Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bidt voor elkaar (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 september 2009, 8:48 door Dirk A A

Heel regelmatig krijg ik het verzoek van mensen om voor hen te bidden. Ze zitten in een moeilijke situatie. De één omdat werkloosheid dreigt, de ander vanwege ziekte en weer een ander vanwege andere problemen of zorgen. En zeker, ik breng uw situatie bij de troon van God en smeek Hem of Hij wil voorzien in noden en behoeften. Anderen vragen om hun gebedsverzoek op te nemen in mijn nieuwsbrief, opdat velen mee zullen bidden.

Ik kom er steeds meer achter dat er veel noden en zorgen zijn onder christenen. Aan de buitenkant lijkt het soms dat ons leven heel voorspoedig gaat. En soms weet (bijna) niemand af van de pijn die er in ons leven kan zijn.
Veel van de gebedsverzoeken die mij bereiken, vertel je nu niet één-twee-drie aan je kerkenraad of oudstenraad, om in de gemeente gebed voor te vragen. Dat begrijp ik heel goed.
Je vraagt wel gebed als je ernstig ziek bent, of bij het overlijden van een geliefde, maar niet zo snel als je financiële problemen hebt, als je baan op de tocht staat, als je je geestelijk zwak voelt of als je een conflict hebt binnen het gezin of de familie.

Als een gebedsverzoek in de nieuwsbrief heeft gestaan en ervoor gebeden is door anderen, dan geven mensen wel eens door dat ze meer Gods vrede ervaren, Zijn aanwezigheid en kracht om verder te gaan. Dat ze weer geloof hebben gekregen dat God hen kent en ziet en zal zorgen en voorzien. En soms dat God op een wonderbaarlijke manier heeft gezorgd. Zo’n God hebben we toch? Efeze 3:20 zegt immers: ‘Hem nu, Die blijkens de kracht welke in ons werkt, is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen…’

Enige tijd geleden ontmoette ik twee dierbare Joodse broeders, die in Israel wonen. Zij vertelden dat ze gebedsverzoeken uit de hele wereld ontvangen en dat ze die in Israel, bij de Klaagmuur, voor Gods aangezicht brengen. En Gods genade is zo groot, dat Hij hoort en verhoort.

Ik noem dit voorbeeld niet om ermee aan te geven dat we met onze gebeden naar Israel moeten gaan. Maar wel laat het zien dat we met onze gebeden naar de Here mogen gaan en dat Hij in deze weg antwoorden en oplossingen kan wel wil geven. Laten we het belang van het gebed nooit onderschatten. ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt,’ zegt Jakobus 5:16. Dit vers begint trouwens met de oproep ‘Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt’.

Twee mensen vroegen mij de afgelopen week of het misschien een idee zou zijn als er verspreid over het land gebedsgroepen zouden zijn/komen, waar mensen met hun gebedsverzoeken zouden kunnen aankloppen. Ik weet dat er al verschillende gebedshuizen zijn en er zijn er veel gebedsgroepen.
Belangrijk lijkt mij wel dat er in de kerk of gemeente, als we daarbij zijn aangesloten, zoveel vertrouwen en veiligheid is dat we met al onze verzoeken daarheen zouden moeten kunnen en durven gaan. Als we niet bij een kerk of gemeente zijn aangesloten of als de verhoudingen niet goed zijn, ligt de zaak anders.

Soms kun je zo verstrikt zitten in je problemen, dat je er zelf niet uitkomt. Misschien weet je niet meer hoe je moet bidden. En dan kan de Here de gebeden van anderen gebruiken om jou nieuwe hoop, moed en uitzicht op Hem te geven. Het is goed om mee te lijden en mee te strijden in de gebeden. Deze gedachte kom je ook in de Bijbel tegen, in een niet zo bekend vers. In Kolossenzen 4:12 staat: ‘Epafras laat u groeten, die één der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus is, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil.’
Laten we een voorbeeld nemen aan deze Epafras en voor elkaar bidden, ja sterker nog, worstelen en strijden in onze gebeden.

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. Patricia zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 september 2009 om 23:26

  Niet een ieder durft die stap te nemen en een samenkomst binnen te lopen. Mensen willen hun vuile was niet direct kenbaar maken. Het liefst anoniem. Enkele keren werden in je nieuwsbrief gebeden gevraagd. Via internetten gebed aanvragen is toch positief. Er zitten vele mensen gelovigen/ongelovigen met noden. Zeker een voorbeeld van Eprafas. Een helpende en en dienende hand bieden. Gods zegen

 2. Nel Ouwehand van Rijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 september 2009 om 8:25

  Hallo Dirk,

  Ik zit al enige jaren in een gebedsgroep van onze kerk in Katwijk. De zegen die er van uitgaat is groot. Soms ben je moe, maar als je dan toch gaat, kom je toch altijd gesterkt terug. Bij ons komen ook mensen die zelf niet bidden, omdat ze niet hardop durven bidden. Ze bidden gewoon zacht mee en nemen de gebeden mee naar huis en zeggen Amen op de gebeden van anderen. Ook kunnen deze mensen namen doorgeven van andere mensen in nood en ja, dat kunnen heel verschillende noden zijn. Ook bidden wij voor de vrede van Jeruzalem, kerkenraden, de kerk in zijn algemeen, maar ook schuldbelijden, want ons land is ver afgedwaald en onze regering heeft ook onze gebeden nodig.
  Wij bidden ook voor zieken en ja, al velen malen is er een wonder gebeurd, maar niet altijd, maar toch hoor je vaak dat mensen de kracht krijgen om door te gaan of gewoon rust krijgen. Bij ons komen mensen uit verschillende gemeenten en ja, je kunt daar ook van leren en de band met andere mensen wordt groter. Wel is het belangrijk dat de problemen van de mensen waarvoor gebeden wordt nooit op straat komt te liggen, maar dat dat altijd in de gebedskring blijft. Ik raad iedereen aan dat als er een gebedskring is in je gemeente, daar een keer naar toe te gaan en de zegen daarvan de ervaren. Wij beginnen altijd met zingen en een stukje uit de bijbel te lezen, daarna loven en prijzen we God om wie Hij is en danken voor b.v. mensen die genezen zijn of kracht hebben gekregen om door te gaan.
  Verder is het heel belangrijk dat we volharden in de gebeden en niet verslappen. Soms denk je: moeten we nu daar nog voor bidden, maar ga door, God verhoort altijd op zijn tijd en naar zijn wil, Hij alleen weet wat het beste voor ons is.
  Dirk ik wens je Gods zegen toe en hoop dat er vele gebedskringen zullen ontstaan en dat de mensen niet zullen verslappen, want God is een God die graag ziet dat we omzien naar elkaar en bidden voor elkaar. Hartelijke groeten, Nel.

 3. Ria Veldhoven zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 september 2009 om 15:12

  Beste Dirk en andere lezers,
  Ik heb ook al wat vaker gebeden laten zetten op bijv. http://www.samenbidden.net. Daar zit ook een heel team klaar. Het is een onderdeel van InGodsveiligehanden.
  Inderdaad is het zo dat je in je eigen gemeente niet zo graag alles wil
  vertellen. Ik heb daar moeite mee, een enkeling lukt wel. En bij samenbidden is het anoniem, maar we zijn allemaal kinderen van één gezin van God. Dat troost me heel erg.

 4. cock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 september 2009 om 19:31

  Op verschillende plaatsen in ons land kunnen mensen terecht voor gebed.
  Een team van liefdevolle christenen zijn dan bij elkaar om voor mensen die komen voor gebed te bidden.
  Dan merk je echt dat er zoveel gebrokenheid is zoveel leugens maar dat er na soms 1.5 jaar gebed er bevrijding komt en dat is zo geweldig!
  Er zijn mensen die vinden dat gebed binnenskamers moet gebeuren, maar zoals je ook schrijft Dirk, in Jacobus staat het anders: Belijd elkaar uw zonden…. en ik heb ondervonden hoe bevrijdend dat kan zijn.

 5. Manuela zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 september 2009 om 14:35

  beste Dirk, van mijn nichtje kreeg ik je site en ik ben er blij mee. Wil ook graag direct even reageren op dit onderwerp.
  Jaren geleden werd ik ernstig mishandeld door mijn man, maar ik kon echt bij niemand terecht met een verzoek om gebed. Ik zat op een gebedsgroep, waar nota bene gepraat werd over de verdrukkingen-om-Christus-wil, en we baden voor vervolgde christenen, maar dat mijn man mij het leven bijna onmogelijk maakte, dat kon ik niet zeggen, omdat hij zo vroom kon praten als anderen erbij waren.
  Gelukkig heeft God mijn tranen gezien en mijn hulpgeroep gehoord en mij vastgehouden en er weer helemaal bovenop geholpen, maar ik weet, dat er op dit moment nog veel vrouwen in dezelfde vreselijke situatie zitten.
  Wat is een internet-gebedsgroep dan een geweldig iets!
  Je kunt anoniem je nood doorgeven en betrokken broers en zussen kunnen thuis of met elkaar voor je bidden.
  Hier zou ik graag aan meedoen! Want dat God hoort en helpt op het gebed is absoluut waar! Hij heeft zoveel ongedachte wonderen gedaan in mijn leven en hij doet het tot op de dag van vandaag.
  Aan ieder die dit leest en in zo’n situatie zit zou ik willen zeggen: stort je hele hart maar voor God uit en geef het ook aan ons door, dan zal je zien wat de Here voor heerlijks voor je in petto heeft!

 6. geertruij zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 september 2009 om 11:36

  Ja, Dirk, ik zit in een gebedsgroep met 2 andere vrouwen. We trachten regelmatig te bidden, soms lukt het en soms niet. We bidden voor onze noden en voor Israel en voor anderen als we weten wat de nood is. Ook voor ongelovigen in onze familie’s en buren en vrienden. Maar zelf heb ik ervaren dat wanneer ik, over mijn zondig verleden en de geestelijke mishandeling van mijn overleden ex-man spreek, dat ik door die mensen wordt veroordeeld. Daarom wil ik niet méér daarover spreken met anderen, (zgn) broeders en zusters. Ik vind dat erger dan dat ik zelf met mijn last moet lopen, want God is genadiger dan mensen. Hij heeft alles voor mij, die het niet verdient, weggedragen op het Kruis van Golgotha en mijn zonden en pijn en moeite vergeven en mij een nieuw leven in Hem gegeven. Dus ik snap heel goed dat mensen huiveren om over het verleden te praten met wie dan ook. Want ik heb aan de lijve ondervonden dat daar misbruik van wordt gemaakt, helaas ook door broeders en zusters. Jezus zegt: Neem je kruis op en volg MIJ. Ik hoop dat anderen die dit lezen er iets aan hebben dat ze niet de enigen zijn die niet durven te vertellen wat hun zo dwars zit, noch in de gemeente noch daarbuiten. Want niemand zit op veroordeling te wachten, maar wel op vergeving en troost en hulp.

 7. sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 september 2009 om 20:24

  Shalom Dirk en alle brs en zrs.
  Vanwege mijn gezondheid, die achteruit was gegaan, was ik een tijd niet op de site. Las je oproep voor gebed Dirk, gaarne ook voor ondergetekende.
  Hierbij doe ik ook een oproep voor gebed voor de premier van Israel, een zeer moedige man (volgens mij, door GODS wil thans premier van Israel.)
  Hij heeft zeer dringend onze gebeden nodig.
  Zie de site van br. Jan van Barneveld, alwaar een stuk van de rede van Bibi voor het front van de Verenigde Naties is te horen en te zien.
  Dat zie ik nog niet gebeuren in onze Nederlandse regering met zijn merendeels christelijke ministers en bewindslieden, die huilen liever met de vijanden van Israel mee.
  Ach lieve mensen, ik hou mijn hart vast voor ons land met zijn abortuspraktijken en zijn gedoogbeleid, van alles wat DE HEER verboden heeft.

  Leest ook de oproep op de site van Pillar of Fire en de brief van Jan Willen v.d. Hoeven vanuit Jeruzalem (eord off Zion).

  Persoonlijk geloof ik dat de oordelen van DE EEUWIGE al zijn begonnen, deze zgn. crisis is er een van (zie site Lance Lambert).

  Nederland staat onder HET oordeel GODS.
  Maar blijf alsjeblieft bidden, ook dat betreffende.

  Verder wens ik DE SHALOM van YESHUA MASSJIACH
  En blijf op de bres staan voor Israel, voor Dirk en zijn dierbaren, voor elkaar.

  Met vr gr. jullie br. Lou Sandifort.

 8. Janaida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2009 om 8:32

  Hallo Dirk ik geloof ook dat er veel nood is onder de mensen, ook onder christenen. Wat ik zo triest vind dat er in de bijbel goede adviezen staan hoe wij moeten handelen in geval van een probleem maar dat er blijkbaar zo weinig vertrouwen is in de gemeente van Jezus Christus, dat met het elders moet zoeken bv. via internet gebedsgroepen. Er ligt zo’n zegen in het samen bidden in de gemeente dat zou ik niet willen verruilen voor iets anders. In onze gemeente is 2 x in de week een bidstond en dat wordt goed bezocht. Er word ook voor veel problemen gebeden van de mensen en altijd hoor je, ook al is het niet opgelost, dat men er zo’n kracht door ontvangt. En uit eigen ervaring heb ik dat ook meegemaakt.
  Lieve mensen zoek uit waarom je het niet in je eigen gemeente kunt vinden. Is het er niet of is het je eigen ik dat je tegen houdt, want dan wil God dat je daar aan gaat werken. En als je de gemeente niet bijbels genoeg vindt, zoek er dan 1 die aan die maatstaf wel kan voldoen. Ze zijn er echt wel. Maar het samenkomen in Jezus Naam is echt heel belangrijk.
  Gods zegen, Janaida

 9. Veel zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 oktober 2009 om 13:55

  In mijn gemeente is al 3 jaar een gebedsavond waarbij gemeenteleden gebedsverzoeken mogen indienen. Ook is er ruimte om voor gebed langs te komen.
  Wij hebben in deze periode 2 keer meegemaakt dat er gebedsverzoeken werden ingediend. Een keer is er iemand langs gekomen om voor hem te laten bidden.
  Lieve broeders en zusters,
  ZOEK ELKAAR OP!
  Het is zo waardevol.
  Zegenen betekent ook zelf gezegend worden.

 10. anoniem zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 oktober 2009 om 9:06

  Bidt voor echtpaar dat in financiële nood verkeert. God voorziet, dat weten we, maar gebed door velen verlicht de last. Over 3 maanden moet alles betaald zijn. En de kosten zijn veel. Bidt u mee?

 11. Manuela zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 oktober 2009 om 10:49

  lieve Geertrui,

  Ik kan je zo goed begrijpen!
  Zo vaak heb ik gedacht: we zijn als Christenen toch allemaal afhankelijk van de verzoening van de Here Jezus, waarom kunnen we niet in nederigheid samen optrekken en elkaar tot steun zijn.
  Daarom ben ik trouwens ook echt dankbaar voor deze site.

  En wat de geestelijke mishandeling betreft, heeft God me getroost door te wijzen op Saul en David. Saul zegt geregeld: Ik heb verkeerd gedaan. En vervolgens gaat hij door met David te vervolgen en naar het leven te staan.
  In de Psalmen kan je lezen hoe David daaronder was.
  De opmerking die je krijgt als je ook maar iets over je verdrukking wilt zeggen: WAAR TWEE VECHTEN HEBBEN TWEE SCHULD gaat voor David en Saul echt niet op. Het is onbijbels.
  Wat is het heerlijk, dat er een eerlijke God in de hemel is!
  Eens zal Hij elk woord dat er gezegd is beoordelen, van mij en van iedereen.

  En wat is het heerlijk, dat Jezus onze verlosser is!
  Door Hem gaan we blij, vrij en veilig door het leven.

  Liefs, Manuela

 12. m m zeggen zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 februari 2013 om 20:59

  Wilt u voor mij bidden. Ik heb hartzeer voor mijn nachtrust, voor mijn twee kinderen, groetjes mirjam

 13. Lynde zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2013 om 15:11

  Met elkaar en voor elkaar bidden is heel krachtig. De bijbel zegt niet voor niets: Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

  Alleen bidden is in je binnenkamer en geeft intimiteit weer. Maar als je met elkaar bidt gaat er meer kracht van uit. Het lichaam heeft elkaar nodig in deze wereld die door de duisternis geregeerd wordt.
  Hoewel ik heel goed begrijp dat op een openbaar forum je niet zomaar elk gebedsverzoek kan plaatsen vanwege privacy redenen.
  Het is al heel wat als je je zorgen met een ander deelt voor gebed. Dat moet in een veilige omgeving gebeuren.Daar waar je weet dat je die ander kan vertrouwen. Zelf heb ik pas nog ervaren wat een kracht ervan uit gaat als je het niet in je eentje trekt en de hulp van andere betrouwbare christenen inroept voor gebed.

  Ik denk dat er veel behoefte is aan een veilige plek waar je met je gebedsverzoeken kan aankloppen.
  Daarom lijkt het mij een mooi idee om via een vast emailadres, je kan aanmelden om met elkaar te bidden.Iedereen die zich via dat emailadres aanmeldt om deel te nemen, krijft dan ook alle gebedsverzoeken van de leden toegestuurd en ook de voortgang wat er veranderd is na gebed.
  Gebed wordt dan een tweerichtingsverkeer en blijf je op de hoogte met elkaar.
  Als daar behoefte aan is, dan wil ik wel een emailadres aanmaken, waar christenen zich kunnen opgeven om deel te nemen aan die gebedsketen.Je mag dan best een pseudoniem als naam opgeven, het maakt voor God niet uit, Hij weet wie je bent en wat je zorgen zijn.Het gaat om het hart Hij kent ons.

  Gods zegen Lynde

 14. Lynde zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2013 om 15:23

  Patricia, ik ben het met je eens en niet alle christenen zijn lid van een kerk maar hebben wel behoefte aan contacten met christenen. En het internet biedt daar een mooie oplossing voor. Net zoals deze mooie webiste van Dirk van Genderen, die voorziet echt in een behoefte. Dankjewel Dirk voor je website.

  Groetjes Lynde

 15. Ted zegt:
  Geplaatst op zondag 16 oktober 2016 om 18:39

  Beste,

  ik wilde u vragen of u voor een vriendin van mij wil bidden.
  K. Wolterbeek wonende in Voorburg.

  Ze heeft al best veel te doen met haar gezondheid met ruim 30 pillen per dag.
  Maar nu heeft ze er dus ook last van dat ze haar eten niet meer kan verteren.

  Hoop dat u voor haar wilt bidden.

  Met vriendelijke groet,
  Ted

 16. Natascha van Groenendael zegt:
  Geplaatst op maandag 27 april 2020 om 19:40

  Heel graag vraag ik gebed voor iemand die ik ken en die vastzit door alcoholverslaving en andere gebondenheid aan de duisternis. Ik heb met hem hierover willen praten, maar de machten van de duisternis hebben mij toen via hem bedreigd. Dat was zo akelig! Daarom vraag ik uw gebed om hem los te krijgen uit deze gebondenheid aan die duistere machten. Ik heb hem verteld over mijn eigen bevrijding uit de machten van de duisternis door hem te vertellen over HET KOSTBARE BLOED VAN JEZUS. Ik weet niet of het hem heeft aangeraakt en daarom vraag ik heel graag meer gebed voor hem, die het heel erg waard is om voor te strijden!!! Alstublieft help hem! Bid voor hem! Vanuit mijn hart dank! Gods rijkste zegen voor iedereen die dit leest en mee bidt.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden