Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De strijd tussen atheïsten en gelovigen (25 reacties)

Geplaatst op donderdag 25 juni 2009, 21:42 door Dirk A A

Op zaterdag 20 juni jl. was ik uitgenodigd op een discussiemiddag in Utrecht, georganiseerd door de vrijdenkersvereniging ‘De Vrije Gedachte’, met als motto ‘Geloof versus Ongeloof – een Vriendschappelijk Duel’. Het verzoek was om een column voor te dragen over ‘De strijd tussen atheïsten en gelovigen, vanuit christelijk/gelovig perspectief’. Hierbij de tekst van deze column.

Het georganiseerde ongeloof is in opmars. Kijk maar naar de atheïstische reclamecampagnes in Engeland, Nederland en Duitsland en de groeiende belangstelling voor ontdopen in Groot-Brittannië. Naar de botsing van meningen over het ontstaan van het leven. Naar de strijd om de ruimte van homoseksuele leerkrachten op christelijke scholen.

Er was in ons land altijd ruimte voor allerlei manieren van denken en van geloven. De weerstand tegen zo’n tolerantie neemt echter eenzijdig toe.

Drie voorbeelden.

1. Er is steeds minder tolerantie wanneer je publiekelijk stelt te geloven dat God de aarde en het Leven in zes dagen van 24 uur heeft geschapen. Wanneer je vasthoudt aan wat de Bijbel hierover zegt, ben je in de ogen van velen hopeloos ouderwets en niet meer serieus te nemen.

Ik schrijf de wetenschap niet af. Wis en waarachtig niet. Het is een machtig wonder van de Schepper dat wij die vermogens hebben.
Enkele maanden geleden, toen de folder ‘Evolutie of schepping’ huis-aan-huis werd bezorgd, zat de bekende bioloog Midas Dekkers in ‘Pauw en Witteman’. Als een vurig pleitbezorger van de evolutie. Op de vraag van de Ark-bouwer Johan Huibers waar het allereerste leven vandaan komt, zei Dekkers heel eerlijk: ‘Dat weet ik ook niet, maar ik kies voor de evolutie omdat ik niet in God wil geloven’.
De initiatiefnemer van de folder ‘Evolutie of schepping’ werd zelfs met de dood bedreigd. Verscheidene malen. Hij werd geraakt door de haat tegen God die uit veel reacties sprak. Van de zo geroemde vrijheid van meningsuiting is Anno 2009 soms niet veel meer over.

2. Je mag als minister kennelijk niet meer zeggen dat je je zorgen maakt over de seksuele moraal van de jeugd. Minister Rouvoet – het gaat over hem – had naar aanleiding van een documentaire over misstanden op het gebied van seksualiteit onder de jeugd gesteld dat er een generatie verloren dreigt te gaan omdat ze een verknipt beeld heeft van seksualiteit.
De minister wordt vervolgens deze week op het matje geroepen door D66. Hij zou zijn excuses aan moeten bieden aan de Nederlandse jeugd voor deze uitspraak.

3. Het bevoegd gezag van een christelijke school in Emst wordt ter verantwoording geroepen wanneer zij stelt dat een leerkracht die z’n homoseksualiteit praktiseert, botst met de grondslag van de school, lees: de Bijbel, en niet langer kan functioneren op deze school. Dan zet het COC, op advies van minister Plasterk, de tegenaanval in.

Deze minister lijkt het als zijn hoofdtaak te beschouwen de emancipatie van homoseksuelen in dit land, en ook wereldwijd, te bevorderen. Hij wil christelijke scholen dwingen leerkrachten die hun homoseksualiteit praktiseren in dienst te nemen dan wel te houden. Veel scholen beschouwen dit echter als een aanval op de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs.
Plasterk zal het daarom best lastig hebben met het recente advies van de Raad van State dat christelijke scholen, op basis van Europese regels een grote vrijheid hebben om ‘beroepsvereisten’ te stellen. Die eisen moeten vanzelfsprekend wel te herleiden zijn tot de grondslag van de scholen.

Soms vraag ik me af hoe het komt dat mensen die zeggen niet in God te geloven, zich toch zo tegen Hem en Zijn volgelingen keren. Dat is toch helemaal niet nodig. Waarom zou je zoveel energie stoppen in iets wat slechts bestaat in de gedachten van een groep mensen? Is er misschien toch angst dat God mogelijk wel bestaat?
Het zit dieper. Het gaat niet louter om het ontkennen van het bestaan van God. Men legt zich steeds meer toe op het bestrijden van God. Denk aan de benaming antitheïsten. God is ongewenst. God zit in de weg. God moet uit het publieke leven worden gebannen. De morele invloed van het christendom moet worden afgeschaft.

Ik wil gelovigen aanmoedigen en bemoedigen, zeker ook (jonge) christenwetenschappers die God willen dienen met de wetenschap, om vol te houden! Ook al drukt men je in de hoek van ‘ouderwets, achterlijk, niet-intellectueel, onwetenschappelijk’ of iets dergelijks, wanneer je vasthoudt aan God en aan Zijn Woord. Vertrouw op Hem, leef met Hem en laat je leiden door Hem, door Zijn Woord en Zijn Geest. En vergeet nooit dat Gods genade, Zijn gunst en Zijn zegen meer waard is dan alle schatten van de hele wereld en alle applaus van wie dan ook. Dat applaus is tijdelijk, Gods zegen is eeuwig.

Christenen bidden voor atheïsten, ja, voor allen die niet in Jezus geloven. God wil niet dat zij verloren gaan, maar dat ook zij tot geloof in Hem komen en gered worden. En ik bid ook dat God mensen geeft, die het debat durven en kunnen aangaan met deze beweging.
Het komt er steeds meer op aan dat christenen niet alleen pal staan voor de hele Bijbel als het absoluut betrouwbare Woord van God, maar dat ze God persoonlijk kennen en geloven in Jezus Christus. Ik heb de indruk dat de aanvallen op het geloof in God heftiger worden.
Gelukkig hoeven we deze strijd niet in eigen kracht te voeren. God zelf zal voor ons en door ons heen strijden. In Zijn kracht mogen we de ‘strijd’ aangaan.

Wij zijn hier bij elkaar in dit gebouw, maar de strijd speelt zich niet hier af. Hoewel die strijd hier wel zichtbaar wordt. Er woedt namelijk een geestelijke strijd. Een strijd in de onzichtbare wereld. Daar spreekt de Bijbel heel duidelijk over.
Een strijd tussen waarheid en leugen, geloof en ongeloof, licht en duisternis. Een strijd tussen God en Zijn tegenstander, de duivel.
En er absoluut meer tussen hemel en aarde dan wat voor ogen is. En ik geloof ook in leven na dit leven.

Het gaat erom met welke onzichtbare wereld we verbonden zijn. Ik sta hier als gelovige, als een volgeling van Jezus Christus.
En mijn motivatie om hier te zijn, vind ik in de Bijbel. Daar staat – voor wie het wil weten – in 1 Petrus 3:15: ‘Weest altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is’. Dat doe ik zo krachtig mogelijk. Nu hier, en ook op mijn website en overal waar ik de kans krijg.
Mijn hoop is op God. Hem wil ik volgen, Hem wil ik gehoorzamen en aan Zijn Woord, de Bijbel, houd ik onverkort vast, van begin tot eind. Omdat ik geloof, beter: zeker weet, dat Zijn Woord de waarheid is. Omdat Hij de waarheid is.

Uiteindelijk zal die waarheid zegevieren. Er komt een einde aan de strijd. Wanneer Jezus terug zal komen op deze aarde om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Dat moment zou wel eens heel dichtbij kunnen zijn. Dan zal iedereen ontdekken dat God wel degelijk bestaat.

Dank jullie wel!!!

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 juni 2009 om 22:21

  Beste Dirk, HEER JESJOUA zei het al, als ze mij niet geloven, dan ook jou niet, als ze mij aannemen dan ook jou (vrij vertaald).
  Wederom een bemoedigend stuk Dirk, bedankt.
  Laten we elkaar toch bemoedigen en voor elkaar bidden, dat is zo nodig.
  En geloof me, we gaan de kant op dat de grote ubermensch en zijn tijdelijke rijk eraan komt.
  Maar wij verwachten onze dierbare HEILAND en MESSIAS JESJOUA, DE ZOON van DE LEVENDE GOD.
  Geliefde Broeder Dirk, ga zo door, HIJ zal je sterken en ondersteunen.

  NIETS maar dan ook niets kan ons scheiden van DE LIEFDE VAN JESJOUA HAMASSCHIACH.

  Gedenk Israel, gedenk elkaar,
  gedenk de vervolgden om ZIJN NAAM.
  Bidt dat DE HEER nog arbeiders uitstoot in ZIJN Wijngaard.

  Want er komt een nacht dat niemand meer kan werken.
  Bidt en waakt.

  Shalom in HEM, HIJ KOMT, Maran-atha. Lou.

 2. christian verwoerd zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 juni 2009 om 23:01

  Beste Dirk,

  mooi hoor! we moeten de wereld laten weten dat Jezus leeft, en dat alles op dit moment toegaat naar Zijn wederkomst op de Olijfberg in Jeruzalem…

  De geestelijke strijd waar jij het over heb, geldt ook voor onmenselijke (haast bovennatuurlijke ) haat die je merkt tegenover Israel… Dit kan geen menselijke strijd zijn… het gaat veel dieper. De duivel wil namelijk niet dat Jezus terugkomt…

  Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heer!

  christian

 3. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 juni 2009 om 11:52

  Beste Dirk,

  Een geweldig bijbelvast “Pleidooi” en boodschap van een God-gelovige.
  God heeft zich de beste “Advocaat” uitgezocht om, via jou, voor “Zijn Zaak” hier op aarde te pleiten.
  Een voorbeeld functie van een “Open-veld werker” voor Gods Vredes Rijk dat komende is!
  Met Gods zegen, Hub. Eussen

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 juni 2009 om 12:09

  Beste Dirk

  Een goede column die genoeg stof tot nadenken geeft. Bovendien is deze redevoering wel doordacht geschreven en bedacht. Ik hoop dat die Vrijdenkers nu ook eens zullen nadenken waar ze mee bezig zijn, namelijk het bestrijden van een onzichtbaar en ongrijpbaar iets waarin de leden geacht worden niet te geloven.

 5. Dinette zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 juni 2009 om 15:29

  Bedankt Dirk,wat een bemoediging!
  De wereld wil ons een manier van denken opdringen, het is niet omdat veel mensen iets ´normaal´ vinden dat het ook een ´norm´ is.
  Wees niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen, erken Christus als Heer …(1 Petr 3:14) Laat dat onze norm zijn!

 6. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juni 2009 om 10:21

  Br. Van Genderen,

  Hoe hebben die atheisten gereageerd op uw referaat?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 7. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juni 2009 om 17:42

  Ik had de indruk dat er tijdens mijn referaat goed werd geluisterd, maar dat er wel een botsing van werelden plaatsvond. De afkeer van God, van de Here Jezus en van de Bijbel was voelbaar en hoorbaar groot. Dat bleek ook wel in een latere lezing van iemand die bezig is met de oprichting van een atheïstische partij en in een bijdrage van een zogenaamde vrijdenker.
  Na mijn lezing sprongen velen overeind om te reageren. Ik was degene die de bijeenkomst leidde, zeer dankbaar dat hij opmerkte dat een column niet bedoeld is over in discussie te gaan. Daarin zag ik Gods beschermende hand.
  Ik ben tot en met de pauze gebleven. In enkele gesprekken die ik in de pauze had, bleek dat degenen die ik sprak allemaal een christelijke achtergrond hadden, maar daar op een gegeven moment radicaal mee hadden gebroken. Ze wilden vrij zijn, en vonden het christelijk geloof te beknellend. Ik hoop en bid dat ze misschien toch wel aan het denken zijn gezet door wat ik heb gezegd. Voor God is niets te wonderlijk. Vijanden kan Hij tot vrienden maken.

  Met vriendelijke groet,
  Dirk van Genderen

 8. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juni 2009 om 17:55

  Bedankt Dirk, dat je de moed hebt gehad om in het hol van de leeuw duidelijk de waarheid te verkondigen. Ik begrijp dat ze hierop wilden reageren. Hopelijk zijn sommigen ook in hun hart geraakt en komen ze van hun dwaling terug. Velen zijn immers van kerkelijke afkomst.

 9. Marcus zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juni 2009 om 18:01

  Sterkte en wijsheid toegewenst Dirk,

  Het leven is een wonder van de vrije wil, met onvoorstelbare gevolgen, voor ieder mens persoonlijk.

  groet, Marcus.

 10. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juni 2009 om 18:42

  Dirk,
  Onder jouw gehoor waren vele “ex”-christenen, ze vonden het geloof te beknellend. Dat klopt, zo heb ik ook m’n geloof vanuit m’n jeugd ervaren, regeltjes, dogma’s, ongeschreven wetten, gedragscode’s enz. enz. Daar heb ik HELEMAAL mee gebroken, met die Religie.
  Er is GEEN grotere vrijheid dan Jezus volgen. Dat is geestelijk, volgens Gods principes (de Bergrede). Ik ervaar die vrijheid IN Christus,want daar is Hij voor aan het kruis gegaan, voor m’n ziekten en zonden, maar ook om de Waarchtige vrijheid die je ervaart als je Hem volgt! GEEN last meer van wat mensen wel niet van je denken, geen last meer van opgelegde regeltjes, geen schijn-heiligheid meer, geen last meer van beperkingen, heerlijk, er is geen grotere vrijheid dan IN Christus, want Hij heeft de weg gebaand!

  Al andere dingen in dit leven binden je juist (geestelijk). Gods Gemeente bestaat uit Levende stenen en persoonlijk zie ik dus weinig heil in kerken/organisaties van steen, als die geen waarachtig geloof uitstralen, Zijn getuigen niet zijn, maar meer religie en traditie. Dan vind ik het niet vreemd dat er atheïsten zijn, ongelovigen.
  We moeten ons kruis opnemen, Jezus volgen (lees de Bergrede, de grondwet van Gods Gemeente, Zijn koninkrijk!) en nederig de weg van God gaan. Dat KOST wat, dat betekent “Gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen”. Jezus werd ook verguisd OF geliefd. Alle emoties maakte Hij los bij mensen: woede, verwerping, afwijzing. Hij werd vervloekt, bespot,verwijderd, want Hij werd vermoord, aan het Kruis van Golgotha. Er waren OOK volgelingen, die Hem liefhadden en die zijn er NOG, alleen het zijn er zo weinig!! HOE kan de wereld, hoe kunnen de mensen onder de indruk raken van Gods Liefde als kerkgangers/Christenen geen LEESBARE brieven zijn????

  Ondanks de ellende die ik meegemaakt heb met de kerk en “christenen” (Dirk weet nu meer details; ik heb hem in een mail geschreven wat ik meegemaakt heb) heb ik mijn geloof in God NIET verloren, integendeel!; het is alleen maar sterker geworden!!!!
  En ook al kijken christenen in mijn omgeving NIET naar me om, NOCHTANS geloof ik! Er staat in de Psalmen: Vestig op prinsen geen vertrouwen waar men nimmer heil bij vindt (Psalm 146), m.a.w. stel AL je vertrouwen alleen op God,
  Hij zal het waarmaken.

  Mensen stellen teleur, het is vaak niet anders, helaas. Er is een “manifest van eenheid” ondertekend door dertien Christelijke leiders, waaronder ook Dhr. Ouweneel en Jan Zijlstra, maar de inkt is nog niet droog of er is alweer verdeeldheid; WAT een GETUIGENIS…
  En hier moet Nederland het mee doen, de ongelovigen, met dit voorbeeld? Ik heb hier GEEN woorden voor,alleen maar INTENS verdriet, want dit is Gods volk, Gods grondpersoneel, wat dit allemaal uitspookt… WAT een blamage, wat een klap in het gezicht voor de Schepper…

  Hoe komt het dat de kerken leeglopen en met Kerst de kerken BOMVOL zitten? De kerk doet net zo hard mee met de wereld, door een “lieve snoezige Jezus” te verkondigen, compleet met Kerstmuziek en concerten, kerstbomen, kerststollen, luxe kerstdiners, luxe en duur… Elk jaar ben ik verdrietig om zoveel miljoenen euro’s, die aan Kerst door de bevolking worden uitgegeven, crisis of geen crisis! OOK door Christenen. Wat zou Jezus daarvan vinden?
  Het zou mooi zijn dat christenen dat geld zouden reserveren/sparen en dat aan de allerarmsten zouden geven, OMZIEN naar elkaar in plaats van zelfverrijking…
  Het verbaasd me niets dat er meer en meer tegenstand komt vanuit de wereld, want wat hebben Christenen de wereld te bieden??? Dat is de erfenis die “we” achterlaten…

  Groet en shalom, Parel

 11. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juni 2009 om 22:56

  Beste Dirk,
  Fijne bemoedigende reacties,op de door jou weergegeven woorden van een colum, welke je in Utrecht mocht weergeven.
  Blijvende aan de Ware Wijnstok mogen wij als ranken gebruik maken van de
  Levenssappen, welke alle ingriedienten bevatten die we nodig hebben. De Land man, onze Hemelse Vader zal ons van tijd tot tijd reinigend snoeien opdat we nog meer vrucht gaan dragen.
  Vr. groet,
  Obbe.

 12. Believer zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2009 om 0:05

  Strijd? De Heer Jezus zei het al: Denk niet dat ik gekomen bent om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard,dat is het Woord der gerechtigheid strijd om de Waarheid van God.De tijd is allang gaande dat God de bokken van de schapen te afscheid en apart zet, zij die zich bekeerd hebben gedoopt en wedergeboren zijn in de Heilige Geest verbonden en Zijn Woord lief hebben en gehoorzamen, DAT zijn de schapen.De atheisten en afgoderij liefhebbers en de vele valse leraren enz. DAT zijn de bokken.

 13. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2009 om 13:57

  Beste br. Dirk, met grote bewondering en instemming heb ik jouw GETUIGENIS in Utrecht gelezen. Helaas zijn er ook velen die naar de kerk gaan waar de haren overeind gaan wanneer je spreekt over het ZEKER WETEN en door GENADE weet BEHOUDEN TE ZIJN. Ik ervaar net als vele br en zrs een Grote
  WEERSTAND in de familie, maar heb door GENADE mogen leren in een gesprek over een bepaald onderwerp WIJZE antwoorden naar voren te brengen.

 14. francis zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2009 om 16:21

  Beste Dirk,

  Het lijkt mij wel heel heftig, zo’n toespraak. Als je merkt, dat men er zo tegen is. Fijn, iets om voor te danken, dat God je de woorden ingaf, en hoe het verder geleid werd.

  Het verwondert mij ook telkens weer, dat, als mensen zich aangesproken voelen in hun geweten, ze niet gewoon denken: Nou, die christenen zijn toch maar een minderheid met hun ideeën, en vervolgens die denkbeelden als belachelijk gaan bestempelen. Nee, ze willen dat wij anders gaan denken! Als je vast zou staan in je eigen visie, heb je de goedkeuring van anderen niet nodig.

  Moge God ons ten allen tijde de wijsheid en vrijmoedigheid geven om Hem te belijden in woord en in daad.

  Hartelijke groeten,

  Francis.

 15. Annie van Weeghel zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2009 om 17:51

  Beste br. Dirk,

  Dankjewel voor deze brief en je getuigenis in Utrecht, dat je daar je licht mocht laten schijnen.

  Laten we ons vertrouwen stellen op onze machtige God en Heiland Jezus Christus.

  Op Hem wachten wij, die ons heeft vrijgekocht met Zijn dierbaar bloed.

  Een hartelijke groet uit Katwijk en ik wens je Gods rijke zegen toe.

 16. N.J.v.d.Zanden zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2009 om 23:00

  Dirk,
  Bedankt voor je getuigenis ik wens je Gods zegen toe.

 17. peter zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juni 2009 om 10:22

  beste dirk

  wat geweldig van je om in het hol van de leeuw dit te zeggen, petje af hoor !!
  ga hier mee door dirk !

  Gods zegen toegewenst

 18. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juni 2009 om 20:00

  Beste Dirk, je ziet DE VADER bevestigt altijd, als Hij je roept en stuurt met ZIJN boodschap. Daardoor weet je dat je in ZIJN NAAM bezig mag zijn.

  Wat je nu gedaan hebt en nog doet, is jouw roeping van HEM gegeven.
  DE EEUWIGE VADER ZEGENE en BEHOEde je en je gezin.
  En wat er ook verder zal gebeuren, beste Dirk, HET MOOISTE EN BESTE komt nog.
  En je staat ook op de bres voor ons geliefde Israel (cq) het Joodse volk, wat dan ook ons volk is… Zo is het toch UW GOD is mijn GOD en Uw volk is mijn volk.

  Alle goeds en sterkte gewenst,

  Je Br in HEM, Lou .

 19. lida zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juni 2009 om 22:01

  Beste Dirk, wat geweldig dat je uitgenodigd werd in Utrecht en zo’n mooi oprecht Bijbelvaste getuigenis te mogen houden. Al werd het je niet in dank afgenomen en was er een Geestelijke strijd voelbaar. Ik zie het als een wonder van de Here God dat je dit mocht doen en ook dat er geen commentaar op mocht worden gegeven.

  Onze regering zit diep treurig in elkaar, zoals je al enkele Ministers met name noemde. Het is duidelijk dat Nederland ook atheistisch moet worden terwijl de Moslims de hele wereld tot de Islam wil bekeren. Vele valse Christussen zullen opstaan zegt Jezus in zijn rede over de laatste dagen, maar geloof ze niet!
  Het is een waar woord Dirk dat we voor deze mensen moeten bidden, want de Here wil dat niet 1 iemand verloren gaat. Zelf bid ik geregeld voor mijn Familie en schoonfamilie, vrienden en kennissen en God breekt heel veel open, niet allemaal mooie dingen komen aan het licht helaas, maar de roep naar boven begint vaak met pijn, verdriet, ziekte enz. in het leven.
  Ook gebed voor Israel en het enorme onrecht in Iran en nog talloze andere regiems is ook hard nodig en zo kunnen we nog wel doorgaan, maar gebed is ons machtigste wapen als Christen voor onszelf en onze naaste.

  Allemaal Gods zegen toegewenst.

 20. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 juni 2009 om 14:10

  Ps. 53:2

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 21. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 juni 2009 om 14:58

  Wat een dappere lezing daar kunnen ze over nadenken.
  Wat betreft de schepping: mensen die geloven in de Schepper moeten Hem ook volgen en dat willen veel mensen niet en daarom geloven ze in de evolutie
  Zie het als een Godsgeschenk dat je die lezing mocht houden en zoals je al zei dat God je beschermt heeft.
  Wie weet wat God nog gaat uitwerken in de harten van deze mensen.
  Een gezegende vakantie toegewenst.

 22. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 juli 2009 om 11:53

  Het wordt de hoogste tijd dat de wereld wakker wordt, vele slapen geestelijk nog. De strijd zal echter alleen maar heviger worden. maar Hij zal gewonnen worden

 23. Gerard zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 september 2009 om 13:15

  “Soms vraag ik me af hoe het komt dat mensen die zeggen niet in God te geloven, zich toch zo tegen Hem en Zijn volgelingen keren. Dat is toch helemaal niet nodig.”

  Dat is wel nodig omdat gelovigen er alles aan doen om hun ideeën en voorkeuren aan andersdenkenden op te dringen. Jij vind dat je op Zondag niets mag doen? Doe dan niets, blijf lekker thuis. Maar verbiedt andersdenkenden niet om op zondag uit te gaan en boodschappen te doen. Als je geen respect hebt voor andermans ideeën, hoe denk je dan respect te krijgen voor die van jou?

 24. Dirk zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 september 2009 om 14:18

  Beste Gerard,

  U hebt mij nooit horen zeggen of zien schrijven dat ik u verbied op zondag iets te doen. Ik weet van christenen in andere landen, dat ze soms gewend zijn om na de kerkdienst naar de winkel te gaan. Ik accepteer uw ideeën, u hebt recht op uw eigen mening, maar ik stel daar wel mijn mening tegenover. Het debat mag gevoerd worden, lijkt mij. Overigens, het christelijk geloof is niet gebaseerd op geboden en verboden. In het christelijk geloof staat Jezus Christus centraal. Hij heeft Zijn leven voor mij gegeven aan het kruis en dat heeft mijn leven veranderd. Daarom heb ik Hem lief en wil ik Hem dienen en over Hem spreken en schrijven.

  Met vriendelijke groet,
  Dirk van Genderen

 25. Gerard zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 oktober 2009 om 14:02

  Beste Dirk

  Natuurlijk is het altijd iemand anders die zijn religie aan andersdenkenden wil opdringen. Ik geef slechts een verklaring voor de weerstand die religie bij andersdenkenden oproept. Als je van die weerstand af wilt, zul je met gelovigen moeten praten, niet gaan klagen over de andersdenkenden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden