Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Aardappelgeloof (5 reacties)

Geplaatst op woensdag 19 augustus 2009, 21:24 door Dirk A A

Wie poot er nu aardappels wanneer de akkers kurkdroog zijn, het land een zeer ernstige droogteperiode meemaakt en er geen enkel zicht is op regen van enige betekenis? Toch was er een akkerbouwer die het aandurfde. Alle geld dat hij had, gebruikte hij om pootaardappels te kopen. De boeren in de omgeving verklaarden hem voor gek dat hij al zijn land vol zette met aardappels. Zijn oogst zou totaal mislukken; die boer zou zeker failliet gaan…

Ik heb het over Angus Buchan, een nuchtere Schotse aardappelboer, die naar Zuid-Afrika was getrokken. En waarom hij in al zijn akkers aardappelen pootte? Omdat God dat tegen hem had gezegd. Daar was hij absoluut zeker van.
Zijn levensverhaal in het boek ‘Aardappelgeloof’ (uitgave van Ark Boeken) is een machtig getuigenis van wat God kan doen in het leven van iemand die Hem met vallen en opstaan wil volgen. Angus Buchan… een pionier op Gods akker.

Het zijn spannende maanden voor Buchan. En heel de omgeving kijkt mee. Het blijft zo droog dat Buchan af en toe vreest dat zijn einde nabij is. Want als de aardappeloogst mislukt, betekent dat het absolute einde van zijn bedrijf. Een paar keer kan hij het niet langer aanzien en gaat als druppels op de gloeiende plaat zijn aardappelvelden kunstmatig beregenen. Maar elke keer begint het juist dan (een beetje) te regenen.
Het is dan alsof God tegen hem zegt: maak je geen zorgen, vertrouw op Mij, Ik zorg wel voor jou en voor je aardappels.
En het wonder gebeurt. Als het oogsttijd wordt, haalt Buchan een geweldige oogst binnen. God hield Zich aan Zijn belofte.

God had andere plannen met Buchan. Hij zou niet voor altijd op de boerderij moeten blijven, maar God wilde hem inschakelen in Zijn Koninkrijk. Op een gegeven moment wist hij zich door God geroepen om evangelisatiecampagnes te gaan houden. Later bouwde hij in KwaZoeloe-Natal een weeshuis voor de opvang van aids-kinderen en zijn boerderij werd het centrum van een omvangrijk zendingswerk.
Ondertussen zegende de Here zijn boerenbedrijf zozeer, dat de winsten die met het bedrijf werden gemaakt, aangewend konden worden voor zijn bediening in Gods Koninkrijk. Het was alsof hij de vijf broden en de twee visjes die hij zelf had, gaf in de handen van de Here, Die ze vervolgens op een bijzondere manier blijft vermenigvuldigen.

Het levensverhaal van Angus Buchan bepaalt mij erbij dat er grote behoefte is aan predikers als Buchan, die zich waarachtig niet schamen voor het Evangelie. Aan mensen die gegrepen zijn door God zelf, en werkelijk alles prijsgeven om Zijn roeping te volgen.
Buchan is duidelijk over het kostenplaatje, dat samenhangt met het gehoor geven aan de roeping van God. Voor hem betekent het dat hij soms een hele poos weg is van zijn familie en dat hij ook het werk op de boerderij los moet laten, hoe graag hij het ook doet en over moet dragen aan anderen, later aan zijn kinderen.

Buchan is gegrepen door God Zelf. Het is zijn diepe verlangen zoveel mogelijk mensen in Zuid-Afrika en ook daarbuiten te bereiken met de Gods reddende Evangelie. Hij brengt een duidelijke boodschap. ‘God wil iedereen redden, maar Hij vraagt wel geloof en bekering.’
Hij brengt niet zomaar een boodschap, maar een boodschap die geladen is met de kracht van God Zelf en van de Heilige Geest. Hij getuigt ervan dat de verkondiging van het Evangelie telkens opnieuw ook gepaard gaat met wonderen van genezing en verzoening.

Laten we in deze laatste dagen voor de wederkomst van de Here Jezus, het Evangelie duidelijk laten klinken. Wanneer we stil blijven zitten wachten op die wederkomst of op de opname, gaan de mensen die de Here Jezus nog niet kennen als hun Heiland en Verlosser ondertussen wel verloren. Mensen die wij misschien wel – in Gods kracht – hadden kunnen winnen voor Christus.

In Mattheus 10 ziet de Here Jezus de schare en wordt met ontferming over hen bewogen. Ze zijn voortgejaagd en afgemat, als schapen die geen herder hebben. Kijk eens om je heen. Is het nu anders? Nee, toch?!
De Here Jezus zegt dan tegen Zijn discipelen: ‘De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bidt daarom de Here van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in Zijn oogst.’

Wie van u kan God roepen als een Angus Buchan, om ingezet te worden in Zijn Koninkrijk? Als zendeling, als evangelist, als biddende strijder. En misschien wel door anderen te ondersteunen in hun bediening.
Buchan had kunnen zeggen: ‘Ik heb geen theologische opleiding, Here, kies iemand anders.’ Maar God maakt geen fouten. Als Hij roept, geeft Hij ook alles wat nodig is om gehoor te geven aan die roeping. In Zijn kracht. En dan is het wonderlijk wat Hij kan doen door iemand die Hem volkomen is toegewijd. Misschien wel door u heen, of door jou!

Dirk van Genderen

5 Reacties

 1. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 augustus 2009 om 11:17

  Ja Dirk het is geweldig wat onze God ook in deze tijd waar het líjjkt dat er bijna alleen nog goddeloosheid is nog allemaal door mensen heen wil doen.
  Het verhaal van Angus Buchan deed me meteen denken aan de Ark van Noach waarbij de mensen toentertijd hem ook voor gek verklaarde om een Ark te bouwen terwijl de omstandigheden verre van ideaal waren om deze te kunnen gebruiken.
  Enerzijds is God alom aanwezig en anderzijds roert de boze zich ook en doet wat hij kan om chaos en angst te veroorzaken.
  Afgelopen zaterdag is in Zuid-Afrika die Onderwijsconferentie gehouden omdat het ANC meer en meer hun Marxistische leer aan de kinderen wil opleggen/opdringen. Op die Conferentie, die druk bezocht is, hebben de ouders en grootouders van die kinderen zich uitgesproken om zich te verzetten tegen de indoctrinatie van het regime en desnoods thuisonderwijs te zullen geven dan wel met hulp van de Afrikaanse Protestantse Kerken (APK) Bijbels- en ander onderwijs te geven. Op die bijeenkomst is ook gebeden tot God dat Hij de boze machten die het land en haar bevolking teisteren teniet zal doen.

 2. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2009 om 19:18

  Het deed mij ook denken aan Noach, hij bouwde een ark, in opdracht van God, terwijl er geen druppel regen viel, integendeel, er waren grote periode’s van droogte…… en hij werd uiteraard uitgelachen, zo niet voor gek verklaard.

  Wat dwaas is in de ogen van mensen, is wijsheid in de ogen van God!
  Wat wijsheid is in de ogen van God, is dwaasheid voor de mensen.

  Het zal zijn als in de dagen van Noach, als de Zoon des mensen komt! hoe actueel!

  Hartelijk groet en Shalom,

  Parel

  Dirk, heel veel kracht van God toegewenst! Het zal niet meevallen, een stap terug te moeten doen nu je minder vaak een uitgebreide nieuwsbrief kunt versturen….. ik weet hoe dat voelt…..
  Ik zeg wel eens: still going strong, with the strenght of God.
  Met andere woorden: wat er ook gebeurt, God draagt jou/u, ons door alle omstandigheden heen.
  Al jaren weet ik dat in de Bijbel staat: met God kun je bergen verplaatsen. Ik dacht: het zal wel, maar ik snap het niet…. nu begrijp ik het wel!
  Het is geestelijk bedoeld, door Hem leer ik boven de omstandigheden te staan, in plaats van mezelf door de omstandigheden te laten meesleuren….. wat er ook gebeurt….. geestelijk verzet ik bergen, lichamelijk heb ik nauwelijks energie (chronische vermoeidheid… door trauma’s).
  Laat dit een bemoediging mogen zijn voor de ander, dat is mijn gebed!

  Gods zegen

 3. lida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 augustus 2009 om 15:50

  Hallo Dirk, wat fijn dat je een goede vakantie hebt gehad, ik hoop dat je wat uitgerust bent. Het is begrijpelijk dat je niet meer elke week een Nieuwsbrief kunt verzorgen, het lijkt me ook veel werk. Gelukkig is er wel elke week een commentaar van je, daar kunnen we veel van leren. Als het goed is zal ik je ook een keer horen spreken en wel in ‘t Brandpunt met het feestweekeind zal ik daar ook zijn. Ik geloof ook Dirk wat het aardappelverhaal betreft dat als we in ons leven echt op God zouden vertrouwen er wonderen kunnen gebeuren om ons heen en in ons eigen leven. Soms weten we wel eens niet goed wat de Here van jou persoonlijk vraagt, maar als we bidden “Here, wat wil U wat ik doen zal”? Dan leidt Hij ons wel op die weg, denk ik. Bovendien zijn we niet allemaal zendelingen of profeten, maar ieder heeft wel zijn gaven en die moeten we gebruiken, maar niet begraven. Ik wens je sterkte met alles en voor allemaal Gods zegen toegewenst.

 4. Cor Visser zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2009 om 20:14

  Dirk, ik heb op mijn website 3 artikeltjes die echt de moeite waard zijn om, als je tijd hebt, ze eens te lezen , geloof versterkend , wat we allemaal nodig hebben in deze dagen. Overigens een zeer bemoedigend artikel vond ik dat over die aardappelboer ! Ga door ! God zegen je rijkelijk !

  Vr. gr. Cor Visser.

 5. Elizabeth frijhoff zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 november 2012 om 1:40

  Ik zou heel graag het boek van Angus Bucher willen hebben het lijkt me een heel mooi boek.
  Zou iemand mij kunnen vertellen of het nog verkrijgbaar is, ik heb alle christelijke boeken sites,
  bekeken ik kom er niet uit.
  Vriendelijke groeten.
  Elizabeth

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden