen.
  En verder kan ik mij ook vaak in jou reacties, als zeer herkenbaar beschouwen.

  Vr gr Rene.

 24. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2009 om 19:39

  Beste Janet

  Ik ben wel nieuwsgierig naar je verhaal/visoen.
  Wellicht in een verkorte versie.

  Vr gr Rene.

 25. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2009 om 9:26

  Beste Rene,

  Bedankt voor jouw (weer voor mij herkenbare) reactie en visie.
  Mijn visie over het thema : Het grote kwaad abortus, wil ik nader toelichten.
  De oorzaak om abortus te plegen is op de eerste plaats ; Het ONGEWILD verkrachten van vrouwen en kinderen is Satans-werk en dan aborteren is in mijn visie LEGAAL. Dan de gevolgen (het kind) van de “Liefdes-daad” binnen het huwelijk of relatie, als men dit niet wilt acsepteren, moet het een gewetensvolle afweging en beslissing zijn tussen man en vrouw met hulp van geestelijke hulpverleners . Tot slot de GEWILDE “Liefdes-daad” ? (met eventuele gevolgen) buiten het huwelijk of relatie is in mijn visie het grote kwaad in de maatschappij. En dat noem ik dan het CONSUMEREN van de “Ego-genots-daad” Zelf beken ik ook schuld in deze, maar de Heer heeft mij vergeven.
  Dan mijn visie: Daden overtuigen meer als vele woorden.
  Rene, ik ben het weer met je eens dat wij Christenen éérst de woordelijke theorie van de bijbel moeten bestuderen en de Geest van de bijbel proberen ons eigen te maken in woorden,alvorens wij ons Christen-zijn daadwerkelijk in praktijk kunnen brengen. Voorbeelden van deze PRAKTIJK-Christenen : Moeder Therisia; Majoor Bosshardt , Missionarissen ook via de moderne media-middelen, ontwikkelings-werkers, Vaders en Moeders, hulpverleners op welke plek dan ook in de wereld. Kortom ieder Christen krijgt zijn Missionaire opdracht van God.
  Gods-zegen voor alle PRAKTIJK-Christenen. Hub.Eussen

 26. Margreet zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2009 om 10:52

  “God bemoeit Zich nu niet met deze wereld…..
  maar God zwijgt in deze tijd…..”

  Gelukkig is dit niet zo!

  Als ik ‘s ochtends bid: ‘Heer, voor wie mag ik vandaag iets betekenen?’ komen daar soms de wonderlijkste ontmoetingen uit voort. Gearrangeerd door God, zonder twijfel.

  God heeft ook vandaag nog ieder persoon op het oog, als wij maar willen luisteren naar Hem en gehoorzaam willen zijn als Hij iets in ons hart fluistert om te doen (of te laten!)

 27. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2009 om 14:21

  Zo worden ook grote rampen, crises en dergelijke toegeschreven aan direkt Gods handelen met deze wereld, maar God zwijgt in deze tijd

  Dit schrijven van Baruch gaat lijnrecht in tegen de schrift, Amos 3:6
  Geschiedtt er een ramp in de stad zonder dat de HERE die bewerkt.

  Ps 115:3
  Onze God is in de hemel
  Hij doet al wat Hem behaagt

  Groet, Jan.

 28. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 9:58

  Prachtige site van een Messiasbelijdende Joodse jongeman, die met de dood bedreigd wordt maar gewoon doorgaat.

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=e4rHtYTDbMA

 29. Adriaan zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 10:08

  Zeer gewaardeerde broeder Dirk!

  Ook ditmaal geloof ik dat je met het commentaar de spijker op de kop raakt!
  Heel veel zegen op je werk toegewenst!!

  Groeten,

  A

 30. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 13:16

  Margreet,

  ” God bemoeit Zich niet met deze wereld ” en “God zwijgt” hebt u uitgeligt uit mijn reactie nr. 21. De context waarin deze woorden staan motiveert deze woorden.
  U bent toch de wereld niet. U als gelovige mag met een geweten dat gereinigd is van besef van kwaad naderen tot de troon der genade. Zo mag u uw lichaam stellen tot een Gode welbehaaglijke offerande. U nadert dan in uw gebed tot de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, dat is de opgewekte, verheerlijkte Christus, die voor de Zijnen bidt en pleit. Om dat later te kunnen verstaan deed Hij voor Zijn kruisiging de voeten wassen van de discipelen.
  Dat is heel iets anders dan dat God plagen over deze wereld zou zenden in deze tijd der genade. Satan is de overste van deze wereld. God handelde onder het Oude Verbond wel via o.a Richters, Profeten enz met deze wereld.
  Maar in deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken door de Zoon. En nu zwijgt God. In reactie nr. 27 haalt Jan aan: Amos 3:6
  Geschiedtt er een ramp in de stad zonder dat de HERE die bewerkt.
  Als dat ook zou gelden voor al het kwaad dat de wereld nu overkomt, zoals abortus, het praktiseren van homofilie, enz enz, dan zou dat door God gebeuren. Maar wij leven niet onder het Oude Verbond maar onder het Nieuwe Verbond, het Verbond der Genade Gods.
  2Co 6:2 Want Hij zegt: In den aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!
  De financiële crisis is door de mens zelf over zich afgeroepen, ook abortus en alle andere godeloosheid omdat God hen overgegeven heeft aan zaken zoals ik schreef. Veelal komen beweringen zoals “God bemoeit Zich niet met deze wereld” en “God zwijgt” over als onschriftuurlijk en wordt er direct afwijzend op gereageerd. Maar vaak is het onwetendheid en praat men een alegemene menselijke gedachte na. Terwijl Gods Woord duidelijk leert dat satan de overste van deze wereld is en niet God. Dit is ook weer zo’n boute bewering die veel weerstand oproept, maar hij is wel schriftuurlijk. Het verklaart de grote puinhoop waarin de wereld nu verkeert. De gelovige is wel in deze wereld maar is niet van deze wereld.
  Margreet, eerder schreef ik dat heel ons leven een gebed hoort te zijn, zoals er staat: “bid zonder ophouden” dat is niet een hele dag bidden want dan komt men nergens anders aan toe, neen, het is ons lichaam stellen tot een Gode welbehaaglijke offerande.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 31. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 13:45

  Jan,

  U zult mijn beweringen dat God Zich niet met de wereld bemoeit en God zwijgt wel weer als zeer schokkend ervaren hebben. Dat u een tekst uit Amos aan haalt om het handelen Gods met de wereld in deze tijd der genade Gods te motiveren komt doordat u geen verschil maakt tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. God handelde onder het Oude Verbond met deze wereld door rechtstreeks spreken tot Adam en Eva, Mozes, Richters en Profeten. Maar in deze laatste dagen heeft Hij tot ons gesproken door de Zoon. Er zijn nu geen profeten of Richters meer en God spreekt tot niemand rechtstreeks en ook niet in dromen of visioenen. Maar Hij heeft gesproken:
  Mt 17:5 Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!
  Satan is de overste van deze wereld en niet God. God volvoert welliswaar Zijn plan met deze wereld ondanks satan de overste van deze wereld is. Zo heeft satan er voor gezorgd dat de Heer der heerlijkheden gekruisigd werdt maar als hij dat geweten had dan had hij het niet gedaan, maar hij deed waartoe God reeds voor de nederwerping der werled toe besloten had in Zijn volmaakt plan. Jan, als Amos 3:6 ook nu Gods handelen zou zijn, dan moeten wij concluderen dat God abortus, euthanasie, praktiserende homofelie en alle goddeloosheid die er is, over deze wereld brengt, maar dat is niet waar. Het is de geest van de antichrist die reeds werkzaam is in deze wereld die dit alles bewerkt. Maar God laat de tarwe en het onkruid samen opwassen tot de oogst en dan zal het onkruid verzameld worden om verbrand te worden. God grijpt nu niet in en spreekt ook niet tot ons door rampen, Hij heeft ons voorzegd wat ons te wachten staat. En aan al de goddeloosheid die over de wereld komt verstaan wij dat de opname van de Gemeente voor de deur staat. En daar zie ik met verlangen naar uit, u ook?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 32. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 14:15

  Sola Scriptura,

  Ik ben een heidense Messias belijdende. Een Christen dus. 26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.
  27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
  28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.
  29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.
  Een gelovige Jood heeft niets boven een gelovige uit de heidenen.
  Hij moet zich niet laten voorstaan op zijn afkomst. Het voorrecht van de Jood was, dat hun de woorden Gods toebetrouwd waren. Maar:Hnd 28:28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen.
  Daarbij komt nog: Efe 1:4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Toen was er nog geen Jood of Griek.
  De priesterlijke taak die het volk Israel opgedragen is heeft het tot heden toe niet vervuld maar wordt nu door de Gemeente gedaan, nl. Gods Woord verkondigen tot heil van alle volken. Maar Israel zal in de eindtijd die opdracht alsnog vervullen en de grote schare die niemand tellen kan voortbrengen door de 144000 verzegelden, 12000 uit iedere stam van Israel.
  Waarom van de bekeerde Joden een aparte groep maken, althans door hen Messias beleidende Joden te noemen die indruk te wekken?
  De roeping van de Gemeente is een veel hogere dan die van het natuurlijke Israel. Zie de aardse belofte gedaan aan Abraham en de hemelse positie van de Gemeente:
  Heb 3:1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus;
  Wij zijn een hemelse roeping deelachtig! En ons burgerschap is in de hemel.
  Flp 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 33. Jan zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 17:00

  Ik kijk nergens meer van op.
  Baruchs bijbeluitleg is onnavolgbaar.
  Tuurlijk, Amos 3:16 is OT dat geldt nu niet meer.
  Jesaja 24 heeft ons ook niets meer te vertellen over onze tijd, dat is ook OT.
  Matt 5:17-19 promoveren wij weg naar de 6de bedeling.

  Maar in deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken door de Zoon. En nu zwijgt God.

  Maar Hij heeft gesproken:
  Mt 17:5 Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!

  Ik vraag mij af waarom is het NT dan niet gestopt bij het evangelie van Johannes als God nu zwijgt.

  Zwijgt de HEERE?….. Nee

  Jer 23:23-24
  Ben Ik een God van nabij, luidt het woord des Heeren, en niet een God van verre? Zou iemand zich in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? Luidt het woord des Heeren

  Ps 94:9-10
  Zou Hij, die het oor plantte, niet horen.
  die het oog vormde, niet zien?
  Zou Hij, die de volken onderwijst, niet straffen
  Hij, die mensen kennis leert.

  Nee, Hij draagt en regeert,
  Hebr 1:3
  Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht,……

  Groet, Jan.

 34. Margreet zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 21:51

  @ baruch

  “U bent toch de wereld niet.”

  Grappig dat u mijn reactie op deze manier uitlegt. Ik doelde juist niet op mijzelf, maar op de (ongelovige) ander. De wereld, dus.

  😉

 35. dinette zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2009 om 22:35

  Baruch,
  …Maar in deze laatste dagen heeft Hij tot ons gesproken door de Zoon. Er zijn nu geen profeten of Richters meer en God spreekt tot niemand rechtstreeks en ook niet in dromen of visioenen…..
  Dit zegt u in uitleg 31.
  Hoe legt u dan uit dat verschillende mensen in het NT wel nog rechtstreeks met God contact hadden (bijv. Saulus in Hand 9) en visioenen kregen (bijv. Cornelius en Petrus in Hand 10) ?

 36. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 11:03

  Jan,

  Dat u de Schrift niet verstaat komt door de bedekking die over uw hart ligt doordat u onder de wet leeft.
  2Co 3:13 En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht leide, opdat de kinderen Israels niet zouden sterk zien op het einde van HETGEEN TE NIET GEDAAN WORDT.
  2Co 3:14 Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt.
  2Co 3:15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.
  2Co 3:16 Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen.
  Hand.15:5,28,29

  Met vriendelijke groet,

  baruch..

 37. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 11:13

  Zonder Gods wet is het niet mogelijk kwaad op te sporen of als kwaad te benoemen. Eveneens is de kruisiging van Gods Zoon zonder Gods Wet geen evangelie voor zondaren.

  Groet, Jan.

 38. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 11:26

  Margreet,

  Wij hebben een Hoge Priester tot Wie wij in volle vrijmoedigheid mogen naderen, schreef ik toch. En Die hoort onze gebeden.
  En dat is iets anders dan de wereld waarmee Hij Zich nu niet bemoeit. Daarom schreef ik, “u bent toch de wereld niet”. Want dat is het punt in mijn schrijven dat waarschijnlijk weer moeilijk verstaan wordt. God volvoert Zijn plan dat al voor de nedewerping van de wereld vast stond. Hij hoeft dat plan nu niet bij te sturen door bijvoorbeeld, financiële crises, tsunamies, abortus, enz enz. Als broeder Van Genderen schrijft dat in al deze dingen Gods roepstem klinkt is dat waar, maar dat is wat anders dan dat God die dingen stuurt. Zo kan ook een sterfgeval van een zeer geliefde, Gods roepstem zijn, maar de dood is er doordat de mens uit de aarde is en door de zonde.

  Ik heb veel meer geschreven en daarop reageert u niet.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 39. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 12:13

  Dinette,

  Als Paulus zijn zweetdoek meegaf en op een zieke gelegd werd dan genas de zieke. Maar dat is opgehouden. Dit wordt bevestigd in 2Ti 4:20 Erastus is te Korinte gebleven, Trofimus heb ik ziek achtergelaten te Milete. Paulus kon Trofimus niet meer genezen. Zie ook Gal.4:13; Flp.2:26,27.
  1 Cor.13:8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieen, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden. Het zijn de krachten van het Koninkrijk der hemelen.
  1Co 4:20 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.
  De verkondiging voor de kruisiging van de Here Jezus was, bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het Koninkrijk is er nu wel maar in de hemel, vandaar het gebed “gelijk in den hemel alzo ook op aarde”.
  Nu leven wij in de bedeling der genade, want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. 2 Cor. 5:7. Na de hemelvaart van de Here Jezus, vervolgt Saulus de gelovigen en ontmoet de Heer hem omdat hij voor de Heer een uitverkoren vat is. En Petrus bij Cornelius is de vervulling van: Mt 16:19 Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.
  Dat gaat over het beeindigen van het Oude Verbond en ingaan van het Nieuwe Verbond. Wij leven onder het Nieuwe Verbond waarin niet zieken naar het lichaam genezen worden, maar zondaren vanaf de voetzool tot en met de schedel door wedergeboorte door de Heilige Geest. Die voor de kruisiging genezen werden zijn allen weer gestorven maar de wedergeborenen hebben eeuwig leven en vormen het Lichaam van Christus..

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 40. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 12:22

  Jan,

  Ziet u ook met verlangen uit naar de opname van de Gemeente?
  In uw vorige reactie vergat u namelijk daar antwoord op te geven.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 41. dinette zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 14:24

  Baruch,
  U geeft niet echt antwoord op mijn vraag uit reactie 35. In Handelingen 9 spreekt de Heer duidelijk rechtstreeks tot Saulus (vers 3-6) en in Handelingen 10 krijgt Cornelius een visioen (vers3). Ook Petrus krijgt een visioen (vers 10).
  U beweert dat onder het nieuwe verbond God tot niemand meer rechtstreeks spreekt en ook niet meer in visioenen. Deze teksten tonen duidelijk aan dat de Heer ook in het nieuwe verbond nog rechtstreeks spreekt.
  En wat dacht u van Johannes op Patmos, Openb.1:1-3. In het boek Openbaring maakt Johannes bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd…gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.
  Ook het boek Openbaring is een visioen, daar kunt u niet omheen.
  Zoals Jan al heeft aangegeven stopt de bijbel niet nadat Jezus naar de hemel is gegaan. God spreekt ook in het nieuwe verbond nog door mensen en visioenen.

 42. dinette zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 14:31

  Baruch,
  Zie ook het commentaar van Dirk op deze site van augustus 2005 met als titel: Hotline met de hemel.

 43. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2009 om 14:39

  Baruch,

  Is er bij u echt berouw en verootmoediging over uw zonden?
  Alleen zij die onder echt berouw sterven in de Here zullen deel krijgen aan de opname.

  Groet, Jan.

 44. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 maart 2009 om 9:25

  Dinette,

  Mijn antwoord in reactie 39 is voor u niet echt antwoord op u vraag. Daarin heb ik willen aangeven dat na het completeren van de Canon, de Heer niet meer rechtstreeks tot mensen spreekt. Het Nieuwe Testament is geschreven na de hemelvaart van de Heer, en daarin wordt ons het laatste rechtsreeks handelen met de mens door de Heer, vermeld. Nu in deze bedeling der genade Gods spreekt de Heer niet meer rechtstreeks, door visioenen of dromen tot de mensen. Waarom zou dat nu wel nog moeten gebeuren?
  De Bijbel is af . Zogenaamde wonderen, genezingen, spreken in tongen en profeteren worden gevonden in Pinkstergroepen.

  U verwijst naar het commentaar van Dirk op deze site van augustus 2005 met als titel: Hotline met de hemel. Maar broeder Van Genderen en ik spreken met één mond over deze dingen.
  Ik weet dat er mensen zijn die zeggen een droom of profetie of een visioen van de Heer te hebben ontvangen, maar die mensen geloof ik niet. Ook broeder Van Genderen waarschuwt daartegen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 45. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 maart 2009 om 9:40

  Jan,

  Door wedergeboorte is men in de Heer en heeft men eeuwig leven.
  Is men opgestaan in nieuwheid des levens, en dat leven heeft niets met zonden te maken. Ro 8:2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
  2Co 5:17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
  Ga 6:15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel.
  Jan, weet u zich wederom geboren?
  Ik besef heel goed dat dit een intieme vraag voor u is, maar als u het weet dan belijdt u dat met grote dankbaarheid aan de Heer in volle vrijmoedigheid.
  Persoonlijk heb ik dat al eens gedaan in deze site, van anderen heb ik het nog niet gelezen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 46. Jan zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 maart 2009 om 14:37

  Jan, weet u zich wederom geboren

  Als ik ja zeg, zegt u dat ik onder wet leef.
  Als ik nee zeg, zegt u dat klopt, want u leeft onder wet.

  Maar ik weet,
  Ja mijn Bloedbruidegom leeft, en zijn naam is Jezus Christus HERE.
  En Hij leert en spreekt tot mij, van Zijn trouw, van Zijn werk, van Zijn Vader, van Zijn Geest, en van Zijn Bruid.

  Ja, Gij zijt mijn Borg en Middelaar.

  Groet, Jan.

 47. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 maart 2009 om 15:03

  Jan,

  Weet u zich wederom geboren?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 48. Jan zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 maart 2009 om 19:12

  Baruch,

  Gij zijt een leraar op dit forum, en dit getuigenis verstaat gij niet?

  Groet, Jan

 49. dinette zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 0:28

  Baruch,
  Broeder van Genderen waarschuwt tegen deze mensen (en terecht), maar hij schrijft ook nog iets anders wat u toch ook gelezen moet hebben nl.:
  …Toch geloof ik dat God ook in deze tijd profeten geeft…
  Toetsen aan de bijbel is de boodschap, kritisch zijn maar niet direct alles van tafel vegen.
  Voegen de pinkstergroepen (waar u over spreekt) iets toe aan de bijbel? Of oordeelt u hier over iets waar u nog nooit een voet hebt binnen gezet?
  Ik vind het heel erg dat u weeral de bijbel naar uw hand zet door te zeggen dat God in het nieuwe verbond niet met en door mensen spreekt.
  Spreekt God, rechtstreeks en in visioenen in het nieuwe verbond? Ja!
  Bent u al eens op een zendingveld geweest? U oordeelt te snel.
  En geloof me, ik promoot echt geen profetie, ik heb er zelf al te veel ellende mee meegemaakt, maar we moeten wel Gods Woord blijven volgen.

 50. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 10:35

  Dinette,

  Jaren geleden ben ik op “De Bron” in Dalfsen met vrouw en kinderen naar een avond geweest bij een Pinkstergroep met de oude Karel Hoekendijk.
  Daar zou een film vertoond worden van het zendingsveld. Zoals gewoonlijk werd begonnen met het zingen van enige liederen die aan elkaar gesproken werden door Karel Hoekendijk op een opzwepende manier. Na weer een lied gezongen te hebben zei Karel Hoekendijk: “Als er nu profeten onder ons zijn, laten die dan niet zwijgen”. En hup daar sprongen de profeten op en begonnen te profeteren als volgt: “Ik sta op een kruispunt en ik moet kiezen, de Heer zegt Mijn volkje, Mijn volkje enz. enz.” Er begonnen er in tongen te spreken zonder dat er een uitlegger was. Ik ben naar voren gegaan naar waar mijn kleine kinderen zaten en heb met vrouw en kinderen de zaal verlaten.
  Ik weet dus waarover ik het heb. En dit is niet de enige keer dat ik zoiets meegemaakt heb. En het was steeds om uit liefde de uitnodiging niet af te wijzen om een dienst bij te wonen.
  Wij hebben het profetisch Woord dat zeer vast is en wij doen wel daarop acht te geven. Er staat profetisch Woord (enkelvoud) dat betekend dat er geen op zich staande profetie is maar dat alle profetieën één geheel vormen.
  En daaraan voegt de Heer nu niets meer toe of af.

  Broeder Van Genderen zegt niet zoals u meent dat hij zegt, dat God ook nu nog profeten geeft. Broeder Van Genderen zegt dit, ik citeer hem: “Toch geloof ik dat God ook in deze tijd profeten geeft. Efeze 4:11 zegt: ‘En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven…’ Zij brengen Gods woord voor vandaag en GEVEN DE DOOR HEM GEGEVEN OPENBARING OVER ZIJN WOORD, DE BIJBEL, DOOR. Maar dit zijn geen mensen die een air om zich hebben hangen van ‘ik ben een gezalfde van God; luister naar mij’.”
  Profeteren nu, is precies zoals broeder Van Genderen schrijft, nl. Gods Woord, de Bijbel, onderwijzen.
  Uw manier van citeren is misleidend. Ik geef een voorbeeld:

  Jak 2:1 Mijn broeders, hebt niet het geloof van onzen Heere Jezus Christus, den Heere der heerlijkheid,

  Als ik het zo citeer dan ben ik totaal verkeerd bezig, er staat nl. nog bij:
  “met aanneming des persoons.”

  Leest u nog maar eens heel goed wat broeder Van Genderen schrijft in Hotlijn naar de hemel in 2005, daarin waarschuwd hij tegen profeten die profeteren zoals bijvoorbeeld in Pinkstergroepen gebeurt..
  Blijft u maar op uw manier Gods Woord volgen dan doe ik dat op mijn manier.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 51. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 10:43

  Jan,

  U hebt nog geen “JA” of “NEEN” geschreven op mijn vraag.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 52. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 11:50

  Verstaat gij dan niet wat gij leest?

  Groet, Jan.

 53. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 12:31

  Baruch, wat bent u toch een enorme doordrammer!
  Zelf zou ik er, als het mij gevraagd werd, direct voor uitkomen, dat ik wederom geboren was. Maar Jan is helemaal niet verplicht om u daarop te antwoorden! En ik kan hem begrijpen. Want het lijkt er al te veel op, dat u er gewoon op uit bent om hem klem te zetten.
  We lezen in Luk. 11: 53 en 54 dat de schriftgeleerden en Farizeeën (ik neem even de Statenvertaling) hard aanhielden om iets uit de mond van de Heere Jezus te jagen, waarover zij hem konden beschuldigen. Daar lijkt uw houding ook vaak op.

  En wat betreft het profeteren: In Handelingen 2: 17 staat duidelijk, dat God in het laatste der dagen Zijn Geest zal uitgieten en dat jongelingen gezichten zullen zien en dat ouden dromen zullen dromen. Als u dat alles wegverklaart mishandelt u de Schrift. En daar zult u verantwoording over moeten afleggen in de Dag des Oordeels.
  Ik weet ook wel, dat er veel valse profetie en zo is, maar dat is geenszins een bewijs, dat God helemaal niet meer op bijzondere wijze tot Zijn kinderen spreekt.

 54. dinette zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 22:13

  Baruch,

  Ik heb toch niet gezegd dat ik in zo´n profetiën geloof? Ik zou direct buiten gaan. Dat wat u over Hotline met de hemel schrijft daar ben ik het helemaal mee eens, een profetie moet duidelijk te toetsen zijn aan de bijbel.
  Maar de manier waarop doet in deze discussie niet terzake,waar het om ging is wat u schrijft in reactie 31, dat God geen dromen en visioenen meer geeft in het nieuwe verbond. De teksten die aangehaald zijn in reactie 41 en hierboven (53) vertellen ons iets anders.

 55. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2009 om 12:55

  Jan,
  U bent Zippora toch niet? Met de termen die u gebruikt geeft u kennelijk aan dat u wederom geboren bent. Mijn ervaring is dat mensen uit bepaalde denominaties niet ronduit durven te zeggen dat zij behouden zijn. Zij horen vaak vanaf de kansel dat zij wel eens met een ingebeelde hemel naar de hel kunnen gaan, want zeker weten kun je het niet.
  Nu geeft u zelf al aan dat leven onder de wet eigenlijk strijdig is met de wedergeboorte volgens Hand.15:5,28 en 29.
  En dat is nu juist het punt waarover wij het niet eens kunnen worden.
  Maar wij moeten ons buigen onder Gods Woord en dat leert toch duidelijk dat die uit de heidenen tot geloof gekomen zijn niet besneden hoeven te worden en de wet van Mozes hoeven te onderhouden. Weet u wat zo erg is Jan, het houden van de wet van Mozes is een ontkenning van het verlossingswerk van onze Here Jezus. Want, Ga 3:13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. Ga 2:19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ga 5:1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 56. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2009 om 13:45

  Piet,

  U hebt mij nog geen antwoord gegeven op mijn vragen in reactie 33 in Heftige reacties, n.l. Tot welke christelijke denominatie behoort u nu? En waarom hebt u de vorige verlaten?
  Gelooft u zelf ook dat u als wederomgeborene de wet van Mozes moet onderhouden hoewel Hand.15:5,28 en 29 de Heilige Geest leert dat het niet hoeft? U vindt mij een doordrammer, maar wie A zegt moet ook B zeggen.
  Jan is mij niets verplicht en ik ben niet verplicht alles aan te nemen wat Jan schrijft. Maar u mag mij alle vragen over Gods Woord stellen en die zal ik allen naar vermogen beantwoorden en als ik er geen licht over heb zal ik dat ook schrijven. U vergelijkt mij met de farizeeën. Maar het verschil tussen mij en de farizeeën is dat zij zelf niet zijn ingegaan en die ingingen hebben zij verhinderd. Ik ben wel ingegaan en stel daarom geen strikvragen maar vragen tot geloofsopbouw.
  Luk.11:52 Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd.

  Wat het profeteren betreft volgens Hand.2:17 doe ik niet wegverklaren maar laat het staan in de context en die luidt: “17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.
  18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.
  19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp.
  20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.”
  Vers 18 “in die dagen”, welke dagen? In de dagen van vers 19 en 20.
  Profeteren is Gods Woord verkondigen, maar niet eigen ingebeelde gedachten en dromen in Gods mond leggen. God spreekt nu door Zijn Woord tot de gelovigen en niet door dromen of profetieën. Maar wij weten alle dingen en: “1Jo 2:20 Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen.” Dat betekent dat wij alles in de Schrift tot onze beschikking hebben wat Gods plan betreft.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 57. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2009 om 14:15

  Dinette,

  Lees mijn reactie 56 aan Piet maar voor wat betreft profeteren en dromen.
  U reageert niet op mijn belevenissen in Pinkstergroepen. Een excuus voor uw eerdere bewering zou wel op zijn plaats zijn. U gaat ook niet in op de éénheid van de profetie (enkelvoud) en dat geen enkele profetie op zichzelf staat. U gaat ook niet in op dat u broeder van genderen niet juist hebt geciteerd. De Schrift leert dat gelovigen waarheid moeten spreken onder elkander. Dat houdt toch in dat indien wij onwaarheden spreken en die met de Schrift weerlegd worden, dat wij zo edelmoedig moeten zijn dat toe te geven en dankbaar moeten zijn dat wij op bepaalde zaken van het geloof het juiste verstaan hebben ontvangen? En daar ontbreekt het in deze site heel erg aan.
  Men is zo overtuigd van eigen inzicht in de Schrift dat men desnoods tegen de Heilige Geest in dat eigen inzicht handhaaft, zoals heel duidelijk gedaan wordt door hen die menen als gelovigen de wet van Mozes te moeten onderhouden, tegen Hand.15:5,28 en 29 in.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 58. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2009 om 19:09

  Denk toch dat we aan de bijbel een boek moeten gaan toevoegen.
  Het evangelie volgens Baruch.

  Uw afkeer van de wet is iets waar u mee naar bed gaat en mee opstaat.
  Wat leert de apostel Paulus ons in Rom 7;12
  Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.
  De geboden onthullen hoezeer wij ernaast zitten en hoeveel wij scheef hebben getrokken

  Je bent als christen niet van de wet bevrijd, maar van de vloek van de wet (gal 3:13) Dat is iets heel anders. Je leest in het NT regelmatig dat je niet meer onder de wet leeft , maar onder de genade (Rom 6:14) Maar dat betekent niet dat de wet is afgeschaft. Het wil zeggen dat de wet je niet meer aanklaagt. De wet vormt geen bedreiging meer voor jou/mij omdat Christus de vloek voor jou/mij gedragen heeft. Daarom wordt Hij het einde (doel, doeleinde) van de wet genoemd (Rom10:4) Hij is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om te vervullen (Matt 5:17-18)

  De wet heeft 3 functies
  1 De wet is een spiegel, om je te ontdekken aan mijn/jou zonden, om zicht te krijgen op Christus die de wet vervult, en om je te spiegelen aan Hem als nieuwe mens.
  2 Als grendel. Dankzij de wet word de ongebondenheid van de mens bedwongen. Je wordt tegen jezelf beschermd, zodat je niet uit de band springt
  3 Als maatstaf. Je kunt je gedrag meten aan een norm. Je weet waar je aan toe bent. Je leven krijgt er richting door en dat heeft zijn uitwerking in jou persoonlijke leven maar ook daar buiten. Het gaat hierom om de doorwerking in de samenleving, die er komt als je naar Christus wilt luisteren. Dat kan niet onopgemerkt blijven. ( Matt5:13)

  Veel wat in het OT is opgeschreven is door Christus vervuld en hoeft door ons niet meer worden opgevolgd, besnijdenis, offerwetten, reinigingswetten etc. Maar de grondgeboden– de tien geboden blijven onverkort geldig en worden door de HERE uitgediept. Gij zult niet stelen—u zult delen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste–heb de waarheid lief

  Christus is gekomen om de grote wet voor ons na te leven. Je vraagt daarom ook om kracht in Christus. En in verbinding met Hem mag je met andere ogen naar de geboden kijken. Wie aan Christus verbonden is, komt in een nieuwe verhouding tot de wet te staan. Geen levensprogram voor slaven, maar leefregels voor de vrije kinderen van God.

  Groet, Jan.

 59. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2009 om 20:48

  @Dinette … uiteraard is het zo dat de goede Vader
  in de hemel : rechtstreeks communiceert, met Zijn
  kinderen op aarde — wie zou Hem overigens dat
  recht ontzeggen ? — de doorgevingen echter, zijn
  vaak niet van de juiste kwaliteit, en de rede hiervan
  is, dat het iets is, wat opnieuw geleerd moet worden
  — sleutel bij dit alles, is : de TOETSING — zie >

  https:\/\/www.kcv-net.nl/forum/viewtopic.php?t=210

 60. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2009 om 9:52

  Jan,

  Dit alles wat u schrijft is in strijd met Hand.15:5,28 en 29.
  Het is niet willen rusten in het volbrachtte werk van Christus.
  Ga 5:4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij. 1 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?
  2 Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?
  3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees?
  Het is de kerkelijke leer waar u in vast zit. U moet niet uit de catechismus leven maar uit het nieuwe leven wat u deelachtig bent geworden door de opstanding met Christus uit de dood.
  U hebt Rom.7 niet goed begrepen. In de statenvertaling begint vers 12 met ALZO, dat betekent zoals in het voorgaande geschreven staat. Hetgeen in deze versen staat: “Rom.7:5 Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen.
  6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.
  Begrijpt u niet, als u met Christus gestorven en opgestaan in nieuwheid des levens bent, dat u dan voor de wet, der zonde en der wereld gestorven bent?
  Ga 5:12 Zij moesten zich maar laten snijden, die u verontrusten!

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 61. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2009 om 10:03

  Vraagje > HOE volbrengen wij de WET …?
  |
  Antwoord > door in_Christus te wezen …!!
  |
  Vraagje > hoe TOETS je een doorgeving ???
  |
  Antwoord > zoals Jezus, toen in de woestijn …!!
  |
  [ zie > https:\/\/www.kcv-net.nl/forum/viewtopic.php?t=210

 62. l.pasterkamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2009 om 14:24

  beste dirk,bedankt voor je goede bijbelvaste commentaren en je nieuwsbrief die ik zeer getrouw lees. Juist omdat het echt Gods woord is wat je verkondigd.
  Wat ik alleen betreur is al die commentaren van al die mensen,de discussies die er ontstaan vind ik niet goed.het gaat niet om onze mening maar om wat God zegt in zijn woord..

  Vr. groeten L.Pasterkamp

 63. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2009 om 16:30

  Ik dacht dat ik een duidelijk verhaal had opgeschreven in reactie 58, maar nee hoor.
  Romeinen 7:1-6 Onze vrijheid van de wet is een beweegreden om ons aan te spreken tot heiligmaking.
  Romeinen 7:7-14 Desondanks wordt de uitnemendheid en het nut van de wet bevestigd.
  Dit is even korte samenvatting van Romeinen 7.
  Daar Baruch de wet geheel heeft afgeschaft is het niet meer mogelijk dat Baruch er ook nog enig nut van in ziet. En dat is jammer.

  Ja erger zelfs.
  Iemand die het voor de wet opneemt krijgt er van langs.
  De Heidelberger Catechismus wordt bij het grofvuil gezet.
  Kerken worden in diskrediet gebracht.
  Het is zoals Dirk van Genderen schrijft in het leven is geen spelletje:
  En praat vooral niet over de geboden van God,………..

  Groet, Jan.

 64. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2009 om 17:31

  Baruch, u vraagt mij tot welke christelijke denominatie ik behoor. Hier kan ik duidelijk in zijn. Ik voel me niet verplicht om daar antwoord op te geven. Er wordt al veel te veel vanuit een bepaalde christelijke achtergrond gediscussieerd, in plaats van vanuit Gods volheid en Zijn Heilige Geest. Als iedereen zijn of haar kerkelijke achtergrond bekend gaat maken, zal de polarisatie waarschijnlijk nog toenemen. Maar uw achtergrond ken ik wel. Ik heb dat duidelijk op kunnen maken uit hetgeen u geschreven heeft. En de manier waarop u de opvattingen van uw groep probeert te verbreiden vind ik ronduit weerzinwekkend.

  Wat de wet betreft nog het volgende: Paulus zegt in 1 Corinthe 9:21: “Degenen, die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde (Gode nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou”. Hier zegt Paulus duidelijk, dat hij in werkelijkheid wel onder de wet is, maar dat hij op een dusdanige manier in het openbaar met de wet omgaat, dat hij in staat is om heidenen voor Christus te winnen.

  Verder schrijft u: “Men is zo overtuigd van eigen inzicht in de Schrift dat men desnoods tegen de Heilige Geest in dat eigen inzicht handhaaft.” Helaas bent u daar zelf een duidelijk voorbeeld van.

  Meneer L. Pasterkamp, ik ben het helemaal en van harte met u eens. Het gaat inderdaad om wat God ons in Zijn Woord zegt. Maar omdat Gods Woord door sommigen zo mishandeld wordt, kon ik het niet laten om toch weer te reageren, nadat ik eerst op mijn knieën Gods leiding gevraagd had.
  Laten we met elkaar bidden, dat Dirk van Genderen de genade van God mag ontvangen om Zijn wil te doen met zijn website.

 65. dinette zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2009 om 19:29

  L. Pasterkamp,
  Ik ben het volledig met u eens, het gaat niet om onze mening maar om wat God tot ons zegt in Zijn Woord. Als er dan dingen gezegd worden die tegen dat Woord ingaan doet dat pijn en is de drang om te reageren sterker dan mezelf.
  Laten we elkaar bemoedigen en ons licht laten schijnen voor de mensen zodat we onze Vader in de hemel eer bewijzen.

 66. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2009 om 21:58

  Men spreekt telkens over ‘de wet’. Welke wet? De Mozaïsche, de Messiaanse, de millenniale of de eeuwige Thora? Uiteindelijk wijzen ze alle terug of vooruit naar Christus. De wet van Christus is de enige die vrij maakt..!!

  mathieu

 67. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 3:26

  @Jan … nogmaals !! –( zie : 59 en 61 )
  |
  Vraagje > HOE volbrengen wij de WET …?
  |
  Antwoord > door in_Christus te wezen …!!
  |
  NB > wat moet dan nog in hemels naam met :
  de heidelberger, of met ander oud papier …?
  |
  Want de HG overtuigt je 24 uur per dag van
  eventuele & zelfs van verborgen zonden …!!

 68. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 12:07

  Jan,

  Ga 2:19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.
  Begrijpt u Gal.2:19 niet of wilt u het niet begrijpen? Een wederom geborene is dood voor de wet. Een lijk heeft geen werken meer. Maar wanneer men met Christus gestorven is en opgestaan in nieuwheid des levens, leeft men ook in dat nieuwe leven, het oude (de wet) is voorbijgegaan en alles is nieuw geworden. Paulus leefde na zijn wedergeboorte niet meer onder de wet maar onder de genade. Lees maar wat hij schrijft in Php. 3, ook het leven onder de wet heeft hij schade en drek geacht, om Christus te mogen gewinnen, om in Hem gevonden te worden, niet hebbende zijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof. Paulus vergeet hetgeen achter is o.a. de wet en strekt zich uit hetgeen voor is, en jaagt naar de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.
  Ga 5:1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. De Heer heeft ons bekwaam gemaakt, om dienaars te zijn van het Nieuwe Testament,(Nieuwe Verbond, der Genade) niet der letter (Oude Verbond, der wet) maar des Geestes; want de letter (de wet) dood, maar de Geest maakt levend.
  Als u wilt weten hoe ik zonder de wet leef, moet u Romeinen 6 lezen en overdenk dan verzen 14 en 15 eens heel goed.

  Baruch heeft de wet niet afgeschaft, hij is door de wet der wet gestorven, opdat hij Gode leven zou. Ik geef u die het voor de wet opneemt er niet van langs, ik houd u Gods Woord voor, en Gods Woord leert ons in Gal.2:19 dat een wedergeborene der wet gestorven is. En de Heilige Geest bevestigd in Hand 15:5,28 en 29 dat een gelovige in de Here Jezus Christus, niet besneden hoeft te worden en de wet van Mozes niet hoeft te onderhouden. Jammer voor de Heidelberger Catechismus, die ik wel aan de kant heb gezet.
  Broeder Van Genderen schreef, “Het leven is geen spelletje”, en ik schreef daarop. Wat een rijkdom om met Paulus te kennen zeggen, het leven is mij Christus, en het sterven gewin.
  Spreek mij zoveel mogelijk over de geboden van God, want de geboden van God zijn Zijn onderwijzingen. Maar voor de 10 geboden (de wet) ben ik volgens Gal. 2:19 gestorven, opdat ik Gode leven zou, hoe? Lees daarvoor Rom.6 en 8.

  Met vriendelijke groet,
  baruch.

 69. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 12:47

  Piet,

  U bent niet duidelijk op mijn vraag, u verschuilt zich. U durft niet te zeggen waarom u bij de vorige weggegaan bent en met wie u nu samenkomt. Ook beweert u mijn achtergrond te weten, die mag u van mij hier gerust schrijven hoor, ik stel het zelfs op prijs als u dat doet.
  Mijn opvattingen zijn niet van mijn groep maar van Gods Woord, dat u mijn manier van verbreiden weerzinwekkend noemt, is niet uit liefde geboren. Nog geen enkele keer hebt u van mij zulke beschuldigingen kunnen lezen.
  Wat u over Paulus schrijft (1 Cor.9:21) is Schriftuurlijk. Maar onze gedachtewisseling gaat over het houden van de wet van Mozes door weder geborenen zowel Jood als heiden. En de Schrift leert duidelijk dat wij door de wet der wet gestorven zijn, om Gode te leven. Gal 2:19.
  U leest ook mijn reacties aan Jan dus daarin kunt u mijn mening hierover uitgebreider lezen.
  Zoals u en Jan blijven verdedigen dat een wedergeborene nog wel de wet moet onderhouden zo blijf ik er op wijzen dat dat tegen de Schrift is zoals de Heilige Geest dat duidelijk leert in Han. 15:5,28 en 29, niet ik ga tegen de Heilige Geest in zoals u beweert maar u beiden. U hebt om mij te antwoorden om Gods leiding gevraagd, is mijn manier van Gods Woord verbreiden weerzinwekkend en mishandeld te noemen ook voortgekomen uit Gods leiding?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 70. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 12:53

  Mathieu,
  Er is inderdaad verschil in wet. Bijvoorbeeld: Baruch verwees steeds naar de besluiten van de vergadering te Jeruzalem, zie Hand. 15: 28 en 29. Maar daar ging het over de besnijdenis en andere typisch Joodse gebruiken die teruggingen op de ceremoniële wet. Waarom werd er toen niet gesproken over de wet der tien geboden? Omdat de heidenen ook al wetten hadden die diefstal en moord verboden. De Romeinen en Grieken hadden in die tijd wetboeken die op een behoorlijk hoog niveau stonden, menselijk gesproken. Tijdens mijn studie Grieks heb ik verschillende geschriften van Plato over Socrates moeten lezen. Socrates had naar menselijke maatstaven een behoorlijk hoge moraal. Maar de besnijdenis en de ceremoniële wetten van het Oude Testament waren voor de heidenen nieuw. Vandaar dat er in die tijd bijzondere aandacht aan besteed werd.

  Overigens: Vergis u niet! De wet van Christus is geen andere wet dan de wet van God de Vader. Want Christus sprak: “Ik en de Vader zijn één!” In Matt. 5: 21 en verder zien we dat onze Heiland Gods wetten niet aan de kant schuift, maar juist nader verklaart, vooral in geestelijke zin: Niet alleen wie doodt, maar ook al wie ten onrechte toornig is op zijn broeder is strafbaar!

  Hero, u zegt dat de Heilige Geest 24 uur per dag van eventuele en zelfs verborgen zonden overtuigt, maar dit is geen steekhoudend argument. Want anders zou iedere Christen zonder zonden zijn. Er zouden dan ook geen meningsverschillen zijn bij de Christenen die gebruik maken van deze website.
  Maar (1 Joh. 1: 8-10) als we zeggen, dat we geen zonden hebben maken we God tot een Leugenaar! In Jeremia 17: 9 staat dat het menselijke hart arglistig en zelfs dodelijk is. Ook Christenen zijn daar niet volkomen vrij van.
  Als God hen een tijd lang aan zichzelf overlaat doen ze niets anders dan het verkeerde. En daarom hebben wij de wet nodig! Want door de wet is de kennis der zonde. Als bijvoorbeeld mijn bedrijf failliet dreigt te raken, dan zou de satan mij in kunnen fluisteren om de belastingdienst op te lichten. “Wat maakt het uit? Er gaan toch miljarden om bij de belastingdienst” zou hij kunnen influisteren. Maar dan maakt de Geest van Christus mij duidelijk, dat ik niet mag stelen, omdat dat tegen Gods wet ingaat.

  Zoals een herder een stok en een staf heeft, zo heeft ook de Goede Herder een stok en een staf (de wet) om mij te beschermen en mij in juiste banen te leiden en straks veilig thuis te brengen in Zijn heerlijkheid!

 71. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 12:58

  Allen,

  Met Pasterkamp ben ik eens dat het om Gods Woord gaat. Dat is een waarheid als een koe, daarom tracht ik alles wat hier in deze site daarvan afwijfkt Schriftuurlijk te weerleggen omdat de Schrift daar óók voor bedoeld is: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
  17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 72. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 13:24

  Spreek mij zoveel mogelijk over de geboden van God, want de geboden van God zijn Zijn onderwijzingen.

  Wat zijn dan geboden van God en waarin verschillen die van de wet?

  Groet, Jan.

 73. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 14:07

  Jan,

  Ik vroeg u :Ga 2:19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.
  Begrijpt u Gal.2:19 niet of wilt u het niet begrijpen? Daarop geeft u geen antwoord. Laat mij nu eens weten hoe u deze tekst verstaat. En hebt u de tijd genomen om Rom.6 en 8 te lezen?
  Gods geboden is Gods Woord en Gods Woord leert mij dat ik voor de wet gestorven ben. Door de wet ben ik der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou, hoe? Lees daarvoor Rom.6 en 8. Ook dat gebod moet ik geloven. De wet is vernietigd leert mij ook Gods Woord: “Heb 7:18 Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil; 19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken.”
  Zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen. Rom.8:8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
  9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
  10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.
  11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.
  12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.
  13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.
  Er staat “uw sterfelijke lichamen” en niet uw gestorven lichamen. NU terwijl wij leven in nieuwheid des levens maakt de Geest van God ons sterfelijk lichaam levend. En dat niet door de wet maar door Zijn Geest, want de letter (de wet) dood maar de Geest maakt levend.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 74. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 14:55

  Sorry maar u begrijpt Gal 2:19 niet

  Paulus was dood voor de wet, door de wet zelf. Hij zag dat er geen rechtvaardigmaking te verwachten was door de werken van de wet en dat haar offeranden niet meer nodig waren sinds die in Christus vervuld waren, omdat hij Zichzelf tot een offerande voor ons gesteld heeft. Maar hoewel hij der wet gestorven was, beschouwde hij zich niet als zonder wet. Hij was der wet gestorven, opdat hij Gode leven mocht.

  Groet, Jan

 75. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 16:37

  Jan.

  Precies, wij zijn net als Paulus dood voor de wet opdat wij Gode leven.
  Maar niet door de wet van Mozes, maar door de wet des Geestes in Christus Jezus. Ro 8:2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
  Niet zonder wet nee,maar: 1Co 9:21 hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet (hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus) om hen, die zonder wet zijn, te winnen.
  De wet van Christus, is niet niet de wet van Mozes.
  Over de vernietiging van de wet schrijft u niets, waaom niet?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 76. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 18:34

  Over de vernietiging van de wet schrijft u niets, waarom niet?

  Is toch logisch dat ik daar niets over schrijft omdat de wet niet vernietigt is.

  Het is mij nu wel duidelijk.
  Ik schrijf toch dat Paulus zich niet als zonder wet beschouwde, maar daar gaat u volkomen aan voorbij.

  En sorry dat ik het nog een keer moet schrijven met uw uitleg betreffende 1Cor 9:21, ook dit vers begrijpt u niet.

  groet, Jan.

 77. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 20:11

  Het wordt me steeds duidelijker, dat Baruch de Bijbel aanpast aan zijn eigen inzichten, in plaats van zich in ootmoed aan Gods waarheid te onderwerpen.
  Al verschillende keren hebben wij er op gewezen, dat Christus niet gekomen is om de wet te ontbinden (Matt. 5: 17). Maar Baruch aanvaardt dit niet, omdat hij in dit opzicht ten diepste niet voor God wil buigen.
  Hij meent de waarheid te moeten verdedigen, maar hij kent de hoogmoed van zijn eigen hart niet. Steeds gebruikt hij een overvloed aan argumenten, die gebaseerd zijn op een verkeerde schriftuitleg. Hij is er volkomen blind voor hoe hij verstrikt zit in de leugen.
  Ik vrees dat wij eindeloos door kunnen gaan, als de Heilige Geest zijn ogen niet opent voor zijn leugenleer.
  Baruch, u vraagt mij waarom ik de kringen verlaten heb, die zo veel invloed op u hebben. Maar daar heeft u niets mee te maken. Wel kan ik zeggen: Door uw geschrijf zijn mijn ogen nog veel meer geopend voor alle dwalingen aldaar.

 78. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 20:47

  @Piet … geloof mij svp : Jezus zou morgen al
  terugkomen -(bij wijze van spreken)- wanneer
  alle zogeheten “”christenen”” bekeerd zouden
  wezen, plus vervuld met de Heilige Geest ? —
  helaas : het is een minderheid binnen de kerk,
  die voldoet aan de eis van het Evangelie …!!

  Nochthans : de wet is goed, maar wie haar nu
  wil volbrengen, kan dit slechts door in_Christus
  te zijn — ‘n andere weg is er niet !!

 79. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 9:29

  Jan,

  Wedergeboren gelovigen zijn niet onder de wet omdat zij door de wet voor de wet gestorven zijn.
  Ro 6:14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 80. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 10:03

  Piet,

  Jammer dat u niet in de liefde blijft en niet schrijft tot welke “groep” ik behoor en waaruit u bent weggegaan en waar en met wie u nu samenkomt. Dat zijn toch geen vragen waarvoor u zich moet schamen maar een eerlijk antwoord op kunt geven. Vooral omdat zij staan in het kader van uw beschuldigingen aan mijn adres. Het ontbreekt u iedere keer aan bewijs van hetgeen u schrijft.
  Jan en u beschuldigen mij van valse leer. Maar ik wordt niet van mensen geoordeeld maar door de Heer. U maakt zich ook schuldig aan partijschap kweken door in de hij-vorm en en wij-vorm.te spreken. Ook u wil ik het nog één keer schrijven: “Wedergeboren gelovigen zijn niet onder de wet omdat zij door de wet voor de wet gestorven zijn.”
  Ro 6:14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Zie ook Hand. 15:5,28 en 29 dat niet over de ceremoniële maar over de wet van Mozes gaat, zie vers 5.

  21 Zegt mij, gij, die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet?
  U wijzigt de sabbat zeker in de zondag en mag daarom niet fietsend of met de auto naar de kerk. Dat zijn dingen van het vlees. Ro 7:5 Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen;
  Ro 8:3 Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees; God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees,
  Ro 8:8 zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
  Ro 8:9 Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

  Gal.4:29 Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest geboren was, alzo ook nu.
  30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.
  31 Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije.
  1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.
  2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.
  3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.
  4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 81. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 19:45

  Geachte heer van Genderen,

  “Denk eens aan de tientallen miljoenen ongeboren kinderen die de afgelopen jaren in de moederschoot zijn gedood. Ik zie dit als het grootste kwaad in onze tijd. Ik denk ook aan de afschuwwekkende zonden die plaatsvinden op seksueel gebied, waarbij ik nadrukkelijk ook het uitleven van homoseksualiteit noem.”

  A.Heeft u een referentie over “de tientallen miljoenen”?
  B. Het afkeuren en bestempelen alszijnde zonde van het uitleven van homoseksualiteit staat haaks op ongeveer alles in het NT. Waar basseert u eigenlijk deze mening op?

  Met vriendelijke groet,

 82. Jan zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 19:46

  Baruch,

  U laat het woord geschreven in Matteus 24:12 geheel uitkomen
  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de mensen verkillen.

  En wat verder opvalt is dat u mensen gewoon onder druk zet om antwoorden te geven op uw vragen, maar vragen aan u gesteld worden op handige manier ontweken .U wijzigt de sabbat zeker in de zondag en mag daarom niet fietsend of met de auto naar de kerk.

  Alleen dit citaat van u zegt mij alweer genoeg.
  Dit slaat werkelijk nergens op en daaruit blijkt maar weer eens dat het voor u niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen de ceremionele wetten(geboden en verboden van de farizeers) en de 10 geboden.

  Groet, Jan.

 83. Jan zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 19:51

  He………. is mijn reactie niet geplaatst?

  Nou ja ook goed.

  I rest my case.

  Groet, Jan.

 84. Piet zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 20:08

  Hero, ik ben het met u eens, dat de tegenwoordige Christenen in ons land(over het gemiddelde genomen) ver onder de maat leven van wat God bedoeld heeft. Maar ook mensen die echt vervuld waren met Gods Geest, gaan soms vreselijk de fout in. David werd de man naar Gods hart genoemd. Zijn geloof was zo sterk, dat hij de strijd aandurfde met een leeuw en met een beer. En toen hij ten strijde trok tegen de Filistijnse reus voorspelde hij hem bij voorbaat al zijn ondergang. En het kwam uit! Toch viel deze man Gods vreselijk in zonde door overspel te bedrijven met Bathseba en door haar man te vermoorden.
  En om nog meer voorbeelden te noemen: Ook Petrus moest (na de uitstorting van de Heilige Geest!) door Paulus terecht worden gewezen. (Gal. 2: 11). En Johannes ging (ook na de Pinksterdag) een engel aanbidden. (Openb. 22: 8). Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Kortom: Volmaakte Christenen bestaan niet. Ieder Christen moet op zijn tijd gecorrigeerd worden. En daar gebruikt God de wet voor. De wet is als een staf in de handen van de Goede Herder, onze Heiland. Door Zijn Geest brengt Hij ons de wet in herinnering, als we iets willen doen dat tegen Gods geboden ingaat.

  Baruch, er zijn 3 redenen waarom ik uw vragen niet beantwoord heb:
  Ten eerste heeft u veel meer tijd dan ik. Ik moet daarom de vrijheid hebben om op het een wel te reageren en op het andere niet.
  Ten tweede weet ik, dat elke antwoord van mij tot een nieuwe discussie kan leiden. Ik heb daar geen behoefte aan en geen tijd voor.
  Ten derde wil ik deze website van Dirk van Genderen niet gebruiken om een bepaalde geloofsrichting onder vuur te nemen. Maar ik maakte er wel toespelingen op, omdat ik zag hoe zeer u in uw opvattingen voorgeprogrammeerd bent door een bepaalde christelijke richting, die ik heel goed ken. En die opvattingen wilt u persé aan anderen opdringen, onder het voorwendsel dat het Gods Woord is. Hier gruw ik dus van.

  Gods wet komt overeen met Zijn geboden. Niemand heeft het recht om daarin verschil te maken. En in Openbaring 22: 14 staat:
  “Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.” Als we zeggen, dat de wet vernietigd of afgeschaft is, gaan we hier tegenin. Daarmee riskeren we onze zaligheid te verliezen. Een mens kan met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. Maar u zult in eeuwigheid niet kunnen zeggen, dat u niet gewaarschuwd bent.

 85. Piet zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 20:46

  Jan,
  Misschien is jouw reactie niet doorgekomen door een storing, aangezien jouw reactie vrijwel gelijktijdig met die van GRVDA werd verzonden. Probeer het gerust opnieuw.

 86. Jan zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 23:41

  U wijzigt de sabbat zeker in de zondag en mag daarom niet fietsend of met de auto naar de kerk.

  Het ging mij om dit citaat van Baruch.
  Dat zegt natuurlijk al genoeg.
  Baruch kan geen onderscheid maken tussen de ceremionele wetten(geboden en verboden van de farizeers) en de 10 geboden.

  En dat het opvalt dat Baruch anderen onder druk zet om te antwoorden op zijn vragen en dat vragen die aan hem gesteld zijn, op handige wijze worden ontweken.

  Maar het is goed verder zo.

  Wij mogen dankbaar zijn dat er in Nederland mensen zijn met zo n scherpe geest als Dirk. Afgelopen biddag was ik aanwezig in een kerkdienst en daar begon de Dominee op precies dezelfde wijze zijn preek zoals Dirk hier boven beschreven heeft.

  Deze dominee begon met de nationale zonden van Nederland, toen de financiele crisis en als klap op de vuurpijl, 2009 het Darwin jaar.
  Om de laatste banden met de HEERE( de Almachtige Schepper) door te snijden. Ja…… en nu stort de zaak in en men weet niet waar het van komt.

  Al die wereldleiders die nu bijna zondag aan zondag aan het vergaderen zijn sinds oktober vorige jaar, gingen ze maar eens op de knieen voor de HEERE en Zijn Gezalfde, dan zou er echt wat ten goede veranderen.

  Groet, Jan.

 87. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2009 om 9:42

  Jan en Piet,

  Er zijn deelnemers aan deze site die zich ergeren aan onze gedachtewisseling over wel of niet onderhouden van de wet van Mozes. Voor mij is het wel duidelijk dat wij niet tot de eenheid des Geestes in dezen komen. Wel betreur ik de niet terzake doende beschuldigingen en beweringen aan mijn adres die door u beiden zijn geschreven.
  Daarom is dit mijn laatste reactie over de wet van Mozes.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 88. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2009 om 12:37

  Ik vind het goed.
  Als we ons, ondanks alle verschillen, toch een kind van God weten, laten we dan voor onszelf en elkaar blijven bidden. En vooral voor onze geliefde broeder Dirk van Genderen, die het zwaar heeft vanwege zijn handicap.

 89. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2009 om 13:23

  @Piet … er wordt met nadruk, NIET van ons verlangd,
  dat wij foutloos zouden wezen — wel, dat wij DE_WEG
  volgen, de weg van vallen & opstaan, van luisteren, van
  leren & verandering van denken, van groeien in geloof,
  plus het ondergaan van de tucht des Heeren, zonder
  welke wij BASTAARDS gebleven zouden zijn …!!

 90. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2009 om 14:29

  Ik had de zaak graag een poosje met rust gelaten, net als Baruch.
  Maar wat betreft uw reactie:
  Ten eerste heb ik nooit gezegd, dat er van ons wordt verlangd dat wij foutloos zouden wezen. Ik heb er slechts op gewezen, dat wij de volmaaktheid nooit zullen bereiken in dit leven. En daarom heeft de wet nog niet afgedaan voor ons. God gebruikt de wet om ons te helpen om Zijn wil te kennen. Want ons hart is arglistig. Als wij altijd voor 100 procent door Gods Geest geleid zouden worden en nooit zouden zondigen, dan hadden wij de wet inderdaad niet meer nodig. Maar zover is het nog niet.

  Maar aan de andere kant: God verlangt wèl dat wij volmaakt en foutloos zijn!
  Denk maar aan Matt. 5:48: “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.” Is dit geen duidelijke taal?
  Zoals ik al zei kunnen wij die volmaaktheid in dit leven nog niet bereiken. Maar uit de genoemde tekst kunnen we wel opmaken, dat we met hart en ziel en met al wat in ons is naar de volmaaktheid moeten streven! Als God dan hulpmiddelen geeft, zoals Zijn wet, dan moeten we die hulpmiddelen in ere houden. Waarom zijn er bijvoorbeeld zoveel echtscheidingen, ook onder de Christenen? Omdat men Gods gebod niet zo serieus neemt. In een enkel geval is echtscheiding wel geoorloofd, zoals de Schrift ons leert, maar men verbreekt het huwelijksverbond veel te gemakkelijk, omdat men zich niet onder Gods wet wil stellen. En daarmee veroorzaakt men een wereld van pijn, verdriet en ellende, zowel voor de partner als voor de kinderen en vaak ook nog voor mensen om hen heen.

 91. Anna zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2009 om 17:19

  Zelf heb ik héél lang geworsteld met ‘de wet’.
  Ik kon het niet duidelijk krijgen.

  Het boekje: ‘Je kunt er niet omheen’ van Derek Prince, was voor mij heel verhelderend.
  Ik kan het u allemaal aanraden.
  ISBN 90 75185 19 7

  Met vriendelijke groet, Anna.

 92. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2009 om 20:15

  Bedankt voor de tip!
  Ik heb veel respect en hoogachting voor Derek Prince. Ik heb pas een boek van hem gelezen. Maar weet u wat ik telkens weer merk: Dat ook grote mannen en vrouwen Gods elkaar toch nog op allerlei punten tegenspreken, ook vaak op belangrijke punten. Daardoor ging ik het meer en meer zoeken in Gods Woord Zelf. En dat heb ik ervaren als vertroostend en zegenrijk.

  In ieder geval ervaar ik de wet niet als een kwelling of een keurslijf. Want Christus heeft mij vrijgemaakt van de vloek der wet. Nu is de wet voor mij alleen nog maar een vaste grond, waarin ik mijn anker stevig kan laten hechten. Mijn levensscheepje drijft dan niet af. Dit geeft rust en zekerheid. En als mijn scheepje een grote reis heeft gemaakt is die vaste grond altijd weer nabij, bereid door de liefde van God en Christus.

  Psalm 119 is één loflied op de wet! Hoe intens lief heeft de dichter de wet. En waar kwam die liefde vandaan? Door de Geest van Christus, die toen al in de gelovigen aanwezig was.
  Maar als het om mijn zaligheid gaat, dan heb ik niets aan de wet. Maar dat hoeft ook niet. Want Christus is mijn Gerechtigheid geworden. Mijn behoudenis is gefundeerd in Zijn offer en Zijn oneindige liefde. Daar mag ik met heel mijn hart op vertrouwen!

 93. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2009 om 21:13

  @Piet … uiteraard, moeten wij DE_WET volbrengen —
  maar, dit kan dus NIET meer, door al deze afzonderlijke
  wets`regeltjes te onderhouden — nee !!… wij moeten :
  in_Christus zijn, met onze ON_volmaaktheid — maar het
  grote wonder is dan, dat de goede Vader in de hemel,
  toch dik tevreden is over : degenen die met vallen &
  opstaan, hun geloofs`WEG vervolgen ….

  NB > dat er zoveel fout gaat onder christenen, komt …
  doordat de kerk niet bestuurd wordt door apostelen &
  profeten (zoals het eigenlijk wel behoort), maar door
  al die eigenwijze leeraars op hun preek_troon …!!

 94. sterre zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2009 om 21:39

  Piet , hier kan ik ja en amen op zegen.
  Verder wil il nog even kwijt; laten we toch ootmoedig blijven en in alles proberen math. 5 vers 38 tot en met 48 proberen na te leven.
  Allen God’s onmisbare zegen en nabijheid toe gebeden en Dirk, ik hoop en bid voor je dat je telkens weer wijsheid mag ontvangen om ons te leren en tot Zijn eer mag blijven schrijven. En licht mag wezen in deze duistere wereld vol onvrede en twist, helaas ook zo onder de christenen.
  vr.gr. Sterre

 95. Piet zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 maart 2009 om 20:22

  Hero,
  U heeft het over “wetsregeltjes”. Maar ik bedoelde met “wet” in de eerste plaats de Tien Geboden. En dat zijn niet zomaar regeltjes. In Matt. 5 vanaf vers 21 heeft Christus Gods geboden nader verklaard. En daarbij sprak Hij: “Wie Mijn woorden hoort en niet doet, is gelijk aan iemand die zijn huis op het zand bouwt. En de slagregens en de stormen zijn gekomen. En de val van dat huis is groot.” Dit geldt nog steeds.
  Verder is God niet dik tevreden over ons, want wij zijn misvormd door duizend zonden (zoals in een mooi lied staat). Maar God is tevreden over het volmaakte offer van Zijn Zoon. Op basis van dat offer wordt de volmaakte gerechtigheid van Christus ons toegerekend. En alleen daarom kan God ons in genade aannemen. Dit geeft totale rust. We gaan dan zelfs in Gods Wet Zijn liefde zien!

  Sterre,
  De boodschap van Matt. 5: 38 – 48 is geweldig mooi! Het is mijn sterke hartewens, dat alle Christenen daaruit gaan leven!!! Het betekent overigens niet, dat we nooit eens scherp zijn. Christus was ook vaak scherp, bijv. in Matt. 23 vanaf vers 13. Maar ten diepste kwam Zijn scherpte voort uit Zijn onbeperkte liefde. Hij waarschuwde wel voor het oordeel. Maar Hij voerde het oordeel niet uit. Integendeel! Hij liet het oordeel over Zichzelf komen, om de wereld te redden!

 96. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 14:55

  Laat ik hier nog iets aan toe mogen voegen:

  Hero, ik zie dat u charismatisch bent aangelegd. Op zich sta ik daar positief tegenover. Maar ik weet ook, dat er enorm veel valse profetie is! Vele malen heb ik het al meegemaakt, dat iemand zei: “God laat me zien, dat…” En dan bleek het helemaal niet te kloppen.

  Er was eens een vrouw (ook charismatisch) die haar geliefde overlaadde met verklaringen van liefde en trouw, ook in gedichtvorm. Maar toen ze merkte, dat hij zijn tijd soms ook wel eens wilde geven voor iemand, die het erg moeilijk had, ging ze twijfelen aan de relatie. Echter: Een dag of enkele dagen later zei ze: “God heeft mij bekend gemaakt, dat ik trouw moet blijven!” Maar enkele dagen daar weer na zei ze, dat het Gods wil was, dat ze de relatie beëindigde en dat God het steeds bevestigde. Haar belofte van trouw, die ze uitgesproken had voor Gods heilig aangezicht, kon ze rustig aan de kant schuiven. Zo arglistig is nu het menselijke hart!

  En er zijn veel meer mensen, die de Heere oprecht lief hebben of oprecht naar Hem verlangen, en toch veel te gemakkelijk de echt verbreken of andere belangrijke geboden overtreden, waardoor ze een wereld van ellende over anderen brengen. Dit bewijst duidelijk, dat we Gods geboden nog niet kunnen missen, ook niet als we kiezen voor het charismatische!

 97. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 20:33

  @Piet … de charismata der HG, zijn ahw : het licht
  van God — en waar het licht van God schijnt, daar
  zie je de zonden : vele malen beter dan waar God’s
  licht dus niet schijnt — en, het is daarom altijd erg
  makkelijk : een rede te vinden om iets niet te doen
  — maar nu zeg je, dat je persoonlijk weet van veel
  “valse profetie” ?… is dat echt, jouw persoonlijke
  ervaring, of zit er ook veel van anderen bij …?

 98. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 20:35

  NB > ik bedoel dan uiteraard : *van horen zeggen* ….

 99. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 22:05

  Hero,
  Inderdaad kan het licht van God soms helder schijnen. Maar als iemand profeteert moet dat altijd getoetst worden. En daar zijn nu juist de geboden voor en de rest van Gods Woord!!!
  De vrouw die ik noemde in nummer 95 meende ook dat ze verlicht werd door Gods Geest! Maar soms openbaarden zich juist de tekenen van bezetenheid: stuiptrekken, stampen en schreeuwen. Het was zo duidelijk, dat ze zelf ook geloofde, dat de duivel haar weer eens te pakken had.

  Je vraagt: “Is dat echt jouw persoonlijke ervaring?” Hierop antwoord ik: Ja!
  Want ik geloof anderen niet zomaar. Ik moet het zelf zien en meemaken.

 100. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 23:13

  @Piet … ook mijn ervaring is, dat er onder de noemer
  van “profetie”, heel veel bagger drijft — doch wees dan
  wel eerlijk, want de gemiddelde predikant / voorganger,
  kraamt echt niet_minder onzin uit !! — echter voor mij,
  was toentertijd het geklungel van enkele dames uit mijn
  doopgemeente, de rede om te kiezen voor de roeping
  & bediening van profetie — want … zowel het kon als
  moest juist beter — trouwens, toetsen dat doe je wel
  aan de inhoud van de gehele bijbel — zie ::

  https:\/\/www.kcv-net.nl/forum/viewtopic.php?t=210

 101. Piet zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 5:26

  Inderdaad, in de traditionele kerken is ook veel mis. Maar ik voel mij niet geroepen om via deze website al het negatieve aan de kaak te stellen.

  Ja, toetsen doen we aan de hand van de gehele Bijbel. De geboden zijn daarvan een onderdeel. Maar toch wel zo belangrijk, dat Christus sprak:
  Johannes 14:21 “Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.”

 102. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 9:34

  @Piet … ik denk zelfs, dat de GEBODEN van Jezus : hier vooraan staan –( gelijkheid, broederschap, je eigen kruis dragen, de vergeving, naastenliefde, en speciale aandacht voor kinderen )– de uitkomst van een toetsing, mag derhalve noooit het Evangelie tekortdoen, want dat heeft prioriteit boven het oude verbond ….

 103. Piet zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 18:51

  Hero,
  Ik weet dat veel mensen onderscheid maken tussen de geboden van Jezus en de geboden van God de Vader. Maar dit is vanuit de Bijbel niet te bewijzen (afgezien van de ceremoniële geboden bij de offerdienst en zo, die wij niet meer behoeven te onderhouden). Gods geboden zijn één! En de Heere Jezus sprak ook: “Ik en de Vader zijn één. (Joh. 10: 30).” Daarom zijn ook de goddelijke geboden één!
  Dit blijkt ook duidelijk uit Matt. 5 vanaf vers 21. Daar behandelt onze Heiland gewoon de Tien Geboden. En daarbij zegt Hij niet, dat ze niet meer gelden. Integendeel! De Heere laat daar zien, dat wij die geboden zelfs in ons hart en in onze gedachten kunnen overtreden. En zelfs dat maakt ons strafbaar!

  Maar de Heere Jezus laat ons ook zien waarom die geboden er zijn. Het is niet zo, dat we supergoed zijn en de hemel verdienen, als we ons houden aan allerlei regels. Nee, door die geboden kunnen we in geestelijke gemeenschap blijven met God en onze medegelovigen! Maar door die geboden te overtreden, dus door te stelen, te doden, het huwelijk te verbreken, enz., verwoesten we ons eigen hart, maken we de samenleving kapot en kunnen we niet meer in de rechte verhouding staan tegenover God.

  Ja, het is zelfs zo, dat we -door Gods geboden te overtreden, de demonen toestemming geven om ons hart te vervullen. Wie zich bijvoorbeeld overgeeft aan hoererij, krijgt demonen van hoererij in zijn of haar hart, waardoor het bijna niet meer mogelijk is om daarmee te stoppen. En wie zonder geldige reden de belofte van de huwelijks-trouw verbreekt, krijgt demonen van ontrouw en van leugen in het hart.

  Maar wie uit liefde tot God (en niet om de hemel te verdienen of om menselijke eer te ontvangen) Gods geboden bewaart en onderhoudt, ontvangt meer en meer de Heilige Geest!
  Dit is wat de Heere Jezus in Joh. 14: 21 bedoelt met: “Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.”

 104. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 20:07

  @Piet … op een punt moet ik je tegenspreken, want
  de Heilige Geest is_niet de beloning voor het weder^
  staan van de zonde — maar … de HG overtuigt ons
  van (datgene) wat zondig is !! — de HG wijkt immers
  ook niet uit ons wanneer wij zouden zondigen, maar
  wijkt wel uit ons, wanneer wij domweg niet_meer
  zouden luisteren naar diens stem ….

  NB > iets van wat je zegt, komt bij mij over, alsof :
  je, je *TARGETS* wil halen –( zowel kwantitatief,
  als kwalitatief …?

  Wanneer je graag wilt uitblinken, dan vindt Paulus
  dat prima, doch dan raadt hij jou zeker aan :
  “… streeft, naar de HOOGSTE GAVEN …”
  ( = apostelschap & profetie )

 105. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2009 om 20:40

  Hero,
  Ik kan jouw bezwaar begrijpen. Maar in de Bijbel staan wel eens schijnbare tegenstrijdigheden. De ene keer doet de Bijbel alsof we helemaal worden geoordeeld op grond van onze werken. En de andere keer doet de Bijbel weer alsof onze werken er helemaal niet toe doen, maar alleen ons geloof.
  Nee, de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen, maar heeft juist een ontzaglijke lading en laat zich vaak niet eenvoudig in onze systemen passen.
  Juist de mensen die sluitende systemen van de Bijbelse waarheden maken gaan daar vaak grandioos de mist mee in! Vaak doen we er het beste aan om de Bijbel gewoon in alle eenvoud na te spreken en het spanningsveld te laten staan.

  Een ander spanningsveld bestaat rondom de oorzaak van de bekering. De ene keer doet de Bijbel alsof de mens zichzelf kan en moet bekeren. En de andere keer laat de Bijbel weer weten, dat het volledig een eenzijdig Godswerk is! Ook hierin spreekt de Bijbel zich niet tegen, maar we hebben juist extra de verlichting van Gods Geest nodig om dit te verstaan.

  Een derde spanningsveld is er rondom de Heilige Geest. Het is voor 100 procent waar, dat de Heilige Geest een mens overtuigt van zonde en tot bekering brengt. Maar andere keren staat er weer, dat we de Geest niet moeten bedroeven en niet moeten uitblussen.
  De Bijbel gaat zelfs zo ver, dat gesteld wordt dat degenen die aan God gehoorzaam zijn, de Heilige Geest zullen ontvangen. Lees maar Hand. 5: 32:
  “En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn.”
  Zie je, Hero? De Bijbel gaat met een geweldige dynamiek en geladenheid met deze zaken om! Soms worden onze Theologische systemen even helemaal op hun kop gezet!

  Je denkt dat ik uit wil blinken, maar dan begrijp je mij totaal niet. Ik heb me in deze hele discussie gewoon door de Bijbel en Gods Geest laten leiden. En soms was ik werkelijk verwonderd over datgene wat God mij liet zien en mij op het juiste moment ingaf!

  Maar zelf sta ik met beide benen op de grond in alle ootmoed en eenvoudigheid. Ik weet maar al te goed, dat ik iedere keer weer faal en zondig. Van mijn kant is het echt onmogelijk om tot God en Zijn heiligheid op te klimmen. Maar dat hoeft ook helemaal niet (al hebben we wel de plicht om ons naar de volmaaktheid uit te strekken). Ik mag rusten op het volbrachte werk van Christus. Hij heeft voor mij de weg bereid en wil mij leiden door Zijn liefde. Ik mag weten dat niets mij van Zijn liefde kan scheiden!

 106. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 13:41

  Aan Piet,

  “Nee, de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen”
  “maar we hebben juist extra de verlichting van Gods Geest nodig om dit te verstaan”

  Oei, laat die verlichting maar aan staan dan.

  Hoe combineert u het verhaal dat Abraham zijn zoon Izaak offert met het gegeven dat God alwetend is? Genesis 20: 11-12

  ook Genesis 18: 21, is God alwetend of niet?
  we hebben een heleboel van dit soort keiharde tegenstrijdigheden ga er rustig voor zitten, voor inspiratie is dit overigens al uitgewerkt in “Christians Do NOT Understand the Bible” op Youtube serie van 5 video’s, enjoy

  met vriendelijke groet,

 107. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 15:07

  GRVDA,
  Ik wil uw vragen wel beantwoorden (eventueel privé), maar dan wel op een aantal voorwaarden. Aanvankelijk kreeg ik sterk de indruk, dat u er gewoon op uit was om het christelijk geloof aan te vallen. Als dat inderdaad zo is, dan zeg ik: “Gegroet. Ik kan mijn tijd beter besteden.”
  Nu al vast 2 vragen:
  1. Wat is uw doel? Is het werkelijk uw verlangen om God en Zijn Zoon de Heere Jezus beter te leren kennen? Of wilt u het christelijk geloof slechts aanvallen?
  2. Bent u bereid om regelmatig in de Bijbel te lezen en daarbij te bidden om de verlichting van de Heilige Geest? Het maakt niet uit dat we de Bijbel al eens gelezen hebben. Gods Woord is zo belangrijk, dat we daardoor dagelijks gevoed moeten worden.

 108. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 17:21

  Aan Piet,

  1. hmmm, ik denk dat het doel is om mensen na te laten denken.
  2. Ik lees regelmatig in de Bijbel maar ik beschouw de Bijbel zeker niet als het directe woord van God, de onstaans geschiedenis en samenstelling( zie oa Concillie 325 nC Nice. Meerdere malen eerder genoemd op dit forum)ervan spreken boekdelen, daarbij staan er verschikkelijk veel fouten in, zowel tekstuele tegenstrijdigheden als onwaarheden. Dat is in eerste instantie al een behoorlijke aanwijzing dat de Bijbel iig niet het directe woord van God of een God in het algemeen is.

  Maar bekijkt u anders eerst een de series van oa ProfMTH op youtube.

  met vriendelijke groet,

 109. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 19:07

  U zegt dat het uw doel is om mensen na te laten denken. Maar ondertussen probeert u de mensen ervan te overtuigen, dat de Bijbel een onbetrouwbaar boek is. Maar in dat Boek heeft de Schepper van hemel en aarde Zichzelf aan het mensdom geopenbaard! Dit is een groot wonder! We kunnen niet dankbaar genoeg zijn voor deze openbaring!
  Echter: Als u uw zin krijgt, dan verliezen de gelovigen al hun houvast. Ja, sterker nog: Dan verliezen de mensen zelfs (voor zover dat mogelijk is) hun zaligheid, want God heeft gezegd: “Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” (Markus 16: 16).

  Verder geeft u er geen enkele blijk van, dat u verlangt om uw Schepper beter te leren kennen. Ik kan wel met u van gedachten gaan wisselen over Nicea en Gods almacht, maar ik heb niet de indruk, dat er een basis is voor een vruchtbaar gesprek. Daarom ga ik niet op uw vragen in.

 110. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 20:25

  @GRVDA … je schijnt vol te zitten met de ONgefundeerde
  denkbeelden van de zgn *bijbel_critici* — op al je vragen
  echter, is een goed antwoord beschikbaar –( hoewel ook
  ik vermoed, dat je daar niet echt op zit te wachten )– het
  concilie van Nicea, uit 325 na Chr, heeft absoluut geen_!
  invloed gehad op de samenstelling van de bijbel — maar,
  men heeft daar voor eens & altijd duidelijk gemaakt, dat :
  de flut`schriften der gnostici, nergens in thuishoren …!!

  NB > de bijbel is geschreven door profeten & apostelen,
  dus als hedendaags profeet ken ik de wetenschappelijke
  kwaliteiten van de bijbel — de bijbel zit zowel taalkundig
  als wiskundig zo sterk in elkaar, dat ik moet lachen om
  de onbenullige vragen & bedenksels van de critici ….

  Maw > indien je verstandig bent, dan ga je vanaf heden
  bestuderen plus ontdekken : hoe hoog & diep, de volle
  bijbelse waarheid is –( of je vervolgt nu heel simpel, de
  heilloze weg van je oude *new_age* vrienden ….

 111. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 0:45

  Aan Hero,

  Youtube channel, ProfMTH, het is niet dat deze discussies niet eerder zijn gehouden en de uitkomst is zelden anders.

  Wat u zegt over het concilie van Nice 1 vraag waar leest u dat?

  met vriendelijke groet,

 112. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 0:47

  Aan Piet,

  “Maar ondertussen probeert u de mensen ervan te overtuigen, dat de Bijbel een onbetrouwbaar boek is. Maar in dat Boek heeft de Schepper van hemel en aarde Zichzelf aan het mensdom geopenbaard! Dit is een groot wonder! We kunnen niet dankbaar genoeg zijn voor deze openbaring!
  Echter: Als u uw zin krijgt, dan verliezen de gelovigen al hun houvast. Ja, sterker nog: Dan verliezen de mensen zelfs (voor zover dat mogelijk is) hun zaligheid, want God heeft gezegd: “Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” (Markus 16: 16).”

  Dit heeft mijns inziens niets met elkaar te maken. Hoe combineert u dit?

  met vriendelijke groet,

 113. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 0:51

  Aan Hero,

  “de bijbel zit zowel taalkundig
  als wiskundig zo sterk in elkaar, dat ik moet lachen om
  de onbenullige vragen & bedenksels van de critici ….”

  Ik had hierover heen gelezen, volgens mij heb ik een nogal vrij solide kwestie aangestipt die u hier ongelijk geeft maar nogmaals eerdere discussie ProfMTH youtube. Dan weet u in hoeverre de discussie inmiddels is gevorderd.

  met vriendelijke groet,

 114. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 0:58

  Aan Hero,

  ” op al je vragen, echter, is een goed antwoord beschikbaar”

  geen woorden maar daden zou ik zo zeggen. Waar kan ik discussies vinden?

  met vriendelijke groet,

 115. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 5:03

  @GRVDA ….
  wat daar gebeurt op https:\/\/www.youtube.com/ProfMTH ,
  is een bloody shame — want : disputen uit het verleden
  die door de bijbel`critici waren verloren ( allemaal …!! ),
  en dus ook waren gewonnen, door de bijbel_getrouwe
  geleerden, deze disputen probeert men op een sluwe
  manier : dunnetjes over te doen — echter, omdat het
  hier niet op papier staat doch op film, laten zich alzo
  de ONwaarheden wat moeilijker detecteren — deze
  filmische opzet is zo bewust hiervoor gekozen, om :
  ZWAKKE GEESTEN, simpel te misleiden …!!

  Het concilie van Nicea uit 325 nC, is doodgewoon :
  kerkgeschiedenis — want hoewel ‘r ook toen, wel
  pogingen waren tot infiltratie vanuit de gnostieken,
  bleek de morele & geestelijke kracht van de ware
  kerk zo sterk, dat alle leugenaars het “onderspit”
  dolven — er is nu na zo’n krappe 2000 jaar, in
  dat opzicht nog niet veel veranderd ….

  Tenslotte > er zijn toch diverse christelijke forums,
  alwaar de deelnemers beschikken over kennis van
  historie & heilsfeiten, plus waar je heel veel leren
  kan — durf jij je daar niet te vertonen, GRVDA ?

 116. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 14:19

  Aan Hero,

  Blij dat u iig gekeken heeft, jammer dat uw mening niet ingaat op de feiten die naar voren wordengebracht en alleen maar boe roept.

  “disputen uit het verledendie door de bijbel`critici waren verloren ( allemaal …!! ), en dus ook waren gewonnen, door de bijbel_getrouwe
  geleerden, deze disputen probeert men op een sluwe
  manier : dunnetjes over te doen ”
  Vertel eens waar heeft u het over? kunnen we dit nog ergens nagaan?

  “echter, omdat hethier niet op papier staat doch op film, laten zich alzo
  de ONwaarheden wat moeilijker detecteren ”
  Ohja, vertel hoedatzo?

  “dat alle leugenaars het “onderspit” dolven”
  u bedoelt de oosterse orthodoxy? Dat zijn de gene die zich hebben afgescheiden toen en u noemt die leugenaars? verbazingwekkend. Vind u werkelijk dat u kan zeggen dat de ene christen meer ongelijk heeft dan de andere?

  “Tenslotte > er zijn toch diverse christelijke forums,
  alwaar de deelnemers beschikken over kennis van
  historie & heilsfeiten, plus waar je heel veel leren
  kan — durf jij je daar niet te vertonen, GRVDA ?”

  NAME ONE,

  het grote probleem van dit soort fora’s is dat men heel vaak niet wil luisteren zoals u niet naar de inhoud wilt luisteren van ProfMTH en het af doet als een bloody same, maar dan daar natuurlijk geen onderbouwing aan geeft die we kunnen nagaan. Dat terwijl ProfMTH integer ingaat op bijbelse schriftproblemen en er iig niks zelf bij bedenkt.

  leren? is er iets dat beter werkt en zich keer op keer bewijst dan de peer review literature?

  met vriendelijke groet,

 117. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 15:09

  aan hero

  Ik heb zelf al even gekeken.
  – Ronduit, van de EO, meest actieve topic geloof en wetenschap, weinig verwijzingen naar de peer review literature
  – Contraio, gaat veel over homofilie en de kerk
  – faithfreedom, tsja
  – soulsurvivor, stelt niet heelveel voor
  -christenlijk starbewijs, is niet een forum maar er staan wel verscheidene links naar fora en weblogs
  -GKV forum
  naja zo kan ik nog wel even verder gaan

  met vriendelijke groet

 118. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 22:53

  @GRVDA … kijk ‘ns op > https:\/\/forum.refoweb.nl/

  Daar zul je zowel medestanders als tegenstanders
  aantreffen — echter, vraag mij niet : hoe ze gaan
  denken over professor huppeldepup op youtube ?

  NB > zolang je maar niks negatiefs zegt over de
  gereformeerde leer, dan komt ‘t daar wel goed ?

 119. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 11:03

  Ik zal jullie wat vertellen:
  (De Heere Jezus bracht Zijn boodschap ook vaak in verhaalvorm; zowel waargebeurde verhalen als verzonnen verhalen kunnen nuttig zijn).
  Het volgende is waar gebeurd:

  Toen ik in verplichte militaire dienst was (dit is al weer heel lang geleden) was er een medesoldaat, die zei: “Bewijs maar eens dat God bestaat!” Daarop pakte ik mijn rekenmachine en rekende hem voor hoe een profetie uit het Oude Testament precies in de juiste tijd was uitgekomen. Daar had hij niet van terug! Hij moest eerlijk toegeven, dat hij het niet kon weerleggen. Maar toen ging hij uit een ander vaatje tappen. Hij zie toen ronduit, dat hij zijn eigen leven wilde blijven leven: een leven los van God. Zien jullie? Zo kwam zijn ware aard naar boven!

  Aan de andere kant zijn er mensen tot geloof gekomen zonder bewijzen gezien te hebben. De Heilige Geest overtuigde hen en dat was genoeg! Het gaat uiteindelijk om de gesteldheid van ons hart. Weerstaan we de Heilige Geest? Of stellen we ons hart voor Hem open? In de Spreuken staat ergens: “Mijn zoon, geef mij uw hart!” Willen we ons hart openstellen voor de Zoon van God, Die Zijn leven voor ons gegeven heeft? Zoja, dan wil de Geest ons in alle waarheid leiden!

  Ik zal nog een verhaaltje vertellen (deze keer verzonnen):
  Op een dag loop ik met een kennis over straat. In de verte zie ik iemand anders aankomen, iemand die ik lief heb. Reeds van ver herken ik die persoon en mijn hart springt op van vreugde! Maar de kennis naast mij zegt: “Hoe kun je nu zeker weten dat zij het is? Je kunt de kleur van haar ogen nog niet eens zien. Je ziet nog niets van het litteken, dat zij op haar gezicht heeft, als zij het werkelijk is.”
  Zal ik me dan door die kennis laten beïnvloeden? Welnee! Ik heb haar hekend, en dat is voor mij voldoende!

  Zo is het nu ook met het geloof. Ik weet alle details niet van hetgeen besproken is op het Concilie van Nicea. Maar ik weet er voldoende van om te weten, dat ze daar zeer verstandige beslissingen hebben genomen!
  Ook houd ik niet bij wat er op Youtube over de Bijbel wordt geschreven en verder volg ik niet alle peer review literature. Maar het hoeft ook niet! De Schepper van hemel en aarde had ook mij op het oog en liet mij zoveel zien (zowel met het verstand als met het hart), dat ik genoeg had om met zekerheid te weten, dat Hij bestaat, dat Hij mij liefheeft, en dat Hij Zich in de Bijbel heeft geopenbaard en dat de Bijbel een betrouwbare gids naar de hemel is!

 120. Anna zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 17:21

  Beste Piet,

  Wat een mooie, beeldende, duidelijke voorbeelden!

  Dank je!

  Met vriendelijke groet Anna.

 121. GRVDA zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 19:12

  Aan Hero,

  Ik ben blij dat je de intergriteit en de openheid waarmee ProfMTH zijn betogen houdt waardeert en een eerlijke kans geeft.

  met vriendelijke groet,

 122. GRVDA zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 19:20

  Aan Piet,

  “Zo is het nu ook met het geloof. Ik weet alle details niet van hetgeen besproken is op het Concilie van Nicea. Maar ik weet er voldoende van om te weten, dat ze daar zeer verstandige beslissingen hebben genomen!”

  Dat is ook niet het punt of daar nu wel of niet verstandige beslissingen zijn genomen, waar het mij om gaat is in hoeverre is de bijbel te beschouwen als het directe woord van God.
  Mijns inziens is dit zeer gering, omdat mensen de boeken geschreven hebben en daarna zijn mensen ook nog selecties zijn gaan maken. (Met als gevolg vele tegenstrijdigheden.)
  Waardoor complete schisma’s zijn ontstaan waarbij beide groepen zeggen dat ze er verstandig aan hebben gedaan zich af te scheiden.

  Volgens mij is dat belangrijk als bijvoorbeeld de wetenschap met bewijzen aan komt zetten die een aantal verhalen in de bijbel naar het rijk der fabelen verwijst. (oa.scheppingsverhaal en zondvloedverhaal)

  met vriendelijke groet,

 123. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 20:09

  @GRVDA … de bijbel is het rechtstreeks & van godswege ge_inspireerde woord, opgetekend door de profeten & apostelen — de uitkomsten van de C14 datering, wijzen sterk op een algehele zondvloed in het jaar 2570 voor Christus — daarnaast bevat de bijbel nog allerlei wiskunde puzzels, waarvan je de uitkomst : over de moderne geschiedenis heen kunt leggen — zie > https:\/\/utopia.ision.nl/users/hero/formula.html

 124. Anna zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 20:43

  Beste GRVDA,

  Terwijl ik al uw reacties lees, moet ik ineens denken aan een boek, ik denk dat dit u misschien wel zal interesseren.

  De titel is: “Moderne wetenschap in de bijbel” van drs. Ben Hobrink.
  ISBN 90-6067-794-3

  Het is gewoon maar een tip.

  Met vriendelijke groet Anna.

 125. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 21:24

  Anna,
  Hartelijk dank voor jouw bemoedigende woorden! Ik vind het ook treffend, dat je al twee keer naar een schrijver of boek hebt verwezen, waar ik ook bijzondere belangstelling voor heb! Het door jou genoemde boek van Ben Hobrink heb ik ook gekocht en ik hoop het binnen niet al te lange tijd te gaan lezen! Inderdaad kan ik het GRVDA ook aanbevelen (want ik heb al iets van de inhoud vernomen).

  GRVDA, ik wil mezelf niet verplichten om langdurig met u van gedachten te wisselen, temeer daar ik niet zo veel tijd heb, maar ik wil toch even dit zeggen:
  De Bijbelschrijvers zijn niet verantwoordelijk voor de latere schisma’s. Die zijn het werk van mensen uit latere tijd die vanuit hun verstand, dat door de zonde verduisterd is, de Bijbel naar eigen inzicht gingen uitleggen.

  Verder zijn veel schijnbare tegenstrijdigheden van de Bijbel best op te lossen, als Gods Geest ons verlicht. Neem nu de tegenstelling: geloof – werken. De ene keer doet de Bijbel alsof alleen het geloof ertoe doet. En de andere keer alsof we geoordeeld worden op grond van onze werken. Toch is dit helemaal geen tegenstelling. Integendeel! Hierin blijkt zelfs de diepte van Gods wijsheid! Het probleem is eenvoudig op te lossen door aan bomen te denken. (De Heere Jezus maakt ook die vergelijking). Een boom die geen goede vruchten voortbrengt wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

  Maar daarmee is niet alles gezegd! Als die boom midden in de woestijn staat, dan is het volkomen logisch dat hij geen goede vrucht voort kan brengen!
  Als hij echter aan het water staat, dan zal de boom dat wel kunnen. Zo is het bij ons mensen nu ook: Wij moeten bij de Bron blijven en dat is de Heere Jezus. Door het geloof zijn wij met Hem verbonden. En als Zijn levenssappen, dus Zijn Geest, door ons heengaan, dan zullen we daardoor het goede doen. Want dan gaan we leven vanuit de liefde tot God en onze medemensen.

  Dit is slechts een voorbeeld. Ook andere schijnbare tegenstrijdigheden in Gods openbaring zijn op te lossen. Daarom moeten we de Bijbel altijd biddend lezen!

 126. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 maart 2009 om 7:56

  GRVDA,
  Ik weet niet of u dit nog leest, want er zijn al weer een paar dagen overheen gegaan, maar in ieder geval:
  Als u bereid bent om een positieve instelling aan te nemen, dan ben ik best bereid om u verder te helpen bij het oplossen van schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel. Ik heb ook de grondtalen van de Bijbel bestudeerd, dus dat is een voordeel.
  Met een “positieve instelling” bedoel ik, dat u er niet meer op uit bent om het geloof in de Bijbel van anderen aan te vallen, maar dat u hulp zoekt om uw Schepper beter te leren kennen.

  Tot nu toe ging u er gewoon van uit, dat de groep wetenschappers die in de meerderheid is, de waarheid aan zijn kant heeft. Maar dat klopt zomaar niet! Een aantal eeuwen geleden waren de meeste geleerden van mening, dat de zon om de aarde draaide. Pas later braken betere inzichten door. Ook is er een tijd geweest, dat de meeste wetenschappers van mening waren, dat aderlating (dus het veroorzaken van bloedverlies) een goede methode was om vele ziekten te bestrijden. Maar keer op keer moest de wetenschap het roer omgooien. Vertrouw daarom niet blindelings op de meerderheid van de wetenschappers, maar zoek Uw Schepper en de verlichting door Zijn Geest. Want die faalt nooit!

 127. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 maart 2009 om 13:02

  Piet,

  16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

  Vele schriftplaatsen spreken over het opgaan en ondergaan van de zon
  Volgens de Schrift draait de zon. Moeten wij daar nu aan twijfelen omdat de wetenschap zegt dat de zon stil staat?

  Joz 10:13 En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag.

  Jes 38:8 Zie, Ik zal de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Achaz’ zonnewijzer nederwaarts gegaan is, tien graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon tien graden teruggekeerd, in de graden, die zij nederwaarts gegaan was.

  Ps 19:4 Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon.
  Ps 19:5 En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen.

  Moeten wij nu zeggen: “is het ook, dat God gezegd heeft”, en dan Zijn Woord verdraaien?
  Zou de wetenschap het beter weten dan de Auteur van de Bijbel?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 128. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 maart 2009 om 14:04

  Baruch, mijn woorden waren bedoeld voor GRVDA. Ondanks al zijn aanvallen op het christelijk geloof, had ik toch nog enige hoop, dat ik hem kon helpen, als hij tenminste bereid was een positieve houding aan te nemen. Ik vind het niet bepaald gepast, dat u er nu tussen komt. Ik ben er ook niet tussengekomen toen u bij een ander topic (onderwerp van een nieuwsbrief) met hem in gesprek was, al dacht ik er wel het mijne van. Als we hem proberen te helpen en we gaan ondertussen elkaar aanvallen, dan hebben we helemaal weinig kans, dat we werkelijk iets voor hem kunnen betekenen. Soms is het beter om te zwijgen, ook al zijn we het niet met een ander eens!

  Bovendien dacht ik, dat u niet meer met mij wilde discussiëren. Dat bracht in ieder geval een hoop rust met zich mee, al wil ik niet beweren, dat we dat levenslang moeten volhouden. Maar ik was wel even blij met die rust. En nu begint u weer.

  Baruch, ik waardeer uw ijver voor God en voor de Heere Jezus. Ook zegt u veel goede dingen over Uw Heiland. Maar uw ijver gaat niet altijd gepaard met verstand. Als God spreekt tot ons mensen, dan past Hij Zich menigmaal aan aan ons beperkte menselijke begrip. Want anders zouden we niets van Hem begrijpen. God weet best wel, dat het verschil tussen dag en nacht bepaald wordt doordat de aarde draait om zijn as. Als het bij ons in Nederland nacht is, wil dat zeggen dat we de zon niet kunnen zien, omdat de zon aan de andere kant van de aarde staat. Maar een aantal uren later is de aarde zo ver gedraaid om zijn as, dat de zon voor ons weer zichtbaar is.

  Maar waarom staat dat niet in de Bijbel? Omdat God dat niet nodig vond. De Bijbel stelt het voor alsof de zon om de aarde draait, omdat de mensen van toen er anders niets van zouden begrijpen! Trouwens: Ook heden ten dage zeggen we nog: “De zon komt op.” en: “De zon gaat onder.” We weten, dat het in werkelijkheid ander is, maar deze uitdrukkingen zijn zo gemakkelijk, dat we ze handhaven en blijven gebruiken.

  Baruch, ik vraag u nu ronduit om erbuiten te blijven, als ik met GRVDA in gesprek ben en als u geen positieve bijdrage heeft. U heeft zelf met hem van gedachten gewisseld en u kon zelf niets met hem beginnen. Dit kwam ten dele door een zeer verkeerde Schriftuitleg van uw kant. Maar voor voorlopig heb ik geen tijd en geen zin om eindeloos met u te discussiëren. Daarmee snijd ik mezelf in de vingers, want ik heb lang niet zoveel tijd als u.

 129. Jaap zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2009 om 8:15

  Aan Piet,

  “Tot nu toe ging u er gewoon van uit, dat de groep wetenschappers die in de meerderheid is, de waarheid aan zijn kant heeft. ”
  Geen enkele wetenschapper zalhet ooit over waarheid hebben.
  maar begrijp ik hieruit dat u de peer review literature ondergeschikt maakt aan schrift?

  “Ondanks al zijn aanvallen op het christelijk geloof”
  waar haalt u dit vandaan? waar heb ik “het geloof” aangevallen?

  “Want die faalt nooit!”
  Dat kunt u nu wel zeggen maar bent u ook bereid dat te laten zien?

  met vriendelijke groet,

 130. GRVDA zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2009 om 8:16

  Hmm Dirk,

  Ik ben Jaap niet,

  met vriendelijke groet,
  GRVDA

 131. GRVDA zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2009 om 8:24

  Aan Hero,

  “@GRVDA … de bijbel is het rechtstreeks & van godswege ge_inspireerde woord, opgetekend door de profeten & apostelen — de uitkomsten van de C14 datering, wijzen sterk op een algehele zondvloed in het jaar 2570 voor Christus — daarnaast bevat de bijbel nog allerlei wiskunde puzzels, waarvan je de uitkomst : over de moderne geschiedenis heen kunt leggen — zie > https:\/\/utopia.ision.nl/users/hero/formula.html”

  “rechtstreeks & van godswege ge_inspireerde ”
  Dit noemen we een tegenstelling, wat is het nu?

  Je weet toch wel dat de keren dat dit ( creationisme)in een rechtzaal is besproken, oa in rechtzaken over creationisme in wetenschapslessen, de zogenaamde creationistische wetenschappers niet thuis gaven, het belangrijkste punt was dat de creationisten met geen enkel stukje bewijs kwamen.
  We hadden gehoopt dat hieruit lering zou worden getrokken maar neen.

  U noemt c14 koolstof datering, als het werkelijk zo zou zijn heeft u wetenschappeijk bewijs van wat tot nu alleen een verhaal uit de bijbel was, kortom ga uw Nobelprijs halen.
  Ik denk niet dat u er goed aan doet om uzelf zo voor de gek te houden,

  met vriendelijke groet,
  Peer review literature, you know it works

 132. GRVDA zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2009 om 8:25

  Aan Anna,

  HOORNAAR – Ben Hobrink heeft in zijn boek Moderne wetenschap in de Bijbel, een bestseller in christelijk Nederland, plagiaat gepleegd. Uitgeverij Gideon gaat de volgende druk van het boek daarom aanpassen.

  De eerste druk van het boek verscheen in 2005. Inmiddels is de achtste druk in voorbereiding. Theologiestudent Tjerk Muller ontdekte in het boek plagiaat. Dirk Visser, hoogleraar intellectueel eigendom en Jaap Spoor, emeritus hoogleraar auteursrecht, bevestigen dat er sprake is van plagiaat.

  Hobrink erkent dat hij paragrafen uit het boek None of these diseases van de Amerikaanse auteur S.I. McMillen heeft overgenomen – soms woord voor woord – zonder dit in de tekst aan te geven. Hij zegt ‘naïef’ te zijn geweest.

  Uitgeverij Gideon benadrukt dat het niet zo is dat Moderne wetenschap in de Bijbel van plagiaat aan elkaar hangt. ,,Het gaat slechts om een klein gedeelte van het boek.” Hobrink is gisteren bij de uitgever geweest om te spreken over de kwestie.

  Dit was zeer waarschijnlijk niet gebeurt als meneer zich in de peer review literature bevond.

  met vriendelijke groet,

 133. GRVDA zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2009 om 8:28

  Aan Baruch,

  Joz 10:13 En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag.

  Jes 38:8 Zie, Ik zal de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Achaz’ zonnewijzer nederwaarts gegaan is, tien graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon tien graden teruggekeerd, in de graden, die zij nederwaarts gegaan was.

  Het staat er inderdaad maar de vraag is wat doe je ermee? Dit is zo zeer zeer onwaarschijnlijk dat ik dit in ieder geval niet geloof, u wel? en waarom? omdat het in de bijbel staat?

  met vriendelijke groet,

 134. GRVDA zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2009 om 8:31

  Aan Baruch,

  “Zou de wetenschap het beter weten dan de Auteur van de Bijbel?”

  De Auteur van de bijbel? De wetenschap is 2000 jaar verder dan de gemiddelde auteur van de boeken,

  met vriendelijke groet,

 135. GRVDA zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2009 om 9:07

  Aan Hero,

  Als u nog geinteresseert bent in hoe het recht oordeelt over “creationisme/intelligent design” Youtube “Kansas Evolution Hearings Day 4, segment 3 of 3” en de rest voor de hoorzitting staat er ook op.

  Het gaat over evolutie en daarme ook over de zondvloed. Misschien heb ik het gemist maar waar komt de creationist met bewijs op de proppen?

  Dit is niet de eerste keer dat creationisten het proberen en helaas waarschijnlijk ook niet de laatste keer maar gelukkig heeft de wetenschap een wapen dat zichzelf beter maakt, Peer Review Literature, you know it works.

  met vriendelijke groet,

 136. GRVDA zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2009 om 9:10

  Aan Hero,

  Ik wil niet spammen maar voor u en voor oa Anna en eigenlijk iedereen.

  In 1968, in Epperson v. Arkansas, the United States Supreme Court invalidated an Arkansas statute that prohibited the teaching of evolution. The Court held the statute unconstitutional on the grounds that the First Amendment to the U.S. Constitution does not permit a state to require that teaching and learning must be tailored to the principles or prohibitions of any particular religious sect or doctrine. (Epperson v. Arkansas (1968) 393 U.S. 97, 37 U.S. Law Week 4017, 89 S. Ct. 266, 21 L. Ed 228)
  In 1981, in Segraves v. State of California, the court found that the California State Board of Education’s Science Framework, as written and as qualified by its antidogmatism policy, gave sufficient accommodation to the views of Segraves, contrary to his contention that class discussion of evolution prohibited his and his children’s free exercise of religion. The anti-dogmatism policy provided that class discussions of origins should emphasize that scientific explanations focus on “how”, not “ultimate cause”, and that any speculative statements concerning origins, both in texts and in classes, should be presented conditionally, not dogmatically. The court’s ruling also directed the Board of Education to disseminate the policy, which in 1989 was expanded to cover all areas of science, not just those concerning evolution. (Segraves v. California (1981) Sacramento Superior Court #278978)
  In 1982, in McLean v. Arkansas Board of Education, a federal court held that a “balanced treatment” statute violated the Establishment Clause of the U.S. Constitution. The Arkansas statute required public schools to give balanced treatment to “creation-science” and “evolution-science”. In a decision that gave a detailed definition of the term “science”, the court declared that “creation science” is not in fact a science. The court also found that the statute did not have a secular purpose, noting that the statute used language peculiar to creationist literature. The theory of evolution does not presuppose either the absence or the presence of a creator. (McLean v. Arkansas Board of Education (1982) 529 F. Supp. 1255, 50 U.S. Law Week 2412)
  In 1987, in Edwards v. Aguillard, the U.S. Supreme Court held unconstitutional Louisiana’s “Creationism Act”. This statute prohibited the teaching of evolution in public schools, except when it was accompanied by instruction in “creation science”. The Court found that, by advancing the religious belief that a supernatural being created humankind, which is embraced by the term creation science, the act impermissibly endorses religion. In addition, the Court found that the provision of a comprehensive science education is undermined when it is forbidden to teach evolution except when creation science is also taught. (Edwards v. Aguillard (1987) 482 U.S. 578)
  In 1990, in Webster v. New Lenox School District, the Seventh Circuit Court of Appeals found that a school district may prohibit a teacher from teaching creation science in fulfilling its responsibility to ensure that the First Amendment’s establishment clause is not violated and that religious beliefs are not injected into the public school curriculum. The court upheld a district court finding that the school district had not violated Webster’s free speech rights when it prohibited him from teaching “creation science”, since it is a form of religious advocacy. (Webster v. New Lenox School District #122, 917 F. 2d 1004)
  In 1994, in Peloza v. Capistrano School District, the Ninth Circuit Court of Appeals upheld a district court finding that a teacher’s First Amendment right to free exercise of religion is not violated by a school district’s requirement that evolution be taught in biology classes. Rejecting plaintiff Peloza’s definition of a “religion” of “evolutionism”, the Court found that the district had simply and appropriately required a science teacher to teach a scientific theory in biology class. (John E. Peloza v. Capistrano Unified School District, (1994) 37 F. 3rd 517)
  In 1997, in Freiler v. Tangipahoa Parish Board of Education, the United States District Court for the Eastern District of Louisiana rejected a policy requiring teachers to read aloud a disclaimer whenever they taught about evolution, ostensibly to promote “critical thinking”. Noting that the policy singled out the theory of evolution for attention, that the only “concept” from which students were not to be “dissuaded” was “the Biblical concept of Creation”, and that students were already encouraged to engage in critical thinking, the Court wrote that, “In mandating this disclaimer, the School Board is endorsing religion by disclaiming the teaching of evolution in such a manner as to convey the message that evolution is a religious viewpoint that runs counter to … other religious views”. Besides addressing disclaimer policies, the decision is noteworthy for recognizing that curriculum proposals for “intelligent design” are equivalent to proposals for teaching “creation science”. (Freiler v Tangipahoa Board of Education, No. 94-3577 (E.D. La. Aug. 8, 1997). On August 13, 1999, the Fifth Circuit Court of Appeals affirmed the decision; on June 19, 2000, the Supreme Court declined to hear the School Board’s appeal, thus letting the lower court’s decision stand.
  In 2000, Minnesota State District Court Judge Bernard E. Borene dismissed the case of Rodney LeVake v Independent School District 656, et al. (Order Granting Defendants’ Motion for Summary Judgment and Memorandum, Court File Nr. CX-99-793, District Court for the Third Judicial District of the State of Minnesota [2000]). High school biology teacher LeVake had argued for his right to teach “evidence both for and against the theory” of evolution. The school district considered the content of what he was teaching and concluded that it did not match the curriculum, which required the teaching of evolution. Given the large amount of case law requiring a teacher to teach the employing district’s curriculum, the judge declared that LeVake did not have a free speech right to override the curriculum, nor was the district guilty of religious discrimination.
  In January 2005, in Selman et al. v. Cobb County School District et al., U.S. District Judge Clarence Cooper ruled that a evolution warning label required in Cobb County textbooks violated the Establishment Clause of the First Amendment. The disclaimer stickers stated, “This textbook contains material on evolution. Evolution is a theory, not a fact, regarding the origin of living things. This material should be approached with an open mind, studied carefully, and critically considered.” After the district court’s decision, the stickers were removed from Cobb’s textbooks. The school district, however, appealed to the 11th Circuit Court of Appeals and in May 2006 the Appeals Court remanded the case to the district court for clarification of the evidentiary record. On December 19, 2006, the lawsuit reached a settlement; the Cobb County School District agreed not to disclaim or denigrate evolution either orally or in written form.
  On December 20, 2005, in Kitzmiller et al. v. Dover, U.S. District Court Judge John E. Jones III ordered the Dover Area School Board to refrain from maintaining an Intelligent Design Policy in any school within the Dover Area School District. The ID policy included a statement in the science curriculum that “students will be made aware of gaps/problems in Darwin’s Theory and other theories of evolution including, but not limited to, intelligent design.” Teachers were also required to announce to their biology classes that “Intelligent Design is an explanation of the origin of life that differs from Darwin’s view. The reference book Of Pandas and People is available for students to see if they would like to explore this view in an effort to gain an understanding of what Intelligent Design actually involves. As is true with any theory, students are encouraged to keep an open mind”. In his 139-page ruling, Judge Jones wrote it was “abundantly clear that the Board’s ID Policy violates the Establishment Clause”. Furthermore, Judge Jones ruled that “ID cannot uncouple itself from its creationist, and thus religious, antecedents”. In reference to whether Intelligent Design is science Judge Jones wrote ID “is not science and cannot be adjudged a valid, accepted scientific theory as it has failed to publish in peer-reviewed journals, engage in research and testing, and gain acceptance in the scientific community”. This was the first challenge to the constitutionality of teaching “intelligent design” in the public school science classroom. (Tammy Kitzmiller, et al. v. Dover Area School District, et al., Case No. 04cv2688)

  Misschien past deze reactie beter onder het evolutie draadje maar nu we het er toch over hebben.

  met vriendelijke groet,

 137. Anna zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2009 om 15:00

  Beste GRVDA

  Jammer dat er plagiaat in het boek gepleegd is, dat geeft er dan toch een nare bijsmaak aan,… ik wist dit ook niet.

  Toch blijft de inhoud van het boek erg boeiend, vind ik althans.
  En om die inhoud ging het mij ook.
  Het zou jammer zijn dat die door deze ontdekking, uit het zicht verdwijnt.

  Het zou fijn zijn wanneer u zich toch eens in de inhoud van het boek wilt verdiepen. Dat natuurlijk alleen als u dat zelf ook vindt!

  Met vriendelijke groet, Anna.

 138. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2009 om 15:14

  GRVDA … zie svp >

  https:\/\/evolutie.eu

  https:\/\/creatie.info

  https:\/\/www.scheppingofevolutie.nl

  https:\/\/www.morgenster.org/evolutie.htm

 139. Piet zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2009 om 20:22

  Hero, ik ben blij met jouw bijdragen!

  Anna, jouw belangstelling voor de boeken van Derek Prince en Ben Hobrink troffen mij. Als je persoonlijk contact met mij wilt, behoef je slechts op mijn naam te klikken. Dan vindt je bij de adresgegevens van mijn boekhandel wel een e-mailadres.

  Jaap schreef aan mij:
  ““Want die faalt nooit!”
  Dat kunt u nu wel zeggen maar bent u ook bereid dat te laten zien?”
  (Het ging over God en de Heilige Geest).

  Nu, als God een falende God zou zijn, zou hij Zichzelf nooit in stand kunnen houden van eeuwigheid tot eeuwigheid! Er zou dan helemaal geen God bestaan. Maar dan bestonden wij ook niet!

  Ik begrijp dat dit argument voor atheïsten niet afdoende is. God wist dat ook al lang en daarom sprak Hij via Zijn Zoon, de Heere Jezus:
  Matt. 11: 25 en 26: “Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard. Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.”

  God wil Zich alleen maar aan mensen openbaren, die willen zijn als kinderen: Eenvoudig, nederig, afhankelijk, hulpbehoevend en vertrouwend. Aan mensen die zo rijk zijn met hun eigen geleerdheid gaat God voorbij.

 140. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2009 om 10:45

  Nog even ter verduidelijking:
  Ik wil niet beweren dat geleerdheid waardeloos is. Integendeel. Niet zo lang geleden las ik zelf nog het boek “Opgravingen bevestigen de Bijbel”, dat helaas niet meer leverbaar is. Ik heb zelfs al nagedacht over de mogelijkheid om dit boek te laten herdrukken, als ik daarvoor genoeg tijd en geld heb.

  Wel wil ik (in navolging van de Bijbel) benadrukken, dat het belang van de wetenschap relatief is. Het is niet zo, dat we steeds dichter bij God komen, naarmate we meer weten. Meestal is het net andersom. Als God ons niet bij de hand neemt en ons leidt door Zijn Geest, dan is de wetenschap een doolhof waar we hopeloos in verdwalen. Maar God heeft de eenvoudigen lief, die met een oprecht hart tot Hem om hulp roepen. Aan hen wil Hij Zich openbaren en met hen wil Hij geestelijke gemeenschap hebben. Dit geeft een vreugde die alles te boven gaat en resulteert uiteindelijk in het eeuwige leven!!!

 141. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2009 om 14:59

  Aan Hero,

  a: waarom denk je dat ik daar al niet eens gekeken heb?
  b: geef nu eens je mening over wat ik hier allemaal aandraag. Het weglopen en de kop in het zand steken strategieen
  c: alles wat op die sites staat over wetenschap is waarschijnlijk behandelt weerlegt met bewijzen en de site https:\/\/www.talkorigins.org/indexcc/index.html staat het hoe en wat en waar je het kunt vinden.

  Als je nu echt oprecht denkt dat wat op die site staat in enige vorm stand houd wanneer er getest wordt, dan vraag ik me af wat jij vindt van de werking van Peer review literature als onderdeel van de “scientific method”. Op youtube staat een filmpje( kanaal: potholer54) “the scientific method made easy”.
  Hier wordt op een eenvoudige manier uit gelegd hoe de”scientific method” werkt en waarom het zo goed werkt.

  Peer review literature, you know it works

  met vriendelijke groet,

 142. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2009 om 15:16

  Aan Piet,

  Jaap schreef aan mij:
  ““Want die faalt nooit!”
  Dat kunt u nu wel zeggen maar bent u ook bereid dat te laten zien?”
  (Het ging over God en de Heilige Geest).

  Nu, als God een falende God zou zijn, zou hij Zichzelf nooit in stand kunnen houden van eeuwigheid tot eeuwigheid! Er zou dan helemaal geen God bestaan. Maar dan bestonden wij ook niet!

  Dit is een idee, je geloof dit, je antwoord is nee of zie ik dit verkeerd?

  “Wel wil ik (in navolging van de Bijbel) benadrukken, dat het belang van de wetenschap relatief is. Het is niet zo, dat we steeds dichter bij God komen, naarmate we meer weten. Meestal is het net andersom.”

  Dat is ook niet in het minst het doel van de wetenschap. Als je wetenschap zo wilt benaderen dan krijg je het idd vanzelf moeilijk.

  “Anna, jouw belangstelling voor de boeken van Derek Prince en Ben Hobrink troffen mij. Als je persoonlijk contact met mij wilt, behoef je slechts op mijn naam te klikken. Dan vindt je bij de adresgegevens van mijn boekhandel wel een e-mailadres.”

  Ik vind het treurig dat jij bewust mensen wilt laten dwalen, jij kunt niet meer zeggen dat je niet wist dat deze Ben Hobrink op zijn fouten is gewezen. Als je het hier niet mee eens bent ga de test dan aan. https:\/\/www.talkorigins.org/indexcc/index.html, veel van de uitspraken of stellingen van creationisten die weerlegt zijn.

  In september 2003 is Derek Prince op 88-jarige leeftijd overleden, na een lang en vruchtbaar leven. Derek Prince Ministries, zijn organisatie, zal blijven doorgaan met het verspreiden van zijn onderwijs via boeken, audio en video, nieuwe media en conferenties. Daarbij zal grote nadruk liggen op onbereikte gebieden en het versterken van de Kerk in gesloten landen.
  (van de dpmnederland site)

  met vriendelijke groet,

 143. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2009 om 20:29

  Derek Prince is iemand waar we veel van kunnen leren.
  Er zijn mooie videobanden en dvd’s van lezingen van hem.

 144. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2009 om 20:52

  @allemaal …!!

  Hot news > https:\/\/www.manna-vandaag.nl/?post=5205

  NB > print het uit, en bewaar het ?

 145. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2009 om 21:04

  Zo is het, Elly! Derek Prince had oog voor het demonische in veel mensen. Daardoor waren ze niet vrij, maar gebonden, of ze dat nu zelf inzagen of niet. Maar Derek Prince mocht ook veel mensen bevrijden uit de klauwen van de satan, en dan werden ze als het ware tot nieuwe mensen!
  Wat de psychiatrie vaak niet voor elkaar krijgt in tientallen jaren kon bij hem in korte tijd gebeuren. Want onze God is een God van macht! Hem zij de eer, de glorie en de heerlijkheid tot in eeuwigheid! We kunnen medelijden hebben met mensen die Hem niet kennen en ook de indruk wekken, dat ze dat niet willen.
  In ieder geval is dit de website van Dirk van Genderen, een geliefd kind van God!

 146. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2009 om 9:33

  Het demonische wordt door heel veel mensen onderschat !
  Voor mij… staat vast dat er heel veel gebondenheid is.
  Veel ziekten krijgen tegenwoordig een “naam”… maar waarvan ik denk… dat het gebondenheid is.
  “Ziekten”… die je tegenwoordig hoort… waren er vroeger niet.
  Dit heeft te maken met de vreselijke goddeloze tijd waar we nu in leven.
  Het occultisme tiert welig voort !
  Maar wat te denken van de MUZIEK…

  Mensen moeten veel meer gewaarschuwd worden… ook wat de muziek betreft.
  Goede waarschuwende cd’s over de gevaren van muziek zijn :
  De gevaren van muziek – Nehemia Ministries.

  Maar ook… Johan Vreugdenhil… die waarschuwt voor de invloeden van muziek.

  Gods grote tegenstander… de satan.. gaat als een briesende tekeer… om mensen nog in zijn macht te krijgen.
  Maar ook als een engel des lichts !

  Een boek waar veel onthullingen in staan is het boek :
  Uit de school geklapt – Elly Sterk.

 147. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2009 om 13:26

  Hero,

  Dank u voor de link.

  Amos 3:6 is een woord wat men vandaag de dag niet meer horen wil.
  Zou daar nog aan toevoegen kunnen,

  Klaagliederen 3:38-39

  Komt niet uit de mond des Allerhoogsten
  het kwade en het goed
  Wat klaagt dan een mens in het leven!
  Ieder (klage) over zijn zonde.

  Groet, Jan

 148. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2009 om 18:27

  Als ik vragen mag: Elly, is dat boek (“Uit de school geklapt”) door jouzelf geschreven? Misschien ga ik het eens gauw kopen! De prijs en het ISBN heb ik al gezien.

  Momenteel ben ik een boek aan het lezen over BDE (Bijna Dood Ervaringen). Terwijl mensen bijvoorbeeld klinisch dood zijn, krijgen sommigen visioenen over de prachtigste landschappen met bloemen in bovenaards mooie kleuren. Daarbij zien ze een licht dat heel hun hart vervult met vrede en vreugde. Maar sommige andere mensen ervaren in hun BDE iets van de hel.
  Met deze BDE’s kunnen materialistische ongelovige wetenschappers helemaal moeilijk uit de voeten!

 149. GRVDA zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2009 om 20:43

  Aan Piet,

  “Met deze BDE’s kunnen materialistische ongelovige wetenschappers helemaal moeilijk uit de voeten!”

  Kom nou toch Piet, wat zeg je hier nu? Is dit een punt? Ongelovige wetenschappers kunnen niks met verhalen? Joh, wat een openbaring zeg, Je denkt dat gelovige wetenschappers hier wel wat mee kunnen?
  Is dit een poging om wetenschappers tsja wat eigenlijk, wat probeer je hier nu te zeggen?

  met vriendelijke groet,

 150. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2009 om 7:19

  @GRVDA … (nogmaals — m’n reactie
  ging de mist in ?) … op jouw favouriet > https:\/\/www.talkorigins.org/indexcc/index.html
  wordt helemaal niks weerlegd van de
  goede creationistische argumenten,
  want ze praten er gewoon ‘n beetje
  om de feiten heen — meer niet !!

 151. Elly zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2009 om 12:48

  @ Piet…

  Nee het boek is niet door mij geschreven…

  Ik heb het boek… 2 weekjes geleden gekocht… omdat ik veel van deze dingen wil weten…
  We leven nu in een vreselijke occulte tijd… en we moeten niet als een struisvogel het hoofd in het zand steken… maar de dingen onder ogen zien… die nu allemaal gebeuren zodat we mensen kunnen waarschuwen…

 152. Elly zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2009 om 12:53

  @ Piet…
  Bijna dood ervaringen… is iets waar ik niks mee heb.
  Of mensen nu christenen zijn of niet… ze zien vaak dezelfde dingen…

  Mijn visie hierop… is dat het van Gods tegenstander is…

 153. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2009 om 13:35

  Aan Hero,

  Jawel hoor inclusief referentie bronnen en verwijzingen. Alles wat je wilt en uitgelegd u kunt het zo nazoeken. Als je wat wilt leren tenminste. Het woord favoriet is hier niet op z’n plaats maar goed.

  Er zijn bijna geen goede creationistische argumenten, maar goed ik wil u wel een kans geven.
  Noemt u mij eens een applicatie die voort komt uit creationist science?
  Ik ben zeer benieuwd waar u mee komt.

  Peer review literature, you know it works.

  Met vriendelijke groet,

 154. Piet zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2009 om 19:01

  Elly, u heeft dus dezelfde voornaam als de schrijfster!

  U bent verder van mening, dat bijna dood ervaringen van Gods tegenstander zijn. Maar ik zou willen zeggen: Laten we het oordeel toch meer aan God overlaten! Ik ben er persoonlijk wel van overtuigd, dat vele BDE’s van God komen. Maar de duivel wordt wel de aap van God genoemd, omdat hij alles van God (voor zover hij dat kan) probeert na te bootsen, met als doel om verwarring te zaaien.

  We zien dit in de Bijbel al. Mozes moet naar Farao gaan om te zeggen, dat hij de Israëlieten moet laten gaan. Daarbij moet hij wonderen doen en Gods plagen over Egypte aankondigen. Dit doet hij dan ook. We lezen vervolgens, dat de Egyptische tovenaars hetzelfde doen. Zoveel macht heeft de satan!
  Maar als we er goed over nadenken moeten we er om lachen. Want die tovenaars konden de straffen van God wel nog zwaarder maken, maar ze konden die straffen niet opheffen! En op een gegeven moment lukt het hen niet eens meer om de plagen na te doen.

  Ook in BDE’s kan de duivel de hand hebben. Ik verwees dan ook niet naar de BDE’s als iets dat een sluitend bewijs vormt voor het Christendom, maar om te laten zien dat er ook nog een onzichtbare geestelijke wereld is.

  Vele wetenschappers willen daar niet aan, omdat ze zo materialistisch zijn ingesteld. GRVDA sputtert hier tegen, zoals blijkt uit zijn bovenstaande reactie, maar wat ik zeg is voldoende aangetoond.
  De meeste mensen die een BDE hebben gehad en daarover vertelden aan hun behandelend arts, kregen reacties die getuigden van ongeloof. Dit deed hen pijn en gaf hen soms ook verwarring. Andere mensen die een BDE hadden gehad, voelden bij voorbaat al aan, dat hun verhaal bij anderen niet zou landen en zwegen daarom maar. Sommige mensen met die ervaring ontmoetten na vele vele jaren pas iemand, die het geloofde en er positief op reageerde.

  Er zijn dus bewijzen ten over, dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen materie. Dit zou de mensen moeten aansporen om op zoek te gaan naar de waarheid en bovenal: om hun Schepper te zoeken!

 155. Elly zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 maart 2009 om 8:11

  @ Piet…

  God geeft wel degelijk visioenen…

  Maar ik ben altijd voorzichtig met bijna dood ervaringen…
  Omdat mensen die niet in God geloven… vaak dezelfde dingen zien.

  Maar inderdaad… de satan wordt de aap van God genoemd…

  God kan mensen dingen laten zien… maar daar zal HIJ dan wel een bedoeling mee hebben.

  Laten we wel… altijd voorzichtig zijn… om alles zomaar te geloven en aan te nemen.

  Toetst alles… wat God welbehaagelijk is.

 156. Elly zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 maart 2009 om 8:17

  Dirk…

  Als je “tijd” hebt… zou je ff.. de “tijd” kunnen verzetten…
  We zitten nog op de “wintertijd”… wat de “tijd” betreft…
  Dan blijven we nog meer… bij de “tijd”…

 157. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 maart 2009 om 20:23

  Elly,
  Jouw woorden zijn goed!! Inderdaad moeten we altijd voorzichtig zijn.
  Eerlijk gezegd ben ik er voor mezelf nog niet helemaal uit, wat die bijna dood ervaringen betreft. Maar ik heb het boek ook nog niet uit. Als ik het boek uit heb, kan ik er wellicht nog iets meer over zeggen.

  Een goed criterium is altijd het welbekende “Aan de vruchten kent men de boom.” Dit kan men ook toepassen op allerlei genezingspraktijken, die vaak in de Naam van God worden uitgevoerd. Want de duivel kan ook genezen! Er zijn mensen die genezen werden door een bepaalde genezer en daarna allerlei storingen kregen bij hun bidden en bijbellezen, bijvoorbeeld concentratiestoornissen of soms zelfs hoorbare stemmen. Men weet dan zeker, dat de duivel in het spel was!

  Er zijn echter ook mensen die na een bijna dood ervaring veel meer gingen leven vanuit een diepe innerlijke vrede. Op zich is dat niet zaligmakend, want we hebben de Heere Jezus nodig, maar het onderwerp heeft toch wel mijn belangstelling. Trouwens: Vooral mensen die heel dicht bij God leefden kregen zo’n ervaring. Stefanus zag de hemel geopend, toen ze hem stenigden. En in de kerkgeschiedenis kwam hetzelfde soms ook voor bij de martelaren!

 158. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 maart 2009 om 21:38

  Ter verduidelijking:
  Ik twijfel niet aan de noodzaak van bekering en geloof in de Heere Jezus.
  Maar ik dacht zo vanavond: Misschien geeft God ook wel eens aan een ongelovige een hemelse bijna dood ervaring, om die persoon ervan te overtuigen, dat de hemel (of de hel, want dat komt ook voor) werkelijk bestaat. Het eenmalig aanschouwen van hemelse heerlijkheid wil nog niet zeggen, dat die persoon er na het sterven ook definitief naar toe gaat.

  Dit doet mij ook weer denken aan het EO-programma “Omega” van jaren geleden. Daarin wordt verteld hoe een ongelovige vrouw een auto-ongeluk krijgt. In het ziekenhuis verschijnt Christus in een helder licht aan haar en geneest haar. Maar Hij zegt er wel bij: “Nu moet je ook in Mij geloven!”

  Een verschijning van Christus komt ook voor in het zeer bekende boek “De vrouw met het boek” van mevrouw M.A. Mijnders-Van Woerden. Daar verschijnt de Heere Jezus aan een gevangene die ter dood veroordeeld is. De gevangene is doodsbenauwd: Niet voor het aardse oordeel, maar omdat hij dan door God geoordeeld zal worden! Maar als Christus in zijn cel komt vallen de boeien zomaar van hem af en de cel wordt vervuld met een heerlijke geur die bovenaards is. Later ruiken ook de bewakers die geur, die is blijven hangen. En dan wordt de gevangene in vrijheid gesteld, zodat hij een ander leven kan beginnen!
  De schrijfster van het boek ken ik als een zeer degelijk iemand, die echt geen sprookjes vertelt, maar met hart en ziel Gods wil zoekt te doen.

 159. dinette zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 maart 2009 om 23:01

  Piet en Elly,

  Sorry dat ik me moei met jullie gesprek maar door het onderwerp moest ik denken aan een boekje dat ik lang geleden heb gelezen van Dr. W. C. van Dam met als titel: Doden sterven niet. Het is niet meer zo recent maar misschien wel interessant omdat jullie het over bijna dood ervaringen hebben.
  (ISBN 9024200598) Ik weet zelfs niet of het nog verkrijgbaar is.

 160. Elly zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 april 2009 om 8:51

  @ Dinette…

  Het boekje heb ik nog niet gelezen… maar wel in mijn boekenkast staan.
  Bedankt voor de tip.

 161. Elly zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 april 2009 om 10:58

  Dirk…

  Wat de computer betreft… zijn we weer helemaal bij de “tijd”…

  Maar… waar we het meeste erg in moeten hebben… dat is de TIJD… op Gods klok !

  Zoals we aan de vijgenboom kunnen zien dat hij weer uitloopt… en dat de zomer er weer aankomt… zo kunnen we aan alle tekenen die voorspeld zijn en nu plaats vinden… zien dat we naar het einde toe gaan.

  Laten we iedereen… hierop wijzen.
  God roept ons dagelijks op… om ons tot Hem te bekeren.

 162. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 april 2009 om 10:15

  Dinette,
  Jouw tussenkomst heb ik helemaal niet als storend ervaren. Integendeel! Ik vond het juist heel leuk om jou hier weer terug te zien! (Al waren het slechts jouw letters).
  Ik vind het pas storend (ik behoef geen namen te noemen) als ik iemand probeer te bewegen tot het geloof in God en de Heere Jezus, en als een ander er dan tussenkomt en mij aanvalt over iets heel onbelangrijks en dan ook nog doet alsof ik tegen Gods Woord inga. Het getuigenis van de Christenen naar de wereld toe breekt vaak kapot op hun onderlinge verdeeldheid. Zelf ga ik vaak voorbij aan accentverschillen en meningsverschillen met andere Christenen, als die verschillen op dat moment niet terzake doen. Want anders blijft er niets over van de geestelijke eenheid van Gods kinderen!

  Gelukkig heb ik die geestelijke eenheid op deze website rijkelijk mogen ervaren!
  Dinette, het boekje “Doden sterven niet” heb ik zelf helemaal gelezen. En ik heb ook enkele exemplaren ervan verkocht. Helaas is het boekje momenteel uitverkocht. Heel jammer, want ik denk dat het wellicht een beter boek is dan de dikke pil “Eindeloos bewustzijn” van Pim van Lommel. Ik krijg niet de indruk, dat hij zelf Christen is. Maar het feit dat zelfs niet-Christenen over de bijna dood ervaringen spreken, is wel een extra bevestiging, dat die ervaringen werkelijk bestaan.

  Wat betreft de betrouwbaarheid van de Bijbel en de evolutietheorie:
  Er is weer een nieuwe uitgave verschenen:
  Titel: “Hoe bestaat het! – 60 vragen over schepping, evolutie en de Bijbel.”
  Auteurs: dr. Don Batten, dr. David Catchpoole, dr. Carl Wieland en dr. Jonathan Sarfati
  ISBN: 9789033629693 Aantal pagina’s: 333 Prijs: € 9,95

  Jullie weten wellicht, dat GRVDA er steeds op hamerde, dat hij peer review literature wilde zien. Dit wil zeggen: Literatuur die bevestigd is door een andere wetenschapper dan de schrijver zelf. Welnu, hier zijn 4 schrijvers die elkaar bevestigen!

 163. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 april 2009 om 10:20

  Hierboven schreef ik: “Wat betreft de betrouwbaarheid van de Bijbel en de evolutietheorie:”
  Ik bedoelde te zeggen: “Wat betreft de betrouwbaarheid van de Bijbel en wat betreft de evolutietheorie.” De schrijvers geloven namelijk in de schepping in zes dagen.

 164. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 april 2009 om 13:20

  Brs en Zrs.
  Even een beetje toekomstmuziek.uit Micha 4.
  En het zal geschieden in het laatste der dagen’;dan zal de berg van het huis DES HERENvasstaan als de hoogste der bergen,en hij zal verheven zijn boven de heuvelen.
  En volkeren zullen derwaarts heenstromen,en vele natien zullen optrekken en zeggen:Komt laten wij opgaan naar de berg des HEREN,naar het huis vanDE GOD Jakobs,opdat HIJ ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen.
  WANT UIT SION ZAL DE WET UITGAAN en DES HEREN WOORD UIT JERUZALEM>
  Hier valt niets te vergeestelijken dit is echt en het zal gebeuren.
  Trouwens het Woord Wet,is in het Hebreeuws heel wat anders als het nederlandse woord wet.
  De BIJBEL spreekt over THORA ,en dat is onderwijzing.

  Het is niet goed om met elkaar te bakkeleien over teksten en uitleggingen .
  DE GANSE SCHRIFT TENACH en BRIT CHADASJA is HET WOORD VAN JHWH en kan niet gebroken worden.
  JESJOUA zegt zelf ,dat er niet een tittel of komma van de Thora bestaande uit de geboden van DE HEER zal komen te vervallen eer dat alles zal zijn geschiedt.
  LEVEN WE NU in het duizendjarige vrederijk van DE MESSIAS JESJOUA?
  Het moet nog komen en het komt zeker.
  Laten we ons vioegen in het eenvoudige volgen van JESJOUA DE ZOON van de LEVENDE GOD,HEM ZIJ Alle EER en kracht.
  Allemaal gezegend Pesach JESJOUA LEEFT en wij zullen met HEM leven.
  Amen Maranatha..

  Shalom jullie oude br.Lou.

 165. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 april 2009 om 14:50

  A. Sandifort sprak:
  “De BIJBEL spreekt over THORA, en dat is onderwijzing.”
  Ja, dat is een mooi uitgangspunt. En wat is mooier en zoeter dan Gods onderwijzing?

  Psalm 143: 10, berijming van 1773:

  Leer mij, o God van zaligheden,
  Mijn leven in Uw dienst besteden;
  Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
  Uw goede Geest bestier’ mijn schreden,
  En leid’ mij in een effen land.

  Wat zal dat land mooi zijn! Wat zal het heerlijk zijn om eeuwig te zijn bij de Heere der heerlijkheid!!!

 166. dinette zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 april 2009 om 21:48

  Piet,

  Spijtig genoeg is er onder christenen veel verdeeldheid, zelf heb ik het denken in hokjes en vakjes al lang afgeleerd. Gelukkig zijn er ook die ondanks alles naar Boven kijken en van elkaar willen leren (door onderwijzing bv. zoals onze br. in reactie 164 zegt) zodat we er samen sterker uitkomen in plaats van elkaar af te breken. Dan kun je nog verschillend over dingen denken (over de bijzaken dan), persoonlijk denk ik dat je daar alleen maar rijker door wordt.

  En over zoet gesproken: Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. (Spr.16:24)

  En ja,daar kan ik echt naar verlangen om in dat land te zijn, hoe meer je je leven in Zijn dienst besteedt (om het maar met die oude woorden te zeggen) hoe groter dat verlangen wordt.

 167. Piet zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 april 2009 om 19:42

  Dinette,
  Hartelijk dank voor je positieve reactie! Ja, het is absoluut Gods bedoeling dat Zijn kinderen elkaar versterken, bemoedigen en helpen!!!
  Vanavond las ik juist (omdat dat aan de beurt was) 2 Petrus 1: 7:
  “En (voegt) bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen.” Hier kies ik met heel mijn hart voor!

  En toch… moeten we bovenal God liefhebben. De Heere Jezus en ook de apostelen konden soms heel scherp zijn. Soms kan God het ook in ons hart leggen om scherp te zijn, als we zien dat iemand Gods Koninkrijk afbreekt of de doorwerking ervan belemmert. De liefde voor God gaat dan voor.
  Maar als we werkelijk vol zijn van Gods Geest, dan hebben we geen wrok jegens die ander, maar dan verlangen we er van harte naar dat er verzoening komt, zonder de waarheid en de gerechtigheid geweld aan te doen.

  Ik heb er nauwelijks woorden voor om te zeggen hoe belangrijk ik de (Bijbelse) liefde en de verzoening vind! En deze dingen zijn ook allesbepalend voor onze relatie met God. Door de verzoening tussen God en ons en door Zijn liefde verkrijgen wij eeuwige heerlijkheid en eeuwige geestelijke gemeenschap met de Bron van alle licht, liefde, goedheid en zaligheid. Woorden schieten hier te kort!

 168. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2009 om 5:34

  Laat ik even nog duidelijker zijn:
  Er was op deze website iemand de website gebruikte als een propaganda-middel voor zijn eigen nogal sectarische opvattingen. Dirk van Genderen was daar ook niet gelukkig mee en overwoog om de gang van zaken op deze website drastisch te veranderen.
  Ik heb toen stevig tegengas gegeven jegens die persoon.
  Enerzijds verlang ik naar een stuk verzoening met hem.
  Anderzijds blijf ik het onaanvaardbaar vinden om deze website te gebruiken als propaganda-middel voor eigen parochie (zoals men zegt).

  Maar, zeer geliefde broeders en zusters, laat dit voor jullie geen enkele belemmering zijn om met elkaar de gemeenschap der heiligen te beleven! Ja, wat meer is: om ook op deze website de gemeenschap te beleven met onze glorieuze Heiland!

 169. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2009 om 20:57

  @GRVDA … je bent echt hopeloos ! :
  zowel doof als blind voor de waarheid
  — of je kan niet lezen : dyslectisch ?

 170. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2009 om 20:59

  Peer review literature ?… you know it does NOT work !!

 171. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2009 om 21:22

  Gelukkig werkt peer review literature wel in het boek dat ik reeds noemde:
  “Hoe bestaat het! – 60 vragen over schepping, evolutie en de Bijbel.”!
  Het is een bijbelgetrouwe uitgave, geschreven door 4 deskundigen!
  Het is een nieuwe uitgave. Op 7 april zou het in sommige boekhandels al verkrijgbaar zijn.

  Wat GRVDA betreft: Ik denk dat hij op sleeptouw werd genomen door demonische machten, die hem gebruikten om Gods Woord aan te vallen. Toch voel ik zelfs voor GRVDA liefde (maar niet voor de demonen die er achter zitten). Zullen we met elkaar voor hem bidden?

  Voor zover ik na kan gaan heeft hij op deze website niemand ten kwade kunnen beïnvloeden. Zullen we ook voor elkaar bidden? God kan juist alles omdraaien en maken dat we ondanks alle satanische aanvallen meer en meer gaan leven uit de kracht van God!

 172. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 6 april 2009 om 10:39

  GRDVA,

  Was de wetenschap er dan al voor God?
  God is namelijk de Auteur van de bijbel. 2 Tim.3:16.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 173. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 6 april 2009 om 10:46

  Piet,

  Uw uitleg over de zon ken ik ook, maar dat is de menselijke uitleg en die kunnen fouten maken.
  God kan niet liegen en ik geloof Hem op Zijn Woord en Hij zegt dat de zon draait.

  Met vriendelijke groet,
  baruch..

 174. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 6 april 2009 om 10:51

  GRDVDA,

  Ik geloof dat de zon draait omdat Gods Woord het zegt.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 175. Piet zegt:
  Geplaatst op maandag 6 april 2009 om 21:22

  Baruch, neem me niet kwalijk dat ik het zeg, maar soms vraag ik mij af of u niet een beetje begint te dementeren.
  Zowel in de Bijbel als in de Nederlandse taal zijn talloze uitdrukkingen die je niet letterlijk kunt nemen, omdat ze helemaal niet bedoeld zijn om letterlijk genomen te worden. Als we alles letterlijk nemen, dan krijgen we werkelijk de meest zotte en dwaze dingen.
  Trouwens: Als we alles in de Bijbel letterlijk nemen, dan spreekt de Bijbel zichzelf op talloze plaatsen tegen. Een man mag dan ook niet meer verlangend kijken naar zijn eigen vrouw, want er staat immers: “Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al overspel in zijn hart met haar gedaan.” (Matt. 5: 28).
  Wij moeten dus altijd ons verstand gebruiken en proberen na te gaan wat er werkelijk bedoeld wordt.
  Wanneer uw verstand niet meer helder is vanwege uw leeftijd, dan kunt u beter stoppen met schrijven op deze website.

 176. Jan zegt:
  Geplaatst op maandag 6 april 2009 om 22:08

  Beste Piet,

  We moeten maar niet meer op baruch reageren.
  Heeft toch geen zin.
  Las in een ander draadje dat baruch zijn uitlegging over de wet al weer ongevraagd van stal heeft gehaald.

  Afgelopen week genoten van de postings op dit forum, maar vanavond krijg ik ineens weer een naar gevoel.

  Groet, Jan.

 177. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 april 2009 om 9:09

  Jammer van dat nare gevoel, Jan.
  Maar ik ben erg blij dat je de afgelopen week genoten hebt van de postings op dit forum! Jij en ik hebben ook wel eens een meningsverschil gehad. Toch heb ik vrijwel voortdurend een sterk gevoel van geestelijke eenheid met jou gevoeld! Hier was ik erg blij mee!
  Soms zijn er op deze website mensen die spreken uit een verkeerde geest. En dan reageer ik soms, omdat ook de andere mensen van dit forum gewaarschuwd moeten worden. En voor Dirk is het ook onaanvaardbaar als de propaganda voor de opvattingen van de eigen kring de boventoon voert.

  Beste Jan, heel hartelijk dank voor al het positieve dat ik van jouw kant mocht ondervinden!

 178. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 april 2009 om 13:53

  Piet,

  Citaat:
  “Trouwens: Als we alles in de Bijbel letterlijk nemen, dan spreekt de Bijbel zichzelf op talloze plaatsen tegen. Een man mag dan ook niet meer verlangend kijken naar zijn eigen vrouw, want er staat immers: “Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al overspel in zijn hart met haar gedaan.” (Matt. 5: 28).”

  Het zijn woorden van de Heere Jezus, u bedoelt toch niet dat de Heer deze woorden wel spreekt maar dat wij ze niet letterlijk moeten opvatten?

  Overspel kan alleen een getrouwde man doen.
  Als u uw eigen vrouw aanziet, zoals u schrijft, betekent toch dat u met haar getrouwd bent. Als u nu een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft u al overspel in uw hart gedaan.

  Zo letterlijk neem ik ook Gods Woord over het draaien van de zon.
  Jammer dat ik daardoor de indruk wek te dementeren.

  Met vriendelijke groet,

  Baruch.

 179. Piet zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 april 2009 om 16:12

  Als voorbeeld had ik nog beter Matt. 8: 34 kunnen nemen. Daar staat:
  “En ziet, de gehele stad ging uit, Jezus tegemoet.”
  Dit is gewoon bij wijze van spreken. Natuurlijk kunnen we dit niet letterlijk nemen, want de stad blijft waar hij is. Alleen de mensen van die stad gaan uit.

  Zo is het nu ook met uitdrukkingen in de Bijbel, waarin gezegd wordt dat de zon opkomt en ondergaat. Ook dit is gewoon een wijze van spreken. In het hedendaagse Nederlands bestaat deze wijze van spreken nog steeds. Ook de mensen die weten dat de aarde om zijn as draait gebruiken deze uitdrukking, omdat het een gemakkelijke uitdrukking is.
  Het gebruik van deze uitdrukking bewijst dus totaal niets over de werkelijke toestand!

  Als u dit alles niet meer begrijpt, twijfel ik inderdaad aan uw verstand.
  Toch nam ik weer de moeite om het nogmaals uit te leggen, in de hoop dat het een klein beetje bij u begint te dagen.

 180. GRVDA zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 april 2009 om 12:46

  Hero,

  Ineens een reactie, natuurlijk niet inhoudelijk maar goed.

  @GRVDA … je bent echt hopeloos ! :
  zowel doof als blind voor de waarheid
  — of je kan niet lezen : dyslectisch ?
  (169)
  Peer review literature ?… you know it does NOT work !!
  (170)
  Weer twee goede punten, uitstekend.

  Maar ik zie dat je op de scientific method nu iets hebt aan te merken aangezien je zegt dat peer reviewed literature niet werkt. Hmmm, de volledige kennis in de wetenschap wordt verfijnd en verbreed door deze methode en heeft zijn gelijke in deze niet, zover ik weet.
  Daar komt nog bij dat Creation Science nog nooit iets gepresteerd heeft, zowel, waar blijft die applicatie die voorkomt uit de Creation Science?
  Want wat heb je aan kennis als je die niet kunt gebruiken?

  Nog bedankt voor het attenderen op refoweb, verscheidene mensen hebben we al kunnen overtuigen adhv de scientific method.

  Peer reviewed literature, you know it works.

  met vriendelijke groet,

 181. GRVDA zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 april 2009 om 12:50

  Piet,

  reactie 155
  Waar sputter ik tegen dat wetenschappers niets doen met BDE’s? In ieder geval zeg ik daar niks over in reactie 154 zoals u zegt.
  Dat is juist het punt.

  met vriendelijke groet,

 182. GRVDA zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 april 2009 om 12:53

  Baruch,

  175
  GRDVDA,
  Ik geloof dat de zon draait omdat Gods Woord het zegt.
  Met vriendelijke groet,
  baruch.

  173
  GRDVA,
  Was de wetenschap er dan al voor God?
  God is namelijk de Auteur van de bijbel. 2 Tim.3:16.
  Met vriendelijke groet,
  baruch.

  Wat is het punt hier?

  met vriendelijke groet,

 183. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 april 2009 om 17:48

  GRVDA,
  Als je met een oprecht hart ernaar zou verlangen om God beter te leren kennen en als je mijn hulp daarbij zou vragen, dan zou ik je met liefde willen helpen.

  Maar ik merk dat je er gewoon op uit bent om anderen te overtuigen vanuit jouw idee, dat de Bijbel een onbetrouwbaar boek is.

  Waarom zou ik dan de moeite nemen om jouw vragen te beantwoorden?
  Weet je wat er staat in onze Bijbel? In 2 Johannes vers 10 staat:

  “Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet.”

  Dit wil niet zeggen, dat we ons van iedereen moeten distanciëren die anders denkt dan wij. Gelukkig niet! Maar als die ander er gewoon op uit is om ons in negatieve zin te beïnvloeden, dan mogen wij deze tekst wel toepassen.

 184. GRVDA zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 april 2009 om 19:14

  Piet,

  Heb ik u een vraag gesteld?
  Ik stel vast dat u een onwaarheid over mij schrijft, nogal onhandig omdat de teksten hierboven staan. Nogmaals reactie 154 en wat u daaronder zegt in 155.

  Waar heb ik het woord onbetrouwbaar geschreven?

  “Onze bijbel” hmmm sinds wanneer is de bijbel van iemand of een groep?
  Goed dat je dit even aanstipt, dat jij vindt dat je een eigen bijbel hebt, dat maakt het voor iedereen duidelijk.

  met vriendelijke groet,

 185. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 april 2009 om 19:54

  Als ik werkelijk een onwaarheid had geschreven, zou ik dit absoluut eerlijk toegeven.

 186. GRVDA zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 april 2009 om 20:05

  Piet,

  Waar sputter ik dan tegen, hallo?

  Met vriendelijke groet,

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden