Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gods hand in de aardbeving op Haïti? (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 januari 2010, 11:47 door Dirk A A

Is Gods hand zichtbaar in de verwoestende aardbeving die Haïti trof? Die vraag wordt door velen gesteld. Het is met grote terughoudendheid dat ik hier enkele opmerkingen over maak.

Sommigen wisten al heel snel de oorzaak aan te wijzen, zoals de Amerikaanse tv-dominee Pat Robertson. Het zouden de zonden van Haïti zijn, die de oorzaak zijn van deze ramp. Veel Haitianen doen namelijk aan voodoo en spiritisme. Daar komt nog bij dat ruim 200 jaar geleden, toen Haïti nog een zeer welvarende kolonie van Frankrijk was, het volk in opstand is gekomen tegen de Fransen. Toen zou het eiland toegewijd zijn aan de satan. En daarmee is voor hen het kringetje rond. Kijk maar hoe ellendig Haïti er al aan toe was. Gelukkig heeft Robertson zijn mening later genuanceerd en heeft zijn organisatie wel direct hulp gestuurd naar Haïti.

Moeten we het in deze richting zoeken? Het past ons niet om zo’n verband te leggen. Zeker, ik geloof dat God Zijn zegen zal geven als een volk Hem dient en dat we weinig goeds hebben te verwachten als we Zijn geboden overtreden. Toch moeten we uiterst terughoudend zijn met het gebruiken van zulke grote woorden. Hebben wij beter verdiend dan Haïti? Als God Haïti zou haten, dan zouden er niet zoveel zendelingen actief zijn op Haïti. Die heeft Hij toch ook daarheen laten gaan, om het Goede Nieuws over Hem ook daar te laten brengen. Dan zou er nu ook niet zo’n wereldwijde hulpactie op gang zijn gekomen.
En als God onze zonden direct zou straffen, zou er van Nederland ook niet veel overblijven. Laten we niet met de vinger wijzen, maar ons verootmoedigen voor de Here.

De aardbeving had een kracht van ruim 7 op de schaal van Richter. Het is opmerkelijk dat het aantal zware aardbevingen toeneemt. Een week eerder werden de Salomons Eilanden getroffen door een beving met een kracht van 6,2.
Op de site earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php kunt u precies zien waar de afgelopen dagen de aarde beefde: de afgelopen week gemiddeld zo’n zes aardbevingen per dag met een kracht van 5,0 of meer.
En op de site www.naturalnews.com/023362.html kunt u lezen dat het aantal natuurrampen de afgelopen twintig jaar sterk is toegenomen.

Gebeurt dit toevallig? Ik geloof dat God door deze tekenen in de natuur tot ons spreekt. In Mattheus 24 noemt de Here Jezus dit de weeën, geboorteweeën, waarbij ook aardbevingen worden genoemd, die Zijn komst en de voleinding van de wereld aankondigen. Een kenmerk van weeën is dat ze sterker worden naarmate de geboorte naderbij komt. Vers 7 spreekt over aardbevingen. Moeten we dan toch Gods hand in natuurrampen zien? Misschien is het beter om te zeggen dat God langzaamaan Zijn beschermende en bewarende hand van over deze aarde terugtrekt, waardoor natuurrampen in kracht en aantal (zullen) toenemen, zoals Mattheus 24, Marcus 13 en Lucas 21 aangeven.
Elke aardbeving is, zoals de Engelsen zo treffend zeggen: een wake-up call. Een oproep om wakker te worden, tot bekering te komen. De Here Jezus wil ons redden. Jesaja 26:9b zegt: ‘Want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.’

Denk eens aan Lucas 13, waar de Here Jezus stelt: ‘Meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Neen, zeg ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.’ Ook ons kan een ramp overkomen. Bekeert u dan, als u nog niet gelooft in de Here Jezus.

Wij hebben er geen recht op dat God ons genadig zou zijn. Onze zonden roepen tot de hemel om Gods oordelen. Maar God is zo genadig dat Hij ons telkens opnieuw nog waarschuwt en oproept tot terugkeer tot Hem en tot het breken met onze zonden.
C.S. Lewis schreef ooit dat het lijden Gods megafoon is om ons wakker te schudden: ‘Het lijden is Gods megafoon om tot een dove wereld te roepen, het is de beitel die ons brutaal bewerkt.’

Het is aangrijpend om het leed en het lijden van de Haitianen te zien en erover te lezen. Bijzonder trouwens dat velen hun geloof in God en hun vertrouwen op God niet zijn kwijtgeraakt door de ramp. Nu veel kerken verwoest zijn, komen velen op straat bijeen om God te loven en te prijzen. Velen zijn hun Bijbel kwijtgeraakt door de ramp. De Bijbelgenootschappen hebben plannen gemaakt om tienduizenden nieuwe Bijbels naar Haïti te brengen.
De Haitiaanse christenen roepen dringend op om hulp en – nadrukkelijk – ook om gebed. Er komen mensen tot geloof en sommigen breken met hun voodoopraktijken. Laten we God bidden om Zijn aanwezigheid daar. Dat Hij ook de hulpverlening zal zegenen. En dat Hij al degenen die getroffen zijn door de aardbevingsramp kracht wil schenken en troost in hun verdriet.

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 januari 2010 om 14:02

  Beste Dirk,

  Je artikel is heel GOED geschreven. Petje af.
  Ik heb vorige week een reactie geplaatst, waarin ik inhoudelijk dezelfde intentie had, maar waarbij ik pas later besefte dat het misschien wel eens ‘(te) streng of hardvochtig’ over zou kunnen komen. Terwijl dat toch echt niet mijn intentie was. Maar, ook het maximum van de 350 woorden, hoe begrijpelijk ook, speelt mee tijdens het schrijven/reageren. Want, van nature ben ik ‘vrij lang van stof’, JUIST omdat ik de dingen graag zo goed en duidelijk mogelijk wil vermelden/uitleggen. En dan speelt dat maximum mij parten. Maar ik bid er vanaf nu voor om toch – met zo weinig mogelijk woorden – de KERN, maar ook de (Goddelijke) liefde/bewogenheid niet uit het oog te verliezen.
  Op ‘mijn’ website staat een Bijbelstudie over dit onderwerp, met de titel: “God gaat IN DE EINDTIJD de Gemeente/Kerk en de wereld SCHUDDEN”. Het is inderdaad zoals jij ook terecht zegt: Een ‘WAKE-UP CALL’ – Een oproep om (geestelijk) WAKKER te worden en ons (van ALLE zonden) te BEKEREN. De Here God wil niet dat er mensen verloren gaan (lees Ezechiël 33:1-20, vooral vers 11). Maar, als het liefdevol vertellen en waarschuwen niet helpt, dan is soms, tot EEUWIG BEHOUD, een ‘harde hand’ nodig. Inderdaad zoals Jesaja 26:9b zegt: “Want wanneer Uw gerichten/oordelen op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld (Gods) gerechtigheid.”

 2. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 januari 2010 om 11:23

  Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er allemaal in deze wereld gebeurt, zoals thans weer in Haïti. We moeten daarvoor ook bidden en helpen. Maar aan de andere kant zien we het profetisch Woord in vervulling gaan en moeten we er “gepast” blij om zijn, want we zien hierdoor de komst van onze Redder steeds dichterbij komen.

 3. Annie van Weeghel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 januari 2010 om 11:35

  Dank je wel Dirk, voor je reactie op deze tragedie.

  Wat ons allen betreft, het is Gods genade dat het ons niet is overkomen. En wij mogen niet oordelen, maar inderdaad bidden nu er nog genadetijd is, dat vele mensen hun hart mogen geven aan onze Here en Heiland Jezus Christus.

  Vandaag mogen mijn man en ik en kinderen en kleinkinderen familie en vrienden gedenken en samenkomen voor ons 40-jarig huwelijk, God willen wij die eer brengen.

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 januari 2010 om 12:30

  Sinds de verwerping van de Messias door Israel, is het heil de heidenen gezonden. God verzamelt zich nu een volk voor Zijn Naam uit Jood en heiden. Na de reinigmaking onzer zonden heeft de Heer zich gezet aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen (Hebr. 1:3). Daar bidt Hij voor de Gemeente.
  Satan is nu de overste dezer wereld (Joh. 14:30).
  De Heer bemoeit Zich nu niet direct met deze wereld. Hij heeft wel een plan met deze wereld en dat volvoert Hij. Hij heeft ons Zijn plan bekend gemaakt in Zijn Woord. Daaruit weten wij hoe het met deze wereld gaan zal.
  Het is juist uit onwetendheid van het plan Gods dat men allerlei natuurrampen aan Hem toeschrijft. Het is Gods Wil dat niemand verloren gaat, waarom zou Hij dan door natuurrampen mensen doden?
  In Matt. 24 voorzegt de Heer wat er eerst moet gebeuren voor de voleinding der wereld. Ook de aardbeving in Haïti behoort daartoe. Als ongelovigen Matt. 24 zouden lezen en hun ogen er niet voor zouden sluiten dan zou ook de aardbeving in Haïti tot geloof leiden.
  Laten wij daarom het evangelie der genade Gods onverkort verkondigen.

  Met vriendelijke groet,
  baruch.

 5. arnold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 januari 2010 om 12:38

  Ik vind het zo goedkoop om te zeggen: het zijn de zonde van Haiti, alsof wij beter zijn dan zij. Als God met oordelen kwam, zouden we allemaal verteerd worden. Wie zonder zonde is, gooit de eerste steen dan maar.
  Dat is weer typisch dat charismatische gebrabbel wat mensen onder een juk wil brengen.
  Arnold

 6. Irene zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 januari 2010 om 16:16

  Niet oordelen, maar bidden en helpen.
  Zoals u schrijft, van Nederland zou niets over blijven,
  Laten we onze lamp brandende houden en het Licht om ons heen laten stralen in deze donker wordende wereld.
  Met vriendelijke groeten
  Irene

 7. Yvonne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 januari 2010 om 19:14

  Amen.

  Groetjes,
  Yvonne

 8. Ernst zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 januari 2010 om 20:30

  Wij zijn even schuldig als de Haitianen!! Lees maar eens in Luc.13: 1 – 5…. De vraag naar het waarom en de beschuldigende vinger naar de Vader is niet nieuw! Adam beschuldigde God al toen hij het was, die de brokken maakte. Dat God ondanks alles de “schuld op Zich nam” in Jezus Christus wordt wel eens vergeten. Wij zijn zeker niet minder schuldig dan zij die zijn omgekomen!

 9. Btje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 januari 2010 om 21:12

  Heel goed verwoord.

  God heeft inderdaad toegelaten dat dit zou gebeuren.
  En het moet geschieden.

  Of het aan de zonde van Haïti ligt, daar ga ik inderdaad niet over oordelen.
  Ik hou m’n hart ook vast wat Nederland betreft.
  Kuisheid in Nederland is op straat niet meer te bekennen.
  Zonden zoals in de dagen van Sodom en Gomorra beginnen gewoon te worden.

  Dus als God naar de zonde zou straffen, zou heel Nederland weggevaagd kunnen worden.

  1 kleine opmerking aan Arnold.
  Ik voel me aangesproken als je het over charismatisch hebt…
  Want ik ben ook charismatisch…
  Maar Haïti de schuld geven voor hun zonden, doe ik niet.
  Ik kijk liever naar mezelf..

 10. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 24 januari 2010 om 9:06

  Wij mogen in deze niet oordelen, want Gods wegen zijn soms ondoorgrondelijk voor ons mensen. Zo ook nu weer blijven wij met de vraag bezig: Waarom? waarom? waarom?
  In mijn visie en overtuiging is God bezig ons een (laatste) waarschuwing te geven (een GELE kaart). Voor mij persoonlijk een bevestiging van Boven voor de “ingegeven boodschap”:
  Laten wij allen in ÉÉNHEID met Jezus Christus, ons Christen-zijn méér laten zien en horen, op welke plek wij ook komen en gaan. Ook in de politiek, want daar worden de belangrijke ethische en moralistische (menselijke) wetten bepaald. Wij moeten mee-werken als “levende -stenen” voor Gods Tempel en wereldwijde “frontsoldaten” zijn voor Gods Vredes-Rijk dat weldra komende is.
  Laten wij allen ons met hart en ziel inzetten voor de Oecumenische Christelijke wereldkerk, door te leven en te handelen naar de Geest van de bijbel, zoals Jezus het ons heeft voor-geleefd 2000 jaar geleden! Hij heeft ons de wil van de Vader geopenbaard en ons Zijn Geest nagelaten, die ons wil vervullen en bezielen en ons zal leiden op onze “pelgrimstocht” naar de Vader in de Hemel.
  Mede Christen met een boodschap, Hub. Eussen

 11. jeannette zegt:
  Geplaatst op zondag 24 januari 2010 om 17:57

  Dank je wel Dirk voor je toelichting; we moeten inderdaad wel waakzaam blijven op een moment dat niemand het verwacht komt de Zoon des mensen. Ik lees je artikelen elke week met veel belangstelling. Gods zegen over je gebeden, veel groeten. jeannette

 12. Mathieu zegt:
  Geplaatst op maandag 25 januari 2010 om 10:59

  Alle veertig verzen van Matthéüs 24 dragen een uitsluitend Joods karakter en zien op de 70e jaarweek zoals in Daniël 9 beschreven. Vóórdat die periode aanbreekt neemt de Heer Zijn gemeente (alle ware Christgelovigen) tot Zich. Paulus spoort ons aan elkaar te vertroosten met deze woorden. (1Thess. 4:18)

 13. Lucy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 januari 2010 om 9:26

  Heel goed geschreven Dirk.
  We leven nu in de eindtijd. Dat staat gewoon duidelijk in de Bijbel.
  Enerzijds is het triest maar anderzijds betekent dit dat JEZUS spoedig komt.
  GOD houdt van ons. HIJ wil dat iedereen zich zal bekeren. HIJ wil dat we met HEM zijn. Net zoals een vader die verlangt naar zijn kinderen om terug te komen.
  We moeten heel hard bidden voor onze medemens, waarbij het niet uitmaakt uit welke land ze komen. Voor GOD zijn we één, door GOD de HEILIGE GEEST. We gaan van elkaar houden (agape liefde). We zijn ZIJN lichaam. GOD is zo goed. We bidden dat onze medemensen dat kunnen zien. Een wake up call, tijd om te bekeren.
  Johannes 3:16 – daarom heeft HIJ JEZUS, ZIJN enige Zoon, in de wereld gegeven.

 14. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 januari 2010 om 13:30

  Mooi dat je Lucas 13 gebruikt in dit artikel. Ik denk ook dat we steeds dichter bij de wederkomst zijn en dat God niets liever wil dan dat mensen zich tot Hem bekeren.
  Maar zonde is zonde, en als dat de reden zou zijn, dan had het ons land ook kunnen overkomen. Wat ik mooi vind, is dat in het journaal steeds weer de getuigenissen van de mensen komen, dat ze volhouden in het geloof; ook ons land wordt zo tot nadenken gebracht.

 15. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 januari 2010 om 22:50

  Uitstekend verwoord; kan dit alleen maar beamen. De wereld bevindt zich in barensnood. De toenemende rampen en crisis in deze wereld wijzen hierop. We moeten echter tot die tijd gewoon ons werk blijven doen en aanhoudend en volhardend bidden.

 16. Kees Heijstek zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 april 2010 om 11:01

  Terughoudendheid is zeker geboden. Door occultisme plaats je jezelf of je land onder de invloed van satan en krijg je ook zijn vruchten: Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest (Openbaring 17:13). Occultisme is een bewuste keuze om satan als je God te kiezen. De gevolgen worden vaak gevoeld tot in het vierde geslacht (Ex.20:3-5). De rampspoed de laatste 200 jaar op alleen dit deel van het eiland kan zeker hiermee in verband worden gebracht. Een andere reden voor een aardbeving kan een overwinning in de geestelijke gewesten zijn op satan, met een uitwerking in de zichtbare wereld. Zie b.v. toen Jezus Zijn kruiswerk volbracht.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden