Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een reuzenprobleem (14 reacties)

Geplaatst op woensdag 9 september 2009, 20:13 door Dirk A A

U kent wellicht het verhaal van David en Goliat. Hoe Goliat David vervloekt en hem toeschreeuwt: ‘Ben ik een hond, dat je met een stok op mij afkomt? Kom maar eens hier, dan zal ik je vlees aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven.’ David heeft alle reden om doodsbang te zijn voor deze geweldige reus. Maar hij treedt hem tegemoet in de naam van de Here God. Wat een les, ook voor ons!

De Filistijnen zijn opgetrokken naar Soko, dat tot Juda behoort (1 Samuel 17). Koning Saul en de mannen van Israel trekken zich samen tegenover hen. Het leger van de Filistijnen is aan de ene zijde van de berghelling, het leger van Israel aan de andere zijde. En dan treedt er een kampvechter van de Filistijnen naar voren. Het is Goliat, een man van es el en een span lang. Uitgebreid wordt zijn opzienbarende wapenrusting beschreven. Het is een man om werkelijk bang van te worden.

Goliat daagt het leger van Israel uit. ‘Kiest u een man en laat hij naar mij toe komen. Indien hij mij verslaat, zullen wij u tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en versla, zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Ik tart heden de slagorden van Israel – geef mij een man, dat wij samen strijden.’

Koning Saul en geheel Israel zijn zeer geschokt en bevreesd door deze woorden. Het is werkelijk een reuzenprobleem en niemand weet er een oplossing voor. Want wie is tegen deze geweldige strijder opgewassen?
Ook drie broers van David zijn met Saul opgetrokken tegen de Filistijnen. David gaat, in opdracht van zijn vader, kijken hoe het met hen gaat en neemt ook proviand voor hen mee. En ook David ziet en hoort Goliat, en vraagt: ‘Wie toch is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de levende God tart?’

David wordt bij Saul gebracht. En wanneer Saul opmerkt dat David nog veel te jong is om de strijd met de Filistijn aan te gaan, antwoordt David: ‘De HERE, Die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn.’
Saul wil hem nog zijn eigen wapenrusting aandoen, maar dat weigert David. Vervolgens neemt hij zijn staf op en zoekt vijf gladde stenen uit de beekbedding. Daarna gaat hij naar de Filistijn toe.

Wat zal die Filistijn denken? ‘Is dat de strijder die Israel uitgekozen heeft om de strijd met mij aan te gaan? De jongste van allen en nog wel zonder wapenuitrusting? Dat wordt een makkie. Wij zullen winnen en Israel zal ons voortaan dienstbaar zijn.’
En Saul? Die ziet David met angst en beven gaan. Het lot van Israel ligt immers in de handen van David. Verliest hij, dat heeft Israel een geweldig probleem.
En David? Hij treedt dat reuzenprobleem anders tegemoet dan alle anderen. En dat is een geweldige les voor ons. En een bemoediging. Hij kijkt met Gods ogen naar het probleem. Dan wordt God groter dan het probleem.

Wat zegt David immers? ‘Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Here der heerscharen, de God van de slagorden van Israel, Die gij getart hebt. Deze dag zal de Here u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan en uw hoofd afhouwen; op deze dag zal ik de lijken van het leger der Filistijnen aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds (dezelfde woorden die ook Goliat richting David sprak; dvg) geven, opdat de gehele wereld wete dat Israel een God heeft en deze gehele menigte wete, dat de HERE niet verlost door zwaard en speer, want de strijd is des Heren en Hij geeft u in onze macht.’

Dan begint Goliat de aanval. Hij wil deze klus even snel klaren. Maar hij beseft niet dat hij niet tegen David strijdt, maar tegen de God van David. En die strijd kan hij nooit winnen, hoe groot hij ook is en hoe geweldig hij ook is beschermd door zijn pantser. David snelt de Filistijn tegemoet, doet één van de vijf gladde stenen in zijn slinger en slingert die steen richting Goliat. En reken maar dat David daar goed in is. En ik geloof zeker dat God die steen heeft bestuurd, zodat die steen de Filistijn precies op een onbeschermde plek op zijn voorhoofd raakt. Eén steen is genoeg. De Filistijn stort voorover. David heeft niet eens een eigen zwaard. Met het zwaard van de Filistijn doodt hij hem vervolgens. En zo redt David Israel.

Wat een overwinning! En wat een les voor ons! Wat een bemoediging. Soms kunnen de problemen in ons leven reusachtig groot zijn. Dat je echt niet meer weet hoe het verder moet. Dat je geen uitkomst meer ziet. Als we de Here kennen, mogen wij de weg van David gaan. Zo vaak strijden wij in eigen kracht. Dan kunnen we totaal uitgeput raken en de strijd verliezen. Maar met God en in Zijn kracht mogen we meer dan overwinnaars zijn. Dan strijdt Hij voor ons. En Hij zal zeker zegevieren in de strijd.
Romeinen 8:31 zegt: ‘Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? (…) In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad’ (vers 37).

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. koningskind zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 september 2009 om 20:36

  Ik heb op het moment zo’n reuzenprobleem, iets waarvan ik nooit had kunnen vermoeden er mee te maken te krijgen. “Hoe ermee om te gaan?” is steeds de vraag. Het lijkt dat David geen openbaring vooraf had gekregen hoe hij de reus moest tackelen, hij deed gewoon zijn ding. Maar God zegende zijn moed. Ik heb ook (nog) geen openbaring hoe ik met mijn reus moet omgaan. Dus onderneem ik biddend stappen. Hoe weet je dan of je iets uit eigen kracht doet of vanuit God? Vind het reuzemoeilijk.

 2. Coby Boon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 september 2009 om 23:22

  Geweldig mooi. Precies wat ik nodig had.
  Inderdaad, met God kunnen we bergen verzetten.
  Jezus zei het ook.
  HalleluYah.

 3. Lia zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 september 2009 om 23:29

  Bedankt Dirk, Goddank dat jij je eigen reuzenprobleem kunt gebruiken om anderen te helpen overwinnen in de strijd.
  Zegen!

 4. Joke Slokker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2009 om 8:41

  Het is geweldig dat onze Heere God Zijn woord voor ons achterliet, en dat jij dat door de H. Geest ons weer als bemoediging mag doorgeven, zie er iedere week naar uit ! Bedankt Dirk gr. Joke

 5. Adriaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2009 om 10:54

  Het is weer een fijn commentaar! Bemoedigend!

 6. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2009 om 12:00

  Hallo Dirk,
  Ik lees elke keer weer met grote belangstelling jouw commentaren.
  Ik zit met dezelfde soort vraag die ook het koningskind stelt. Misschien is het mogelijk om daar eens een keer verder op in te gaan? De teksten die aangehaald worden zijn erg bemoedigend en mooi maar soms zijn de reuzen zo groot dat zulk soort teksten je niet bereiken omdat die reuzen er voor staan. En dan is het niet altijd gemakelijk om zoals David die reuzen tegemoet te treden.

 7. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2009 om 13:42

  Lieve vader in de hemel, geef mensen als het koningskind, Nico en mijzelf het vermogen om alleen op U te vertrouwen.

 8. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2009 om 13:48

  Beste Nico, beste Koningskind en wellicht ook anderen,

  Ik begrijp jullie vragen. Soms is de enige weg dat je zelf de strijd opgeeft, en het reuzenprobleem of wat het ook is, helemaal loslaat en in vertrouwen in handen van de Here geeft. Misschien strijd je dan wel verder, maar op een ander niveau, biddend en/of vastend. Zoals David, nadat Ziklag verwoest was en toen zijn mannen erover spraken hem te stenigen, zich sterkte in de Here zijn God. Ik zal proberen daar binnenkort een keer een apart artikel over op de site te zetten.

 9. francis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2009 om 17:34

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor je artikel! Ik had het wel even nodig, al is het dan geen reuzenprobleem, waarmee ik nu worstel, het is voor mij een probleem.

  Ik ken het op zich wel, dat overgeven van de situatie. Ik zit zelf in een situatie die werkelijk onmogelijk is. Ik zie geen oplossing, maar in de loop der jaren heb ik de rust gekregen, om het over te geven en het los te laten. Het is niet meer iets ,dat me beheerst. De situatie is helemaal niet veranderd, maar het maakt niet meer uit. Ik geloof, dat God er een bedoeling mee heeft, al is mijn weg vaak een donkere en onbekende. Ik kan ook al wel een aantal dingen zien van Gods kant. Ik zie een aantal dingen, die God bij mij heeft veranderd. Het was nodig, dat God mijn karakter veranderde. Dat heeft HIj gedaan, dat is eigenlijk het grootste geschenk en daar kan ik God voor danken. Ik zag dat vroeger niet zo, dat ik veranderen moest, maar God heeft het mij door de jaren heen leren inzien en is dat dan geen wonder? Nu denk ik vaak: Heb ik het moeilijk? Nee toch! Ik heb de Heer! Hij doet wonderen. Hij helpt mij in de moeilijkheden. Voelt het dan allemaal fijn en prettig aan? Nee, maar ik heb de Heer, dat is het beste. Het verhoord willen worden op die manier, die je zelf zou willen is dan in feite een afgod. God werkt wel, maar niet zoals ik had gehoopt en gedacht. Moge God me de genade geven om dat vast te houden, om niet opstandig te worden.

  Een heel goede week toegewenst allemaal,

  Francis.

 10. Bert L. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2009 om 20:15

  Beste ‘Koningskind’
  – Je stelde de vraag: “Ik heb ook (nog) geen openbaring hoe ik met mijn reus moet omgaan. Dus onderneem ik biddend stappen. Hoe weet je dan of je iets uit eigen kracht doet of vanuit God?” –
  Het is een goed principe om biddend stappen te nemen. Als je hart op de Here Jezus gericht blijft, zullen je stappen gezegend worden als het Zijn wil is. Je zult dan ook bevestigingen krijgen, vanuit Gods Woord, of door mensen om je heen, of doordat de omstandigheden op een bijzondere manier meewerken; maar als je merkt dat je stappen niet gezegend worden, maak dan maar even pas op de plaats tot je duidelijkheid krijgt. Blijf bidden tot de Heer je duidelijkheid geeft. Soms probeer je iets uit. David probeerde ook eerst het harnas van Saul maar hij kon er niet mee lopen, het zou hem hinderen in de strijd, hij merkte dus dat het niet de goede stap was, en daarom legde hij het af. Daarna koos hij 5 gladde stenen uit, terwijl hij er later maar één nodig bleek te hebben; David ging in het geloof verder en sprak de machtige Naam des HEREN uit; in Zijn kracht kon hij de grote opdracht volbrengen. In de Naam van de Here Jezus kunnen wij ook onze vijand tegemoet gaan.
  Ondertussen wil Hij je door Zijn Geest duidelijk maken hoe je verder moet. Stap voor stap met Hem, Hij leidt je. Soms moet je iets uitproberen – en soms raakt alles in een stroomversnelling, als de ontknoping nadert. David haastte zich ook toen de reus vlak bij kwam. Uiteindelijk was de timing perfect, en de regie van het hele gebeuren was in Gods handen. Dat is het resultaat als je alles in Gods handen geeft. Dan krijgt Hij ook de eer, maar jij mag delen in Zijn blijdschap.

 11. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 13 september 2009 om 9:34

  De reactie van Francis is heel begrijpelijk en herkenkenbaar voor mij .
  Uit eigen ervaring wil ik er nog aan toevoegen :
  Op onze levenslange zoektocht naar God (pelgrimstocht), loopt er altijd “iemand” met je mee , die ons de ware rechte weg naar God toe blijft wijzen. Laat Hem alléén je gids zijn op deze pelgrimstocht. Met Gods zegen !
  Veel “wandelplezier” op deze pelgrimstocht. Hub.Eussen

 12. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zondag 13 september 2009 om 12:10

  Het verslaan van de reus Goliath door een tot dan toe onbekende herder spreekt tot de verbeelding van vrijwel ieder die het hoort. Achter deze heldendaad gaat m.i. een totaal andere gebeurtenis schuil. Deze gebeurtenis is een diepgeestelijke les, te vergelijken met de inname van Jericho bij de verovering van het beloofde land. In het verslag van Goliath, de reus, kampvechter en vertegenwoordiger van de gehele slagorde van de Filistijnen met David die als de vertegenwoordiger van de gehele Israëlitische slagorde in het strijdperk treedt, zien we een zeer duidelijke parallel met satan die de strijd aanbindt met de ware Zoon van David, Jezus Christus. Uiteindelijk wordt deze “Goliath” op Golgotha door Jezus Christus definitief verslagen! Daarom zijn wij ALLEEN IN HEM meer dan overwinnaars!

 13. Willem zegt:
  Geplaatst op maandag 14 september 2009 om 16:29

  Ter aanvulling nog een klein pareltje . . .

  Iedereen die zich bij Israël aansluit en de G’d van Israël dient, behoort zich te houden aan de instelling die G’d zelf geeft. Mosje geeft die niet, Israël geeft die niet, maar de G’d die de hemel en de aarde gemaakt heeft bepaalt dat! Wat goed dat er geen menselijke instelling is die dat bepaalt. Maar wat is daar uit voort gekomen? Hoe was het toen er vreemdelingen zich aansloten bij Israël. Men onderwierp zich aan de regels die daar gelden. Het was de Thora, de wettelijke regels die Mosje diende te noteren in opdracht van de Eeuwige, de G’d van Israël.

  Wat zien we in de loop van de tijden daarvan? Een klein voorbeeld maar: Ruth uit Moav, overbekend is haar geschiedenis. Let op een kleine heen wijzing die grote gevolgen heeft:
  De uitspraak van Ruth is: uw volk is mijn volk. Ik hoor bij Israël als een ingeboren dochter voor de volle 100%. De volgende zin, overtreffende te noemen als zij zegt: uw G’d is mijn G’d; ook hier meent zij dit voor de volle 100%. Waarom staan deze woorden in de Bijbel opgetekend. Ruth, altijd onder Israël genoemd uit Moav, is opgenomen in de geslachtslijst van Yeshua. Wat is haar nieuwe woonplaats? Beth lechem! De plaats waar Yeshua geboren zal worden. Zij voegt zich naar de huisregels die gelden voor Israël, de Thora, die beslist geen juk zijn voor haar noch voor welke andere Israëliet. Ruth trouwt met Boas, haar zoon heet Obed, haar kleinzoon heet Izai, haar achterkleinzoon heet David, het 4e geslacht. Dat is het 1e deel van deze geschiedenis.

  Het 2e deel is deels verborgen, maar levensgroot aanwezig en wordt tastbaar en zichtbaar gemaakt. Naast de megillat (boekrol) van Ruth is er ook nog een megillat van Orpa. Ook haar verdere levensloop wordt daarin belicht. Zij keert terug naar Moav, trouwt met een filistijn uit het geslacht van de Rephaieten, haar zoon heet Jischbi, haar kleinzoon heet Barzilla, haar achterkleinzoon heet Goliath, het 4e geslacht.
  De woorden van Naomi klinken heel profetisch: wie niet voor mij is is tegen mij. Yeshua haalt dezelfde woorden aan. Letterlijk komt het hier uit. Wat is de uitspraak van David naar Goliath, deze onbesneden filistijn. Orpa had ook de keuze: meegaan en je aansluiten bij Israël, zij ging niet, verbitterde.

  Twee verre neven van elkaar staan lijnrecht tegenover elkaar! De ene in eigen kracht, de andere in G’ds kracht!

 14. runette bispham zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 januari 2010 om 16:32

  Hartelijk dank, je hebt mijn ogen geopend, dat je ook anderen kan helpen met hun strijd, God zij dank! Gods zegen!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden