Rampenfilm 2012 biedt superkans voor het Evangelie

Boven een groot artikel in de Volkskrant van donderdag 5 november jl. over de rampenfilm ‘2012’ staat de kop ‘Bidden helpt niet meer’. In die film, die vanaf volgende week draait in de Nederlandse bioscopen, staat een gigantische ramp centraal, die de wereld in 2012 zal treffen. Die ramp zal zo verschrikkelijk zijn, dat bidden niet meer helpt… Dat lijkt tenminste de boodschap van de film te zijn.

Filmmaker Ronald Emmerich laat flatgebouwen als kaartenhuizen in elkaar storten, de aarde splijt open en oorlogsbodems worden door tsunami’s op het Witte Huis geworpen. Voor Emmerich is deze film het ergste van het ergste. In de loop van de jaren zijn al heel wat rampenfilms gemaakt. Meestal biedt een rampenfilm de illusie dat een onmogelijke ontsnapping aan de aanstaande ramp mogelijk is.

De Volkskrant schrijft nogal plat over God en over bidden: ‘Waar God – Die natuurlijk indirect met zo’n ramp de decadente, materialistische en respectloze mens een lesje wil leren – nog wel eens over zijn hart streek, is dat nu steeds zeldzamer. Bidden helpt niet meer, lijkt Emmerich te zeggen, de man die in zijn vorige films graag ruimte maakte voor emotionerend bedoelde toespraken over God en geloof. En hoewel ‘2012’ zijn oorsprong wel degelijk vond in een Bijbels verhaal, zijn het niet alleen de universele tekenen van westerse idealen (het Witte Huis, het Vrijheidsbeeld), maar ook het Christusbeeld in Rio de Janeiro en de Sixtijnse kapel, die hij met een sardonisch genoegen vernietigt.’ Tot zover wat de Volkskrant erover schrijft.

In de film ‘2012’ kan slechts een kleine groep uitverkorenen de ramp overleven door één van de mega-arken te bereiken die de wereldleiders in de Himalaya hebben laten bouwen. Voor de rest is ontsnappen niet meer mogelijk. De Sixtijnse kapel stort in, de Sint Pieter wordt in de as gelegd en het grote Jezusbeeld in Rio de Janeiro wordt vernietigd. Maar Mekka blijft in de film gespaard. ‘We waren bang voor een fatwa.’ Dat liet filmmaker Roland Emmerich weten in een interview met de website Scifi-Wire. ‘Alle christelijke symbolen kan je in laten storten, maar bij het centrum van de islam moet je oppassen dat er geen doodsveroordeling over je wordt uitgeroepen’. De cineast was overigens wel van plan de Kaa’ba te vernietigen, maar zijn co-writer raadde het af.

Wie op internet gaat zoeken op het jaartal 2012, zal ontdekken dat velen er serieus rekening mee houden dat in dat jaar grote rampen zullen plaatsvinden, die kunnen leiden tot de totale ondergang van de huidige samenleving. Deze verwachting wordt vaak direct gekoppeld aan de Maya-kalender, die stopt op 21 december 2012. Afgelopen week was echter in het nieuws dat die Maya-kalender niet correct was geïnterpreteerd en dat die zogenaamde einddatum meer dan honderd jaar verderop ligt. Maar dit even terzijde.

Weet u, het raakt mij tot in het diepst van mijn hart dat de wereld via deze film geconfronteerd wordt met de aanstaande ondergang en vernietiging van de wereld, zonder dat er hoop en uitzicht wordt geboden. En heel veel kijkers zullen ook de Here Jezus niet kennen. Onwetend gaan zij letterlijk hun ondergang in de hel tegemoet, terwijl ze gered kunnen worden als ze nog tot geloof in de Here Jezus komen.

Als christenen, volgelingen van de Here Jezus, mogen we weten dat dwars door de oordelen heen, die over deze aarde gaan en zullen komen, Christus Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten. Daar spreekt de Bijbel glashelder over. Het houdt niet op, alles wordt nieuw als de Here Jezus terugkomt naar deze aarde.

Deze film biedt daarom een uitgelezen kans aan christenen, kerken, gemeenten en christelijke media om deze Bijbelse boodschap juist nu met kracht aan de wereld voor te houden. Hoop in plaats van wanhoop. Leven in plaats van dood. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in plaats van de onontkoombare ondergang. De levende God Die gebeden hoort en verhoort in plaats van de wanhopige gedachte dat bidden toch niet helpt. Echte veiligheid en bescherming door geloof in de Here Jezus Christus, de Ark van het Behoud, in plaats van de nagenoeg onbereikbare ontkoming in een mega-ark in de Himalaya.

‘Grijp toch de kansen door God u gegeven’, zegt een oud lied. De film ‘2012’ biedt zo’n superkans. Laten we deze kans met Gods hulp grijpen.

Dirk van Genderen