Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het leven is geen spelletje! (69 reacties)

Geplaatst op donderdag 12 maart 2009, 8:48 door Dirk A A

Ik durf de stelling aan dat we veel meer worden beïnvloed door de tijdgeest dan we zelf denken. Vergeet niet dat de tijdgeest de geest van de wereld is. Efeze 6 spreekt over de geestelijke boosheden in de lucht.

Misschien denk je: ‘Ik ben christen, en ik word echt niet beïnvloed door wat anderen denken en vinden. Ik sta stevig in m’n schoenen.’ Heel misschien heb je wel een beetje gelijk, maar toch is de kans groot dat je wel degelijk wordt beïnvloed door de geest van deze tijd.
Ik vermoed dat we wel eens te gemakkelijk spreken over de tijdgeest. En daar bedoelen we dan meestal het ‘boze en zondige’ denken in de niet-christelijke wereld mee. Alsof het een vies woord is dat ver van ons afstaat.

Over de tijdgeest wordt wel gezegd: ‘Het zit in de lucht’. En die lucht ademen we in. We leven in deze wereld en we worden met de geest van deze tijd geconfronteerd, of we willen of niet. En dan denk ik niet eens direct aan specifieke uitingen daarvan, zoals in programma’s op tv of aan allerlei beelden op internet en in tal van bladen en kranten.
Maar dan bedoel ik veel meer het denken van de mensen. Een denken waar voor de God van de Bijbel meestal geen plaats is. Waar het gaat over carrière maken, doen waar je zin in hebt. Waar je tolerant moet zijn en alles maar goed moet vinden, van het leven in een homoseksuele relatie tot aan een door God in gang gezette evolutie, om twee uitersten te noemen. En de weg van de islam is net zo goed een weg tot God als de weg van het christendom of de weg van de heks of de glaasjes-draaier bij jou in de klas, misschien. En praat vooral niet over de geboden van God, maar over de liefde van Jezus. Hij houdt immers van alle mensen. Geniet van het leven, leef niet al te bekrompen en laat ieder in zijn waarde. En als je christen wil zijn, prima, maar houd het voor jezelf en val anderen er niet mee lastig.

Kun je ontkomen aan de invloed van dit denken, van deze tijdgeest? Zolang we hier op aarde zijn, niet. Toch kunnen we ons er wel tegen wapenen. Het allerbelangrijkste wapen is het kennen van de Here Jezus. Dat je weet dat Hij je zonden vergeven heeft en dat je Gods Geest, de Heilige Geest ontvangen hebt. Laat dat nummer 1 zijn in je leven. En als je Hem nog niet persoonlijk kent, rust niet voordat je het zeker weet dat Hij ook voor jou aan het kruis is gestorven, is begraven en ook weer is opgestaan.
Lees vooral ook Efeze 6, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting. En bid de Here of Hij jou genade wil geven om die wapenrusting aan te trekken, opdat je ‘kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel’ (Efeze 6:11).

Daar kan bij horen dat je vlucht bij de zonde vandaan. Zoals eens Jozef deed toen de vrouw van Potifar hem probeerde te verleiden tot seksuele zonden. Wees radicaal, in Gods kracht. Het leven is geen spelletje. Je leeft maar één keer. En de satan zal telkens proberen je in zijn val te lokken, bij de Here vandaan. Vergeet niet dat hij al duizenden jaren ervaring heeft in het verleiden van mensen, ook van kerkmensen. Hij gebruikt daar zeker ook de tijdgeest voor.

Ik wijs je op nog een punt. De tijdgeest laat ook zien in welke tijd we leven. De wederkomst van de Here Jezus is aanstaande. Er zullen valse profeten opstaan, zegt de Bijbel. De ongerechtigheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkillen. ‘Maar’, staat er ook in Mattheus 24:13, ‘Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.’ Laat die woorden eens goed tot je doordringen!
Tegenover de tijdgeest staat de volharding, het volgen van de Here Jezus. En ook: tegenover de tijdgeest de Heilige Geest.
In 2 Petrus 3:11 staat het zo treffend: ‘Dewijl dan al deze dingen vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid’. Laat  je voor alles leiden door het Woord van God en door de Heilige Geest. En blijf dicht bij de Here Jezus. Dat is de beste bescherming tegen de tijdgeest.

Dirk van Genderen

69 Reacties

 1. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 10:38

  Hartelijk dank Dirk voor je goede woorden,je hebt volkomen gelijk.
  Mijn vrouw en ik gaan er nu nog even tussenuit,even een beetje bijkomen van alles ,wat er op ons af komt.
  We bidden jou en je gezin GODS Zegen toe ..
  tot gauw weer. Shalom je br. Lou Sandifort.

 2. Peter zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 10:55

  Uit ‘t hart gegrepen. het woekert door tot in het evangelische en reformatorische hart van Nederland. Opleiding “theologie” waarbij vak spiritualiteit allerlei begrippen van C. Jung een zgn. ev. duiding krijgen, een ander (christen) die zegt: Ik hoop maar dat het kaarsje dat is aangestoken voor … een positieve invloed heeft. Een (evangelische) broeder die meent dat: “hoe meer wij ons verdiepen in het spirituele leven, hoe meer wij geëerd worden in het eeuwige leven.”
  Om maar niet te spreken van een evagelische krant dat bol staat van de hypes en dat op die manier het karakter van een kermis lijkt te krijgen.
  Zo maar een paar voorbeelden uit de praktijk.
  En Dirk, dank voor je oproep om dicht bij de Here Jezus te blijven, want daar moeten we onszelf en onze medebroeder/zuster steeds opnieuw aan herinneren.

 3. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 11:53

  beste Dirk.

  Laten we even voorop stellen. Dat u met de tijdgeest, de eindtijd bedoeld wordt.
  Waarschijnlijk omdat in deze tijd de staat Israel bestaat. En andere tekenen die we zien, die we scherp in de gaten moeten houden. Ik kan mij hierin wel vinden.
  Maar als je ziet hoe de wereld de afgelopen 2000 jaar heeft geleefd. Dan denk ik dat deze wereld niet verschilt met vroeger.

  Ik vind dat je iedereen in zijn waarde moet laten, zolang die jou of een ander geen schade berokkend.
  Mocht dat wel zo zijn dan val je onder de nederlandse wet die daar over oordeeld.
  Net zo als Jezus zei over de munt. Geef de romeinse keizer wat hij toekomt, en geeft God wat hij toekomt. ( niet letterlijk geciteerd)
  Je moet oppassen dat jij of een ander niet gaat radicaliseren. Omdat je van mening bent dat je christen bent. En daardoor geoorloofd voelt, om te oordelen.
  Voorlichting geven, zoals laast door die folder. Prima.
  Evangeliseren, prima. Maar oordelen. Nee!
  Natuurlijk is het moeilijk om je als christen staande te houden in deze wereld. Met zoveel duivelse invloeden. Maar daar ligt juist de uidaging. Als christen jezelf staande te houden.
  Met de boodschap dat de schrift. Zoals die in de Bijbel geschreven staat. Volledig onderschrijft.,,mijn mening,,.
  Je mad de mensen hiermee voorlichten. Maar niet mee oordelen.
  En als ze het niet willen horen. Haal de stof van je schoenen en ga een deur verder. Maar laat iedereen in zijn waarde.
  Juist door dat vele christenen gaan radicaliseren. En hun mening op anderen opdringen. Hoe meer wij worden onderdrukt. Daardoor kunnen wij minder onze boodschap vertellen. En de duivel wrijft weer in zijn handjes.
  Het grootste probleem zie nu in de politiek. Die hun partij als christenlijk voorspiegelen. In de politiek moet je altijd compromissen sluiten. Op den duur zal dat tegen ons werken. Je kunt je christen gedachtegoed niet uitdragen in de politiek. Wij moeten ons daar verre van houden.

  Wat mij ook op viel. Dat u stelt dat je bekrompen moet leven als je christen bent.
  Wat een onzin.Je moet het juist uitsralen. Dat je blij mag zijn dat je in Christus leeft. Waakzaam, nederig, dat zijn woorden die ik herken. Maar niet bekrompen.

  En ik ben nog steeds van mening eerst de liefde, dan de geboden.

  Vr gr Rene.

 4. christian verwoerd zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 12:23

  Beste Dirk!
  Dit is een boodschap ten leven! Ik wou dat we veel meer van zulke radicale christenpredikers hadden in Nederland.
  Ik heb ongeveer dezelfde visie als u. Er staat duidelijk: ‘Bekeert u, en gelooft het evangelie!’
  Het verbaast mij dat het ‘bekeert u’ door veel mensen weg wordt gelaten.

  God zegen en shaloom!
  Christian

 5. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 12:49

  Zo vreemd is het niet dat bekering wordt weggelaten, want bij bekering moet er gesneden worden in het eigen vlees en dat doet pijn. Daarom praat men liever over de liefde dan de geboden.

  Wat zou het een zegen voor dit land zijn als wij zouden luisteren naar Jeremia 3:22

  Keert weder, afkerige kinderen, Ik zal uw afdwalingen genezen,

  en als wij dan konden zeggen met de politiek leiders, ons koningshuis, en een ieder van ons persoonlijk,

  Zie hier zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt de HERE, onze God.

  Groet, Jan.

 6. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 18:15

  Ja ik wil mij zelf even retificeren ( reactie 3)

  Wellicht bedoeld u de dat anderen de bekrompenheid vast stellen bij christenen. En dat, dat helemaal niet zo hoeft te zijn.
  Mocht dat zo zijn, mijn excuses.

  Rene.

 7. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2009 om 20:30

  Beste Rene,

  Nu ben ik het toch niet eens met jouw visie over Dirks- “preek”.
  Voor mij zal deze , “radicale-preek” van Dirk, van gelijke strekking zijn geweest als die van Johannes de Doper 2000 jaar geleden ook verkondigde.
  Jij schrijft : Je moet oppassen dat Jij (Dirk?) of een ander niet gaat radicaliseren. Rene, de bijbel staat vol met radicale verhalen en boodschappen van Jezus !
  Dan schrijf je verder : Je kunt je Christen-gedachtegoed niet uitdragen in de Politiek. Nouw Rene, ik kan je vertellen dat ik op 60-jarige leeftijd (nu10jaar geleden) nog (bestuurs)-lid ben geworden van een Christelijke politieke partij, met de ” opdracht ” : Wat ik als Christen-zijn in de Kerk belijd en getuig, probeer ik in de maatschappij (De Staat) daadwerkelijk in praktijk te brengen.
  En de politiek bepaald het beleid in de maatschappij en dus ook “De Tijds-Geest” . J.P.Balkenende zegt eigelijk met andere woorden hetzelfde : Ik kan zonder mijn geloof niet functioneren !
  Evangeliseren via de politiek heeft een groot “Oogst-veld” !
  Maar wij blijven broeders in de Heer . Hub.

 8. Menno zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2009 om 9:17

  Beste Dirk,
  Dankje voor dit goede stuk!
  Mvrgr,
  Menno

 9. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2009 om 10:37

  Beste Hub.

  Als christen mag je van mij best bij een politieke partij gaan, zolang er maar geen C voor staat. Kies dan een partij die het beste bij je christelijke visie past.
  Hoe lang zal het nog duren voor dat er islamitische partij komt, of een andere regilieuse partij.
  Ik zou een voorstander zijn, dat het verboden zou moeten worden om je religie , geloofsovertuiging als boegbeeld voor je politieke partij te gebruiken.
  Ten eerste moet je als chtistelijke partij altijd compromissen sluiten. Je staat dan niet meer geloofwaardig tegen over de Vader, de Zoon en de heilige geest.
  Ook niet gelovigen nemen ons christenen daardoor niet meer serieus.
  Het zijn keuzes die je als christen moet nemen. Neem van mij aan dat daardoor de onderdrukking tegen ons christenen zal toe nemen.
  Wij moeten als christenen elke dag keuzes maken. daar zit geen tussen weg in. Als echte christen moet je je plaats weten
  Wat ik met radicaliseren bedoel is dat sommige christenen, andere mensen hun geloof willen opdringen. Wellicht Hub kun jij mij een voorbeeld geven waarin jezus radicaliseert. Want ik zie dat niet zo.
  Volgens mij deed Johannes en Jezus en Paules dat ook niet. Mensen in de omgeving hoorden het goede nieuws. Zij kregen informatie en ze wilden daar meer van weten. Daarom zei ik ook eerst de liefde en dan de geboden. En niet eerst de angst. Voor christenen onder elkaar is dat heel anders. Daar moet de schrift onderwezen worden. En daar kun je elkaar bemoedigen of zodanig terechtwijzen.
  Daarom ben ik het ook wel gedeeltelijk met de strekking wat Dirk hier schrijft eens. Maar ik zou het liefst zien da hij wat milder in zijn argumenten is ten overstaan van ongelovigen.
  Stel ik ga op een zeepkist staan op de markt in mij woonplaats. Ik zou beginnen ovet het goede nieuws over jezus. Hub hoe zou jij dat doen. En ik ben beniewd wat Dirk zou doen.
  Hub het zou best kunnen dat ik het verkeerd zie. Ik ben nu 6 jaar in het geloof van de Here. Ik wil mijn geloof verkondigen, door mijzelf transparant en kwetsbaar op te stellen. Je moet dit ook niet zien als een aanval tegenover wie dan ook. Ik vraag in gebed of de Heer mij wijsheid en lering wil geven.
  En voor mij is de site van Dirk daar een onderdeel van.

  En zeide Jezus, iedereen die in mij gelooft, is een broeder of zuster voor mij.

  Je medebroeder Rene.

 10. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2009 om 13:53

  Beste Rene,

  Voorbeelden van radicale verhalen in de bijbel : Het verhaal van de rijke jongeling; Keer je vijand ook de andere “wang” toe Vergeef 70×7 keer enz.enz.
  Dan jouw visie over het Christen-zijn in de politiek, daar staan wij lijnrecht tegen-over mekaar.
  Bij deze wil ik eens een oproep doen aan de lezers van deze site, om HUN MENING hierover eens kenbaar te maken op deze site.
  Groetjes Hub.

 11. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2009 om 10:03

  Baruch,

  Het leven is geen spelletje, maar wat een rijkdom om met Paulus te kunnen zeggen: ” Flp 1:21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.”

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 12. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2009 om 21:07

  Beste Dirk,

  Fijn dat je op deze manier, de mensen laat nadenken over de tijd waar we nu in leven.
  Dirk, jij bent een van de weinige die de mensen zegt waar het op staat.

  We hebben het in ons landje tot nog toe… nog redelijk goed… maar de tijd zal ook hier gaan veranderen.
  Wanneer we zien wat er in de gehele wereld allemaal gebeurd… moet het ons toch wel wakker schudden.
  We moeten gaan beseffen dat we niet veel tijd meer hebben en dat we ons tot God moeten bekeren.
  De Bijbel moet een schat voor ons worden… waar we dagelijks in gaan graven.
  Het zou goed zijn om wekelijks Bijbelstudie’s bij elkaar in huis te gaan opzetten…
  Er zal een tijd aanbreken van grote verdrukking… zoals er nog nooit geweest is.
  Er moet weer kennis verkregen worden van wat er allemaal in de Bijbel geschreven staat.

  Laten we de tijd die we nog hebben… zinvol besteden.

 13. ida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2009 om 21:20

  Lieve mensen,laten wij elkaar toch in onze waarde laten en niet zoveel de discussie aangaan.Dat wil de boze juist graag dat wij het als Gods kinderen niet eens zijn.Ikzelf denk dat Dirk’s Visie op de dingen die gebeuren in de wereld om ons heen hem door de heer zelf gegeven zijn .Bijbel vast en trouw aan zijn en onze heer.Laten we een lichtend licht,in de Politiek,op ons werk enwaar God ons stelt zijn ,dan kan Hij ons pas gebruiken waar en hoe hij dat wil.

  Groeten en Gods zegen toegewenst.

 14. Arde van de Maat zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 15:23

  Juist in deze tijd is het heel belangrijk dat je weet hoe ja als christen stand kunt houden. Daarvoor heeft God ons de geestelijke wapenrusting gegeven ( Ef. 6: 10-18) Maar hoe trek je die wapenrusting aan, wat betekent het? Wie daar meer over wil weten moet het boekje “En nu…pak aan” eens lezen Het is een bemoediging, maar ook een waarschuwing dat we alle onderdelen van de wapenrusting die God ons geeft, hard nodig hebben.Of je de Here Jezus nu pas hebt leren kennen of Hem al langer volgt dit boekje zal je veel duidelijk maken.
  € 4,95 ISBN 9789057980213
  Groet en Gods zegen,
  Arde

 15. Hans zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 15:35

  Hallo Dirk,

  Een prima artikel, “Het Leven is geen spelletje”, en de Heer , de Apostelen en de Heilige Geest sporen ons aan om te volharden, maar de zaligheid hebben we al door Hem aan te nemen, die krijg je niet door te volharden. De tekst uit Matt. 24:13 is op zich een goede aansporing, maar ik heb van een Bijbelleraar geleerd dat dit in het bijzonder slaat op de mensen die na de opname tot geloof in Christus zijn gekomen, zij zullen tijdens de regering van de “antichrist” tot de dood vervolgt worden, en hun zielen blijven onder het altaar tot de wederkomst, zie Openbaring 7 : 9 t/m17 bijz. vers 13.
  met vriendelijke groet, Hans

 16. Hans zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2009 om 15:53

  Aanvulling:

  Nog even voor de duidelijkheid, met de opname bedoel ik de opname der “gemeente van Christus” aan het einde der “genadetijd” zie 1 Tess. 13-18
  Wij leven in de “bedeling der genade” ieder mens kan Christus aannemen in vrije keuze. Na de “opname” gaan de 144.000 mensen uit elke stam van Isreal de wereld in Om het “evangelie van het Koningkrijk” te prediken tijdens het rijk van de “antichrist” de mensen hebben dan de keus of kiezen voor het “beest” en z’n “teken” dragen of ten dode toe vervolgt worden (dus volharden tot het einde) en alsnog “zalig worden” bij de wederopstanding !

 17. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 9:20

  Hans,

  Heel goed begrepen, puur Schriftuurlijk..

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 18. Janneke zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 9:31

  Dirk,

  Ik ben blij dat ik nu elke week een stukje van jou mag lezen. Ook nu weer sla je de spijker op zijn kop. Het is zo bijbels. En toch lijken de valse profeten (of volgelingen) ook jouw site te hebben gevonden en vinden ze het nodig om jouw teksten te ontkrachten. Het lijkt wel of de tijdgeest ook “de waarheid” in zijn macht heeft. Leugens worden voor waarheid aangenomen en de waarheid wordt betwist. God is liefde! Maar alleen voor die mensen die Jezus als hun Zaligmaker nodig hebben gekregen. Voor de rest van de mensheid is God een verterend vuur. Want zonder de Verlosser zijn wij in Gods ogen zondig en onrein en de zonde kan voor God niet bestaan. Gelukkig leven we nog in genadetijd en wil Jezus nog steeds de zonden van mensen die Hem zoeken vergeven. Laten we eendrachtelijk God zoeken i.p.v. elkaar met teksten te overtroeven. We hebben elkaar nu zo ontzettend nodig. Bedankt Arde voor je tip over het aantrekken van de wapenrusting. Ik zal het zeker lezen.

 19. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 10:31

  Beste Janneke.

  Voor de rest van de mensheid is God een verterend vuur! Ik vraag mij af wat voor nut dat heeft omdat zo te zeggen/schrijven.
  Denkt u dat een ongelovige door deze uitspraak wellicht tot geloof komt.

  Vr gr Rene.

 20. Jopie zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 10:53

  Beste broeder Dirk,

  weer heel erg bedankt voor je mooie stukje. hoe belangrijk is het dat we stand houden in deze tijd. Er zijn zo veel verwarrende dingen die gebeuren om ons heen.
  Jammer dat christenen op deze site elkaar steeds zo in de haren zitten.

  ik stuur je stukje door naar een aantal andere christenen die ook wel een bemoediging kunnen gebruiken

  vriendelijke groet, Jopie

 21. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 11:00

  Wellicht dat een ongelovige daardoor zich bekeert. Het is niet anders. Het is niet alleen maar “blijde boodschap” het is ook ” u bent gedoemd de (eeuwige) dood te sterven, uw leven gaat ten onder. Maar halleluja er is een kruis opgericht op Golgotha waar God zelf verzoening deed voor onze zonden. Buig dan voor die Majesteit en onderwerpt u aan Hem, dan gaat u deel uitmaken van de Levende. Dat is evangelie.
  Zie ook de eerste hoofdstukken van Handelingen, de mensen hebben in de gaten gekregen dat zij behouden moéten worden en vragen aan Petrus “wat moeten wij doen om behouden te worden?” Eerst moet je beseffen dat je op een heilloze weg bent om het daarna uit te schreeuwen naar God: “wees mij zondaar genadig.”
  De Heere bevolen.

 22. Adriaan zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 11:20

  Ook ditmaal heb ik het commentaar met veel instemming gelezen! Er gaat een bemoedigende werking van uit! Fijn dat temidden van allerlei negatief geschrijf en gepraat om ons heen dit geluid er is!! Gods zeer rijke zegen toegewenst!

 23. Wil zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 11:39

  Zijn we vaak niet te mild in onze mening lauw in de ogen van God? Openb. 3 vanaf vers 14. Ik denk niet dat Dirk de mens oordeeld, maar de zonde. Hij schrijft zoals het is, uit liefde.
  Keuze’s maken, dat moet ook in de politiek.
  Als christen moet je vanuit Gods Woord regeren en besturen. Je kunt toch je geloof niet buitenspel zetten. Is het niet gij en mijn huis wij zullen de Heere dienen? Dat is in onze tijd ver te zoeken. Ps. 32:5 berijmd: Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringt met Zijn weldadigheen.
  Het is zeker een angstige tijd, maar angst is van satan.
  Het loopt God niet uit de hand, we moeten zeker onze wapenrusting aandoen en bidden om staande te blijven. Satan kan dan machtig zijn God is Almachtig. Hij heeft overwonnen.

  Dirk, ik hoop dat je nog velen colums en nieuwsbrieven aan ons door mag geven.
  Gods zegen.

 24. GRVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 20:02

  Geachte heer van Genderen,

  “Waar het gaat over carrière maken, doen waar je zin in hebt. Waar je tolerant moet zijn en alles maar goed moet vinden, van het leven in een homoseksuele relatie tot aan een door God in gang gezette evolutie, om twee uitersten te noemen. ”

  “en alles maar goed moet vinden” Wat bedoel je met deze zin? Dit lijkt toch sterk op dogmatisch denken zoals we helaas hede ten dage nog elke dag zien. Gelukkig kunnen we nu dagelijks ook de vruchten plukken van mensen die nadenken en op onderzoek uitgaan en hun bevindingen met bewijs ondersteunen.
  .
  “een door God in gang gezette evolutie” Wie zegt dat?

  “Ik wijs je op nog een punt. De tijdgeest laat ook zien in welke tijd we leven. De wederkomst van de Here Jezus is aanstaande. Er zullen valse profeten opstaan, zegt de Bijbel. De ongerechtigheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkillen.”
  Bedoel je dat de ongerechtigheid is toegenomen sinds, laten we zeggen, de middeleeuwen? Volgens u redenering kan het dan mijns inziens nog wel even duren voor dat we een wederkomst gaan mee maken.

  met vriendelijke groet,

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2009 om 23:51

  Beste Broeder Rene
  10:37 uur 13 maart: Jij schrijft dat je nu 6 jaar in het geloof van de Here bent. Ikzelf ben in 1986 tot geloof gekomen zoals dat heet. Of het nu kort of lang is dat je de Here kent je hebt de Heilige Geest nodig om mensen te overtuigen om Jezus als Heer aan te nemen. Ik ben niet op een zeepkist gaan staan maar heb wel geevangeliseerd. De kracht van die Geest is zeer krachtig maar wekt ook tegenstand op.Je zult ervaren dat die tegenstand zowel van kerkelijke mensen als ongelovige mensen zal komen. Een voorbeeld uit mijn eigen leven:Ikzelf werd omdat ik aan een Rooms Katholieke man en zijn Atheiste vriend vertelde dat er alleen Hemel en hel bestaat en het vagevuur niet bestaat opgepakt. Ze waren van plan mij in het water te gooien wat God heeft verhoedt
  Ik wens je alle wijsheid toe als je Gods woord wil vertellen/doorgeven.

  Vriendelijke groet

  Robbert.

 26. Conny de Ronde zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2009 om 14:16

  Beste Dirk,

  Bedankt voor je goede, Bijbelsonderbouwde artikelen. Zeer altijd zeer opbouwend en leerzaam!

  Shalom,
  Conny

 27. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2009 om 22:08

  Beste broeder Robbert.

  Hoe zie je hel dan. Als er geen vagevuur is.
  Ik ben 38 jaar geen christen geweest. Ik hoop dat ik mij christen mag noemen.
  In die 6 jaar dat ik dat ben, heb ik heel vaak mijn hoofd gestoten. Vaak wordt ik niet begrepen. Toch mag ik in de genade van de Heer, proberen in Jezus voetsporen te lopen.In het begin van mijn christen zijn was ik zeer naief. Ik was zeer vaak teleurgesteld over de verdeeldheid tussen christenen. En ook over de starheid van christenen, en de zelfingenomenheid.
  Wellicht zullen ze dat ook wel over mij zeggen. Heelveel christenen zijn vaak van huis uit al christen. En hebben daardoor vaak een zeer eenzijdige visie.
  Ik geloof volledig wat er in bijbel staat. Maar de schrift kun je verschillend uit leggen en verschillend interpreteren. Dat is ook vaak hoe het jezelf voorstelt en beleeft.
  We leven niet meer in de middeleuwen. Toen het christen dom vaak werd gebruikt om te oordelen. Hele volken zijn daardoor afgeslacht. Mensen werden tot de brandstapel veroordeeld.
  Wij moeten teruggaan naar de eerste christen gemeentes. De tijd van Paules.

  Vr gr Rene.

 28. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 maart 2009 om 2:45

  Beste broeder Rene
  Om op je eerste vraag te antwoorden. De hel zie ik als een plaats waar je niet in de nabijheid van God bent. De Rooms-Katholieken hebben het vagevuur erbij verzonnen om zo een soort tussenstation te hebben tussen hemel en hel in. Je kan dit enigszins vergelijken met de moslims die als ze een aanslag plegen 77 maagden zullen zien in het moslimparadijs. Deze vrouwen blijven altijd maagd wat je er ook mee doet.

  Je hebt gelijk dat we terug moeten gaan naar de tijd van de eerste Christengemeentes toen er met een visje(nu het Ichtusteken) werd kenbaar gemaakt waar christenen zich bevonden.
  Je hebt gelijk dat heel veel mensen star zijn.Ook zij die zich christen noemen.
  Bedenk wel hierbij dat het enkel genade is om een kind van God te mogen zijn. Alleen door de kruisdood van Jezus kon dat geschiedde. Een mens veranderd hierdoor maar zal nooit volmaakt zijn. Wel gaat men steeds meer op Jezus lijken vanwege die nieuwe natuur(de geboorte uit Geest). Neem het je mede broeders en zusters daarom niet kwalijk als men star blijft.Mocht je nog iets willen vragen doe dat dan gerust.
  Vriendelijke groet en
  Gods zegen

  Robbert

 29. Janet zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 maart 2009 om 21:27

  Rene Postma, je schrijft: ‘eerste de liefde, dan de geboden’. Ik denk dat je het zo niet kunt stellen, beiden horen gelijkwaardig bij elkaar. Als je God liefhebt, als je Jezus liefhebt, doe je wat Hij heeft geboden.

  Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het één kan niet zonder het ander.

 30. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 maart 2009 om 22:12

  Janet ik ben het helemaal met je eens. Maar het ging over het evangeliseren naar een ongelovige toe. En dan gaat mijn voorkeur, eerst de liefde en dan de geboden. Ik vertel ook liever eerst uit het nieuwe testament dan het oude.

  Vr gr Rene.

 31. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 maart 2009 om 22:59

  Beste Robbert.

  Het verheugd mij dat jij zo reageert. Zover ik het nu weet bestaat er op dit moment de dodenrijk. Dat zijn mensen die zijn overleden en die als geesten hier ronddwalen. De werkelijke gelovigen , die in de Vader de Zoon en de heilige geest geloven, die worden pas wakker tot Jezus terugkomt om te oordelen.
  Die geestenwereld zie je nu in al zijn verschijning vormen, media, occulte enz….

  Jij zegt Robbert, neem mijn broeders en zusters het niet kwalijk als ze star blijven. Gelukkig hoef ik daar niet over te oordelen maar doet de Heer dat voor mij.
  Maar het is wel belangrijk dat je als gelovige zaait in dit leven.
  Wat jezus het ergste vind is als door een gelovige een ander zijn geloof kwijt raakt. Ik heb het in mijn eigen familie mee gemaakt.
  Daarom hoop ik echt dat deze gelovigen bij zich zelf gaan nadenken.

  Je hebt gelijk alleen zijn genade is goed genoeg voor ons.

  Je mede broeder Rene.

 32. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 1:52

  Beste Broeder Rene

  Dank je wel voor je reactie. Het is inderdaad het belangrijkste dat je als gelovige zaait. Soms zal het zaad op rotsige bodem terecht komen maar geloof mij maar dat het ook op goede grond komt en dat het dan tot wasdom komt.

  Je medebroeder Robbert

 33. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 11:20

  Rene,

  Waarop baseert u dat mensen die overleden zijn hier als geesten ronddwalen?
  Gelovigen die behoren tot de Gemeente wonen na hun sterven in bij de Heer.
  2Co 5:8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.
  Ongelovigen verblijven na hun sterven in het dodenrijk.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 34. GRVDA zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 11:31

  Aan Baruch,

  “Ongelovigen verblijven na hun sterven in het dodenrijk.”
  oei Baruch toch dat is niet waar natuurlijk matt25:31, ik zie het woord geloven niet staan. Ik herhaal het maar weer eens, u draait hier steeds omheen.
  Hoopt u dat ongelovige niet in de hemel komen?

  met vriendelijke groet,

 35. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 12:32

  GRVDA,

  U verwijst steeds naar Matt.25:31 maar daar staat:
  31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.
  Is dat nu uw argument dat ongelovigen wel in de hemel komen?

  Matt.25 beschrijft vanaf vers 31 t/m 46 het oordeel over de volken.
  Van dit oordeel over de volken komt niemand in de hemel, zij beërven het Koninkrijk.
  Als u de gehele pericoop bedoelt dan is het daaruit duidelijk dat de rechtvaardigen die aan Zijn rechterhand staan het Koninkrijk beërven.
  En die aan Zijn linkerhand staan gaan in de eeuwige pijn.
  46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. U begrijpt niet dat de rechtvaardigen, gelovigen zijn en die aan Zijn linkerhand staan onrechtvaardigen, ongelovigen zijn. U ziet het woord geloven helemaal niet staan schrijft u, ik ook niet, maar ik versta wel dat rechtvaardigen een equivalent voor gelovigen is. En ik versta ook dat niet rechtvaardigen maar onrechtvaardigen in de eeuwige pijn gaan.
  Schrijft u eens wie degenen zijn die in de eeuwige pijn gaan?

  Maar ik schreef dit: “Gelovigen die behoren tot de Gemeente wonen na hun sterven in bij de Heer.”
  De Gemeente is een hemels volk, alleen die behoren tot de Gemeente, het Lichaam van Christus, gaan (zijn nu reeds) naar de hemel.
  Maar GRVDA dat zijn leringen die pas worden verstaan na de wedergeboorte.
  U wist niet wat een wedergeborene is, daaruit begrijp ik dat u niet wedergeboren bent en de dingen die des Geestes Gods niet verstaan kan.
  1Co 2:14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
  U zou u wat bescheidener kunnen opstellen bij het schrijven over Gods Woord.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 36. GRVDA zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 15:30

  Aan Baruch,

  “U begrijpt niet dat de rechtvaardigen, gelovigen zijn en die aan Zijn linkerhand staan onrechtvaardigen, ongelovigen zijn. ”

  waar staat dat…….
  schriftuurlijk aantonen…..

  Schrijft u eens wie degenen zijn die in de eeuwige pijn gaan?
  wat staat er nu…. iedere keer vraagt u mij om bijbel stukken te lezen maar u doet het zelf niet. Het staat er gewoon in.

  Ik zie ook de hele tijd de volgende strekking herhalen
  “Maar GRVDA dat zijn leringen die pas worden verstaan na de wedergeboorte.
  U wist niet wat een wedergeborene is, daaruit begrijp ik dat u niet wedergeboren bent en de dingen die des Geestes Gods niet verstaan kan.”

  U conclusie dat men iets niet kan zijn als men niet weet wat men is.
  Ik volg deze logica niet, sterker het slaat eigenlijk nergens op. Het enige wat u hier steeds doet is een soort higher ground toe eigenen op mijn inziens dus valse gronden als het gaat om uitleg van teksten.

  met vriendelijke groet,

 37. Harry van Bemmel zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 22:35

  Aan Br. Baruch,
  Ik wil u heel hartelijk danken voor de woorden door u geschreven.
  U schrijft de commentaren uit liefde en bewogenheid voor mensen. U bent een echte leraar. Het leven vanuit de Heilige Geest is weldegelijk iets anders dan het leven uit het vlees, daarom begrijp ik u wel!
  Ik wil u van harte God’s Zegen toebidden, dat dit mag leiden tot geopende ogen om te zien en geopende oren om te luisteren.
  Groet en Zegen,
  Br. Harry van Bemmel

 38. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2009 om 23:04

  Baruch

  Onze vorige discussie vond ik niet echt prettig-gemoedelijk.
  U uitspraak van ongelovigen is voor God een verterend vuur. Ook al bent u het ergens niet mee eens. Of overtuigd dat u dat zo ziet, of dat lettelijk in bijbel leest, of wellicht dat u dat zo beleefd.
  Ik vind het belangrijk als je met iemand in discussie bent dat je elkaar respsecteert. En dat je niet eindeloos doorgaat om je gelijk te halen. Maar dat je ook kunt zeggen naar een paar reacties. We resspecteren elkaar, maar we blijven verschillen van mening, punt.

  Als u dit ook kunt onderschrijven wil ik u best uitleg geven omtrent de vraag over het dodenrijk en waarom ik dat zo zie.

  Vr gr Rene.

 39. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 9:09

  GRVDA,

  Zoals ik u al eerder schreef, het heeft geen zin om op deze manier met u van gedachte te wisselen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 40. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 10:02

  Rene,

  Hoe kan het dan dat sommigen in deze site mijn schrijven wel waarderen?
  Dat zij in mij een leraar zien? Of schrijven dat ik veel Bijbelkennis heb?
  Waarom wordt mij verweten dat ik mijn mening wil opdringen terwijl ik al mijn beweringen met de Schrift onderbouw? Als anderen steeds weer op mijn reactie antwoorden waarom willen zij dan NIET hun mening aan mij opdringen?
  Wat bedoelt u met dit “U uitspraak van ongelovigen is voor God een verterend vuur.”?
  Ik heb eens geschreven dat God een verterend vuur is, en dat is niet mijn woord maar Gods Woord: Heb.12:25 Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren, Die van de hemelen is;
  26 Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel.
  27 En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn.
  28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.
  29 Want onze God is een verterend vuur.
  Nooit heb ik geschreven dat ik over Gods Woord discussiëren wil. Wel gedachtewisseling.
  Ook heb ik geen meningen of beweringen over een persoon geschreven zoals Jan, Piet en u nu ook, wèl doen, dat getuigt niet van respect voor mij. Ik heb geschreven dat ik het aanvaardt als lijden om Christus wil.
  Onder gelovigen behoort over Gods Woord geen meningsverschil te zijn. Zij moeten zich benaarstigen de eenheid des Geestes te behouden, door de band des vredes.
  Daarom vroeg ik u waarop u uw bewering baseert , dat de geesten van mensen die gestorven zijn hier ronddwalen, omdat ik meen dat die bewering niet Schriftuurlijk is. Ik vroeg niet om uitleg van het dodenrijk.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 41. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 10:25

  Broeder Van Bemmel,

  Hartelijk dank voor u bemoedigende reactie. Velen in deze site kunnen mijn schrijven niet zo waarderen. Oorzaak hiervan is het grote verschil tussen Verbondstheologie en Dispensationalisme (Bedelingenleer).
  Het leven onder het Oude Verbond (Wet) en het Nieuwe Verbond (Genade) gaat niet samen. Dit wordt zo krachtig geleerd in: Ga 4:29 Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest geboren was, alzo ook nu. Als men door de wet der wet gestorven is en men gaat daarna toch trachten met behulp van de genade de wet te houden, is men niet door de wet der wet gestorven. Een dode kan immers de wet niet houden, daarom staat er:”opdat ik Gode leven zou”.
  Hand. 15 zou voldoende moeten zijn.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 42. adry zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 10:51

  baruch,
  u geeft zelf al aan wat de oorzaak is: verschil in visie.Hoewel ik voor mijn gevoel wordt
  platgewalst door uw grote bijbelkennis vind ik uw uitleg vaak heel leerzaam,
  ik heb alleen soms het gevoel dat u zich moeilijker over kunt geven aan iemand met een andere visie.Dit probeer ik eerlijk in mijn woorden te zeggen
  zonder u hopelijk te kwetsen,
  met vriendelijke groet,
  Adry

 43. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 12:11

  Adry,

  Het verschil in visie zoals u het noemt, is oorzaak dat er zoveel verschillende kerken zijn. Een slecht getuigenis voor de wereld. Het benaarstigen de eenheid des Geestes te behouden, door de band des vredes, is losgelaten door het handhaven van eigen visie. Welke visie is nu de juiste? Uit de praktijk moet dat blijken. De Verbondstheologie, waarin de Vervangingsleer een grote rol speelt, wordt weerlegt door de praktijk dat er weer een Joodse staat is.
  Tot heden toe heeft nog niet 1 kerk officieel de belijdenis daarop aangepast.
  De Hervormde Kerk heeft weliswaar in een “amandement” erkent dat Israel niet afgedaan heeft, maar dat er voor Israel wel een toekomst is. Het Dispensationalisme heeft dat wel als officiële leer. De consequentie daarvan is echter dat dan ook het chiliasme erkend moet worden. Zolang dat niet gebeurt blijft men tegen de praktijk in een verkeerde leer handhaven. Als iemands visie is dat er nu nog profetieën van God komen en er één uitspreekt en de profetie niet uitkomt dan leert de Schrift dat hij of zij een valse profeet is. Zo is het eveneens met het genezen van zieken, als men de handen oplegt en de zieke geneest niet is het duidelijk dat de gave van gezondmaking niet functioneert. Ik kan me aan iedere Schriftuurlijke visie overgeven maar iedere visie die duidelijk door de Schrift wordt weerlegt wijs ik af. Altijd eindigen de meningsverschillen met te zeggen, “ja, dat is uw visie, maar wie zegt dat dat de enige juiste is?” Het antwoord daarop is: “de Heilige Geest”, maar dan moet men zich Daaraan wel onderwerpen. U kwetst mij niet, want ik weet uit ervaring dat wanneer men trouw blijft aan Gods Woord de problemen vanzelf komen. Wilt u daar een praktisch bewijs van de bovenste plank van, dan wijs ik u op Golgotha.

  U voelt zich door mijn grote Schriftkennis platgewalst, terwijl het mijn bedoeling is de rijkdom die er is in Jezus Christus onze Heer, te verkondigen, zodat wij allen opgebouwd worden in ons geloof en de eenheid des Geestes daardoor hersteld wordt.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 44. adry zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 13:38

  beste baruch,
  ik heb me misschien wat ongelukkig uitgedrukt met mijn term platgewalst maar dat is niet direct negatief bedoeld,ik kan er echter niet aan tippen en bewonder het zeker.
  Dat het heel erg is dat christenen verdeeld zijn ben ik zeker met u eens,maar we leven hier in de gebrokenheid en daarom leven we al eeuwen in verschillen.Die zullen hier ook niet opgelost worden,maar kijk eens terug naar de vele verschillende theologen,zij werden ook geleid door de Heilige Geest,en dachten toch niet hetzelfde.Dat is voor mij persoonlijk dan ook wel eens moeilijk.Aan de andere kant zie je dat Zijn kerk toch groeit en er toch nog steeds toegebracht worden dwars door onze verschillen heen in verschillende richtingen!
  een hartelijke groet,
  Adry

 45. Anna zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 14:38

  Een tijdje geleden noemde ik het boekje ‘Je kunt er niet om heen’ van Derek Prince. Dit was en is heel verhelderend voor mij geweest m.b.t. zaken zoals de wet. Voor mij ging er echt een wereld open over een onderwerp dat ik maar moeilijk kon begrijpen…..

  Tot mijn grote verrassing krijg ik net een mail binnen waarin dit boekje weer wordt aangeboden, tot de pasen een aktie van Derek Prince Ministries.

  Voor wie interesse heeft, hier de link:

  https:\/\/www.dpmnederland.nl/Publisher/Article.aspx?ID=143074

  Met vriendelijke groet Anna.

 46. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 15:06

  Beste Adry

  Sta mij toe om mij kort in in Uw gesprek met Baruch te mengen
  .
  Inderdaad is het zo dat bijv. in Nederland Luther en Calvijn van mening verschilden over uitleg van de Heilige Schrift. In Zuid Afrika waren er ook theologen zolas Potgieter en Celliers die het ook hardgrondig met elkaar oneens waren. Een ding hadden alle 4 gemeen. Ze volgden naar beste kunne de Schrift en stelden God op de 1e plaats.Ondanks alle gebrokenheid die er toen natuurlijk ook was.

  Vriendelijke groet en Gods rijke zegen

  Robbert

 47. Rene Postam zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 18:48

  Barucht

  Bedankt voor u reactie, maar na dit te lezen heb ik geen behoefde om met u in gedachtenwisseling te gaan.

  Vr gr Rene.

 48. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2009 om 20:38

  En daar is Baruch weer.
  U zou toch niets meer over de wet schrijven?
  Maar ik wist al wel dat dit voor u niet mogelijk zou zijn.

  Er is voor u geen enkele reden om in reactie nr 40 mijn naam en die van Piet aan te halen. Juist doordat te doen, getuigd dat van weinig respect naar ons toe,
  want met deze discussie–het leven is geen spelletje–heeft geen van ons beiden zich bemoeit.

  Ook heb ik geen meningen of beweringen over een persoon geschreven zoals………

  Als ik dat wel doe volgens u, en u doet dat niet–meningen en beweringen over anderen schrijven– waarom hier dan wel deze twee personen erbij betrekken?

  Groet, Jan.

 49. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2009 om 2:22

  Beste Jan

  Je hebt gelijk. Wij moeten elkaar als Christenen niet de maat nemen.
  Bovendien dwalen we af van het thema ‘De geestelijke boosheden in de lucht’.
  Het is beter om ons hiermee bezig te houden dan met welles-nietes. Het slurpt energie en de boze kan vergenoegd gaan lachen.
  Over die boosheden. Deze zijn realiteit. Dirk schreef hier al uitvoerig over. Het is goed om voor Nederland te blijven bidden en al merk je niet meteen resultaat toch zal de Here onze gebeden verhoren. Ik denk dan aan ook aan dominees die met on-christelijke zaken zoals droomuitleg enz bezig zijn maar ook aan de zaken die Dirk reeds schetst.

  Vriendelijke groet en Gods rijke zegen

  Robbert

 50. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2009 om 9:39

  Jan,

  Dit schreef ik:
  “Voor mij is het wel duidelijk dat wij niet tot de eenheid des Geestes in dezen komen.”

  Maar met anderen schrijf ik, als het aan de orde is, nog wel over de wet van Mozes.
  Dat ik u naam nog wel gebruik in een reactie is heel normaal, daarmee verwijs ik naar de manier waarop u de wet van Mozes verstaat, u staat daar toch wel achter?. U noemt mijn naam zo vaak en dat mag van mij gerust, ik sta achter alles wat ik schrijf.
  Er zijn deelnemers die mijn schrijven wel waarderen en er van leren.
  Als u eerlijk bent, weet u wel dat u over mij persoonlijk onaardig hebt geschreven. Zo ook nu weer met “En daar is Baruch weer.”

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 51. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2009 om 9:46

  Rene,

  Dat is niet in de liefde blijven, waarover u het steeds hebt.
  Ik denk dat het is omdat u niet Schriftuurlijk kunt onderbouwen “dat de geesten van mensen die gestorven zijn hier ronddwalen,”

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 52. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2009 om 10:10

  Het is toch een trieste zaak.

  Dat u mijn naam en die van Piet noemt is niet normaal, want dat heeft er niets mee te maken. De wet van Mozes is niet ter sprake geweest in al deze postings over het leven is geen spelletje. Maar u begint er geheel ongevraagd weer over te schrijven, en als klap op de vuurpijl Jan en Piet erbij te halen.

  Ook geeft u geen duidelijk antwoord op mijn vraag waarom genoemde personen er bij worden gehaald.

  Groet, Jan.

 53. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2009 om 10:19

  Robbert,

  Luther, Calvijn, Potgieter en Celliers verstonden niet op dezelfde manier de Schrift en daarom is er zo’n grote verdeeldheid. De eenheid vindt men in de Gemeente van onze Here Jezus Christus, zijn Lichaam. We mogen geen isgelijkteken zetten tussen de kerken en de Gemeente, het Lichaam van Christus. De Hervormde Kerk, Lutherse Kerk en Gereformeerde Kerk, zijn opgegaan in de PKN. Organisatorisch zijn ze nu één, maar niet in de leer, want in de vrijzinnige kant van de Hervormde Kerk gelooft men niet de lichamelijke opstanding van de Here Jezus. De Gemeente is geen organisatie maar een organisme, n.l het Lichaam van Christsu. Als iemand tot geloof komt in de Here Jezus Christus wordt hij of zij aan Zijn Lichaam toegevoegd en mag hij of zij aanzitten aan de tafel des Heren. Diezelfde gelovige wordt in de kerk gewijgerd van de tafel omdat hij of zij geen lid is van de kerk. De kerk heeft haar belijdenis geschriften waarin die dingen vastgesteld zijn en gaan in dit geval boven de Schrift.
  Het is prettiger om deze dingen niet te schrijven, maar wie zwijgt stemt toe.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 54. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2009 om 11:53

  Beste Baruch daar kan ik het van harte mee eens zijn. Die PKN neemt de Schrift niet serieus. Het zijn dezelfde lieden die op de Kerkendag die een paar keer in Utrecht werd gehouden aangaven dat God net zo goed aangesproekn kon worden met moeder. Toen een vriend aan de dominee aldaar vroeg waarom de naam van de Here niet meer werd gebruikt/genoemd zei deze man “dat dat vroeger was. Het bleek ouderwets te zijn. Wat Potgieter,Celliers,Pretorius enz betreft heeft U het bij het rechte eind. Toch heeft God hen ondanks die verdeeldheid niet laten zitten. Denkt U aan het geweldige wonder waarbij een handjevol Boeren werden aangevallen door een overmacht van Zuloes
  Getuigen uit die tijd verklaarden dat God een mist liet komen en dat er wezens
  uit de hemel kwamen om die dappere Boeren bij te staan.Zelfs in de verdeeldheid laat Hij ons in Nederland ook niet in de steek. Denkt U in dat kader aan de Bijbelgetrouwen in het CDA die met de beweging Koers de partij op het juiste spoor trachten te houden. Zij wijzen de opname van moslims in het CDA resoluut af en zo hoort het ook. Allah(de afgod die die moslims volgen heeft niets van doen met onze God de Here der Heren.

  vriendelijke groet

  Br.Robbert

 55. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2009 om 12:20

  Jan,

  Hier het antwoord op uw vraag:
  “Ook heb ik geen meningen of beweringen over een persoon geschreven zoals Jan, Piet en u nu ook, wèl doen, dat getuigt niet van respect voor mij.”

  U vindt het niet normaal en ik wel om namen te noemen van deelnemers aan deze site. Alles wat zij schrijven is toch openbaar? U hebt negatief over mij geschreven, als u het te pijnlijk vindt dat ik daar op wijs moet u het achterwege laten.

  “En daar is Baruch weer.” Niet zo respectvol vindt u wel?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 56. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2009 om 12:47

  Baruch en anderen.

  Eigenlijk moet ik dit niet doen, maar ik vind het ook belangrijk dat anderen dit weten om er over te informeren.
  Over de geesten van overleden mensen die hier op aarde ronddwalen.

  Ik heb het nu even te druk maar kom hiermee binnen een paar dagen op terug.

  Vr gr Rene.

 57. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2009 om 20:44

  Tuurlijk is dat niet zo respect vol.
  Maar hoe komt dat?

  In de crisis klinkt Gods roepstem is over duidelijk aangetoond dat u zich bediend van eigenwillige schriftuitleg, en dat is kennelijke zo pijnlijk voor u dat u mijn naam in posting 40 moet aanhalen, terwijl het hier in het geheel niet terzake deed.

  Groet, Jan.

 58. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 15:32

  Jan,

  Het gaat nu niet meer over Gods Woord.
  U ventileerd nu uw eigen mening dat ik me “bedien van eigenwillige schriftuitleg”, maar dat komt door de bedekking die over u ligt.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 59. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2009 om 22:53

  Beste Broeder Rene

  Hoe kom je tot de slotsom dat de geesten hier op aarde ronddwalen. En waar bevinden zij zich dan volgens jou.

  Vriendelijke groet

  Br.Robbert

 60. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 10:26

  Geesten die hier op aarde ronddwalen.

  Toen ik net gelovig was vertelde een familielid mij dat ze met mijn overleden vader gesproken had. Ze kwam hem af en toe tegen. Mijn vader was rond die tijd al twintig jaar overleden. Zij vertelde mij ook dat haar zoon een kamer had in zijn flat waar hij ook met overleden mensen sprak.

  Mijn moeder leefde toen nog. En hij vroeg vaak hoe het met mijn moeder ging rond die tijd. Natuurlijk hoor je daar wel eens over, over geesten. Over overleden mensen die hier ronddwalen.Ik kon mij daar ook weinig bij voorstellen. Maar mijn eigen vader….

  Nu zijn degene die contact hadden met mijn vader niet gelovig. En ook was mijn vader niet meer gelovig. Zoals ik wel eens eerder gemeld had leefden mijn ouders in armoede vroeger. En in die tijd hadden ze wel eens bij de kerk aangeklopt, maar die gaf niet thuis..
  Mijn familie moest op den duur niks meer van de kerk weten. Toen mijn broertje ook nog overleed aan leukemie (kanker]. Had mijn vader geen goed woord meer over voor God en Jezus.
  Hij kon het allemaal niet begrijpen dat hem dit allemaal overkwam. Toen ik nog klein was bidden wij nog voor het eten, daarna nooit meer.
  Maar mijn moeder niet. Ze praatte er niet meer over. Over het geloof. Ze wist dat dat verkeerd viel. Toch liet ze God niet los. Ze had een stil geloof. Maar wel een groot geloof.
  Op haar sterfbed heb ik haar verteld dat ik tot geloof was gekomen. En we hebben samen tot Jezus gebeden.
  Ze had ook van alles voorbereid voor de dienst, van psalmen, en iedereen kreeg een kaart mee [ tekst uit een psalm], en een witte roos. En ik maar denken dat ze niet meer geloofde.In haar leven zijn twee kinderen en haar man overleden.
  Ik heb ook nooit meer gehoord.Van familie, toen mijn moeder was overleden dat ze met haar spraken. Voor mij is dat een bevestiging dat ze bij de Heer is.

  Nu heb ik natuurlijk niet alle wijsheid in pacht omtrent dit onderwerp. Ook niet over het dodenrijk. Het is zeer complex. Zo denk ik dat mijn vader toen hij dood was nog steeds bezorgd is over mijn moeder toen zij nog leefde. Wellicht wordt er nog over hem geoordeeld als Jezus terugkomt.

  Ik denk dat deze overleden mensen.{ geesten} Die kwaad willen doen, door de duivel gebruikt wordt. Media. glaasje draaien, paragnosten enz

  Ale je bedenkt dat mijn Opa van vaders kant handoplegger was Mensen kwamen overal vandaan. Zelfs van uit Duitsland om door hem genezen te worden. Maar het was geen man van de Heer. Als de duivel eenmaal grip op je familie heeft, gaat dat volgens mij wel generaties door, of terug.

  Als we in de bijbel kijken wordt er weinig over het dodenrijk en geesten geschreven. We kennen de verhalen van geestuitdrijving door Jezus. Of Job verteld over de schimmen in het dodenrijk. De gevallen engelen die in holen van het dodenrijk zitten. Op afwachting van het oordeel.
  Koning Saul kreeg er mee te maken, 1 samuel 28. Saul had allen die de geesten van de doden raadpleegten uit het land verdreven. Saul ten einde raad. In deze schriften kom je nog meer tegen over geesten.
  Volgens mij kom je met geesten in aanraking als je daar voor openstaat.

  lucas 11-24-26
  De terugkeer van een duivelse geest.Wanneer een duivelse geest iemand heeft verlaten, trekt hij door barre streken, op zoek naar rust. Hij vind die niet en dan zegt hij. Ik ga terug naar het huis dat ik heb verlaten.Bij zijn komst vind hij het huis nog onbezet, schoon en aan kant. Dan gaat hij zeven andere geesten halen, nog slechter dan hij zelf. Ze nemen er hun intrek en blijven er wonen. En dat laatste is voor die man nog erger dan het eerste. Zo zal het ook gaan met deze slechte mensen.

  Liefde, Jezus geeft een nieuw gebod.
  Heb elkaar lief zoals ik jullie lief heb gehad. Zo moeten ook jullie elkaar liefhebben. Als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

  vriendelijke groet, Rene

 61. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 11:02

  Beste Rene

  Je schrijft onder andere “dat als de duivel eenmaal grip heeft op de familie dit wel generaties door gaat of terug”. Je hebt gelijk maar nu je eenmaal een Kind van God bent heeft hij geen recht meer op jou. Het OUDE is voorbij prijs de Heer zegt een bekend lied. Hierin word verhaald dat als je Hem toe behoord Hij je de zonde niet meer toerekend. Natuurlijk is het wel belangrijk dat je je laat reinigen door een voorganger of dominee of dat je zelf God om reinigeing vraagt.Je hebt gelijk dat je met geesten in aanraking komt als je je daar voor opensteld. Ik zelf was beginnened magnetiseur ik had de ‘gaven’al en dacht dat ik die ‘gaven ook van God had. Ik dacht genezen komt toch van God en niet van de duivel. Niets is minder waar: de boze misleidde mij. Toen ik twijfels kreeg of ik die ‘gaven’ wel van God had ben ik geknield voor een kruis wat ik eens als curiositeit in een antiekzaak had gekocht. Het was een katholiek kruis. Geknield aan dit kruis heb ik God gevraagd dat als die magnetische ‘gaven’niet van Hem waren Hij ze wilde wegnemen. God heeft dit gedaan. Hte bleek dat dit dus niet van Hem was. Om op de geesten terug tekomen. Toen ik met die zaken bezig was ervoer ik dat er inderdaad ook een andere wereld/dimensie is waar geesten dan wel demonen aan wezig zijn. In Deuterononium waarschuwd de Here om je niet met dit soort zaken bezig te houden. Dit is een vriendelijk bedoelde reaktie en ik hoop ook dat je hem als dusdanig opvat.

  Vriendelijke groet en Gods zegen

  Br. Robbert

 62. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 11:42

  Beste Robbert.

  De verhalen gaan meestal zo dat mensen bij een handoplegger komen of magnetiseur. Vaak of meestal zijn deze machten van de duivel. In het begin voelen ze er zich prettig bij en worden ze vaak genezen. Maar naar een tijdje raken ze in de ban van zo,n genezer. Want de klachten nemen weer toe.En zo houdt satan deze mensen in zijn greep.

  Bedankt voor de reactie en ik begrijp wat je bedoeld.

  Vr gr Rene

 63. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 12:12

  Beste Rene

  Je hebt gelijk je begrijpt het helemaal.

  Vriendelijke groet

  Br. Robbert

 64. adry zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2009 om 22:57

  Beste rene en robbert,
  een heel intensief onderwerp,robbert \, je zegt terecht dat de Heere er in Zijn
  Woord tegen waarschuwt.de mensen die het bedreven die moesten zelfs ter dood worden gebracht.God wist hoe een groot gevaar de wereld vd boze is!Ik vind het echter wel moeilijk als je met iem. in aanraking komt die zegt dat ze geesten ervaart in haar leven ,waar ze niet bang voor is.Ze zegt ook dat ze haar leven aan Jezus heeft gegeven,hoe moet ik hierop reageren?Ik heb haar wel gezegd dat als ze Jezus liefheeft haar tijd aan Hem moet besteden,om Hem meer en meer te leren kennen.ondertussen zit ik wel met de vraag:kun je echt Jezus kennen en toch met geesten bezig zijn?Ik kan allen maar bidden om wijsheid van Hem ,want ik weet het niet!

 65. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 2:47

  Beste Adry

  Als je Jezus echt kent dan ben je niet meer met geesten bezig. Ik heb toen ik tot geloof kwam al mijn boeken over waarzeggerij,toverij,weerwolven enz allemaal verbrand.

  Vriendelijke groet

  Br.Robbert

 66. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 2:50

  (vervolg)
  Die vrouw die geesten ervaart in haar leven mag je rustig zeggen dat het Kiezen of Delen is. Of de Here Jezus of die geesten.

  Vriendelijke groet en Gods rijke zegen

  Br.Robbert

 67. adry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 8:40

  br.Robbert,hartelijk dank voor je reactie,ik geloof ook vast dat je gelijk hebt.ik denk dat ik het meer moeilijk vind om dan tegen haar te zeggen dat haar geloof niet echt is,want dat is dan toch eigenlijk zo?Begrijp je de worsteling om over (voor mij) zulke tere zaken te praten, en dat op een wijze te zeggen zoals Hij dat zou doen.Die Wijsheid is echt alleen maar van Hem te krijgen!
  een hartelijke groet,
  Adry

 68. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2009 om 11:41

  Beste Adry

  Je hebt gelijk. Ik begrijp je worsteling.Je mag aan God vragen of je de wijsheid van Hem krijgt om het haar te zeggen. De Heilige Geest is een wonderlijk Iets. Hij zal jou helpen om de juiste woorden te kiezen. Zijzelf echter zal haar hart moeten openstellen. Gebed is zeer nodig.

  Vriendelijke groet

  Br.Robbert

 69. adry zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 maart 2009 om 11:54

  br. Robbert,
  Inderdaad,Hij heeft Zelf gezegd : zonder Mij kunt gij niets doen,en :Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde!
  Gods rijke zegen en een hartelijke groet,
  Adry

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden