Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bijbelgetrouwe christenen lezen Bijbel vaak selectief (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 mei 2009, 10:07 door Dirk A A

Hoe selectief lezen we de Bijbel? Dit is een belangrijke vraag. Weet u waarom? Omdat het mij steeds vaker opvalt dat mensen die zich Bijbelgetrouw noemen, de Bijbel zelf vaak selectief lezen. Daar komt nog bij dat ze niet zelden vrij gemakkelijk anderen aanvallen en veroordelen die in hun ogen niet Bijbelgetrouw zijn omdat ze bepaalde Bijbelgedeelten niet letterlijk meer nemen.

Ter verduidelijking geef ik een paar voorbeelden.

1. Degenen die de eerste hoofdstukken van Genesis letterlijk nemen en zes dagen lezen als zes dagen van 24 uur, zeggen met het grootste gemak dat je bijvoorbeeld de duizend jaren uit Openbaring 20 niet letterlijk hoeft te nemen. Dat is toch onbegrijpelijk inconsequent! We zouden volgens hen namelijk nu al in het duizendjarig rijk leven, vanaf de uitstorting van de Heilige Geest. Het einde van dit rijk is volgens hen bij de wederkomst van de Here Jezus. Een groot landelijk kerkgenootschap, de Christelijke Gereformeerde Kerken, verbiedt haar predikanten vanaf de kansel het Duizendjarig Rijk te verkondigen als een periode van letterlijk duizend jaar, die we nog verwachten.

2. Anderen, die in de eerste hoofdstukken van Genesis de zes dagen lezen als lange perioden van vele miljoenen jaren, houden soms wel weer vast aan het letterlijk nemen van de rest van de Bijbel. Hun argument hiervoor: van dat begin hebben we geen ooggetuigenverslag, wat voor de rest van de gebeurtenissen in de Bijbel wel weer geldt. Waarbij ze maar even over het hoofd zien dat God zelf de belangrijkste getuige is, Die er vanaf het allereerste begin bij was. Welk ooggetuigenverslag is er meer betrouwbaar dan dat van Hem?

3. Weer anderen nemen de Bijbel wel letterlijk in het spreken over verleden en toekomst, maar als het over Israel gaat, vullen ze daarvoor met het grootste gemak ‘de gemeente’ of ‘de kerk’ in. Israel heeft in hun visie afgedaan, en de kerk is ervoor in de plaats gekomen, hoewel de Bijbel nadrukkelijk stelt dat God Zijn volk Israel niet verworpen heeft en nog grootse plannen heeft met land en volk. Het gevolg is dat er bij hen nauwelijks oog is voor het heden en de toekomst van Israel.

4. Nog weer anderen die zich ook Bijbelgetrouw noemen, verklaren bepaalde teksten tot tijdgebonden en dus niet geldig voor onze tijd. Dat zie je gebeuren wanneer het bijvoorbeeld over een thema als ‘homoseksualiteit’ gaat. Homoseksuele relaties in liefde en trouw zou God goed vinden, stellen ze, ondanks duidelijke Bijbelteksten die deze opvatting niet ondersteunen. Zulke relaties zouden er in de tijd van de Bijbel niet zijn geweest. Zo wordt geprobeerd de relevantie van de Bijbel voor vandaag te ontkrachten.

En deze voorbeelden kunnen met het grootste gemak tot een lange lijst worden uitgebreid. Zie deze bijdrage niet als een uitgebreide theologische verhandeling over hoe we de Bijbel moeten lezen. Wel hoop ik dat u bij uzelf eens nagaat hoe u de Bijbel leest en in hoeverre u daarin consequent bent, of misschien juist niet.

Niet consequent
Het is zeker goed om pal te staan voor de betrouwbaarheid van Gods Woord, maar ik heb al aangegeven dat volgens mij velen hierin niet consequent zijn. Zelf ga ik onvoorwaardelijk uit van de zes dagen van Genesis als dagen van 24 uur, en, om nog iets te noemen, de vier dagen dat Lazarus in het graf was, waarna de Here Jezus hem weer opwekte uit de dood. Zou ik dan niet vasthouden aan een letterlijke periode van duizend jaar, waarover Openbaring 20 spreekt? Zo wil ik de Bijbel lezen.

En omdat de profetieën in het Oude Testament over de eerste komst van de Here Jezus allemaal letterlijk zijn uitgekomen, geloof ik ook dat de profetieën die spreken over Zijn wederkomst werkelijkheid zullen worden, in de meest letterlijke zin van het woord. Waarom? Omdat Gods Woord het zegt.
Ik pleit ervoor de Bijbel zo letterlijk mogelijk te lezen en te nemen, van het eerste vers van Genesis 1 tot en met het laatste vers van Openbaring 22. Wanneer iedereen dat zou doen, zie ik een ideaalbeeld ontstaan van veel meer eenheid, omdat we dan samen op dezelfde basis van het Woord van God staan. Daar kunnen we elkaar op aanspreken, of het nu over de historische zondeval, de letterlijke zondvloed, de opstanding van Lazarus na vier(!) dagen, de zichtbare terugkeer van het Joodse volk naar het eigen land of de aanstaande wederkomst van de Here Jezus gaat.

Iets nieuws
Daarbij is het wel van essentieel belang om te geloven dat heel de Schrift door God is ingegeven (2 Timotheus 3:16), waarbij Paulus hier vanzelfsprekend doelt op het hele Oude Testament. Wij hebben geen recht om Gods Woord aan te tasten, op welke – vroomklinkende – manier dan ook. Zouden wij het beter willen weten dan God?
Vaak denken wij heel goed te weten hoe we de Bijbel moeten lezen. Maar wanneer wij het zelf zo goed weten, kan God ons niets nieuws meer duidelijk maken. We geloven toch dat de Heilige Geest ons in al de waarheid wil leiden (Johannes 16:13)? Hij is immers de Geest van de waarheid. Staan we nog wel open voor nieuwe dingen die Hij ons wil leren? En misschien is het nodig dat Hij u op bepaalde punten ook corrigeert.

Het gaat er mij niet om met de vinger naar wie dan ook te wijzen. Begrijp me goed, ik steek de hand ook in eigen boezem en hoop dat u uw eigen gebruik van de Bijbel ook eens kritisch wilt bekijken. Perst u de Bijbel misschien in uw eigen visie om uw eigen gelijk te bewijzen en zo nodig anderen te veroordelen? Of durft u het aan – en daar wil ik u toe uitdagen – eerbiedig te gaan luisteren naar wat God tot u wil zeggen door Zijn Woord en Geest? Wanneer u die weg gaat, wordt dat een spannende ontdekkingstocht. De Heilige Geest gaat uw ogen openen voor wat de Bijbel echt zegt. U zult waarheden ontdekken die u nooit eerder hebt gezien.

Dirk van Genderen

(eerder geplaatst in EO-Visie)

27 Reacties

 1. Keerzijde zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 mei 2009 om 13:39

  Dirk,

  wat is het verschil tussen “luisteren naar wat God tot u wil zeggen” en “perst u de Bijbel misschien in uw eigen visie”?
  Mijns inziens is dat verschil op geen enkele manier te duiden. Als je vindt dat hier een verschil tussen is, suggereer je een meetinstrument. Daar ben ik wel zeer benieuw naar.

  met vriendelijke groet,

 2. JanWillem zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 mei 2009 om 17:01

  Mee eens, daarom is er zoveel verdeeldheid.
  Wat we kunnen begrijpen, laten we dat dan ook begrijpen. Wat we niet begrijpen, horen we mogelijk later nog eens. Maak van 6 geen 6000 en van 40 geen 400 enz.

 3. Theo Wijbenga zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 mei 2009 om 17:17

  Beste Dirk van Genderen,

  Met genoegen lees ik jou artikelen. Vooral de visie voor de eindtijd deel ik.
  Helaas wordt er in onze Kerken (CGK) veel te weinig stil gestaan bij de wederkomst. De kennis bij de broeders en zusters is bij veel minimaal.

  Ook neem ik Gods voor waar en lees ik Genisis letterlijk.
  Ik herken (omdat ik misschien Christelijk Gereformeerd ben) uw opmerking over het Duizendjarig rijk.
  Ik heb hier zelf geen uitgesproken mening over. Misschien omdat juist door de verschillen van mede gelovigen en de prediking binnen ons Kerkgenootschap, ik zoiets heb ontwikkelt van ‘laat maar zitten’ het zal wel op één of andere manier los lopen. Net zo als bijvoorbeeld wij door de Heer straks zullen worden opgenomen in de wolken (tijdens de opname) of dat de Heer op de wolken zal terug komen en wij dan het eeuwige leven in zullen gaan.

  Op zich vind ik het wel erg dat momenteel bijbelgetrouwe Christenen op één af andere manier gaan twijfelen aan God of dat wat Hij heeft beschreven in Genisis wel letterlijk bedoelt. Dit om dat het eigenlijk menselijker wijs helemaal niet kan of zo om een aarde in zes dagen te schapen. Ik Geloof dat God alles kan dus dit zou géén argument voor mag en kan discussie zijn.

  Wel vind ik dat we de Bijbel in een groter geheel moeten lezen. De rode draad.
  Of we alle getallen en tijdsduren letterlijk moeten nemen, hoe zit het dan bijvoorbeeld met 7 maal 70 maal vergeving schenken? dat kun je ook niet letterlijk nemen. Dit houdt eigenlijk in eindeloos vergeven.
  De draak met 7 koppen of de 144.000 voor de Troon. Nou zijn dit vergelijkingen en Visioenen waarin dit wellicht anders ligt met dat letterlijk en zo.

  Wel sta ik open om geccorigeert te worden door God of door jou visie.

  Met broedergroet,
  Theo Wijbenga.

 4. Hans Mijnders zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 mei 2009 om 21:51

  Betr.: Arikel in Visie nr 19 “Bijbelgetrouwe Christenen lezen de bijbel vaak selectief”

  Ik ben opgegroeid in een kerkgenootschap (ger. gem), die zich het geestelijk Israel noemde. Opvallend was, dat de goede profetieen op de kerk van toepassing waren en de slechte profetieen waren voor de Joden.
  Ik woon nu 7 jaar in Duitsland, in Uelsen en leidt een bijbelgroep. Toen ik een tekst-voor-tekst verklaring behandelde over Zacharias 14, was de verbazing enorm. “Davon haben wir nie gehört” – “Steht das wirklich in allen Bibeln?” – “Die Pastoren sagen uns nicht alles” – “Warum spricht man darüber nicht?” – enz. Later heb ik ook het laatste hst. van Daniel besproken en een paar hstn uit Ezechiel. Jesaja enz. Toen belde mij de Alt-Reformierte Pastor (gereformeerd) mij op, met de vraag, wat ik toch voor vreemde sprookjes op de Ref/Alt.Ref. Bibelkreis vertelde. In een gesprek met hem, bleek, dat hij van NIETS wist. Al de profetieen in het OT en NT waren voor hem verborgen. Hij zou later contact met me opnemen, maar dat is nog steeds niet gebeurd.
  Maar de op bijbelkring wordt er nu steeds over gesproken en we bezoeken ook de Zoeklichtavonden in Hardenberg en Hoogeveen. Ds. Niemeyer is trouwens hier nu ook 2 avonden geweest.
  Maar de tegenstand en de scepsis bij de predikanten en de kerkeraden blijven.
  “Daniel, verberg de woorden van deze profetieen tot de eindtijd”

  Met een hartelijke groet uit de Grafschaft Bentheim

  Hans Mijnders
  Wacholderweg 53A
  49843 Uelsen – Duitsland

 5. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 mei 2009 om 23:59

  Beste Dirk.

  Waar ik het eerste aan moet denken na het lezen. Wat vind ik nu belangrijk. En dat is toch de relatie met God die je hebt.
  Hoe is je eigen relatie met de Heer. En voor mij is dat geloven in de schepper.
  Mijn kennis van de bijbel is niet zo groot. Maar ik geloof wel alles wat er in de bijbel is geschreven.
  Wellicht kan het zo zijn. Hoe grootter de kennis. Hoe meer de verwarring.
  Ik ken verschillende mensen in mijn omgeving die een eenvoudig geloof hebben of hadden.
  Juist het kinderlijk geloof moet of mag de boventoon voeren.
  Je kunt wel de hele bijbel gaan uitpluizen. Maar dan mis je misschien de kern.
  En de kern is de waarheid, en de waarheid is Jezus.
  En als je als gelovige over Jezus leest…. juist hij maakte het zo eenvoudig.
  Wij hebben niet de wijsheid in pacht. God is almachtig. En dat moeten we altijd voor ogen houden.
  Geen klein geloof, maar een groot geloof.
  Maar de mensen blijven verdeeld. Dat komt omdat de zonde in wereld is. Juist daarom moeten we terug naar de basis.
  In wijsheid eenvoudig geloven en verkondigen.

  Vr gr Rene.

 6. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 mei 2009 om 10:45

  Jesjoua zei toen al ,als je niet gelooft gelijk de kinderen ,zal je het koninkrijk niet zien.
  Dat is ook mijn ervaring,hoe ouder ik word ,hoemeer ik tot de conclussie kom,eigenlijk weet ik nog niets,maar DE GEEST die in ons woont ,die zal het ons bijbrengen.
  verder een gezegend weekend voor allen,
  En als iemand wijsheid tekort schiet ,vraag aan de Vader. die geeft het op Zijn tijd ,door DE HEILIGE GEEST.

  Jullie br .Lou. Shalom.

 7. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 mei 2009 om 11:34

  Inderdaad is er veel on-Schriftuurlijke uitleg. Dat heeft de kerkelijke verdeeldheid veroorzaakt. De oorzaak daarvan is dat de theologen van oudsher hun eigen verklaringen van de Schrift hebben doorgegeven aan de leken. De leken zijn met die theologische waarheden opgegroeid. Zijn als baby in één van die kerken gedoopt, hebben catechisatie gevolgd, belijdenis gedaan, daarin getrouwd, hun baby’s laten dopen enz. Zij zijn in die kerk geworteld en gegrond en geloven oprecht in het verzoenend sterven van de Here Jezus voor hun zonden.
  Zij hebben Hem aanvaard als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker en zijn dus wederom geboren. Opnieuw zijn zij een baby, maar nu in het geloof. Nu komt het er op aan te gaan verstaan wat die verlossing en wedergeboorte inhoudt. De Heilige Geest die iedere gelovige heeft ontvangen zal hen nu leiden in heel de waarheid. Hij zal hen onderwijzen dat zij der wet, der zonde en der wereld gestorven zijn om in nieuwheid des levens, het opstandingsleven, te leven. Dit alles bots nu met de verklaringen van de theologen van oudsher waarin zij geworteld en gegrond zijn. Als die leek nu met zijn vragen over bovenstaande zaken bij de dominee komt vragen hoe één en ander te rijmen is met hetgeen de kerk leert, handhaaft dominee de leer der kerk omdat hij een dienaar van die kerk is die haar leer heeft vastgelegd in de belijdenisgeschriften. Broeder Van Genderen en Mijnders uit Duitsland, geven meerdere voorbeelden van botsende theologische verklaringen met de leer van de Heilige Geest.
  In het verleden hebben hierdoor velen zich losgemaakt van de kerk en de zgn. evangelische vrije groepen gevormd. Tegenover de Verbondstheologie ontstaat het Dispensationalisme
  (bedelingenleer). Daardoor is de strijd tussen gelovigen alleen maar groter geworden.
  De eerlijkheid gebied vast te stellen dat de Verbondstheologie geen leer aangaande de eindtijd vanaf de kansel doorgeeft aan de gelovigen, en het Dispensationalisme dit wel aan de gelovigen leert. Dit veroorzaakt de bedroevende strijd tussen gelovigen die beiden staan op het fundament dat gelegd is, n.l. Christus. Nu leert de Heilige Geest bij monde van Paulus:
  1 Cor.3:10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.
  11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.
  12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;
  13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.
  14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.
  15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.
  16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
  17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.

  Laten wij deze woorden in gedachten houden.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 8. Veel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 mei 2009 om 13:04

  Broeder Dirk,
  Shabbat Shalom!

  Als wij verkondigen laten we dan vooral de genade van Christus aanreiken aan hen die we voor ons hebben. Dat is wat Paulus deed. Hand. 26 vers 1.
  Lezen we Gods Woord in het Grieks in het Hebreeuws? Gebruiken we de StatenVertaling of de NBG ’51?

  Laten we Gods Woord lezen in de GEEST!
  Dat is de beste vertaling die er bestaat!
  HEER, open onze ogen!
  Vul ons met Uw Geest.

  Laten we eerst 50 keer een gedeelte lezen
  voordat we conclusies gaan trekken.
  Na die 50 keer lezen kom je er achter dat
  je het Woord in elke situatie weer anders leest.

  Denkt u na 1 keer lezen te weten wat er in Gods Woord staat?
  Lees en herlees!
  Er was een Bijbelleraar in Amerika die niet eerder over een Bijbelgedeelte sprak voordat hij dat gedeelte minimaal 50 keer gelezen had.

  Hij las als hij verheugd was.
  Hij las als hij verdrietig was.
  Hij las als hij boos was.
  Hij las als hij God kwijt was
  Hij las als hij een groot verlangen had naar God.
  Hij las als hij ziek was.
  Hij las als….

  Het Woord wone rijkelijk in U!
  Het Woord is mijn leven
  Het Woord is mijn kracht
  Het Woord is mijn weg om te gaan
  Het Woord is mij richtsnoer
  Het Woord is voor mij en voor de volgende generatie.

  Be blessed!

 9. Marten Vogelaar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 mei 2009 om 14:20

  Beste Dirk,

  dit artikel over selectief lezen van de Bijbel is een 100% score, ik ben het er volledig mee eens. Ook ik erger me aan het gemak waarmee bijbelteksten uit hun verband worden gerukt, gedeelten voor afgedaan worden verklaard en er inconsequent met tekstuitleg wordt omgegaan.
  Groot compliment voor dit artikel!

  Marten

 10. Manon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 mei 2009 om 20:27

  Beste broeder Dirk,
  ik ben het helemaal met u eens,
  Shalom en een hartelijke groet.
  Manon.

 11. Alex zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 mei 2009 om 21:03

  Beste Broeder Dirk,

  Als je de 6 dagen van de schepping letterlijk neemt, moet je dan de 3 dagen (en nachten) die onze heer Jezus Christus in het graf verbleef, ook letterlijk nemen? Ik kom van vrijdagmiddag dan met 3 dagen later op maandagmiddag uit, terwijl in de Bijbel staat dat de opstanding op zondagochtend plaatsvond. Viel goede Vrijdag op donderdag? Of gelden de 3 letterlijke dagen hier niet? Misschien uiteindelijk niet zo belangrijk, maar ik begrijp het niet helemaal.

  Alex.

 12. Veel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 mei 2009 om 22:38

  Ik heb weleens gehoord dat de Here Jezus Christus op donderdag is gestorven.
  Er staat in de Bijbel dat het een grote Shabbat was die 2 dagen duurde.
  Ik heb dit helaas nog niet kunnen checken zoals de christenen in Berea dat deden. Handelingen 17: 10-12
  Zo moeten wij denk ik ook alles wat we horen toetsen.
  Spreek niet beslist als je niet 100% zeker bent.

  Bless.

 13. henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 mei 2009 om 22:43

  Beste Dirk,

  Even wat vraagjes om te zien hoe letterlijk je de bijbel moet nemen.
  1. Slavernij is toegestaan, mits je je slaven netjes behandeld? Dat laatste moet namelijk volgens de bijbel….
  2. Bij overspel mag de vrouw gesteningd worden?
  3. Wij blijven in gebreken, want brand en reukoffer brengen wij niet meer?
  4. Jij eet nooit varkensvlees? Want dat is onrein.
  5. Laat je bij vlekken op je huid een priester er naar kijken? Of ga jij ook gewoon naar de dokter?
  6. Jij draagt geen kleding die van twee soorten stof zijn gemaakt?
  7. Jij viert sabbat in plaats van zondag?
  8. Een vrouw is langer onrein na de bevalling van een dochter dan na de bevalling van een zoon?
  9. Vier je alle feesten zoals opgesomd in Leviticus?
  10. en zo kan ik er nog wel wat opnoemen.

  Het ligt niet zo eenvoudig om te zeggen dat alles in de bijbel letterlijk te nemen is. De tijden zijn veranderd, zo ook onze kennis over het ontstaan van het universum, gezondheidszorg enz. Ook geloof evolueerd, gelukkig zeg ik daar bij.

  Als je geloof is gebaseerd op de letterlijke tekst is dat een arm geloof, wij hebben ons denkvermogen ontvangen om dat te gebruiken.

  Henk

 14. henk zegt:
  Geplaatst op zondag 10 mei 2009 om 19:01

  beste Dirk wanneer vier jij de rustdag?
  lettterlijk op zaterdag? zoals tot 3 maal toe specifiek word vermeld in de bijbel,of de zondag waarvan nergens een vermelding staat in de bijbel

  Die 3 dagen in het graf waren ook letterlijk 3 dagen in het graf.
  Er staat volgens mij niet in de Bijbel dat de opstanding op zondagochtend plaatsvond. Volgens mij staat er dat hij toen de vrouwen op de zondag kwamen WAS hij al opgestaan.
  hij was nl zaterdag al opgestaan de 7e dag
  het pascha bestond al voordat christus werd geslacht, Christus was letterlijk het pascha offer (het lam dat geslacht werd)
  dit gebeurde op de 14e nissan, is de 14e dag van de 1e maand,
  viel toen evenals dit jaar op een Woensdag 8 april, de dag erna is een rustdag die week heb/had je dus 2 rustdagen, tel ik nu 3 dagen dan kom ik uit op een zaterdag, de 7e dag
  de dag van de opstanding, ofwel de dag van de wederkomst.
  lees genesis, voor God is 1 dag als duizend jaar en duizend jaar als 1 dag, dit is een berekening die je hier ook kan toepassen,
  Christus stond op op de 7e dag,( kwam terug uit de dood)
  in het 7e millennium komt hij weer terug naar de aarde, zijn wederkomst

  het toeval wil ( nee is geen toeval, maar woensdag is de 4e dag, hij kwam ook als JC in het 4e millennium, toevallig, NEE.
  lees johannes, wie is de LICHTGEVER (BRENGER).
  lees daarna genesis 1 nogmaals en lees eens war er op de 4e dag is geschapen.
  precies je zult versteld staan.

  dus kappen met die goede vrijdag bullshit, en lees je Bijbel

  Het is inderdaad heel veel beter voor het milieu en de menszelf om zich te houden aan de voedsel wetten , het is goed en gezond voor je .
  doe het wel Biologisch
  want wie wil er nu een mossel eten als je weet dat dat de schoonmakers van de zee zijn, ze filteren per stuk 40ltr zeewater per minuut, eet u smakelijk.
  en ja ook de paling is een afvalruimer en schoonmaker net als het varken
  dus wil je de zee, rivieren en je erf schoonhouden dan vreet je deze beesten niet op, het is bovendien nog slecht voor je ook.
  bovendien is een rund (biologisch gevoed geen ekologische concurrent van je zoals het varken, maar een rund die alleen het groen des velds eet heeft slechts een minimum aan vet, en zet bv gras om in voor ons voedzame producten zoals melk en vlees, een varken heeft hier slechts een zeer negatief rendament, en heeft de islam hierin groot gelijk, echter het staat ook in jouw bijble

  toets alles en behoud het goede

  TOETS alles aan de BIJBEL, behoud het goede

 15. francis zegt:
  Geplaatst op zondag 10 mei 2009 om 20:01

  Beste Dirk,
  Hartelijk dank voor je artikelen.
  Op zich ben ik het wel met je eens, dat veel bijbelgetrouwe christenen de bijbel selektief lezen. Ik zelf ook, denk ik.
  Ik vraag me wel af, of we in dit leven hier op aarde ooit “het juiste inzicht” in de bijbel zullen hebben. Als we de tekst:”Als uw oog u ergert, ruk het uit, enz.” letterlijk zouden nemen, zouden er heel wat blinden en mensen zonder ogen, handen en voeten hier rondlopen op aarde.
  En wat is er niet een strijd gevoerd over hoofddoekjes bij vrouwen, wel of niet op geloof laten dopen, nou, ik denk dat iedereen die discussies wel kent.
  Het zou toch zo moeten zijn, dat we veranderde mensen zijn. Ik denk, dat tegenwoordig veel “christenen” homofilie geen zonde meer durven te noemen, omdat ze zelf de kracht van Jezus’ bloed niet kennen. Wat kan een homofiel er aan doen, dat hij zulke gevoelens heeft? Ik kan me voorstellen, dat iemand zo aan de zonde gebonden is, dat hij/zij denkt, dat dat nu eenmaal bij hem/haar hoort. Zo was ik zelf ook aan de zonde gebonden, al had ik dan geen homofiele gevoelens. Wat ben ik blij, dat ik de kracht van Jezus’ bloed heb leren kennen!
  Hoeveel mensen zouden begrip kunnen opbrengen voor een pyromaan en deze gebondenheid tolereren? Of voor een pedofiel?
  Ik kan blij zijn met mensen, waar ik God door heen zie werken. Mensen, waarbij God een wonder heeft gedaan. Dan wil ik liever geen oordeel vellen over allerlei “bijkomstigheden”, maar kijken naar wat ons bindt in de Heer.
  Maar wat betreft de zonde kun je nu eenmaal geen water bij de wijn doen.
  Ik weet niet zo veel van al die profetieën. Hoewel ik ze wel gelezen heb, durf ik er niet zo veel over te zeggen. Ik wil maar dicht bij de Heer wandelen.
  En wat betreft die zes dagen van de schepping….: Waarom willen mensen dat niet nemen zoals het er staat? Omdat we het niet kunnen bevatten met ons menselijke verstand? Ik heb er geen behoefte aan om daaraan te tornen.

 16. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 10 mei 2009 om 22:05

  Wanneer we de Heere bij alles om het juiste licht vragen… en we ons ook volledig open stellen voor Zijn waarheid… kunnen onze ogen wel eens geopend worden voor dingen die we eerder nooit eerder zagen of waar we altijd anders over dachten.

  De Bijbel is Gods Woord en daar moeten we ons aan houden… en niet aan alle regels en tradities die er later bij gekomen zijn.

  Het gaat er niet om… wat wij er van vinden of van denken maar… wat Gods wil is en wat Hij ons bekend maakt in Zijn Woord.

 17. W.de Visser zegt:
  Geplaatst op maandag 11 mei 2009 om 22:13

  Dank voor Uw wekelijkse mail. Soms druk ik het af voor mijn Vrouw.

  Hartelijke groeten en goede wensen.

 18. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 mei 2009 om 10:47

  Voor mij is de bijbel het theorie-boek van het Christelijk geloof, geschreven door mensenhanden, maar geinspireerd door de Geest van God.
  Wij moeten dan ook niet proberen om van ieder bijbelverhaal, de letterlijke menselijke betekenis te willen verklaren, maar de krachtige-kern , de Geest van het verhaal “ervaren” en in praktijk brengen.
  De helft van alle reacties gaat over de persoonlijke meningen en discussies van de letterlijke betekenissen van het bijbelverhaal. Terwijl wij eigelijk de kernachtige samenvatting van de Geest van het bijbelverhaal moeten ervaren.
  Een voorbeeld : De schepping in 6 dagen van 24 uur. Voor mij is dat géén discussiepunt voor mijn Christelijk-geloven en Christus-volgeling zijn. Voor mij is het belangrijkste als Christen-zijnde, dat ik de kernachtige samenvatting, de Geest van de bijbel, daadwerkelijk in praktijk probeer te breng.

  Mede Christen. Hub.Eussen

 19. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 mei 2009 om 14:00

  ik ben het helemaal met jou eens maar als ik alle reacties lees dan zie ik het wel zo dat veel dingen geschreven zijn voor het volk israel b.v varkensvlees eten en is het ons niet opgelegd in het nieuwe testament, daarbij wil ik niet zeggen wat voor het volk israel goed is niet goed voor ons zou zijn, ik denk dat het daarom ook in de bijbel staat omdat het ook voor ons goed is , maar niet als een wettisch iets,God heeft het beste met ons voor daarom is het letterlijk lezen ook zo belangrijk voor ons eigen welzijn, en door gehoorzaamheid hou je relatie ook goed maar als er toch zonde is weten we ga gelijk naar God en vraag om vergeving, en de relatie wordt hersteld

 20. adry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 mei 2009 om 22:55

  dirk,
  je hebt zeker gelijk in je stelling dat we de Schrift vaak in onze eigen visie ( en zeker naar ons zelf toe gunstig) uitleggen.Het blijft toch moeilijk dat onder de leiding van de Heilige Geest verschillende mensen tot verschillende verklaringen komen.
  Het grootste gevaar is dan denk ik dat we met de Bijbel in onze handen tot verhitte discussies komen, we moeten opletten dat ook dat een list van de
  satan is! Hoe meer onenigheid en boze harten onder de christenen ,hoe beter!
  Als we onze tijd volop besteden aan discussies dan vullen we het op een gegeven moment niet meer in met wat we moeten doen, en dat alles met de Bijbel in ons hand ,opkomend voor de waarheid……..!
  Gods zegen toegewenst voor allen,adry

 21. Elly zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 mei 2009 om 9:46

  Laten we dagelijks… om wijsheid en het juiste inzicht vragen.

 22. Lida zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 mei 2009 om 13:16

  Beste Dirk en Broeders en zusters,Persoonlijk geloof ik de hele Bijbel van a-z.
  Dit is genade gekregen door de Here zelf,er staat dat we geen yota of tittel erbij of er vanaf mogen halen.Al begrijp ik alles niet waarom dingen gingen en gaan zoals ze gaan in het leven en ook in de Bijbel.god is zoveel wijzer en groter als wij,zelfs de Profeten begrepen vaak niet waarom ze iets moesten Profiteren over Tijden en een lange tijd.Tot Christus sterven en opstaan zijn al de profetien uitgekomen.Nu zie je allemaal dingen gebeuren in de mens en de wereld die ook allemaal voorspeld zijn.Alleen is het zorgelijk dat zoveel mensen slapen en geen idee hebben in welke tijd we leven.Helaas hoord men veel te weinig in de kerken omdat de predikanten zelf ook de tijd niet verstaan of durven brengen,Toch is het hun taak!
  Tegen Henk zou ik willwn zeggen,tenzij je joods bent horen deze wetten die jij noemt voor het vok Israel,omdat de here God zag dat de mens deze wetten niet kon houden is zijn zoon op de aarde gekomen om de wet te vervullen.het zijn trouwens zeer wijze wetten .ik kan je aanraden het boek:Moderne Wetenschap in de Bijbel,geschreven door ene Hr.Hobrink eens te lezen.Dan krijg je zo’n inzicht in Gods grote wijsheid,wat had de mens zich veel ellende kunnen besparen als we daar naar geluisterd hadden.
  Probeer meer in het nieuwe Testament te lezen henk,zonder het ot uit te sluiten.We komen er niet door de wet te houden maar alleen door het geloof in de Verlosser,die voor ons gesrorven is aan het kruis,en in de 3 donkere uren al onze zonden op zich namin alle eenzaamheid,waar zelfs zijn Vader zich niet liet horen .want het moest gebeuren voor ons! Daarna de Opstanding
  Na 3dagen en 3nachten in de aarde te zijn geweest,zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis moest zijn.Vorige week heb ik op het Brandpunt in Doorn een mooie lezing gehoort over de 3 n.+3dn..Je zou over deze preek een CD kunnen bestellen.t.a.v.brandpunt@zoeklicht.nl en de CD van de Paasdienst kunnen bestellen,dan zal je zien dat je dicht bij de waarheid zit.Allen Groeten .

 23. T.M:uller zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 mei 2009 om 17:40

  Er staat in Joh.7:38 “Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien”.
  En dat is mijn ervaring. Het onvoorwaardelijk geloof in de Schrift is geloven in Jezus het vleesgeworden Woord. Dat geloof geeft rust en hemelse vreugde.
  In alle situaties van het leven mogen wij ons hart leggen op álle beloften Gods die in Jezus Christus “Ja, en amen zijn”. “Ik geloof Here, vermeerder mijn geloof”. Amen.

 24. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 mei 2009 om 11:35

  Zolang vanaf de kansels de wet van Mozes wordt voorgelezen met de bedoeling dat de toehoorders die als regel der dankbaarheid onderhouden ligt er een deksel op het hart van de predikant en de toehoorders 2 Cor.3:15.
  Daardoor, is er bij de gelovigen weinig of in het geheel geen kennis van de profetieën die handelen over de eindtijd. Onderwijzing vanuit het boek Daniel en Openbaring van de kansels niet gegeven wordt. Dit wordt bevestigd door dat er in de kerken geen plaats is voor de leer van het chiliasme. Ook domineert in de prediking het kruis, het opstandingleven, het leven door de wet des Geestes in Christus Jezus, waardoor wij vrijgemaakt zijn van de wet der zonde en des doods wordt niet verkondigd Rom.8:2. Indien Christus niet is opgewekt zijn wij nog in onze zonden 1 Cor.15:17. Dat God ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend, wordt niet van de kansels verkondigd omdat het strijdig is met de regel der dankbaarheid 2 Cor.3:6. De heerlijke toekomst voor het natuurlijke Israel wordt van de kansels niet verkondigd omdat het strijdig is met de Vervangingsleer.
  Natuurlijk is de kruisiging van de Heer de basis van de verzoening der wereld met God, en als men de Heer aanvaard heeft als Verlosser en Zaligmaker heeft men eeuwig leven. Maar het lijkt alsof deze zekerheid naast de andere verzekeringspapieren in de kluis gelegd zijn.
  Maar wat meer is, God heeft Hem opgewekt en daarmee nieuw leven aan het licht gebracht. Dat nieuwe leven kan niet doorbreken zolang Mozes gelezen wordt. Daarom is er in de kerken zo’n matte beleving van de blijde boodschap. Er gaat totaal geen aantrekkingskracht vanuit de kerkgelovigen naar de ongelovigen. Men is tot op het bod verdeeld en een aanfluiting voor de wereld. De kerk is verworden tot verkondiger van religie, godsdienst en traditie in de plaats van levend geloof in de opgestane Heer. Wie, o wie kan de kerken overtuigen dat de traditie, religie, godsdienst, vervangingsleer, babydoop, de leefregel der dankbaarheid enz. losgelaten en daarvoor in de plaats onverkort de blijde boodschap van de opgewekte Heer verkondigd moet worden, Die zeer spoedig Zijn Gemeente zal toevergaderen tot Hem opdat zij zijn mag waar Hij is. De verkondiging: “vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden”, wijst heen naar de jongste dag, het laatste oordeel voor de grote witte troon. Maar de Gemeente komt niet voor die grote witte troon te staan maar wordt minimaal duizend jaren daarvoor opgenomen tot haar Heer 1 Thes. 4:13-18 om te staan voor de rechterstoel van Christus. 2Co 5:10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Want wij worden niet gerechtvaardigd uit werken der wet maar door geloof van Christus.
  Ro 3:24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;
  1Co 4:4 Want ik ben mijzelven van geen ding bewust; doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd; maar Die mij oordeelt, is de Heere.
  Ga 2:16 Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 25. cornelis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2009 om 12:31

  Ik was vroeger zeker dat het duizendjarig rijk symbolisch was. Nu weet ik niet meer wat de juiste uitleg was. Er zijn eigenlijk 2 of eigenlijk 4 verschillende visies op het hoe wat en wanneer van het duizendjarig rijk zie op
  https:\/\/nl.wikipedia.org/wiki/Duizendjarig_vrederijk

  Wie ben ik om te zeggen welke visie gelijk heeft? Het vereist jaren van studie voor je meer weet. En wie doet dat nou? Iedereen volgt een van de vier visies en is daar tevreden mee. Slechts een enkeling durft verder te kijken en nog minder veranderen van mening. Soms is het meest eerlijke antwoord dat we het gewoon niet weten.
  Maar ook voor die mensen is er hoop : vertrouwen op Jezus, dat Hij zal komen (hoe en wat is van secundair belang) en tot die tijd rechtvaardig leven in een onrechtvaardige wereld, Niets anders dan dan trouw en barmhartigheid te betrachten, volgens Micha 6:8.

 26. Martin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 mei 2009 om 22:43

  Ik heb het artikel met plezier gelezen in de Visie. Ik krijg weleens de indruk dat een ‘liberale’ houding ten opzichte van de Bijbel wenselijker is dan een rechtlijnige. Het klinkt als een deugdelijker uitgangspunt dan een fundamentele houding. 6 dagen, 6 miljard, wat maakt het uit. Als we maar samen door 1 deur kunnen.

  Ik denk dat de Bijbel helder genoeg is geschreven om de meeste zaken rechtlijnig en juist niet selectief te benaderen. De liberale houding die wat vaker naar voren komt in post-moderne tijden lijkt meer een gevolg van externe druk van bijvoorbeeld wetenschap en maatschappelijke ontwikkelingen.

  Je zou jezelf kunnen afvragen of ‘doctrines’ over homoseksualiteit, schepping etc. ter discussie staan om hun onduidelijkheid in de Bijbel óf om de externe druk waar we mee te maken hebben. Rekken we Gods Woord, die door God DE waarheid wordt genoemd, op tot het in ons wereldbeeld past of dat we als tolerant gezien willen worden? Of passen we ons aan naar het beeld van God? Ik betrap mezelf er vaak op dat ik geneigd ben het eerste te doen.

  Lees bijvoorbeeld Efeze 4:13-14. Die oproep is van alle tijden en zou niet in de Bijbel staan als we niet in staat konden werden geacht om die volheid van kennis ook werkelijk na te jagen.

  quote:
  “Als je geloof is gebaseerd op de letterlijke tekst is dat een arm geloof, wij hebben ons denkvermogen ontvangen om dat te gebruiken.”

  Juist ons denkvermogen stelt ons in staat de betekenis van het Woord als één waarheid te leren kennen. Dat dat niet altijd even makkelijk is geef ik grif toe.

 27. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 juni 2009 om 13:14

  Beste Dirk en brs en zrs.
  Vandaag las ik het RD waarin de namen stonden van de bekende theologen van allerlei kerken en gemeenten(waaronder Ouweneel), dat men nu pertinent uitkomt voor de evolutie theorie, dit alles overgoten met een evangelisch sausje.
  Het is om te huilen, maar zoals GODS GEEST al jaren geleden liet zien zitten we nu reeds in de afval.
  Laten we dus acht geven op elkaar en elkaar bemoedigen in gebed en anderszins.
  Dirk net als jij denk ik ook over dezelfde dingen gelijk.
  Blijf pal staan voor deze zaak.
  Dit is je betere roeping beste Dirk. DE EEUWIGE VADER zal je leiden door DE HEILIGE GEEST.

  Ook nog bedankt voor je gesprek met mijn dochter Karin.

  GOD ZEGENE je en Cobi en de kinderen.
  Shalom .

  Lou.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden