Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bidt u mee voor de vervolgde christenen? (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 juni 2009, 14:29 door Dirk A A

Staat u er wel eens bij stil dat tientallen miljoenen gelovige christenen worden vervolgd vanwege hun geloof? In landen als Noord-Korea, Somalië, Eritrea, Saoedi-Arabië en op de Malediven? Wereldwijd wordt er op de zondag na Pinksteren, de zogenaamde zondag voor de lijdende kerk, in tal van kerken en gemeenten, speciaal voor hen gebeden. Laten ook wij meebidden.

Over de aantallen christenen die niet in vrijheid kunnen samenkomen, lopen de schattingen uiteen. Wellicht zijn het er ruim honderd miljoen. Ik kan me heel goed voorstellen dat de christenen die het heel zwaar hebben in de moslimlanden, zeer teleurgesteld zijn dat de Amerikaanse president Barack Hussein Obama in zijn toespraak tot de moslimwereld met geen woord repte over hun bijzonder moeilijke situatie.
Ik hoop dat u regelmatig bidt voor de vervolgde christenen. Maar weet u dat zij vaak bidden voor ons? Zij vinden dat wij in het ‘vrije’ Westen het moeilijker hebben dan zij, omdat de geestelijke verleidingen hier veel groter zijn. Zij vragen God of Hij ons genade wil geven om staande te blijven. Omdat wij bijvoorbeeld verleid worden door materialisme, bidden zij dat wij die verleidingen zullen weerstaan in Gods kracht. Ze bidden dat wij de moed zullen hebben om voor de Here Jezus uit te komen.

U hebt misschien wel eens gehoord van de Chinese ds. Lam (85). Ik weet niet of hij nog in leven is. Hij stelde eens: ‘Meer vervolging, meer groei’. Hij is internationaal bekend, wat hem meer vrijheid geeft. Nog niet zo lang geleden las ik dat deze hoogbejaarde voorganger altijd een gepakte koffer klaar heeft staan. Hij zei: ‘Ik heb twee maal gevangen gezeten, de laatste keer 20 jaar, maar ik ben bereid de gevangenis weer in te gaan voor Christus.’

De hel in actie
Na de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest, ging het ‘goed’ in Jeruzalem. Er kwamen duizenden mensen tot geloof, een echte opwekking. Maar al heel snel moesten Petrus en Johannes zich verantwoorden voor het Sanhedrin. Zij werden onder druk gezet om hun getuigenis over Jezus Christus te staken. De hel komt in actie om de groei van de gemeente te stoppen.

Het is niet voor niets dat het woord martelaar is afgeleid van het Griekse woord voor getuige – martus. Getuigen van Christus is voor velen oorzaak van lijden en vervolging geweest. Velen van hen zitten in de gevangenis, worden gefolterd, gemarteld, mogen de hemel niet zien. Ze worden gediscrimineerd, krijgen geen baan, horen er niet bij. Vooral in de islamitische landen worden ze vaak verstoten door de familie.

Hoe zou u reageren als u zulke dingen moest meemaken? Zou u lid willen zijn van een gemeente als het zware offers zou kosten? Als ze je baan zouden afpakken? Als je daarom gepest zou worden op school of daardoor niet zou kunnen studeren?
Zou ik de moed hebben om te blijven schrijven en spreken als het mij mijn vrijheid of zelfs mijn leven zou kunnen kosten? Of zouden we proberen alle risico’s te vermijden?

Verblijdt u en verheugt u!
Moet u nagaan wat de apostelen te verduren kregen. Ze werden in de gevangenis gegooid. De godsdienstige leiders wilden niet horen over Jezus. Maar de eerste christenen voelden zich vereerd dat ze mochten lijden. Dat Christus hen daarvoor waardig keurde. In Handelingen 5:41 lezen we: ‘Zij dan gingen uit de raad weg, verblijd dat zij verwaardigd waren ter wille van de Naam smadelijk behandeld te zijn.’
Denk ook eens aan Mattheus. 5:11 en 12: ‘Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.’

In het Bijbelboek Handelingen is het opmerkelijk dat de pijlen van de boze met name gericht werden op Petrus, Johannes en Jakobus. Juist zij waren degenen die het nauwst verbonden waren geweest aan de Here Jezus. Daar zie je dat de satan precies weet wie hij moet hebben.
Jakobus was een belangrijke voorganger. Hij werd mishandeld als een boef en onthoofd. Hij was de eerste apostel die de Here Jezus mocht zien in Zijn heerlijkheid. Stefanus, de diaken, was hem al voorgegaan.

Je kunt je afvragen waarom Petrus werd gered, terwijl Jakobus werd gedood. Was er voor Jakobus minder gebeden? Beiden waren door de Here geroepen vissers van mensen te zijn. En Hij bepaalt hoe lang onze taak hier op aarde duurt.
Petrus wordt bewaakt door zestien soldaten. Ontsnappen is uitgesloten. Maar Petrus is niet bang. Als we de Here Jezus mogen kennen als onze Heiland en Verlosser hoeven we niet te vrezen, hoe onze situatie ook is.
Ondertussen is er een biddende gemeente bijeen. Er is een strijd gaande, een geestelijke strijd. De gemeente bidt, vurig, volhardend. En satan strijdt. Hij wil de gemeente vernietigen.

Protesteren of bidden?
Wat zouden wij in zo’n situatie doen? Een protestbrief opstellen voor de regering? Vragen stellen in de Tweede Kamer? Zij gaan op de knieën, de hele nacht. Met z’n allen. Wat een les, ook voor ons.
De Here hoort die gebeden. Er komt een engel naar Petrus. Eerst gaan de hemeldeuren open en even later de gevangenisdeuren. Dan klopt hij aan bij het huis van Maria. Ze kunnen de gebedsverhoring eerst niet geloven. Dan gaat Petrus erover vertellen. Vertel het maar aan anderen wanneer de Here je heeft verlost, bevrijd.

Luister eens naar Oom Zhang, zoals hij liefkozend door de Chinese christenen wordt genoemd. Zhang is de leider van een huiskerkverband in China, waar miljoenen Chinezen bij zijn aangesloten. Wegens zijn activiteiten in deze kerk is Zhang al meerdere malen gevangen genomen en ook gemarteld. Ooit zei hij: ‘De gevangenis is mijn bijbelschool. Handboeien en de elektrische stok zijn mijn uitrusting’.

In verscheidene landen heb je de garantie dat je lijden en vervolging zult ervaren wanneer je tot geloof komt. Armoede word je deel. In deze landen blijkt het failliet van het welvaartsevangelie. Deze vervolging is Gods speciale discipelschapstraining.

We denken aan de gelovigen in Noord-Korea. Over hen schreef Soon Ok Lee het aangrijpende boek ‘Zij mogen de hemel niet zien’. Als overtuigd communiste kwam ze in de gevangenis terecht. Daar raakte ze zeer onder de indruk van de christenen en kwam tot geloof.
Een van de minst erge dingen is nog wel dat ze nooit naar boven, naar de hemel mogen kijken. Ze mogen de hemel niet zien. Toch blijven ze trouw aan God, ja, Hij houdt hen vast.
In Noord-Korea werden zeven gelovigen in een gevangenis in het openbaar doodgeschoten. Voor de executie werden hun kaken gebroken, omdat ze zelfs bij hun naderende dood niet wilden stoppen met zingen en bidden. Daar word je stil van. Zulke dingen moeten broeders en zusters meemaken. En net als de apostelen ervaren velen het als een eer dat ze mogen lijden voor de Here Jezus.

Hij alleen is het waard om gediend en geëerd te worden. Ze ervaren in hun lijden een innige band met de Here Jezus. Ze vragen niet: waarom overkomt mij dit? Ze twijfelen niet aan Jezus’ macht wanneer het einde van hun aardse leven komt.
En ze weten, zoals de vrienden van Danièl, dat God bij machte is hen te verlossen uit het vuur. Maar dat Hij ook in het vuur bij hen is.

God kan voorkomen dat Zijn kinderen ook maar één haar wordt gekrenkt. Maar ook als Hij het niet doet, blijven Zijn volgelingen Hem vertrouwen. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Om stil van te worden. Maar laat het daar niet bij blijven. Want deze broeders en zusters hebben ons gebed nodig. Hun geloofskracht is niet vanzelfsprekend.

Geestelijke strijd
Er woedt een geestelijke strijd. Meer dan 100 miljoen gelovigen, christenen, hebben te lijden onder vervolgingen in tientallen landen. Het gevaar is aanwezig dat we degenen die hen vervolgen, hierop aankijken. En zeker, het is verwerpelijk om gelovigen te vervolgen. Maar wie zit hier achter? Door wie worden de daders misleid? Door de satan. Hij wil de gemeente kapot maken.
Laten we daarom ook met ontferming bewogen zijn over de vervolgers. Bid ook voor hen, dat de Here Zich ook aan hen zal openbaren. Romeinen 12:13 zegt: ‘Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.’

De Chinese christenen vragen ons niet allereerst om te bidden om een einde aan de vervolgingen, maar om volharding in de vervolging. De vervolgde christenen sporen ons aan ons voor te bereiden op mogelijke vervolging. Hoe?
Zorg dat je de Here Jezus kent. Zorg dat je de Bijbel kent. Zorg dat je het geheim van het gebed kent. Ik sluit af met 2 Kor. 4:17: ‘Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.’
Die toekomst verwachten wij, en zeker ook zij die vervolgd worden, met groot verlangen.

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juni 2009 om 11:55

  Lieve brs en zrs.
  Vervolging is heel erg, zeker van onze brs en zrs, zoals Dirk zegt.
  Maar let op ook in ons Nederlandje kan er vervolging komen, erger is het als er een subtiele vervolging begint met misleiding, door geëerde brs theologen, die via allerlei uitspraken en misleidingen in wezen meedoen aan vervolging van hun brs en zrs.
  Want wil je vast blijven staan op het fundament van Profeten en Apostelen,dan moet je alert zijn op de wolven in schaapsvacht.
  Ik ben hier zeer verdrietig om, brs die ik altijd hoogachtte, zeggen en doen nu dingen die haaks staan op wat de Schriften zeggen.
  Gisteren was er een uitzending van Knevel en v.d Brink.
  Waarin ene Gretta Duisenberg haar haat mocht uiten tegenover Israel,
  alleen de hr. Sorensen kwam op voor Israel.
  Knevel en v.d. Brink hoorde je zelfs geen protest, wat is er toch gebeurd met onze E.O.?
  Is dat de bedoeling geweest van de brs Jan Kits, Glashouwer, Ramaker en anderen.
  Dat de E.O. de Bijbelse principes overboord zet?
  Zo laat is het al in ons land.
  Triest, intriest.
  Wat is er toch aan de hand in evangelisch Nederland?

  Daarom lieve brs en zrs, laten we toch echt acht geven op elkaar en voor elkaar in de bres staan, net zoals voor Israel, want er komt een nacht dat niemand meer werken kan.
  Ik dank DE HEER iedere dag, voor onze geliefde br. Dirk,dat GOD hem deze taak geeft.
  Er komt een dag dat het zal klinken.. Ga uit Babylon, heb geen deel aan haar
  afgoderij.

  Het is later dan we denken in ons Nederland.
  Dit moest ik kwijt, ook dit is een soort van vervolging voor ons,
  want het is subtiel en gemeen, geëerde voorgangers gaan ons voor in de afval van DE HEILIGE GOD en ZIJN WOORD.
  Laat je niet misleiden,geef acht op elkaar bidt voor elkaar en zegent elkaar.
  Wie oren heeft die hore wat DE GEEST tot de gemeenten zegt.

  ik mocht het voorrecht hebben, brs en zrs te hebben gekend in de voormalige Sovjet-Unie, in de Goelag archipel. Soms lukte het ons hen te bereiken met post of anderszins.
  Heel veel hebben we van hen geleerd, zo ook o.a. van Ina Nudel en Nathan Sjaransky, en van Richard Wurmbrand.
  Het is alweer jaren geleden, dat we op een avond werden gebeld door ene br. David Rosen uit de Sovjet-Unie, die toen zojuist was vrijgekocht en geruild tegen een Sovjet spion.
  Hij belde ons persoonlijk op om ons moed in te spreken en te danken voor onze steun en gebeden, dat ontroert mij nu nog steeds.
  Het is zo belangrijk dat wij hen niet vergeten, als een lid lijdt lijden alle leden, zo is het toch.

  Allen een gezegend weekend Shalom in JESJOUA Masschiach.

  Jullie oude br. Lou.

 2. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juni 2009 om 13:07

  ps. Ik mocht het voorrecht hebben, brs en zrs te hebben gekend in de voormalige Sovjet-Unie, in de Goelag archipel. Soms lukte het ons hen te bereiken met post of anderszins.
  Heel veel hebben we van hen geleerd, zo ook o.a. van Ina Nudel en Nathan Sjaransky, en van Richard Wurmbrand.
  Het is alweer jaren geleden, dat we op een avond werden gebeld door ene br. David Rosen uit de Sovjet-Unie, die toen zojuist was vrijgekocht en geruild tegen een Sovjet spion.
  Hij belde ons persoonlijk op om ons moed in te spreken en te danken voor onze steun en gebeden, dat ontroert mij nu nog steeds.
  Het is zo belangrijk dat wij hen niet vergeten, als een lid lijdt lijden alle leden, zo is het toch.

  Dat wilde ik nog even kwijt.
  Shalom Lou.

 3. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juni 2009 om 14:20

  1Pe 4:12 Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame.
  Ro 8:18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
  2Co 12:9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 4. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juni 2009 om 21:05

  In de “nood”… leren mensen vaak pas bidden.
  Zolang het goed gaat… in een mensenleven, hebben velen God niet nodig.

  We moeten God en Zijn Woord leren kennen… voordat… er nog eens moeilijke tijden aanbreken.
  Dan kunnen Bijbelteksten ons bemoedigen… en zal Gods Heilige Geest… ze ons in gedachten brengen.

 5. Marga zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juni 2009 om 22:31

  Vannacht mocht ik meebidden tijdens de Nacht van het Gebed. Er waren korte introductiefilmpjes over diverse landen waar sprake is van christenvervolging, onderdrukking etc. Er is onophoudelijk gebed nodig, voor al onze vervolgde broeders en zusters, maar ook voor ons land. Het was zeer indrukwekkend en goed om dat eens goed tot mezelf door te laten dringen. Wat leven we in een bevoorrechte positie, maar wat moeten we er tegelijkertijd voor waken niet lauw te worden. Inderdaad, groei tegen de verdrukking in. Hebben wij het niet daarom als christenen niet zo goed en gemakkelijk met als resultaat dat we lauw zijn en de kerk het daarom moeilijk heeft? Lauwheid is des duivels oorkussen, hoe waar is dit!!

  Hartelijke groet en een gezegende zondag!

 6. Frank Steenks zegt:
  Geplaatst op zondag 7 juni 2009 om 0:17

  Ja ook ik heb vrijdagavond voor het eerst aan een avond ‘Nacht van Gebed’ deelgenomen. De drie-enige heeft uiteindelijk het verzet in mij gebroken er toch heen te gaan. Van alles en nog wat komt in je op om er toch maar niet heen te gaan. Schroom overwinnen is kennelijk een rem die steeds wil blijven hangen. Wat ik gisteren overdag wel merkte was dat het bidden van de avond ervoor wel in mijn koude kleren was gaan zitten. Ik was erg slaperig overdag. Mogelijk moet het je juist wat gaan kosten dat je zo’n gebedsavond bezocht hebt. Aan den lijve ondervinden wat medechristenen ook meemaken kan geen kwaad. Wij bidden voor hen en zij voor ons. Zo komen we dichter naar elkaar en bij elkaar.

  Een ieder een gezegende zondag met dito kerkdiensten en week toegewenst.

 7. Karin zegt:
  Geplaatst op zondag 7 juni 2009 om 0:39

  Hallo Dirk,

  U heeft weer een stuk geschreven waar ik bij word stilgezet.
  Ik denk er wel eens aan, maar bidden voor hen vergeet ik zo vaak.

  Een gezegende zondag toegewenst!

  Groetjes Karin

 8. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op maandag 8 juni 2009 om 12:14

  Ik ben diep geschokt over de, eerst subtiele, nu zelfs grove misleidingen en veranderingen van z.g. “opinie-leidende broeders”.
  Het is toch niet waar, dat wij nu echt moeten ondergaan wat in Mattheus 24 staat?

  45 Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? 46 Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden. 47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. 48 Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: 49 Mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan …….

  Enkelen van degenen die ons nu slaan, hebben ons dit voorheen, -niet heel lang geleden-, zelf onderwezen.
  Hoe kon dit gebeuren!
  Is vriendschap met de wereld hun dan zoveel waard?
  Anderen hebben voor die Waarheid tientallen jaren gevangen gezeten.
  Hopelijk blijf ik zelf staande en verloochen ik Zijn Woord niet, als ik daarvoor een (hoge) prijs moet betalen….. wat komt het heel dichtbij…. en wat doe ik dan zelf??

 9. Moi zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 juni 2009 om 11:57

  In het Reformatorisch Dagblad van vrijdag 5 juni las ik dit:

  Britse christen ervaart discriminatie en vervolging
  Interview

  Evert van Vlastuin
  LONDEN – Duizenden christe­nen in Groot-Brittannië hebben het gevoel dat ze worden ach­tergesteld en gediscrimineerd.
  Vooral op het werk ondervin­den ze vaak hevige tegenstand.
  Dat bleek zondag uit een opinie­peiling die de Sunday Telegraph publiceerde. Ongeveer drie­kwart van de ondervraagden gaf te kennen dat er vandaag de dag minder religieuze vrijheid in het Verenigd Koninkrijk is dan twintig jaar geleden.
  Een op de tien had zelfs bepaalde vormen van „vervol­ging” vanwege hun christen-zijn ervaren. Vele anderen gaven aan dat ze bepaalde vormen van afwijzing hadden ervaren, zowel in de sociale kring als bijvoor­beeld bij sollicitaties.
  Mike Judge, woordvoerder van The Christian Institute, herkent de uitkomsten van de peiling volledig, evenals dat de groot­ste problemen zich lijken voor te doen in de werksfeer van kerkelijke Britten. Zijn organi­satie loopt zelf regelmatig tegen zulke voorbeelden aan.
  „Onlangs hadden we een ver­pleegkundige die was verboden te bidden met een patiënt. Ie­mand anders in de gezondheids­zorg had tijdens een cursus aangegeven dat kerkbezoek een mogelijke manier van stress­bestrijding was. Die kreeg een officiële berisping.
  Verder zei een gemeenschaps­werker eens ”God bless you” te­gen iemand. Die kreeg te maken met een disciplinaire maatregel, evenals iemand die op ver­zoek van een collega uitlegde waarom hij het homohuwelijk afwees. Al dit soort dingen wor­den gezien als spreken op het werk over het geloof. Dat acht men onaanvaardbaar.”
  Wat voor disciplinaire maatregelen betreft het dan?
  „In het uiterste geval komt zelfs ontslag voor. Maar meestal blijft het bij een berisping. Toch is de impact daarvan ook groot.
  Wij zeggen trouwens wel altijd tegen de mensen dat ze worden betaald om te werken en niet om over het geloof te praten. Maar in gesprekken op het werk komen zulke dingen gewoon langs. En mensen bid­den bijvoorbeeld voor het eten.
  Dat strijdt allemaal niet met de gewone beroepsuitoefening.
  Maar in de praktijk blijkt dat collega’s en werkgevers daar in toenemende mate aanstoot aan nemen.”
  Is er dan geen wettelijke bescher­ming voor mensen?
  „Die is er wel, maar daarin moet je maar net de weg weten. Bovendien moet je de confron­tatie met je werkgever durven aangaan. Ook is het de vraag of je dat kunt betalen.
  Juist met het oog hierop hebben wij bij het Christian Institute in 2006 een juridische afdeling met een fonds opgezet.
  Daarmee helpen wij mensen die in de problemen zijn gekomen.
  Dat fonds is ontstaan toen bij een echtpaar huiszoeking door de politie werd gedaan omdat ze werden verdacht van homofo­bie. Een misdrijf waar zeven jaar gevangenisstraf op staat.
  Met onze hulp konden deze mensen duidelijk maken dat ze gewoon een traditioneel christe­lijke visie op het huwelijk had­den. De verdenking is daarop ingetrokken en de autoriteiten hebben smartengeld betaald.
  Soms stuiten christenen ook op problemen als ze christe­lijke tractaten uitdelen. Van de politie of het gemeentebestuur krijgen ze te horen dat ze een vergunning nodig hebben om te evangeliseren. Wij schrijven dan een brief waarin we duidelijk maken dat dat niet het geval is en dat iedereen zonder toe­stemming mag folderen. Onze grootste zaak tot nu toe is die van Lillian Ladele, de Londense gemeenteambtenaar die geen homorelaties wil sluiten. Die zaak loopt nog bij het High Court in Londen.”
  Er bestaat volgens de opiniepei­ling ook een angst voor bepaalde richtlijnen die christenen verbiedt op hun werk over het geloof te spre­ken. Welke richtlijnen zijn dat?
  „Die hebben geen wettelijke status, maar komen van de commissie voor gelijke behan­deling (Equality and Human Rights Commission). Die hebben het humanistisch genootschap gevraagd suggesties te geven hoe religieuze groepen moeten worden beschermd. Dat lijkt op zichzelf al op een verzoek aan Wilders om de moslims te beschermen. Maar dat genoot­schap heeft gesteld dat spreken over het geloof een dreiging kan inhouden voor ongelovige col­lega’s. De gelijkheidscommissie heeft dat advies overgenomen.
  Een officiële status heeft dat echter niet.”
  Kun je stellen dat de meeste proble­men van christenen zich voordoen in de arbeidsrelatie?
  „Veelal wel, maar niet uitslui­tend. In het algemeen groeit in de samenleving –en zeker ook in de media– een atmosfeer van onverdraagzaamheid tegen christenen.”
  Volgens de Sunday Telegraph hadden sommige christenen zelfs vervolging ervaren. Hoe moet je dat lezen?
  „Natuurlijk geen vervolging zoals in Iran of Noord-Korea.
  Maar toch wel bepaalde vormen van intimidatie. Een chris­ten die weet dat een collega disciplinaire maatregelen heeft ondergaan omdat die voor zijn geloof uitkwam, zal zich vanzelf terughoudender opstellen. Het is duidelijk dat de vrijheid van mensen om hun geloof uit te leven, minder wordt. Dat zijn ook vormen van vervolging.
  Wij hebben contacten met christenen in de voormalige communistische landen. Die zeggen ons dat de situatie bij ons sterk lijkt op wat zij zelf vroeger hebben ervaren. Als dit niet stopt, zal het vanzelf erger worden.”
  Bestaat er geen risico dat u de algemene situatie veel te zwart afschildert, juist omdat er zo veel losse incidenten zijn?
  „Er is nog veel vrijheid. Maar intussen worden christenen steeds meer geïsoleerd. Dat is gewoon de trend. Er is een secu­liere vloed op komst, die vindt dat het christendom privé is en niet voor de publieke sfeer of de werkplaats.”
  In hoeverre vormt het wetsvoorstel voor een nieuwe gelijkheidswet een verdere bedreiging voor christenen?
  „De bedoeling van deze wet is om alle bestaande wetten samen te voegen. Maar intussen wil de regering hiermee toch ook veranderingen doorvoeren.
  De uitzonderingspositie van kerken wordt daarin beperkt tot directe geestelijken. Van jeugd­werkers en boekhouders mag men niet meer vragen niet als homoseksueel te leven. De wet vraagt van overheidsorganisa­ties ook een vorm van positieve discriminatie voor homo’s en transseksuelen. Dat beïnvloedt de positie van christenen na­tuurlijk wel.”
  Hoe groot is de kans dat dit voor­stel daadwerkelijk wet wordt?
  „De regering oefent grote druk uit op het parlement om dit zo snel mogelijk te behandelen.
  Minister Harriet Harman steekt er veel politiek prestige in. Maar het is een groot voorstel en dat kost veel tijd.”

  ¦„In de alge­mene samenle­ving groeit een atmosfeer van onverdraag­zaamheid tegen christenen”

  Ik ben heel benieuwd wanneer Grott-Brittanie voor het eerst op de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors verschijnt.

 10. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 juni 2009 om 13:35

  corrie ten boom had van haar vader geleerd dat ze niet bang hoefde zijn voor vervolging hij zei als je dit ooit overkomt krijg je de kracht van God op stand te houden zei wist toen nog niet wat ze zou meemaken, maar ze heeft inderdaad standgehouden,en dat houden wij allemaal als we werkelijk zijn kind zijn , dat vertrouwen heb ik hoe zwaar de storm ook zal woeden, God verlaat ons niet zegt een lied, en voor al die mensen die gebed vragen HOU DAAR AAN VAST, God zal u niet begeven of verlaten, zoals onze schaduw ons nooit verlaat zo verlaat God ons ook nooit.

 11. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 juni 2009 om 16:32

  Beste Dirk

  Goed dat je dit onderwerp aan de orde stelt. Toen Kruistochten (nu Open Doors) de broeders en zusters in landen waar zij vervolg werden liet weten dat er voor hun gebeden werd en aan hun gedacht werd heeft dit hun gesterkt in hun geloof en hebben ze deze zeer moeilijke tijd kunnen overleven.

  Toen de kinderen nog klein waren hebben we heel veel samen met hen gebeden voor ds. Lam. Ook weten ze nog dat we voor Salamat Masih (een christen jongen die vervolgd werd in Pakistan) hebben gebeden. De oudste had het er pas nog over toen hij langs kwam. Wij hebben de kinderen al vroeg geleerd dat als er EEN lid lijdt, de andere leden van het lichaam meelijden.

 12. Jan zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 juni 2009 om 20:23

  psalm 79:6

  Ai hoor naar hen, die in gevang nis kwijnen
  laat hun gekerm voor Uw aangezicht verschijnen;
  Bevrijd hen die, gedreigd met doodsgevaren,
  op Uwe hulp met smeekend oogen staren
  vergeld den wrede smaad
  waarmee des nabuurs haat
  Uw mogendheid dorst schenden;
  geef hun, o Opperheer,
  dit zevenvoudig weer;
  Zie neer op onz elenden.

  Groet, Jan.

 13. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 juni 2009 om 22:09

  Beste Dirk

  Wat ik ook zou willen delen is niet alleen de vervolging van onze broeders en zusters in andere landen maar ik zou ook het gevaar van de dwaalleraars naar voren willen brengen.Men probeert de gelovigen te verleiden door een onjuist of onvolledig Evangelie op de kansel te brengen.
  Ik zou nu een land onder de aandacht willen brengen wat zucht onder een communistisch regime wat volstrekt goddeloos is. Ik heb het dan over Zuid Afrika waar mensen weliswaar nog vrij hun geloof kunnen belijden(of dat zo blijft moet ernstig betwijfeld worden) maar de gevolgen van dat regime dagelijks aan den lijve ondervinden. President Jakob Zuma erkend onze God niet en zou het liefste willen dat God en alle godsdienstige uitingen zouden verdwijnen. Er zijn radio zenders zoals Radio Kansel en Radio Pretoria die nog geestelijke programma’s en bijbelstudies mogen uitzenden maar de verwachting is dat dit spoedig zal veranderen. Ik vraag daarom ook gebed voor onze broeders en zusters waar we immers EEN lichaam mee vormen.
  Bisschop Tutu heeft zelf gezegd dat hij twijfelt aan de maagdelijke geboorte en ook dat hij niet geloofd in God. ds Boesak heeft zich ook in soortgelijke bewoordingen uitgelaten. In Nederland zie je dit bij ds Visser die ook vreemde dingen zegt Een vriend van mij bezocht jaren geleden een Kerkendag en merkte dat de dominee het woordje ‘Here’ weg liet terwijl hij een Psalm las. Toen mijn vriend hem vroeg waarom hij die naam niet noemde zei die dominee “dat was vroeger dat doen we nu niet meer”.

  Er is nog geen sprake van christenvervolging in Zuid Afrika, maar de overheid probeert wel op andere manieren de gelovigen te treffen. Sinds de Suid Afrikaanse Polisie na 1994 ontdaan is van alle agenten die tijdens de Apartheid in het korps dienden zijn onder het communistisch bewind zogenoemde Pandoere aangenomen. Dit zijn mensen die enkel om het feit dat ze niet blank zijn een functie kregen aangeboden. De opleidingseisen werden speciaal voor hen naar beneden bijgesteld. Deze Pandoere nu maken zich schuldig aan aanranding,berovingen. (recent nog heeft een groep van 28 gewapende Pandoere een winkelcentrum overvallen en deinzen ze ook niet terug om bij verkeerscontroles ongewenst gedrag ten toon te spreiden bij vrouwelijke bestuurders. De mensen die dit overkomt zijn bijna allemaal bij uitzondering gelovigen. Boerderijen worden dagelijks aangevallen door of Pandoere of bendes waar ze mee samenwerken. Het lijkt er op dat het regime alle gelovigen wil treffen want naar klachten word niet geluisterd. Gelukkig merk je in de berichten die in kranten van verschillende signatuur worden gepubliceerd dat de gelovigen nog steeds op God vertrouwen maar hun geloof word wel op de proef gesteld.

 14. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2009 om 0:18

  Het Europa van anno 2009 is een Europa zonder God. De seculiere politici willen alles wat wijst naar God en Kerk verwijst verbannen door allerlei wetgeving. Maar we mogen vertrouwen op de kracht van Onze HEER. Daar is geen menselijke wetgeving tegen bestand. Hij laat niet varen wat Hij is begonnen. Toch hebben we hier nog een luxe positie in vergelijking met Noord Korea, Iran en andere landen, maar hoelang nog?

 15. sumela zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 januari 2011 om 14:09

  TURKIJE ONDERDRUKT CHRISTENEN.

  In Turkije, een land dat lid wil worden van de EU, is nog steeds een anti-Christelijke land: een moslim is en blijft er moslim en mag zich niet bekeren, op straffe van vervolging. De islam wordt gezien als instrument om de nationale eenheid te waarborgen en het huidige regime in het zadel te houden. Daardoor is het onmogelijk om kerken te bouwen. Bijbels en ander christelijk materiaal is verboden. In Turkije woont slechts een kleine groep christenen die hun geloof in het diepste geheim uitoefenen. Hun situatie bleef in 2010 onverminderd slecht. Alles wijst erop dat Turkse moslims erger geworden zijn met hun politieke ideologie.
  Waar zijn de christenen gebleven in Turkije, waar de zeven gemeenten in Klein-Azië waren gelegen, waarin Paulus heeft gewerkt en waaraan de apostel Johannes op last van Christus de zeven brieven richtte. De verovering van Costantinopel door de Ottomaanse moslims in 1453 is genoeg bekend en in Efeze, Patmos, Antiochië, kan men de ruïnes bezoeken van kerken van de eerste christengemeenten. Assyrische christenen worden er nog steeds vervolgd. Hier woont een hele gemeenschap Assyrische christenen uit Turkije die halverwege de jaren ’90 werd verdreven uit onder meer het dorp Yaramis. Assyrische christenen uit Turkije wonen nu overal verspreid in West-Europa. Van deze uitdrijving van christenen uit Turkije zijn door Amnesty International rapporten opgemaakt. Het laatste seminarie in Turkije werd enkele jaren geleden gesloten, zodat het christendom er op termijn wellicht volledig zal verdwijnen, zoals de patriarch vreest. De orthodoxe kerk bezit geen rechtspersoonlijkheid. Armeense christenen en orthodoxe Grieken werden er verdreven en vermoord. Momenteel zitten er een paar Turken in Turkije in de gevangenis omdat ze zich hebben bekeerd tot het christendom.
  Islamitische Turken willen dat alle christenen het land uitgezet worden en gelijktijdig willen ze ook lid worden bij EU.

  Grond kopen om er een kerk op te bouwen is verboden in Turkije, terwijl zelfde moslims in hoog tempo Nederlandse grondgebied plunderen…. Ook missionering is verboden: wie een Turk (moslim) probeert te bekeren tot een andere religie, wordt opgepakt en het land uitgezet, terwijl zelfde Moslims met hun sektes Nederlandse bevolking terroriseren… Een moslim moet moslim blijven, ook afvallig zijn mag niet: men mag zich niet openlijk atheïst noemen. Het verspreiden van de bijbel en andere boeken dan de koran is verboden, wie evangeliseert wordt opgesloten of het land uitgezet. Men mag er geen grond kopen om er een kerk te bouwen. Autochtonen van Klein Azië, Armeense en Griekse christenen zijn compleet uitgeroeid en nu worden de laatste autochtone christenen, de Assyrische christenen, gediscrimineerd en weggepest en verlaten ze het land.

  In 1453 kwam met de inname van Constantinopel (onderdeel van het Byzantijnse Rijk en de bakermat van de Oosters-Orthodoxe Kerken), het gebied wat nu Turkije heet, geheel onder islamitische heerschappij en sedertdien nam het aantal christenen gestaag af. Vooral de laatste 100 jaar is het aantal christenen schrikbarend gedaald. Begin twintigste eeuw bedroeg het aantal christenen in het Ottomaanse rijk nog ongeveer 30% van de bevolking. De meeste experts schatten dat er heden ten dage minder dan 200.000 christenen in Turkije zijn, die minder dan 0,3 procent van de bevolking uitmaken. In de 20e eeuw liep het aantal christenen sterk terug, enerzijds doordat het Ottomaanse Rijk grondgebied verloor waar veel christenen woonden en anderzijds door verbanning, emigratie, volkerenmoord en vervolging.

  Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan de gerechtelijke vervolging de Christenen: Momenteel worden de laatste autochtone christenen (In Turkije waren de eerste christelijke gemeenten opgericht door Paulus en waar nu enkel nog de ruïnes van vindt), de Assyrische christenen, het land uitgewerkt. Eerder was er al de genocide op de Armeense en de verdrijving van de Griekse christenen. In het door Turkije sinds 1974 bezette Noord-Cyprus wordt de Cypriotisch-orthodoxe christenen de toegang tot hun kloosters en kerken ontzegd. Daartegen hebben nu Zuid-Cypriotische vertegenwoordigers van de kerk een aanklacht ingediend bij het Europese gerechtshof voor de mensenrechten. De aanklacht is tegen Turkije gericht, dat op Noord-Cyprus 48.000 soldaten en 120.000 paramilitaire moslims heeft gestationeerd en de verantwoordelijkheid voor de totale politiek op Noord-Cyprus draagt.

  Het laatste seminarie is gesloten, kwestie van de christenen te laten uitsterven. Het overgrote deel van de Assyrische christenen is er allang gevlucht en woont nu in West-Europa en zelfde Islam begint nu in West-Europa!
  Deze islam kent geen godsdienstvrijheid en geen enkele wederkerigheid. In alle moslimlanden worden christenen en andere religies onderdrukt en gediscrimineerd. In Marokko staat in de grondwet ingeschreven dat het verboden is om zich tot een andere godsdienst te bekeren of om te verklaren dat men de islam heeft verlaten.
  De brutale, veelzijdige ontkenningen van de Armeense genocide toont de ware aard van de Turkse psyche.
  Het doel van de Islam is volledige onderwerping aan onderontwikkelde Moslims. De Koran leert een paradijs door slaafs te gehoorzamen aan criminele Moslimleiders en een eeuwigdurende brandende hel voor de ongehoorzame criticus.

  Men hoeft de Koran maar open te slaan om te begrijpen waar die agressie en onderdrukking vandaan komt. Vernederende beperkingen voor niet-Moslims zijn vastgelegd in de islamitische politieke ideologie die gebaseerd is op allerlei verzonnen verhaaltjes van onderontwikkelde massa Moslims.
  De christelijke kerken, alle politici en de media kennen deze feiten, maar gaan door met het systematisch bagatelliseren, negeren en verzwijgen van deze feiten. Onder druk van terreur en propaganda denken zij dat ze daardoor sociale, politiek correcte mensen zijn.
  Alle kritiek op deze minderwaardige discriminatie, vastgelegd in de islamitische cultuur, van andersdenkende minderheden hebben ze verdraaid tot discriminatie tegen Moslims. Zij hebben zich met alle macht ingezet om islamcritici dusdanig te demoniseren, zodat ze nu zelf met de rug tegen de muur staan. Ze kunnen nu zelf geen kritiek op de minderwaardige behandeling van “ongelovigen” onder de Islam meer leveren omdat ze dan hun eigen geloofwaardigheid in diskrediet brengen.
  In het West – Europa is het Moslims al gelukt om de viering van het kerstfeest, Sinterklaas etc,..inclusief de plaatsing van kerstbomen, op scholen en in verschillende instellingen te verbieden omdat dit ‘beledigend’ zou zijn voor de razendsnel groeiende Moslim populatie. Moslims willen domineren: grote gemeenten introduceren halal – haram toestanden, door de islamitische wethouders en ambtenaars gesteunde organisaties rukken verder op: willekeurige uitschelden voor hoer, weigering van studenten tandheelkunde hygiënische maatregelen te nemen (korte mouwen), vrouwen die niet door een mannelijke arts of hulpverlener kunnen worden geholpen, geweld tegen medisch personeel, eremoorden, de zelfcensuur op de opiniepagina’s, jeugdbendes die vrouwen betasten, bibliotheken die na klachten van mohammedanen hun religieuze boeken voortaan op de hoogste planken zetten omdat Korannen boven alles gaan, kerstbomen en paaseieren die moeten verdwijnen uit stadsgebouwen, openbaarschoolkinderen die alleen eten mogen krijgen van barbaars geslachte dieren, aparte zwemuren voor mannen en vrouwen, katholieke scholen met bidruimte voor moslimkinderen en badkamers om zich vooraf de reinigen, de prestigieuze universiteitssteden, VU, UVA, Oxford en Cambridge ooit bolwerken van het vrije westerse denken waar nu politievrouwen een niqaab mogen dragen, niet-islamitische werknemers die overdag geen eten tot zich mogen nemen tijdens de ramadan, vrouwen die zich “geheel vrijwillig” dus onder zware pressie van hun familie onderwerpen aan de sharia (welke hen als minderwaardig beschouwt), buschauffeurs en trampersoneel van het Amsterdamse vervoer die dit jaar geen Kerst meer in de garages vieren, Sinterklaas die geen kruis meer op zijn mijter mag (en ook niet Sint Nicolaas heten), omwerken van bedrijfslogo’s met een krul die lijkt op ‘Allah’ in het arabisch, Moskeegangers van de El Fath moskee in Liendert die zich ergeren zich aan honden (“onrein”) na de gebedsdienst ‘als hun geest is gezuiverd’, een dakloze neergeknuppeld omdat hij bier drinkt tijdens ramadan (met een staaf die met spijkers was bezet), Almeerse bouwvakkers die op islamklachten hun korte broek omwisselen voor een exemplaar met lange pijpen, verbod op de carnavalskreet “Allaa”, Geert Wilders die nonstop bewaakt moet worden (maar niet omdat hij of zijn mensen anders de moslims te lijf gaan) etc… etc…Op scholen waar zij inmiddels in de meerderheid zijn, wordt steeds meer de Islamitische ideologie ingevoerd. Lesuren worden aangepast om Moslims in apart daarvoor gecreëerde gebedsruimtes te kunnen laten bidden. Vlees dat voor de lunch bestemd is moet ‘halal’ zijn. Zelfs geschiedenisboeken moeten worden aangepast omdat de Moslims vinden dat hun landen en cultuur beter is dan Nederland.

  WEERSTANDSBEWEGING CHRISTENEN TURKIJE

 16. sumela zegt:
  Geplaatst op maandag 14 maart 2011 om 16:01

  Het zijn altijd deze moslimlanden waar minderheden worden onderdrukt, die de grootste mond hebben over discriminatie!

  Niet-islamitische minderheden worden nog steeds onderdrukt. In veel moslimlanden mogen christenen niet zeggen dat Christus de Zoon van God is, omdat dit een ideologische gevaar is voor de islam.
  De oorspronkelijke bewoners van huidige Turkije en veel Arabische landen hebben tot op heden geen rechten, terwijl EU politici moslims helpen grote mega moskeeën te bouwen, Islam lessen te volgen, Turkse en Arabische enclaves te creëren in Europa.
  Vraag is: waarom kunnen de 140 miljoen Christenen die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen hun eigen geloof niet uitoefenen, hun kinderen geen christelijke namen geven, geen radio en tv uitzendingen in eigen taal volgen, is dit democratie? Turkije, Soedan, Pakistan, Marokko en Egypte moeten stoppen met de Christenen te terroriseren!
  Hoe is het mogelijk dat er zoveel anti-westerse Moslims helemaal door Turkije kunnen reizen en vrijwel onbelemmerd de grens met Europa over kunnen steken? Waarom moet dat paspoort opgedrongen worden aan de Turken die zich wel aan willen passen in Europa?
  Let op:niet lang geleden stonden de Turkse legers voor de poorten van Wenen. De Turkse onderdrukking is er nog steeds, alleen neemt het nu de vorm aan van sluipende immigratie en een Turkse overheid die zich actief met in het buitenland wonende Turken bemoeit en de Moslims organiseert. De ramkoers van de Turkse overheid wordt steeds duidelijker.
  Hoe deze gedachten binnen de huidige Islamitische organisaties worden toegepast, is een andere vraag en dient grondig geanalyseerd te worden.
  We hebben zelfs niet zoveel rechten als de Moslims in Europa! Terwijl wij de oorspronkelijke bewoners zijn. Mensenrechten in moslimlanden bestaan gewoon niet… En dat sommigen ons durven vergelijken met de valse immigranten uit moslimlanden?
  De moslims krijgen zoveel ruimte in heel Europa en zullen steeds harder roepen tot er eindelijk grenzen bereikt worden.
  Niet alleen Christenen zijn slachtoffer van de repressie. Iedereen die de Turkse regeringspolitiek bekritiseert, loopt grote kans op vervolging: journalisten, advocaten, mensenrechtenactivisten. Op deze manier maakt het Europese Unie zich schuldig aan negationisme. Een uitspraak doen over genocide, over de bezetting van eiland Cyprus, over de rechten van de Koerden, Grieken en Armeniers, dat staat haaks op de resoluties van het Europees Parlement waarin de genocides, onderdrukking van de alle minderheden in Turkije heel expliciet erkend en veroordeeld worden.
  Turken voelen zich heel sterk en dreigen nu al heel veel. Het is verschrikkelijk om te zien hoe de Armeniërs, Pontians, Suryaniler, als tweederangs burgers worden behandeld in Turkije. Waarom zijn de Christenen anders gevlucht uit hun eeuwenoude thuisgebied? De meeste christenen komen uit Mesopotamie, het land tussen de twee rivieren. Helaas zien we nog steeds verschrikkelijke nieuwsberichten over christenen die in Arabische landen worden afgeslacht. Wat doet Europa en de VS? Ze staan erbij en kijken ernaar. Egypte is nog niet veranderd. Christenen worden nog steeds afgeslacht… De onverzoenlijke en intolerante houding van delen van de Turkse en Arabische machthebbers ook al is het verraderlijke EU regeringspolitiek. De huidige machthebbers in Turkije, het leger en Moslims zijn doodsbang voor schadeclaims van Armeense, Griekse Cyprioten en Koerdische slachtoffers en bovendien druist zo’n historische terechtwijzing in tegen de trotse, nationalistische, patriottische gevoelens van de meeste Turken, een gevolg van de indoctrinatie van de leer van het leger en islam. Zelfde Turken en arabieren in EU landen vormen een grote gevaar voor de stabiliteit van de lidstaten. Er blijft zowel op het politiek-ideologische als op het culturele en strikt nationalistisch en religieuze gebied de gerichtheid op islamitische landen erg groot. Integratie is onmogelijk. Islamieten zijn sinds 1400 jaar in geen enkele land geïntegreerd met een niet islamitische cultuur. Ze hebben uiteindelijk al die landen bezet. Landen waar ze oorspronkelijk als immigrant binnengedrongen waren, hebben ze veranderd in een moslimland! Weliswaar – en daar wordt doorgaans te weinig rekening mee gehouden – worden ze hier ook nooit geïntegreerd.
  Op basis van dit etnische of religieuze elementen georganiseerd hoge emigratiegraad uit Turkije en andere Arabische landen tegen Europa is een groot wapen, en dit samen met de zwakke EU leiders vormt een grote gevaar voor EU volkeren.

  Turkije, Pakistan, Iran, Indonesië en Arabische landen zijn de landen waar minderheden worden onderdrukt! Denk maar aan de Christenen en Koerden! Geef de Christenen en Koerden hun grondgebied terug aub! Dan heb je pas recht van spreken!

 17. sumela zegt:
  Geplaatst op maandag 4 april 2011 om 15:16

  Imams, staatsambtenaren en infiltranten uit Turkije en Marokko: Tweedeling van Nederland!

  Tweedeling begon toen de eerste Moslims binnen waren. De samenleving was één maar is door de Islamitische massa-immigratie in tweeën gesplitst. Zolang huidige beleid met grote lijnen intact blijft, zullen de problemen alleen verergeren en blijft de immigratiekraan openstaan waardoor er een bom gelegd wordt onder onze samenleving en de verzorgingsstaat niet te handhaven is.
  Omdat Moslims volgens hun religieuze politiek zich niet mogen mengen met de westerse culturen, is integratie per definitie onmogelijk. Westerse samenleving proberen te combineren met de mohammedaanse doctrine is een onbegonnen werk. Dat het afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de Islam, heeft grote implicaties. Hiermee wordt het aangegeven dat het Moslim doctrine de oorzaak van huidige tweedeling is! Dit staat vast. Islamitische strijders die gesteund zijn door de corrupte politiek, vechten in feite voor een nieuwe dictatuur. Deze Moslims zullen hun politieke stelsel nooit hervormen. 140 miljoen Christenen en circa 57 miljoen andersdenkenden die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen verwachten hiermee geen veranderingen.

  In Nederland, overal in de wijken zijn er fundamentalistische kolonisten actief: imams, gestuurde infiltranten en andere staatsambtenaren van Turkije en Marokko zijn bezig om jonge mannen en vrouwen te opleiden!

  Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Sterk georganiseerde Turken en Marokkanen zouden nieuwe instroom te bevorderen via: hun bruiden uit een islamitische land halen, creatie van een gesloten maatschappij waarin uitsluitend via TV schotels gekeken wordt naar eigen staatspropaganda, eigen scholen oprichten, moskeen bouwen. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. De vele kolonisten uit Marokko, Turkije, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en korancursussen. De moskee als politieke arena, waarbinnen zich diverse krachten manifesteren. Het is bizar dat gemeentes en centrale overheid de moskee hebben gekozen als gesprekspartner voor hun beleid. Juist daar laat de politieke islam het meest nadrukkelijk van zich horen. Turkije met haar staatsislam, Diyanet, het Presidium voor Religieuze Zaken, is het gevaarlijke staatsorgaan dat is belast met de zorg voor het Turkse nationalisme. De Diyanet is dus een omvangrijk staatsorgaan, een religieuze leger, groter dan de Nederlandse leger en politie bij elkaar.
  De activiteiten zijn in principe gericht op de hele bevolking, want de islam wordt gezien als een belangrijk element van de gemeenschappelijke Turkse identiteit. De Diyanet is inmiddels ook werkzaam in landen waar grote aantallen Turken als immigranten binnengedrongen zijn, zoals in Nederland. Deze grote leger zou in Nederland Turkse etniciteit versterken en assimilatie tegen te gaan…! In Nederland zijn zodoende inmiddels vele duizenden militanten van deze organisatie werkzaam: het totale aantal personeelsleden betreft ca. 98.000.

  De Turkse en Arabische indoctrinatie speelt nu op alle maatschappelijke vlakken en begint met het onderwijs waar de aanpassing aan de Nederlandse cultuur doodgezwegen wordt, gevolgd door de massahysterie van herkomstlanden machthebbers die afwijkende meningen gaan bestraffen. Honderden duizenden TV schotels en massa militanten die op de aparte islamscholen, stichtingen en moskeen actief zijn vormen een grote gevaar. Nu nog meer mensen worden blootgesteld aan de staatspropaganda van moslim regimes, bovendien wordt anti-Nederlandse indoctrinatie als eigen cultuur opgedrongen. Andersdenkenden zijn in het Midden-Oosten en Noord_Afrika een minderheid, vaak achtergesteld, onderdrukt of zelfs het doelwit van geweld. Veel mensen die niet Moslim zijn, voelen zich niet meer thuis in hun eigen land. Moslims hebben overal meerderheid gekregen en oorspronkelijke bewoners worden in de rol van vreemdeling geduwd, hoewel ze tot de oorspronkelijke bevolking behoren, net als in Nederland.

  Vraag is waarom kunnen de 140 miljoen Christenen die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen hun eigen geloof niet mogen uitoefenen, hun kinderen geen christelijke namen geven, geen radio en tv uitzendingen in eigen taal volgen, is dit democratie? Turkije, Soedan, Pakistan, Marokko en Egypte moeten stoppen met de Christenen te terroriseren! De oorspronkelijke bewoners van huidige Turkije en veel Arabische landen hebben tot op heden geen rechten, terwijl dwaze EU politicus Moslims helpen met de bouw van grote Moskeen, volgen van islam lessen en creatie van Turkse – Arabische enclaves binnen Europa. In Turkije en omtrent Midden-Oosten zijn de afgelopen eeuw wellicht miljoenen christenen vermoord of gedeporteerd. Al die tijd deed de wereld de oogjes dicht. Men mocht hier niets over zeggen. In Moslimlanden worden christenen onderdrukt, dan ook hier in Nederland geen moskeeën. Er zijn nu meer dan genoeg moskeeën. Als wij in islamitische landen geen kerken mogen bouwen, ja als zelfs christenen worden vermoord omdat ze christen zijn, dan mogen jullie hier ook geen nieuwe moskeeën bouwen. We hebben zelfs niet zoveel rechten als de Moslims in Europa! terwijl wij de oorspronkelijke bewoners zijn, Mensenrechten in moslimlanden bestaan gewoon niet…
  Nochtans verbieden de Nederlandse beleidmakers en elke regel van goed fatsoen dergelijke praktijken. Opvoeding door geschiedenis vormt de basis voor een democratisch maatschappij. Nochtans weigeren alle Islamitische landen zich ook maar enigszins hiernaar te conformeren en leggen wij hun massale instroom geen strobreed in de weg.

  We mogen nu al van geluk spreken als de vrede in Europa bewaard blijft. Maar met de gaande krijgen de moslims steeds meer macht In Nederland. Grote delen van sommige steden zijn al etnisch anti-Nederlands. PVDA leider praat nu over “de boel bij elkaar houden”, hiermee suggereert hij dat er wel degelijk gevaarlijke etnische conflicten aan het ontstaan zijn, maar tegelijkertijd wilt hij geen immigratiestop. De grondslag van deze gevaar, instroom van nog meer Moslims wordt gezien als de toekomst van PVDA. “bij elkaar houden…” is geen oplossing. Cohen’s boel bestaat uit grote groepen die etnisch onverenigbare kernelementen hebben, ze groeien steeds uit elkaar. Dan hebben we straks hier ook zo maar Libische toestanden, grote onlusten of erger, burgeroorlogen. De kritische grens is voor de moslimbevolking in Nederland bereikt. Kappen met verdere immigratie en mogelijkerwijs het radicale deel terugsturen naar land van oorsprong. Nu kan het nog zonder bloedvergieten.

 18. Gerard van Noordenne zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 augustus 2012 om 15:51

  Veel lijden onder christenen wordt genoemd, maar ook hier is er lijden. We horen de vreemdeling thuis te geven. Angst is een slechte raadgever. Ik kan er over meepraten want ik heb diverse psychoses gehad. Daar in de separeercel was een voelbare strijd bezig tussen de drieënige God en de satan. Je hoeft niet bang te zijn heb ik vaak gebeden en gezongen. En E&R 245 je hoeft niet bang te zijn. En 250 “Create in me” Ik heb het boek van de auteur “Keith Green” ook gelezen met steun. De duivel is al overwonnen de slang leeft niet meer, (tenzij je de huidige adder of tuinslang 0f serpent daarvoor in de plaats wil zien. Het gaat nu goed, en ik bid en geloof dat er een goed einde is.”Alles sal reg kom” (Zuid-Afrikaaans) God is met mij bezig, hij heeft mij gewenst anders was Hij er nooit aan begonnen.
  Ik denk dat Hij daarboven ook wel eens om de mensen kan lachen, om hun gestuntel.

  Groeten,

  Gerard.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden