Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De HERE zal voor u strijden en gij zult stil zijn (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 augustus 2009, 11:20 door Dirk A A

Eén van de mooiere Bijbelteksten is voor mij Exodus 14:14. Wanneer het volk Israel in grote nood verkeert, zegt Mozes tegen het volk: ‘De HERE zal voor u strijden en gij zult stil zijn’. En Hij strijdt voor hen zoals alleen Hij kan strijden. De tegenstander, het Egyptische leger, wordt totaal verslagen, zonder dat het volk Israel ook maar één wapen hoeft te gebruiken.

Het volk Israel heeft zojuist Egypte verlaten en is op weg naar het Beloofde Land. En juist wanneer ze bij de Rode Zee aankomen, is daar opeens achter hen het Egypte leger. Wanhoop overvalt het volk. Maar de Here geeft Zijn volk de totale overwinning. Alle Israëlieten komen veilig aan de overkant van de Rode Zee, terwijl het complete Egyptische leger erin ten onder gaat. Zo is God!

Kent u ook de geschiedenis uit 2 Koningen 6, waar de Arameeërs de profeet Elisa gevangen willen nemen in de stad waar hij woont, in Dotam? We krijgen daar een kijkje achter de schermen, bij de hemelse legermachten. Ter bemoediging.
Wanneer namelijk de dienaar van de profeet ’s morgens vroeg opstaat, ontdekt hij dat de hele stad omsingeld is. ‘Wat moeten we doen?’ roept Elisa’s knecht uit. ‘Vrees niet,’ zegt Elisa dan, ‘want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn.’
Elisa weet dat hij niet hoeft te vrezen. Hij weet dat God de situatie onder controle heeft en dat Hij voor hem zal strijden.
Dan bidt Elisa dat de ogen van zijn knecht zullen worden geopend voor het hemelse leger. En dan ziet hij, ‘en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa’ (2 Koningen 6:17).
Wanneer de vijanden naderbij komen, bidt Elisa dat het leger van de Arameeërs met blindheid zal worden geslagen. En de Here verhoort zijn gebed. Zo brengt Elisa het hele leger in Samaria, waar hun ogen weer worden geopend. Zo redt de Here Elisa en ook nog heel Israel, omdat de benden van Aram daarna niet meer in Israel komen.

Misschien bevindt u zich ook wel in net zo’n totaal hopeloze situatie als het volk Israel destijds of als Elisa. U ziet geen enkele uitweg meer. Juist in zo’n situatie wil de Here ook tegen u zeggen: ‘Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn’. Is dat niet vaak het moeilijkste voor ons, om de strijd te staken en ons over te geven aan Hem? We strijden tot we niet meer strijden kunnen, terwijl de Here uitziet naar het moment dat wij de strijd opgeven en de situatie in Zijn handen geven. Dan kan Hij gaan strijden. En de uitslag van die strijd staat bij voorbaat al vast: altijd zal Hij overwinnaar zijn. Houdt er echter wel rekening mee dat Zijn oplossing soms anders zal zijn dan wat wij voor ogen hebben.

Misschien zegt u wel: dit klinkt mooi, maar ik ken de Here Jezus nog niet persoonlijk. Ik ben nog geen gelovige. Wat moet ik doen? Weet u, de Here Jezus is naar deze aarde gekomen om ook u te redden. Aan het kruis op Golgotha onderging Hij de straf die wij verdiend hadden vanwege onze zonden. Johannes 3:16 zegt: ‘Alzo lief had God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.’ Hij roept ons op onze zonden te belijden en in Hem te geloven.

Tal van gelovigen ervaren en hebben mogen ervaren wat het betekent om je aan Hem over te geven en Hem te strijd te laten voeren. Een voorbeeld: Kortgeleden sprak ik iemand die een moeilijke weg heeft moeten gaan. En hij streed tot hij er bijna letterlijk bij neerviel. Er werd hem onrecht aangedaan, zo ervaarde hij dat. Totdat hij het punt bereikte dat hij de situatie los kon laten en in Gods handen kon geven. En nu, achteraf, zegt hij: ‘God heeft het ten goede gekeerd. Ik ben dankbaar voor de nieuwe wegen die Hij heeft geopend.’

Zelf wil ik daar ook van getuigen. Toen ik door een aanrijding, bijna drie jaar geleden, werd stilgezet, heb ik ook gestreden om mijn werk weer op te kunnen pakken. Maar dat lukte niet vanwege de gevolgen van die aanrijding. Het keerpunt werd het moment dat ik – door genade – alles los kon laten en in Gods handen kon geven. ‘Here, hier is mijn leven. Ik geef alles aan U. U kent mijn verlangen om dienstbaar en bruikbaar te blijven in Uw Koninkrijk.’ En nu kan ik Hem danken voor de nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden die Hij geeft.
Mijn verhaal is echter geen ‘succesverhaal’; de beperkingen bleven. En zeker, ik geloof dat de Here genezing kan geven, maar het is niet zo dat we recht hebben op genezing of dat we genezing kunnen claimen.
Het is alsof Hij zegt: ‘Vertrouw Mij, volg Mij maar. Mijn genade is genoeg en Ik wil Mijn kracht openbaren in jouw zwakheid’ (zie ook 2 Korinthe 12:9).
Paulus voegt daar in het volgende vers aan toe: ‘Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig’. Met Gods hulp ben ik aan het leren hem dat – zij het nog aarzelend – na te zeggen.

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. Lize zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 augustus 2009 om 15:16

  Beste Dirk,

  Bedankt voor dit stukje. Het spreekt me heel erg aan. Zeker omdat het ook over mijn leven gaat. Ik ben op m’n 21ste tot geloof gekomen en sindsdien ben ik door allerlei omstandigheden gebroken door God. Opdat inderdaad Zijn kracht in mijn zwakheid zegeviere. Ik ben nu 38 en ik ben zo dankbaar dat Zijn oog op mij is gevallen. Zijn genade bepaalt elke dag mijn leven.
  Niet dat je wel eens menselijk bent, dus van jezelf van nature, maar altijd heb ik een adres om naar toe te gaan. Dat is voor mij pure genade. En die genade gun ik iedereen. Dat alleen maakt gelukkig !!!!!
  Ik heb nog een mooi gedicht gekregen van mijn lieve moeder en dat wil ik graag delen:

  Gods genade

  In het leven van Gods kind’ren
  is vaak tegenspoed en kruis.
  Maar dit kan hen niet verhind’ren
  straks te zijn in ‘t Vaderhuis.
  En al kunnen zij soms klagen:
  “Ziet U niet wat ik reeds droeg?”
  Hij zegt op hun smekend vragen:
  “Mijn genade is u genoeg.”

  En dan mogen zij in ‘t lijden,
  zelfs in alle kruis en nood,
  zich in hunne Borg verblijden,
  Die hen redde van de dood.
  Ja, dan zien zij in Zijn wonden
  alles wat Hij voor hen droeg.
  En dan blijft, aan Hem verbonden,
  Zijn genade hen genoeg.

  O, dan kunnen zij soms zingen
  van Zijn liefde in hun hart.
  Niets kan Jezus van hen dringen,
  ook al is daar nog de smart.
  Ja, u hoort hen zelfs getuigen,
  als Hij alles van hen vroeg.
  “Heere, ‘k wil voor U mij buigen.
  Uw genade is mij genoeg.”

 2. Believer zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 augustus 2009 om 23:07

  Prachtig, en zo is het.

 3. Jannie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2009 om 8:19

  Wat een bemoedigde woorden van Dirk, en het gedicht van Lize ook.

 4. Frea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2009 om 9:51

  Beste broeder Dirk,

  Wat een bemoedigende woorden. Het was net of ze voor mij geschreven waren. Afgelopen week ontving ik het bericht dat bij mij voor de vierde keer de kanker is terug gekomen. Omdat deze (GIST) tumor niet met chemo of bestraling te behandelen is en ik géén zware operatie meer wil, (de zoveelste) is het een kwestie van tijd, hoelang ik nog van dit prachtige leven op aarde mag genieten. Ik ben nog maar 65 jaar.

  Ik weet me gedragen door Gods liefde en kracht, juist in deze zware tijd.
  Dirk, hartelijk dank voor deze prachtige brief. Gods kracht en zegen toegewenst in jouw arbeid voor Hem!

 5. Adriaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2009 om 9:55

  Opnieuw een fijn commentaar! Bemoedigend!

 6. Hub. Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2009 om 10:54

  Heel bemoedigende woorden van Dirk, voor op onze verdere “pelgrimstocht” naar God toe. Ook Lize’s citaat: Zijn genade bepaalt elke dag mijn leven, sprak mij persoonlijk heel erg aan. Waarom? : Omdat ik ook dagelijks bid tot de Vader in de Hemel:
  Geef ons heden Uw Hemels-brood; Genade en Zegen! en die genade en zegen wens ik alle mensen van goede wil toe. Hub.

 7. A.R. van Diggelen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2009 om 11:55

  Bedankt voor de bemoedigende woorden.
  Ook ik mag nij gedragen weten door Zijn liefde en genade.

 8. Bert L. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2009 om 19:59

  Dirk, bedankt voor je prachtige getuigenis en de woorden vanuit Gods Woord.
  Ik heb zelf ook ervaren wat het is om in de maatschappij stappen terug te moeten doen. Vanuit de situatie van leerkracht in het basisonderwijs (31 jaar lang) ben ik tengevolge van een geloofskeuze ontslagen en in de WW terechtgekomen. Nu ben ik in de ziektewet, maar gelukkig met de mogelijkheid om de halve week dienstbaar te zijn als taxichauffeur groepsvervoer. Maar de keuze om Jezus te volgen is voor ons gezin tot een grote zegen geweest. En onze Heer gaat door met Zijn werk, en Hij mag ons gebruiken op een manier die tot eer is van Hem. En dan merk je steeds meer, dat Hij door je zwakheid heen Zijn kracht openbaart.
  Juist door de verdrukking heen bereikt Hij Zijn doel!

 9. ria verhaag-terpstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2009 om 22:13

  Dirk, wij worden heel erg bemoedigd door jouw artikelen. God gebruikt jou
  op een bijzondere manier. En ook gezien jouw gezondheid, is het heel erg
  verstandig om niet elke week een lang artikel te schrijven.
  Wij wensen jou en je gezin Gods zegen.
  Shalom, Piet en Ria Verhaag

 10. jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 30 augustus 2009 om 1:51

  Reuze bedankt voor de bemoedigende woorden

 11. j.brands zegt:
  Geplaatst op zondag 30 augustus 2009 om 19:44

  Wat moet ik dat, iedere keer leren.
  De Here zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

  J. Rebel brands
  30 aug. 2009

 12. m. zegt:
  Geplaatst op zondag 30 augustus 2009 om 22:26

  Papa, een mooi commentaar.

 13. Janneke zegt:
  Geplaatst op maandag 31 augustus 2009 om 18:16

  Als strijden (op je werk) een gewoonte geworden is, terwijl je dat absoluut niet wilt, dan is dit een verademing om te mogen lezen. God zal voor mij strijden! Hoe ik dit in de praktijk moet brengen, weet ik nog niet. Maar in gebed zal God mij duidelijk maken wat Hij wil. Dirk bedankt voor dit stukje. Ik had het nodig. Het komt op het juiste moment.

  Frea, wij zullen voor jou bidden, dat je Gods liefde mag ervaren en dat je rust mag vinden in Zijn wegen met jou.

 14. lida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 september 2009 om 12:44

  Hallo Dirk, je bemoedigende woorden zijn als olie voor de ziel van ons allen. Iedereen kent strijd en lijden in zijn leven en we vechten wat af om het zelf allemaal op te knappen, maar lukken doet het ons niet. Jaren terug kreeg ik deze tekst eens van iemand toen de nood zeer hoog was in ons leven, ik heb er toen niets aan gehad omdat ik vooral naar de omstandigheid keek van toen. Ik was zwaar depressief en kon niks meer goed op een rijtje krijgen. Dit is al weer 3 en een half jaar terug geheel hersteld (prijs de Heer!) Nu spreekt de tekst me veel meer aan en mocht hem ook eens door geven aan iemand die in grote nood zat met haar gezin. Later zei die: die tekst heeft iets in me gedaan, ik werd rustiger en kon het meer van de Here verwachten. Ook al worden de omstandigheden in ons leven er vaak niet anders door, maar God geeft nieuwe krachten, aan hen die Hem verwachten! Zo ook voor Frea die deze kracht zo heel hard nodig heeft.
  Allen Gods zegen toegewenst en voor Dirk, Bedankt!!

 15. nienke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 september 2009 om 13:28

  Mij raakten de woorden ‘het gaat niet altijd zoals wij willen’, ik kom er steeds vaker achter, ook al bidden we om bescherming God soms toch de dood toelaat ook al is Hij een God van leven.
  Ik lees de boekjes van open doors en als ik dan b.v lees dat twee christenjongetjes zijn onthoofd, dan worstel ik weleens met mijn gebed om bescherming, maar toch wil ik me blijven vasthouden aan de beloften van God o.a ik zal je geenszins begeven en geenszins verlaten en dat God de wereld in zijn hand houdt, en zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, zo verlaat God mij ook nooit, als we deze teksten niet hadden was het wel moeilijk om stand te houden.
  Maar Jezus is ons grootste voorbeeld van lijden, maar vooral de overwinning die Hij behaald heeft, en die de jongetjes uit het blad van open doors ook behaald hebben, en dan kunnen we toch zeggen: Uw touw blijft tot in eeuwigheid, amen.

 16. J.M.P.Schoonbroodt zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 oktober 2009 om 16:43

  GOD’s woord is waarheid en eeuwig blijft het bestaan, al mogen bergen wankelen en zelfs volkeren ondergaan, GOD’s Woord blijft eeuwig bestaan.
  Bedankt Dirk voor al je bemoedigende en troostende woorden die je in genade van de HERE hebt ontvangen voor GOD’s kinderen.
  De HERE JHWH zegene en behoede je hart en gedachten IN Christus Jezus, zo ook al de harten en gedachten van al onze mede broeders en zusters IN Christus Jezus.Amen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden