Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Internetporno: een groot geheim (11 reacties)

Geplaatst op donderdag 4 februari 2010, 20:06 door Dirk A A

Veel mannen – ook christenmannen – zijn verslaafd aan internetporno. Ze bezoeken pornosites op hun werk en thuis. Stiekem, dat natuurlijk wel. Ze genieten ervan en ze schamen zich er tegelijk voor. En voelen zich schuldig tegenover God en hun vrouwen.

Het kan opeens gebeuren. Je krijgt een onbekend mailtje en komt zo ongewild op een pornosite terecht. Of er flitst opeens zo’n site op het scherm als je op een onschuldig lijkende link klikt. En het pakt je.
Ik aarzel om dit aan te kaarten en wil ook niemand veroordelen die op dit terrein is gevallen. Maar omdat zoveel christenmannen (en inmiddels ook steeds meer vrouwen) hiermee worstelen, sta ik er toch een keer bij stil.

Op bezoek bij een groep christenen om iets te vertellen over de gevaren van internet en tv werd ik opnieuw geraakt door de nood op dit gebied. We mogen dit niet negeren. De slachtoffers van de porno-industrie schreeuwen om hulp, maar durven vaak niet te vertellen dat ze vastzitten in de strikken van deze vuile seksindustrie, waarin miljarden omgaan. Het is werkelijk misdadig en moet keihard worden aangepakt.

Laten we erop bedacht zijn dat de satan alles zal doen om christenen tot zonde te verleiden. Hij zal altijd proberen bij ons binnen te komen op onze zwakke plekken. Wie op het gebied van seks gevoelig is, zal extra alert moeten zijn.
En wat is verslaving aan porno op tv, dvd en internet anders dan overspel? ‘Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds overspel met haar gepleegd,’ zegt de Here Jezus immers (Mattheus 5:28).

Denk eens aan Jozef. De vrouw van Potifar probeerde hem te verleiden tot overspel (Genesis 39). Maar Jozef wist dat God dat niet wilde. En dus was er maar één uitweg: vluchten bij de zonde vandaan, ook al kostte het hem zijn vrijheid. Vlucht zo ook van de porno vandaan!
Denk ook eens aan David. Hij zag Batseba, die zich aan het baden was op het dak van haar huis (2 Samuël 11). Kijken werd begeren en begeren werd overspel, zonde.

Hoe kom je uit zo’n verslaving? Soms niet eerder dan dat het ontdekt wordt. Door je baas, een collega, je vrouw, je kind. En dat kan heel pijnlijk voor je zijn.
Ik denk aan het echtpaar, van wie de man verslaafd was aan porno. Zijn vrouw en kinderen wisten het. Het legde een geweldige druk op hun relatie. Hij koos letterlijk voor andere vrouwen dan zijn eigen vrouw.
Hij ging nooit gelijk met zijn vrouw naar bed, maar bleef nog lange tijd ‘genieten’ van pornofilms en pornosites. Toen hij op een avond even om een hoekje van de slaapkamer keek of zijn vrouw al sliep, zag hij haar op de knieën voor het bed liggen en hoorde hij haar zachtjes bidden. Voor hem. Of de Here hem wilde bevrijden van zijn verslaving, zodat hij er weer voor het gezin zou zijn. Op dat moment greep God in in zijn leven. Door Gods genade kon hij radicaal breken met zijn verslaving en nu waarschuwen ze samen tegen de gevaren van porno op tv, dvd’s en internet. Bevrijding is mogelijk! En je kunt er zo aan vast zitten, dat je echt hulp nodig hebt om er vrij van te worden.

Ik denk aan die christenman, die werd betrapt op zijn werk. Hij had een hoge functie. Zijn pornoliefde leidde tot onmiddellijk ontslag. Deze koude douche werkte voor hem echter buitengewoon genezend. En nu mag hij getuigen van Gods genade en bevrijding.
‘Er is toch verschil tussen kijken en begeren’, zult u misschien zeggen. Zeker, maar kijken wordt hier heel snel begeren. Zorg ervoor dat het niet zover komt. Scherm je ervoor af. Kijk niet naar zulke films. Bekijk die internetsites niet. Installeer een filter op je computer, om je scherm – ook voor je kinderen – schoon te houden.

Hier ligt een belangrijke taak voor kerken en gemeenten. Wijs op de gevaren, maar treed verslaafden tegemoet in een geest van liefde en barmhartigheid. Zoals de Here Jezus zou doen.
Laten we niet neerzien op mensen die verslaafd zijn aan porno, of aan welke andere verslaving dan ook. Besef dat iedereen vatbaar is voor verleiding. Laten we open zijn over onze eigen strijd, misschien op heel andere terreinen. Laat de kerk een plaats zijn van herstel en genezing voor gewonde en gebroken mensen die in de ban van deze verslaving zijn gekomen. Omdat het bloed van Jezus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden (1 Johannes 1:7).

Dirk van Genderen

(Dit is een enigszins aangepaste versie van één van de 60 commentaren in mijn boek ´Spannende tijden´, een uitgave van Uitgeverij Van Wijnen, www.uitgeverijvanwijnen.nl, prijs: 12,50 euro.
Houdt u er rekening mee dat u per commentaar slechts één keer kunt reageren, met een maximum van 350 woorden.)

11 Reacties

 1. Simon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 februari 2010 om 10:48

  Ha Dirk,

  Goed dat je dit onderwerp benoemt.
  Graag wil ik de website ”Setting Captives Free” noemen, die dit levensgrote probleem met een 60 daagse bijbelcursus zeer grondig aanpakt.
  Er is een Engelse- en een Nederlandse versie van de website.

  Van harte aanbevolen. Het werkt levensveranderend!

  Hartelijke groet,
  Simon

 2. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 februari 2010 om 14:03

  Beste Dirk,

  Ik ben al een paar weken bezig met het bewerken van de studie “onze aardse roeping: En U zult Mijn getuigen zijn” die op 9 februari (als Boekbespreking) geplaatst zal worden. Gisteren was ik met het volgende gedeelte uit de studie bezig:
  “Wat voor zin heeft het geloofsleven, een leven als christen, als je in de zonde wilt blijven leven. Je moet VRIJ zijn/worden van de zonde. Vrijgemaakt worden van de satanische macht van de zonde. De zonde mag niet meer heersen in het hart en leven van een (ware) christen.
  Daarom moeten we deel hebben/krijgen aan de dood èn opstanding van Jezus. “Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood (door ons afsterven aan de zonde), dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding (en leven in en door Zijn opstandingskracht)” (zie Rom. 6:5).
  Wij moeten dus willen afsterven aan alle (satanische) macht van de zonde in ons: afsterven aan onze zondige gedachten, onze zondige begeerten en aan ons zondig hart. We moeten alle verkeerde gedachten onmiddellijk onder Zijn bloed leggen, en onmiddellijk uit ons denken verbannen, er geen deel (meer) aan willen hebben (zie 2 Kor. 10:5). Wij moeten de satan niet meer toelaten in onze innerlijke en uiterlijke mens, en vooral ook strijdvaardig zijn en blijven ten aanzien van satan. En dit moeten wij ook betuigen/bekendmaken aan anderen, zodat ook anderen tot de ontdekking komen waar ze op moeten letten. Want het zondige denken wordt meestal helemaal niet onderkend. Sommige mensen zeggen bij verkeerde gedachten: Dat is niet (zo) erg, want ik heb het alleen maar gedacht, ik heb niets gedaan. Maar als je het al bedacht hebt, dan heb je al gezondigd bij God (zie Matth. 5:28 – deze tekst is door jou ook voluit vermeld – en ook 18:9). Daarom moeten we satan ook –in en door de Naam van Jezus– uit ons denken/onze gedachten bannen. Hij mag er niet meer binnenkomen.”

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 februari 2010 om 16:58

  Dirk, je benoemt heel duidelijk het grote kwaad van internet, de porno, wat tevens het grote verleidings-wapen van de satan is tegen ons (vooral) mannen.
  Internet is een grote zegen voor de mensheid, maar kan ook een heel groot kwaad zijn, zoals jij een heel goed voorbeeld benoemt in het commentaar.
  In mijn visie wordt de eindstrijd nu ook al uitgevochten via internet. Daarom is het goed dat jouw website de goede kant van het internet laat zien en horen.
  En dit met Gods zegen. Hub. Eussen.

 4. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 februari 2010 om 17:04

  Beste Dirk.

  Goed dat je aangeeft, dat iedereen vatbaar is voor verleiding. Wij ontkomen vaak niet aan de verleiding. Kijk maar naar de televisie als er shampooreclame voorbijkomt.
  Of op je werk, zit er een mevrouw tegenover je, die inkijk heeft. En ook mijn ogen kunnen dat vaak niet negeren. Maar wel snel met het besef van, Rene… andere kant opkijken.
  En zo is het met alle zondes. Wij worden er aan blootgesteld, maar hoe gaan wij er mee om.
  Het is onmogelijk om zonder zondes door het leven te gaan. Blijven bidden voor je zondes. Het bij de Heer neerleggen. Voor het verkleinen of wellicht het verdwijnen er van.

  Ik kreeg laatste tijd zomaar een email van een Tara helderziende. Geen idee waar het vandaan komt. Gelukkig zijn we er naar enige moeite weer vanaf.
  Dirk, wellicht kun je hier eens aandacht aan geven. Het occulte, dat zie je de laatste tijd steeds meer.
  Ik zie in mijn omgeving hele gezinnen heil zoeken bij deze zogenaamde genezers. Ze hebben vaak niet door in wat voor duivels web ze terecht komen.

  Vr gr Rene.

 5. Aart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 februari 2010 om 10:39

  Beste Dirk,

  Goed dat hier aandacht aan wordt besteed.

  Het is heel erg als dit gebeurt, maar we kiezen hier zelf voor.
  Er zijn dagelijks christenen bezig om een zo schoon mogelijk internet te creéren. Wij maken al jaren gebruik van Kliksafe +, hier zal je geen porno-sites op vinden, want die zijn allemaal afgesloten. Meer informatie hierover is te vinden op http://www.kliksafe.nl. Ik vind het jammer dat er heel veel christenen voor een internetprovider kiezen die juist porno doorlaten. Als christenen moeten we toch beter weten!

  Groeten,

  Aart

 6. jannie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 februari 2010 om 11:51

  Beste Dirk

  Heel moedig en goed dat je dit gedaan hebt.
  Ben door een ..vrome..man overspoeld met porno mails.
  Heb daar een eind aan gemaakt door te zeggen dat hij Ezechiel 8-12 moest lezen en nog wat meer. Kort daarop is er over deze tekst gepreekt wat veel licht over deze zaak gaf, maar vind het nog heel erg.
  Zo is ons lichaam toch niet bedoeld.
  Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, laten we dat nooit vergeten.
  Je kan nog zo ..vroom.. overkomen, maar dit is een gruwel in Gods ogen.
  Bedankt Dirk voor je openheid
  Gods Zegen op jouw werk
  Groet, Jannie

 7. parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 februari 2010 om 12:04

  Ook ik kreeg vanuit het niets een mail van Tara. Je kon afmelden, maar dan zonder opgave van welke reden dan ook. Dat heb ik dus níet gedaan! Heb bij het afmelden een reactie geplaatst dat ik die troep niet wil!!! Korte metten met alles wat rechtstreeks uit het rijk van de duisternis komt!!! Zo ook met internet-porno. In eerste instantie lijkt het onschuldig en is het alleen maar verleidelijk. Zo begint satan met z’n sluwe streken, eerst verleiden, totdat je volledig gebonden bent! Niet meer zonder kunt, dus slaaf bent!
  De leugenaar vanaf het begin is uit op je totale vernietiging en laat geen middel ongebruikt… God zij dank is Jezus/Yeshua daar voor aan het kruis gegaan en heeft overwonnen!!! Zo mag je ook in die overwinning gaan staan, door de lijdensweg heen, want het is geestelijke strijd. Pornoverslaving is namelijk niet iets wat alleen een lichamelijk gebeuren is, je denken wordt beinvloed, het wordt bezet gebied!!

  Door God alles te belijden en je denken te vernieuwen, geeft God/YHWH jou je vrijheid weer terug, zoals je door Hem bedoeld bent!
  Er is kracht in het bloed van het Lam/Yeshua, er is dus hoop en genezing en verlossing, en… alleen de waarheid maakt vrij!!!

  Shalom, Parel

 8. Henk Herbold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 februari 2010 om 23:16

  Seks, porno, erotiek. Woorden die tegenwoordig alle aandacht trekken. Veel mensen kunnen er niet zonder. Maar als je er aan verslaafd bent, wat dan?
  Het is een feit, waar vroeger nog met rode oortjes en beschaamde toon slechts fluisterend en indirect benoemd werd, spat tegenwoordig ongekuist van de tv. Om nog maar niet te spreken van wat er allemaal in bladen, seksshops en pornosites wordt aangeboden. Blijkbaar komt er een omvangrijke relax- en verwenindustrie aan te pas om de moderne mens in zijn of haar seksuele behoeftes te voorzien…
  In feite heeft alles te maken met de zonden waar we mee besmet zijn geraakt. De Bijbel heeft het over “begeerte” van ons vlees en “begeerte” van onze ogen (1 Joh.2:16), zondige begeerte wel te verstaan. Zonder de hulp van de Heer Jezus, is het niet eenvoudig om in onze ‘geseksualiseerde’ wereld het hoofd koel te houden. Wij moeten verlost worden van deze zondige begeerte en dit kan alleen door de wedergeboorte. Wedergeboorte betekent dat God ons een nieuw leven geeft. Onze oude zondige natuur sterft langzaam af en de nieuwe natuur die God ons alleen kan geven, groeit in ons.
  Bevrediging van seksuele behoeften kan verworden tot een obsessie die zowel je gedachten als je leven gaat beheersen. Je ziet mensen vooral als lustobject. Daarmee doe je niet alleen andere mensen maar ook jezelf tekort. Seksverslaving gaat bijna altijd ten koste van je relaties omdat je niet meer echt open en eerlijk kunt zijn.
  Wij moeten verlost worden van deze zondige begeerte en dit kan alleen door de verlossende kracht van God. Laat mij u advies geven, als u met dit probleem worstelt. Heeft u niemand die u kan helpen, mail mij gerust, ik wil graag naar u luisteren en voor u bidden.

 9. gieni zegt:
  Geplaatst op zondag 7 februari 2010 om 18:36

  Beste Dirk,
  Wat erg dat je hierover moet schrijven!
  Tja, al die bewuste keuzes voor de satan! Lieve mensen, zie toch al die tranen van God onze Vader en van de Here Jezus. Bekeer je en wordt een nieuwe schepping.
  Kom alsjeblieft snel uit de rij der doden, nu het nog kan.

 10. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 8 februari 2010 om 14:42

  Bij alles wat je denkt en doet, denk na welke heer je wilt dienen. God geeft ons regels in de Bijbel voor onze bescherming, ik hoop dat mensen dat serieus nemen en zo hun huwelijken gezond houden.
  Wat ik wil toevoegen, is dat openheid over gevoelens heel belangrijk is in je huwelijk. Praat met elkaar en luister en bid voor bescheming voor elkaar.

 11. M zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2010 om 22:47

  Ik zit met stomme verbazing verschillende forums en site’s te lezen over pornoverslaving. Mijn vriend vindt het blijkbaar nodig mij te belazeren met die troep.
  Maar wat mij vreselijk irriteert, is dat overal.. God erbij gehaald wordt. Alsof het alleen bij gelovigen speelt.. NIET DUS! Anders zou het wel godswil zijn. Lekker is dat dan.
  Met een gebedje lijkt me dit niet op te lossen. En hoe geloofwaardig kan het geloof nog zijn, waar zijn “werknemers”, “dienders”, in kindertehuizen, kinderen misbruikt en mishandeld hebben.??
  Maar goed, inmiddels nog niet gevonden wat ik zoek. En dat is een goede filter, die zomaar niet van de computer te verwijderen is, liefst via een server werkt en al die smerige zooi stopt voor het überhaupt door mijn internetkabel komt.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden