Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geen paniek; vertrouw op God! (33 reacties)

Geplaatst op woensdag 27 mei 2009, 11:11 door Dirk A A

Sommige christenen lijken zo met de eindtijd bezig te zijn, dat het ten koste gaat van hun geestelijke leven. Ze zijn constant op zoek naar nieuwe profetieën en brengen die met de nodige tamtam in de media. Als bewijs worden allerlei internetsites aangehaald, maar waar die vervolgens hun informatie vandaan hebben, blijft nogal eens raadselachtig.

Denk nu niet dat ik de mensen veroordeel die ons voorhouden dat het einde nabij is. Het is ook mijn boodschap! Ik ben daar vast van overtuigd. Het is ook de boodschap van de Bijbel. Maar laten we onszelf niet voor gek zetten door de meest fantastische gebeurtenissen voor te schotelen als feiten die gaan plaatsvinden.

Zo zijn sommigen totaal in de ban van de Bilderbergers, een ‘geheime’ club van toplieden die jaarlijks bij elkaar komt en onder meer beslissingen zou nemen over een forse reductie van de wereldbevolking. Onder andere onze landgenoten koningin Beatrix en premier Jan Peter Balkenende zouden tot dit illustere gezelschap behoren en op de hoogte zijn, en zelfs medewerking verlenen uit de uitvoering van dergelijke bizarre plannen.

Een ander hot item – ook op verschillende christelijke sites in Nederland – is de ophanden zijnde onthulling van het bestaan van buitenaards leven. Wellicht nog voor het einde van de deze maand, zo wordt gesteld, zal openbaar worden gemaakt dat ufo’s en ufonauten werkelijk bestaan. Het zouden de gevallen engelen zijn, de demonen, die gepresenteerd worden als de redders van een wereld in nood.

Zo kan ik nog wel even doorgaan.
– President Obama zou op korte termijn een grote christenvervolging beginnen. Verspreid over het hele land zijn grote kampen waarin de gevangenen kunnen worden opgesloten. Honderdduizenden doodskisten zouden al klaar staan.
– Binnenkort vallen Rusland en China Amerika binnen.
– De Mexicaanse griep zou speciaal ontwikkeld zijn om de wereldbevolking drastisch te reduceren.
– De huidige financiële crisis is kunstmatig gecreëerd om een nieuwe wereldoorlog uit te lokken, om zo een nieuwe wereldorde te introduceren.

En ook meer geestelijk getinte voorspellingen/beweringen circuleren in christelijke kring.
– Wij, christenen, vestigen momenteel het Koninkrijk van God op deze aarde.
– We zouden op het punt staat van een zeer grote wereldwijde opwekking, de laatste voordat Jezus terugkomt.
– Er zal een golf van wonderen en genezingen de wereld overgaan, zoals nooit eerder is gezien.

De vraag is wel hoe we hiermee moeten omgaan. Geloof in ieder geval niet bij voorbaat iets omdat het op internet staat, of in een krant of magazine. Laat u vooral ook niet in paniek brengen die de angstscenario’s die ons worden voorgeschoteld.
Het is een feit dat dergelijke sites erg veel bezoekers trekken. De mens is erop uit om telkens weer iets nieuws te horen. We zijn immers nieuwsgierig naar de toekomst. En zeker christenen, die weten dat ons in de eindtijd veel te wachten staat, zijn toch ontvankelijk voor allerlei horror-berichten.
Onlangs ontmoette ik iemand die zo bang was geworden van al deze zogenaamde ‘voorspellingen’, dat ze maar één oplossing zag: vluchten naar Israel, want daar alleen zou ze veilig zijn voor Gods oordelen, zo was haar door een prediker voorgehouden. Ik heb haar gezegd dat ze gewoon hier, in Nederland, haar toevlucht mag nemen tot de Here Jezus en haar vertrouwen op Hem mag stellen. Een mooi lied zegt: ‘U bent mijn Schuilplaats, Heer’.

Mijn advies is om ons niet al te zeer bezig te houden met die angstaanjagende voorspellingen. Wat schiet u er mee op dat u leest dat er iets verschrikkelijks staat te gebeuren? Het kost u veel tijd om die internetsites bij te houden en er wellicht ook op te reageren. En het zou ten koste kunnen gaan van uw geestelijke rust en vrede.
Geregeld zijn er ook lezers van deze site die mij dergelijke berichten doorsturen. Wat ik vaak mis, is de geestelijke kant van de zaak. Natuurlijk is het spannend hoe God de eindtijdprofetieën gaat vervullen, maar laten we ons niet alleen daarop focussen. De Bijbel roept ons op allereerst en vooral onze aandacht te richten op de Here Jezus (Hebreeën 12:3). En natuurlijk, laten we ondertussen zeer alert blijven op wat er in de wereld gebeurt en luisteren naar wat Gods Woord hierover zegt.

Met kracht wil ik de boodschap laten klinken dat de komst van de Here Jezus nabij is. Maar ik voel me niet geroepen om alle mogelijke onheilen aan u voor te houden, waarvan het niet eens zeker is dat ze komen. Ik wil u blijven oproepen uw leven met God in orde te maken en om in tijden van crisis – jazeker! – uw vertrouwen helemaal op de Here Jezus te stellen. Hij wil Zijn vrede in uw hart geven. Hij wil u leiden door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Hij wil u beschermen in tijden van nood.

Door de oordelen heen gaat het naar de dag van de wederkomst van de Here Jezus. Als we Hem kennen, mogen we nu al deel hebben aan Zijn opstandingsleven. En het moment komt naderbij dat we voor altijd bij Hem zullen zijn.
Laten we elkaar geen angst aanpraten voor de dingen die gaan komen, hoe heftig dat ook zal zijn. Daar is de Bijbel duidelijk over. Wanneer Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 schrijft over de komst van de Here Jezus, dan besluit hij dit gedeelte met: ‘Troost elkaar dan met deze woorden.’ De aanstaande komst van de Here Jezus mag ons tot troost zijn.

Dirk van Genderen

33 Reacties

 1. Janaida zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 mei 2009 om 12:19

  Dankjewel Dirk voor deze goede uiteenzetting. Het is idd verleidelijk om je te richten op al die berichten, maar wat je zegt je weet niet hoe waar alles is. Maar één ding is echt waar en dat is het Woord van God. En daar moeten we ons op richten. Bedankt voor deze nuchtere kijk op de zaken.

 2. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 mei 2009 om 14:17

  Ik waag het er toch maar op, het is voor het Joodse Volk…
  uw jongelingen zullen gezichten zien, uw ouden zullen dromen dromen..

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=fO17bVoiYd0

 3. Veel zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 mei 2009 om 14:54

  AMEN!
  Het Woord van God centraal!
  Laat niets het Woord in de weg staan.
  Herkenbaar, ook wat betreft mensen in mijn omgeving.

 4. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 mei 2009 om 18:07

  Beste Dirk.

  Ik heb al vaker aan gegeven in een reactie, dat we niet teveel met de eindtijd bezig moeten zijn.
  Het leidt ons af waar het werkelijk omgaat.
  Maar ik had niet verwacht dat u dit ook zo vindt, vooral om dat u hier zelf ook altijd erg veel over schrijft.
  Ook u reageert vaak op gebeutenissen in het nieuws of andere bronnen.
  En vaak geeft u daar mee aan, dat daarmee de eintijd in zicht is.

  Wat is het verschil ?

  Vr gr Rene.

 5. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 mei 2009 om 10:04

  1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.
  2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.
  3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
  4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
  5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
  6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.
  7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;
  8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.
  9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus,
  10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 6. Inge zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 mei 2009 om 10:17

  Beste Dirk,

  Ik lees altijd je stukjes met veel genoegen, maar hier moet ik toch een kritische kanttekening bij zetten. Ten eerste is het goed, om geïnformeerd te zijn over wat er zich allemaal achter de schermen afspeelt; we hebben immers niet te strijden tegen aardse overheden, maar tegen de machten in de hemelse gewesten. Het is daarom zaak, om waakzaam te blijven en je van alles goed op de hoogte te blijven stellen.
  Ten tweede, waarom zouden we bang of verontrust moeten worden van al deze berichten. De Here Jezus somt zelf een hele rits narigheden op (oorlogen, geruchten van oorlogen, epidemiëen enz.) als het begin van de eindtijd, maar Hij zegt er nadrukkelijk bij, dat we door dit alles ons niet moeten laten verontrusten, maar dat we ons hoofd omhoog moeten steken, omdat onze verlossing nabij is. Ten derde, zegt de schrift zelf ook niet dat in de eindtijd de mensen radeloos van angst zullen zijn? Deze artikelen zijn nog maar een heel vage afspiegeling van datgene, wat de mensheid nog te wachten staat in de toekomst, maar diegene die in de Here Jezus gelooft, richt zijn blik naar boven en zegt “Maranatha, kom Heer Jezus”!
  Ten vierde, omdat we zeer ver gevorderd zijn in de eindtijd, geloof ik dat we ons wel degelijk moeten voorbereiden op de dingen die komen gaan, zodat we er niet door verrast worden, maar biddend en strijdend onze Heer tegemoet kunnen zien….

  Met vriendelijke groeten,

  Inge

 7. Karel zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 mei 2009 om 16:32

  Beste Dirk,

  De echt wakkere christenen weten echt wel wat er gaande is en doorzien het bedrog. Ze hoeven daarvoor niet eens te rade te gaan bij de diverse speculaties op het internet. Veel daarvan is inderdaad misleiding en leidt maar al te vaak tot gedachten en ideeën die totaal tegen Gods Waarheid in gaan. Het vergt heel erg veel onderscheidingsvermogen om daarin het kaf van het koren te kunnen scheiden. Ik denk dat de Geest iedere oprechte christen precies datgene laat zien wat nu werkelijk van belang is.

  Uit eigen ervaring en zoektocht kan ik je echter wel vertellen, dat er in sommige van deze verhalen wel degelijk waarheid schuilt. Ja, er is inderdaad storm op komst, beste broeders en zusters! De Bijbel roept ons op om te blijven waken, het Evangelie te verkondigen en daar, waar dit nodig is, de duisternis te ontmaskeren. Vele christenen geven ook gehoor aan deze laatste opdracht maar vinden maar bar weinig gehoor bij het gros van hun medechristenen.

  In deze tijden is het echter belangrijker om ons huis op het juiste fundament te bouwen! Want ieder huis dat niet gebouwd zal zijn op de “vaste Rots”, Jezus Christus, zal straks, wanneer de storm komt, weggevaagd worden. En wat heeft een mens dan nog aan al zijn speculatieve kennis van deze complottheoriën en het duister?

  Precies… he-le-maal NIETS!

  Hoewel er echt nog veel ellende in het verschiet ligt, moeten we ook weten dat de macht van satan beperkt is. God stelt grenzen aan de macht van het duister. Niemand kan boven zijn of haar vermogen worden verzocht. De wedergeboorte door water en Geest kent nu eenmaal ook haar barensweeën. Iedere volgeling van Jezus moet hier doorheen. De weg tot het Koninkrijk gaat nu eenmaal door de vernedering en het lijden. Jezus zelf, ging ons hierin voor zodat wij, in Hem, de kracht zouden ontvangen om ook ons eigen deel hierin, manmoedig, te kunnen dragen.

  Hoewel ik zelf ook wel eens overmand raak van alle ellende in de wereld -de deceptie, het leed en de keiharde consequenties van de keuzes die mensen maken- kan ik mij tevens ook mateloos verheugen op wat er uiteindelijk zal gaan plaatsvinden. Laten we dus niet de ellende van heel de wereld op ons nek nemen. Maar ons leven neerleggen in Hem die Zijn leven voor ons gaf. Want enkel daarin, is de overwinning een feit.

 8. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 mei 2009 om 19:16

  Beste mede lezers,
  Laten wij, beleidende Christenen, niet te veel met de geestelijke ” toekomst” bezig zijn en ook niet met ons (zondig) verleden, maar richten op ons Christen-zijn, in het realistisch heden. Vertrouw op God en laat je LEIDEN door de H.Geest. Leef en handel dus in de GEEST van de bijbel en God zal ons zegenen op onze levens-weg. (pelgrimstocht)
  Mijn ervaring is wel : Hoe meer ik GELEID wordt door de GEEST, hoe meer VERLEIDINGEN van de satan ik moet overwinnen, maar door Gods-zegen overwin ik deze steeds gemakkelijker en met een blijder gevoel.
  Mede pelgrim, Hub.Eussen

 9. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2009 om 10:58

  Wel klinkt steeds in mijn gedachten: Ga uit, de Bruidegom tegemoet. Zelf heb ik deze gelijkenis nooit helemaal goed begrepen, misschien omdat ik bang ben bij de dwazen te horen (?)maar toch:

  Matth. 25: 10 e.v.
  10 Toen zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.
  11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open!
  12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.[25:12] Matt 7:23. Luk 13:25.
  13 [25:13] Matt 24:42. Mark 13:33,35.
  Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, waarin de Zoon des mensen komen zal.

 10. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2009 om 11:35

  Beste Dirk

  Ik denk dat hoemeer de dwaalleraars en dwaalleren zich openbaren, temeer moeten WIJ als gelovigenj er voor waken heel dicht bij God te blijven en bij Zijn Woord.
  New Age,Allah,allerlei vreemde verschijnselen,theologen en dominees die van de Waarheid afwijken,allerhande sektes en bewegingen, verschijningen enz enz

 11. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2009 om 18:10

  @Dirk … wat je hier nu doet, is bepaald niet fair ??
  — want, je haalt de profeten des Heeren, over een_!
  kam, met de zgn *eindtijd_kletsmajoors* — ook, stel
  je dat het zoeken naar antwoorden op vragen inzake
  de toekomst : niet opbouwend zou wezen ? — zo_!
  scoor je wel erg gemakkelijk ? — het zou beter zijn,
  wanneer je van tevoren, bepaalde vragen zou voor^
  leggen aan mij of mijn collega’s … en pas daar`na,
  conclusies zou trekken ?

 12. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2009 om 20:05

  Wees NUCHTER en WAAKZAAM! toets alles aan God’s Woord de BIJBEL,het onfeilbaar Woord, ( de Bijbel is mijn kompas,)

  Bidt in Geest en Waarheid,

  De Geest der Waarheid die de wereld niet kan ontvangen

  Johannes 14 en 15,Wanneer gij MIJ liefhebt zult gij Mijn geboden bewaren en Ik zal de Vader bidden en HIj zal u een andere Trooster geven,om tot in eeuwigheid bij u te zijn,de Geest der Waarheid die de wereld niet kan ontvangen,want zij ziet Hem niet en kent Hem niet,maar gij kent Hem,want
  Hij blijft bij u en zal in u zijn

  lieve mensen,de Allerhoogste zal de Zijnen bewaren,

  Dank U Heere Jezus dat U teruggegaan bent naar de Vader in de hemel om plaats te maken voor de Heilige Geest,dank U dat U ons niet reddeloos en eenzaam hebt achter gelaten, dat U de Trooster en Helper heeft gezonden,de Heilige Geest,Dank U Vader u weet wat we nodig hebben!

  gebed

  Trouwe Vader in de hemel,

  Geef ons allen de kracht en de moed om te volharden in geloof,ziende op de Overste Leidsman ,de Voleinder van ons geloof!
  Dank U dat U zoveel geduld met ons heeft en dat U niet wilt dat er ook maar iemand verloren gaat!
  Dit bid ik U in Jezus Naam,,om Jezus wil,onder smeking en dankzegging,

  Amen

  Allemaal een gezegend Pinksterfeest gewenst!

  hartelijke groet,
  Parel

 13. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2009 om 20:50

  We moeten ons… tot op zekere hoogte wel met de eindtijd bezig houden… maar tevens wel alles toetsen aan wat er in de Bijbel geschreven staat.

  Het boek Openbaring is voor de eindtijd geschreven… maar blijft in de meeste kerken een gesloten boek…
  Waarom…

  We moeten niet zo zijn als een struisvogel… die zijn “kop” in het zand steekt…
  En dan bij ons zelf denken… we wachten maar rustig af… en zien wel wat er gebeurd.

  De satan zal proberen… om er nog velen te verleiden… en daarom is het wel goed om dingen te lezen.
  Zo kun je anderen… weer waarschuwen.

  Maar… het moet niet je leven gaan beheersen.
  Dat er een hele moeilijke tijd aankomt… kunnen we wel lezen in de Bijbel.
  Maar God zal Zijn kinderen niet… in de steek laten.
  Hier mogen we op vertrouwen !!!
  HIJ geeft ons nooit meer te dragen… dan we aan kunnen.

 14. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2009 om 21:58

  Op https:\/\/www.verhoevenmarc.be/_complottheorie.doc lees ik ook een hele vette waarschuwing voor zulke sites. Ik heb het daar ook al met Het Zoeklicht over gehad. Het Zoeklicht vindt zulke sites ook niet bepaald positief, ook vanwege met al dat jaartallen- en UFO-gedoe die je op zulke sites tegenkomt. Op die eindtijd-sensatiesites wordt op bijna geen enkele manier gesproken over de Redding die de Heere Jezus je biedt, alleen maar rampen en narigheid. Ik hield me ook erg veel met die sites bezig en het kostte mij enorm veel tijd en energie en ik werd er erg onrustig van. Ook mijn geestelijk leven ging er onder lijden.

 15. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2009 om 22:06

  Pinksteren…

  Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten,
  Gij zijt niet ver van ons vandaan gegaan.
  En zelfs voor ons, die U zo vaak vergaten
  Blijft elke dag Uw hart wijd open staan.

  Het is niet waar, dat wij Uw hand niet voelen,
  En dat wij tastend door het donker gaan;
  Gij weet nog vóór ons spreken ons bedoelen,
  Als wij alleen zijn, komt Gij naast ons staan.

  Ons leven is toch veilig in Uw handen ?
  Het is toch waar, dat Gij nog wond’ren doet ?
  Ook in ons hart kunt Gij Uw vlam doen branden,
  Luid roept in ons de stem, Heer, van Uw bloed.

  Door onze handen, zegent Gij de mensen,
  Door onze mond, spreekt Gij Uw troostend woord,
  Door onze daad, doorbreekt Gij alle grenzen,
  Door ons gebed, trekt G’overwinnend voort !

  Nel Benschop

 16. G Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2009 om 23:10

  Dirk

  Er is al veel geschreven en gepubliceerd over de eindtijd. Het is goed om je hier van op de hoogte te stellen, maar wat je zegt dat sommige christenen er zo mee bezig zijn, dat het geestelijk leven er onder lijdt. Maar ook het tegen overgestelde vindt plaats, en wel in de kerken. Waar het angstvallig stil blijft over de tweede komst van de Here en de tekenen der tijden. Zijn komst is zeker, en voor hen die in de Here blijven vertrouwen en in Hem blijven, leidt uiteindelijk tot onderdrukking en vervolging. Maar heft u ogen om hoog want u redding is zeker!

  Hartelijke groet
  G Dijkstra

 17. Parel zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2009 om 13:10

  We leven al lang in de eindtijd,het boek Openbaringen ontvouwd zich razendsnel , voor onze ogen ,het einde van een tijdperk is nabij,NIET het einde van de wereld,elke dag kunnen we ons wel doodsangsten uitstaan,elke dag ligt de dood op de loer,een ernstig ongeluk wat je niet overleeft ,allerlei rampen kunnen ons treffen………..dit is de realiteit waarin we leven!

  Alleen als je weet dat je eigendom van de Heere Jezus bent gekocht en betaald (door zijn offer aan het kruis) ,van God onze hemelse Vader,zal HIJ voorzien in al onze noden,ik denk aan het volk Israel in de woestijn,ze kregen manna,voor elke dag een portie,zou God dan niet voorzien als de tijd aanbreekt,dat wij christenen niet meer kunnen kopen en verkopen?en we dus doodgaan van de honger?God laat Zijn volk NIET in de steek Hij zal voorzien!!!

  God is vele malen groter dan wij denken,Hij doet boven bidden en denken,laten we vooral niet te “menselijk “denken ,maar” geestelijk”,over de tijd die komen gaat,vele miljoenen mensen leven al in “een hel”denk aan de vele miljoenen ,vluchtelingen,ontheemden,de ontstellende armoede en uitbuiting waarin vele mensen moeten leven ,vervolging , oorlog……….

  Wij hier in Nederland zijn verblind door de rijkdom die we hebben en veel mensen ervaren dat als vanzelfsprekend!!!

  ,ik heb nauwelijks geld om te besteden en behoor tot de arme kant van Nederland….maar ik besef vaak dat ondanks dat ik geen weelde ervaar(alle leuke dingen,vakantie,luxe welvaart)wij ontstellend rijk zijn,als ik maar naar de rijkgevulde schappen kijk in de supermarkt ,waarvan ik de meeste produkten niet kan kopen,te duur !!!maar heb tenminste mijn dagelijks eten en drinken,vele miljoenen mensen hebben dat niet eens!!!

  Ik relativeer al die doemscenario’s en de profetieen zullen vervuld worden( of we dat nou willen of niet!)

  Zaak is dat we nuchter en waakzaam blijven,blijven volharden in geloof in het besef dat God ALLES in Zijn macht heeft,
  angst is een slechte raadgever en angst komt niet van God maar van de grote vijand,de dief moordenaar en leugenaar vanaf het begin……….
  Ik ben helemaal niet angstig voor de toekomst,want met mijn geestelijke ogen kijk ik naar boven,waar mijn Verlosser vandaan komt,op de wolken in Macht en Majesteit,daar mogen we naar uitzien,amen

  Jahweh_Jireh de God die voorziet!!(genesis 22:14)

  Jahweh Shammah IK zal u niet begeven <ik zal u nooit verlaten(Ezech.48:35)

  Inderdaad in vele kerken is het angstvallig stil………….

  elke dag en als het goed is “traditie getrouw”” wordt het Onze Vader gebeden in vele christelijke gezinnen en waar dan ook, UW KONINKRIJK KOME , het wordt zo vaak gebeden en velen staan niet stil ,bij wat dat werkelijk inhoud ,”we zien wel als het zover is”wie dan leeft wie dan zorgt…….!(ik ga al 40 jaar naar de kerk.dus het zal wel goed zitten..)

  Het koninkrijk der hemelen is bedoeld voor iedereen,want Jezus Christus is voor een ieder aan het kruis gegaan ,als losprijs voor velen,maar niet iedereen krijgt toegang tot Gods Koninkrijk, breed is de weg en smal is de poort,

  niet iedereen die Heere ,Heere zegt, zal ingaan in het Koninrijk der hemelen,maar die de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is!(math. 7 :21-23)

  Is je paspoort in orde,ben je verzekerd ik denk aan het lied van Johannes de Heer, Volle verzekering Jezus is mijn!!!

  we verzekeren ons voor van alles en nog wat,maar zijn we verzekerd van een plaats in de hemel (op de nieuwe aarde,) voor eeuwig in de tegenwoordigheid van God?

  God komt Zijn beloften na Hij is Trouw tot in eeuwigheid en verlaat niet wat Zijn hand begon!

  Hartelijke groet!

  Parel

 18. francis zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2009 om 19:02

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor dit stukje.
  Zulke websites ken ik niet, maar dat zal wel daaraan liggen, dat ik niet zo veel achter mijn computer zit. Te druk met andere dingen.
  Zo te lezen: gelukkig maar.
  Wat wel een zorg voor mij is, dat er nogal wat mensen zijn, die zich christen noemen en heel gemakkelijk denken over God ontmoeten. Zijn we bereid om Hem te ontmoeten…..
  Daar bid ik dan maar voor.
  Ik denk in dit verband aan de teksten uit Mattheùs 7
  vs. 21: Niet een ieder, die tot Mij zegt Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet den wil mijns Vaders, die in de hemelen is.
  vs. 24 tot en met 27: Het huis op de rots en het huis op het zand.

  Gods zegen toegewenst aan allen hier.

  Francis.

 19. Lida zegt:
  Geplaatst op maandag 1 juni 2009 om 21:04

  Beste Dirk en alle broeders en zusters die gereageert hebben op je bijlage.Zels keek ik deze week op zo’n site en werd er niet goed van wat er allemaal gesugereerd wordt.Persoonlijk geloof ik ook wel dat er een zware tijd over de wereld komt,en ook al bezig is te komen.Maar net als ik hier ook gelezen heb we moeten ons als zijn kinderen vast houden aan de Here God en al zijn beloften aangaande ons met vreugde tegemoet zien..We zullen misschien zware tijden moeten meemaken net als vervolgde Christenen al jaren moeten,Maar uit studie uit Gods Woord geloof ik dat hij ons red uit de ure der verzoeking die over de ganse aarde zal komen.Wij hoeven de Oordelen die komen niet mee te maken,omdat we gered zijn door het offer van Jezus Christus aan het kruis,alleen door geloof in Hem.die onze zaligmaker is.En dankzij zijn Geest de tijden mogen verstaan ,Hij komt voor hen die hem verwachten niet als een dief in de nacht..Allen Gods zegen toegewenst.

 20. pieter zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 juni 2009 om 0:14

  Beste Dirk.

  Als de discipelen aan onze Heer vragen hebben over de eindtijd en al de tekenen dan geeft de Here Jezus niet direct antwoord op hun vragen.
  Eerst krijgen ze de waarschuwing om niet in paniek te raken.
  ‘Kijkt u uit dat niemand u misleid’ en ‘Wordt niet verschrikt want dit alles moet gebeuren’. Zie Matth. 24 vs.5 en 6.
  De paralelle gedeelten uit Marcus en Lukas leren ons het zelfde.
  In bovenstaande visie benadruk je dit onderwijs van onze Heer.
  Bedankt voor de duidelijke les.

 21. Frank Steenks zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 juni 2009 om 9:40

  Dag broeder Dirk,

  Wat houdt Jezus ons voor? Dat we navolgers van Hem moeten worden en zijn. Mogelijk moeten we juist wél in paniek raken als dat nog niet zo is? Want navolgen heeft immers gevolgen? Welk gevolg? Radicaal vertrouwen op Jezus. Hij heeft toch immers gezegd: Een ieder die achter Mij wil komen, verloochene zichzelf, neme dagelijks zijn kruis op en volge mij.
  Met beide benen op de navolgbare weg achter Jezus aan en geen luchtfietserij door van alles en nog wat er bij te gaan fantaseren wat niet met het Koninkrijk van God te maken heeft. Het gaat er om of we ons bewegen binnen de kring van Jezus naar Hem toe of bewegen we ons uit de kring bij Hem vandaan.

  Een gezegend verder vervolg van de Pinksterweek toegewenst.

 22. Philip zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 juni 2009 om 15:14

  Hi Dirk,
  Reageer normaliter nooit, omdat bepaalde zaken nogal oeverloos zijn, wat teveel vreet aan kostbare tijd, maar kreeg nu toch even een zwak moment.
  Deze mail is tweeledig; wat het onderwerp op zich betreft, en om reacties van sommigen,

  Ik kom net weer terug uit Israël en ben toen deze mail gaan lezen, en moest wel even slikken om bepaalde reacties die erop werden gegeven.Wat hebben we toch een kleurrijk landje.

  In Israël zou je waarschijnlijk geen enkele reactie hebben vernomen, omdat men het daar gewoonweg te druk heeft en genoeg zorgen, om de dag heelhuids door te geraken, dan gaat de gein er wel vanaf hoor, want in Israël zitten ze al hun leven lang in de eindtijd, hoe bedoel je eindtijd, maar kennelijk hebben bepaalde mensen in Nederland genoeg vrije tijd over. Ik daag iedereen uit, en m.n. zei die het aan het rechte end hebben, om een poosje in Israël mee te draaien. Echt waar hoor, daar word je pas écht heel wakker van, en is heel verfrissend.

  Zou het niet jofel zijn, als wij allemaal één zouden zijn in de Geest!?!
  Zou een hoop heen en weer geneuzel schelen.

  Het valt ook niet mee om het iedereen naar de zin te maken he!
  De een vult je aan en de ander vult je af, bij de een win je wat en bij de ander ben je ineens alles weer kwijt. De een voelt zich miskent en de ander gooit er nog een preek (goed bedoeld overigens) tegenaan, de een pikt de waarschuwing op en de ander pikt het niet, en voor je het weet, heb je een grote pot met snot.

  Ofschoon ik nog geen fijnproever ben, proef ik uit jouw brief, dat je gewoon BEPAALDE mensen wilt waarschuwen om vooral geen kostbare levens dagen te verslijten aan het uitfoeksen hoe een en ander nou gaat gebeuren, want elke dag is er één die niet meer terug komt, en voor je het weet, ben je je bestemming mis gelopen, dus de roeping, het plan van God voor je leven,..toch!

  Alleen al de gedachte dat God, wanneer je bij Hem bent gekomen tegen je zou zeggen van, Ik ben zo blij dat je nu bij Mij bent, maar Ik had dat en dat nog voor jou in petto, maar je bent er niet aan toe gekomen, want je hebt niet naar Mij geluisterd en ben je eigen weg gegaan, dan zou je toch terplekke door de grond willen zakken… toch!!! Nou dan zijn de rapen pas écht gaar.

  Natuurlijk mag je onderzoeken, maar EERST je bestemming zien te bereiken, daar zul je het al druk genoeg mee hebben.
  De discipelen werden er op uitgestuurd met nada noppes, en bereikten zo hun bestemming, en dat was écht geen makkie, maar zij hadden hun vertrouwen gesteld op Hem, die hen had uigezonden, maar er zijn mensen die de verleiding nog niet kunnen weerstaan, om hun vertrouwen toch nog op mensen te stellen, en zo als radertje in een andere richting of andere snelheid dan de rest gaan lopen, waardoor het geheel niet smoeslie meer loopt, maar vervolgens wél een hoop geluid gaat maken, en bij een ieder de indruk moet wekken dat alles goed gesmeerd loopt, maar uiteindelijk de hele boel naar de gallemieze dreigt te helpen.

  Als wij ons eindelijk eens zouden uitstrekken om in onze bestemming te geraken, zouden we nog maar erg weinig tijd over houden denk ik, maar weet dat er erg veel mensen de balans niet weten en kennelijk liever luisteren naar wat anderen te vertellen hebben (makkelijk), dan wat God HUN te zeggen heeft (kost je alles en is zeer inspannend), en zo hun kostbare tijd lopen te verslabakken, en dat is naar mijn mening, waar jij (Dirk) BEPAALDE mensen voor wilt waarschuwen, dus eigenlijk appeltje eitje, nietwaar!?! Maar ja.

  Ik ben er van overtuigd, dat wanneer wij daar zijn, waar HIJ ons hebben wilt, Hij ook voor de oplossing voor alles en nog wat zorgt, want Hij is Jehova Yireh, en als men dat ook gelooft, leef daar dan ook naar. Heeft ook alles te maken met schuilen bij God.
  Maak je vooral niet druk om de eindtijd,..gaat vanzelf komen, hoef je helemaal niets voor te doen,..als je mazzel hebt, roept ie je voor die tijd thuis, zoals één van de vele stromingen in Nederland denken, zo niet, dan heb je ook mazzel, want dan mag je in de praktijk brengen, wat je daarvoor allemaal van God geleerd hebt, mits je dus geleerd hebt, naar Hem te luisteren, waar de Heilige Geest je graag mee wilt helpen, want Hem mag je vragen jou te leren bidden de gebeden naar Gods hart,.dus,…werk liever je behoudenis uit, en zorg er voor, dat het lijntje tussen jou en God zo kort mogelijk is, en daar mag je heel egoistisch in zijn.
  Ik wil hiermee niet zeggen dat je geen enkele nieuwschierigheid over de eindtijd mag hebben,..natuurlijk, en in meer zaken, maar verzuip niet, en zorg er voor dat je altijd op de kant blijft staan. Onderzoek alle dingen en behoud het goede, maar doe vooral niets buiten Gods wil om.

  Heb hiermee misschien bepaalde mensen op de tenen getrapt, ‘t is ni anders.
  Ik heb het mailtje maar kort gehouden, anders word het zo’n lang verhaal, en sluit me graag aan bij jouw kopje Dirk,..geen paniek; vertrouw op God!

  Met vriendelijke groet en shalom,
  Philip

 23. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 juni 2009 om 16:57

  we kunnen ons beter bezig houden om de oogst binnen te halen voordat Jezus terug komt.
  en ons verdiepen in zijn woord, en Hem kennen leren.

 24. Dik van den Dool zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 juni 2009 om 10:23

  Beste Dirk,
  goed artikel en ook goede reacties. Als we letten op de vijgeboom en het uitspruiten van de knoppen op haar takken, weten we dat de zomer nabij is.
  Zo is het ook met Israel, Gods volk meer en meer onder druk komend om de z.g. Palestijnse kwestie op te lossen door land weg te geven.
  Jeruzalem is een schaal van bedwelming en een lastige steen voor alle volken.
  Hieraan weten we dat de eindtijd al ver gevorderd is en Jezus terugkomst elke dag nader komt.
  Laten we als gelovigen achter onze oudste broeder gaan staan in deze moeilijke tijden.
  Shalom

 25. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 juni 2009 om 12:25

  Bedankt.
  Konden we allemaal maar even naar Israel ,het zou goed voor ons zijn.
  Heerlijk nuchter, je lijkt al een echte sabra.
  Twee lieve vrienden van mij zijn ook net terug uit Israel en binnenkort krijgen wij van hun verslag,
  Het is fijn als je goede vrienden in Israel hebt die je van alles op de hoogte houden.
  In ieder geval sta op de bres in alle opzichten voor Israel, in het land en in de galoet.
  Voor allen een goed Shalom baruch Adonai.

  Lou.

 26. Anke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 juni 2009 om 3:03

  Hallo allemaal,

  Toevallig woon ik in de Vs en weet dat er veel gaande is hier. Ook ik ben een bezoeker van die sites, maar maak mijn eigen afwegingen.
  Maar ik zie met eigen ogen wat ons ‘opperhoofd’ hier in korte tijd voor elkaar krijgt en dan in negatieve zin. En die Fema kampen zijn er en al die doodskisten ook en er zijn al speciale rampoefeningen geweest in gemeenten?????? En dat de illuminati, Bilderbergers, CFR, the TC etc. achter de schermen de werkelijke regeerders zijn, is al heel lang bekend.
  Bijna alle presidenten waren Vrijmetselaars.
  Ze hebben hier pas geleden in iedere Vrijmetselaarslodge een open dag gehouden, wat nog nooit is voorgekomen. En die Lodges blijken in iedere grote plaats te zijn. Ga maar eens op onderzoek op de site ( Hij komt ) van Franklin Terhorst.
  En lees dan ook maar zijn verhaal over de Georgia Guide Stones en de woorden die daar op staan.
  Het feit dat je Christen bent moet je moedig maken en zet alles in het juiste perspectief. Maar met dingen te onderzoeken is echt niks mis mee.
  Via de gewone media zul je de waarheid niet gewaar worden, daar moet je toch echt het net voor op gaan.
  En uiteindelijk brengt het je dichter bij God, want daar vind je rust.
  En voor de liefhebber…..Hal Lindsey heeft iedere week een video boodschap
  op zijn site ( en op tv hier ) en is ( al is hij inmiddels 80 ) nog steeds goed in het uitleggen van de wereldse gebeurtenissen aan de hand van de bijbel.

 27. Believer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juni 2009 om 22:41

  Hallo Dirk, bedoel je met de komst van de Heer Jezus de wederkomst of de Opname in de wolken?

 28. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juni 2009 om 23:08

  Ik bedoel hiermee de wederkomst van de Here Jezus.

  Met vriendelijke groet,
  Dirk van Genderen

 29. sarah zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 augustus 2009 om 8:06

  beste dirk
  dit vind ik fantastisch geweldig…………….
  we moeten er ons niet mee bezig houden en als de dag komt mogen we er zeker van zijn dat we in zijn schuilplaats mogen vertoeven bij hem is het veilig wonen, lees psalm 97
  wij hebben een liefhebbende Vader die het beste wil voor ons het allerbeste maar willen wij dat wel
  God is liefde vrede vreugde gezondheid harmonie succes welvaart
  God wil dat we dienstbaar zijn voor de andere
  het licht boven de korenmaat

 30. isabel zegt:
  Geplaatst op zondag 6 december 2009 om 23:03

  you tube

  Ik vraag mij eigenlijk af of 21 december 2012 het einde van de wereld is? Wat denk jij daarvan? Ik ben daar toch wel mee bezig. Aub een antwoord.

 31. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 7 december 2009 om 8:44

  Beste Isabel,

  Ik geloof dat het einde dichterbij komt, dat de wederkomst van de Here Jezus aanstaande is. Jij vraagt of dat op 21 december 2012 zal zijn. De Bijbel zegt: ‘Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen’ (Mattheus 24:36). Alleen God de Vader in de hemel weet de dag en het uur. Dat zullen wij nooit kunnen berekenen.

  Met vriendelijke groet,
  Dirk van Genderen

 32. isabel zegt:
  Geplaatst op maandag 7 december 2009 om 22:13

  dus eigenlijk is het niet zeker omdat ze allemaal zo zeker zijn dat het einde nabij is, zoals ik al sommige dingen gezien heb op you tube van de zon en al de orkanen, overstromingen, ontploffing van de wereld. De ene zegt dat het waar is, de andere weer niet, ik weet het allemaal niet meer zo.

 33. Mike zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 mei 2010 om 22:29

  Beste Isabel,

  Vertrouw op het Woord van God, Hij zal ook voor jou de juiste plek zijn waar je het allemaal wél gaat weten. Hou dat vast!

  Met vriendelijke groet,
  Mike

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden