Geen paniek; vertrouw op God!

Sommige christenen lijken zo met de eindtijd bezig te zijn, dat het ten koste gaat van hun geestelijke leven. Ze zijn constant op zoek naar nieuwe profetieën en brengen die met de nodige tamtam in de media. Als bewijs worden allerlei internetsites aangehaald, maar waar die vervolgens hun informatie vandaan hebben, blijft nogal eens raadselachtig.

Denk nu niet dat ik de mensen veroordeel die ons voorhouden dat het einde nabij is. Het is ook mijn boodschap! Ik ben daar vast van overtuigd. Het is ook de boodschap van de Bijbel. Maar laten we onszelf niet voor gek zetten door de meest fantastische gebeurtenissen voor te schotelen als feiten die gaan plaatsvinden.

Zo zijn sommigen totaal in de ban van de Bilderbergers, een ‘geheime’ club van toplieden die jaarlijks bij elkaar komt en onder meer beslissingen zou nemen over een forse reductie van de wereldbevolking. Onder andere onze landgenoten koningin Beatrix en premier Jan Peter Balkenende zouden tot dit illustere gezelschap behoren en op de hoogte zijn, en zelfs medewerking verlenen uit de uitvoering van dergelijke bizarre plannen.

Een ander hot item – ook op verschillende christelijke sites in Nederland – is de ophanden zijnde onthulling van het bestaan van buitenaards leven. Wellicht nog voor het einde van de deze maand, zo wordt gesteld, zal openbaar worden gemaakt dat ufo’s en ufonauten werkelijk bestaan. Het zouden de gevallen engelen zijn, de demonen, die gepresenteerd worden als de redders van een wereld in nood.

Zo kan ik nog wel even doorgaan.
– President Obama zou op korte termijn een grote christenvervolging beginnen. Verspreid over het hele land zijn grote kampen waarin de gevangenen kunnen worden opgesloten. Honderdduizenden doodskisten zouden al klaar staan.
– Binnenkort vallen Rusland en China Amerika binnen.
– De Mexicaanse griep zou speciaal ontwikkeld zijn om de wereldbevolking drastisch te reduceren.
– De huidige financiële crisis is kunstmatig gecreëerd om een nieuwe wereldoorlog uit te lokken, om zo een nieuwe wereldorde te introduceren.

En ook meer geestelijk getinte voorspellingen/beweringen circuleren in christelijke kring.
– Wij, christenen, vestigen momenteel het Koninkrijk van God op deze aarde.
– We zouden op het punt staat van een zeer grote wereldwijde opwekking, de laatste voordat Jezus terugkomt.
– Er zal een golf van wonderen en genezingen de wereld overgaan, zoals nooit eerder is gezien.

De vraag is wel hoe we hiermee moeten omgaan. Geloof in ieder geval niet bij voorbaat iets omdat het op internet staat, of in een krant of magazine. Laat u vooral ook niet in paniek brengen die de angstscenario’s die ons worden voorgeschoteld.
Het is een feit dat dergelijke sites erg veel bezoekers trekken. De mens is erop uit om telkens weer iets nieuws te horen. We zijn immers nieuwsgierig naar de toekomst. En zeker christenen, die weten dat ons in de eindtijd veel te wachten staat, zijn toch ontvankelijk voor allerlei horror-berichten.
Onlangs ontmoette ik iemand die zo bang was geworden van al deze zogenaamde ‘voorspellingen’, dat ze maar één oplossing zag: vluchten naar Israel, want daar alleen zou ze veilig zijn voor Gods oordelen, zo was haar door een prediker voorgehouden. Ik heb haar gezegd dat ze gewoon hier, in Nederland, haar toevlucht mag nemen tot de Here Jezus en haar vertrouwen op Hem mag stellen. Een mooi lied zegt: ‘U bent mijn Schuilplaats, Heer’.

Mijn advies is om ons niet al te zeer bezig te houden met die angstaanjagende voorspellingen. Wat schiet u er mee op dat u leest dat er iets verschrikkelijks staat te gebeuren? Het kost u veel tijd om die internetsites bij te houden en er wellicht ook op te reageren. En het zou ten koste kunnen gaan van uw geestelijke rust en vrede.
Geregeld zijn er ook lezers van deze site die mij dergelijke berichten doorsturen. Wat ik vaak mis, is de geestelijke kant van de zaak. Natuurlijk is het spannend hoe God de eindtijdprofetieën gaat vervullen, maar laten we ons niet alleen daarop focussen. De Bijbel roept ons op allereerst en vooral onze aandacht te richten op de Here Jezus (Hebreeën 12:3). En natuurlijk, laten we ondertussen zeer alert blijven op wat er in de wereld gebeurt en luisteren naar wat Gods Woord hierover zegt.

Met kracht wil ik de boodschap laten klinken dat de komst van de Here Jezus nabij is. Maar ik voel me niet geroepen om alle mogelijke onheilen aan u voor te houden, waarvan het niet eens zeker is dat ze komen. Ik wil u blijven oproepen uw leven met God in orde te maken en om in tijden van crisis – jazeker! – uw vertrouwen helemaal op de Here Jezus te stellen. Hij wil Zijn vrede in uw hart geven. Hij wil u leiden door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Hij wil u beschermen in tijden van nood.

Door de oordelen heen gaat het naar de dag van de wederkomst van de Here Jezus. Als we Hem kennen, mogen we nu al deel hebben aan Zijn opstandingsleven. En het moment komt naderbij dat we voor altijd bij Hem zullen zijn.
Laten we elkaar geen angst aanpraten voor de dingen die gaan komen, hoe heftig dat ook zal zijn. Daar is de Bijbel duidelijk over. Wanneer Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 schrijft over de komst van de Here Jezus, dan besluit hij dit gedeelte met: ‘Troost elkaar dan met deze woorden.’ De aanstaande komst van de Here Jezus mag ons tot troost zijn.

Dirk van Genderen