Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als de opwekking toch niet komt… (16 reacties)

Geplaatst op donderdag 2 juli 2009, 21:37 door Dirk A A

Staan we aan de vooravond van een grote opwekking? Ik hoop het van harte, maar ik ben er niet zo zeker van. Allerlei mensen die zichzelf profeet noemen, kondigen aan dat God de opwekking via hen of via hun organisatie zal geven. En zeker, in de moslimwereld komen opmerkelijk veel mensen tot geloof, evenals in verscheidene landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Het is alsof God die landen nog een laatste kans geeft om tot Hem te komen…

En absoluut, ook in Europa en in Noord-Amerika werkt God, komen er mensen tot geloof in Hem, maar dan gaat het niet om grote aantallen. En eerlijk gezegd zie ik in de Bijbel ook geen aanwijzingen dat ons nog een grote opwekking staat te wachten.
Ik houd er eerder rekening dat de tijden moeilijker worden, dat de afval van het geloof toe zal nemen en dat de ware gelovigen het moeilijker zullen gaan krijgen.

In 2 Thessalonicenzen 2:9-12 lezen we over de wederkomst van de Here Jezus en de daaraan voorafgaande verschijning van de antichrist. Die zal allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen doen. Hen, die verloren gaan, zal hij verlokken met ongerechtigheid, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden. Daarom – en ik schrijf dit op met de nodige huiver – zal God hun een dwaling zenden, die bewerkt dat zij de leugen geloven. Opdat, zegt vers 12, allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Sommige zogenaamde hedendaagse opwekkingen worden als echt en Bijbels gepresenteerd, hoewel ze de Bijbelse toetsing niet kunnen doorstaan. Zo was vorig jaar een aanzienlijk deel van de evangelisch/charismatische wereld in rep en roer vanwege de Fire-beweging in Lakeland, Florida, met Todd Bentley. Hij staat trouwens op het punt om weer terug te keren op het ‘podium’.

Het genoemde gedeelte uit 2 Thessalonicensen 2 laat zien dat een valse opwekking een oordeel van God kan zijn. Wondervoorgangers en valse predikers zullen eenmaal de vraag stellen: ‘Here, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam boze geesten uitgedreven en in Uw Naam vele krachten gedaan?’ Maar dan Hij hun antwoorden: ‘Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.’ (Mattheus 7:22 en 23).
Ze hadden wellicht talloze volgelingen die in verbazing naar hen opkeken. Die voor hen streden en degenen die een waarschuwend geluid lieten horen, tegenwierpen: ‘Pas op, dat je de gezalfde des Heren niet aanraakt…’

Soms vraag je je af hoe het toch mogelijk is dat sommige mensen helemaal ‘opgeslokt’ worden door één of andere leer of bediening die duidelijk niet in overeenstemming is met de Bijbelse leer. Ik vul dit heel bewust niet concreet in, maar ik wil u wel aansporen datgene waar u warm voor loopt en vol van bent, te toetsen aan het Woord van God. Staat de Here Jezus wel centraal? Is één van de zichtbare vruchten zelfbeheersing in spreken en in doen? Of gaat het om de leider, om zijn eer, om de zogenaamde tekenen en wonderen en om de geweldige profetieën die over zijn bediening zijn uitgesproken?

Wanneer ik de wereldsituatie en de situatie in de kerken in ogenschouw neem, houd ik er serieus rekening mee dat we weleens op de drempel zouden kunnen staan van de start van Gods oordelen die over de wereld zullen gaan, waarover onder meer Daniël en Openbaring spreken. De crisis die over de wereld raast, is echt nog niet voorbij, hoewel men dat het volk wel wil laten geloven. En hoeveel ernstiger het gaat worden, weet ik ook niet. Ik ga daar niet over speculeren en ik wil u ook geen paniek aanpraten.
Tegelijk mogen we zeker weten dat de Here de Zijnen zal bewaren in dagen van grote nood. Laten we ons vertrouwen daarom voor 100 procent stellen op Hem alleen.

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juli 2009 om 9:50

  Vinden het jullie ook niet gek dat er tijdens de huidige diepe recessie, depressie zelfs, ook nog een enorme dreiging is van de Mexicaanse Griep pandemie? Als de pandemie zo ernstig wordt dat velen ziek worden en overlijden, gaat de gehele economie volledig instorten, ook is er dan helemaal geen geld meer voor de zorg. Ook nog steeds de dreigende oorlog tussen Israël en Iran en de PeakOil.

  Het valt mij op dat de huidige crises samenvallen, een convergentie van crises, een synchrone crisis:

  * Economische recessie die steeds maar erger wordt en wellicht een grote monsterdepressie wordt. Vele malen erger dan de Grote Depressie van de jaren ’30. Kan er toe leiden dat de nu nog rijke landen in West-Europa in armoede vervallen en totaal gaan verpauperen met armoede en sociale onrust tot gevolg;
  * Pandemie Mexicaanse Griep wat er toe kan leiden dat de gezondheidszorg overbelast raakt en zelfs failliet kan raken, doordat door de recessie/depressie al het geld voor de zorg op is;
  * Dreigende tekort aan olie met enorm stijgende prijzen tot gevolg (PeakOil). Alsof het niet erg genoeg is, kan een grote oorlog in het Midden-Oosten de olieprijs helemaal doen exploderen en ernstige tekorten aan olie. Wat weer vernietigende gevolgen voor de economie heeft;
  * Klimaatproblemen veroorzaakt een tekort aan voedsel met hoge voedselprijzen en hongersnoden tot gevolg.

  Dit alles zal leiden tot een enorme chaos en een enorm paniek onder de mensen. 10 landen in de Europese Unie zullen de macht aan de antichrist overdragen in de verwachting dat hij alle problemen wel zal menen op te kunnen lossen.

 2. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juli 2009 om 9:57

  Gebrek aan Schriftkennis is de oorzaak van al het on-Schriftuurlijk verkondigen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juli 2009 om 15:07

  Beste Dirk

  Zeer zeker zullen de ware gelovigen het moeilijker krijgen kijk maar naar organisaties als de Stem der Martelaren en Open Doors die veelvuldig berichten over verschrikkelijke dingen die met onze broeders en zusters gebeuren omdat ze vast willen houden aan hun geloof. Recent nog die homostichting die bewust een christelijke drukkerij (KONAVO) uitzoekt om hun sportkleding te bedrukken en hen vervolgens beschuldigt van het gevleugelde ‘discriminatie’ als de drukker deze opdracht terecht weigert op grond van zijn geloofsovertuiging. Ik spreek hier over ‘bewust’ omdat als je het bedrijf opzoekt er duidelijk staat dat ze geen opdrachten aannemen die God beledigen. De Goede Doelen op hun website tonen ook duidelijk aan waar het bedrijf voor staat namelijk: Christelijke Zending, Zondagsrust en Heiliging, tegen abortus enz enz.

  Ik zie ook beste Dirk dat wij als Christenen nog meer kleur zullen moeten bekennen.

  In Zuid Afrika hebben de Afrikaner Kerken hun gebouwen al heel veel jaren beschikbaar gesteld voor ‘Volkseie Onderwys’ omdat op de ‘gewone’ scholen nauwelijks nog verteld mag worden over God en over de Here Jezus. Als het al gebeurt dan is dat zo verwrongen en vals dat kinderen een onjuiste voorstelling van zaken wat betreft het Evangelie zouden krijgen. Natuurlijk zijn er ook lichtpuntjes toen op zo’n ‘normale school’ zoals in jouw Nieuwsbrief stond kinderen de Here als Heiland hebben aanvaard. Ik ben blij dat de Here de tijd nog geeft dat velen Hem mogen kennen als Levende God en Heer.

 4. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juli 2009 om 18:22

  Brs en zrs.
  Jaren geleden waren er verscheidene brs en zrs (messiaanse Joden) die zeiden overal waar de gelovigen uit de goym (heidenen) hun roots ontkennen en zich losmaken van hun joodse brs en zrs, komt scheuring en afval.
  Zelfs onze bekende br Jan v. Barneveld waarschuwde indertijd in zijn boek ‘Israel onze oudste broeder’ voor deze dingen.
  En de Joodse Bijbelleraars Lance Lambert en Shlomo Hizak zeggen en schrijven dit al jaren.
  Tante Rebecca de Graaf van Gelder zei het al jaren geleden ‘JESJOUA is niet los verkrijgbaar’, Israel hoort bij HEM en dus ook bij ons.
  Ik zelf verwacht net als Lance Lambert dat DE VADER na de val van het Sovjet communisme nu de val van de Islam bespoedigt. En dan zullen er duizenden moslims tot JESJOUA komen.

  En de grote opwekking? Wat dachten jullie van de twee getuigen straks tegen het einde van de antichrist? En van de 144.000 getuigen van JESJOUA zelf.
  Als JESJOUA komt.
  Maar precies wat jij zei Dirk, Shaul zei het ook al in de Tessalonisenzenbrief. EERST komt de afval, bestaande uit schijnopwekkingen en schijnwonderen.
  De valse profeten die vereerd worden, dit alles in de naam van Jezus, maar welke Jezus?
  Beslist niet JESJOUA HA MASSJIACH, DE ZOON van de LEVENDE GOD.
  Pas geleden heb ik nog iets op Dirks oproep voor gebed voor Israel gemaild, kijk er naar, dan begrijp je beter wat Dirk bedoelde.
  Lieve brs en zrs, het wordt alleen maar moeilijker en zwaarder voor de echte kinderen van DE HEER, maar het beste en mooiste komt ook.

  Laten we elkaar dus opdragen voor GODS TROON en heel belangrijk: zegent elkaar.
  Liever alleen met JESJOUA, dan in een menigte die HEM niet echt toebehoren, en niet doen wat HIJ zegt.

  Dirk, wederom dank dat je zo in je opdracht staat en ons hiermee bemoedigt.

  En nogmaals, gun jezelf geen rust en laat HEM geen rust totdat HIJ Jeruzalem stelt tot een lof op aarde.

  Als wij de band met onze oudste broeder doorsnijden, dan snijden we onszelf af van de wortel en verdorren we.

  OM SIONS WIL NIET ZWIJGEN.

  Wie oren heeft die hore wat DE GEEST tot DE GEMEENTE Zegt.

  Allen een gezegend weekend SHALOM BARUCH ADONAI

  IN JESJOUA VERBONDEN met jullie allen.

  Lou.

 5. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2009 om 15:10

  Brs.en Zrs.
  Blijf op God vertrouwen, maar ook op de kracht van de werkzame Geest in jou, door je Christen-zijn meer te laten zien en horen buiten de kerkgebouwen in het Open-Veld, op welke plek dan ook in de maatschappij, waar God jou voor “geroepen” heeft. Wees hier, in ÉÉNHEID , als een “levende-steen” voor de Christelijke Wereld-Kerk. De Oecumene van het hart in praktijk gebracht. De “Open-Veld-Werker” voor Gods-vredes-rijk dat komende is.
  Met Gods-zegen !

 6. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2009 om 18:30

  Een opwekking… begint bij jezelf.

 7. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2009 om 18:44

  Iets waar we allemaal… in moeten gaan groeien… is de liefde…
  De liefde tot God en de liefde tot de naaste.

  Dan pas… zal er veel gaan veranderen.
  Dan gaan we rekening houden met God… maar ook met onze medemensen…
  En daardoor… houden we ook rekening met al Zijn Geboden. ( 1 Joh. 2 : 3 – 6 )

  De liefde overwint alles…

 8. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2009 om 18:55

  Het geeft te denken dat Geert Wilders (hoe men ook over hem denkt..) NIET welkom is in de UK, hij wordt in de US met open armen ontvangen!!!!

  Ze weten daar waar hij het over heeft, Geert heeft een missie, ben het niet in alles met hem eens, maar er komt een tijd dat mensen zeggen: die Wilders zit er niet naast wat de invasie van de Islam/Sharia betreft.
  Ik heb in een asielzoekerscentrum gewerkt, ruim 10 jaar geleden alweer en we mochten GEEN kerst vieren met de bewoners/kinderen, wel mochten de Moslims hun godsdienst uitleven, ook hier in Nederland is iets aan de gang.

  Die opwekking? Die KOMT, alleen ‘t is geen mensenwerk!!!! Al claimen mensen de opwekking, zoals Todd Bentley en Mattheus van der Steen dat doen. Niet door kracht of geweld, maar door de Geest zegt de Heer!

  God zet wel mensen in, zoals de Profeten destijds, maar God Zelf kiest de Zijnen uit voor Zijn heilsplan.

  Hartelijke groet en shalom,

  blijf volharden in gebed, er zijn voorbidders nodig!!!!
  Jezus Christus zal zeggen: zal Ik nog geloof vinden als Ik terug kom? Dat zegt Hij niet voor niets, het komt er op aan, de tijd van passiviteit is voorbij, wees niet lauw voor Christus, maar wees vurig voor Hem! Laat je licht schijnen in een wereld die steeds duisterder wordt, maak het verschil, gij geheel anders, omdat je/u Christus hebt leren kennen.
  Leg af de leugen en trek aan de geestelijke wapenrusting en houdt stand!

  Laten we elkaar zegenen,
  Parel

 9. Okke Post zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2009 om 20:05

  Als ik hoor en lees, dat op Urk, en dat is toch een christelijk dorp, met een nuchtere kijk op het wereldgebeuren, hun stem hebben uitgebracht op Wilders, met het oog op de toekomstige overheersing van de islam, vrees ik ook voor de toekomst van het christendom, als God het niet verhoedt. Het zou natuurlijk ook een straf van God kunnen zijn. Want wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen.
  Allen die de HEERE willen dienen, Gode bevolen!

 10. geertruij zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2009 om 21:38

  Shalom Brs en Zrs
  De Here Jezus zegt duidelijk in Matt. 25:13: “Wees daarom waakzaam, want u weet niet op welk moment IK kom.” (Het Boek) Ik geloof en vele met mij dat Hij spoedig komt om de ware gemeente thuis te brengen in het huis van de Vader. (zie Joh.14:1-3) Dus waarom maken jullie je allemaal zo druk over crises enz. Vertrouw op de Heer, want Hij alleen zal de uitredding geven van allen die Hem zijn blijven verwachten, hen zal HIJ, JEZUS CHRISTUS, redden voor de tijd van de grote verdrukking (Op.3:10). Lees ook 1 Thess.4:13-18 en bemoedig elkaar dan met dit nieuws. U weet immers dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht? Maar jullie brs en zrs leven niet in het duister. Die dag zal jullie niet overvallen als een dief. Want u bent allemaal kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker. Daarom moeten wij altijd op onze hoede zijn en niet slapen zoals de anderen. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter. De Here komt spoedig, misschien vandaag al. Gods zegen.

 11. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juli 2009 om 12:36

  Wordt er in de bijbel een opwekking beloofd in onze dagen?
  Hoe verhoudt zich die belofte dan met de woorden van de Here Jezus:
  “Luc. 18:8 Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?
  Wij moeten ons niet zo richten op de dingen die op aarde zijn.
  Col 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
  Deze site en de Nieuwsbrieven van br. Van Genderen, bepalen ons bij de dingen die op aarde zijn, maar wij zijn toch met Christus opgewekt en ons leven is toch met Christus verborgen in God!
  Wij zijn wel in maar niet van deze wereld. Laten wij er voor waken dat wij door ons bezighouden met hetgeen er in de wereld zich afspeelt, de dingen die boven zijn vergeten.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 12. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juli 2009 om 21:43

  Geliefden in onze Here Jezus Christus,
  Dat we in het laatst der dagen leven is duidelijk herkenbaar. Let op de vijgeboom (Israel). Ook aangaande de tekenen der tijden, als in de dagen van Noach, of ten tijde van Lot. Hebben we voorbeelden gekregen waaruit we
  2 lessen kunnen trekken: 1) ze bemerkten niet dat Noach en de zijnen de ark der behoudenis waren binnengegaan, het had immers ook nog nooit geregend en dan in zo’n gevaarte schuilen?… onzin toch?
  2) De zorgeloosheid, overdadig leven voor ikke… ikke, zonder aan de armen
  en behoeftige medemensen te denken en ander vlees na lopen.
  Alles straalt uit van “Wie is Heer over ons?”
  Dat liep uit op de oordelen GODS. De spotters welke nu zeggen “Waar blijft de belofte van zijn komst en verder wat er in (2Petr. 3:2-7) staat geschreven spreekt voor zichzelf.
  Om niet boven onze voegen te grijpen ook. Wat recht is in de ogen des Heren komt er verdraaid en misvormd uit.
  LET OP! de honden wachters die geen acht weten te geven.
  Het HEIL is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen, de nacht is ver gevorderd, afleggen en aandoen is de boodschap volgens (Rom. 13:8-14)
  Heb geduld lieve brs. en zrs. tot de komst des Heren.
  Dan zullen we niet beschaamd staan. Hij Jezus Christus is onze hoop.
  Blijf onberispelijk wachten, houdt uw lampen brandend en het olievat (reserve-
  olie) gereed, oude vertrouwde woorden uit de bundel van Joh. de Heer.
  Als Jezus ons werkende bezig zal vinden, in het kleine getrouw zullen wij met Hem het feestmaal mogen nuttigen.
  Het opgerichte beeld de 10 koningen (tenen) komen gewis. Let daarom ook op de (wereld) politiek.
  Dit beeld zal zonder toedoen van mensenhanden getroffen en vergruizeld worden. Heel de aarde zal vol worden van Gods Glorie.
  Jezus zal Koning zijn en regeren in gerechtigheid, vanuit Jeruzalem.
  Daarom bidden wij Jeruzalem de vrede toe.
  In het bijzonder wil ik Dirk van Genderen bedanken voor zijn geweldige inzet.
  Maar doe in vredesnaam RUSTIG aan. Je werk zal voorzeker beloond worden.
  En wij allen die reageren, mogen ook de plaats innemen welke de HEER des
  oogstes wil dat wij zullen innemen. Een ieder bouwt aan dat stukje van de muur waar GOD hem/haar voor geroepen heeft.
  Obbe.

 13. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juli 2009 om 11:46

  Hierop zeg ik graag amen.

  Bedankt broeder. hartelijk shalom.

  Lou.

 14. maria zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juli 2009 om 14:34

  Laten we vooral niet vergeten dat de HEERE regeert, Hem loopt niets uit de hand. Vertrouwen we daar nog op?

 15. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 juli 2009 om 10:01

  Laten we niet vergeten dat satan de overste dezer wereld is.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 16. jacques zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 juli 2009 om 3:21

  Er zijn veel gedachten die door mijn hoofd spelen na dat ik al het voorgaande heb gelezen, en voor elk heb ik niet direct een antwoord. Echter de laatste dwingt mij toch tot de bemoediging dat de satan werkelijk niet de overste dezer wereld is. Immers hij is verslagen door het offer wat onze Heer Jezus Christus heeft gedragen. De satan beweegt je met elke kwinkslag in je gedachten waarin je ook ruimte voor de satan vindt. Echter vergeet niet dat de satan de grote leugenaar is. Het is Jezus die ons daarvan bevrijd heeft! Het past dus niet om met enige eer, ook als is het een beschamelijke titel als overste, te spreken over de duivel. Gods zegen, Jacques

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden