Gods hand in de aardbeving op Haïti?

Is Gods hand zichtbaar in de verwoestende aardbeving die Haïti trof? Die vraag wordt door velen gesteld. Het is met grote terughoudendheid dat ik hier enkele opmerkingen over maak.

Sommigen wisten al heel snel de oorzaak aan te wijzen, zoals de Amerikaanse tv-dominee Pat Robertson. Het zouden de zonden van Haïti zijn, die de oorzaak zijn van deze ramp. Veel Haitianen doen namelijk aan voodoo en spiritisme. Daar komt nog bij dat ruim 200 jaar geleden, toen Haïti nog een zeer welvarende kolonie van Frankrijk was, het volk in opstand is gekomen tegen de Fransen. Toen zou het eiland toegewijd zijn aan de satan. En daarmee is voor hen het kringetje rond. Kijk maar hoe ellendig Haïti er al aan toe was. Gelukkig heeft Robertson zijn mening later genuanceerd en heeft zijn organisatie wel direct hulp gestuurd naar Haïti.

Moeten we het in deze richting zoeken? Het past ons niet om zo’n verband te leggen. Zeker, ik geloof dat God Zijn zegen zal geven als een volk Hem dient en dat we weinig goeds hebben te verwachten als we Zijn geboden overtreden. Toch moeten we uiterst terughoudend zijn met het gebruiken van zulke grote woorden. Hebben wij beter verdiend dan Haïti? Als God Haïti zou haten, dan zouden er niet zoveel zendelingen actief zijn op Haïti. Die heeft Hij toch ook daarheen laten gaan, om het Goede Nieuws over Hem ook daar te laten brengen. Dan zou er nu ook niet zo’n wereldwijde hulpactie op gang zijn gekomen.
En als God onze zonden direct zou straffen, zou er van Nederland ook niet veel overblijven. Laten we niet met de vinger wijzen, maar ons verootmoedigen voor de Here.

De aardbeving had een kracht van ruim 7 op de schaal van Richter. Het is opmerkelijk dat het aantal zware aardbevingen toeneemt. Een week eerder werden de Salomons Eilanden getroffen door een beving met een kracht van 6,2.
Op de site earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php[1] kunt u precies zien waar de afgelopen dagen de aarde beefde: de afgelopen week gemiddeld zo’n zes aardbevingen per dag met een kracht van 5,0 of meer.
En op de site www.naturalnews.com/023362.html[2] kunt u lezen dat het aantal natuurrampen de afgelopen twintig jaar sterk is toegenomen.

Gebeurt dit toevallig? Ik geloof dat God door deze tekenen in de natuur tot ons spreekt. In Mattheus 24 noemt de Here Jezus dit de weeën, geboorteweeën, waarbij ook aardbevingen worden genoemd, die Zijn komst en de voleinding van de wereld aankondigen. Een kenmerk van weeën is dat ze sterker worden naarmate de geboorte naderbij komt. Vers 7 spreekt over aardbevingen. Moeten we dan toch Gods hand in natuurrampen zien? Misschien is het beter om te zeggen dat God langzaamaan Zijn beschermende en bewarende hand van over deze aarde terugtrekt, waardoor natuurrampen in kracht en aantal (zullen) toenemen, zoals Mattheus 24, Marcus 13 en Lucas 21 aangeven.
Elke aardbeving is, zoals de Engelsen zo treffend zeggen: een wake-up call. Een oproep om wakker te worden, tot bekering te komen. De Here Jezus wil ons redden. Jesaja 26:9b zegt: ‘Want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.’

Denk eens aan Lucas 13, waar de Here Jezus stelt: ‘Meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Neen, zeg ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.’ Ook ons kan een ramp overkomen. Bekeert u dan, als u nog niet gelooft in de Here Jezus.

Wij hebben er geen recht op dat God ons genadig zou zijn. Onze zonden roepen tot de hemel om Gods oordelen. Maar God is zo genadig dat Hij ons telkens opnieuw nog waarschuwt en oproept tot terugkeer tot Hem en tot het breken met onze zonden.
C.S. Lewis schreef ooit dat het lijden Gods megafoon is om ons wakker te schudden: ‘Het lijden is Gods megafoon om tot een dove wereld te roepen, het is de beitel die ons brutaal bewerkt.’

Het is aangrijpend om het leed en het lijden van de Haitianen te zien en erover te lezen. Bijzonder trouwens dat velen hun geloof in God en hun vertrouwen op God niet zijn kwijtgeraakt door de ramp. Nu veel kerken verwoest zijn, komen velen op straat bijeen om God te loven en te prijzen. Velen zijn hun Bijbel kwijtgeraakt door de ramp. De Bijbelgenootschappen hebben plannen gemaakt om tienduizenden nieuwe Bijbels naar Haïti te brengen.
De Haitiaanse christenen roepen dringend op om hulp en – nadrukkelijk – ook om gebed. Er komen mensen tot geloof en sommigen breken met hun voodoopraktijken. Laten we God bidden om Zijn aanwezigheid daar. Dat Hij ook de hulpverlening zal zegenen. En dat Hij al degenen die getroffen zijn door de aardbevingsramp kracht wil schenken en troost in hun verdriet.

Dirk van Genderen

Endnotes:
  1. earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php
  2. www.naturalnews.com/023362.html: https://www.naturalnews.com/023362.html