Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Danken voor een leeg bord (9 reacties)

Geplaatst op donderdag 12 november 2009, 15:30 door Dirk A A

Niet zo lang geleden vond ik in een Engelstalig boek, met de titel ‘The life of George Müller’. Het boek is ruim een eeuw oud en geeft een indrukwekkend verslag van het leven van deze gedreven Godsman, die bijna tweehonderd jaar geleden werd geboren en 92 jaar later stierf. Het levensverhaal van George Müller is één van de meest treffende getuigenissen van de betrouwbaarheid van God die de wereld ooit heeft gezien.

Müller vertrok uit Pruisen richting Engeland om daar in het zakenleven fortuin te gaan maken. Maar het liep totaal anders. Hij ontmoette er de Here Jezus en wijdde zijn leven totaal toe aan Hem. Hij wist zich geroepen om zich in te zetten voor de duizenden weeskinderen, om wie niemand zich bekommerde. Maar hoe kwam hij aan geld om de opvang en zorg te organiseren? Hij wist maar één weg. Zijn hele leven, ook toen het werk groeide en steeds meer kinderen werden opgevangen en verzorgd, bracht hij alles wat hij nodig had, in gebed bij de Here God. Nooit klopte hij aan bij mensen, omdat hij vast geloofde dat God in al zijn behoeften zou voorzien. En juist dat aspect van zijn vertrouwen op God maakt diepe indruk. Op de meest wonderbaarlijke momenten en wijzen beantwoordde God zijn gebeden.

Altijd kwam het geld, vaak van mensen die hij niet eens kende. Veel gevers bleven voor altijd anoniem, anderen vertelden hem dat ze zich door God gedrongen voelden een bepaald bedrag aan hem te geven.
Bijna nooit waren het hele grote bedragen die hij ontving, waardoor hij constant afhankelijk bleef van de zorg van zijn hemelse Vader. Nauwkeurig hield hij alle giften bij. In totaal ontving hij zo meer dan 1,38 miljoen pond sterling. Omgerekend naar onze tijd zou dat een gigantisch bedrag zijn.

Zijn Godsvertrouwen was zo groot, dat hij een keer, zonder dat er brood was, zijn honderden weeskinderen aan tafel riep voor de maaltijd en God dankte voor het voedsel dat er nog niet eens was. Nauwelijks had hij toen amen gezegd, of er kwam eten, genoeg voor iedereen. Zoals God Elia voorzag door de raven brood bij hem te laten brengen, zo wist Hij ook wat George Müller nodig had.

Er zou nog veel meer te vertellen zijn over het geloofsvertrouwen van deze man Gods. Grote indruk maakten ook zijn zendingsreizen, die hij maakte tussen zijn 60e en 90e levensjaar. In tientallen landen bracht hij aan honderdduizenden mensen het Evangelie. Velen, zeer velen kwamen tot geloof in de Here Jezus.

Deze man spreekt nog nadat hij gestorven is en al juicht voor Gods troon. Denken wij vaak niet te klein van God? Zoeken wij niet eerder onze toevlucht bij mensen dan bij Hem? George Müller had prachtige ‘bedelbrieven’ kunnen maken, waarin hij de mensen had kunnen vertellen over het mooie werk dat hij deed en hen op kunnen roepen die mooie projecten te steunen. Heel veel mensen, ook christenbroeders, begrepen niet dat hij dat niet deed.

Hij hield zich echter vast aan de woorden van de Here Jezus: ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden’ (Mattheus 7:7 en 8).
Als Müller geld tekort kwam voor aardappels, vroeg hij het aan de Here. Als hij een Bijbelgedeelte niet begreep, deed hij hetzelfde. Als hij het Woord aan de weeskinderen moest brengen, bad hij om de hulp van de Heilige Geest. Sterk benadrukte hij dat hij geen bijzondere gelovige en bijzonder lievelingetje van God was. ‘Wat God in en door mij deed, wil Hij ook bij anderen doen. Het komt erop aan dat we in alles totaal op Hem leren vertrouwen. Hij zal nooit iemand laten staan.’

Dirk van Genderen
(Dit is een enigszins aangepaste versie van één van de 60 commentaren uit mijn boek ´Spannende tijden´, een uitgave van Uitgeverij Van Wijnen, www.uitgeverijvanwijnen.nl, prijs: 12,50 euro).

9 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 november 2009 om 20:27

  Uit eigen levenservaring kan ik zeggen : Vertrouwen op God is belangrijker dan geloven in God, want als de nood het hoogs is, is Zijn redding nabij en wordt je geloof in Hem vanzelf versterkt.
  Verder sprak mij aan in het verhaal : De anonieme gevers, welke zich door God (gedrongen?) gedwongen voelen een bepaald bedrag te geven om zodoende de gebeden van George Müller te verhoren . M.a.w. God gebruikt ook deze gevers om zijn Vredesrijk op deze wereld uit te breiden.
  Hub.Eussen

 2. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2009 om 13:33

  Beste Dirk,

  Juist het (geloofs)leven van christenen zoals o.a. George Muller heeft mij altijd erg aangesproken. Men zegt wel eens: Als je kijkt naar de levens – de handel en wandel – van sommige (?) christenen, dan zou je je geloof verliezen. Maar… als we ALTIJD op Hem (blijven) bouwen en vertrouwen en ALLES van Hem (blijven) verwachten, dan zullen we ons geloof NIET verliezen, ook niet wanneer “vele levensstormen” ons pad kruizen. Ik zou juist zeggen: INTEGENDEEL! En, ik spreek uit ervaring.
  Er zijn (m.i. teveel) predikers, dominees, priesters etc. die duidelijk NIET het leven leiden zoals God het bedoeld heeft (volg het nieuws maar). Ze interpreteren de Bijbel (te) vaak naar eigen goeddunken en “besmetten” daarmee maar al te vaak hun toehoorders en/of lezers. Terwijl velen er ook nog een (m.i. TE) dik belegde boterham aan overhouden. Stond er laatst niet in de EO-Visie dat het gemiddelde jaarsalaris van een fulltime dominee zo’n 80.000,- euro bedraagt?! Om over de jaarsalarissen van sommige “christelijke banen” maar helemaal niet te spreken. Terwijl er toch duidelijk in de Bijbel staat dat Hij onze Heer en Meester is c.q. moet zijn (zie Joh. 13:13). Maar veel “dienstknechten” van Hem leiden een “vorstelijk leven”. Terwijl ik meen, dat er ook nog staat: “Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere VOLMAAKTE DISCIPEL zal NET ALS zijn meester zijn” (Luk. 6:40) en “Een slaaf (de eigenlijke vertaling van het woord wat wij doorgaans met “dienstknecht” vertalen) is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft” (Joh. 13:16). En deze teksten slaan natuurlijk niet alleen op het inkomsten- en uitgavenpatroon van de gelovige, maar op ALLE terreinen van het (dagelijkse) leven.
  Conclusie:
  Laten WIJ, als christenen (wat NAVOLGERS van Christus betekent !), vooral ONSZELF nauwgezet (blijven) onderzoeken – onze dagelijkse handel, wandel, gedachten, ons doen en laten – en dit, steeds weer, vergelijken met het leven van onze Heer en Meester: Jezus Christus.

 3. Bonnema Gerrit en Gré zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2009 om 17:05

  Zo is God alleen. In de winter van 1944 repareerde mijn moeder op zaterdagavond een overhemd van mijn vader.
  Dit was de laatste keer dat dit gemaakt kon worden.
  Door ziekte was er geen inkomen om een nieuw te kopen.
  Zij zat achter de naaimachine en bad in stilte en legde haar nood voor de
  Here neer.
  Zondagmorgen daarop lag er op de mat bij de voordeur een enveloppe met
  geld voor een nieuw overhemd. De gever is nooit bekend geworden.
  Wat een vreugde dat ik diezelfde God mag kennen en ook onze vier kinderen
  de Here Jezus hebben aangenomen. Hij is een God van de geslachten.
  Hartelijke groet Gré Bonnema

 4. Adriaan zegt:
  Geplaatst op maandag 16 november 2009 om 16:09

  Hartverwarmend dit stukje! Wij hebben een buitengewone Hemelse Vader! Om jaloers van te worden als je op deze wijze gebruikt mag worden!

 5. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 16 november 2009 om 23:41

  Jaren geleden dit boek ook gelezen, wat ook veel indruk op mij maakte.
  Wat een vertrouwen…………..en om na te volgen!

  Ook mijn ouders hadden het vroeger arm………….maar konden geen bedelbrieven sturen zoals nu zo vaak gedaan wordt(en de kerk met de gelovigen deden niets)……..een keer had m’n moeder nog 13 cent in de portemonnee………de volgende dag kwam er een onbekende langs en werd er in voorzien……..

  Hierdoor heb ik altijd moeite met iedere zendeling, die om geld vraagt.
  Zelf zal ik het nooit doen.

 6. lida zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 november 2009 om 23:32

  Beste Dirk, wat een geweldig geloofsvertrouwen had die man, ik denk dat we er allemaal van kunnen leren meer op God te vertrouwen. Laatst las ik in een boek van Francis-Rivers dat iemand haar gebed ook op een briefje schreef en in een doos stopte. Zo nu en dan keek ze welke gebeden er al verhoord waren inmiddels, en dan dankte ze ervoor en keek er van op dat het probleem opgelost was, soms op een andere manier als wij vragen. In onze kerk hebben we een gebeden boek in het portaal liggen en daar kun je je gebed inschrijven en wordt er in de dienst voor gebeden (anoniem uiteraard). Of je stopt een briefje tussen het boek. Hier heb ik 1 maal gebruik van gemaakt voor ons eigen leven, het deed me denken aan Koning Hizkia, die na vele gebeden naar de Tempel ging en de brief van de Vijand voor Gods aangezicht neer lag en de Here riep om hulp. De volgende dag was het hele leger van de vijand door de Engel des doods neergeslagen, alleen de Koning leefde nog. Ook ik vergeet vaak wat God kan doen in moeilijke situaties, wij kijken meestal op naar de omstandigheden en niet naar de uitkomst. Tegen Christi zou ik willen zeggen, dat de Zending ingaan een ander verhaal is, als het gaat om het Evangelie te verkondigen in verre landen. Zelf sta ik elke week een halve dag in een Evangelische Boekshop, er werken nog 8 dames mee. Dit alles is liefdewerk, want de opbrengst is voor 6 zendingsechtparen. Ik ben blij dit voor de Here te mogen doen. Want die gaf de zending als opdracht.
  Allen Gods zegen toegewenst.

 7. Christi zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 november 2009 om 21:36

  @Lida

  Natuurlijk is het goed om gaven aan zendelingen te geven.
  Dit doe ik ook af en toe.
  Zelf ben ik eveneens in de zending geweest en heb daardoor dingen opgemerkt, die mij stoorden en pijn hebben gedaan.
  Soms weet je, zetten zendelingen onder hun nieuwsbrief een girorekening voor giften, terwijl ze nog genoeg geld op de bank hebben.

  Nu Lida, dat vind ik niet kloppen.
  Maar misschien zie ik het verkeerd en denkt onze Here heel anders hierover.
  Hij zei eens tegen mij toen ik het er moeilijk mee had: 1 Timotheus 6:11, waar boven staat in de NBG vertaling ‘het gevaar van de rijkdom’. Dat was voor mij genoeg.

  Het levensverhaal van George Muller spreekt mij daarom zo aan, dat is echt geloofsvertrouwen en ook ik heb ervaren, dat de Here blijft zorgen, ook als je niet om geld vraagt!

 8. lida zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 november 2009 om 15:22

  Beste Christi, ook wij houden niet van bedelbrieven. Als je eenmaal iets hebt gegeven, sturen ze er elke maand weer 1. De echtparen waar ik het over heb, zijn allemaal bekende mensen voor ons en gebruiken het geld niet voor zichzelf, maar voor de ontheemden daar waar ze hun werk doen over de hele wereld. Als Paulus op zendingsreis ging, mocht hij ook niets meenemen, hij moest onderhouden worden door de gemeente waar hij naar toe ging, en kwam zelfs vaak nog met geld terug van zijn reizen voor de armen of goede doelen. Maar ik ben het met je eens dat je goed moet weten dat het geld ook echt bij de mensen komt waar het voor bedoeld is. En ook mij spreekt het levensverhaal van George Muller erg aan, en vind het wonderbaarlijk dat de Heer altijd weer zorgt.
  Groeten Lida

 9. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2009 om 14:38

  Amen zeg ik op het relaas van br. Muller.
  Meteen kwamen de tekst van een lied van Johannes de Heer in mijn hoofd want inderdaad wij hebben een geweldige God en trouwe Vader die geen bidder laat staan en dat ook nooit zal doen.

  Wij hebben een machtige Heiland die nimmer de zijnen vergeet. Laat ons van Zijn goedheid niet zwijgen opdat ieder het weet!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden