Delen, geven en vergeven

Het is bijna weer Goede Vrijdag en Pasen. Dan gedenken we het zware lijden en het sterven van de Here Jezus. In veel kerken en gemeenten wordt juist dan het heilig avondmaal gevierd, ter gedachtenis aan het offer dat Hij bracht aan het kruis op Golgotha om ons te redden.

Wij kunnen ons niet voorstellen hoe zwaar het lijden van de Here Jezus is geweest. Ik kan er in ieder geval geen woorden voor vinden om dat te beschrijven. Het was niet alleen het lichamelijke lijden, dat Hij vrijwillig onderging. Maar Hij droeg er ook al onze zonden. Hij betaalde de losprijs om ons vrij te kopen van het eeuwige oordeel.

Vlak voordat Hij gevangen werd genomen, stelde de Here Jezus de viering van het heilig avondmaal in. Waarbij Hij het brood deelde en de wijn gaf, als tekenen van Zijn verbroken lichaam en Zijn vergoten bloed, tot vergeving van onze zonden en ter gedachtenis aan Zijn bittere lijden.

Als u twijfelt aan Gods liefde, kijk dan naar het kruis. Hij koos de pijn, vrijwillig. Hij deed het speciaal voor u.
Speciaal voor u vergoot Hij Zijn bloed.
Speciaal voor u werd Hij doorstoken met een speer.
Speciaal voor u gaf Hij Zijn leven.
Speciaal voor u werden de spijkers door Zijn handen geslagen.
Hij biedt Zijn vergeving aan. Gratis. Dat is genade. Het is echter geen goedkope genade. Het heeft Hem alles gekost. Laten we dat nooit vergeten. In de weg van geloof en bekering schenkt Hij ons Zijn vergeving.
Bent u al bij het kruis geweest? Mag u weten dat Hij ook voor uw zonden aan het kruis is gegaan?

Delen, geven en vergeven. Het zijn drie woorden die eruit springen, als een soort liefdes-werkwoorden van het christelijk geloof. Woorden die ons iets te zeggen hebben, ook vandaag. Geestelijk, en ook heel praktisch. We worden opgeroepen het goede nieuws van de gekruisigde en opgestane Here Jezus Christus te delen.
En evenzeer is het een appèl lief en leed met elkaar te delen. Met elkaar mee te leven, mee te lijden als het nodig is.
De Here Jezus gaf Zijn leven, Zijn lichaam en Zijn bloed, om ons te redden. Alles wat Hij had, gaf Hij. En hoe is dat bij ons? Wat de Here ons geeft, geeft Hij ons niet om voor onszelf te houden. Zowel het geestelijke als het materiële. Wanneer Hij ons veel geeft op geestelijk gebied, is dat ook om anderen ermee te dienen. En evenzo op materieel gebied. Staan we open voor Gods stem als Hij ons leidt om anderen te geven van onze overvloed? Het is immers zaliger om te geven dan te ontvangen.
En dan nog het derde woord: vergeven. De Here Jezus biedt ons Zijn vergeving aan. Daarom liet Hij Zich aan het kruis nagelen. Ook wij worden opgeroepen de ander te vergeven. Niet zomaar een keertje, maar 70 x 7 keer. Oftewel altijd, voortdurend, steeds weer opnieuw.

Iemand noemde deze boodschap van delen, geven en vergeven, het elfde gebod! Denk er eens over na. En laten we de weg van de Here Jezus volgen, zeker nu in de eindtijd, nu de wederkomst van de Here Jezus nabij is. Zijn weg van kruis, dood en opstanding. Tot Zijn gedachtenis, door het in praktijk te brengen – in Zijn kracht, jazeker – in het open veld, in het leven van elke dag, zowel binnen als buiten de kerkmuren. Het zal een getuigenis zijn naar de wereld toe en de Here zal Zijn zegen erover geven.

Dirk van Genderen