Alleen voor mannen…

Ik las een opmerkelijk bericht. Over mannen die weer naar de wekelijkse dienst komen wanneer de preken meer diepgang hebben. Te lang speelde men in veel samenkomsten in op de gevoelens van de bezoekers. Een samenkomst moet ‘goed’ voelen, een feest zijn. Het moet prettig zijn…

O, hoe vaag! Dat is niet de taal van de Bijbel. Die heeft een ongekende diepgang. Welke voorganger kan het bijvoorbeeld Mozes nazeggen: ‘Mijn leer druipe als regen, mijn rede druppele als dauw’ (Deuteronomium 32:2)?

Het is een enorme winst wanneer de knop omgaat bij voorgangers en predikanten. Dat ze het aandurven om weer met een stevige preek te komen. Voorgangers die binnen een kwartiertje klaar zijn met hun ‘preek’, zouden we geen predikers moeten noemen. En luisteraars die na vijftien minuten al op hun horloge kijken, zijn wellicht ‘verwend’ met korte slappe preekjes.
Laat de Bijbel opengaan in onze samenkomsten! Langer dan de zangbundels. We hadden het kunnen weten. ‘Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en dringt door, zó diep…’ (Hebreeën 4:12a).
En: ‘Want ik schaam mij het Evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek’ (Romeinen 1:16).

En mannen, onderzoek het Woord van God. Het risico is wel aanwezig dat je dan de smaak te pakken krijgt. Laat dat dan ook maar weten aan uw voorganger, uw predikant. Dat u verlangt naar (meer) geestelijke diepgang in zijn preken. Vergeet niet hem voor Gods troon te brengen in uw gebeden. Reken maar dat Hij dan Zijn zegen overvloedig wil schenken. En dat u ook (weer) graag naar de samenkomsten gaat. Om te horen wat de Here tot u wil zeggen, door Zijn Woord en Geest.

Dirk van Genderen
(eerder geplaatst in De Oogst)