In de crisis klinkt Gods roepstem

Ik geloof dat God de wereld op dit moment wil wakker schudden. Dwars door de financiële crisis heen klinkt Zijn roepstem. ‘Kom tot Mij, bekeer je. Breek met jullie zonden. Stel je vertrouwen op Mij in tijden van crisis’. Laten voorgangers en predikanten deze profetische boodschap verkondigen en de mensen dringend oproepen tot geloof en bekering.

De financiële crisis, die steeds ernstiger wordt, houdt velen bezig. Hoe heeft het toch zover kunnen komen? Ligt de schuld bij bankiers die alleen maar dollar- en eurotekens in hun ogen hadden? Of zijn er misschien mensen die bewust aansturen op een ineenstorting van het financiële systeem?

Hiernaast heb ik nog een andere gedachte, die ik u wil voorleggen. In de geschiedenis van het volk Israël zie je dat Gods oordelen kwamen wanneer het volk zich van Hem afkeerde en in zonde leefde. Dwars door die oordelen heen klonk Gods oproep tot terugkeer en bekering. Zou het kunnen zijn dat we ook nu weer grenzen overgaan, waardoor God ons als het ware loslaat en toelaat dat oordelen en rampen over de wereld gaan? Rampen, die het begin van het einde kunnen inluiden en de wederkomst van de Here Jezus heel dichtbij brengen.

Denk eens aan de tientallen miljoenen ongeboren kinderen die de afgelopen jaren in de moederschoot zijn gedood. Ik zie dit als het grootste kwaad in onze tijd. Ik denk ook aan de afschuwwekkende zonden die plaatsvinden op seksueel gebied, waarbij ik nadrukkelijk ook het uitleven van homoseksualiteit noem.
In Openbaring 18:5 staat dat de zonden van Babylon zich hebben opgehoopt tot aan de hemel. ‘En God heeft aan haar ongerechtigheden gedacht’, volgt erop, waarna de totale verwoesting van Babylon volgt.

Ik ben ervan overtuigd dat de zonden van deze wereld zich ophopen tot aan de hemel. En dan kan het moment komen dat God de zonden gaat bezoeken. God is zeer genadig en lankmoedig, maar dat houdt niet in dat Hij alle zonden zou tolereren.
God schudt ons financiële systeem. Al onze zekerheden wankelen. De angst en de bezorgdheid onder de mensen neemt toe. Wat staat ons nog te wachten?

We worden geconfronteerd met de vraag waarop we ons vertrouwen hebben gesteld. Op onze bankrekening? Onze baan? Ons salaris? Erg veel zekerheid biedt ons dat niet.
Hoort u Gods roepstem al? Door de crisis heen roept Hij de mensen terug tot Hem. Hij kwam naar deze aarde en gaf Zijn leven en Zijn bloed aan het kruis. Dat tekent Zijn grote liefde voor ons. Stel uw vertrouwen op Hem alleen. Bekeer u, keer u af van uw zonden, breek ermee en geloof in Hem. Hij wil ook u redden.

Ik zou kerken en gemeenten in deze crisistijd willen adviseren oog te hebben voor de nood in hun omgeving. Laten we het Goede Nieuws niet voor onszelf houden en oog hebben voor mensen die in de problemen komen. Misschien doordat ze hun baan verliezen, niet meer rond kunnen komen of het geestelijk niet meer zien zitten. We hebben de opdracht ons christen-zijn ook in de praktijk te brengen, buiten de muren van onze kerken.

Dirk van Genderen