Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De vreze des Heren (28 reacties)

Geplaatst op donderdag 30 juli 2009, 10:10 door Dirk A A

In de Bijbel wordt vaak geschreven over de vreze des Heren. Dat houdt niet in dat we bang moeten zijn voor God, maar wel dat we doordrongen moeten zijn van Zijn heiligheid. Dat geeft ons wijsheid om als gelovige in dit leven te staan, en te leven naar Gods wil. Waarom ik dit zo zeg? Met het oog op de homoparade aanstaande zaterdag in Amsterdam en met het oog op een nieuw programma van de EO, dat eind augustus wordt uitgezonden. De EO heeft inmiddels op 3 augustus besloten het programma alsnog te stoppen.

Wanneer je de beelden van de homoparade afgelopen jaren in herinnering roept, dan is dit geen gebeuren waar je als christen bij moet zijn. Niet omdat je homo’s af zou schrijven, maar simpelweg omdat de organisatoren zelf over deze dag spreken met de woorden ‘seks, drugs en feesten’. Dan kun je je bootje wel een ‘heilig bootje’ noemen, maar dat maakt het nog geen heilig gebeuren.
Ik waardeer het dat RefoAnders, een christelijke stichting van en voor mensen met homogevoelens, stelt dat dit niet de plaats is waar ze wil zijn. Daarom is het ook goed dat de EO niet officieel aanwezig is op dit gebeuren. RefoAnders stelt: “Deelname aan en één-worden met dit feest, gecombineerd met de boodschap door de organisator dat christenen van dit feest genieten, maakt dat je getuigenis Godonterend wordt. Op deze wijze wordt het ‘heilig bootje’ een ‘onheilig bootje’.”

Ongelovige cabaretiers
Dan de ongelovige cabaretiers, die voor de EO een voorstelling over Jezus gaan maken, met als titel ‘Loopt een man over het water…’. Ze doen dit aan de hand van het Marcus-Evangelie dat ze meekrijgen op een i-pod. Op 31 augustus a.s. staat de cabaretier Guido Weijers op het programma. En wellicht volgt later nog een hele serie.
Wie is deze Weijers? In ‘BN De Stem’ zien we Weijers met een T-shirt met de tekst ‘Ik geloof in alles wat God verboden heeft’. “En misschien doe ik ‘m straks ook wel aan tijdens de show,” stelt de cabaretier. Weijers is een agnost pur sang: “Ik geloof niet in een man die over het water loopt, die water in wijn verandert. Ik geloof niet in een hiernamaals.”
Op de vraag waarom hij meewerkt, reageert hij: “Ik ga gelovigen bekeren. Dat klinkt leuk, hè?” En dan, nuancerend: “Het enige wat ik echt afkeur, is dat mensen blind achter een geloof aanlopen. Je ziet pas het licht als je bevrijd bent; in mijn ogen is dat als je juist geen geloof hebt.”

Het duurt nog een paar weken voordat de uitzending op het scherm komt, dus ben ik enigszins terughoudend in mijn reactie. Toch geloof ik niet dat dit de manier is waarop wij om moeten gaan met Gods heilig Woord. Laten we hopen en bidden dat God en Zijn Woord niet worden bespot en belachelijk gemaakt.

Vandaar dat ik als titel van deze bijdrage ‘De vreze des Heren’ koos. Je komt de uitdrukking nogal wat keren tegen in de Bijbel.
In het kort wijs ik op enkele teksten. Job 28:28 zegt: ‘Behoud de vreze des Heren, dat is wijsheid, en wijken van het kwaad is verstand.’ Echte wijsheid is verbonden met de vreze des Heren. Heel mooi is ook Spreuken 19:23: ‘De vreze des Heren is ten leven.’ En Spreuken 14:27 zegt: ‘De vreze des Heren is een bron des levens.’ In Handelingen 9:31 wordt over de gemeente in Judea, Galilea en Samaria opgemerkt dat zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren.

De vreze des Heren heeft niets te maken met angst voor God, maar veel meer met eerbied en ontzag voor Hem. Dat geldt dan toch ook voor de wijze waarop we omgaan met Gods Woord. Het is natuurlijk prima als de EO zoekt naar nieuwe manieren om mensen te bereiken met het Evangelie. Maar er zijn grenzen. Eén zo´n grens is voor mij de vreze des Heren, dat we altijd met eerbied om zullen moeten gaan met het Woord van God. Laten we daar dit programma maar aan toetsen. Laten we ook voortdurend blijven bidden voor de EO.

Dirk van Genderen

LAATSTE NIEUWS: EO STOPT MET PRODUCTIE VAN DIT PROGRAMMA
Ik ben dankbaar dat de EO besloten heeft de productie van dit programma te stoppen. Zo zie je maar dat het goed is dat er massaal is gereageerd en dat er veel is gebeden voor de EO. Laten we blijven bidden!

De EO bracht zojuist (maandag 3 augustus) het volgende bericht naar buiten:
De Evangelische Omroep (EO) stopt met de productie van het programma ‘Loopt een man over het water…’. Belangrijkste reden is dat halverwege het proces is gebleken dat de intentie van het programma en de uitvoering ervan niet meer op elkaar aansluiten.
Directeur Arjan Lock: “Wij blijven een omroep met het verlangen om met mensen die God niet kennen het gesprek aan te gaan. Soms zoeken we hierin grenzen op en kiezen we voor een spannende vorm. In de afgelopen week ontstond er veel commotie over dit programma in de media. Nadat we nogmaals kritisch naar het format hebben gekeken, zijn we tot het besluit gekomen te stoppen met de productie. (…) De bedoeling met het programma was helder; we willen mensen vertellen over Jezus. Maar we zien in dat we met dit risicovolle format en de ontstane beeldvorming die doelstelling onvoldoende bereiken.”

Presentator Arie Boomsma heeft er grote moeite mee dat het programma niet doorgaat: “Dit format was een unieke mogelijkheid om vooroordelen weg te nemen en open en eerlijk het gesprek over Jezus aan te gaan. Dat we die kans nu niet krijgen, vind ik heel jammer.”

28 Reacties

 1. Simon zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 juli 2009 om 14:29

  Moeilijk, zo’n zoektocht. Ik ben het eigenlijk wel met je eens en toch denk ik ook dat we indringende wegen moeten zoeken voor verspreiding van het evangelie.Inderdaad nog maar even afwachten. Br..wat een keuzes in deze wereld. Had Abraham het makkelijker?

 2. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 juli 2009 om 17:32

  Zelf vind ik het ook moeilijk om hierop mijn mening te geven, van de ene kant vind ik het een goede zaak dat je deze “mistoestanden” aan de kaak stelt en mensen aan het nadenken zet, want zoals je wel weet, dat heb ik jaren gedaan over de “mistoestanden” in het instituut R.K.Kerk. Van de andere kant blijf ik mij afvragen of ik hierdoor wel mensen tot bezinning en geloof heb gebracht (mijn missionaire roeping). Maar nogmaals Dirk, ga zo door met je bezinnigs-volle commentaren.
  Met Gods-zegen, Hub.

 3. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 juli 2009 om 18:50

  De EO is op de glijbaan, en het gaat hard bergje af.
  Dit is totaal zinloos, het is de wereldgelijkvormigheid ten top, maar de bestuurders bij de EO zijn ziende blind en horende doof. Dit komt niet meer goed. Het volgende? Meevaren in de grachten, volgend jaar al.
  Blij dat wij het lidmaatschap al hebben opgezegd.

  Groet, Jan.

 4. Hermina zegt:
  Geplaatst op vrijdag 31 juli 2009 om 8:38

  Vreze des Heren heeft volgens mij ook te maken met een diep ontzag voor het oordeel van een heilig God. Eenmaal zal een ieder persoonlijk verantwoording moeten afleggen van alles wat we gedaan of juist nagelaten hebben.
  En als ik bij me zelf blijf, moet ik bekennen dat ik niet genoeg bidt voor de programmamakers van de EO.

  Dirk ik bidt je Gods zegen en veel van Zijn wijsheid toe.

 5. Simone Hopman zegt:
  Geplaatst op vrijdag 31 juli 2009 om 14:57

  Als EO programmamaker ben ik hierdoor en met mij velen in gewetensnood gekomen, het is fijn dat ik nog steeds met mijn programma’s het Evangelie mag uitdragen en hoop dat er mensen door geraakt worden. Maar wat Dirk hierboven schrijft, dat is de andere kant en hoe moeten wij binnen de EO daarmee omgaan. Ik ben echt bang voor wat dit programma gaat doen en hoop dat het geen schade brengt aan wat we juist willen bereiken: mensen bekend maken met het Evangelie van Jezus Christus. Natuurlijk willen we iedereen bereiken maar er is toch een grens aan de middelen waarmee?? Ik vraag echt gebed voor iedereen die zijn taak binnen de EO doet. Van directie tot programmamakers , radio en tv.
  Hartelijke groet Simone

 6. JanWillem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 augustus 2009 om 15:39

  Mijn vrouw en ik waren ongeveer 40 jaar lid van de EO.
  Deze week hebben we bedankt.
  Het zijn teveel druppels geweest die de emmer deed overlopen.
  Wij zijn bang dat er nog meer druppels volgen.

 7. Veel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 augustus 2009 om 15:46

  Laten we het Woord Gods bestuderen.
  Ik ervaar steeds weer dat het Woord mij de weg wijst.
  Soms weet ik niet hoe ik het daadwerkelijk in praktijk moet brengen.
  Het is niet goedkoop om gehoorzaam te zijn aan het Woord.
  Het betekent dat je moet sterven aan jezelf. Aan je eigen verlangens en begeerten. Sterven aan de dingen waarin je opgevoed bent.
  Onze God is een heilig God. Weest heilig, want Ik ben heilig.

  Ik dank God voor de mooie programma’s van de EO, daarom blijf ik de EO steunen. Laten we bidden voor onverantwoorde dingen.
  LATEN WE GENIETEN EN PROMOTEN DE DINGEN DIE NAAR HET WOORD ZIJN!
  LATEN WE GOD DAARVOOR DANKEN!!
  Godbless

 8. Daniella zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 augustus 2009 om 16:21

  Wie onrecht doe, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid, wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Openbaringen 22:11

 9. Ann-Dy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 augustus 2009 om 17:01

  Jammer dat de EO zich op dat hellende vlak begeven heeft, we zijn jaren lid geweest en heb met mijn huis een aantal maanden geleden ook besloten om niet langer lid te zijn van deze omroep, jammer want ik heb juist door de EO een levende relatie gekregen met Jezus/Yeshua.
  Ik ben verdrietig over de weg die men is ingeslagen, ook de NCRV ging diezelfde weg langs….De vreze des Heren is het begin der wijsheid, laat je dat los, dan glij je af
  we steunen nu de omroep Family7.
  Maar ik ben het wel eens met de gebedsoproep…..geopende ogen!!! voor de EO en bescherming en steun aan de mensen die er werken en ook serieus zijn in het overdragen van het evangelie van Jezus Christus/Yeshua messiach

 10. manon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 augustus 2009 om 17:28

  Ja ook ik vind dit programma van de EO te ver gaan met die cabaretier,
  om Jezus te bespotten ga je heel ver, ik zal wel bidden voor de EO, maar ik heb wel mijn abonnement opgezegd!

 11. sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 augustus 2009 om 18:33

  Beste Dirk en Brs en Zrs.
  Heb bovenstaande oproep van Dirk voor DE HEER gebracht.
  En werd bepaald bij 2 Corinthe 6 vs 14-18.
  Of wij het nu leuk vinden of niet, dit is en wordt nog meer de realiteit ook in ons Nederland, zeker voor wat betreft de Christenen van Nederland.
  Toch is en blijft mijn gebed, SPAAR HEERE DIT VOLK, opdat zij tot erkenning komen en opdat wij allen tot de belijdenis komen JHWH is HEER, JHWH IS HEER EN JESJOUA IS ZIJN GEZALFDE MASSJIACH.
  Het is heel moeilijk dit gedeelte van Shaul (Paulus) toe te passen in ons leven van alledag. Toch komt er een dag en ik geloof dat het NU is dat DE VADER dit van ons vraagt.
  Dat was ook indertijd voor ons om te bedanken (met pijn in mijn hart) voor het lidmaatschap van de E.O. (ook wij waren al jarenlang lid).

  Ben indertijd nog betrokken geweest bij evangelisch ontwaken indertijd met Feike en Tonneke v Belzen (Tonneke Bijker.

  En geloof mij, dat doet pijn als je ziet wat er nu gebeurt.

  Allen veel sterkte en zegen toegebeden. Shalom in JESJOUA MASSJIACH.

  Bidt en Waakt.

  Lou.

 12. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 augustus 2009 om 19:46

  Waarom zou de EO deze “ongelovigen” aantrekken, uitnodigen in hun programma’s? Zijn er geen discipelen/volgelingen van Jezus/Jeshua die getuigen van Wie Jezus is??? Wat het ook kost?! Wat een armoede…….

  Het ontzag voor de Heere is het begin van wijsheid…… (geestelijke wijsheid dat kan de wereld u/jou/mij niet bieden……..
  Waar is Henk Binnendijk? Heeft hij niets meer te melden? Is hij te oud? ….onzin…….
  God zegt: Mijn volk gaat ten onder aan gebrek aan kennis, Hosea 4:6

  Een teken aan de wand? Met al die welvaartsevangelisten van tegenwoordig, valse leraren, valse profeten…….. het “god is goed”evangelie?
  Als het maar goed voelt en het mij niet-te-veel kost? Heere God, U mag alles van me hebben, maar kom niet aan m’n geld, m’n welvaart….. m’n vet salaris, mijn vakanties, m’n weelde, ik mag toch wel IETS voor mezelf hebben? Zijn we rentmeesters?! Wie zijn oren dichtstopt voor het geschreeuw/het geroep van de armen, (die onrecht aangedaan worden en uitgebuit) ….die zal ook roepen en niet verhoord worden……. Spreuken 21:13.

  Zijn we Koud, Lauw of “Heet”=vurig voor Christus?!
  Als je Hem niet kent, geen diepgaande relatie met Jezus/Jeshua hebt, niet je kruis opneemt en Hem volgt, kun je dan een getuige zijn van Zijn liefde?
  Wat mag het jou/u kosten? Berekende Jezus de kosten voordat Hij wist dat Hij ter dood veroordeeld zou worden als een misdadiger? Dronk Hij niet de beker, met alle zonden van de gehele mensheid, ja, ook die van mij????
  En zou ik dan voorbijgaan aan Zijn roepstem???? Hoe kan ik Hem weerstaan? Hij die alles voor mij over had en heeft, nee ik KAN Hem niet weerstaan…. Hij heeft menigmaal Zijn liefde aan mij bewezen, Hij heeft menigmaal aan mij bewezen wat een rijkdom (geestelijk) het is als ik m’n kruis op neem en Hem volg……. Wat het mij kost? Heel veel…… ik heb de wereld verloren, achter mij gelaten…….

  Dag wereld
  Dag wereld, dag schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben
  ik heb alles verloren en Jezus verkoren, Wiens eigen ik ben…………
  voor eeuwig geborgen, veilig, gekocht EN betaald ik ben Zijn eigendom.

  Zijn de “christenen” buiten de EO, de leden om maar wat te noemen, wel navolgers van Jezus/Jeshua? Een lichtend licht en een zoutend zout? Ja, de EO heeft een taak, heeft een “gezicht” in de media. Zijn zij een licht, dat schijnt in een wereld, die steeds donkerder wordt? Nee, is het dan niet goed wat de EO doet? Kun je water bij de wijn doen? Verbetert dat de kwaliteit? Een beetje zuurdesem verziekt het deeg, zo ook ook als je een beetje van de wereld toevoegt en vermengt met het Koninkrijk van God/YHWH. Kunnen licht en duisternis elkaar verdragen? Wat hebben deze gemeen? Komt uit éé’n en dezelfde bron bitter en zoet water?

  Gij “gedeeltelijk” gelijk aan de wereld, want Gij hebt Christus leren kennen?…….of…. Gij geheel anders want gij hebt Christus leren kennen?!
  Wel IN de wereld, maar niet VAN de wereld!

  Ik schaam mij niet voor het Evangelie, ik schaam me wel voor religie/de nep/de schijnheiligheid/de hypocrisie…….
  Het Evangelie, zo kostbaar en levensreddend, wordt verkwanselt…..
  Ik geloof in God met diep ontzag
  Hij overlaad mij dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen.

  Shalom, Parel

 13. janny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 augustus 2009 om 21:25

  Waar in de bijbel staat dat wij manieren moeten vinden om het evangelie te verkondigen? Laat de EO de liefde van Jezus en het kruis verkondigen en in gebed vragen of de Heilige geest het verder wil dragen en in de harten van mensen wil brengen. Meer wordt er van ons niet gevraagd en hoeft de EO zich niet te belasten met dergelijk programma’s. Een andere opdracht hebben we niet!

 14. Cor en Nel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 augustus 2009 om 21:49

  Beste lezers,

  Wij betreuren het dat de EO deze koers gaat varen. We zagen het al wel aankomen, maar je hoopt en bidt dat zij tot inkeer komen en weer gaan vasthouden aan Gods Woord in Zijn geheel. Na jaren hebben ook wij moeten besluiten ons lidmaatschap te beëindigen. Dat doet pijn als je weet dat deze omroep zoveel voor zo velen heeft mogen betekenen. De oprichters zouden de huidige koers vreselijk vinden en het niet kunnen bevatten. Maar wij allen dreigen meegesleurd te worden met de molen die maar doormaalt en dat is zeker niet alleen de EO. Maar ook in tal van kerken en gemeenten wordt het Woord van God in Zijn totaliteit steeds meer losgelaten. Dat betekent de (steile) helling af naar beneden en waar dat toe leidt behoeven we niet te melden. Laten we blijven bidden voor hen die snel afglijden en elkaar aansporen in Hem, in Zijn Woord te blijven. Want Jezus komt! Maranatha. Dirk, veel leiding en wijsheid van Gods Geest toegebeden. Weest, geliefde broerders (de zusters inbegrepen) standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

 15. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 2 augustus 2009 om 13:19

  Beste lezers
  ik ben altijd lid geweest van het CDA, maar heb dat op gezegd, om dezen, dat ze mee doen met de homoparade wat ik verafschuw.
  Nu was volgens mij het een goed moment om lid te worden van de EO, daar voelde ik mij ook wel thuis, maar ook daar gaat het niet goed, er wordt te veel naar de wereld geluisterd. Ik bid tot God om wijsheid voor de EO en voor allen die zich inzetten voor het ware geloofin Jezus Christus.
  Ik wacht nog even met lid worden.

 16. Paul van der Sluis zegt:
  Geplaatst op zondag 2 augustus 2009 om 15:58

  Guido Weijers gaat een voorstelling maken over Jezus aan de hand van het Marcus-evangelie. Wat een kans! In Jesaja 55:11 staat namelijk dat Gods Woord niet ledig tot Hem zal wederkeren, maar dat het zal doen wat Hem behaagt en datgene zal volbrengen, waartoe Hij het zendt. Laten we bidden dat Guido wordt geraakt door de boodschap van dat Evangelie en een ontmoeting gaat hebben met de Here Jezus. Daarna zal zijn leven nooit meer hetzelfde zijn en dus staat er misschien wel een groot evangelist op het punt om wedergeboren te worden.

  De EO doet haar best om De Boodschap bij de onbekeerde mensen te brengen. Zij moet daarbij grenzen opzoeken en het risico bestaat dat die daarbij worden overschreden. Als dat gebeurt, dan valt de Here God daarvan heus niet van Zijn troon, maar staat Hij klaar om zonden te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Verder doet Hij alle dingen medewerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben. Dat is geen vrijbrief om maar raak te leven maar het biedt de vrijheid om keuzes te maken in plaats van verlamd te zijn door de angst om grenzen te overschrijden. Een integer gemaakte verkeerde keuze is soms beter dan geen keuze maken.

  Het is een wonder dat wij in Nederland een EO hebben. Ik sta niet achter alles wat de EO doet en heb ook zo hier en daar mijn vraagtekens maar ik ben ervan overtuigd dat God met de EO een bedoeling heeft en dus vind ik dat de EO om die reden recht heeft op mijn steun. Laten we Dirk volgen in zijn terughoudendheid in onze reacties en afwachten hoe het programma uitpakt. Laten we ondertussen onze wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend maken bij God.

  Dirk, hartelijk dank voor je nieuwsbrieven en commentaren.
  Van harte Gods zegen toegewenst.

  Met vriendelijke groet,

  Paul.

 17. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op zondag 2 augustus 2009 om 17:19

  Korte toespraken van David Wilkerson.
  Hij huilt echt om wat er vandaag de dag gebeurt.
  Dat “slechts” 37.000 personen hun lidmaatschap van de EO hebben opgezegd lijkt voor hen juist een aanmoediging om door te gaan, het kan blijkbaar wat lijden.

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=27DIST8qO4I&feature=related

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=C7PTylJuO-M&feature=related

 18. Mien zegt:
  Geplaatst op zondag 2 augustus 2009 om 22:15

  Ik ben erg geschrokken van de column van Rob Hoogland in de Telegraaf van afgelopen donderdag getiteld PIEP. Deze man heeft volkomen gelijk!!!!! Wat een schande dat de E.O. dit uit gaat zenden. Als dit werkelijk doorgaat dan is voor ons ook de maat vol en zeggen we het lidmaatschap op. Laten we hopen en bidden dat de E.O. tot inkeer komt. Ik zou het heel erg jammer vinden want wij zijn vanaf het begin lid.

 19. miny roenhorst zegt:
  Geplaatst op maandag 3 augustus 2009 om 9:55

  We moeten allert zijn, maar waarom zoveel drukte om een uitzending die nog eens niet geweest is.
  Kunnen we niet een klein beetje vertrouwen in de EO hebben.
  Weten we niet, hoe moeilijk het is, in het hele media gebeuren waar zoveel regels en wetten zijn, om dan nog goede verantwoordelijke programmma’s te maken. Ik vind het altijd nog een wonder, dat de EO bestaat.
  Hart. Gr. Miiny

 20. Frank Steenks zegt:
  Geplaatst op maandag 3 augustus 2009 om 13:01

  Zusters en broeders,

  De uitzending van het ‘gewraakte’ programma moet nog gaan plaatsvinden. Zou het niet verstandiger zijn te wachten met (ver)oordelen totdat de eerste uitzending geweest is? Wel kunnen we de EO waarschuwen dat de NAAM des HEEREN niet ijdel gebruikt mag of kan gaan worden door cabaretiers.

  Ik moge er toch zeker wel van uitgaan dat de EO weet wat ze doet? Als een programma Godslastering zou kunnen gaan worden, dan is NIET uitzenden de ‘WIL’ van God en echt ‘VREZE des HEEREN’.

  Aangaande de titel van het programma “Loopt een man over het water …” wil ik opmerken dat er puntjes achter staan en er dus nog iets bij hoort. Zou de volgende titel beter doel kunnen treffen:
  “Loopt een man/een vrouw over het water navolgend achter Jezus aan?”

  Met een hartelijke groet,

  Frank Steenks

 21. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op maandag 3 augustus 2009 om 16:53

  ZE GAAN STOPPEN MET HET PROGRAMMA, O, WAT BEN IK DANKBAAR EN BLIJ.
  LAS HET ZOJUIST OP INTERNET IN HET ALG. DAGBLAD.
  WAT EEN FANTASTISCHE BOODSCHAP.

  Bovenstaande reacties had ik nog niet gelezen, maar het gaat er toch om dat “Uw Naam worde geheiligd” boven alles gaat, zelfs boven ” z.g. evangeliseren” , dat is ons toch wel met de paplepel ingegoten!
  En van gif ga je ook niet proeven, daar blijf je verre van.

  Ja, en de Apostel Johannes viel als dood aan Zijn voeten
  In Openb. 1: 8 zegt de Heere Zelf dat Hij de Heere God is.

  Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed 6 – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.
  7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.
  8 Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.

  17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, 18 en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. 19 Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal.

 22. Mathieu zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 augustus 2009 om 9:27

  Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!
  Het lijkt erop dat men gelukkig toch tot het besef is gekomen, over Wie het hier gaat. De engel sprak tot Maria: “En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam noemen JEZUS. Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn” (Lukas 1 : 31 – 33).
  Geprezen zij Zijn heerlijke Naam!!

 23. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 augustus 2009 om 10:02

  De ongelovigen zullen eens moeten erkennen dat de Here Jezus meer kan dan over water lopen.
  Mt 28:18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
  Joh 5:22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;
  Geen enkele cabaretier kan daar iets aan veranderen.

  Gelovigen moeten niet de wereld proberen te verbeteren, die ligt namelijk in het boze:
  1Jo 5:19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.
  De gelovigen zijn getuigen van Christus.
  2Co 1:12 Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, en allermeest bij ulieden.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 24. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 augustus 2009 om 16:59

  Beste Dirk

  Weet je, ik vind de EO zó ontzettend achteruit gegaan. Vroeger had je Tijdsein waar je met een gerust hart kon kijken. Nu heb je Netwerk waar je soms nog iets van die ‘oude’ EO in terug vindt. Ik weet ook wel dat men anders dan vroeger nu aan een netwerkcoördinator gebonden is maar toch verlang ik zo terug naar die tijd. Echte Bijbelse programma’s, Bijbelstudies, allerlei verkondigende programma’s. Het Elfde uur waar je zeker geen bastaardvloek zou horen. Nu heb ik bij Knevel & Van den Brink toch al wat van die woordjes gehoord. Je kán eenvoudigweg geen water bij de wijn doen om je als omroep breder bekend te maken. En zeker als een Christelijke omroep niet. Het eigen geluid waar ik de EO zo om roemde, is nog maar zeer zwak te bespeuren en soms lijkt het een flakkerend lichtje wat op het punt staat uit te gaan. Zijn er dan geen lichtpuntjes? jawel hoor, neem Nederland Zingt en de Bijbelse overdenkingen van ds. Van der Veer. Hier houdt het dan ook zo’n beetje op.

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 augustus 2009 om 18:09

  Beste Dirk

  Ik heb natuurlijk ook wel wat begrip voor de EO omdat zij als een Baken wil staan in een wereld die denkt het wel zelf allemaal te kunnen en de Here God niet nodig te hebben. Ik besef heel goed dat de EO wikt en weegt bij al haar beslissingen en die zaken biddend voor de troon van God brengt.

  Ik geloof dat bijv. ‘Het Familiediner’ wel degelijk een Evangeliserende functie heeft omdat enerzijds de mensen die verzoend worden met elkaar, niet allemaal gelovig zijn(tenminste die indruk heb ik) en anderzijds de liefde van de Here voor íeder doorklinkt in deze programma’s. Men mag ervaren dat de EO door middel van Bert probeert verstoorde verhoudingen weer te herstellen. Daar ik geloof dat er voor al die en andere uitzendingen gebeden word zie ik zeker de hand van God bij dat herstel.

  Weet je Dirk het gaat mij echt om de duidelijkheid. Ik wenste dat dat terug kon komen. Natuurlijk mag ook een omroep met zijn tijd meegaan maar anders dan de andere omroepen die al zoveel water bij de wijn hebben gedaan zoals bijv. de NCRV heeft de Evangelische Omroep maar een beperkte actieradius in deze. Men dient te beseffen dat men beter de risee van Nederland kan zijn(neem de tijd van Henk Binnendijk”Mag het een ernstige vraag zijn?) een programma waar de wereld altijd om schamperde) dan teveel water bij de wijn te doen. Het streven om ieder te trachten te bereiken met het Evangelie is natuurlijk goed maar EO denk er aan dat u omdat u vast wil houden aan het Woord van God maar weing speelruimte hebt. Indien u een KRO of NCRV was, had u gemakkelijk zo’n programma als ‘loopt een man over het water….’kunnen uitzenden. Juist omdat u een verkondigende taak heeft kunt u dit beter aan anderen overlaten….

 26. Dik zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 augustus 2009 om 18:55

  ook ik ben blij dat het beoogde programma met Arie Boomsma niet doorgaat.
  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De EO kan toch wel wat creatiever zoeken naar manieren om de blijde boodschap te verkondigen?
  Shalom

 27. Marcel zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 augustus 2009 om 13:31

  Beste Dirk,

  ik was blij toen ik vanmiddag op jouw site vernam dat de EO afstapt van haar
  voornemen tot uitzending van dit programma.
  Was het doorgegaan, dan had ik gegarandeerd mijn lidmaatschap opgezegd,
  ook al ben ik pas sinds een jaar lid.
  Er zijn mijns inzien wel betere en vooral waardigere manieren te verzinnen om Jezus tot de mensen te brengen.
  Manieren, die Jezus de eer brengen die Hem toekomt.
  Wat mij opvalt is dat de presentator, Arie Boomsma, er grote moeite mee heeft dat het programma niet dootgaat.
  Ik begin mij zo langzamerhand af te vragen of deze presentator bij de EO wel op de juiste plek zit.
  Als we Jezus tot de mensen willen brengen dient dit niet alleen in alle openheid te gebeuren, maar boven al met gepaste eer en eerbied.
  En dat inzicht lijkt er bij hem nog steeds niet te zijn.

 28. Johan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 november 2015 om 14:44

  De EO bevindt zich al zo lang op het hellende valk en glijdt steeds verder weg. Waarschuwt God´s woord ons niet voor de spotters ? Daar wil je toch niet mee in zee gaan ? Ook onderdeel van “omroepland” heeft compromissen tot gevolg en dan moet je een keuze maken, meegaan op de brede weg of alleen verder op de smalle weg. Je kunt geen 2 heren dienen, zelfs niet voor kleine %-ages. De E van EO is onwaardig geworden, zout verliest zijn kracht en je weet wat er daarna mee gebeurt ……

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden