Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Alleen voor mannen… (17 reacties)

Geplaatst op donderdag 9 juli 2009, 14:11 door Dirk A A

Ik las een opmerkelijk bericht. Over mannen die weer naar de wekelijkse dienst komen wanneer de preken meer diepgang hebben. Te lang speelde men in veel samenkomsten in op de gevoelens van de bezoekers. Een samenkomst moet ‘goed’ voelen, een feest zijn. Het moet prettig zijn…

O, hoe vaag! Dat is niet de taal van de Bijbel. Die heeft een ongekende diepgang. Welke voorganger kan het bijvoorbeeld Mozes nazeggen: ‘Mijn leer druipe als regen, mijn rede druppele als dauw’ (Deuteronomium 32:2)?

Het is een enorme winst wanneer de knop omgaat bij voorgangers en predikanten. Dat ze het aandurven om weer met een stevige preek te komen. Voorgangers die binnen een kwartiertje klaar zijn met hun ‘preek’, zouden we geen predikers moeten noemen. En luisteraars die na vijftien minuten al op hun horloge kijken, zijn wellicht ‘verwend’ met korte slappe preekjes.
Laat de Bijbel opengaan in onze samenkomsten! Langer dan de zangbundels. We hadden het kunnen weten. ‘Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en dringt door, zó diep…’ (Hebreeën 4:12a).
En: ‘Want ik schaam mij het Evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek’ (Romeinen 1:16).

En mannen, onderzoek het Woord van God. Het risico is wel aanwezig dat je dan de smaak te pakken krijgt. Laat dat dan ook maar weten aan uw voorganger, uw predikant. Dat u verlangt naar (meer) geestelijke diepgang in zijn preken. Vergeet niet hem voor Gods troon te brengen in uw gebeden. Reken maar dat Hij dan Zijn zegen overvloedig wil schenken. En dat u ook (weer) graag naar de samenkomsten gaat. Om te horen wat de Here tot u wil zeggen, door Zijn Woord en Geest.

Dirk van Genderen
(eerder geplaatst in De Oogst)

17 Reacties

 1. Simon van Groningen zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juli 2009 om 14:51

  En hier ben ik het nu een s helemaal mee eens. Ik geef toe dat ik ook korte tijd geneigd was mee te gaan met thematische, vrij korte preken. Meer en meer geloof ik dat we de diepte van het Woord in moeten. Als we bang zijn dat onze luisteraars afhaken, moeten we ons trainen in spreken en zorgen dat we (biddend) iets nieuws te brengen hebben.

 2. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 juli 2009 om 10:58

  Een van de oorzaken van het verval en de “leegloop” van de kerken is zeker : Het gebrek aan: Overtuigend, begrijpelijk (vooral voor iedereen), krachtige, “goed-gevoel” overbrengende, preek met DIEPGANG van predikers en voorgangers. Uitzonderingen zijn zeker waarneembaar en die hebben dan ook nog volle kerken.
  Het positieve van deze “leegloop” is wel, dat via de moderne media-middelen: Veel nieuwe “Predikers” te zien en te horen zijn, via deze media-middelen, met een veel groter “Oogstveld ” en de kijkcijfers bepalen wie de beste “diepgang-preek ” verkondigt.
  Dirk is zo’n goed voorbeeld van de ” Nieuwe-Prediker ” en zijn “Kijkcijfers” bevestigen dit. (Ook in Utrecht vorige week)
  Persoonlijk kijk ik ook al bijna 10 jaar naar de T.V. uitzendingen van Hour of Power op RTL5 zondagsmorgen, en ik moet zeggen dat zij al 10 jaar, in mijn visie , het proto-type : “Nieuwe-Media-Predikers” zijn en blijven, vooral omdat zij nu , iedere week een andere gast-predikant hebben met zijn eigen Christen-zijn (diepgaand) levensverhaal.
  Veel “Kijkgenot” met Gods-zegen. Hub.

 3. Hennie Vogelzang zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2009 om 16:15

  Niet alleen mannen, maar ook heel veel vrouwen verlangen naar geestelijke diepgang in de preken. Gelukkig ontvangen we die in onze gemeente: de VBG te Drachten. Bedankt Dirk voor je colums en je nieuwsbrieven. ik bewaar ze allemaal. Shalom

 4. Lia zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2009 om 18:32

  Ook al luistert u naar diensten op de tv, verzuim dan toch uw bijeenkomsten niet, zoals het Woord van God ons voorhoudt. En blijf bidden voor de voorganger. We weten nu waarom.

 5. lida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2009 om 19:59

  Beste Dirk,
  Wij zijn het helemaal met je eens dat A: de preek best langer mag duren dan een kwartiertje en B: er veel meer diepgang in moet zitten wil je de hongerende mens echt voedsel geven.Te betreuren is het ook dat Voorgangers van meer behoudende kerken weinig of geen inzicht in de Profetieën hebben en dus ook niets over de tijd waarin we nu leven verstaan
  Naar ik heb horen zeggen hebben ze daar ook niet veel in mee gekregen tijdens hun Theologische studie omdat openbaringen enz. vaak toen al niet begrepen werden. Ook weet ik van een predikant die via het blad ‘Het zoeklicht’ wel veel meer weet, maar zegt dat als hij dat gaat preken de hele Kerk leegloopt. Dit is diep te betreuren, want nu hebben velen binnen de kerken geen idee dat de tijd nog maar zeer kort is en je nu nog steeds tijd krijgt voor ommekeer.
  Ik ben het met je eens Dirk dat het vanaf de kansel in liefde verkondigd moet worden om mensen tot denken aan te zetten. Inderdaad zijn veel mannen niet zoveel met de Geestelijke dingen bezig en durven de naam van onze Heer niet echt uit te spreken, als Here Jezus, velen zijn er niet echt mee bezig en hebben ook die honger niet naar meer. Gelukkig zijn er ook veel anderen die een warm geloof uitdragen. Persoonlijk ken ik veel meer vrouwen die er vrij over spreken en veel delen over hun geloofsleven en openstaan voor een gebed met elkaar, daar kan ik je prachtige dingen over vertellen, maar daar is deze Visie niet voor.
  Bedankt voor je nieuwsbrief en dit Commentaar. Allen Gods zegen toegewenst.

 6. Geert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2009 om 22:17

  Beste Dirk
  Het zou een goede zaak zijn dat het volle evangelie van Jezus Christus weer gepredikt wordt. Als gemeenten laten we ons in slaap sussen. De Bijbel gaat nog wel open, maar in de predeking is het levende water bijna opgedroogd. De profetieen waaronder de Obenbaring van Jezus Christus is een gesloten boek. Het onderzoeken van de Bijbel is in onze gemeente op niets uitgelopen: opkomst 4 tot 5 man/vrouw, en is na één seizoen gestopt. Heb zelf de predikant aangesproken dat zijn predeking weinig diepgang heeft en weinig zeggend is en oppervlakkig. Zijn opmerking: dan komt loopt men weg, en kunnen we kerk wel afsluiten. Met andere woorden ik moest gemeente de gemeente dienen en niet onrust zaaien. Maak me dan ook zorgen, en ben dan ook van plan dit voor Gods troon neer te leggen.

  Gods zegen toegewenst.

 7. Gerrie van de Maat zegt:
  Geplaatst op maandag 13 juli 2009 om 21:12

  Beste Dirk,

  Hier ben ik het helemaal mee eens en dit geldt zeker ook voor vrouwen. Ook komt het mijns inziens doordat bijv. bij ons in de kerk gelezen wordt uit de NBV-vertaling dat de diepgang soms erg ver te zoeken is. Deze vertaling heeft zo wie zo niet echt veel diepgang dus wat kunnen we dan nog van de prediking verwachten. Maar we blijven bidden dat het Evangelie verkondigt mag blijven worden en dat het vele mensen mag aansporen en bemoedigen. Ook ben ik elke keer weer benieuwd naar de nieuwsbrieven. Ga zo door en Gods Zegen.

 8. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 13 juli 2009 om 22:48

  Beste Dirk

  Mijn criterium voor een goede en vruchtbare preek is dat deze in de eerste plaats Bijbelgetrouw moet zijn en gespeend van welke politieke kleur of lading dan ook. Het zuivere Woord moet gebracht worden. Het ‘goed voelen’ in een dienst heeft volgens mij meer te maken met je eigen gemoedstoestand en de mate dat je dicht bij God blijft.
  Vaak word er in bepaalde kerken en gemeenten een sfeertje gecreeerd net of daarvan alles zou afhangen.

  Tenslotte is het goed om naar je hartgesteldheid te kijken. Hoe kom je naar de dienst. Als het tussen jou en God ‘goedzit’ dan zullen de woorden van een lange preek(van laten we zeggen een half uur) veel effect sorteren.

  Na afloop kan het dan best zijn dat je zegt “nou dominee dat was ‘n goede preek waar ik veel aan heb gehad”.

 9. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 juli 2009 om 10:40

  Brs en Zrs, Shalom.
  Wat zal Shaul (Paulus) toch bedoeld hebben, toen hij de brieven naar de Corintihiers schreef, over de samenkomsten?
  Is het inmiddels niet zo gegaan, doordat de gelovigen uit de goym hun roots loslieten, dat er allerlei vreemde leer binnenkwam in de gemeenten.
  Als je de brieven van Shaul leest is het toch echt simpel.
  Wij hebben van de samenkomsten zoals bedoeld door DE HEER, kerk diensten gemaakt, die volkomen afwijken van de SCHRIFTEN.
  Het was toch zo, dat men samen kwam om GOD groot te maken en te leren, ook van elkaar.
  De een had een psalm, weer een ander een WOORD van DE HEER,
  er waren evangelisten, herders en leraars, en allerlei gaven functioneerden.
  Nu is het al heel lang zo: EEn Dominee die heeft gestudeerd aan een school.
  Alleen hij voert het woord, niemand wordt wat gevraagd, het is niet meer tezamen met alle heiligen.
  Bedroevend is het, geen wonder dat JESJOUA zei: zal ik nog geloof vinden als ik terugkeer?
  Shaul zei toch al: ik kom niet met veelheid van woorden maar met GEEST en kracht van HEM.
  Jaren geleden mochten we nog samenkomsten mee maken, die soms uren duurden en dan zeiden we: is het nu al om.

  De Broeder voorganger die mij indertijd doopte in 1958 ging met de BIJBEL in de hand door de rijen en liet zien wat hij leerde en onderwees.
  WAT mis ik dat.
  Maar ja, we leven nu in de tijd, dat we op weg zijn met Israel naar het einde.
  En het wordt steeds moeilijker om te onderkennen, wat is van DE HEER en wat is vals.

  Daarom ben ik blij met brs als Dirk en Jan van Barneveld, en nog een paar anderen.
  Laten we toch heel dicht bij JESJOUA blijven en acht geven op elkaar en op de bres staan voor Israel en voor elkaar.

  Wat het ook kost, en geloof me lieve mensen, het gaat je wat kosten.

  En bedenk: barmhartigheid roemt tegen het oordeel.

  Al GODS kinderen en onze echte brs voorgangers Veel sterkte en kracht en volharding toe gebeden in JESJOUA’S NAAM

  Shalom voor allen.

  Lou Sandifort.

 10. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 juli 2009 om 12:51

  Alle kerkelijke predikanten zijn opgeleid met de Verbondstheologie, waarin is opgenomen de vervangingstheologie, die inhoudt dat de kerk in de plaats van Israel gekomen en dat er voor Israel geen toekomst meer is. In die opleiding is ook geen plaats voor het chiliasme en daarmee ook geen eschatologie. Men moet dan van een predikant geen uitleg verwachten van de toekomst van Israel, de Gemeente en de volken. Wel wordt in de kerken indirect een wettische verkondiging gehouden, waardoor een bedekking over het Woord ligt. Zij ontberen het licht der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus: 2Co 4:6
  Er klinkt in de vrije groepen v.w.b. de toekomst van Israel veel on-Schriftuurlijke verkondiging. Daarin wordt vervulling van Gods beloften verkondigt van hetgeen nu in Israel gebeurt. Maar de terugkeer naar Israel door de Joden is gebeurd in ongeloof. Waarom zou God hen terugbrengen naar het land om ze daarna grotendeels uit te roeien?: Zach. 14:1-2.
  Pas na de grote verdrukking zullen zij de Naam des Heeren aanroepen en dan zal Hij hen verlossen en via de woestijn terugvoeren naar het beloofde land.
  NU, wijzen de Joden Christus nog af omdat zij van mening zijn dat Hij niet de Messias van Israel is. Maar als de rabbijnen beter de Schriften zouden bestuderen, waarvan de Heere Jezus zei, “deze zijn het die van Mij getuigen”, zouden zij hun Messias daarin herkennen.
  Nu verschuilen zij zich nog achter de bewering dat God geen Zoon heeft, hetgeen weerlegt wordt door de Schrift in: Pred.30: 4 Wie is ten hemel opgeklommen, en nedergedaald? Wie heeft den wind in Zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is Zijn Naam, en hoe is de Naam Zijns Zoons, zo gij het weet?
  Ps 110:1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.
  Hnd 2:34 Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand,
  Ps 2:7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
  Dit alles wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, maar ja dat wijst men nog steeds af.
  Hnd 13:33 Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
  Heb 1:5 Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?
  Heb 5:5 Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
  Bovenstaande en meer heb ik geleerd in samenkomsten waarin de hele Bijbel vers voor vers behandeld wordt en twee uur duren.

  Wat kunnen kerkgangers verwachten van vrijzinnige dominees die niet in de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus geloven, en dominees die niet in God geloven en dominees die opgeleid zijn in de verbondstheologie, die van eschatologie niet meer weten dan: vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden?
  Dan bevreemdt het mij niet dat de toehoorders menen dat God nu heerst in plaats van satan, de overste van deze wereld: Joh 14:30 Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 11. Veel zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 juli 2009 om 15:41

  Ik schaam mij het Evangelie niet, WANT GERECHTIGHEID GODS WORDT DAARIN GEOPENBAARD.

  Het Woord is leven en kan het niet missen.
  Godbless,

 12. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 juli 2009 om 21:07

  Bedenk hoe en van wie je het evangelie ontvangen hebt, Van dezelfde joodse Apostelen die door de Joodse Massjiach werden uitgezonden.
  Roem niet tegen sommige takken die werden weggebroken,zodat jij er tussen geent kon worden.
  Wie denkt dat DE EEUWIGE nu niets voor ZIJN volk Israel doet is STEKEBLIND en Doof..
  Lees de profeten ,lees wat er staat geloof wat er staat en je hebt wat er staat.
  DE GOD VAN ISRAEL heeft ZIJN volk NOOIT opgegeven zelfs niet voor een korte tijd. Wij Massjiach JESJOUA belijdende joden zijn OOk Israel..

  Wij hebben barmhartigheid te bewijzen en voorbede te doen en op de bres te gaan staan,en niet pas na de opname.

  Denk na wie je tegenover je hebt in deze.

  Shalom baruch Adonai in JESJOUA HAMASSJIACH.. LOU,.

 13. Mathieu zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 juli 2009 om 21:58

  In de Schrift lees ik dat Messias belijdende joden, alsmede de Messias belijdende heidenen, één in Christus zijn en derhalve allen tot de gemeente (het Lichaam van Christus) behoren. Zie (o.a.) Ef. 2:14 ev.

 14. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 juli 2009 om 12:14

  Brs en zrs. shalom.
  Natuurlijk horen Messias belijdende joden en goym die dit ook belijden bij de gemeente.
  Maar bedenk ook ,dat Israel onze oudste broeder is,dus ook GODS KNECHT,anders dan de Gemeente,maar toch horen we ook bij elkaar.zie Efezenbrief.
  DE HEER heeft die twee samengevoegd in een lichaam,DE GEMEENTE.
  Israel is de taak weggelegd om op aarde GODS Koninkrijk te Proclameren,denk aan de twee getuigen en de 144000.
  In ieder geval hoe dan ook wij horen bij elkaar..

  Alleen onze bestemming is iets anders,maar samen zijn wij GODS VOLK.

  ik hoop niet dat jullie verontrust raken door de veelheid van meningen.
  Doe dan wat Jochanan (Johannes) schrijft ;indien iemand wijsheid tekort schiet ,bidt hier om en vraag aan DE VADER wijsheid.
  Echt HIJ laat je het zien en beleven.

  Sta op de bres voor Israel ,voor elkaar ,voor de vervolgden om JESJOUA.

  Hebt elkaar lief met de liefde van DE HEER.

  Jullie allen in het gebed brengend ,Gezegend in JESJOUA.

  Shalom.

  Lou.

 15. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 juli 2009 om 10:53

  Allen die de Here Jezus als hun Verlosser en Zaligmaker aangenomen hebben behoren tot de Gemeente, het Lichaam van Christus, of zij nu Rus, Frans, Duits, Nederlands, Joods, Deens, Engels enz. zijn. Alle ongelovigen of zij nu Rus, Frans, Duits, Nederlands, Jood, Deens, Engels enz. zijn derven de heerlijkheids Gods en behoren niet tot de Gemeente.
  Het volk Israel is door God uitverkoren om zijn volk op aarde te zijn, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd om aan de heidenen te verkondigen en tot zegen der volken te zijn.
  Israel heeft daaraan geen gehoor gegeven maar heeft de afgoden gediend en hun Messias ook na Zijn opstanding niet aangenomen. In het jaar 70 n. Chr.heeft God door Titus stad en tempel verwoest en de Joden het land uitgezet en verstrooid onder de volken. Omdat zij Zijn Woord niet bewaard hebben is het nu Gods volk niet. Hos 1:9 En Hij zeide: Noem zijn naam Lo–ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn. Door Gods liefde voor Zijn volk Israel zal dat niet zo blijven. Hos 1:10 Nochtans zal het getal der kinderen Israels zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden; en het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden Gods.
  Ro 9:25 Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, Mijn beminde.
  Ro 9:26 En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden.
  Dat zal gebeuren als Dan. 9 vervuld wordt, 24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.
  Dit zal vervuld worden aan het einde van de 70e week van Dan.9 als Israel in de benauwdheid van Jacob, de grote verdrukking de Naam des Heeren aanroepen zal. Zover is het nu nog niet. Omdat de Joden niet naar Gods Woord hoorden is de zaligheid de heidenen gezonden, en die horen wel Gods Woord en bekeren zich. Hnd 28:28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen. Nu verzameld God Zich een volk door Zijn Naam uit Jood en heiden en die vormen het Lichaam van Christus en behoren dus bij elkaar. In de toekomst zal de Gemeente Israel trouwen en dan horen zij onlosmakelijk bij elkaar. Jes 62:5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.
  Op de bres staan voor Israel is, hen Gods Woord teruggeven zodat zij zich, dat onderzoekende, zullen bekeren van hun goddeloze weg en behouden worden. Zending onder de Joden omdat zij niet weten van de zaligheid, die de heidenen gezonden is. En ook dat wil men voorkomen door een wet aante nemen die dat verbiedt.
  De 144000 verzegelden uit iedere stam van Israel 12000, behoren tot de verlosten door de Heer zoals beloofd in Dan.9:24

  Wat onze houding ten opzichte van Israel nu betreft spreken wij Paulus na:
  11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.
  12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!
  13 Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;
  14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht. (hij zegt niet “mijn broeders” maar “mijn vlees”, (baruch).
  15 Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?
  16 En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig.
  17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden,
  18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.
  19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeent worden.
  20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees.
  21 Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare.
  22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen worden.
  23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeent worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten.

  Daarom zien wij uit naar onze toevergadering tot Hem in de lucht opdat de rijke beloften gedaan aan Israel in vervulling zullen gaan.

  Met vriendelijke groet,

  baruch

 16. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 juli 2009 om 19:43

  Een kleine vraag: hebben de christenen echt JESJOUA laten zien, ook aan de Joden?
  Tjonge, wat werden ze toen tot jaloersheid verwekt, toen ze zagen hoe lief de christenen elkaar hadden.
  Als JWHW al 2000 jaar niet heeft omgezien naar ZIJN Volk Israel, hoe zit het dan met de goym?
  Zijn zij dan wel zeker van hun behoud?
  Daarom is het een misvatting, een arrogante misvatting, DAT DE VADER niet zou omzien naar ZIJN Eigen oogappel.
  De satan mag dan de overste van de wereld zijn, maar JHWH REGEERT.

  HIJ HEEFT ZIJN GELIEFD VOLK NOOIT in de steek gelaten,
  BLIJF AF VAN ISRAEL.
  In de WO II stierven Joodse mannen en vrouwen met het sjema op hun lippen,liever dan ZIJN NAAM VERLOOCHENEN.
  Wat heeft het christelijke westen waar Israel jaloers op zou moeten zijn.

  Pas op: STRIJDT NIET TEGEN DE GOD van ISRAEL!

  Blijf van ZIJN oogappel af. STA OP DE BRES VOOR DE OUDSTE BRS EN ZRS VAN JESJOUA.

  Wie oren heeft die hore wat DE GEEST tot de Gemeenten zegt.

  Allemaal een gezegend weekend Shalom. Lou.

 17. Anke zegt:
  Geplaatst op zondag 2 augustus 2009 om 14:29

  Voor wie het Engels goed kan volgen, luister aub eens naar David Jeremiah.
  Voor ons een ware leermeester. Wij luisteren iedere zondag naar zijn preek op tv, maar je kunt hem ook beluisteren op http://www.davidjeremiah.org

  Vriendelijke groet, Anke

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden