Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Profeet, sta op! (29 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 mei 2009, 16:22 door Dirk A A

Waar blijft de profeet die ons land terugroept tot God? We hebben honderden predikers, die helder en duidelijk kunnen aangeven hoe je tot geloof in de Here Jezus komt en wat het inhoudt om christen te zijn. Maar de profeten, waar zijn die?

Mensen die de werken van de duisternis kunnen ontmaskeren. Die de tijd waarin we leven, kunnen duiden. Die oog hebben voor de onzichtbare geestelijke strijd. Die helder kunnen analyseren waar bepaalde theologieën de betrouwbare lijn van de Bijbel verlaten. Die met gezag kunnen spreken, omdat ze door God Zelf geroepen zijn tot profeet. Die helder en scherp de aanwezige eenzijdigheden zien, ook in de kerk, en durven aan te snijden. Die de geesten kunnen onderscheiden en de wijsheid hebben om te kunnen aangeven wat van God is en wat van de satan is.
Die ook het oog van de christenen weer op de toekomst kunnen richten. Op de toekomst van de mens die Jezus Christus niet kent. Op de toekomst van Gods kinderen. Op de toekomst van Israel en van de gemeente.

Waar is de profeet die, zoals in Bijbelse tijden, vlijmscherp de zonden aan de kaak durft te stellen en de weg terug tot God wijst? Ik bedoel niet iemand die wel eens even – vanuit de hoogte – zal vertellen wat er allemaal niet goed is. Maar iemand, die de pijn van het oordeel in z’n eigen hart voelt en bewogen is met het volk.

Beseffen we wel wat er allemaal gebeurt om ons heen? Het bloed van miljoenen in de moederschoot vermoorde kinderen schreeuwt tot God om wraak. Denk aan de pornografie, pedofilie, verkrachtingen…
Gemeenten worden door de overheid gedwongen om prostitutie toe te staan. Politici komen hierdoor in gewetensnood en zien soms geen andere weg dan op te stappen.
Hoe zal er in de hemel worden gekeken naar de ontwikkelingen op deze aarde? Naar Nederland? Naar Israel? Geloven we nog dat God de wereldgeschiedenis leidt? Zien we Zijn hand nog in allerlei gebeurtenissen? Gebeuren sommige dingen misschien om ons wakker te schudden?

Begrijp me goed: ik keer me niet tegen voorgangers en predikanten die Gods Woord brengen. Als we ergens behoefte aan hebben, is het aan herders en leraars die door God Zelf geroepen zijn om onverschrokken Zijn Woord te brengen en de gemeente te leiden.
Toch signaleer ik ook eenzijdigheden. Steeds vaker wordt het leven als christen voorgesteld als een leven van voorspoed, blijdschap en enkel vreugde. Je komt tot Jezus, neemt Hem aan en de rest volgt vanzelf. Halleluja!
Toch is dat maar de helft van het Evangelie. Christen zijn betekent ook kruisdragen. Zou een volgeling van Jezus Christus meer zijn dan Zijn Meester? En dat kruis – moeilijkheden, beproevingen in ons leven – kan Hij gebruiken om ons leven met Hem te verdiepen. Maar wie opent onze ogen hiervoor?

Daarom: Profeet, sta op! Eigenlijk kun je dat niet zeggen. Beter is: Ben jij, bent u bereid om door God geroepen te worden tot profeet? Dat kan gewoon op de plek zijn waar u woont, werkt, naar school gaat, lid bent van uw gemeente. Maar God zoekt ook mensen die Hij breder in kan zetten. In de samenleving, via de media, zodat iedereen het hoort en niemand meer kan zeggen: ‘Ik wist het niet’.

Dirk van Genderen

Dit is het eerste commentaar uit het boek ‘Spannende Tijden’. Hierin zijn zestig commentaren gebundeld, die ik de afgelopen jaren heb geschreven voor EO-Visie. Het boek, waarvan inmiddels al een tweede druk is verschenen, kost 12,50 euro en is verkrijgbaar in de christelijke boekwinkel. U kunt het ook bestellen via internet bij de uitgever: www.uitgeverijvanwijnen.nl

29 Reacties

 1. willemijn alias newwine zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 mei 2009 om 21:10

  Wat een geluid!

  Het bijzondere is dat ik er van de week ook bij bepaald ben, precies dezelfde strekking als wat jij nou schrijft Dirk.
  Inderdaad, waar blijven wij?. Er wordt veel te veel getolereerd, maar laten we oppassen dat we niet met het vingertje gaan wijzen, want ook hierin moeten we wijsheid betrachten; ik had het toevallig vanmiddag nog met een andere christen erover dat als je een trouwkaart uitnodiging van 2 homosexuele mannen krijgt wat je dan moet doen; ik zei dat ik nooit naar hun ‘bruiloft’ zou gaan en zeker niet hun zou feliciteren; wel zou ik van te voren naar hen toe gaan om gewoon een gesprek aan te knopen en de reden te vertellen waarom ik niet naar hun feest kom; geen veroordeling naar de mens, wel naar hun levenswijze; de ander zei dat je juist vanuit Gods liefde naar hun ‘bruiloft’ moet gaan en laten zien dat God juist liefde is en hun als mens accepteert, maar ik ben het daar niet mee eens; hoe kunt je hun ooit feliciteren???? Hetzelfde geldt als 2 christenen of niet-christenen gaan samenwonen, ik feliciteer hun echt niet, maar ik merk dat de halve christenwereld dit wel doet. Waar zijn we mee bezig?
  Waar is het zout? Als het krachteloos geworden is kan het net zo goed weggeworpen worden, want dan zijn we net als de wereld; veel christenen zijn bang voor de reacties van de omgeving en ja, dit heeft verwerping en misschien vervolging tot gevolg, dit is de keus die we moeten afwegen, maar zo hebben ze ook met de profeten voor ons gedaan. Dus christenen van Nederland: STA OP! en de heerlijkheid des Heren zal over u opgaan….

 2. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2009 om 10:39

  Beste Dirk

  Dit zijn zeer wijze woorden. Gelukkig hebben velen het onderscheid van geesten zodat ze kunnen zien wat van God is en wat niet.
  Natuurlijk zijn voor de wedergeboren christenen zaken als New Age,Bevrijdingstheologie,Homeopathie, enz wel duidelijk. Of die personen die deze zaken bezigen nu zeggen dat ze gelovig zijn of niet.
  Ik zelf heb mee gemaakt dat er zelfs in een Bijbelwinkel boeken enz lagen waar ik sterk mijn twijfels over had. Het is belangrijk om waakzaam te zijn. Ook het samen ‘vieren’van een dienst met andere ‘gelovigen’ is mijns insziens ook niet goed.

 3. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2009 om 11:14

  De Heere heeft in vroeger tijden vele malen en op vele wijzen gesproken in de profeten. Ten laatste heeft de Heere tot ons gesproken in de Zoon.
  Uit Lucas 16:29-31 blijkt dat het verkeerde geslacht niet bereid is te luisteren naar Mozes en de profeten. Ook al stond iemand op uit de doden (Christus), zij zullen zich niet laten overtuigen.
  Ook voor ‘onze’ tijd geldt, dat er naar de profeten en zelfs naar Christus niet geluisterd wordt. Integendeel, de mens heeft de evolutietheorie nodig om de Schepper van alle dingen van Zijn troon te stoten. En dan te bedenken dat de hemelen nota bene het werk van Zijn handen verkondigen!
  Pas in Openbaring 11:3 wordt gesproken van twee getuigen die de Heere tijdens de grote verdrukking zendt om te profeteren gedurende 260 dagen.
  Echter, voor allen die IN Christus zijn geldt: “Stelt uzelf voor de Heere tot werktuigen van de gerechtigheid”.

 4. Lize zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2009 om 13:13

  Ja, en als je broer gaat samenwonen en niet meer naar de kerk gaat en verder z’n eigen leven leidt. En straks gaat trouwen, moet ik daar dan heen gaan en hen feliciteren ? Ik heb daar innerlijk grote problemen mee. Maar als ik niet ga om te laten zien dat ik hier niet achtersta, heb ik gelijk de hele familie tegen me, zowel christelijk als niet christelijk.

 5. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2009 om 14:57

  Beste Dirk en brs en zrs.
  Bedankt Dirk, dat je daar aandacht voor vraagt.
  Zelf ben ik al jaren geleden 1967, geroepen om Door DE HEILIGE GEEST Profetische boodschappen door te geven.
  Deze boodschappen zijn indertijd gegeven aan Synodes, allerlei kerken, Chr Gemeenten, chr Partijen, o.a CDA, aan personen, zoals Ministers, Voorgangers, Koninklijk huis, ook mijn eigen gemeente, waar ik jarenlang Ouderling was, moest ik bij herhaling oproepen tot inkeer, terugkeer en verootmoeding en schuldbelijden.
  De overtuiging van de brs was verdeeld, enkele stemden er mee in, en deden er naar.
  Helaas zijn er velen van ontslapen, en anderen zijn niet meer in deze gemeente..
  Jullie moeten echt beseffen, dat het geroepen zijn DOOR DE HEER, DOOR DE HEILIGE GEEST, gaat allereerst door jezelf heen, de boodschap geldt allereerst jezelf, weet je wat het kost???
  Je raakt al je vrienden kwijt, zelfs familie raak je kwijt, kortom je komt alleen te staan. En dat is goed, want je moet alleen op DE HEER vertrouwen.
  Zelf ben ik nu alweer jaren ziek en invalide, en ook dat is goed, want zo kon DE HEER tot mij spreken en mij onderwijzen.
  Dus lieve mensen weeg de prijs af die het gaat kosten.
  Zelf dank ik DE VADER voor al die jaren van verdriet en pijn, voor wat hier in ons land allemaal gebeurde en nog gebeurt.
  Paulus zei het al Streef naar het profeteren, en dat is precies wat de gemeente mankeert.
  En dan bedoel ik niet de zogenaamde profetieen van geestelijke krachtpatsers met grote podia en wonderen aan de lopende band.
  Dirk, ik heb het je op deze site al eerder gezegd, (ik ben een oude man met velerlei kwalen en gebreken). Dirk ik zeg het weer ook voor allen die dit lezen.
  DE VADER Heeft jou geroepen tot een bazuin in christelijk Nederland,
  JIJ bent die man, die de VADER zoekt en roept.
  HIJ zal het bevestigen, toets daarom alles en zie of het komt.
  Voor mij ben jij geroepen door DE HEILIGE GEEST, profeet sta op en profeteer , land, land land HOORT DES HEREN WOORD.

  Wij zullen biddend achter je staan.
  HARTELIJK SHALOM. DE LIEFDE van DE VADER zij met jullie allen.

  Jullie oude br. Lou.

 6. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2009 om 15:03

  (vervolg) Met dat samen ‘vieren’ van een dienst bedoel ik dit. Een dominee kan niet voorgaan in een moskee maar kan ook niet een dialoog aangaan met islamieten.
  allah en God zijn in het geheel niet te vergelijken met elkaar. Wel kan je als christen bidden dat die volgers van die religie/ideologie Jezus als Heer zullen aanvaarden.

 7. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2009 om 15:04

  Nog even een naschrift, natuurlijk geldt dit ook voor eenieder Die DE VADER ROEPEN zal.
  Profeet sta op.
  Maar wat ik schrijf aangaande Dirk, dat meen ik woord voor woord.
  Overdenk alles.

  Shalom Lou.

 8. willemijn alias newwine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2009 om 15:51

  @Robbert,
  Ik hoop dat je bevrijdingstheologie als Bijbels ziet, omdat je het in een adem noemt met homeopathie en new age……. – Jezus ging rond, goeddoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren – en zo als de Meester deed, zo ook wij—

 9. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2009 om 17:14

  Zonet vroeg iemand mij op de Elseviersite of ik weer vergeten had mijn pilletjes in te nemen.
  Ik ben bang dat de Genadetijd heel spoedig ten einde loopt en dat het Getuigenis uit handen geslagen is door alle dwaalleer vanuit ons eigen midden.
  Natuurlijk is de Heere God souverein en Hij bepaalt wanneer voor de mensheid het einde van de Genadetijd gekomen is.

 10. Han Scholten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2009 om 19:53

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor deze woorden!

 11. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2009 om 21:36

  Ik ben er zo een, want ik wind nergens doekjes om!

  Want, niet iedereen die tegen Mij zegt Heere, Heere, zal binnengaan in het Koningrijk der hemelen, maar wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is! Matheus 7:21-23

  Ik hou zo hartstochtelijk veel van m’n hemelse Vader dat ik niet anders kan….
  want ik spreek met de woorden van Jesaja; Wee mij, ik verga, omdat ik een man ben van onreine lippen (Jesaja 6:5).
  Jesaja was geen superman, dus onvolmaakt, dat zijn wij ook niet, dat ben ik ook niet, maar dat vraagt God ook niet van ons, van mij!!!

  God vraagt: kiest dan HEDEN wie gij dienen zult!!!
  Als ik/wij niet in de positie van Christus gaan staan, wie doet het dan?

  Wat kost het, las ik in een eerdere reactie.
  Jezus zei tot Zijn Discipelen: wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar het niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen…

  we zijn een schouwspel voor de wereld, we zijn voor de Hoogste prijs gekocht en betaald……. wat mag het ons, wij/mij kosten????

  Sola scriptura,
  ik zou zeggen dat Jezus mijn Medicijn is!!!!

 12. Ben Dekker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2009 om 23:11

  Beste Dirk, ook hartelijk dank voor deze woorden. Ik zou je 2 zelfgemaakte kleine gedichten willen sturen, maat het lukt mij niet per mail.Mag is je postadres, dan stuur ik ze toe. Ze zijn bedoeld voor na Pasen. De groet,n van Ben.

 13. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 17 mei 2009 om 7:58

  Beste Dirk, alle respect en waardering, hoe jij op een profetische manier alle “mistoestanden” van de Christelijke normen en waarden in de (Westerste) samenleving “aan de kaak” durft te stellen. Eigelijk moeten wij Christenen met z,n allen : Wat wij in de kerkgebouwen beleiden en getuigen ( Gods-wil) , daadwerkelijk laten zien en horen in de praktijk, buiten de kerkgebouwen in het Open-Veld op welke plek dan ook in de maatschapij, en ook in de politiek, want daar wordt het beleid bepaald. Zodoende kunnen wij ACTIEF meewerken aan Gods-vredesrijk dat komende is.
  Deze pelgrimstocht gaat U met Gods-zegen. Hub.Eussen.

 14. Parel zegt:
  Geplaatst op zondag 17 mei 2009 om 9:14

  Wanneer houden ‘we”op met kerkje spelen………..

  en staan we op,
  staan we op de bres!!!

  Wachters op de muren,

  om wille van Sion zal ik niet zwijgen
  om wille van Jeruzalem ben ik niet stil

  Zal God dan Zijn uitverkorenen geen rechtverschaffen,die dag en nacht tot Hem roepen en Hij laat hen wachten?

 15. Lida zegt:
  Geplaatst op zondag 17 mei 2009 om 14:22

  Beste Dirk,Je raakt bij mij net de gevoelige snaar,ik heb het heel erg op mijn hart om met mensen hierover te spreken die helemaal geen idee hebben in welke tijd we leven.Doen alles van de hand met een :het is altijd altijd zo geweest lees het oude Test.maar,moord en doodslag,sexuele zonden haat enz.enz.En over Israel begrijpen ze niets aangaande de gebeurtenissen en wat ze nog voor moois te wachten staat hebben ze ook geen idee.Het volk zal ten onder gaan aan gebrek aan kenniszegt God al en je ziet het gebeuren,ook bij je familie en kerkbr.zusters.Ik heb het zo op mij hart om bij onze kerk eens een seminair vanuit het brandpunt te mogen houden of om jou eens te mogen uit nodigen voor een avond juist over dit onderwerp.
  Maar het zal zeer moeilijk gaan denk ik.Hou jij spreekavonden Dirk?Jou vind ik ook een uitgesproken Profeet,zuiver in de leer en je ziet het heel goed en dat is genade van de Here God..Zelf heb ik heel veel geleerd door het lezen van het Zoeklicht.waar ook nu jou collems instaan. en door veel bibelstudie te doen.in groepsverband.Bedankt voor je duidelijk boodschap ook nu weer deze keer.en Gods zegen toegewenst.

 16. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zondag 17 mei 2009 om 22:55

  Beste Dirk.

  Zaaien en oogsten. Toch zijn er veel christenen aan het zaaien. Veel evangelisten zijn het woord aan het verkodigen. Velen nemen Jezus als hun verlosser aan.
  Jammer genoeg is de verdeeldheid onder christenen ook groot. Dat brengt juist verwarring onder de ongelovigen. Satan vindt dat prachtig.
  Juist vele christenen in de media en de politiek doen daar aan mee.
  Hoe kan je dan nog het juiste geluid, of het ware geloof…..waarheid laten horen.
  Wij leven in een land van sodom en gomorra. Maar toch mogen we niet met het vingertje wijzen. Zij hebben niet de waarheid in zich. Zoals als jezus zei, ze weten niet beter.
  Wat we niet mogen na laten is juist de waarheid… blijvend te verkondigen.
  Zoals Jezus zei ik ben de waarheid. En wie in mij geloofd zal eeuwig leven.
  Laten we elkaar opzoeken en verenigen om de juiste waarheid te gaan verkondigen.
  En dan hoeven we het niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar wel het geloof behouden in de schrift van begin tot het eind.
  Dirk, ik roep juist jou op, om te blijvend te verkondigen. Om de strijd aan te gaan tegen de verloedering van de waarheid.
  Wel roep ik je op, om mild te zijn voor degene die onbewust te zijn. Maar…voor degene die bewust zijn van de waarheid, en dat uit zijn verband halen. Of niet meer geloven in de hele waarheid. Om daar tegen te strijden.
  Want velen zullen hun geloof daardoor verliezen.
  En Jezus zal hier hard over oordelen. Jezus staat voor liefde. Maar in dit geval
  zal hij niet mild zijn.
  Laten we bidden dat ze tot inkeer komen.
  Laten we ook bidden voor een opwekking in Nederland. Laten we bidden voor een gemeente van waarheid in Nederland.

  Rene.

 17. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 18 mei 2009 om 10:58

  In mijn reactie op “ Bijbelgetrouwe christenen lezen Bijbel vaak selectief” heb ik aangegeven wat er in de verkondiging vanaf de kansels strijdig is met de Schrift. Dat er een bedekking over het hart ligt. Als nu de toehoorders eens met de dominees in gesprek zouden gaan en hen zouden wijzen op de on- Schriftuurlijke leringen die zij hebeen staan verkondigen zou in ieder geval het passief aanhoren van de boodschap doorbroken worden. Daar moet de verandering plaats vinden. Stel vragen over opname van de Gemeente voor de grote verdrukking, over de duizend jaren van vrede met Jezus Christus als Koning zittend op de troon van David in het aardse Jeruzalem, wat het verschil is tussen het oordeel voor de rechterstoel van Christus en de grote witte troon, wat het betekent dat de overige der doden niet weder levend werden totdat die duizend jaren voleindigd zijn, waarom er baby’s gedoopt worden, waarom er belijdenis moet worden gedaan om lid te worden van de Gemeente om toegang tot de tafel des Heeren te verkrijgen, wat het verschil is in toekomst voor Israel, de Gemeente en de heidenen, waarom er zoveel kerkgenootschappen zijn, waarom nog steeds niet officieel is teruggekomen op de vervangingsleer, waarom de wet van Mozes nog steeds als regel der dankbaarheid wordt geleerd, waarom dominees de toehoorders zegenen alsof zij de meerderen van hen zijn? Die “honderden predikers” moeten tot de orde geroepen worden. Zij zijn het die de Gemeente moeten onderwijzen vanuit Gods Woord en niet vanuit de menselijke belijdenisgeschriften. De Schrift leert slechts één Gemeente, namelijk,. het Lichaam van Christus. Zolang de verdeeldheid der kerken blijft voortbestaan gaat er geen getuigenis van het Woord van God uit naar de wereld. Een organisatorische eenheid zoals de PKN waarin rechtzinnigheid en vrijzinnigheid vrijblijvend samenkomen kan niet als Lichaam van Christus worden aangemerkt. Het Lichaam van Christus is geen organisatie maar een organisme waarin het Leven van Christus aanwezig is. De opdracht van de Gemeente is niet allerlei misstanden in de wereld te bestrijden maar de verkondiging van het Evangelie van God, hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften. Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden namelijk Jezus Christus, onze Heere, Rom.1:1-4. Wij hebben ontvangen de kracht des Heiligen Geestes en zijn Zijn getuigen Hand.1:18.

  Met vrindelijke groet,

  baruch.

 18. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 18 mei 2009 om 21:49

  ik vind dat je in het klein steeds moet vertellen wat de geest je in gedaschten brengt, zo heb ik bij de evangelische boekwinkel ook eens gewaarschuwd voor het blad ode wat je gratis kon meenemen maar daar had ik wel eens dingen in gelezen op new age gebied , ik twijfelde eerst of ik het zou zeggen maar had het idee dat de geest vond dat ik het moest doen, ze zouden het blad eens goed doorlezen.
  zo denk ik dat we steeds meer ons geluid moeten laten horen, ook al is het in het klein satan wil je steeds laten twijfelen

 19. Elly zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 mei 2009 om 10:51

  Wanneer je jezelf open stelt voor Gods waarheid… laat God je veel “dingen” zien… die je eerder nooit zag… of opmerkte.

  Voor “mij”… is er een wereld open gegaan…
  Maar daarna… ga je de vreselijke lauwheid en onverschilligheid ervaren… bij zowel veel mensen om “je” heen… maar ook bij predikanten.

  Er is weinig tot geen interesse om eens een goed gesprek te voeren met elkaar.
  Mensen zitten gewoon niet te wachten… om zich eens te gaan verdiepen in alle mogelijke onderwerpen.

  De gemeente van Laodicea… staat voor de laatste gemeente… en dit is ook heel duidelijk te zien in alles.
  Nu is het niet zo dat “alle” mensen lauw zijn… maar de niet-lauwe mensen zijn heel duidelijk een hele kleine minderheid !!

  Smal is de weg… weinige die hem vinden…
  Maar… er komt nog een “late regen” !!

 20. willemijn alias newwine zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 mei 2009 om 22:25

  Is die late regen op het moment niet aan het vallen in bijv. de moslimlanden?
  Zie, de Landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld todat de vroege en de late regen erop gevallen is en als deze vrucht rijp is slaat hij terstond de sikkel erin;
  Ik denk dat er eerst een VERSCHIJNING van de Gemeente moet/zal zijn en daarna pas de VERDWIJNING……
  Laten we niet afgeleid worden en het doel niet uit het oog verliezen want heel de schepping wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods; het gaat om Gods heerlijkheid in ons en geen ESCAPE

 21. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 mei 2009 om 12:50

  Beste Baruch.
  Wat jij stelt, voor wat betreft de vragen aan je voorgangers, nu dat heb ik in het verleden gedaan, en niet een keer, maar vele keren.
  Mede daardoor en daarom ben ik nu geen oudste meer in mijn vroegere gemeente en moest ik er wel uit.
  Spijt heb ik er nooit van gehad, wel verdriet.
  Baruch ik ben liever helemaal alleen met mijn Heiland, dan in een volle kerk met onbewogen brs en zrs.
  Wat je daar stelde ben ik het mee eens, maar besef dat het je alles gaat kosten, behalve datgene wat het allerbelangrijkste is, je band met Jesjoua de Messias.
  Bedankt voor je opmerkingen, DE HEER ZEGENE je.
  Shalom in JESJOUA Messias.

  Lou Sandifort.

 22. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 mei 2009 om 14:02

  Beste brs en zrs.
  Mijn vrouw en ik gaan er even tussenuit,een beetje bij komen van alles.
  Het onderstaande wil ik graag nog meegeven aan jullie.(Hangt samen met profeet sta op ).
  Hoedt u voor hen;;die VREDE,VREDE roepen,maar zich niet willen laten verbreken,door GODS machtige hand;;hoedt u voor hen ,die eigen-wijsheid verkondigen en leren en hun leer stellen boven DE HEER.
  Laten wij aanroepen ,DE HEILIGE Israels en HEM danken,dat wij geent mochten worden op de stam van Israel,,door het offer van JESJOUA.
  Het gelovige volk verwildert,doordat profetie ontbreekt.
  Ware profetie is uit GODS GEEST en wijst naar de Messias Jesjoua de geliefde.
  Ware profetie breekt en verbreekt,troost en vermaant,roept op tot reiniging en heiliging.
  Ware profetie maakt mensen klein en GODS NAAM GROOT.
  Ware profetie roept op tot erbarming met GODS volk Israel,ja tot schuld belijden aan het volk Israel.
  Ware profetie roept op tot TROUW en tot terugkeer tot de eerste LIEFDE.
  Ware profetie roept op tot zelfverloochening,het roept op tot verwachting van HET KONINKRIJK GODS,wat komt.
  Ware profetie roept op om te bidden voor de VREDE van Jeruzalem.
  Ware profetie is HET GETUIGENIS van JESJOUA en maakt GOD GROOT.
  Laat ons vragen van GOD wijsheid om te doorzien;want helaas velen spreken over HEM maar niet uit ZIJN GEEST.
  Velen noemen GODS NAAM,maar buigen niet hun hart en wil voor HEM en geven HEM de EER.
  Velen zijn er die prediken,maar zijn nooit gezonden noch geroepen.
  Immers de boom kent men aan zijn vruchten.
  Wie oren heeft die hore wat DE GEEST tot de gemeenten zegt.
  Maran-atha.

  Shalom

  Lou.Sandifort.

 23. Janet zegt:
  Geplaatst op zondag 24 mei 2009 om 14:41

  Amen!

  Gisteren een preek geluisterd van David Wilkerson, The great and final apostasy. Wilkerson durft duidelijk en scherp te spreken, met bewogenheid! Deze preek heeft mij zeer geraakt.

  https:\/\/worldchallenge.edgeboss.net/download/worldchallenge/sermons/audio/060820_tsc_dw.mp3

 24. Karel zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 mei 2009 om 11:26

  Hier zijn een aantal “moderne profeten”:

  Ary geelhoed: https:\/\/www.toetsalles.nl/
  Dave Hunt en T.A. McMahon: https:\/\/thebereancall.org
  Paul Washer: https:\/\/www.youtube.com/watch?v=1_hGBFVzYZ4

  De vraag is niet zozeer: Zijn ze er?
  De vraag is: Luisteren wij wel?

  Ik weet in welke tijden we leven. Wat er zich nu voltrekt in de wereld en in de gemeente. Ik zie op welke manieren mensen gepakt worden door een wereld die in toenemende mate in de ban is van antichrist.

  Dagelijks bid ik tot God en stel mijzelf de vraag: Wat kan ik doen? Hoe kunnen wij in deze tijden nog uitreiken naar onze naaste? Wanneer we onze nek uitsteken voor het geloof worden we vaak genadeloos neergesabeld. De wereld haat Jezus Christus en Zijn Evangelie. Is het ooit anders geweest?

  Naar wat erger is: Het zijn steeds vaker ook onze “medechristenen” die we te duchten hebben. Steeds meer “christenen” streven heimelijk naar acceptatie en goedkeuring van de wereld. Ze zoeken naar compromissen en verloochenen daarmee Jezus Christus!

  Hierdoor moeten ze zich ook keren tegen al die broeders en zusters die nu hun stem verheffen en waarschuwen voor de geloofsafval en deceptie die zich steeds duidelijker openbaart. Zelfs de meest behoudende gemeenten zwichten nu, onder de druk van de wereld, en schenken water bij de wijn. Om de wereld tegemoet te komen wordt er steeds vaker slechts een half Evangelie verkondigt. Daarbij wendt men zich tot het humanisme, welvaartsevangelie en psychologie. Hoe kunnen we ons leven in het hier en nu verbeteren? Hoe kunnen wij het Koninkrijk (dat NIET van deze wereld is) TOCH in deze wereld vestigen? Hoe kunnen we ons zelfbeeld opvijzelen? Hoe maken we het christendom acceptabel voor de wereld?

  Beste broeders en zusters, een voor de wereld acceptabel christendom bestaat niet! Dit nu, is de grote deceptie waar vele christenen aan ten prooi vallen. Het is het klassieke verraad van Judas.

  Overal waar we kijken duiken de valse profeten en wolven in schaapskleren op. Vaak beseffen deze mensen niet wat ze doen en handelen met de beste bedoelingen. De blinden leiden wederom de blinden. Steeds meer christenen zien uit naar een “grote opwekking”. Maar in hun onbezonnen geestdrift ontsteken ze valse vuren die velen in de macht van demonische krachten brengen.

  De voorspelde “geloofsafval” is reeds volle gang. En God roept de Zijnen uit Babylon. Bezitten wij de “liefde voor de Waarheid” die ons kan behoeden temidden van deze deceptie? Vele ware christenen hebben reeds, juist omwille van hun geloof, hun kerken verlaten. Daar waar de oecumene, valse doctrines en het occultisme binnendringen, daar waar de anti-geest binnendringt, moet de Geest zich terugtrekken. Wij kunnen en mogen geen twee heren dienen.

  De meeste christenen beseffen niet voldoende dat zij, door hun omarming van de wereldse geesten, de deur wagenwijd openzetten naar occultisme en demonie. Binnen de gemeente waant men zich veilig voor deze “wereldse zaken” en ziet niet in dat deze ook de eigen gelederen binnendringen. Onder christenen heerst een schrijnend tekort aan gedegen kennis van deze zaken.

  Door de liefde tot de Waarheid komt men tot het ware geloof. Want wie waarlijk zoekt zal ook waarlijk vinden. En door het geloof ontvangt men de Geest. En door de Geest weten we, volkomen zeker, wat tot de leugen behoort en wat tot Waarheid. Enkel vanuit de Geest ontvangen we het onderscheidingsvermogen welke onontbeerlijk is om niet te worden meegevoerd in de deceptie.

  Ook ik bid voor een ware opwekking en zie her en der ook wel lichtpuntjes. Er zijn nog steeds mensen, die dwars door alle leugens van deze tijd heenbreken, en tot waar geloof komen. Zij worden echter direct geconfronteerd met een ernstig gecompromitteerd christendom dat nauwelijks nog een “veilig heenkomen” kan bieden voor mensen die werkelijk verlangen te groeien tot het volwassen christendom. Steeds meer christenen trekken zich daarom steeds meer terug. Terug van de wereld maar… helaas ook terug van de kerken. Voor hen is “de verdrukking” geen theoretisch verhaal dat zich nog ergens in de toekomst zal gaan afspelen. Nee, voor hen is het een dagelijkse realiteit geworden. Met de apostel Johannes op Patmos weten zij zich “een deelgenoot in de verdrukking”. Ze herkennen de “tekenen des tijds” en ondergaan de verdrukking. Maar verblijden zich tevens, omdat deze weten: Christus keert spoedig terug!

 25. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 juni 2009 om 9:28

  NB > er zijn heel veel “moderne” of hedendaagse
  profeten, doch de meeste van hen, zijn zogezegd
  nog in opleiding — de veranderingen die ze straks
  teweeg zullen gaan brengen, zijn enorm — want :
  het boek Openbaring, zegt geheel niets meer over
  bvb leeraars — daarentegen, worden de profeten
  aangeduid als de drijvende kracht achter de grote
  veranderingen — tenslotte … vereenzelvigd God,
  zich geheel met deze profeten !!

 26. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 juni 2009 om 12:48

  Beste brs en zrs.
  Profeten zijn nog nooit geeerd in eigen land niet, in hun gemeenten niet, erken al helemaal niet.
  Dat moet ons niet verbazen,Jesjoua zei het al als ze mij verwerpen ,verwerpen ze jou ook.
  Ik durf gerust te stellen dat als Jesjoua op een zondag enige willekeurige kerk binnentreedt en hEt Woord zou willen brengen vanaf de kansel, Hij er subiet uitgegooid wordt.
  En laten we bedenken, dit alles is ontstaan doordat de gelovigen uit de goym arrogant werden t.o.v. van het joodse volk,en alles hebben afgepakt cq ingeruild wat JHWH aan hen had toebedeeld.
  DE Sabat werd opeens de zondag, de doop (mikweh) werd opeens kinderbesprenging, kortom, men heeft van de MASSCH JESJOUA een westerse vergriekste Chrestos gemaakt een soort koning van de kerk.
  Mede daardoor is nu zo’n grote afval in het christendom.
  De kerk heeft gewoon de plaats ingenomen van GDS VOLK.
  Dat is het dat beleden moet worden, daar moeten we ons voor verootmoedigen.
  Maar men heeft liever geweldige volksmenners op de kansels of genezingsdiensten aan de lopende band.
  Het is om te huilen.
  Gegarandeerd komt er een oordeel over ons zgn christelijke europa.
  De kerk heeft bloed aan haar handen.
  Als je eenmaal een echte ontmoeting met DE LEVENDE JESJOUA hebt gehad,dan ga je totaal anders zien en horen,dan krijg je net als HIJ een brandende liefde voor ZIJN volk, immers als we zijn wedergeboren, dan zijn we medeburgers en medeerfgenamen, van wie, de Messias belijdende joodse brs en zrs in Israel.

  DE VADER heeft ZIJN volk niet verstoten, lees de Romeinen brief maar eens goed.

  De zonden van arrogantie en onverschilligheid die zijn het die de opwekking in de weg staan, ook in Nederland.
  Er is zo weinig echte bewogenheid met Israel, met elkaar, met ieder die DE HEILIGE GEEST op onze weg brengt.

  Daarom, dank ik DE VADER, dat HIJ onze Br. Dirk gebruikt als een sjofar ook in Nederland.
  Nog wel, maar voor hoelang?

  Veel zegen en bewogenheid toegebeden voor ons allen,
  Dit is het wat deze oude br. beweegt,

  Shalom baruch adonai. Maran-atha..
  Lou Sandifort.

 27. Believer zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2009 om 0:32

  Met late regen word de Opwekking bedoeld tijdens de grote verdrukking.Niet voor de opname, maar tijdens de 70 jr.wkn. van Daniel, die 7 jr., dan zal er wereldwijd een grote bekering gebeuren.Dit zijn de laatste dgn. NU, waar de eenheid van afvalligen enorm zichtbaar is geworden, men verdraagt de gezonde leer niet meer en verdraaid het Woord van God zo ernstig, maar dat willen deze mensen dan ook zelf.Zij willen genezingen claimen, rijkdom claimen enz. en God heeft dit gezegd en me dat me laten zien, leugens.Het Woord van God is voldoende, en daar zit de knoop, satan brengt twijfel en verwarring alom, nou hij zit met z’n giechel op de voorste rij in de valse kerken hoor!
  Deze afvalligen met de bijbel in hun hand, kennen de Heer Jezus Christus van de bijbel geheel niet, en maken een valse “Jezus” om hun eigen geweten te sussen.God zegt ook dat Hij een krachtige dwaling zal zenden onder die mensen die Hij geheel niet kent!En wat te denken welke geest zij hebben ontvangen en beweren dat DAT de heilige Geest zou zijn?De H.G is de Geest God’s die zich karakteriseerd door zelfbeheersing, geduld, barmhartigheid, liefde enz, geen gekrijs en
  hysterie en sensatie en spektakels en mensen om laten vallen en nog in tongen laat brabbelen, tongentaal is niet meer, tekenen, dus aanschouwen is niet meer.We leven al jaaaaaaaren in de genade bedeling en door geloof ALLEEN!

 28. Bert L. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 september 2009 om 11:00

  Er zijn vele manieren om christenen van Christus (lees: JESJOUA) af te houden. Aan de ene kant zijn er tienduizenden gevangen in een wettische godsdienst die geen kracht heeft, aan de andere kant zijn er, zoals bovenstaande reacties signaleren, extatische toestanden die geestelijk lijken, maar het niet zijn. Wie zich verootmoedigt en begeert om Gods wil te doen, die ontvangt de Heilige Geest, want God geeft de Geest aan hen, die HEM gehoorzaam zijn. Dat is geen welvaartsevangelie, maar dat is kruisdragen achter Jezus aan. Ik roep ieder die dit leest, op om zijn kruis dagelijks op te nemen en Jezus te volgen. Je gaat een overwinningsleven leiden, want de Overwinnaar JESJOEA is ons voorgegaan en Hij zal spoedig komen. Maranatha!

 29. Erwin Uilenberg zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 december 2009 om 21:48

  Hallo Dirk, Ik ben onder de indruk, en wil je met deze mail bemoedigen, dat Jezus door de Heilige Geest in ieder geval mij is aan het voorbereiden voor wat jij denkt.

  Ik sta open voor een uitnodiging en/of ontmoeting.
  Gods zegen, Jezus houdt van jou.
  Met vr gr Erwin Uilenberg

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden