Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Vrede of terreur? (16 reacties)

Geplaatst op donderdag 1 oktober 2009, 15:20 door Dirk A A

Indrukwekkend! Zo wil ik de toespraak typeren die de Israëlische premier Benjamin Netanjahu onlangs hield voor de Verenigde Naties. Ten diepste stelde hij de wereld voor de keuze: vrede of terreur? Zijn slotwoorden maakten diepe indruk. In het Hebreeuws sloot hij af met de zegenbede uit Numeri 6.

In de media werd er – zoals te verwachten was – weinig aandacht besteed aan zijn redevoering en des te meer aan die van Barack Obama. Vandaar dat ik deze week uitgebreid citeer uit zijn toespraak, opdat u daarvan alsnog kennis kunt nemen.
Een dag eerder had Obama zich in zijn speech voor de VN gekeerd tegen de Joodse aanwezigheid in Judea en Samaria. De Palestijnse Arabieren zouden daar hun eigen thuisland moeten krijgen. Maar Obama weet toch ook wel dat er nooit een Palestijnse staat heeft bestaan. Hoezo thuisland?

Daar stond hij, de door velen verachte Netanjahu. Fel trok hij van leer tegen het Iraanse regime. Hij vertelde over zijn bezoek onlangs aan Berlijn. Daar zag hij de notulen van de nazi’s met gedetailleerde beschrijvingen van de uitroeiing van de Joden. Hij toonde een kopie en vroeg: ‘Is dit dan een leugen?’ Hij bedankte de delegaties die afwezig waren of wegliepen (gelukkig ook Nederland, dvg) tijdens de toespraak van de Iraanse leider, een dag eerder.

Netanjahu refereerde eraan dat bijna 62 jaar geleden de VN het recht van de Joden hadden erkend, een volk, 3500 jaar oud, op een eigen staat in het land van hun voorouders. ‘De VN werd opgericht na de slachting van de WO II en de verschrikkingen van de holocaust, om een herhaling van dergelijke verschrikkingen te voorkomen. Niets ondermijnt de centrale missie van de VN meer dan een systematische aanval op de waarheid. Gisteren stond hier de Iraanse president die zijn nieuwste antisemitische kreten spuwde.’
En voor degenen die wel naar hem hadden geluisterd, had hij de volgende boodschap: ‘Hebt u dan geen schaamte, hebt u geen fatsoen? Slechts zes decennia na de Holocaust geeft u legitimiteit aan een man die ontkent dat de moord op zes miljoen Joden heeft plaatsgevonden en aankondigt de Joodse staat van de kaart te willen vegen. Wat een schande! Wat een aanfluiting voor het handvest van de Verenigde Naties. Sommigen denken dat deze man alleen de Joden bedreigt, maar de geschiedenis leert, dat wat begint met aanvallen op de Joden vaak uitloopt op aanvallen op vele anderen.’

Als geen ander beseft Netanjahu de aard van de dreiging van Iran. ‘Het Iraanse regime wordt gestuurd door extreem fundamentalisme en is verantwoordelijk voor dodelijk geweld tegen christenen, joden, moslims, hindoes en anderen wereldwijd en wil de wereld terugwerpen in de Middeleeuwen.’ Hij riep de VN op te voorkomen dat de tirannen in Teheran in het bezit komen van atoomwapens. ‘De grootste bedreiging vandaag is een huwelijk tussen religieus fanatisme en massavernietigingswapens.’

Uitgebreid ging de Israëlische premier in op het recente VN-rapport over de Gaza-oorlog, waarin Israel wordt veroordeeld, evenals trouwens de Palestijnen. Hij wees erop dat jarenlang door Hamas raketten vanuit Gaza op Israel werden afgevuurd. In 2005 trok Israel zich totaal terug uit Gaza. ‘Het bracht geen vrede. In plaats daarvan kregen we een terreurbasis in Gaza, gesteund door Iran. De raketaanvallen vertienvoudigden, maar de VN bleef stil.
Na acht jaar werd Israel gedwongen te reageren. Wij werden geconfronteerd met een vijand die dubbele oorlogsmisdaden pleegde, door burgers te beschieten, terwijl de strijders zich verstopten achter burgers. Met chirurgische acties probeerden wij degenen die de raketten afschoten, uit te schakelen. We stelden alles in het werk om het aantal burgerslachtoffers tot een minimum te beperken.’

In felle bewoordingen hekelde hij dit rapport: ‘Wat een verdraaiing van de waarheid! Wanneer dit verslag niet wordt verworpen, klinkt de boodschap: terreur loont. Wij mogen ons kennelijk niet meer verdedigen, hoe terughoudend we dat ook gedaan hebben. Alle volken moeten kiezen. Sta je aan de zijde van Israel of kies je voor de terreur, het terrorisme. Als Israel opnieuw risico’s moet nemen voor de vrede, moeten we nu weten dat u morgen naast ons staat.’

Netanjahu stelde met nadruk dat Israel vrede wil! ‘Als een Arabische leider werkelijk vrede wil, sluiten we vrede.’ Waarop de Palestijnse delegatie opstapte. Dit willen ze niet horen. ´We hebben vrede met Egypte, vrede met Jordanië. En wanneer de Palestijnen echt vrede willen, dan zullen ik en mijn regering en het volk van Israel, vrede maken. Maar we willen een echte vrede, een verdedigbare vrede, een permanente vrede.’

Hij verwijst naar de tekst op de muren van het VN-gebouw, naar, zo zegt hij, de grote Bijbelse visie van de vrede. ´Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Deze woorden werden gesproken door de Joodse profeet Jesaja. 2800 jaar geleden liep hij in mijn land, in mijn stad, in de heuvels van Judea en in de straten van Jeruzalem.
Het is ons vaderland, het land van onze voorouders. Wij willen naast elkaar leven met de Palestijnen, in vrede, welvaart en waardigheid. De Palestijnen moeten alle bevoegdheden hebben om zichzelf te regeren, met uitzondering van een handvol bevoegdheden die Israel in gevaar kunnen brengen. Daarom moet een Palestijnse staat gedemilitariseerd worden. We willen geen ander Gaza, geen andere door Iran gesteunde terreurbasis, die grenst aan Jeruzalem.’

Met grote nadruk zegt hij het: ‘Wij willen vrede en ik geloof dat zo’n vrede kan worden bereikt. Maar alleen op voorwaarde dat we erin slagen de krachten terug te dringen van de terreur – onder leiding van Iran – die ernaar streven om de vrede te vernietigen, Israel te elimineren en de wereldorde omver te werpen. De vraag waarmee de internationale gemeenschap thans wordt geconfronteerd, is of zij bereid is deze krachten het hoofd te bieden of het hoofd ervoor zal buigen.’
In dit verband verwijst hij naar de woorden van Jozua, meer dan 3000 jaar geleden, om sterk te zijn en vol goede moed. ‘Laten we dit gevaar het hoofd bieden, onze toekomst veilig stellen en, als God het wil, een duurzame vrede smeden voor de komende generaties.´

Waarna hij afsluit in het Hebreeuws, met de woorden uit Numeri 6:24-26: ‘De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.’

Tot zover de toespraak van Netanjahu. Wilt u blijven bidden dat God hem moed en wijsheid schenkt, in de lijn van 1 Kronieken 12:32, waar over de Issakarieten wordt gezegd dat zij de juiste tijden kenden, zodat zij wisten wat Israel doen moest.

Hoe krachtig de Israelische premier ook stelling neemt tegen terreur en het opneemt voor zijn volk, het lijkt erop dat de wereld zich meer en meer keert tegen Israel. Volg het nieuws maar, lees de kranten, kijk naar het Journaal. We zijn onderweg naar Zacharia 12, de voorzegging van de Here zelf, dat het moment zal aanbreken dat alle volken zich tegen Jeruzalem zullen keren.

Obadja 1:15 zegt over de volken die zich tegen Israel en Jeruzalem keren: ‘Nabij is de dag des Heren over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen.’

Het zal Iran – en net zo goed de Palestijnen – waarachtig geen zegen vanuit de hemel opleveren wanneer ze volharden in hun aanvallen op Israel. En dit geldt evenzeer voor Amerika of voor welk ander land dan ook.
Laat dit voor ons een aansporing zijn om ons verbonden te weten met het Joodse volk, biddend voor de vrede van Jeruzalem. Die vrede komt vast en zeker, wanneer de grote Vredevorst zal komen, de Here Jezus Christus.

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. rem zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 oktober 2009 om 22:23

  Amen Dirk. Wat een tijden…

  Onderstaande fragment vond ik ook erg sterk;

  De Waarheid zal de duisternis overwinnen:

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=zLCpJTchK8Q

  Hartelijke groet,

 2. Adriaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2009 om 14:20

  Wat een prima commentaar!!

 3. tanny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2009 om 16:50

  laten wij met elkaar DE HERE aanroepen voor Israel en het joodse volk.
  laten we een wachter zijn en DE HERE geen rust gunnen dag nog nacht.
  totdat ZIJN koninkrijk op aarde gevestigd zal zijn, het vaandel DES HEREN
  in SION zal staan.

 4. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2009 om 21:14

  Dat wij als gelovigen zo bevoorrecht geworden zijn, om in Zijn – lees – Jezus Christus zijn voetstappen te mogen treden.
  Hem is ook gegeven alle Macht in de hemel en op aarde. Iedere vijand (niet van vlees en bloed), die nu nog woedt, wordt een voetbank onder Zijne voet.
  Laten we de HERE God vrezen, zodat in Zijn kracht geen vijand is te vrezen.
  Met Jezus aan onze zijde en dicht in Zijn nabijheid, kunnen we iedere storm weerstaan.
  Ons gebed is sterker dan welk wapen ook.
  Ook al kunnen ze het lichaam doden, het onvernietigbaar leven welke Jezus Gods Zoon aan het licht heeft gebracht, kan niemand meer roven.

 5. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2009 om 21:19

  Beste Dirk.

  Laten we alsjeblieft de Palestijnen ook niet vergeten.
  Vaak worden ze onderdrukt door machten waar ze zelf geen invloed op hebben. Zij worden gehersenspoeld, en weten vaak niet beter.
  Wij moeten voor het Joodse volk bidden en voor hun leiders.
  Maar wij mogen het Palestijnse volk niet uit het oog verliezen.

  En als we commentaar geven. Laten we dan eerlijk zijn over het bewind van Israel en niet 1-zijdig.
  Gewoon eerlijke berichtgeving, dit doet Israel wel goed en dat niet. En evenzo voor de Palestijnen.
  Dat doet niets af over de belofte van God, voor het joodse volk.
  Zo staat het geschreven. En als je christen bent, weet je dat dat ook zo zal gebeuren.

  Vr gr Rene.

 6. Eugeen & Mariette Van den Mooter - Van de Moortel zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2009 om 0:42

  Beste Dirk,

  Elke week trachten we naar uw nieuwsbrief, kort of lang. Telkens worden wij er door bemoedigd want uw berichten zijn voor ons een zeer grote hulp, buiten onze wekelijkse samenkomsten in de kerk om ons geloof levendig te houden.
  Wij bidden dat u nog vele jaren dat prachtig werk kunt voorzetten en dat de Here U de nodige kracht, moed en gezondheid moge blijven schenken om dat mooie initiatief te kunnen voortzetten.
  Bid ook voor ons, ouders, kinderen en kleinkinderen opdat we aan het gegeven woord bij ons doopsel mogen trouw blijven.
  Met veel dank.
  Moge de Heer U en de uwen overvloedig zegenen.

 7. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2009 om 10:24

  Dirk, jouw eindtijd profetieën zijn zo bijbelvast en nu al herkenbaar in onze maatschappij en ook wereldwijd, maar er zijn maar weinig leiders (mensen) in deze wereld die zich daar ook van bewust zijn. Van de andere kant denk ik ook wel eens : Misschien moeten deze negatieve voorspellingen ook eerst gebeuren ,voordat Jezus wederkomt. Wij kunnen dus alleen maar blijven bidden en de blijde boodschap blijven verkondigen, op welke plek wij ook zijn of komen, ook in het politieke leven, want daar worden belangrijke beslissingen genomen. Hub.Eussen

 8. Willem D. zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2009 om 12:55

  Shalom allemaal,

  Ik ben blij dat onze president Bibi Netanjahu aan de wereld laat zie waar wij voor staan. De natuurlijke kinderen van Abraham, Izaäk en Jacob zijn door G’d apart gezet om als priester-volk te fungeren. Dankbaar zijn we dat onze Bibi deze priesterzegen op deze wereld legt. Velen begrijpen hem niet. Slechts een klein deel van de gelovigen uit de volkeren merken dit op en weten dat op de juiste waarde te schatten.
  Wee hen die deze zegen, die van uit Israël tot de wereld komt, weerstaat door te blijven strijden tegen ons volk.

  Willem D.

 9. Dik van den Dool zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2009 om 14:02

  Goed artikel en ik had de Engelse, verkorte tekst van de website Israel Today afgehaald en vertaald doorgestuurd naar al mijn vrienden.
  Laten we achter Gods oogappel blijven staan.

 10. Gerard Zwinkels zegt:
  Geplaatst op maandag 5 oktober 2009 om 14:42

  Mijn ervaring is als ik in Israel ben dat de palestijnen liever onder israelisch bestuur leven dan onder palestijns bestuur..

 11. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op maandag 5 oktober 2009 om 21:20

  Dit heeft u natuurlijk al gelezen.

  https:\/\/www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/247471/Iraanse-president-Ahmadinejad-heeft-joodse-achtergrond.htm

  https:\/\/www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/6256173/Mahmoud-Ahmadinejad-revealed-to-have-Jewish-past.html

 12. lida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 oktober 2009 om 16:42

  Beste Dirk, weer bedankt voor je uitgebreide nieuwsbrief, ik moet zeggen dat ik daar altijd naar uitkijk omdat het eerlijk nieuws is, dat zie je niet voor ‘t nieuws. Wat een geweldige toespraak van de Israelische Premier tijdens de VN-vergadering. Terwijl ze dus een dag eerder verguisd werden door Iran, die op hun en onze vernietiging uit is. Dat hij steeds teksten uit de Bijbel aanhaalde, is zo goed, want Gods woord keert nooit ledig weer! Ik denk dat deze man op de juiste plaats is gezet als Premier en daar mogen we Gods hand in zien. Er is toen veel gebeden voor de verkiezingen, laten wij ook op de bres voor Israel gaan staan, ze liefhebben en voor ze bidden. Wij zijn alleen maar geënt op de stronk van Isai, dus niet in plaats van Israel. Ons wacht ook een geweldige toekomst als Gemeente, je gaat er al meer naar uitzien in deze kille liefdeloze wereld.
  Allen Gods zegen toegewenst!

 13. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 oktober 2009 om 20:44

  Volgens de Israelische nieuwssite Arutz Sheva (http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/133717) is dit bericht (gemeld in reactie 11) onjuist en in de wereld gebracht vanwege antisemitische motieven.

  Dirk van Genderen

 14. Sola Scriptura zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 oktober 2009 om 9:31

  Tot mijn grote teleurstelling heb ik dat ook gelezen, het spijt me dat ik het plaatste, niet wetend dat het onjuist was. Ik was er zó blij om, maar hopelijk wordt Ahmadinejad op een andere manier tot stoppen gedwongen.

  Hebreeën 10 :
  31 Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!

  Hebreeën 12 : 25 e.v.
  25 Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen (spreekt). 26 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. 27 Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.
  28 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, 29 want onze God is een verterend vuur.

  Wie zou dit aan Ahmadinejad over kunnen brengen….

 15. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 oktober 2009 om 10:51

  Als wij werkelijk liefde voor Israel hebben moet het ons tot groot verdriet zijn dat het nog steeds ongelovig is omdat het de Here Jezus als Verlosser en Zaligmaker nog steeds niet aangenomen heeft. Israel kent momenteel geen vergeving van zonden. Jom Kepoer is de dag waarop de hogepriester verzoening doet voor het volk. Maar nu is er geen tempel, geen hogepriester en geen offer, met gevolg dat God geen gemeenschap met hen kan hebben vanwege hun zonden. De bijbel leert heel duidelijk dat de twee stammen Juda en Benjamin door hun ongeloof in het jaar 70 in de verstrooiing zijn gebracht door God. De Heer zal pas naar hen horen als zij de Naam des Heeren aan zullen roepen.
  Rom. 11:22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen worden.
  23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten.
  Onderstaande is Gods Woord over Israel:
  Rom.11:1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin.
  2 God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende:
  3 Heere! zij hebben Uw profeten gedood, en Uw altaren omgeworpen; en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel.
  4 Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven nog zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben.
  5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.
  6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.
  7 Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.
  8 (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag.
  9 En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen.
  10 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd.
  11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.

  Voor degenen die het huidige Israel zo dwepend vereren dat zij naar Israel gaan om hun feesten mee te vieren het volgende:
  Amos 5: 21 Ik haat, Ik versmaad uw feesten, en Ik mag uw verbods dagen niet rieken.
  22 Want ofschoon gij Mij brandofferen offert, mitsgaders uw spijsofferen, Ik heb er toch geen welgevallen aan; en het dankoffer van uw vette beesten mag Ik niet aanzien.
  23 Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten spel niet horen.
  24 Maar laat het oordeel zich daarhenen wenden als de wateren, en de gerechtigheid als een sterke beek.
  25 Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis Israëls?
  26 Ja, gij droegt de tent van uw Melech, en den Kijun, uw beelden, de ster uws gods, dien gij uzelf hadt gemaakt.
  27 Daarom zal Ik ulieden gevankelijk wegvoeren, ver boven Damaskus henen, zegt de HEERE, Wiens Naam is God der heirscharen.
  De wereldse vrede van Israel zal inderdaad door onderhandelen tot stand gebracht worden, maar na 3,5 jaar zal dat vredeverbond verbroken worden en een haastig verderf zal hen overkomen, dit is de grote verdrukking (de benauwdheid van Jacob) in die grote verdrukking zullen zij de Naam des Heeren aanroepen en dan zal de Heere horen en een eeuwige vrede tot stand brengen.
  Denk nu niet dat ik een Jodenhater ben, dat zij verre, maar ik sluit mijn ogen niet voor de huidige ongelovige toestand van Israel.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 16. sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 oktober 2009 om 11:47

  Shalom Dirk en alle brs en zrs.
  Voor wat de zgn palestijnen kwestie betreft,mkomt er inderdaad een geweldige oplossing, als YESHUA komt.
  Lees ZACHARJAH (9.) DE VADER zal het bloed van hen afhalen en dan zullen zij zijn als een stamhoofd in Juda, in het Hebreeuws kan je ook lezen toegevoegd als een stam in Juda. (Na hun bekering en reiniging door de MASSJIACH, geweldig toch.)
  Dit is dus een totaal andere oplossing, dan de oplossing van de VS of van de Verenigde Naties.
  En wat betreft Elam (Iran) JHWH zal het oordelen, wij behoeven dat niet te doen.
  ZIJN WOORD alleen is WAAR, de rest is leugenachtig.
  Wel geloof ik dat er nog duizenden moslims tot YESHUA komen.
  Dus blijf bidden voor hen.

  Wat ons eigen land betreft, jaren geleden zijn er door verscheidene brs (inmiddels allang bij DE HEER) Profetieën door gegeven over Nederland, zijn koningshuis en zijn regeerders en zijn kerkleiders, zo zij zich niet bekeerden.
  Vanwege de grote bloedschuld t.o.v. JHWH en tegenover Israel en speciaal t.o.v. de ongeboren kinderen, geeft DE VADER DIT Land over aan ANARCHIE & WELLUST en tenslotte aan TIRANNIE.
  En ik persoonlijk geloof dat dit NU in vervulling is gegaan.

  Toch moeten wij blijven pleiten op het bloed van HET LAM en bidden: SPAAR HEERE DIT VOLK.

  Jullie allen de Shalom van YESHUA toegebeden, vr. gr.
  Lou Sandifort.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden