Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Christenen zijn schatrijk (10 reacties)

Geplaatst op donderdag 8 oktober 2009, 16:54 door Dirk A A

We weten nauwelijks hoe rijk we geestelijk zijn als we de Here Jezus mogen kennen. Wanneer we dat meer zouden beseffen, zou dat een hemelse glans over ons leven geven. Een stukje hemel op aarde, omdat we dan nu al in de hemelse gewesten mogen wandelen (Efeze 1:3).

In feite zijn christenen schatrijke mensen, in wat voor omstandigheden ze ook verkeren. Ook al zijn ze, naar wereldse maatstaven gerekend, straatarm. Wanneer we tot geloof komen, krijgen we immers deel aan alle hemelse schatten, zoals vergeving van zonden, rechtvaardiging, heiliging en eeuwig leven.
Ik las in het boek ‘Echt christendom’ van Bob George (een uitgave van Herstel) over het waargebeurde verhaal van de heer Yates. Bijna honderd jaar geleden, tijdens de grote economische recessie, bezat hij een groot stuk land in het westen van Texas. Hij fokte er schapen en leefde met zijn gezin in extreme armoede. Op het moment dat hij geen uitweg meer zag, vroeg een oliemaatschappij toestemming om op zijn land olieboringen te verrichten. Ze ontdekten er een gigantische hoeveelheid olie. Zonder dat hij het wist, was hij al schatrijk toen hij nog in grote armoede leefde.

Dit beeld verduidelijkt de situatie waarin veel christenen zich geestelijk bevinden. Velen hebben er geen besef van hoe rijk ze al zijn in Christus, terwijl ze nog in grote geestelijke armoede leven. Niet zelden lijkt er in het leven van iemand nauwelijks iets te veranderen wanneer hij of zij tot geloof komt, terwijl de Bijbel toch zegt dat je vanaf dat moment een nieuwe schepping in Christus bent. Theoretisch en theologisch weten we dit ook wel, maar het lijkt erop dat velen de consequenties hiervan nauwelijks begrijpen. Te gemakkelijk en te snel verplaatsen wij die veranderingen en zegeningen naar later, naar het leven na dit leven. Het al genoemde Efeze 1 zegt echter met nadruk dat God, de Vader van onze Here Jezus Christus, ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft, in Christus. Die zegen is nu al ons deel en als we dat beseffen, zal dat ons leven verrijken.

Deze boodschap hebben we zeer nodig in onze kerken en gemeenten. In deze tijd, waarin de algemene klacht is dat er zoveel lauwheid is onder de christenen, wordt het hoog tijd dat we opnieuw gaan ontdekken wat het inhoudt om het eigendom te zijn van de Here Jezus Christus. Maar dat zal alleen gebeuren wanneer we de Bijbel weer gaan lezen. Want daarin openbaart God ons die rijkdommen. Niet het zilver en goud van deze wereld, maar de hemelse schatten. Ga zo eens in de Bijbel op zoek en dan zou ik adviseren in het Nieuwe Testament de Bijbelboeken Romeinen tot en met Judas te gaan lezen.

Ik citeer hier alvast een paar verzen uit 1 Korinthe 1, die mij onlangs aanspraken en bemoedigden, de verzen 4 en 5: ‘Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis.’

De afgelopen tijd heb ik geprobeerd opnieuw tot me door laten dringen wat het betekent om de Here Jezus te mogen kennen. En wanneer je daarnaar op zoek gaat in het Woord van God, val je van de ene verbazing in de andere. Teksten die je al vaak gelezen hebt, zijn opeens weer nieuw, wat alleen maar onderstreept dat Gods Woord levend en krachtig is, een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. En we mogen dankbaar zijn dat we de Heilige Geest hebben ontvangen, Die onze ogen voor deze rijkdommen meer en meer wil openen. Of zoals 2 Kor. 2:12 het zegt: ‘Wij hebben de Geest uit God ontvangen, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is.’

Dirk van Genderen

(Dit is een enigszins aangepaste versie van één van de 60 commentaren uit mijn boek ´Spannende tijden´, een uitgave van Uitgeverij Van Wijnen, www.uitgeverijvanwijnen.nl, prijs: 12,50 euro).

10 Reacties

 1. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 oktober 2009 om 10:05

  Het is onmogelijk de rijkdom die een gelovige bezit in Christus te leven zolang hij tracht de tien geboden uit dankbaarheid te moeten onderhouden. Een nieuwe schepping wil zeggen dat hij met Christus is gestorven en opgestaan in nieuwheid des levens. Het oude is voorbijgegaan het nieuwe is gekomen. Een wederom geboren gelovovige is der zonde (enkelvoud), der wet en der wereld gestorven.
  Galaten 5:1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 2. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2009 om 9:11

  De rijkdom van een christen ligt in de verborgen omgang met God. Als we niet op zoek gaan naar deze schatten van rijkdom die Hij aan ons wil geven, zullen we deze ook nooit vinden. Naar mijn bescheiden mening, leven
  daarom zoveel christenen als bedelaars, terwijl ze als Koningskinderen zouden kunnen leven.De rijkdom van het evangelie komt niet zomaar vanzelf aanwaaien. Bijbelstudie en gebed, de stilte zoeken en je afzonderen voor God, zijn de sleutels om deze schat te ontdekken. Helaas…zie ik zoveel mensen om me heen die het zo druk hebben met hun kerkelijke activiteiten, dat ze daar niet aan toe komen.

 3. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2009 om 11:33

  Satan is bezig om het mensdom televisionair in de boot te nemen door middel van al zijn verleidingen in de vorm van stoffelijk genot i.p.v. God…
  Geld en geloof hebben drie dingen gemeenschappelijk , t.w.
  de eerste drie letters.
  Jezus zegt: Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. De reiswereld is de grootste bedrijfstak van deze wereld, want daarin gaat het meeste geld om. Neem de onrust uit de mens weg (en dat kan alleen Jezus Christus) en de hele economie, vooral de reiswereld, zal in elkaar storten. (2 Timoteüs 3:1-5)

 4. Roos Vermeulen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2009 om 13:02

  Leer mij uw weg o Heer leer mij Uw weg,

  Dat is mijn gebed, opdat ik mij Uw wil eigen mag maken.
  Daar word ik steeds meer bij bepaald.
  overgave, luisteren en gehoorzamen.
  Maar o wat is dat vaak moeilijk.
  Vandaar mijn gebed..

 5. Janneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2009 om 18:54

  Dit maakt het geloof zo rijk.
  Beoefen met alle middelen het geloof dat bergen verzet ,
  maar weet dat het…. God is die bergen verzet.
  Wat een rust en rijkdom wanneer je zo kunt en mag denken.

 6. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2009 om 9:11

  Wij Christenen KUNNEN ons geestelijk inderdaad schatrijk voelen, dat wij de Here Jezus moge kennen en ervaren in ons leven. Persoonlijk ervaar ik dat het meest, tijdens de wandelingen in de Natuur. Gods mooiste cadeau aan de mensheid. Waarom ? :
  In de natuur vindt je de weldadige en ultieme rust ;
  In de natuur kun je de mooiste kunst zien en bewonderen;
  In de natuur kun je naar de prachtigste muziek luisteren;
  In de natuur kun je, je zo vrij voelen als een vogel in de lucht;
  In de natuur ervaar je de Schepper en hierdoor loopt er altijd “IEMAND” met je mee, waardoor je geestelijk-leven “verrijkt” wordt .
  Natuur-genieter Hub. Eussen

 7. E.v.Vonderen zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2009 om 18:18

  “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade,opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.”
  Hebreeën 4:16

 8. Lida zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 oktober 2009 om 19:59

  Beste Dirk, het is inderdaad geweldig nu al te mogen weten dat we Koningskinderen zijn! Dat God door dik en dun met ons mee wil gaan als wij Hem dat vragen. Er staat in de Bijbel dat de Here zegt:Gij ontvangt niet omdat Gij niet vraagt! Helaas weten veel mensen nog niet wat een persoonlijke relatie met de Here is en betekent. Het is zoals wij weten een enorme rijkdom.We kunnen alleen maar bidden en op de bres gaan staan voor alle anderen die nog ziende blind zijn of het echt afwijzen. De tijd is kort!

  Allen Gods zegen toegewenst.

 9. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 25 oktober 2009 om 11:24

  Welke vertaling Lida gebruikt weet ik niet, maar ik kan in geen enkele vinden:
  “Gij ontvangt niet omdat Gij niet vraagt”.
  Wel: Jakobus 4:3 Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 10. marie-louise zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 november 2009 om 13:34

  Ik zeg dat we op zoek zijn naar geborgenheid, dat dit in de collectiviteit van een kloostergemeenschap, de mystiek proberen te vinden?
  Het gaat om de verbondenheid met de eeuwige, God, Jezus .
  Deze verbondenheid moet je geopenbaard worden, liefde is de basis.
  De rest is geneuzel.

  Marie-louise

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden